Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012"

Transcript

1 Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν

2 Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 1

3 Ευχαριστίε Η πτυχιακή αυτή εργασία, αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ρομποτική στο τμήμα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτη. Νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλου όσου με βοήθησαν στην υλοποίηση αυτή τη εργασία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω βαθύτατα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Καββουσανό Μανόλη, όπου εκτό από την βοήθεια του, τι συμβουλέ του και την καθοδήγηση του για την αποπεράτωση αυτή τη εργασία, με στήριξε ηθικά και με βοήθησε να υλοποιήσω περισσότερα πράγματα που αφορούν την επιστημονική μου πορεία. Ευχαριστώ επίση όλου του καθηγητέ μου, για τι γνώσει που μου προσφέρανε και ξεχωριστά τον κ. Φασουλά Ιωάννη, για τον χρόνο που μου αφιέρωσε βοηθώντα με στην πτυχιακή μου εργασία. Επιπλέον, δεν μπορώ να ξεχάσω την στήριξη και την βοήθεια όλων των συμφοιτητών μου μέσα, αλλά και έξω από το εργαστήριο. Χωρί την βοήθεια αυτών, θα ήταν πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί η εργασία. Τέλο, η συμπαράσταση τη οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια, όπω και όλων μου των φίλων, ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση τη πτυχιακή μου εργασία. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 2

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 Σκοπό τη εργασία... 6 Κεφάλαιο 1: Robot Robot (ρομπότ) Ανθρωπόμορφα ρομπότ Τι είναι και πω μοιάζει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ Παρουσίαση ανθρωπόμορφων ρομπότ Κεφάλαιο 2: Τα κύρια μέρη ενό ρομπότ Σερβοκινητήρε R/C (R/C servos) Τυπικοί σερβοκινητήρε Ψηφιακοί Σερβοκινητήρε (Digital servos) Ελεγκτέ (Controllers) Τι είναι και τι κάνει ένα ελεγκτή Μικροελεγκτέ (Microcontrollers) Παρουσίαση σύγχρονων ελεγκτών - μικροελεγκτών - compilers Αισθητήρια (Sensors) Ανάλυση και χρήση αισθητηρίων Αισθητήρια όργανα που χρησιμοποιεί το Robonova - Γενικά Συμπεράσματα Κεφάλαιο 3: Το Robonova Παρουσίαση του ρομπότ Περιβάλλον προγραμματισμού Τρόποι επικοινωνία με το Robonova Δυνατότητα ενσωμάτωση πρόσθετων εξαρτημάτων-παρελκόμενων στο Robonova Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη προγραμμάτων του Robonova Απλό πρόγραμμα χωρί την χρήση εξωτερικών αισθητηρίων Παρουσίαση εξωτερικών αισθητήρων Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 3

5 4.3 Πρόγραμμα με την βοήθεια εξωτερικών αισθητηρίων Παράρτημα Βιβλιογραφία Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 4

6 Εισαγωγή Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξει όπω, βελτιστοποίηση ποιότητα ζωή, αυτοματοποίηση στον βιομηχανικό τομέα, έξυπνο σπίτι κ.α. Στο μέλλον υπολογίζεται ότι κάθε νοικοκυριό ή χώρο εργασία, θα έχει αυτοκινούμενε μηχανέ, οι οποίε θα πραγματοποιούν εργασίε που είναι αδύνατε, κουραστικέ ή/και βαρετέ για τον άνθρωπο. Αυτέ οι μηχανέ, οι αποκαλούμενε ρομπότ, θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα δικό του τρόπο πλοήγηση, απόφαση και δράση. Σε αυτή την εργασία θα πειραματιστούμε με το πρόβλημα του προγραμματισμού ενό ρομπότ, καθώ επίση θα χρησιμοποιήσουμε και εξωτερικά αισθητήρια για την βελτίωση των κινήσεων που έχουμε δημιουργήσει, δίνοντα έτσι την ψευδαίσθηση ότι το ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Ειδικότερα για το κάθε κεφάλαιο, έχουμε τα εξή : Κεφάλαιο 1: Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται εισαγωγή στα ρομπότ και τα χαρακτηριστικά του και παρουσιάζονται διάφορα ανθρωπόμορφα ρομπότ. Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται οι έννοιε, σερβοκινητήρε, αισθητήρια, ελεγκτέ -μικροελεγκτέ. Κεφάλαιο 3: Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται παρουσίαση του Robonova, καθώ γίνεται και αναφορά στο περιβάλλον προγραμματισμού του και στου τρόπου επικοινωνία με αυτό. Επίση, παρουσιάζονται κάποιε τροποποιήσει που μπορούν να γίνουν στο ήδη υπάρχον ρομπότ. Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν, στα πλαίσια τη πτυχιακή εργασία. Τέλο, δίνονται πληροφορίε των αισθητηρίων που χρησιμοποιήθηκαν, για την αποπεράτωση τη εργασία. Παράρτημα: Δίνεται φωτογραφικό υλικό από το στάδιο κατασκευή του Robonova. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 5

7 Σκοπό τη εργασία Ο σκοπό τη παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων με την βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων και γλωσσών προγραμματισμού, με αποτέλεσμα τον προγραμματισμό ενό ρομπότ. Ουσιαστικά, γίνεται προσπάθεια για την ανάδειξη των ικανοτήτων και των λειτουργιών που μπορεί να έχει και να κάνει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ και συγκεκριμένα το Robonova-I, μέσω προγραμμάτων και οδηγιών, για τα οποία υπεύθυνο είναι ο εκάστοτε χειριστή. Επίση, σκοπό τη εργασία είναι η ανάλυση διαφόρων εννοιών που σχετίζονται με τα ρομπότ και τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, προκειμένου να καταλάβει αυτή την πτυχιακή εργασία και ο μη ειδικό του κλάδου τη ρομποτική. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 6

8 Κεφάλαιο 1: Robot 1.1 Robot (ρομπότ) Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή η οποία μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορε εργασίε. Ένα ρομπότ μπορεί να δράσει κάτω από τον απευθεία έλεγχο ενό ανθρώπου ή αυτόνομα κάτω από τον έλεγχο ενό προγραμματισμένου υπολογιστή. Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να κάνουν εργασίε οι οποίε είναι δύσκολε ή επικίνδυνε για να γίνουν απευθεία από έναν άνθρωπο. Σε άλλε περιπτώσει, χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν εργασίε ταχύτερα ή φθηνότερα απ' ότι ο άνθρωπο. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αυτόματη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κάποιου προϊόντο και με χαμηλότερο κόστο (για παράδειγμα, στι αλυσίδε παραγωγή ). Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό robota που σημαίνει εργασία. Καθιερώθηκε ω όρο με την σημερινή του έννοια το 1920 από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek στο έργο του "R.U.R." (Rossum's Universal Robots), όπου σατιρίζει την εξάρτηση τη κοινωνία από του μηχανικού εργάτε (ρομπότ) τη τεχνολογική εξέλιξη και που τελικά εξοντώνουν του δημιουργού του. Από τα πρώτα ρομπότ που αναφέρονται στη λογοτεχνία είναι ο Τάλω από την ελληνική μυθολογία και οι 20 τρίποδε λέβητε του Ηφαίστου. Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική, επιστήμη που αποτελεί συνδυασμό πολλών κλάδων άλλων επιστημών, κυρίω δε τη μηχανολογία, τη ηλεκτρονική και τη πληροφορική. Σημαντική συνεισφορά για τα ρομπότ είχε ο Ισαάκ Ασίμωφ (φιλόλογο ) με του τρει νόμου τη ρομποτική που διατύπωσε στα διηγήματά του. Είναι σημαντική η ανάπτυξη ρομπότ που να Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 7

9 έχουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να είναι φιλικά και ωφέλιμα προ τον άνθρωπο. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται στοιχεία κοινωνική νοημοσύνη. Στην επιστημονική φαντασία συνήθω συναντούνται ρομπότ τα οποία έχουν τη μορφή ανθρώπου. Αυτά τα ρομπότ καλούνται ανδροειδή. Σήμερα υπάρχουν ανδροειδή robot (androids) που κατασκευάστηκαν για να υποδυθούν ανθρώπινα όντα. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 8

10 1.2 Ανθρωπόμορφα ρομπότ Τι είναι και πω μοιάζει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ Τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι ρομπότ των οποίων η συνολική εμφάνιση είναι βασισμένη στο ανθρώπινο σώμα και του επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με ανθρώπινα εργαλεία ή περιβάλλοντα. Σε γενικέ γραμμέ τα ανθρωπόμορφα ρομπότ έχουν ένα κορμό με ένα κεφάλι, δύο χέρια και δύο πόδια, αν και μερικέ μορφέ ανθρωπόμορφων ρομπότ μπορεί να αποτελούνται από κάποια μέρη του σώματο, για παράδειγμα, από την μέση και πάνω. Μερικά ανθρωπόμορφα ρομπότ επίση, μπορεί να έχουν μόνο ένα «πρόσωπο», με τα «μάτια» και το «στόμα». Ανδροειδή ρομπότ είναι ανθρωπόμορφα ρομπότ, τα οποία κατασκευάσθηκαν για να μοιάζουν αισθητικά με έναν άνθρωπο (π.χ. εκφράσει κλπ.). Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 9

11 1.2.2 Παρουσίαση ανθρωπόμορφων ρομπότ 1. Ο ASIMO τη Honda. Ο Asimo είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ τελευταία τεχνολογία, με ύψο 130 cm και βάρο 54 kg. Τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 51,8 volt, η οποία του δίνει διάρκεια λειτουργία 1 hr. Επίση, είναι εξοπλισμένο με ένα επεξεργαστή, ένα μετατροπέα σήματο και μια μνήμη. Ο Asimo έχει την ικανότητα να περπατάει, αλλά και να τρέχει φτάνοντα τα 6 km/h, καθώ επίση μπορεί να κάνει διάφορε άλλε κινήσει αφού διαθέτει 34 βαθμού ελευθερία. Επίση, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα κινούμενα αντικείμενα, διάφορε στάσει του σώματο, χειρονομίε, το γύρω περιβάλλον, του ήχου και τα πρόσωπα, τα οποία του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά με του ανθρώπου. Άλλο χαρακτηριστικό του Asimo είναι ότι, μπορεί να ανιχνεύσει τι κινήσει πολλαπλών αντικειμένων και επίση να καθορίσει την απόσταση και κατεύθυνση του. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο ρομπότ να ακολουθήσει ένα άτομο/πρόσωπο ή να το αποφύγει όταν αυτό πλησιάζει πάνω του. Επίση, μπορεί να διακρίνει φωνέ από άλλου ήχου και αυτό του επιτρέπει να προσδιορίζει του «συντρόφου» του. Ο Asimo είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στο όνομά του και να απαντά σε ερωτήσει νεύοντα ή παρέχοντα μια λεκτική απάντηση. Τέλο, μπορεί να αναγνωρίσει περίπου 10 διαφορετικά πρόσωπα και να τα αντιμετωπίσει με βάση το όνομα του. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 10

12 2. Ο TITAN τη Cyberstein Robots. Ο Titan έχει ύψο 2,4 m και βάρο 60 kg και κατασκευάσθηκε αποκλειστικά για να ψυχαγωγεί το κοινό. Μπορεί να τραγουδήσει, να χορέψει, να μιλήσει, να κάνει πλάκε, να γελάει, διασκεδάζοντα οποιονδήποτε τον βλέπει, αφού υποδύεται πολλαπλέ /διάφορε προσωπικότητε όπω και οι άνθρωποι. Τροφοδοτείται από την τελευταία τεχνολογία μπαταρία LiFePO4 (Lithium Ferrous Phosphate), η οποία του δίνει την δυνατότητα να λειτουργεί μέχρι και 8 hr με μία μόνο φόρτιση. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει την μεγαλύτερη μνήμη στον κόσμο, λόγω τη τεράστια βάση δεδομένων του. 3. Ο HUBO-2 τη Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Το όνομα HUBO είναι συντόμευση του humanoid robot( ανθρωποειδέ ρομπότ ) και αναπτύχθηκε το Έχει 40 βαθμού ελευθερία, διάρκεια συνεχού λειτουργία 120 min, ύψο 1,25 m και βάρο 45 kg. Ο Hubo-2 διαθέτει αναγνώριση φωνή και ικανότητε σύνθεση, καθώ και εξελιγμένη όραση στην οποία τα δύο μάτια του κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στο τελικό ρομπότ, δόθηκε μια λεπτότερη σχεδίαση με αλουμινένιο σκελετό και πλαίσιο από πολυανθρακικό υλικό, με αποτέλεσμα το ρομπότ να είναι ελαφρώ ψηλότερο, αλλά σημαντικά (20%) ελαφρύτερο από του προκατόχου του(khr-0, KHR-1, KHR-2, KHR-3 HUBO, Albert HUBO). Οι κινήσει του HUBO-2 ήταν πιο ρεαλιστικέ, αφού οι βραχίονε του -«χέρια»- κινούνταν γρηγορότερα και πιο φυσικά. Επίση, τα «πόδια» του μπορούσαν να τεντωθούν έτσι, ώστε το περπάτημά του να ήταν πανομοιότυπο με το ανθρώπινο, καταναλώνοντα έτσι λιγότερη ενέργεια από ότι τα παραδοσιακά ανθρωποειδή περπατήματα, τα οποία βασίζονται στο zero moment point trajectory (σημείο μηδενισμού τη τροχιά ). Η ταχύτητα κίνησή (περπατήματο ) του βελτιώθηκε σε 1,4 km/h, ενώ είχε και τη δυνατότητα να τρέχει με μέγιστη ταχύτητα 3,6 km/h. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 11

13 4. Ο HRP-2 τη Kawada Industries, Inc. Ο HRP-2 αναπτύχθηκε το 2002 και το όνομά του προήλθε από τα αρχικά Humanoid Robotics Project (HRP). Έχει ύψο 1,54 m, βάρο 58 kg, πλάτο 62 cm, 30 βαθμού ελευθερία και τροφοδοτείται από μια μπαταρία Ni-Mh 48 V / 14.8 Ah, δίνοντά του την δυνατότητα μέγιστη συνεχού λειτουργία 45 min. Η ταχύτητα περπατήματο του HRP-2 είναι 2km/h, ενώ όσο αναφορά τα αισθητήρια του, διαθέτει 3 eye stereo κάμερε, γυροσκόπιο δόνηση 3 αξόνων, αισθητήρα ταχύτητα 3 αξόνων και αισθητήρε δύναμη 6 αξόνων στα χέρια και τα πόδια του. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του HRP-2, για την διαθέσιμη μέχρι τότε τεχνολογία και τεχνογνωσία στα ανθρωπόμορφα ρομπότ, είναι ότι αντιλαμβάνεται τι ανώμαλε επιφάνειε και έχει την δυνατότητα να σηκωθεί όρθιο μετά από κάποια πτώση του στο πάτωμα, είτε με το πίσω, είτε με το μπροστινό μέρο του. Επίση, το συγκεκριμένο ρομπότ, έχει προγραμματιστεί να εκτελεί ανθρώπινε εργασίε σε ανοιχτού χώρου. 5. Ο MAHRU-III των KIST και Samsung Electronics. Ο Mahru III τελειοποιήθηκε το Διαθέτει 32 βαθμού ελευθερία, που το κάνουν πιο ευέλικτο σε σχέση με του προκατόχου του (mahru I, mahru II) και έχει μέγιστη ταχύτητα περπατήματο 1,3 km/h. Ζυγίζει 62 kg και έχει ύψο 1,5 m. Επίση, τροφοδοτείται από μια μπαταρία LiPo, η οποία του δίνει μέγιστο χρόνο συνεχού λειτουργία 30 min. Ο Mahru III είναι εξοπλισμένο με μια stereo κάμερα, 4 αισθητήρε δύναμη και ροπή και ένα αισθητήρα αναγνώριση διάφορων στάσεων του σώματο. Χαρακτηριστικό του Mahru III είναι ότι, οι servoκινητήρε του διαθέτουν encoders, οι οποίοι έδωσαν την δυνατότητα (μαζί με τα υπόλοιπα αισθητήρια) Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 12

14 στου προγραμματιστέ του να μπορούν να κάνουν περαιτέρω ελέγχου και στη συνέχεια να καταφέρουν να φτιάξουν ένα αλγόριθμο περπατήματο, ο οποίο επιτρέπει στο ρομπότ να περπατάει σε ανώμαλο δάπεδο και να ξεπερνάει εξοχέ ενό εκατοστού!! 6. Ο ATOM του Dan Mathias. Ο ATOM, του οποίου το όνομα προέρχεται από τα αρχικά Advanced Technology for Optimizing Motion, είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα δίποδα ρομπότ, το οποίο έχει 1,572 m ύψο και ζυγίζει 72 kg. Διαθέτει 49 βαθμού ελευθερία, από του οποίου οι 10 βρίσκονται στο «κεφάλι» του, επιτρέποντά του έτσι να παίρνει ακόμα και διάφορε εκφράσει. Χρησιμοποιεί ένα ζευγάρι από 2 διπύρηνου επεξεργαστέ (windows 7, windows xp), για να γίνει η επεξεργασία τη κίνησή του. Επίση, όσο αναφορά τα αισθητήρια του, διαθέτει στερεοσκοπική όραση, στερεοσκοπικά μικρόφωνα, μονάδε υπέρηχων, γυροσκόπια 3 αξόνων, Gps, επιταχυνσιόμετρα 3 αξόνων, αισθητήρε δύναμη 6 αξόνων και έχει ανεξάρτητα αρθρωτά δάχτυλα με ανάδραση αφή. Επιπλέον, έχει σε κάποιο βαθμό αναγνώριση φωνή και επεξεργασία εικόνα, που το καθιστούν ικανό για χρήση στην τηλεπαρουσία. Ο Atom τροφοδοτείται από μια μπαταρία Li-ion 24 volt. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται είναι αλουμίνιο, τιτάνιο, πλαστικό και ανθρακονήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το ρομπότ είναι χειροποίητο! Τέλο, ο Atom βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξη εδώ και 8 χρόνια και εξακολουθεί να είναι ένα έργο σε εξέλιξη, αφού ο στόχο για το συγκεκριμένο ρομπότ είναι να αναλάβει προβλήματα του πραγματικού κόσμου, εφόσον εξοπλιστεί επιπλέον με ένα προηγμένο στερεοσκοπικό σύστημα όραση. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 13

15 7. Ο PINO τη ZMP Inc. Ο Pino αναπτύχθηκε το Έχει ύψο 36,5 cm και βάρο μόλι 1,8 kg. Λειτουργεί με 4 αλκαλικέ μπαταρίε ΑΑ, οι οποίε αντέχουν περίπου 50 min συνεχού λειτουργία. Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει διαφορετική αρχή λειτουργία -νοοτροπία από τα προηγούμενα ρομπότ που αναφέρθηκαν. Καταρχά, ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών, αφού δεν είναι προγραμματισμένο να εκτελεί εργασίε του πραγματικού κόσμου. Ο Pino ξεκινάει την ζωή του, όταν τροφοδοτηθεί με τάση για πρώτη φορά, σαν ένα μικρό ρομποτικό κατοικίδιο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου εξελίσσει διάφορε ικανότητε (περπάτημα, χορό, τραγούδι κ.α.). Επιπλέον, είναι προγραμματισμένο όσο μεγαλώνει να αναπτύσσει διαφορετικέ προσωπικότητε και να αντιδράει έτσι διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο και το ύφο που του φέρεται κάποιο. Ο Pino διαθέτει ένα αισθητήρα αφή στο κεφάλι του, δυο αισθητήρε αφή στα χέρια του, ένα αισθητήρα ήχου, ένα αισθητήρα υπέρυθρων και ένα αισθητήρα φωτό, ο οποίο είναι τοποθετημένο στην μύτη του. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 14

16 8. Ο ROGUN τη KornTech. Ο Rogun είναι ένα από τα τελευταία μοντέλα ανθρωπόμορφων ρομπότ τη Κορέα και χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό διαφόρων αναλογικών εισόδων, τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα τη ρομποτική. Έχει ύψο 1 m, ενσωματωμένο επεξεργαστή Pentium 4 στα 1,2 Ghz, δυνατότητε επικοινωνία μέσω Wi-Fi, WiMAX, HSDPA και Bluetooth και ζυγίζει 7,8 kg. Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Li-Poly ή με καλώδιο και η μέγιστη ταχύτητα περπατήματό του είναι 800 m/h. Όσο αφορά τα αισθητήρια, ο Rogun, διαθέτει γυροσκόπιο, αισθητήρα κλίση (tilt), αισθητήρα υπερύθρων και αισθητήρε πίεση. Ο Rogun έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σπίτι. Συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένο να παρέχει ασφάλεια στο σπίτι, όταν ο ιδιοκτήτη του απουσιάζει από αυτό, κάνοντα βόλτε συνεχώ γύρω από το σπίτι και ενημερώνοντα στην συνέχεια τον ιδιοκτήτη, αν κάτι δεν πάει καλά. Ο Rogun διαθέτει 26 βαθμού ελευθερία και έχει την εντυπωσιακή ικανότητα να αρπάζειπιάνει αντικείμενα, ασκώντα πίεση 0,5 kg. Επίση, είναι εξοπλισμένο με μια έγχρωμη LCD οθόνη 7 ιντσών, η οποία χρησιμεύει στην αναπαραγωγή video, εικόνων και άλλων μέσων ενημέρωση και έτσι μπορεί ο χρήστη -αγοραστή του Rogun, να ελέγχει την ροή του κάθε video από το κινητό του. Τέλο, σημαντικά χαρακτηριστικά του Rogun που τον διαφοροποιούν και τον ξεχωρίζουν από πολλά ρομπότ, είναι ότι μπορεί να αναγνωρίσει ταυτόχρονα, κινούμενα αντικείμενα, στάσει ή χειρονομίε, πρόσωπα, ήχου, καθώ και το γύρω περιβάλλον. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 15

17 9. Ο NAO τη Aldebaran Robotics. Ο Nao είναι ένα αυτόνομο προγραμματιζόμενο ανθρωποειδέ ρομπότ, μεσαίου μεγέθου, αφού έχει ύψο 58 cm και βάρο 4,3 kg, το οποίο αναπτύχθηκε από το 2004 έω το Διαθέτει ένα αρκετά εντυπωσιακό σύνολο χαρακτηριστικών όπου του επιτρέπουν να πλοηγείτε με άνεση στο περιβάλλον του. Επιπλέον, διαθέτει δυο κάμερε υψηλή ανάλυση (1280Χ720) και την ικανότητα να επεξεργάζεται δυο video ταυτόχρονα. Αυτό βελτιώνει την αναγνώριση των αντικειμένων και προσώπου, ακόμα και από μεταβαλλόμενε συνθήκε φωτισμού. Επίση, διαθέτει αισθητήρα σόναρ, δυο αισθητήρε υπερύθρων, εννέα αισθητήρε αφή, οκτώ αισθητήρε πίεση, wi-fi και δυνατότητα σύνδεση του σε δίκτυο. Χάρη στα τέσσερα μικρόφωνα που διαθέτει μπορεί να αναγνωρίσει μια φωνητική εντολή και να εντοπίσει οποιοδήποτε άλλο θόρυβο. Αυτό το καταφέρνει με το Nuance, το λογισμικό αναγνώριση φωνή όπου του επιτρέπει να αναγνωρίζει εντολέ και να απομονώνει μια λέξη, από μια σειρά λέξεων σε μια πρόταση. Μπορεί να γίνει διαχείριση των εφαρμογών του μέσω υπολογιστή και υπάρχει η δυνατότητα προσθήκη κειμένου και μετατροπή του σε ομιλία, σε 8 γλώσσε. Χρησιμοποιεί τα άκρα του για να προστατευτεί από τι ξαφνικέ πτώσει και συγκρούσει, όπω ο άνθρωπο, χάρη στο βελτιωμένο μηχανισμό ελέγχου ροπή και σε ένα προσαρμοστικό αλγόριθμο στα πόδια όπου του επιτρέπει να προστατεύει το πρόσωπο και το σώμα του όταν πέφτει. Ο Nao διαθέτει μια μπαταρία 27,6 watt και παρέχει στο ρομπότ 90 min αυτονομία, ανάλογα με την χρήση. Έχει συνολικά 25 βαθμού ελευθερία και μπορεί να προγραμματιστεί στι γλώσσε προγραμματισμού C, C++, Python, Urbi και Net. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 16

18 Κεφάλαιο 2: Τα κύρια μέρη ενό ρομπότ 2.1 Σερβοκινητήρε R/C (R/C servos) Τυπικοί σερβοκινητήρε Οι σερβοκινητήρε, είναι κυρίω μικροί DC κινητήρε με ενσωματωμένο σύστημα γραναζιών και κύκλωμα ελέγχου ανάδραση (feedback control loop). Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του προσανατολισμού ή τη ταχύτητα περιστροφή ενό άξονα, ο οποίο μπορεί να είναι ένα βραχίονα, ένα τροχό ή κάποιο άλλο αντικείμενο που συνδέεται με τον σερβοκινητήρα. Κατηγοριοποιούνται σε δυο κύριε κατηγορίε, του τυπικού σερβοκινητήρε (standard servos) και του σερβοκινητήρε ταχύτητα (continues servos). Οι τυπικοί σερβοκινητήρε προσπαθούν να καταλήξουν σε μια θέση που καθορίζεται από τον χρήστη και έχουν περιορισμένο εύρο κίνηση, ενώ οι σερβοκινητήρε ταχύτητα επιχειρούν να καταλήξουν σε μια ταχύτητα που καθορίζεται από τον χρήστη και μπορούν να κινηθούν σε όλο το φάσμα του κύκλου, εκτελώντα πλήρη περιστροφή (360 μοίρε ). Ο πιο κοινό τύπο servo, είναι αυτό του ελέγχου θέση, οποίο είναι αρκετά φθηνό και εύκολα διαθέσιμο. Εσωτερικά οι σερβοκινητήρε ελέγχου περιέχουν ένα κινητήρα συνεχού κίνηση, τα ενσωματωμένα στοιχεία του κυκλώματο ελέγχου και ένα σύστημα μείωση των στροφών (μειωτήρε ). Είναι μικροί, αλλά παράγουν μια σχετικά μεγάλη ροπή για το μέγεθό του και τρέχουν με ταχύτητε τη τάξη των 60 έω 160 rpm, για αυτό είναι κατάλληλοι για χρήση ρομποτικών κινήσεων. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 17

19 Οι σερβοκινητήρε μπορεί να είναι ηλεκτρικοί, χρησιμοποιώντα έναν ηλεκτρικό κινητήρα ω βασικό μέσο για την δημιουργία μηχανική δύναμη και δίνουν περιστροφική έξοδο. Άλλοι τύποι σερβοκινητήρων είναι οι πρισματικοί, οι οποίοι δίνουν ευθεία κίνηση ή οι σερβοκινητήρε R/C, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα όπω, πλοία, αεροπλάνα και φυσικά σε ρομποτικέ εφαρμογέ μικρού μεγέθου. Υπάρχουν επίση είδη σερβοκινητήρων, οι οποίοι βασίζονται σε υδραυλικά, πνευματικά ή μαγνητικά συστήματα. Οι περισσότεροι σερβοκινητήρε περιστρέφονται από 90 έω 180 μοίρε, όμω όπω είδαμε και παραπάνω, υπάρχουν σερβοκινητήρε οι οποίοι μπορούν να περιστραφούν 360 μοίρε ή και περισσότερο, αλλά είναι αδύνατο να περιστρέφονται συνέχεια. Δηλαδή, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν ω μοτέρ για την κίνηση κάποια ρόδα, όμω αν περιέχουν encoders, με του οποίου μπορούμε να δούμε την ακριβή θέση των σερβοκινητήρων, γίνονται ιδανικοί για χρήση σε ρομποτικού βραχίονε, πόδια κλπ. Φυσικά μπορούν να τοποθετηθούν και εξωτερικοί encoders ξεχωριστά, όταν οι σερβοκινητήρε δεν διαθέτουν εσωτερικού encoders. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 18

20 Οι σερβοκινητήρε χρησιμοποιούν συνήθω αυλακωτού άξονε (καρέ) για να μεταφέρουν την κίνηση στα περιφερειακά εξαρτήματα. Αναλυτικότερα, συνδέονται με μια πληθώρα ειδικών αντικειμένων (servo horns) διαφόρων σχημάτων (σταυρό, κύκλο κλπ), τα οποία κλειδώνουν στον αυλακωτό άξονα και κατά συνέπεια πάνω σε αυτά μπορούμε να συνδέσουμε τα περιφερειακά εξαρτήματα (συρματόσχοινα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α.). Τα servo horns μπορεί να φέρουν τρύπε, πάσα ή ειδικέ διαμορφωμένε κατεργασίε, προκειμένου να συνδεθούν με τα περιφερειακά εξαρτήματα, αναλόγω πάντα την χρήση που επιθυμούμε. Επιπλέον, στο κέντρο του αυλακωτού άξονα, ο οποίο είναι συνδεδεμένο με τον σερβοκινητήρα, υπάρχει συνήθω εσωτερικό σπείρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να βιδώσουμε απευθεία τα περιφερειακά εξαρτήματα πάνω στον άξονα του σερβοκινητήρα. Γενικά, οι σερβοκινητήρε είναι ανεξάρτητοι και ο χειρισμό τη ταχύτητα και τη γωνία είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Το κόστο του είναι αρκετά χαμηλό και η συνδεσμολογία του πολύ απλή, αφού χρησιμοποιούνται τρία μόλι καλώδια εκ των οποίων τα δύο αφορούν την τροφοδοσία και το τρίτο αφοράει τον έλεγχο τη θέση του (σήμα). Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 19

21 Η επιθυμητή γωνία κωδικοποιείται χρησιμοποιώντα τετραγωνικού παλμού διαμορφωμένου κατά πλάτο (PWM). Το πλάτο του ενεργού υψηλού μετώπου ποικίλει από 1-2 ms. Ένα παλμό του 1 (ενό ) ms αντιστοιχεί σε 0 μοίρε και ένα παλμό των 1,5 ms αντιστοιχεί σε 90 μοίρε, ενώ ένα παλμό διάρκεια 2 ms αντιστοιχεί σε γωνία περίπου 180 μοιρών και ούτω καθεξή. Όροι που συνδέονται με το PWM: Περίοδο (period) - πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για κάθε πλήρη κύκλο του παλμού. Συχνότητα (frequency) - πόσο συχνά δημιουργούνται οι παλμοί. Αυτή η τιμή καθορίζεται συνήθω σε Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Κύκλο (duty cycle) - αναφέρεται στο χρονικό διάστημα όπου η περίοδο του παλμού είναι ενεργή ή υψηλή(high). Το duty cycle συνήθω ορίζεται ω ποσοστό τη πλήρου περιόδου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 20

22 2.1.2 Ψηφιακοί Σερβοκινητήρε (Digital servos) Οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε είναι η τελευταία γενιά των σερβοκινητήρων. Έχουν του ίδιου κινητήρε με του τυπικού σερβοκινητήρε και αποδέχονται το ίδιο σήμα PWM για την λειτουργία του. Η διαφορά έγκειται στην προσθήκη ενό μικροεπεξεργαστή και ενό ενισχυτή Mosfet, που είναι ενσωματωμένα στο κύκλωμα ελέγχου των ψηφιακών σερβοκινητήρων. Αυτό δίνει στου σερβοκινητήρε δύο διαφορετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με του τυπικού σερβοκινητήρε. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι, οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε είναι εξωτερικά προγραμματιζόμενοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι παράμετροι του μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να βελτιστοποιηθεί μια δεδομένη εργασία. Το δεύτερο πλεονέκτημα, έγκειται στον τρόπο που αυτοί οι μικροεπεξεργαστέ μπορούν να στείλουν παλμού στον κινητήρα για να μετακινηθεί ο σερβοκινητήρα. Συνήθω, όταν ένα σερβοκινητήρα πρέπει να εφαρμόσει ροπή, στέλνει παλμού κυμαινόμενου πλάτου ισχύο στα 50 Hz στον κινητήρα. Οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε από την άλλη μεριά, κινούνται στα 300 Hz, μειώνοντα του παλμού στο 1/6 του πρότυπου πλάτου παλμών. Επειδή το πλάτο των παλμών μειώνεται κατά αναλογία με την περίοδο, οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε παρέχουν μεν την ίδια ποσότητα ενέργεια, όπω οι τυπικοί σερβοκινητήρε, αλλά με σημαντικά υψηλότερη ανάλυση. Αυτό επιτρέπει την πολύ πιο γρήγορη και ακριβή ανταπόκριση, καθώ και την ομαλότερη λειτουργία των σερβοκινητήρων συνολικά. Τυπικό σερβοκινητήρα Ψηφιακό σερβοκινητήρα Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 21

23 2.2 Ελεγκτέ (Controllers) Τι είναι και τι κάνει ένα ελεγκτή Ελεγκτέ είναι τα κύρια στοιχεία που ελέγχουν και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργία των διάφορων ενεργειακών/ρομποτικών και άλλων συστημάτων, ανάλογα με τι παραμέτρου που παίρνουν, έτσι ώστε η μεταβλητή που παίρνουμε στην έξοδό του να είναι μέσα στην επιθυμητή για εμά τιμή. Η κύρια δουλειά του κάθε ελεγκτή, είναι να κρατάει την έξοδο σε επιθυμητή τιμή, ανεξαρτήτω τι όποιε ανωμαλίε προκύπτουν στην διαδικασία. Μολονότι είναι συχνά δύσκολο να το επιτύχουμε αυτό, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με την ανατροφοδότηση (feedback) τη εξόδου τη διαδικασία. Ο ελεγκτή αποτελείται από ένα ανιχνευτή λάθου και μία μονάδα ελέγχου. Ο ανιχνευτή λάθου υπολογίζει το λάθο, αφαιρώντα την μετρούμενη μεταβλητή από το σημείο εκκίνηση (set point). Η μονάδα ελέγχου χρησιμοποιεί το σήμα λάθου, για να παράγει με την σειρά τη την δράση ελέγχου. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενό ελεγκτή, είναι ο τρόπο που χρησιμοποιεί το λάθο για να διαμορφώσει την δράση ελέγχου. Οι διαφορετικοί τρόποι που διαμορφώνει ο ελεγκτή την δράση ελέγχου καλούνται ω τρόποι ελέγχου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 22

24 Οι πιο κοινοί τρόποι ελέγχου είναι: Έλεγχο δύο θέσεων (on-off controller) Κλιμακωτό έλεγχο (floating) Αναλογικό έλεγχο (proportional) Ολοκληρωτικό έλεγχο (integral) Διαφορικό έλεγχο (derivative) Οι 3 τελευταίοι έλεγχοι μαζί, αποτελούν τον λεγόμενο P.I.D έλεγχο και είναι από του πιο αξιόπιστου ελέγχου σήμερα. Ο ελεγκτή μπορεί να εφαρμοστεί σε πνευματικά κυκλώματα, αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα ή ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι πνευματικοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα πνευματικό αντίτιμο του λειτουργικού ενισχυτή, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Οι ηλεκτρονικοί αναλογικοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα ανθεκτικό κύκλωμα για να υπολογίσουν το λάθο και ένα λειτουργικό ενισχυτή, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Τέλο, οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα μικροεπεξεργαστή και ένα αλγόριθμο ελέγχου, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 23

25 2.2.2 Μικροελεγκτέ (Microcontrollers) Οι μικροελεγκτέ είναι μικρού μεγέθου υπολογιστέ, ενσωματωμένοι σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει ένα επεξεργαστή, τη μνήμη και τι περιφερειακέ προγραμματιζόμενε εισόδου /εξόδου. Οι μικροελεγκτέ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται στι εφαρμογέ, σε αντίθεση με του μικροεπεξεργαστέ που χρησιμοποιούνται σε προσωπικού υπολογιστέ ή σε διάφορε άλλε γενικέ εφαρμογέ. Οι μικροελεγκτέ χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και συσκευέ αυτόματου ελέγχου, όπω το σύστημα ελέγχου του κινητήρα ενό αυτοκινήτου, τα τηλεχειριστήρια, οικιακέ συσκευέ, ηλεκτρικά εργαλεία κα. Με την μείωση του μεγέθου και του κόστου του, οι μικροελεγκτέ κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την διαδικασία του ψηφιακού ελέγχου, ώστε να εφαρμοστεί σε περισσότερε συσκευέ και προϊόντα. Οι μικροελεγκτέ περιλαμβάνουν δεκάδε ακίδε εισόδων και εξόδων, οι οποίε είναι γενική χρήση. Οι ακίδε στην ουσία, είναι το διαμορφώσιμο λογισμικό είτε σε κατάσταση εισόδου, είτε σε κατάσταση εξόδου. Όταν οι ακίδε ρυθμιστούν σε κατάσταση εισόδου, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διάβασμα των αισθητήρων ή γενικά των εξωτερικών σημάτων. Όταν όμω ρυθμιστούν σε κατάσταση εξόδου, τότε μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε για τον χειρισμό εξωτερικών συσκευών, όπω τα LED ή οι κινητήρε. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να διαβάσουν αισθητήρε που παράγουν αναλογικά σήματα. Αυτό είναι ο σκοπό του μετατροπέα σήματο από αναλογικό σε ψηφιακό. Οι επεξεργαστέ έχουν κατασκευαστεί για να επεξεργάζονται ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή 1 και 0. Δεν είναι όμω σε θέση να κάνουν τίποτα, όταν του αποσταλούν αναλογικά σήματα από μία συσκευή. Ένα χαρακτηριστικό σε κάποιου μικροελεγκτέ είναι η μετατροπή του σήματο από ψηφιακή σε αναλογική μορφή, επιτρέποντα στου επεξεργαστέ να στέλνουν αναλογικά σήματα ή επίπεδα τάσεων, ω έξοδο. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 24

26 2.2.3 Παρουσίαση σύγχρονων ελεγκτών - μικροελεγκτών - compilers Arduino Το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδου /εξόδου, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιε μετατροπέ ). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων, αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Οι περισσότερε εκδόσει του Arduino μπορούν να αγοραστούν προσυναρμολογημένε. Το διάγραμμα και οι πληροφορίε για το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμα για αυτού που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι του. Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR και από συμπληρωματικά εξαρτήματα, για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Όλε οι πλακέτε περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάση 5V και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz. Γενικά όλε οι πλακέτε είναι προγραμματισμένε μέσω μια σειριακή σύνδεση RS-232, αλλά ο τρόπο με τον οποίο αυτό υλοποιείται ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. Οι σειριακέ πλακέτε Arduino περιέχουν ένα απλό κύκλωμα αντιστροφή για την μετατροπή ανάμεσα στα σήματα των επιπέδων RS-232 και TTL. Οι πλακέτε Arduino που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, προγραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντα ένα τσιπ προσαρμογέα USB-to-serial, όπω το FTDI FT232. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 25

27 Η πλακέτα του Arduino έχει εκτεθειμένε τι περισσότερε επαφέ εισόδου/εξόδου για χρήση με άλλα κυκλώματα. Το Diecimila, για παράδειγμα, παρέχει 6 αναλογικέ εισόδου και 14 ψηφιακέ επαφέ εισόδου/εξόδου, από τι οποίε οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM. Αυτέ οι επαφέ είναι διαθέσιμε στην κορυφή τη πλακέτα μέσω θηλυκών συνδέσεων. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 26

28 GAT 8.4 Πρόκειται για μία συσκευή με ενσωματωμένο ελεγκτή, η οποία έχει πολλέ δυνατότητε και είναι κατάλληλη για οικιακέ και επαγγελματικέ εγκαταστάσει. Οι βασικέ λειτουργίε που μπορεί να εκτελέσει είναι: Ειδοποίηση με SMS ή τηλεφωνική κλήση σε αλλαγή κατάσταση εισόδου. Τηλεχειρισμό εξόδου με SMS ή τηλεφωνική κλήση. Επιτήρηση ορίων, συλλογή και αποστολή αναλογικών δεδομένων μέσω SMS (με σύνδεση επέκταση ). Τοπικό αυτοματισμό και λειτουργίε που συνδέουν την επικοινωνία GSM με τον αυτοματισμό. Οι συσκευέ GAT 8.4 εκτελούν τηλεχειρισμό/τηλεειδοποίηση, ταυτόχρονα με τοπικό αυτοματισμό. Οι ρυθμίσει και το πρόγραμμα αυτοματισμού μπορούν να αλλαχθούν μέσω USB ή μηνυμάτων SMS, ενώ το πρόγραμμα αυτοματισμού λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατάσταση του δικτύου GSM. Στι γαλβανικά απομονωμένε εισόδου τη συσκευή μπορούν να συνδεθούν διακόπτε, επαφέ ρελέ, θερμοστάτε, πιεσοστάτε, έξοδοι αισθητηρίων ή ανιχνευτών κίνηση, καθώ και έξοδοι άλλων ελεγκτών (PLC). Με τι ανεξάρτητε εξόδου ρελέ που διαθέτει μπορεί να ελέγξει φορτία, όπω φωτισμό, σειρήνε, βομβητέ, φωτεινέ ενδείξει, κινητήρε, αντλίε, βαλβίδε, τροφοδοσία ή εντολέ άλλων συσκευών. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 27

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Π.Σ.Π.Α Εργασία τεχνολογίας: ΡΟΜΠΟΤ

Π.Π.Σ.Π.Α Εργασία τεχνολογίας: ΡΟΜΠΟΤ Π.Π.Σ.Π.Α Εργασία τεχνολογίας: ΡΟΜΠΟΤ Κωνσταντίνα Τομαρά Α2 2013-2014 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Περιεχόμενα Εξώφυλλο Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή Ευχαριστίες Τι είναι ρομπότ; Από που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προς, Ο πειραματικός εξοπλισμός αυτής της πρότασης / σ αυτό το αίτημα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Α. Περιμετρικοί ανιχνευτές 1. Μαγνητικές επαφές Είναι κατάλληλες για τον εντοπισμό ανοιγμάτων. Αποτελούνται από δύο μαγνητικά τμήματα από τα οποία το ένα τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.0 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεφωνία είναι ένα βασικό και πολύ διαδεδομένο ηλεκτρολογικό επικοινωνιακό σύστημα. Η τηλεφωνία είναι από τα παλαιότερα ηλεκτρολογικά επικοινωνιακά συστήματα. Το τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense 1. Εισαγωγή A. Arduino Robokit Το Robokit, όπως και όλες οι πλακέτες τύπου Arduino, λειτουργεί χάρη σε έναν μικροελεγκτή. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Υπολογιστής Συνοπτικό λεξικό Οξφόρδης -> «ηλεκτρονική υπολογιστική μηχανή»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας με Θερμοστάτη. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου

Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου Εισαγωγή Τι είναι οι αισθητήρες και ποιος ο ρόλος τους στα ρομπότ; Μετρούν μια φυσική ποσότητα. Μετατρέπουν σε σήμα που μπορεί να διαβαστεί από παρατηρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΣΑΕ ΙΙ Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές Εκτός από τα κλασσικά ή μοντέρνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην παραγωγική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μηχανοτρονική διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Το είδαμε μέχρι τώρα Δομή συστήματος αυτοματισμού Ο ελεγκτής προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων στοιχείων, στα οποία θα επιδράσει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4 Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Τρανζίστορ στη Λειτουργία ενός DC Κινητήρα. Η Χρήση της Διόδου. Το Πρόγραμμα που Οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υλοποίηση δικτύου ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ενσωματωμένων κόμβων (κόμβος ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Google είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές προδιαγραφές

Σχεδιαστικές προδιαγραφές Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό πεδίο δράσης της επιστήμης της Ρομποτικής αφορά στον τομέα της ανάπτυξης και εξέλιξης αυτόνομων οχημάτων επίγειων, εναέριων, πλωτών, υποβρύχιων και διαστημικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοινωνία. Σειριακή Επικοινωνία USB Σύνδεση / Πρωτόκολλο Σκοπός Εντολή επιλογής (if) Εντολή Επανάληψης (while) Πίνακες 1 Μέρος Α : Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας R/C σέρβο βηματικός κινητήρας 2 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX Γιαννακόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός ΠΕ19- ΜΔΕ σπουδές στην εκπαίδευση ΕΑΠ, 3ο ΓΕΛ Πάτρας gianakop@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε να: 1. Αναφέρετε τα διάφορα είδη μνήμης και συσκευές που τις περιέχουν. 2. Περιγράφετε τα σημαντικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο KNX. Ανακαλύψτε το KNX

Εισαγωγή στο KNX. Ανακαλύψτε το KNX Εισαγωγή στο KNX Ανακαλύψτε το KNX Συμβατική εγκατάσταση Κάθε λειτουργία απαιτεί ένα ή περισσότερα καλώδια για να πραγματοποιηθεί Πολλές λειτουργίες = πολλά καλώδια Κάθε λειτουργία πρέπει να έχει μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829 Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο GSC-P829 παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής συνδυάζει ψηφιακή, διπλού-πυρήνα ελέγχου, ασαφής λογικής, τεχνολογία επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping).

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία 2015 ΡομποΚαθαριστής. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Μονάδες ενός Ρομποτικού Συστήματος Μονάδα Συλλογής Δεδομένων, Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SR04). Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εγκατάσταση του Arduino IDE ΑΣΠΑΙΤΕ Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE), για το προγραμματισμό του Arduino. Χρησιμοποιώντας το

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Οι κινούμενες γέφυρες έχουν πολλές κοινές απαιτήσεις ελέγχου με τις εφαρμογές διαχείρισης υλικών, όπως είναι οι γερανοί και τα βαρούλκα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει)

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) Κεφάλαιο 6 Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) ρότορα Η σύνδεση του στρεφόμενου τμήματος της μηχανής με την μετρολογική διάταξη (αναλογικά όργανα μέτρησης ή υπολογιστή) παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης 1.6.1 Συσκευές αποθήκευσης Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM Η μνήμη RAM (Random Access Memory Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), κρατεί όλη την πληροφορία (δεδομένα και εντολές)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

1) Τι είναι ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου 2) Παραδείγματα εφαρμογών Συστημάτων Ελέγχου 3) Τι είναι ανατροφοδότηση (Feedback) και ποιες είναι οι

1) Τι είναι ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου 2) Παραδείγματα εφαρμογών Συστημάτων Ελέγχου 3) Τι είναι ανατροφοδότηση (Feedback) και ποιες είναι οι 1) Τι είναι ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου 2) Παραδείγματα εφαρμογών Συστημάτων Ελέγχου 3) Τι είναι ανατροφοδότηση (Feedback) και ποιες είναι οι επιπτώσεις της 4) Μαθηματικό υπόβαθρο για την μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ. Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου

Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ. Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου Επενεργητές στη Ροµποτική Απαιτήσεις Ροµποτικών Επενεργητών χαµηλή αδράνεια µεγάλη σχέση ισχύος-βάρους, ικανότητα ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία «Ανακύκλωση σκουπιδιών στα πλαίσια της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Κίνησης

Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων Κίνησης Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Προγραμματισμός ενός PLC. 3.1 Γλώσσες προγραμματισμού των PLC. 3.2 Συσκευές προγραμματισμού των PLC. 3.3 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8. Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335) Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8. Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335) Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335). Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής PID χοντρικά...

Ο ελεγκτής PID χοντρικά... Ο ελεγκτής PID χοντρικά... Έχετε ένα αμάξι που με τέρμα γκάζι πηγαίνει 200χλμ.. Σας λέει κάποιος λοιπόν ότι θέλει να πάτε με 100 ακριβώς. Λέει κάποιος άλλος..θα πατήσω το γκάζι μέχρι την μέση και άρα θα

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 24. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 24.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β ΗΝ - Β ΟΧ. Αισθητήρες και συλλογή δεδομένων από τα τμήματα ενός αυτοκινήτου και το περιβάλλον του

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β ΗΝ - Β ΟΧ. Αισθητήρες και συλλογή δεδομένων από τα τμήματα ενός αυτοκινήτου και το περιβάλλον του ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β ΗΝ - Β ΟΧ Αισθητήρες και συλλογή δεδομένων από τα τμήματα ενός αυτοκινήτου και το περιβάλλον του Τι είναι αισθητήρας; Αισθητήρας ονομάζεται μία συσκευή που ανιχνεύει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 Ρομποτική. 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013. Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης

Project 2 Ρομποτική. 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013. Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης Project 2 Ρομποτική 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013 Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης Η Ιστορία της Ρομποτικής Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή η οποία μπορεί να υποκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Στόχοι Να μελετήσουμε τις μεταβολές της κινητικής και της

Διαβάστε περισσότερα