Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα"

Transcript

1 Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες Αισθητήρας Υπερήχων Κινητήρες Σερβοκινητήρες Έλεγχος Σερβοκινητήρα 1

2 2.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η βασική επιδίωξη αυτής της δραστηριότητας, είναι να δούμε την ιδέα του STEM, μέσα από τη σχεδίαση, σχεδιάζοντας ένα απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό (robust) οπτικό σύστημα που συχνά, χρησιμοποιείται σ ένα ρομπότ, για να εντοπίζει αντικείμενα και τις αποστάσεις τους απ αυτό, σ ένα οπτικό πεδίο 0 180, στο χώρο, μπροστά από το ρομπότ. Το σύστημα σάρωσης αποτελείται από δύο βασικές μονάδες: τον αισθητήρα υπερήχων που μετράει την απόσταση ενός αντικειμένου, μπροστά και ένα σερβοκινητήρα (Εικόνα 1). Η λειτουργία του σερβοκινητήρα είναι να περιστρέφει το αισθητήρα υπερήχων, σ ένα πεδίο 0 180, για να εντοπίζουμε αντικείμενα, όχι μόνον σε μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, αλλά σε όλα το χώρο του οπτικού πεδίου (Εικόνα 1). Σχεδιάζοντας το σύστημα σάρωσης, βλέπουμε την έννοια του ψηφιακού αντικειμένου, όχι μόνον σαν το πρόγραμμα μίας εφαρμογής, ενός animation ή μίας προσομοίωσης, αλλά και σαν το πρόγραμμα που λειτουργεί ένα πραγματικό σύστημα. Γιατί το σύστημα που σχεδιάζουμε, σ αυτή τη δραστηριότητα, εκτός από το hardware, το σερβοκινητήρας και τον αισθητήρα υπερήχων, περιλαμβάνει και το πρόγραμμα που λειτουργεί αυτό το σύστημα, υπολογίζοντας την απόσταση αντικειμένων, στη βάση του χρόνου που η ανάκλαση ενός ηχητικού σήματος, κάνει να επιστρέψει στον αισθητήρα και δημιουργώντας τα ηλεκτρικά σήματα τις τάσεις που περιστρέφουν τον σερβοκινητήρα. Επειδή το σύστημα σάρωσης προγραμματίζεται, αποτελεί ένα νέο ψηφιακό αντικείμενο. Όπως στη προσομοίωση ενός συστήματος, έτσι και στη σχεδίαση και το προγραμματισμό ενός πραγματικού συστήματος, εφαρμόζουμε τη θεωρία και μέσα από την εφαρμογή της, στη πράξη, μαθαίνουμε. Όμως σε σχέση με τη προσομοίωση, η σχεδίαση ενός πραγματικού συστήματος, επιτρέπει επιπλέον δυνατότητες: να λύνουμε πρακτικά προβλήματα, να γεφυρώνουμε τη θεωρία με τη πράξη, να σχεδιάζουμε συστήματα που λειτουργούν σ ένα πραγματικό περιβάλλον και που μπορεί να έχουν πραγματικές εφαρμογές. Σχεδιάζοντας το σύστημα σάρωσης, μαθαίνουμε βασικές έννοιες της φυσικής, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των ηλεκτρονικών, σχεδιάζοντας το ηλεκτρικό / η- λεκτρονικό κύκλωμα ενός πραγματικού συστήματος. Μαθαίνουμε να συνδυάζουμε αναλογικά με ψηφιακά κυκλώματα και να προγραμματίζουμε αυτά τα κυκλώματα Κυρίως, η σχεδίαση του συστήματος σάρωσης είναι μία διαδικασία που αναπτύσσει μία βασική δεξιότητα ενός μηχανικού: τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε συστήματα πραγματικών εφαρμογών. 2

3 Εικόνα 1: Το σύστημα σάρωσης του οπτικού πεδίου, αποτελείται από έναν αισθητήρα υπερήχων, επάνω σ ένα σερβοκινητήρα. Ο σερβοκινητήρας περιστρέφει τον αισθητήρα, από 0 180, για να υπολογίζουμε την απόσταση από κάθε αντικείμενο, σ αυτό το πεδίο. 2.2 Εισαγωγή Το Ψηφιακό Πλαίσιο Τα ψηφιακά αντικείμενα είναι υλικό που δημιουργούμε χρησιμοποιώντας προγράμματα στον υπολογιστή ή ακόμα, στο tablet, για να περιγράφουμε ή να αναλύουμε θεωρητικές έννοιες και ιδέες, να αναλύουμε τη λειτουργία ενός συστήματος ή κυκλώματος. Ένα ψηφιακό αντικείμενο, στη πιο απλή μορφή του, μπορεί να είναι σημειώσει σε Word ή pdf, μία παρουσίαση στο PowerPoint ή ένα video. Πιο σύνθετα ψηφιακά αντικείμενα, είναι η προσομοίωση, ένα animation, μία εφαρμογή που δημιουργούμε για το tablet ή το κινητό. Ένα ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να δημιουργείται μεμονωμένα ή σαν μονάδα της ηλεκτρονικής τάξης ενός μαθήματος. Με την εξέλιξη των υπολογιστών που είχε και έχει, σαν βασικό της χαρακτηριστικό, τη τάση για ψηφιοποίηση, η έννοια του ψηφιακού παίρνει μία ευρύτερη σημασία. Δεν περιορίζεται πλέον σε ότι δημιουργούμε στον υπολογιστή, αλλά επεκτείνεται / περιλαμβάνει πραγματικά αντικείμενα. Ο μικροεπεξεργαστής, στη μορφή του μικροελεγκτή, ενσωματώνεται, σαν κεντρική μονάδα λειτουργίας, όχι μόνον στον υπολογιστή, αλλά σε κάθε σχεδόν συσκευή, από το κινητό, μέχρι το αυτοκίνητο και τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας. 3

4 Η δυνατότητα, εύκολα να ενσωματώνουμε το μικροεπεξεργαστή, σαν μικροελεγκτή, σε οποιοδήποτε σύστημα, σημαίνει πως πλέον μπορούμε να προγραμματίζουμε οποιοδήποτε αντικείμενο, για την ακρίβεια, οποιοδήποτε ηλεκτρικό ή μηχανικό σύστημα, από ένα ποδήλατο, μέχρι τις μηχανές ενός πλοίου και από μία λάμπα και τη μηχανή του καφέ, μέχρι τα μη επανδρωμένα. Αυτή η νέα δυνατότητα, αλλάζει τον τρόπο που σχεδιάζουμε αντικείμενα και συστήματα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη λειτουργία αντικειμένων, αλλά έχει δημιουργήσει και μία νέα τάση / προσέγγιση στο STEM, μέσα από τη σχεδίαση πραγματικών συστημάτων. 2.3 Τα Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σαν ψηφιακό χαρακτηρίζεται οτιδήποτε έχει ψηφιακή λογική ή ψηφιακή μορφή / παράσταση. Μπορεί δηλαδή να αναγνωρίζεται και να εκτελείται από τον επεξεργαστή, ενός υπολογιστή και το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας να εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Καθώς ο μικροεπεξεργαστής ενσωματώνεται σε συσκευές και συστήματα, αυτά α- ποκτούν ψηφιακή λογική. Γίνονται δηλαδή, ψηφιακά αντικείμενα. Όπως, το ψηφιακό, πλέον, δεν περιορίζεται σε ότι δημιουργούμε, στον υπολογιστή, αλλά περιλαμβάνει καθετί κάθε σύστημα και συσκευή που έχει ενσωματωμένο, έναν μικροελεγκτή, έτσι και τα ψηφιακά αντικείμενα του STEM, δεν περιορίζονται μόνον στη προσομοίωση, το animation, το video, το PoerPoint ή όποιο άλλο μαθησιακό αντικείμενο, δημιουργούμε, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή, αλλά περιλαμβάνουν και κάθε σύστημα ή συσκευή που προγραμματίζουμε, άρα έχει / λειτουργεί με ψηφιακή λογική. Αυτά συστήματα και συσκευές που προγραμματίζουμε είναι τα νέα ψηφιακά αντικείμενα του STEM. Φυσικά, η ιδέα της ενσωμάτωσης του μικροεπεξεργαστή σε συστήματα και συσκευές, δεν είχε Εικόνα 2: Το σύστημα σάρωσης, συχνά χρησιμοποιείται σε ρομπότ, σαν ένα πολύ απλό, όμως πολύ αποτελεσματικό οπτικό σύστημα, για να εντοπίζει την απόσταση αντικειμένων, μπροστά από το ρομπότ. 4

5 και δεν έχει σα σκοπό, το STEM. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε και εξελίχθηκε, μέσα από τα Συστήματα Μετρήσεων (Data Acquisition Systems) και αποβλέπει / αποσκοπεί στη σχεδίαση αυτόνομων συστημάτων. Έτσι, τα συστήματα ψηφιακής λογικής μπορεί να είναι πολύ απλά, όπως απλά ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμοί, όπως ο συναγερμός ή ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος, αλλά και πολύ σύνθετα συστήματα ερευνητικών και βιομηχανικών εφαρμογών, όπως Φυσικά, αυτή η ιδέα έχει εφαρμογή και στο STEM. Γιατί, συνδυάζοντας αναλογικά με ψηφιακά ηλεκτρονικά και ενσωματώνοντας ένα μικροελεγκτή, σ ένα σύστημα, για να το προγραμματίζουμε, κάνει πολύ απλή τη σχεδίαση συστημάτων. Μπορούμε, πολύ εύκολα, να δημιουργούμε πραγματικά συστήματα με πολύ σύνθετες / πολύ προχωρημένες λειτουργίες που πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε, από αναλογικές μόνον συσκευές. Η ενσωμάτωση του μικροελεγκτή και του προγράμματος σε συστήματα, κάνοντας απλή τη σχεδίαση πραγματικών συστημάτων, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τη σχεδίαση, στο STEM. Έτσι, εμφανίζονται τα νέα ψηφιακά αντικείμενα του STEM. Απλά, αλλά πραγματικά συστήματα που σχεδιάζουμε, από αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα και που τα προγραμματίζουμε να εκτελούν διάφορες λειτουργίες, ακόμα και λειτουργίες πραγματικών εφαρμογών. Μέσα από τη σχεδίαση αυτών των συστημάτων ψηφιακών αντικειμένων, μαθαίνουμε. Η σχεδίαση ενός πραγματικού, έστω και απλού, συστήματος είναι μία διαδικασία που συνδυάζει θεωρητικές ιδέες και έννοιες, από πολλά διαφορετικά αντικείμενα, τη φυσική, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά. Προγραμματίζοντας αυτό το σύστημα, μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε Σ αυτή τη δραστηριότητα, εξετάζουμε τα ψηφιακά αντικείμενα συστήματα που σχεδιάζουμε από αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των συστημάτων: το σύστημα σάρωσης του οπτικού πεδίου. Δημιουργώντας αυτό το σύστημα, βλέπουμε τις δυνατότητες που επιτρέπει στο STEM, η σχεδίαση των νέων αυτών ψηφιακών αντικειμένων. 2.4 Τα Βασικά των Κινητήρων Η βασική αρχή λειτουργίας των DC κινητήρων, είναι σχετικά απλή. Εφαρμόζουμε μία συνεχή τάση, στα άκρα του κινητήρα. Ρυθμίζουμε τη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, μεταβάλλοντας τη τάση στα άκρα του. Αλλάζουμε τη φορά περιστροφής του, αλλάζοντας τη πολικότητα της τάσης, στα άκρα του. Μπορούμε να αλλάζουμε τη τάση στα άκρα του κινητήρα, χρησιμοποιώντας διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου (PLCs). 5

6 Εικόνα 3: Συνδεσμολογία ενός DC κινητήρα, στον Arduino Μέσα από το τρανζίστορ, ο κινητήρας, συνδέεται στη γείωση. Όταν περνάει ρεύμα από το τρανζίστορ, τότε η τάση στα άκρα του κινητήρα, περιστρέφει το κινητήρα. Όταν διακόπτουμε το ρεύμα μέσα από το τρανζίστορ, εφαρμόζοντας μικρή τάση στη Βάση, τότε διακόπτουμε το ρεύμα μέσα από το κινητήρα, σταματώντας τη λειτουργία του. Μπορούμε όμως, να δίνουμε και να μεταβάλλουμε τη τάση στα άκρα ενός κινητήρα, μέσα από έναν μικροελεγκτή. Για μικρούς DC κινητήρες, όπως για παράδειγμα, οι κινητήρες στα τηλεχειριζόμενα αυτοκίνητα και στους CD players που λειτουργούν με τάσεις 9 12 V, μπορούμε να λειτουργούμε αυτούς τους κινητήρες, συνδέοντας τους απευθείας, σ ένα μικροελεγκτή, για παράδειγμα σ έναν Arduino, όπως παριστάνεται στο κύκλωμα της Εικόνας 3. Συνδέουμε το ένα άκρο του κινητήρα στη γείωση και το άλλο σε μία έξοδο, έστω στην έξοδο 9 του Arduino. Έτσι, μπορούμε να δίνουμε και να μεταβάλλουμε τη τάση στα άκρα του κινητήρα, μεταβάλλοντας τη τάση, στην έξοδο 9 του Arduino, από 0 5 V. Οι DC κινητήρες είναι ιδανικοί, για συνεχή κίνηση / συνεχή περιστροφή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε DC κινητήρες, για να περιστρέφουμε τους τροχούς και να κινούμε ένα ρομποτικό αυτοκίνητο. Όμως, οι DC κινητήρες έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν έχουν ακρίβεια, γιατί δε διαθέτουν feedback. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε / περιστρέψουμε ένα DC κινητήρα σε μία ακριβή γωνιακή θέση. 6

7 Αυτή η δυνατότητα, είναι πολύ χρήσιμη, όταν θέλουμε να περιστρέφουμε ένα σύστημα σε μία ακριβή θέση. Παραδείγματα αυτής της περιστροφής, είναι η μετακίνηση ενός ρομποτικού βραχίονα ή η περιστροφή ενός φωτοβολταικού πίνακα, ώστε, κάθε στιγμή της ημέρας, να είναι ιδανικά προσανατολισμένος στον ήλιο. Γι αυτό το σκοπό, για να περιστρέφουμε ένα σύστημα σε ακριβείς θέσεις, χρησιμοποιούμε σερβοκινητήρες. 2.5 Σερβοκινητήρες Ουσιαστικά, ένας σερβοκινητήρας είναι ένας DC κινητήρας, έχει δηλαδή τον ίδιο μηχανισμό, μ ένα DC κινητήρα, με μία βασική διαφορά. Ένας σερβοκινητήρας είναι ένας DC κινητήρας που συνδέεται μ ένα ποτενσιόμετρο που στέλνει feedback, στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα, για τη θέση του σερβοκινητήρα. Μ αυτό το τρόπο, μπορούμε να δίνουμε εντολές στο κινητήρα να περιστρέφεται σε συγκεκριμένες γωνίες. Ο κινητήρας παραμένει σε καθεμία από αυτές τις γωνίες, μέχρι να του δώσουμε εντολή να περιστραφεί, σε μία άλλη γωνία. Έτσι, χρησιμοποιούμε σερβοκινητήρες, όχι για να περιστρέφουμε τους τροχούς, σ ένα αυτοκίνητου, αλλά όποτε θέλουμε ακριβή έλεγχο στη περιστροφή ενός συστήματος, όπως για παράδειγμα, σ ένα ρομποτικό βραχίονα, στη περιστροφή του οπτικού οργάνου ενός ρομπότ, είτε αυτό είναι μία κάμερα ή ένας αισθητήρας υπερήχων, στη περιστροφή ενός φωτοβολταικού πίνακα, ώστε κάθε στιγμή, να είναι ιδανικά προσανατολισμένος, στον ήλιο. Σ αυτή τη δραστηριότητα, εξετάζουμε τους σερβοκινητήρες και τον έλεγχο σερβοκινητήρα. 2.6 Τύποι Σερβοκινητήρων: Standrad και Συνεχούς Περιστροφής Είναι δύο τύποι σερβοκινητήρων: κανονικοί και συνεχούς περιστροφής. Ένας σερβοκινητήρας μπορεί να περιστρέφεται, από 0 έως 180. Ένα ποτενσιόμετρο που συνδέεται σε σειρά με το κινητήριο άξονα τον άξονα μετάδοσης κίνησης του κινητήρα, χρησιμεύει / μας επιτρέπει να υπολογίζουμε τη γωνιακή θέση του κινητήρα. Ο έλεγχος, δηλαδή η περιστροφή ενός σερβοκινητήρα σε συγκεκριμένη γωνία περιστροφής, γίνεται με τη διαμόρφωση εύρους παλμού. Στέλνουμε στο κινητήρα, ένα παλμό που το εύρος, δηλαδή η διάρκεια του θετικού τμήματος, σαν ποσοστό της περιόδου του παλμού, καθορίζει την ακριβή γωνιακή θέση που θα περιστρέψουμε το σερβοκινητήρα. Εάν αφαιρέσουμε το ποτενσιόμετρο από ένα σερβοκινητήρα, τότε ο σερβοκινητήρας θα περιστρέφεται συνεχώς, όπως ακριβώς ένας DC κινητήρας και το εύρος του 7

8 Εικόνα 4: Η χαρακτηριστική μορφή των σερβοκινητήρων και ο χρωματικός κώδικας των καλωδίων, στους ακροδέκτες ενός σερβοκινητήρα. παλμού που στέλνουμε στο κινητήρα, απλά, καθορίζει τη ταχύτητα περιστροφής του. 2.7 Ελέγχοντας ένα Σερβοκινητήρα Σε αντίθεση μ έναν DC κινητήρα, ένας σερβοκινητήρας έχει τρείς ακροδέκτες: τροφοδοσία που συνήθως υποδηλώνεται με κόκκινο καλώδιο, γείωση (ground) με καφέ ή μαύρο καλώδιο και τον ακροδέκτη σήματος που υποδηλώνεται με πορτοκαλί ή λευκό καλώδιο, για τους κινητήρες που θα χρησιμοποιήσουμε με πορτοκαλί (Εικόνα 4). Όπως οι DC κινητήρες, έτσι και οι σερβοκινητήρες μπορεί να τραβούν πολύ ρεύμα. Αν και για τους κινητήρες που χρησιμοποιούμε, σ αυτή τη δραστηριότητα η τάση τα 5 V Arduino, επαρκούν, θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε μία εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, ώστε αν χρειάζεται να μπορούμε να τροφοδοτούμε το κινητήρα με μεγαλύτερη τάση, από τα 5 V του μικροελεγκτή. Ελέγχουμε ένα σερβοκινητήρα, δηλαδή καθορίζουμε τη γωνία που θα περιστρέψουμε αυτό το σερβοκινητήρα, χρησιμοποιώντας τη Διαμόρφωση Εύρους Παλμού 8

9 Εικόνα 5: Η έννοια της διαμόρφωσης εύρους παλμού.. (pulse width modulation). Η Διαμόρφωση Εύρους Παλμού είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται πολύ στις τηλεπικοινωνίες και στον έλεγχο κινητήρων. Όμως τι είναι αυτή η τεχνική και σε τι χρησιμεύει? Διαμόρφωση Εύρους Παλμού Στις εξόδους ενός μικροελεγκτή δεν μπορούμε να δημιουργούμε αναλογική τάση, παρά μόνον ψηφιακή που μπορεί μόνον να αλλάζει από 5 V στα 0 V και πάλι στα 5 V. Κάθε μετάβαση από τα 5 V στο 0 V, μέχρι τα επόμενα 5 V, ονομάζεται / αποτελεί ένα τετραγωνικό παλμό. Έτσι, όπως η αναλογική τάση αποτελείται από κύματα, η ψηφιακή τάση αποτελείται από τετραγωνικούς παλμούς (Εικόνα 5). Αν και δεν μπορούμε να δημιουργούμε κανονική αναλογική τάση, στις εξόδους ενός μικροελεγκτή, μπορούμε να φτάσουμε κοντά στη μορφή της αναλογικής τάσης, χρησιμοποιώντας τη τεχνική της Διαμόρφωσης Εύρους Παλμού (Εικόνα 5). Η ιδέα είναι πολύ απλή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή της ψηφιακής τάσης. Αυτή, πάντα, θα αποτελείται από τετραγωνικούς παλμούς. Όμως, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο: να μεταβάλλουμε το εύρος τη διάρκεια του θετικού τμήματος του παλμού μίας ψηφιακής τάσης, σαν ποσοστό της περιόδου του παλμού. Αυτή ακριβώς είναι η έννοια της διαμόρφωσης παλμού (Εικόνα 5). Σ ένα DC κινητήρα, χρησιμοποιούμε τη διαμόρφωση παλμού, για να ρυθμίζουμε τη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. Δημιουργώντας ένα τετραγωνικό παλμό, στη βάση του τρανζίστορ, στο κύκλωμα του κινητήρα, κλείνουμε και ανοίγουμε το 9

10 Εικόνα 6: Έλεγχος σερβοκινητήρα. κύκλωμα του κινητήρα. Μεταβάλλοντας τη σχετική διάρκεια του θετικού τμήματος του παλμού, καθορίζουμε το χρόνο που επιτρέπουμε ρεύμα στο κινητήρα, σαν ποσοστό του συνολικού χρόνου. Για παράδειγμα, για ένα τετραγωνικό παλμό με διάρκεια θετικού τμήματος 75%, τότε 75% του χρόνου, το κύκλωμα του κινητήρα θα είναι κλειστό και 25% ανοικτό. Επειδή ο κινητήρας δεν είναι συνέχεια σε λειτουργία, αλλά 75% του χρόνου, για 0.5 ms κάθε 2 ms, θα είναι σαν να πατάμε φρένο, για 0, 5 ms, κάθε 2 ms. Άρα, αυτό που θα συμβεί θα είναι πως ο κινητήρας δεν θα σταματήσει να περιστρέφεται, αλλά θα συνεχίσει να περιστρέφεται, όμως επιβραδύνοντας τη περιστροφή του. Πριν σταματήσει τελείως, θα κλείσουμε πάλι το κύκλωμα και ο κινητήρας θα συνεχίσει να περιστρέφεται πάλι με τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής. Αυτή η εναλλαγή, ανάμεσα στη περιστροφή με μέγιστη ταχύτητα, για 1,5 ms και φρένο για το υπόλοιπο 0,5 ms κάθε περιόδου Τ = 2 ms, θα επιβραδύνει τη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα Έλεγχος Σερβοκινητήρα με τη Διαμόρφωση Εύρους Παλμού Για ένα σερβοκινητήρα, χρησιμοποιούμε τη διαμόρφωση εύρους παλμού, για να κα- 10

11 θορίζουμε τη γωνία περιστροφής του κινητήρα, τη γωνία δηλαδή που θα περιστρέψουμε το κινητήρα. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσουμε, σα σήμα στο σερβοκινητήρα, ένα τετραγωνικό παλμό που το εύρος διάρκεια του θετικού τμήματος του παλμού, είναι 1 ms, τότε θα φέρουμε το σερβοκινητήρα σε γωνία 0. Αν σα σήμα, δώσουμε ένα τετραγωνικό παλμό με εύρος θετικού τμήματος 2 ms, τότε θα περιστρέψουμε το κινητήρα στις 180 (Εικόνα 6). Ενδιάμεσες τιμές εύρους παλμού, δημιουργούν τη περιστροφή σε αντίστοιχες, ενδιάμεσες γωνίες. Για παράδειγμα ένας παλμός, εύρους 1.5 ms, περιστρέφει το κινητήρα στις 90 (Εικόνα 6). Όταν δημιουργούμε ένα παλμό, ενός συγκριμένου εύρους και περιστρέφουμε το σερβοκινητήρα, στην αντίστοιχη γωνία θέσης, ο σερβοκινητήρας θα παραμείνει σ αυτή τη θέση, μέχρι να του δώσουμε μία άλλη εντολή, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο παλμό. Όμως, αν θέλουμε να περιστρέψουμε το σερβοκινητήρα σε μία συγκεκριμένη γωνία και ο σερβοκινητήρας να παραμένει σ αυτή τη γωνία, αντιστεκόμενος σε κάθε μεταβολή από αυτή τη θέση, τότε θα πρέπει να ανανεώνουμε / να ξαναστέλνουμε την εντολή, δηλαδή το παλμό που τον έφερε σ αυτή τη θέση, κάθε 20 ms. 2.8 Δημιουργώντας το Κύκλωμα του Σερβοκινητήρα Εξωτερική Πηγή Τροφοδοσίας Σ αυτή την ενότητα, προχωρούμε να δημιουργήσουμε το κύκλωμα του σερβοκινητήρα. Γενικά, οι κινητήρες, περισσότερο οι DC κινητήρες και λιγότερο, οι σερβοκινητήρες, τραβούν πολύ ρεύμα, περισσότερο από το ρεύμα που μπορεί να δημιουργεί η τάση τροφοδοσίας του μικροελεγκτή. Γι αυτό, είναι καλό και πολλές φορές απαραίτητο, να χρησιμοποιούμε μία εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, για παράδειγμα μία μπαταρία των 9 V. Έτσι, παρ όλο που οι σερβοκινητήρες που χρησιμοποιούμε σ αυτή τη δραστηριότητα, μπορεί να λειτουργούν με τη τάση τροφοδοσίας των 5 V, από τον Arduino, στο κύκλωμα που θα δημιουργήσουμε, για τη λειτουργία αυτών των κινητήρων, θα χρησιμοποιήσουμε μία εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, μία μπαταρία των 9 V (Εικόνα 7). Τόσο, για να δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε μία εξωτερική πηγή σ ένα κύκλωμα κινητήρα, όσο και για το ενδεχόμενο που ο κινητήρας μπορεί να χρειαστεί να τραβήξει μεγαλύτερο ρεύμα, από το ρεύμα τροφοδοσίας, από το μικροελεγκτή. Επειδή οι σερβοκινητήρες που χρησιμοποιούμε μπορεί να λειτουργούν με τάση 5 V, αλλά τους τροφοδοτούμε, από μία εξωτερική πηγή που έχει τάση 9 V, χρειάζεται να μετατρέψουμε τη τάση της πηγής που είναι 9 V, στη τάση λειτουργίας του σερβοκι 11

12 Εικόνα 7: To κύκλωμα του σερβοκινητήρα 12

13 νητήρα που είναι 5 V. Γι αυτό, χρησιμοποιούμε ένα ρυθμιστή τάσης (Εικόνες 7 & 8). Ο ρυθμιστής τάσης, είναι μία πολύ απλή συσκευή που έχει τρείς ακροδέκτες που αντιστοιχούν στη τάση στην είσοδο, τη τάση στην έξοδο του ρυθμιστή και τη γείωση (ground). Ο ακροδέκτης γείωσης το ground του ρυθμιστή, συνδέεται τόσο στο ground, δηλαδή στον αρνητικό πόλο της τάσης εισόδου, όσο και στο ground στον αρνητικό πόλο της τάσης εξόδου (Εικόνες 7 & 8). Εικόνα 8: Η διάταξη του ρυθμιστή τάσης.. Ο ακροδέκτης εισόδου του ρυθμιστή, συνδέεται στο θετικό πόλο της τάσης εισόδου και ο ακροδέκτης εξόδου του ρυθμιστή, είναι / αντιστοιχεί στο θετικό πόλο της τάσης εξόδου (Εικόνα 7). Η τάση εισόδου στο ρυθμιστή πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τάσης εισόδου. Η λειτουργία του ρυθμιστή είναι να μετατρέπει τη τάση εισόδου σε μία χαμηλότερη τάση που είναι συγκεκριμένη, για το ρυθμιστή που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, ο ρυθμιστής που χρησιμοποιούμε, σ αυτό το κύκλωμα, μετατρέπει τάσεις εισόδου 9 V 30 V, σε τάση εξόδου 5 V. Η διαφορά καταναλώνεται, σα θερμότητα. 2.9 Η Λειτουργία των Πυκνωτών στο Κύκλωμα του Σερβοκινητήρα Οι πυκνωτές σε κάθε πλευρά του ρυθμιστή τάσης, ονομάζονται πυκνωτές απόζευξης. Η λειτουργία τους, είναι να εξομαλύνουν απότομες μεταβολές, στη τάση εισόδου, δημιουργώντας / επιτρέποντας μία σταθερή τάση 5 V στην έξοδο, ακόμα και αν, προσωρινά, η τάση στην είσοδο μεταβληθεί απότομα Πειραματική Διάταξη Ολόκληρο το κύκλωμα του σερβοκινητήρα, παριστάνεται στην Εικόνα 7. Συνδέουμε το ποτενσιόμετρο, στην αναλογική πύλη 0 του Arduino και το ακροδέκτη σήματος 13

14 Εικόνα 9: Το πρόγραμμα για τον έλεγχο του σερβοκινητήρα.. του σερβοκινητήρα στη ψηφιακή έξοδο 9 του Arduino. Θα δημιουργούμε το παλμό, στο κινητήρα, στην ψηφιακή έξοδο 9 του Arduino. Έχοντας περιγράψει το κύκλωμα του κινητήρα, μπορούμε τώρα να γράψουμε το πρόγραμμα, για να λειτουργεί / να περιστρέφει το κινητήρα Το Πρόγραμμα Το αναπτυξιακό περιβάλλον του Arduino περιέχει μία βιβλιοθήκη που απλοποιεί πολύ τον έλεγχο σερβοκινητήρων. Λέγοντας μία βιβλιοθήκη, εννοούμε συναρτήσεις προγραμματιστικές συναρτήσεις που έχουν ήδη γραφεί και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ενσωματώσουμε στο δικό μας πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζεται να τις ξαναγράψουμε. 14

15 Εικόνα 10: To κύκλωμα του συστήματος σάρωσης. 15

16 Η βιβλιοθήκη συναρτήσεων, για τον έλεγχο σερβοκινητήρων, είναι χαρακτηριστική πολλών άλλων βιβλιοθηκών συναρτήσεων που περιέχει το περιβάλλον ανάπτυξης του Arduino και μπορούμε να χρησιμοποιούμε, για διαφορετικές λειτουργίες. Η βιβλιοθήκη, για τον έλεγχο σερβοκινητήρων, απλοποιεί πολύ το πρόγραμμα για τον έλεγχο αυτών των κινητήρων. Χρησιμοποιώντας / καλώντας τις συναρτήσεις αυτής της βιβλιοθήκης, δεν χρειάζεται να γράψουμε στο πρόγραμμα, τις εντολές, για να δημιουργούμε παλμούς με διαφορετικές τιμές εύρους, ώστε να περιστρέφουμε το κινητήρα σε αντίστοιχες γωνίες. Αυτό το κάνουν οι συναρτήσεις της βιβλιοθήκης. Απλά, καλούμε τη συνάρτηση myservo.write(), για να περιστρέψουμε το κινητήρα, δίνοντας στη συνάρτηση, σαν παράμετρο, τη γωνία που θέλουμε να περιστρέψουμε το κινητήρα (Εικόνα 9). Η συνάρτηση περιέχει το κώδικα, για τη δημιουργία του τετραγωνικού παλμού που πρέπει να δημιουργήσουμε, για να περιστρέψουμε το κινητήρα στη συγκεκριμένη γωνία. Αν για παράδειγμα, θέλουμε να περιστρέψουμε το κινητήρα σε γωνία 45, δεν χρειάζεται να γράψουμε εντολές στο πρόγραμμα, για να δημιουργήσουμε ένα τετραγωνικό παλμό εύρους 1.25 ms που χρειάζεται, για τη περιστροφή του κινητήρα, στη συγκεκριμένη γωνία. Απλά, προσδιορίζουμε στη συνάρτηση myservo.write(), τη γωνία των 45 και αυτή περιλαμβάνει το κώδικα που για τη γωνία των 45, θα δημιουργήσει ένα παλμό, εύρους 1.25 ms. Ο πιο απλός τρόπος να δοκιμάσουμε τη λειτουργία του σερβοκινητήρα είναι να αντιστοιχίσουμε τιμές του ποτενσιόμετρου σε γωνίες σερβοκινητήρα. Στρέφοντας το ποτενσιόμετρο στο 0, περιστρέφει το κινητήρα σε γωνία 0, ενώ στρέφοντας το ποτενσιόμετρο στη τιμή 1023, περιστρέφουμε το κινητήρα σε γωνία 180. Ολόκληρο το πρόγραμμα, παριστάνεται στην Εικόνα Το Πρόγραμμα για τη Σάρωση του Οπτικού Πεδίου Έχοντας δημιουργήσει το κύκλωμα και το πρόγραμμα, για τον έλεγχο τη περιστροφή του σερβοκινητήρα, σ αυτή τη δραστηριότητα και έχοντας ακόμα, δημιουργήσει το κύκλωμα και το πρόγραμμα, για να μετρούμε την απόσταση, σ ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων, μπορούμε, εύκολα, να δημιουργήσουμε το κύκλωμα και το πρόγραμμα του συστήματος σάρωσης, συνδυάζοντας τα επιμέρους μέρη το σερβοκινητήρα και τον αισθητήρα υπερήχων αυτού του συστήματος. Έτσι το κύκλωμα του συστήματος σάρωσης, παριστάνεται στην Εικόνα 10 και το πρόγραμμα, στην Εικόνα

17 17

18 Εικόνα 11: To πρόγραμμα για τη λειτουργίας του συστήματος σάρωσης. 18

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας με Θερμοστάτη. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική ανάπτυξη ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4. Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 4 Οδηγώντας έναν DC Κινητήρα. Το κύκλωμα της Λειτουργίας DC Κινητήρα Τρανζίστορ στη Λειτουργία ενός DC Κινητήρα. Η Χρήση της Διόδου. Το Πρόγραμμα που Οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping).

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία 2015 ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Μονάδες ενός Ρομποτικού Συστήματος Μονάδα Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοινωνία. Σειριακή Επικοινωνία USB Σύνδεση / Πρωτόκολλο Σκοπός Εντολή επιλογής (if) Εντολή Επανάληψης (while) Πίνακες 1 Μέρος Α : Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping).

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία 2015 ΡομποΚαθαριστής. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Μονάδες ενός Ρομποτικού Συστήματος Μονάδα Συλλογής Δεδομένων, Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εγκατάσταση του Arduino IDE ΑΣΠΑΙΤΕ Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE), για το προγραμματισμό του Arduino. Χρησιμοποιώντας το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας R/C σέρβο βηματικός κινητήρας 2 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές Ελέγχου. Πρόγραμμα Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Εντολή Εκχώρησης Εντολές Ελέγχου Λογική συνθήκη Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SR04). Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8. Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335) Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8. Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335) Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Μετρώντας Επιτάχυνση με το Accelerόμετρο (ADXL 335). Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE)

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) Βασικές Έννοιες Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) Πηγαίος Κώδικας (source code)

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Σκοπός Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Μικροελεγκτές Πλακέτα Arduino Προσομοίωση Μικροελεγκτών Προγραμματισμός Μικροελεγκτών στη C. 7.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 2

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 2 Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 2 Τι είναι το PLC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Τι είναι το PLC. 2.1 Πλεονεκτήματα των PLC. 2.2 Η δομή ενός PLC. 2.3 Τα PLC της αγοράς. 2.4 Αρχή λειτουργίας ενός PLC.

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική 1. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις. a. Οταν λέμε «κλείσε το φως» εννοούμε «δημιούργησε ανοιχτό κύκλωμα». b. Οταν σε ένα κύκλωμα ο διακόπτης είναι κλειστός τότε υπάρχει ρεύμα. c.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη. Βασικό βήμα στη σχεδίαση εγκαταστάσεων κίνησης, είναι ο υπολογισμός των ηλεκτρικών γραμμών διατομή καλωδίου και υλικά προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη του βασικού στοιχείου ενός κλειστού συστήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της άσκησης είναι η χάραξη των χαρακτηριστικών ταχύτητας / εισόδου του D.C. κινητήρα με έλεγχο στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 Το Σερβοσύστημα MS150 1

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 Το Σερβοσύστημα MS150 1 Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 Το Σερβοσύστημα MS150 1 Άσκηση 1: Το Σερβοσύστημα MS150 1) Εξοικείωση με τη διασύνδεση των βαθμίδων του DC σερβοσυστήματος MS150 2) Μέτρηση της σταθεράς

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων

Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων Περίληψη Ασύμμετρη Τριφασική Κατανάλωση σε σύνδεση Αστέρα με ουδέτερο αγωγό. Μετατροπή της ασύμμετρης

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΩΡΟ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ... 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 1.1 ΠΗΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ... 1. ΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.0 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεφωνία είναι ένα βασικό και πολύ διαδεδομένο ηλεκτρολογικό επικοινωνιακό σύστημα. Η τηλεφωνία είναι από τα παλαιότερα ηλεκτρολογικά επικοινωνιακά συστήματα. Το τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ι. Το Σερβοσύστημα MS150. Υφαντής Α. Καρέλης Δ. Θεοχαράτος Χρ. Τσαγκάρης Β. Σουλιώτης Γ. Γιαννακόπουλος Κ. Ράπτης Π.

Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ι. Το Σερβοσύστημα MS150. Υφαντής Α. Καρέλης Δ. Θεοχαράτος Χρ. Τσαγκάρης Β. Σουλιώτης Γ. Γιαννακόπουλος Κ. Ράπτης Π. Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ι Το Σερβοσύστημα MS150 Υφαντής Α. Καρέλης Δ. Θεοχαράτος Χρ. Τσαγκάρης Β. Σουλιώτης Γ. Γιαννακόπουλος Κ. Ράπτης Π. Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Ελέγχεται η κατάσταση μιας διαδικασίας, π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής.

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. Α) Σκοπός: Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να επιδειχθεί ο έλεγχος των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I 2. Ο νόμος του Ohm 1. ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα δίνεται από τη σχέση: R Ισοδύναμα ο νόμος του Ohm μπορεί να διατυπωθεί και ως:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2010 2014 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μίνι ψηφιακό όργανο MT-3102 3 1/2 είναι μια αμπεροτσιμπίδα 3 1/2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σέρβο (R/C servo) (1) Το σέρβο είναι συσκευή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Στόχος και Περίγραμμα της Ενότητας 10 Στόχος της παρουσίασης Παρουσίαση της βασικής ιδέα και απλών παραδειγμάτων για την οδήγηση DC και βηματικών κινητήρων με το Arduino.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προς, Ο πειραματικός εξοπλισμός αυτής της πρότασης / σ αυτό το αίτημα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (3Ε) Γ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Γ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (3Ε) Γ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Γ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ΑΣΚΗΣΗ 25 - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μαθησιακά αποτελέσματα Ο μαθητής/μαθήτρια να μπορεί να: ΓΝΩΣΕΙΣ - Περιγράφει τη λειτουργία της τηλεματικής συσκευής. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - Κατασκευάζει τηλεματική συσκευή. - Εγκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη μονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη μονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 2 Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας το Μετεωρολογικό Σταθμό. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

7 η διάλεξη Ακολουθιακά Κυκλώματα

7 η διάλεξη Ακολουθιακά Κυκλώματα 7 η διάλεξη Ακολουθιακά Κυκλώματα 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω βλέπουμε ακολουθιακό κύκλωμα σχεδιασμένο με μανταλωτές διαφορετικής φάσης. Παρατηρούμε ότι συνδυαστική λογική μπορεί να προστεθεί μεταξύ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)?

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας   ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? 1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? Τι είναι το ρομπότ (robot)? 1. Περιγράψτε με μια πρόταση την έννοια της λέξης ρομπότ (robot) Το ρομπότ είναι μια μηχανή που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον του (αισθάνεται),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Lego Mindstorms

Πακέτο Lego Mindstorms Πακέτο Lego Mindstorms Τούβλο NXT και Κινητήρες, Αισθητήρες Α. Κινητήρες Οι κινητήρες είναι αυτοί που κινούν το ρομπότ μας. Οι κινητήρες συνδέονται με καλώδια στις θύρες εξόδου A,B ή C του NXT. Αν μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων

Συλλογή μεταφορά και. Εφαρμογές Αισθητηρίων Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Εφαρμογές Αισθητηρίων Σκοπός του Κεφαλαίου να παρουσιαστούν μερικά από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται σε απλές εφαρμογές. να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού.

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων 1.4 Απλά και σύνθετα συστήματα αυτοματισμού. Το είδαμε μέχρι τώρα Δομή συστήματος αυτοματισμού Ο ελεγκτής προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων στοιχείων, στα οποία θα επιδράσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Workshops. Εισηγητής: Παλιούρας Αριστείδης

Workshops. Εισηγητής: Παλιούρας Αριστείδης Workshops Εισηγητής: Παλιούρας Αριστείδης arispaliouras@gmail.com Ηλεκτρική αντίσταση άνθρακα, 10.000 Ω ή 10kΩ, ανοχή ±5%. Το 10KΩ υπολογίζεται από τα χρώματα: καφέ=1 - μαύρο=0 * πορτοκαλί 10 3 = 10 *

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και συλλογή δεδομένων (Data acquisition) με μικροελεγκτές. Εισαγωγή στο Arduino. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός διεργασιών

Μετρήσεις και συλλογή δεδομένων (Data acquisition) με μικροελεγκτές. Εισαγωγή στο Arduino. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός διεργασιών Μετρήσεις και συλλογή δεδομένων (Data acquisition) με μικροελεγκτές Εισαγωγή στο Arduino Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός διεργασιών Τι είναι Μικροελεγκτής; Ηλεκτρονική συσκευή που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση Τελεστικός Ενισχυτής Άσκηση : Τελεστικός Ενισχυτής Αντικείμενο ) Άθροιση με τελεστικό ενισχυτή ) Έλεγχος κέρδους τελεστικού ενισχυτή Απαιτούμενες Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο Στον ΣΚ 2 πόλων το μαγνητικό πεδίο του δρομέα BR παράγεται από το ρεύμα διέγερσης IF Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαστήριο ΜΕΚ και Τεχνολογίας Αυτοκινήτου Καθηγητής: Χριστολουκάς Δημήτριος ΑΣΚΗΣΗ 8 η : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Ηχητική ειδοποίηση (κόρνες) Σύμφωνα με τον κανονισμό, ένα όχημα με κινητήρα πρέπει να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα Περιεχόμενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόμοι του Kirchhoff Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο 35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές πηγές, ηλεκτρικοί πόλοι, καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η

Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.8 ερωτ. από 1 η - 26 η 1. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος ανάφλεξης; 148 Σκοπός του συστήματος ανάφλεξης είναι η παραγωγή ηλεκτρικού σπινθήρα την κατάλληλη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μηχανοτρονική διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα επαγόμενου ρεύματος

Πείραμα επαγόμενου ρεύματος Επαγόμενα πεδία Ένα μαγνητικό πεδίο μπορεί να μην είναι σταθερό, αλλά χρονικά μεταβαλλόμενο. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν το 1831 (από τους Michael Faraday και Joseph Henry) έδειξαν ότι ένα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος

Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να, εξηγεί την αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος, κατανοεί τον τρόπο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γρανάζια και Ταχύτητα

Γρανάζια και Ταχύτητα Γρανάζια και Ταχύτητα 19 ο Μάθημα ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012 2013 Σωτήριος Ματακιάς Όμιλος Ρομποτικής Σωτήριος Ματακιάς, Ιανουάριος 2013 1/20 Εισαγωγική Δραστηριότητα Μέχρι στιγμής

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία ΕΚΦΕ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 1 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ [ Ε.Λ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ] ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ. Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου

Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ. Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστηµα ενός Ροµπότ Επενεργητές Αισθητήρες Σύστηµα Ελέγχου Επενεργητές στη Ροµποτική Απαιτήσεις Ροµποτικών Επενεργητών χαµηλή αδράνεια µεγάλη σχέση ισχύος-βάρους, ικανότητα ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 16 Συνεχή ρεύματα και κανόνες του Kirchhoff ΦΥΣ102 1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ένα ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 5 Ανάπτυξη Προγράμματος σε Γλώσσα Λίστας Εντολών

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 5 Ανάπτυξη Προγράμματος σε Γλώσσα Λίστας Εντολών Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 5 Ανάπτυξη Προγράμματος σε Γλώσσα Λίστας Εντολών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.1 Βασικές εντολές προγραμματισμού στη γλώσσα λίστας εντολών. 5.2 Αναπτύσσοντας τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1. Τηλέγραφος 2. Τηλέφωνο 3. Τηλεόραση 4. Ραδιόφωνο 5. Cd/dvd-player 1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου

Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γεώργιος Μεσαρχάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. Διακρίνονται σε μονοφασικούς και τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος αυτοματισμός σε συρόμενη καγκελόπορτα που ελέγχεται από PLC.

Ασύρματος αυτοματισμός σε συρόμενη καγκελόπορτα που ελέγχεται από PLC. Ασύρματος αυτοματισμός σε συρόμενη καγκελόπορτα που ελέγχεται από PLC. Ονόματα μαθητών Γεωργίου Χρίστος Η1β, Γεωργίου Αντώνης Η1β Ονόματα καθηγητών: Αγγελίδης Λουκής, Πετρίδης Πέτρος Περίληψη Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7: Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων RL και RC Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα