Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή,"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Κ Α Ι ΚΑϋΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011 Αριθμ. πρωτ. Προς Την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΤμήμαΓΑ' Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή, Αποτντώντας στο υπ 'αριθμ. Φ.32/11522/06/7/2011 έγγραφό σας, που αφορά στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας αποστέλλουμε συνημμένα την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου Εποπτικού Συμβούλιου. Παρακαλούμε για τις δικές, σας ενέργειες. ΚΟΙΝ. Τομέας Παιδαγωγικής/ Τμήμα Φ.Π.Ψ.

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ Ε ΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ Ο γ nif,p.m. η ν τ ν ΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ Λ Θ Η ^ ^ ^ Ι ) Το Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού?ν,, νών, που ορίστηκε με απόφαση της Γενικής ϊυ ν «TO Π" στίιι10 ) Αθ,1- Π α ιδ ί^ κ ή ς, Ψυχολογίας και α π ο τ ε λ ε ί από Τμήματος ΦΛοσοφ,ας, κη, Γεώργιο Σπανό και Γεώργιο Φλουρή, αφού μρΐ ^ Τ^α1τε<=Μιχαήλ Κασσωταφίων Διευθυντών του Π.Σ.Π.Α. και αντάλλαξε Τ 1 τμς (Ρακέλου5 τ01ν W- ΔιεύθυνσηΕκπαίδευσης.την ακόλουθη εισηγητική Μ 0Ρ4λλε> στίν Ρ^δια Στο Εποπτικό Συμβούλιο απεστάλησαν οι φάκελέ υ < των παρακάτω υποψηφίων : 1. Βαγάκη Παναγιώτη, 2. Δανίλης Ελένη, 3. Θεριανού Κωνσταντίνου, 4. Κατσαμπούρη Φωτεινής, 5. Κουτσούκου Αναστασίου, 6. Μπέλλα Ιώάννη, 7. Μπίκου Γεωργίου, 8. Παπαδάκη Γεωργίου, 9. Παπαζή Στυλιανού, 10. Σταμάτη Αικατερίνης, 11. Στεργιούλη Εμμανουήλ, 12. Χατζηγεωργίου Φραγκίσκης. Το Συμβούλιο κατέγραψε, κατ αρχήν, τα πηπ^ ' πληρούν τις προϋποθέσεις για την επλογή του?0 οσ ν τ ΐ Ρ ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή και, Z L v ς AlCT9wrf> n X IL A Τ σε αξιολογική σειρά. υς ^ ε κ ρ ιν ε και τους κατεταξε 1. ΒΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Από τα στοιχεία του φακέλου του κ. Βαγάκη, ττπκού Συμβουλίου, δεν προκύπτει ότι ο αναφερδυ " Τ ^ K V υπ0ψη απαιτούνται για την επιλογή του σε θέση Δ ιευθονγ? Ψ<Λποθίοε ί πως συνάγεται από το υπ αριθμ. 2185/ ] Γ ' Συγκεκριμένα, ο- Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας ί * 1* 0» r W R R ^ λίχιστον χρόνια σε Γυμνάσω ή Λύκειο Γενικής «ηρετήσει επί τριατουντίστ-οτχο του Π.Ε.Π.Α., όπως απαιτείται από τη σ Ζ * α;δ σης Ί <* *» σ» λε1 ' 1 /.ετικη προκήρυξή. Για το λόγο αυτό δεν αξιολογείται ως υποψ-ήφι^ Α. ^ Ύ ιψι 0ζ Διευθυντής του Π.Σ,Π.Α. 2. ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ί α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Στα στοιχεία του φακέλου της, τα οποία τέθηκαν in- - ^,, δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους β α σ ι κ Γ τ0υ Εποπ? κου ^ P f f f i o v, λη. Ετηριζόμενοι στην ειδικότητά της, εικάζουμε Γ ^ 1:1 πρζπ^ να εχει πτυχίο Χημικού

3 . ΐ, Α & Ι J J L * - Τμήματος Ελληνικού Πανεττιστημί ου, στοιχείο που επιβεβαιώσαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της. β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. M aster of Science in Science Education του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. 2. Διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο, σχετικό με τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (ειδικότερα της Χημείας) και την αξιολόγηση των μαθητών στον τομέα αυτόν. γ) ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Δεν υπάρχουν στοιχεία για άλλες σπουδές. δ) ΕΠΙΜ ΟΡΦΩΣΗ Η κα Δανίλη έχει συμμετάσχει, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της, σε οκτώ επιμορφωτικά προγράμματα, από το 1994 έως και το Υπήρξε, επίσης, εισηγήτρια σε ορισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. ε) ΞΕΝΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ Επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. στ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜ ΠΕΙΡΙΑ Δεν διαθέτει διοικητική εμπειρία. ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜ Π ΕΙΡΙΑ Η κα Δανίλη έχει συνολική εμπειρία ως διορισμένη εκπαιδευτικός μεγαλύτερη των είκοσι ενός (21) ετών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνιά υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος. Επιπρόσθετα, διαθέτει δύο χρόνια αναγνωρισμένης διδακτικής εμπειρίας, πριν από το διορισμό της. η) ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επαρκής γνώση ηλεκτρονικών-υπολογιστών. θ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δεν, αναφέρεται στο φάκελό της συστηματική συμμετοχή σε συγκεκριμένα 'ερευνητικά προγράμματα, εκτός από την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής και τις δραστηριότητες του Κέντρου- Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Πανέπίστημίου της Γλασκόβης. ι) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Εκτός από. τη διδακτορική της διατριβή, η κα Δανίλη έχει πραγματοποιήσει, σε συ- νε'ργασία με τους Καθηγητές της κκ. Reid και Johnstone, αξιόλογες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, οι οποίες έχουν σχέση ρ.ε τα ζητήματα που πραγματεύεται στη διατριβή της. Υπάρχουν, ακόμη, δημοσιεύσεις με μοναδική συγγραφέα την ίδια, καθώς και άλλες στις οποίες έχει συνεργασθεί με Έλληνες συναδέλφους της. Υποβλήθηκαν, όμως, μόνον όι περιλήψεις των εργασιών αυτών, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε πλήρη εικόνα για το περιεχόμενό τους. Βασιζόμενοι στην εντύπωση που προκύπτει από.τις περιλήψεις αυτές θεωρούμε ότι οι περισσότερες έχουν άμεση σχέση με'το εκπαιδευτικό έργο.

4 ια) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1) ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε επτά διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και διετέλεσε μέλος των επιστημονικών επιτροπών ορισμένων από αυτά. 2) ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχει παρακολουθήσει εννέα (9) εθνικά επιστημονικά συνέδρια, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. ιβ) ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΗ Έχει αναπτύξει διάφορες καινοτόμες δραστηριότητες σχετικές με τη διδακτική της Χημείας και των Θετικών Ετηστημών γενικότερα, καθώς και με άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα. Έχει, επίσης, πάρει μέρος σε διεθνείς ομάδες εργασίας ως εκπρόσωπος του Κέντρου της Διδακτικής των Φυσικών Ετηστημών του Πανεπιστημίου τής Γλασκόβης και έχει πραγματοποιήσει μία επίσκεψη μελέτης στο Πανεπιστήμιο Oulou της Φιλανδίας. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, της Ένωσης για τη Διδακτική των Θετικών Ετηστημών και της Επιτροπής Παιδείας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. ιγ) ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟ ΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Από την ανάγνωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης της κας Δανίλη προκύπτει η ευεργετική επίδραση που άσκησαν στην επαγγελματική της ανάπτυξη και στην ωρίμασή της οι μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγγλία και η γνωριμία ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και η συμμετοχή της σε ομάδες θεραπείας για την επίλυσή προβλημάτων. Διακατέχεται από την επιθυμία να μεταφέρει τις εμπαρίες της στην Ελλάδα. Αναγνωρίζει, επίσης, ότι η επιμόρφωση της στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση τις άνοιξε νέους ορίζοντες. Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς, τις οποίες φαίνεται να διαθέτει, συνέβαλε και η εμπειρία της ως Σχολικής Συμβούλου. Οι κύριοι στόχοι του προγραμματισμού που προτίθεται να εφαρμόσει, αν επιλεγεί Διευθύντρια του Π.Σ.Π.Α., είναι η.σύνταξη εσωτερικού κανονισμού, η δημιουργία «πλατφόρμας» ασύγχρονης εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η δημιουργία κλίματος αξιολόγησης και άλλα παρόμοια. Δεν αναφέρεται στο ρόλο του Π.Σ.Π.Α. ως φορέα πρακτικής άσκησης των φοιτητών, στοιχείο σημαντικό για το Π.Σ.Π Α. ιδ) ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η κα Δανίλη είναι εκπαιδευτικός με μεγάλη διδακτική και καθοδηγητική εμπειρία. Οι σπουδές της μαρτυρούν, επίσης, ότι διαθέτβ εξαίρετη επιστημονική κατάρτιση στον τομέ(χ της. Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και της αξιολόγησης'των μαθητών. Αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες που υπερβαίνουν το εθνικό πλαίσιο και εντάσσονται στον εκπαιδευτικό χώρο. Διαθέτει αξιοσημείωτο συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ειδικότητάς της. Έ χει περιορισμένη προηγούμενη διοικητική εμπειρία. Έχει συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα του εκπαιδευτικού έργου και έχει ό ραμα για το σχολείο. Δεν έχει εμπειρία από διδακτικές ασκήσεις φοιτητών.

5 στ) Βραβείο Celia Duchemin που της απονεμήθηκε από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Πόλης της Νέας Υόρκης. ζ) Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. 4)Έχει συμβάλει στη διδακτική άσκηση των φοιτητών για την οποία έχει δεχθεί ευχαριστήριες επιστολές από τα αρμόδια μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Παιδαγωγικής. ιγ) ΕΚ Θ ΕΣΗ ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Στην έκθεση αυτοαξιολόγησής της η κα Χατζηγεωργίου αναφέρει ότι έθεσε ως πρωταρχικό στόχο της τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων στο Π.Σ.Π.Α. κάτι το οποίο πέτυχε, κατά την εκτίμησή της. Κάνοντας καλή διαχείριση των δυνατοτήτων που της έδωσε η πολιτεία, βελτίωσε σημαντικά την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και κατάφερε, κατά την κρίση της, να διαμορφώσει συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, άποψη την οποία επιβεβαιώνουμε και εμείς ως εποπτεύουσα αρχή του Π.Σ.Π.Α- εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόν προγραμματισμό της κας Χατζηγεωργίου περιλαμβάνονται η συνέχιση της προσπάθειας αυτής, η αναβίωση παλαιότερων δραστηριοτήτων του Π.Σ.Π.Α., όπως είναι π.χ. η έκδοση της «Φωνής του Π.ΣΙΙ.Α.» και τα «Δημοσιεύματα του Πειραματικού» και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αξιολογείται πολύ θετικά και έχει άμεση σχέση με την παράδοση και το ρόλο του Π.Σ.Π.Α. ιδ) ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η κα Χατζηγεωργίου είναι έμπειρη εκπαιδευτικός, με πολύχρονη σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση και στο Π.Σ.Π.Α. ειδικότερα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (αγγλόφωνο και γαλλόφωνο χώρο). Έχει επιμορφωθεί. Γνωρίζει πολύ καλά δύο γλώσσες. Έ χει δημοσιεύσει κάποια επιστημονικά άρθρα και κυρίως διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στο Π.Σ.ΠΆ. Έχει συμβάλει στην πρακτική άσκηση ίων φοιτητών και στην καλή λειτουργία του παραπάνω σχολείου. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩ Ν ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. Στηριζόμενοι σε όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για καθέναν από τους οκτώ'-"(8) υποψηφίους Διευθυντές του Π.Σ.Π.Α. που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάληψη της θέσής αυτής και εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, σημειώνουμε ότι όλοι διαθέτουν τα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα, για ν α καταλάβουν την υπό πλήρωση θέση. Επειδή, όμως, πρόκειται για μία μόνο θέση είμαστε υποχρεωμένοι, ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου αυτού, να τους συγκρίνουμε και να τους ιεραρχήσουμε κατ αξιολογική σειρά. Τα βασικά μας ΐφίτήρια για τη σύγκριση, και ιεράρχηση :αυτη είναι/ κατά σειρά, σπουδαιότητας, τα ακόλουθα: 1. Η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων, η οποία έχει σχέση με ζητήματα διοίκησης σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων, τα οποία παρουσιάζουν διοικητικές και άλλες ιδιαιτερότητες λόγω της ειδικής αποστολής τους και της εποπτείας τους τόσο από τα Πανεπιστήμια,.στα οποία ανήκουν, όσο και από τις διοικητικές αρχές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 2. Η συνολική εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων και ιδιαίτερα αυτή που αντιστοιχεί σε διδακτική προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται η

6 πραγματοποίηση δειγματικών διδασκαλιών για φοιτητές κυρίως και η συμβολή των υποψηφίων στον τομέα αυτόν. 3. Η αρχική κατάρτιση και η επιμόρφωση των υποψηφίων και ειδικότερα αυτή η οποία σχετίζεται με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Στο κριτήριο αυτό εντάσσεται και η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ιδιαίτερα βαρύτητα αποδίδεται στη σχέση των μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και κυρίως με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 4. Το ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό επιστημονικό έργο (συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κτλ.) των υποψηφίων και κυρίως αυτό που σχετίζεται με εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, τα οποία έχουν συνάφεια με την οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων. 5. Η γνώση ξένων γλωσσών, η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η κατοχή άλλων δεξιοτήτων σχετικών με το εκπαιδευτικό έργο. 6. Η εικόνα που διαμορφώσαμε από τη μελέτη της αυτοαξιολόγησης των υ ποψηφίων και από την έκθεση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, τον οποίο θα εφαρμόσουν σε περίπτωση επιλογής τους ως Διευθυντών σχολικών μονάδων 7. Η λοιπή επιστημονική και κοινωνική δράση των υποψηφίων. Αξιολογώντας του υποψηφίους με βάση το πρώτο κριτήριο, θεωρούμε ότι υ περτερούν έναντι των άλλων ο κ. Στεργιούλης, ακολουθεί η κα Χατζηγεωργίοϋ και έπονται ο κ. Παπαδάκης και ο κ. Μπίκος, ενώ οι υπόλοιποι δεν διαθέτουν διοικητική εμπειρία. Από την άποψη του δευτέρου κριτηρίου, προηγείται η κα Χατζηγεωργίοϋ και ακολουθούν κατά σειρά ο ι : Στεργιούλης, Σταμάτη, Παπαδάκης και Λανίλη (κρίνσνται ως ισότιμοι), Κουτσούκος, Θεριανός και Μπίκος (οι δύο τελευταίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο, επειδή ο κ. Θεριανός έχει 14 περίπου έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας αλλά 6 μόνον διδακτικής προσφοράς και ο κ. Μπίκος 11 και 8 έτη αντίστοιχα). Από την άποψη του τρίτου κριτηρίου θεωρούμε ότι προηγείται ο κ. Θεριανός (έχει εκπονήσει τη διατριβή με θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εκπαίδευσης) και έπονται οι: Κουτσούκος, Μπίκος και Δανίλη, οι οποίοι κρίνονται ως ισάξιοι. Α κολουθούν οι: Σταμάτη, Παπαδάκης και Στεργιούλης και έπεται η κα Χατζήγεωργίου. Με βάση το τέταρτο κριτήριο προηγείται ο κ. Θεριανός, ιδιαίτερα ως προς το συγγραφικό έργο. Ακολουθούν οι: Κουτσούκος, Στεργιούλης και Δανίλη. Έπονται ο κ. Μπίκος και η κα Χατζηγεωργίοϋ και κατόπιν ο κ. Παπαδάκης και η κα. Σταμάτη. Πς προς την κατοχή ξένων γλωσσών υπερτερεί η'κα Χατζηγεωργίοϋ (γνωρίζει πολύ καλά δύο ξένες γλώσσες) και ακολουθούν οι υπόλοιποι, κατάτάσσόμένοί' στο ίδιο περίπου επίπεδο, εκτός από τον κ. Μπίκο, ο οποίο κατέχει το πρώτο μόνο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και τον κ. Στεργιούλη, για τον ο ποίο δεν υπάρχουν στοιχεία γνώσης ξένης γλώσσας στο φάκελό του. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ποικίλες άλλες δεξιότητες διαθέτουν όλοι οι υποψήφιοι. Με βάση το έκτο κριτήριο θεωρούμε ότι προηγείται ο κ. Στεργιούλης, έπεται η κα Χατζηγεωργίοϋ και η κα Δανίλη (κατατάσσονται στο ίδιο περίπου επίπεδο) και ακολουθούν οι υπόλοιποι (κατατάσσονται στο ίδιο περίπου επίπεδο).

7 Ως προς τη λοιπή συνολική δράση και την προσφορά στον εκπαιδευτικό χώρο κρίνουμε ότι υπερέχει εμφανώς ο κ. Στεργιούλης, έπεται η κα Χατζηγεωργίου και ακολουθούν οι λοιποί. Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω κριτήρια και λαμβάνοντας,. επιπρόσθετα, υπόψη τη συνολική εικόνα, που διαμορφώσαμε από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων, προτείνουμε για τη θέση του Διευθυντή του Π.Σ.Π.Α. τους εξής κατά αξιολογική σειρά: 1 Στεργισύλη Εμμανουήλ 2η Χατζηγεωργίου Φραγκίσκη 3η Δανίλη Ελένη 4 Θεριανό Κωνσταντίνο 5 Κουτσούκο Αναστάσιο 6 Μπίκο Γεώργιο 7 ΐίαπαδάκη Γεώργιο 8 Σταμάτη Αικατερίνη Το Εποπτικό Συμβούλιο του Π.Σ.Π.Α. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 Τα μέλη C 2 Γ εώργιος Φλουρής Καθηγητής Ακριβές φωτοαντίγραφο :» ; 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚ ΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση: Δώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/4/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 " Ολόκληρο το προσχέδιο της τροπολογίας για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. -----

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα