Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012"

Transcript

1 Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν

2 Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 1

3 Ευχαριστίε Η πτυχιακή αυτή εργασία, αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ρομποτική στο τμήμα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτη. Νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλου όσου με βοήθησαν στην υλοποίηση αυτή τη εργασία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω βαθύτατα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Καββουσανό Μανόλη, όπου εκτό από την βοήθεια του, τι συμβουλέ του και την καθοδήγηση του για την αποπεράτωση αυτή τη εργασία, με στήριξε ηθικά και με βοήθησε να υλοποιήσω περισσότερα πράγματα που αφορούν την επιστημονική μου πορεία. Ευχαριστώ επίση όλου του καθηγητέ μου, για τι γνώσει που μου προσφέρανε και ξεχωριστά τον κ. Φασουλά Ιωάννη, για τον χρόνο που μου αφιέρωσε βοηθώντα με στην πτυχιακή μου εργασία. Επιπλέον, δεν μπορώ να ξεχάσω την στήριξη και την βοήθεια όλων των συμφοιτητών μου μέσα, αλλά και έξω από το εργαστήριο. Χωρί την βοήθεια αυτών, θα ήταν πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί η εργασία. Τέλο, η συμπαράσταση τη οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια, όπω και όλων μου των φίλων, ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση τη πτυχιακή μου εργασία. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 2

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 Σκοπό τη εργασία... 6 Κεφάλαιο 1: Robot Robot (ρομπότ) Ανθρωπόμορφα ρομπότ Τι είναι και πω μοιάζει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ Παρουσίαση ανθρωπόμορφων ρομπότ Κεφάλαιο 2: Τα κύρια μέρη ενό ρομπότ Σερβοκινητήρε R/C (R/C servos) Τυπικοί σερβοκινητήρε Ψηφιακοί Σερβοκινητήρε (Digital servos) Ελεγκτέ (Controllers) Τι είναι και τι κάνει ένα ελεγκτή Μικροελεγκτέ (Microcontrollers) Παρουσίαση σύγχρονων ελεγκτών - μικροελεγκτών - compilers Αισθητήρια (Sensors) Ανάλυση και χρήση αισθητηρίων Αισθητήρια όργανα που χρησιμοποιεί το Robonova - Γενικά Συμπεράσματα Κεφάλαιο 3: Το Robonova Παρουσίαση του ρομπότ Περιβάλλον προγραμματισμού Τρόποι επικοινωνία με το Robonova Δυνατότητα ενσωμάτωση πρόσθετων εξαρτημάτων-παρελκόμενων στο Robonova Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη προγραμμάτων του Robonova Απλό πρόγραμμα χωρί την χρήση εξωτερικών αισθητηρίων Παρουσίαση εξωτερικών αισθητήρων Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 3

5 4.3 Πρόγραμμα με την βοήθεια εξωτερικών αισθητηρίων Παράρτημα Βιβλιογραφία Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 4

6 Εισαγωγή Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξει όπω, βελτιστοποίηση ποιότητα ζωή, αυτοματοποίηση στον βιομηχανικό τομέα, έξυπνο σπίτι κ.α. Στο μέλλον υπολογίζεται ότι κάθε νοικοκυριό ή χώρο εργασία, θα έχει αυτοκινούμενε μηχανέ, οι οποίε θα πραγματοποιούν εργασίε που είναι αδύνατε, κουραστικέ ή/και βαρετέ για τον άνθρωπο. Αυτέ οι μηχανέ, οι αποκαλούμενε ρομπότ, θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα δικό του τρόπο πλοήγηση, απόφαση και δράση. Σε αυτή την εργασία θα πειραματιστούμε με το πρόβλημα του προγραμματισμού ενό ρομπότ, καθώ επίση θα χρησιμοποιήσουμε και εξωτερικά αισθητήρια για την βελτίωση των κινήσεων που έχουμε δημιουργήσει, δίνοντα έτσι την ψευδαίσθηση ότι το ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Ειδικότερα για το κάθε κεφάλαιο, έχουμε τα εξή : Κεφάλαιο 1: Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται εισαγωγή στα ρομπότ και τα χαρακτηριστικά του και παρουσιάζονται διάφορα ανθρωπόμορφα ρομπότ. Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται οι έννοιε, σερβοκινητήρε, αισθητήρια, ελεγκτέ -μικροελεγκτέ. Κεφάλαιο 3: Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται παρουσίαση του Robonova, καθώ γίνεται και αναφορά στο περιβάλλον προγραμματισμού του και στου τρόπου επικοινωνία με αυτό. Επίση, παρουσιάζονται κάποιε τροποποιήσει που μπορούν να γίνουν στο ήδη υπάρχον ρομπότ. Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν, στα πλαίσια τη πτυχιακή εργασία. Τέλο, δίνονται πληροφορίε των αισθητηρίων που χρησιμοποιήθηκαν, για την αποπεράτωση τη εργασία. Παράρτημα: Δίνεται φωτογραφικό υλικό από το στάδιο κατασκευή του Robonova. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 5

7 Σκοπό τη εργασία Ο σκοπό τη παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων με την βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων και γλωσσών προγραμματισμού, με αποτέλεσμα τον προγραμματισμό ενό ρομπότ. Ουσιαστικά, γίνεται προσπάθεια για την ανάδειξη των ικανοτήτων και των λειτουργιών που μπορεί να έχει και να κάνει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ και συγκεκριμένα το Robonova-I, μέσω προγραμμάτων και οδηγιών, για τα οποία υπεύθυνο είναι ο εκάστοτε χειριστή. Επίση, σκοπό τη εργασία είναι η ανάλυση διαφόρων εννοιών που σχετίζονται με τα ρομπότ και τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, προκειμένου να καταλάβει αυτή την πτυχιακή εργασία και ο μη ειδικό του κλάδου τη ρομποτική. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 6

8 Κεφάλαιο 1: Robot 1.1 Robot (ρομπότ) Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή η οποία μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε διάφορε εργασίε. Ένα ρομπότ μπορεί να δράσει κάτω από τον απευθεία έλεγχο ενό ανθρώπου ή αυτόνομα κάτω από τον έλεγχο ενό προγραμματισμένου υπολογιστή. Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να κάνουν εργασίε οι οποίε είναι δύσκολε ή επικίνδυνε για να γίνουν απευθεία από έναν άνθρωπο. Σε άλλε περιπτώσει, χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν εργασίε ταχύτερα ή φθηνότερα απ' ότι ο άνθρωπο. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αυτόματη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κάποιου προϊόντο και με χαμηλότερο κόστο (για παράδειγμα, στι αλυσίδε παραγωγή ). Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό robota που σημαίνει εργασία. Καθιερώθηκε ω όρο με την σημερινή του έννοια το 1920 από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek στο έργο του "R.U.R." (Rossum's Universal Robots), όπου σατιρίζει την εξάρτηση τη κοινωνία από του μηχανικού εργάτε (ρομπότ) τη τεχνολογική εξέλιξη και που τελικά εξοντώνουν του δημιουργού του. Από τα πρώτα ρομπότ που αναφέρονται στη λογοτεχνία είναι ο Τάλω από την ελληνική μυθολογία και οι 20 τρίποδε λέβητε του Ηφαίστου. Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική, επιστήμη που αποτελεί συνδυασμό πολλών κλάδων άλλων επιστημών, κυρίω δε τη μηχανολογία, τη ηλεκτρονική και τη πληροφορική. Σημαντική συνεισφορά για τα ρομπότ είχε ο Ισαάκ Ασίμωφ (φιλόλογο ) με του τρει νόμου τη ρομποτική που διατύπωσε στα διηγήματά του. Είναι σημαντική η ανάπτυξη ρομπότ που να Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 7

9 έχουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να είναι φιλικά και ωφέλιμα προ τον άνθρωπο. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται στοιχεία κοινωνική νοημοσύνη. Στην επιστημονική φαντασία συνήθω συναντούνται ρομπότ τα οποία έχουν τη μορφή ανθρώπου. Αυτά τα ρομπότ καλούνται ανδροειδή. Σήμερα υπάρχουν ανδροειδή robot (androids) που κατασκευάστηκαν για να υποδυθούν ανθρώπινα όντα. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 8

10 1.2 Ανθρωπόμορφα ρομπότ Τι είναι και πω μοιάζει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ Τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι ρομπότ των οποίων η συνολική εμφάνιση είναι βασισμένη στο ανθρώπινο σώμα και του επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με ανθρώπινα εργαλεία ή περιβάλλοντα. Σε γενικέ γραμμέ τα ανθρωπόμορφα ρομπότ έχουν ένα κορμό με ένα κεφάλι, δύο χέρια και δύο πόδια, αν και μερικέ μορφέ ανθρωπόμορφων ρομπότ μπορεί να αποτελούνται από κάποια μέρη του σώματο, για παράδειγμα, από την μέση και πάνω. Μερικά ανθρωπόμορφα ρομπότ επίση, μπορεί να έχουν μόνο ένα «πρόσωπο», με τα «μάτια» και το «στόμα». Ανδροειδή ρομπότ είναι ανθρωπόμορφα ρομπότ, τα οποία κατασκευάσθηκαν για να μοιάζουν αισθητικά με έναν άνθρωπο (π.χ. εκφράσει κλπ.). Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 9

11 1.2.2 Παρουσίαση ανθρωπόμορφων ρομπότ 1. Ο ASIMO τη Honda. Ο Asimo είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ τελευταία τεχνολογία, με ύψο 130 cm και βάρο 54 kg. Τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 51,8 volt, η οποία του δίνει διάρκεια λειτουργία 1 hr. Επίση, είναι εξοπλισμένο με ένα επεξεργαστή, ένα μετατροπέα σήματο και μια μνήμη. Ο Asimo έχει την ικανότητα να περπατάει, αλλά και να τρέχει φτάνοντα τα 6 km/h, καθώ επίση μπορεί να κάνει διάφορε άλλε κινήσει αφού διαθέτει 34 βαθμού ελευθερία. Επίση, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα κινούμενα αντικείμενα, διάφορε στάσει του σώματο, χειρονομίε, το γύρω περιβάλλον, του ήχου και τα πρόσωπα, τα οποία του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά με του ανθρώπου. Άλλο χαρακτηριστικό του Asimo είναι ότι, μπορεί να ανιχνεύσει τι κινήσει πολλαπλών αντικειμένων και επίση να καθορίσει την απόσταση και κατεύθυνση του. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο ρομπότ να ακολουθήσει ένα άτομο/πρόσωπο ή να το αποφύγει όταν αυτό πλησιάζει πάνω του. Επίση, μπορεί να διακρίνει φωνέ από άλλου ήχου και αυτό του επιτρέπει να προσδιορίζει του «συντρόφου» του. Ο Asimo είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στο όνομά του και να απαντά σε ερωτήσει νεύοντα ή παρέχοντα μια λεκτική απάντηση. Τέλο, μπορεί να αναγνωρίσει περίπου 10 διαφορετικά πρόσωπα και να τα αντιμετωπίσει με βάση το όνομα του. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 10

12 2. Ο TITAN τη Cyberstein Robots. Ο Titan έχει ύψο 2,4 m και βάρο 60 kg και κατασκευάσθηκε αποκλειστικά για να ψυχαγωγεί το κοινό. Μπορεί να τραγουδήσει, να χορέψει, να μιλήσει, να κάνει πλάκε, να γελάει, διασκεδάζοντα οποιονδήποτε τον βλέπει, αφού υποδύεται πολλαπλέ /διάφορε προσωπικότητε όπω και οι άνθρωποι. Τροφοδοτείται από την τελευταία τεχνολογία μπαταρία LiFePO4 (Lithium Ferrous Phosphate), η οποία του δίνει την δυνατότητα να λειτουργεί μέχρι και 8 hr με μία μόνο φόρτιση. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει την μεγαλύτερη μνήμη στον κόσμο, λόγω τη τεράστια βάση δεδομένων του. 3. Ο HUBO-2 τη Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Το όνομα HUBO είναι συντόμευση του humanoid robot( ανθρωποειδέ ρομπότ ) και αναπτύχθηκε το Έχει 40 βαθμού ελευθερία, διάρκεια συνεχού λειτουργία 120 min, ύψο 1,25 m και βάρο 45 kg. Ο Hubo-2 διαθέτει αναγνώριση φωνή και ικανότητε σύνθεση, καθώ και εξελιγμένη όραση στην οποία τα δύο μάτια του κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Στο τελικό ρομπότ, δόθηκε μια λεπτότερη σχεδίαση με αλουμινένιο σκελετό και πλαίσιο από πολυανθρακικό υλικό, με αποτέλεσμα το ρομπότ να είναι ελαφρώ ψηλότερο, αλλά σημαντικά (20%) ελαφρύτερο από του προκατόχου του(khr-0, KHR-1, KHR-2, KHR-3 HUBO, Albert HUBO). Οι κινήσει του HUBO-2 ήταν πιο ρεαλιστικέ, αφού οι βραχίονε του -«χέρια»- κινούνταν γρηγορότερα και πιο φυσικά. Επίση, τα «πόδια» του μπορούσαν να τεντωθούν έτσι, ώστε το περπάτημά του να ήταν πανομοιότυπο με το ανθρώπινο, καταναλώνοντα έτσι λιγότερη ενέργεια από ότι τα παραδοσιακά ανθρωποειδή περπατήματα, τα οποία βασίζονται στο zero moment point trajectory (σημείο μηδενισμού τη τροχιά ). Η ταχύτητα κίνησή (περπατήματο ) του βελτιώθηκε σε 1,4 km/h, ενώ είχε και τη δυνατότητα να τρέχει με μέγιστη ταχύτητα 3,6 km/h. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 11

13 4. Ο HRP-2 τη Kawada Industries, Inc. Ο HRP-2 αναπτύχθηκε το 2002 και το όνομά του προήλθε από τα αρχικά Humanoid Robotics Project (HRP). Έχει ύψο 1,54 m, βάρο 58 kg, πλάτο 62 cm, 30 βαθμού ελευθερία και τροφοδοτείται από μια μπαταρία Ni-Mh 48 V / 14.8 Ah, δίνοντά του την δυνατότητα μέγιστη συνεχού λειτουργία 45 min. Η ταχύτητα περπατήματο του HRP-2 είναι 2km/h, ενώ όσο αναφορά τα αισθητήρια του, διαθέτει 3 eye stereo κάμερε, γυροσκόπιο δόνηση 3 αξόνων, αισθητήρα ταχύτητα 3 αξόνων και αισθητήρε δύναμη 6 αξόνων στα χέρια και τα πόδια του. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του HRP-2, για την διαθέσιμη μέχρι τότε τεχνολογία και τεχνογνωσία στα ανθρωπόμορφα ρομπότ, είναι ότι αντιλαμβάνεται τι ανώμαλε επιφάνειε και έχει την δυνατότητα να σηκωθεί όρθιο μετά από κάποια πτώση του στο πάτωμα, είτε με το πίσω, είτε με το μπροστινό μέρο του. Επίση, το συγκεκριμένο ρομπότ, έχει προγραμματιστεί να εκτελεί ανθρώπινε εργασίε σε ανοιχτού χώρου. 5. Ο MAHRU-III των KIST και Samsung Electronics. Ο Mahru III τελειοποιήθηκε το Διαθέτει 32 βαθμού ελευθερία, που το κάνουν πιο ευέλικτο σε σχέση με του προκατόχου του (mahru I, mahru II) και έχει μέγιστη ταχύτητα περπατήματο 1,3 km/h. Ζυγίζει 62 kg και έχει ύψο 1,5 m. Επίση, τροφοδοτείται από μια μπαταρία LiPo, η οποία του δίνει μέγιστο χρόνο συνεχού λειτουργία 30 min. Ο Mahru III είναι εξοπλισμένο με μια stereo κάμερα, 4 αισθητήρε δύναμη και ροπή και ένα αισθητήρα αναγνώριση διάφορων στάσεων του σώματο. Χαρακτηριστικό του Mahru III είναι ότι, οι servoκινητήρε του διαθέτουν encoders, οι οποίοι έδωσαν την δυνατότητα (μαζί με τα υπόλοιπα αισθητήρια) Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 12

14 στου προγραμματιστέ του να μπορούν να κάνουν περαιτέρω ελέγχου και στη συνέχεια να καταφέρουν να φτιάξουν ένα αλγόριθμο περπατήματο, ο οποίο επιτρέπει στο ρομπότ να περπατάει σε ανώμαλο δάπεδο και να ξεπερνάει εξοχέ ενό εκατοστού!! 6. Ο ATOM του Dan Mathias. Ο ATOM, του οποίου το όνομα προέρχεται από τα αρχικά Advanced Technology for Optimizing Motion, είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα δίποδα ρομπότ, το οποίο έχει 1,572 m ύψο και ζυγίζει 72 kg. Διαθέτει 49 βαθμού ελευθερία, από του οποίου οι 10 βρίσκονται στο «κεφάλι» του, επιτρέποντά του έτσι να παίρνει ακόμα και διάφορε εκφράσει. Χρησιμοποιεί ένα ζευγάρι από 2 διπύρηνου επεξεργαστέ (windows 7, windows xp), για να γίνει η επεξεργασία τη κίνησή του. Επίση, όσο αναφορά τα αισθητήρια του, διαθέτει στερεοσκοπική όραση, στερεοσκοπικά μικρόφωνα, μονάδε υπέρηχων, γυροσκόπια 3 αξόνων, Gps, επιταχυνσιόμετρα 3 αξόνων, αισθητήρε δύναμη 6 αξόνων και έχει ανεξάρτητα αρθρωτά δάχτυλα με ανάδραση αφή. Επιπλέον, έχει σε κάποιο βαθμό αναγνώριση φωνή και επεξεργασία εικόνα, που το καθιστούν ικανό για χρήση στην τηλεπαρουσία. Ο Atom τροφοδοτείται από μια μπαταρία Li-ion 24 volt. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται είναι αλουμίνιο, τιτάνιο, πλαστικό και ανθρακονήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το ρομπότ είναι χειροποίητο! Τέλο, ο Atom βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξη εδώ και 8 χρόνια και εξακολουθεί να είναι ένα έργο σε εξέλιξη, αφού ο στόχο για το συγκεκριμένο ρομπότ είναι να αναλάβει προβλήματα του πραγματικού κόσμου, εφόσον εξοπλιστεί επιπλέον με ένα προηγμένο στερεοσκοπικό σύστημα όραση. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 13

15 7. Ο PINO τη ZMP Inc. Ο Pino αναπτύχθηκε το Έχει ύψο 36,5 cm και βάρο μόλι 1,8 kg. Λειτουργεί με 4 αλκαλικέ μπαταρίε ΑΑ, οι οποίε αντέχουν περίπου 50 min συνεχού λειτουργία. Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει διαφορετική αρχή λειτουργία -νοοτροπία από τα προηγούμενα ρομπότ που αναφέρθηκαν. Καταρχά, ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών, αφού δεν είναι προγραμματισμένο να εκτελεί εργασίε του πραγματικού κόσμου. Ο Pino ξεκινάει την ζωή του, όταν τροφοδοτηθεί με τάση για πρώτη φορά, σαν ένα μικρό ρομποτικό κατοικίδιο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου εξελίσσει διάφορε ικανότητε (περπάτημα, χορό, τραγούδι κ.α.). Επιπλέον, είναι προγραμματισμένο όσο μεγαλώνει να αναπτύσσει διαφορετικέ προσωπικότητε και να αντιδράει έτσι διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο και το ύφο που του φέρεται κάποιο. Ο Pino διαθέτει ένα αισθητήρα αφή στο κεφάλι του, δυο αισθητήρε αφή στα χέρια του, ένα αισθητήρα ήχου, ένα αισθητήρα υπέρυθρων και ένα αισθητήρα φωτό, ο οποίο είναι τοποθετημένο στην μύτη του. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 14

16 8. Ο ROGUN τη KornTech. Ο Rogun είναι ένα από τα τελευταία μοντέλα ανθρωπόμορφων ρομπότ τη Κορέα και χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό διαφόρων αναλογικών εισόδων, τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα τη ρομποτική. Έχει ύψο 1 m, ενσωματωμένο επεξεργαστή Pentium 4 στα 1,2 Ghz, δυνατότητε επικοινωνία μέσω Wi-Fi, WiMAX, HSDPA και Bluetooth και ζυγίζει 7,8 kg. Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Li-Poly ή με καλώδιο και η μέγιστη ταχύτητα περπατήματό του είναι 800 m/h. Όσο αφορά τα αισθητήρια, ο Rogun, διαθέτει γυροσκόπιο, αισθητήρα κλίση (tilt), αισθητήρα υπερύθρων και αισθητήρε πίεση. Ο Rogun έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σπίτι. Συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένο να παρέχει ασφάλεια στο σπίτι, όταν ο ιδιοκτήτη του απουσιάζει από αυτό, κάνοντα βόλτε συνεχώ γύρω από το σπίτι και ενημερώνοντα στην συνέχεια τον ιδιοκτήτη, αν κάτι δεν πάει καλά. Ο Rogun διαθέτει 26 βαθμού ελευθερία και έχει την εντυπωσιακή ικανότητα να αρπάζειπιάνει αντικείμενα, ασκώντα πίεση 0,5 kg. Επίση, είναι εξοπλισμένο με μια έγχρωμη LCD οθόνη 7 ιντσών, η οποία χρησιμεύει στην αναπαραγωγή video, εικόνων και άλλων μέσων ενημέρωση και έτσι μπορεί ο χρήστη -αγοραστή του Rogun, να ελέγχει την ροή του κάθε video από το κινητό του. Τέλο, σημαντικά χαρακτηριστικά του Rogun που τον διαφοροποιούν και τον ξεχωρίζουν από πολλά ρομπότ, είναι ότι μπορεί να αναγνωρίσει ταυτόχρονα, κινούμενα αντικείμενα, στάσει ή χειρονομίε, πρόσωπα, ήχου, καθώ και το γύρω περιβάλλον. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 15

17 9. Ο NAO τη Aldebaran Robotics. Ο Nao είναι ένα αυτόνομο προγραμματιζόμενο ανθρωποειδέ ρομπότ, μεσαίου μεγέθου, αφού έχει ύψο 58 cm και βάρο 4,3 kg, το οποίο αναπτύχθηκε από το 2004 έω το Διαθέτει ένα αρκετά εντυπωσιακό σύνολο χαρακτηριστικών όπου του επιτρέπουν να πλοηγείτε με άνεση στο περιβάλλον του. Επιπλέον, διαθέτει δυο κάμερε υψηλή ανάλυση (1280Χ720) και την ικανότητα να επεξεργάζεται δυο video ταυτόχρονα. Αυτό βελτιώνει την αναγνώριση των αντικειμένων και προσώπου, ακόμα και από μεταβαλλόμενε συνθήκε φωτισμού. Επίση, διαθέτει αισθητήρα σόναρ, δυο αισθητήρε υπερύθρων, εννέα αισθητήρε αφή, οκτώ αισθητήρε πίεση, wi-fi και δυνατότητα σύνδεση του σε δίκτυο. Χάρη στα τέσσερα μικρόφωνα που διαθέτει μπορεί να αναγνωρίσει μια φωνητική εντολή και να εντοπίσει οποιοδήποτε άλλο θόρυβο. Αυτό το καταφέρνει με το Nuance, το λογισμικό αναγνώριση φωνή όπου του επιτρέπει να αναγνωρίζει εντολέ και να απομονώνει μια λέξη, από μια σειρά λέξεων σε μια πρόταση. Μπορεί να γίνει διαχείριση των εφαρμογών του μέσω υπολογιστή και υπάρχει η δυνατότητα προσθήκη κειμένου και μετατροπή του σε ομιλία, σε 8 γλώσσε. Χρησιμοποιεί τα άκρα του για να προστατευτεί από τι ξαφνικέ πτώσει και συγκρούσει, όπω ο άνθρωπο, χάρη στο βελτιωμένο μηχανισμό ελέγχου ροπή και σε ένα προσαρμοστικό αλγόριθμο στα πόδια όπου του επιτρέπει να προστατεύει το πρόσωπο και το σώμα του όταν πέφτει. Ο Nao διαθέτει μια μπαταρία 27,6 watt και παρέχει στο ρομπότ 90 min αυτονομία, ανάλογα με την χρήση. Έχει συνολικά 25 βαθμού ελευθερία και μπορεί να προγραμματιστεί στι γλώσσε προγραμματισμού C, C++, Python, Urbi και Net. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 16

18 Κεφάλαιο 2: Τα κύρια μέρη ενό ρομπότ 2.1 Σερβοκινητήρε R/C (R/C servos) Τυπικοί σερβοκινητήρε Οι σερβοκινητήρε, είναι κυρίω μικροί DC κινητήρε με ενσωματωμένο σύστημα γραναζιών και κύκλωμα ελέγχου ανάδραση (feedback control loop). Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του προσανατολισμού ή τη ταχύτητα περιστροφή ενό άξονα, ο οποίο μπορεί να είναι ένα βραχίονα, ένα τροχό ή κάποιο άλλο αντικείμενο που συνδέεται με τον σερβοκινητήρα. Κατηγοριοποιούνται σε δυο κύριε κατηγορίε, του τυπικού σερβοκινητήρε (standard servos) και του σερβοκινητήρε ταχύτητα (continues servos). Οι τυπικοί σερβοκινητήρε προσπαθούν να καταλήξουν σε μια θέση που καθορίζεται από τον χρήστη και έχουν περιορισμένο εύρο κίνηση, ενώ οι σερβοκινητήρε ταχύτητα επιχειρούν να καταλήξουν σε μια ταχύτητα που καθορίζεται από τον χρήστη και μπορούν να κινηθούν σε όλο το φάσμα του κύκλου, εκτελώντα πλήρη περιστροφή (360 μοίρε ). Ο πιο κοινό τύπο servo, είναι αυτό του ελέγχου θέση, οποίο είναι αρκετά φθηνό και εύκολα διαθέσιμο. Εσωτερικά οι σερβοκινητήρε ελέγχου περιέχουν ένα κινητήρα συνεχού κίνηση, τα ενσωματωμένα στοιχεία του κυκλώματο ελέγχου και ένα σύστημα μείωση των στροφών (μειωτήρε ). Είναι μικροί, αλλά παράγουν μια σχετικά μεγάλη ροπή για το μέγεθό του και τρέχουν με ταχύτητε τη τάξη των 60 έω 160 rpm, για αυτό είναι κατάλληλοι για χρήση ρομποτικών κινήσεων. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 17

19 Οι σερβοκινητήρε μπορεί να είναι ηλεκτρικοί, χρησιμοποιώντα έναν ηλεκτρικό κινητήρα ω βασικό μέσο για την δημιουργία μηχανική δύναμη και δίνουν περιστροφική έξοδο. Άλλοι τύποι σερβοκινητήρων είναι οι πρισματικοί, οι οποίοι δίνουν ευθεία κίνηση ή οι σερβοκινητήρε R/C, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα όπω, πλοία, αεροπλάνα και φυσικά σε ρομποτικέ εφαρμογέ μικρού μεγέθου. Υπάρχουν επίση είδη σερβοκινητήρων, οι οποίοι βασίζονται σε υδραυλικά, πνευματικά ή μαγνητικά συστήματα. Οι περισσότεροι σερβοκινητήρε περιστρέφονται από 90 έω 180 μοίρε, όμω όπω είδαμε και παραπάνω, υπάρχουν σερβοκινητήρε οι οποίοι μπορούν να περιστραφούν 360 μοίρε ή και περισσότερο, αλλά είναι αδύνατο να περιστρέφονται συνέχεια. Δηλαδή, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν ω μοτέρ για την κίνηση κάποια ρόδα, όμω αν περιέχουν encoders, με του οποίου μπορούμε να δούμε την ακριβή θέση των σερβοκινητήρων, γίνονται ιδανικοί για χρήση σε ρομποτικού βραχίονε, πόδια κλπ. Φυσικά μπορούν να τοποθετηθούν και εξωτερικοί encoders ξεχωριστά, όταν οι σερβοκινητήρε δεν διαθέτουν εσωτερικού encoders. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 18

20 Οι σερβοκινητήρε χρησιμοποιούν συνήθω αυλακωτού άξονε (καρέ) για να μεταφέρουν την κίνηση στα περιφερειακά εξαρτήματα. Αναλυτικότερα, συνδέονται με μια πληθώρα ειδικών αντικειμένων (servo horns) διαφόρων σχημάτων (σταυρό, κύκλο κλπ), τα οποία κλειδώνουν στον αυλακωτό άξονα και κατά συνέπεια πάνω σε αυτά μπορούμε να συνδέσουμε τα περιφερειακά εξαρτήματα (συρματόσχοινα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α.). Τα servo horns μπορεί να φέρουν τρύπε, πάσα ή ειδικέ διαμορφωμένε κατεργασίε, προκειμένου να συνδεθούν με τα περιφερειακά εξαρτήματα, αναλόγω πάντα την χρήση που επιθυμούμε. Επιπλέον, στο κέντρο του αυλακωτού άξονα, ο οποίο είναι συνδεδεμένο με τον σερβοκινητήρα, υπάρχει συνήθω εσωτερικό σπείρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να βιδώσουμε απευθεία τα περιφερειακά εξαρτήματα πάνω στον άξονα του σερβοκινητήρα. Γενικά, οι σερβοκινητήρε είναι ανεξάρτητοι και ο χειρισμό τη ταχύτητα και τη γωνία είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Το κόστο του είναι αρκετά χαμηλό και η συνδεσμολογία του πολύ απλή, αφού χρησιμοποιούνται τρία μόλι καλώδια εκ των οποίων τα δύο αφορούν την τροφοδοσία και το τρίτο αφοράει τον έλεγχο τη θέση του (σήμα). Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 19

21 Η επιθυμητή γωνία κωδικοποιείται χρησιμοποιώντα τετραγωνικού παλμού διαμορφωμένου κατά πλάτο (PWM). Το πλάτο του ενεργού υψηλού μετώπου ποικίλει από 1-2 ms. Ένα παλμό του 1 (ενό ) ms αντιστοιχεί σε 0 μοίρε και ένα παλμό των 1,5 ms αντιστοιχεί σε 90 μοίρε, ενώ ένα παλμό διάρκεια 2 ms αντιστοιχεί σε γωνία περίπου 180 μοιρών και ούτω καθεξή. Όροι που συνδέονται με το PWM: Περίοδο (period) - πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για κάθε πλήρη κύκλο του παλμού. Συχνότητα (frequency) - πόσο συχνά δημιουργούνται οι παλμοί. Αυτή η τιμή καθορίζεται συνήθω σε Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Κύκλο (duty cycle) - αναφέρεται στο χρονικό διάστημα όπου η περίοδο του παλμού είναι ενεργή ή υψηλή(high). Το duty cycle συνήθω ορίζεται ω ποσοστό τη πλήρου περιόδου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 20

22 2.1.2 Ψηφιακοί Σερβοκινητήρε (Digital servos) Οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε είναι η τελευταία γενιά των σερβοκινητήρων. Έχουν του ίδιου κινητήρε με του τυπικού σερβοκινητήρε και αποδέχονται το ίδιο σήμα PWM για την λειτουργία του. Η διαφορά έγκειται στην προσθήκη ενό μικροεπεξεργαστή και ενό ενισχυτή Mosfet, που είναι ενσωματωμένα στο κύκλωμα ελέγχου των ψηφιακών σερβοκινητήρων. Αυτό δίνει στου σερβοκινητήρε δύο διαφορετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με του τυπικού σερβοκινητήρε. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι, οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε είναι εξωτερικά προγραμματιζόμενοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι παράμετροι του μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να βελτιστοποιηθεί μια δεδομένη εργασία. Το δεύτερο πλεονέκτημα, έγκειται στον τρόπο που αυτοί οι μικροεπεξεργαστέ μπορούν να στείλουν παλμού στον κινητήρα για να μετακινηθεί ο σερβοκινητήρα. Συνήθω, όταν ένα σερβοκινητήρα πρέπει να εφαρμόσει ροπή, στέλνει παλμού κυμαινόμενου πλάτου ισχύο στα 50 Hz στον κινητήρα. Οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε από την άλλη μεριά, κινούνται στα 300 Hz, μειώνοντα του παλμού στο 1/6 του πρότυπου πλάτου παλμών. Επειδή το πλάτο των παλμών μειώνεται κατά αναλογία με την περίοδο, οι ψηφιακοί σερβοκινητήρε παρέχουν μεν την ίδια ποσότητα ενέργεια, όπω οι τυπικοί σερβοκινητήρε, αλλά με σημαντικά υψηλότερη ανάλυση. Αυτό επιτρέπει την πολύ πιο γρήγορη και ακριβή ανταπόκριση, καθώ και την ομαλότερη λειτουργία των σερβοκινητήρων συνολικά. Τυπικό σερβοκινητήρα Ψηφιακό σερβοκινητήρα Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 21

23 2.2 Ελεγκτέ (Controllers) Τι είναι και τι κάνει ένα ελεγκτή Ελεγκτέ είναι τα κύρια στοιχεία που ελέγχουν και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργία των διάφορων ενεργειακών/ρομποτικών και άλλων συστημάτων, ανάλογα με τι παραμέτρου που παίρνουν, έτσι ώστε η μεταβλητή που παίρνουμε στην έξοδό του να είναι μέσα στην επιθυμητή για εμά τιμή. Η κύρια δουλειά του κάθε ελεγκτή, είναι να κρατάει την έξοδο σε επιθυμητή τιμή, ανεξαρτήτω τι όποιε ανωμαλίε προκύπτουν στην διαδικασία. Μολονότι είναι συχνά δύσκολο να το επιτύχουμε αυτό, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με την ανατροφοδότηση (feedback) τη εξόδου τη διαδικασία. Ο ελεγκτή αποτελείται από ένα ανιχνευτή λάθου και μία μονάδα ελέγχου. Ο ανιχνευτή λάθου υπολογίζει το λάθο, αφαιρώντα την μετρούμενη μεταβλητή από το σημείο εκκίνηση (set point). Η μονάδα ελέγχου χρησιμοποιεί το σήμα λάθου, για να παράγει με την σειρά τη την δράση ελέγχου. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενό ελεγκτή, είναι ο τρόπο που χρησιμοποιεί το λάθο για να διαμορφώσει την δράση ελέγχου. Οι διαφορετικοί τρόποι που διαμορφώνει ο ελεγκτή την δράση ελέγχου καλούνται ω τρόποι ελέγχου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 22

24 Οι πιο κοινοί τρόποι ελέγχου είναι: Έλεγχο δύο θέσεων (on-off controller) Κλιμακωτό έλεγχο (floating) Αναλογικό έλεγχο (proportional) Ολοκληρωτικό έλεγχο (integral) Διαφορικό έλεγχο (derivative) Οι 3 τελευταίοι έλεγχοι μαζί, αποτελούν τον λεγόμενο P.I.D έλεγχο και είναι από του πιο αξιόπιστου ελέγχου σήμερα. Ο ελεγκτή μπορεί να εφαρμοστεί σε πνευματικά κυκλώματα, αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα ή ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι πνευματικοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα πνευματικό αντίτιμο του λειτουργικού ενισχυτή, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Οι ηλεκτρονικοί αναλογικοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα ανθεκτικό κύκλωμα για να υπολογίσουν το λάθο και ένα λειτουργικό ενισχυτή, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Τέλο, οι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί ελεγκτέ χρησιμοποιούν ένα μικροεπεξεργαστή και ένα αλγόριθμο ελέγχου, για να παράγουν την δράση ελέγχου. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 23

25 2.2.2 Μικροελεγκτέ (Microcontrollers) Οι μικροελεγκτέ είναι μικρού μεγέθου υπολογιστέ, ενσωματωμένοι σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει ένα επεξεργαστή, τη μνήμη και τι περιφερειακέ προγραμματιζόμενε εισόδου /εξόδου. Οι μικροελεγκτέ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται στι εφαρμογέ, σε αντίθεση με του μικροεπεξεργαστέ που χρησιμοποιούνται σε προσωπικού υπολογιστέ ή σε διάφορε άλλε γενικέ εφαρμογέ. Οι μικροελεγκτέ χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και συσκευέ αυτόματου ελέγχου, όπω το σύστημα ελέγχου του κινητήρα ενό αυτοκινήτου, τα τηλεχειριστήρια, οικιακέ συσκευέ, ηλεκτρικά εργαλεία κα. Με την μείωση του μεγέθου και του κόστου του, οι μικροελεγκτέ κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την διαδικασία του ψηφιακού ελέγχου, ώστε να εφαρμοστεί σε περισσότερε συσκευέ και προϊόντα. Οι μικροελεγκτέ περιλαμβάνουν δεκάδε ακίδε εισόδων και εξόδων, οι οποίε είναι γενική χρήση. Οι ακίδε στην ουσία, είναι το διαμορφώσιμο λογισμικό είτε σε κατάσταση εισόδου, είτε σε κατάσταση εξόδου. Όταν οι ακίδε ρυθμιστούν σε κατάσταση εισόδου, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διάβασμα των αισθητήρων ή γενικά των εξωτερικών σημάτων. Όταν όμω ρυθμιστούν σε κατάσταση εξόδου, τότε μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε για τον χειρισμό εξωτερικών συσκευών, όπω τα LED ή οι κινητήρε. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να διαβάσουν αισθητήρε που παράγουν αναλογικά σήματα. Αυτό είναι ο σκοπό του μετατροπέα σήματο από αναλογικό σε ψηφιακό. Οι επεξεργαστέ έχουν κατασκευαστεί για να επεξεργάζονται ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή 1 και 0. Δεν είναι όμω σε θέση να κάνουν τίποτα, όταν του αποσταλούν αναλογικά σήματα από μία συσκευή. Ένα χαρακτηριστικό σε κάποιου μικροελεγκτέ είναι η μετατροπή του σήματο από ψηφιακή σε αναλογική μορφή, επιτρέποντα στου επεξεργαστέ να στέλνουν αναλογικά σήματα ή επίπεδα τάσεων, ω έξοδο. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 24

26 2.2.3 Παρουσίαση σύγχρονων ελεγκτών - μικροελεγκτών - compilers Arduino Το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδου /εξόδου, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιε μετατροπέ ). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων, αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Οι περισσότερε εκδόσει του Arduino μπορούν να αγοραστούν προσυναρμολογημένε. Το διάγραμμα και οι πληροφορίε για το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμα για αυτού που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι του. Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR και από συμπληρωματικά εξαρτήματα, για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Όλε οι πλακέτε περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάση 5V και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz. Γενικά όλε οι πλακέτε είναι προγραμματισμένε μέσω μια σειριακή σύνδεση RS-232, αλλά ο τρόπο με τον οποίο αυτό υλοποιείται ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. Οι σειριακέ πλακέτε Arduino περιέχουν ένα απλό κύκλωμα αντιστροφή για την μετατροπή ανάμεσα στα σήματα των επιπέδων RS-232 και TTL. Οι πλακέτε Arduino που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, προγραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντα ένα τσιπ προσαρμογέα USB-to-serial, όπω το FTDI FT232. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 25

27 Η πλακέτα του Arduino έχει εκτεθειμένε τι περισσότερε επαφέ εισόδου/εξόδου για χρήση με άλλα κυκλώματα. Το Diecimila, για παράδειγμα, παρέχει 6 αναλογικέ εισόδου και 14 ψηφιακέ επαφέ εισόδου/εξόδου, από τι οποίε οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM. Αυτέ οι επαφέ είναι διαθέσιμε στην κορυφή τη πλακέτα μέσω θηλυκών συνδέσεων. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 26

28 GAT 8.4 Πρόκειται για μία συσκευή με ενσωματωμένο ελεγκτή, η οποία έχει πολλέ δυνατότητε και είναι κατάλληλη για οικιακέ και επαγγελματικέ εγκαταστάσει. Οι βασικέ λειτουργίε που μπορεί να εκτελέσει είναι: Ειδοποίηση με SMS ή τηλεφωνική κλήση σε αλλαγή κατάσταση εισόδου. Τηλεχειρισμό εξόδου με SMS ή τηλεφωνική κλήση. Επιτήρηση ορίων, συλλογή και αποστολή αναλογικών δεδομένων μέσω SMS (με σύνδεση επέκταση ). Τοπικό αυτοματισμό και λειτουργίε που συνδέουν την επικοινωνία GSM με τον αυτοματισμό. Οι συσκευέ GAT 8.4 εκτελούν τηλεχειρισμό/τηλεειδοποίηση, ταυτόχρονα με τοπικό αυτοματισμό. Οι ρυθμίσει και το πρόγραμμα αυτοματισμού μπορούν να αλλαχθούν μέσω USB ή μηνυμάτων SMS, ενώ το πρόγραμμα αυτοματισμού λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατάσταση του δικτύου GSM. Στι γαλβανικά απομονωμένε εισόδου τη συσκευή μπορούν να συνδεθούν διακόπτε, επαφέ ρελέ, θερμοστάτε, πιεσοστάτε, έξοδοι αισθητηρίων ή ανιχνευτών κίνηση, καθώ και έξοδοι άλλων ελεγκτών (PLC). Με τι ανεξάρτητε εξόδου ρελέ που διαθέτει μπορεί να ελέγξει φορτία, όπω φωτισμό, σειρήνε, βομβητέ, φωτεινέ ενδείξει, κινητήρε, αντλίε, βαλβίδε, τροφοδοσία ή εντολέ άλλων συσκευών. Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 27

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΣΑΕ ΙΙ Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές Εκτός από τα κλασσικά ή μοντέρνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην παραγωγική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ BASIC STAMP ΤΗΣ PARALLAX Γιαννακόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός ΠΕ19- ΜΔΕ σπουδές στην εκπαίδευση ΕΑΠ, 3ο ΓΕΛ Πάτρας gianakop@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 Ρομποτική. 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013. Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης

Project 2 Ρομποτική. 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013. Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης Project 2 Ρομποτική 'Β Τάξη Γενικού Λυκείου Σητείας Σχολικό 'Ετος 2012-2013 Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλακάκης Ιωάννης Η Ιστορία της Ρομποτικής Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή η οποία μπορεί να υποκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 1o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (sensors) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 2442013 1 Σκοπός της εργασίας Η αναζήτηση γνώσεων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...

Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ... Κατάλογος περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ...5 ΣΥΝΔΕΣΗ PEDELEC (PAS)...6 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ...6 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σκληρός Δίσκος

Θέμα: Σκληρός Δίσκος Θέμα: Σκληρός Δίσκος Γενικά Ο σκληρός δίσκος είναι ένα μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο - συσκευή που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις ψηφιακές βιντεοκάμερες, στα φορητά MP3 players, στα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρομποτικής της Αμερικής

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρομποτικής της Αμερικής ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρομποτικής της Αμερικής, ρομπότ είναι ένας αναπρογραμματιζόμενος και πολυλειτουργικός χωρικός μηχανισμός σχεδιασμένος να μετακινεί υλικά, αντικείμενα, εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT www.robolab.tuc.gr Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Το ρομποτικό σύστημα LEGO NXT περισσότερες πληροφορίες: http://mindstorms.lego.com/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 1: Βασικές έννοιες Μπλόκ διαγράμματα Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr Επ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα