διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/ για τρεις θέσεις (Α, Β, Γ) µελών επιστηµονικής οµάδας στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, και τον Ελληνικό πολιτισµό Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9». Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Κωνσταντίνο Κορµπάκη, Θεοδώρα Τσίγκα, Ειρηναίο Κουφό και έχοντας υπόψη 1. την πρόσκληση ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/ για τρεις θέσεις (Α, Β, Γ) µελών επιστηµονικής οµάδας στις πράξεις µε τίτλο «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, και τον Ελληνικό πολιτισµό Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9» 2. την 800/40/ Απόφαση του.σ. 3.το από έγγραφο ιευθύνοντος Συµβούλου προς την επιτροπή επιλογής 4. το περιεχόµενο των φακέλων των υποψηφίων συνεδρίασε την Πέµπτη 21/3/2013, συνέταξε το πρακτικό για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων και προέκυψαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξής τους, οι οποίοι επισυνάπτονται µε τη µονογραφή των µελών της επιτροπής. ΘΕΣΗ Α: Η υποψήφια κα Βαρβάρα ηµοπούλου µε αρ. πρωτ. αίτησης 17049/ είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος φιλολογίας µε ειδίκευση στη Γλωσσολογία, διδάκτορας της Νέας Ελληνικής ως ξένης και διαθέτει ειδίκευση στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Πέραν των προαπαιτούµενων προσόντων σύµφωνα µε την προκηρυχθείσα θέση διαθέτει δηµοσιεύσεις-ανακοινώσεις στο αντικείµενο της θέσης Α και εµπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ο υποψήφιος κος Ιωάννης Γαλαντόµος µε αρ. πρωτ. αίτησης 15721/ δε διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε κατεύθυνση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε ειδίκευση τη Μεσαιωνική και Βυζαντινή Φιλολογία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας και διαθέτει εξειδίκευση στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου συνεπάγεται ότι δε διαθέτει ένα εκ των τριών προαπαιτούµενων, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτησή του απορρίπτεται. Η υποψήφια κα Βασιλική Φούφη µε αρ. πρωτ. αίτησης 16996/ δε διαθέτει πτυχίο τµήµατος Φιλολογίας µε ειδίκευση στη γλωσσολογία αλλά πτυχίο γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία και διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας. ε διαθέτει εξειδίκευση στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου από τον έλεγχο του περιεχοµένου του προσκοµισθέντος φακέλου συνεπάγεται ότι δε διαθέτει δύο εκ των τριών προαπαιτούµενων, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και η αίτησή της απορρίπτεται. Κατά συνέπεια για τη θέση Α επιλέγεται η κα ηµοπούλου Βαρβάρα.

2 Θέση Β: Η υποψήφια κα Ιωάννα Κοψίδου µε αρ. πρωτ. αίτησης 17047/ δε διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε ειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας. Ούτε επίσης διαθέτει διδακτορικό στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας αλλά στις επιστήµες και τεχνολογίες της γλώσσας. ιαθέτει εξειδίκευση στην επιµόρφωση και στην κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου από τον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας προκύπτει ότι δε διαθέτει δύο εκ των τριών προαπαιτούµενων, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και η αίτησή της απορρίπτεται. Η υποψήφια κα Λήδα Τριανταφύλλου µε αρ. πρωτ. αίτησης 16881/ δε διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας. Επίσης δε διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας αλλά το διδακτορικό της αφορά «την επάρκεια της γλώσσας-κοινωνική ταυτότητα: µια εθνογλωσσική µελέτη για τους µαθητές της Νέας Ελληνικής». ιαθέτει εξειδίκευση στην επιµόρφωση και στην κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου δε διαθέτει δύο εκ των τριών προαπαιτούµενων όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτησή της απορρίπτεται. Η υποψήφια κα Άννα Μουτή µε αρ.πρωτ. αίτησης 17589/ δε διαθέτει κανένα από τα τρία προαπαιτούµενα προσόντα. Συγκεκριµένα είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής φιλολογίας και έχει διδακτορικό στη διδακτική των γλωσσών ενώ δεν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου ότι διαθέτει εξειδίκευση στην επιµόρφωση και στην κατασκευή διαγνωστικών εργαλείων για τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Η αίτησή της απορρίπτεται. Κατά συνέπεια για τη θέση Β δεν επιλέγεται καµία από τις τρεις υποψήφιες. Θέση Γ: Ο υποψήφιος κος Βασίλειος Μπόκολας µε αρ. πρωτ. αίτησης 16631/ είναι κάτοχος πτυχίου Tµήµατος Παιδαγωγικού ηµοτικής Εκπαίδευσης και διδακτορικού τίτλου σπουδών στην εκπαίδευση. εκπαίδευση. Συµµετείχε στη συγγραφή διδακτικού υλικού στο Εργαστήριο ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Πανεπιστηµίου της Κρήτης. Συνέγραψε το πρόγραµµα σπουδών και το εγχειρίδιο διδακτικών οδηγιών για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς αλλά και δύο διδακτικά εγχειρίδια για τους οµογενείς µαθητές στα πλαίσια του Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Οργάνωσε και εφάρµοσε πρότυπο ψηφιακό εργαλείο για την Τηλεπιµόρφωση των Οµογενών/Μεταναστών Εκπαιδευτικών (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.). Συµµετείχε στην οργάνωση, στον συντονισµό και στην εφαρµογή της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που οργάνωσε το παιδαγωγικό τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κρήτης. Συνέγραψε το πρόγραµµα σπουδών για ενήλικες µετανάστες, το οποίο αποτελεί εργαλείο διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης. Είχε την επιστηµονική εποπτεία και επιµέλεια της έκδοσης των διδακτικών εγχειριδίων του προγράµµατος «Ο ΥΣΣΕΑΣ» και του οδηγού του εκπαιδευτή του προγράµµατος. σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης Γ. ραστηριοποιήθηκε ερευνητικά ως µέλος της επιστηµονικής οµάδας του προγράµµατος «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

3 ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό-οδυσσέας», Ι..Ε.Κ.Ε., Γ.Γ..Β.Μ. Συµµετείχε στην ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.). ιαθέτει δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις στο αντικείµενο της θέσης Γ. Έχει πραγµατοποιήσει εισηγήσεις σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και σε ηµερίδες/διηµερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης µεταναστών και γενικότερα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Επίσης ως µέλος της επιστηµονικής οµάδας του προγράµµατος «Ο ΥΣΣΕΑΣ» οργάνωσε το διεθνές επιστηµονικό συνέδριο σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο οποίο ήταν και εισηγητής. Στα πλαίσια της Ηµερίδας που υλοποιήθηκε στο Ναύπλιο µε τη συνεργασία του Ι..Ε.Κ.Ε. και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστηµίου του Harvard για το πρόγραµµα «Ο ΥΣΣΕΑΣ» πραγµατοποίησε ανακοίνωση. ιαθέτει εµπειρία στις εκπαιδευτικές εφαρµογές στη διαπολιτισµική εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή του στη συγγραφή και την εποπτεία συνολικά εννέα εγχειριδίων µε διαπολιτισµική προσέγγιση («Ο ΥΣΣΕΑΣ» - Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.). Η υποψήφια κα Χριστίνα Μαλιγκούδη µε αρ. πρωτ. αίτησης 16565/ είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος Φιλολογίας µε ειδίκευση στη Γλωσσολογία και διδακτορικού τίτλου σπουδών στις επιστήµες της Αγωγής «η γλωσσική εκπαίδευση των Αλβανών µαθητών στην Ελλάδα». εκπαίδευση. Συµµετείχε στη συγγραφή «οδηγού χρήσης εκπαιδευτικού υλικού του Κέντρου διαπολιτισµικής αγωγής» και στη συγγραφή µεθοδολογικού οδηγού για τη χρήση σχολικών βιβλίων του γυµνασίου µε τίτλο «Η ιαπολιτισµική διάσταση στη διδασκαλία». σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης Γ. Από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς της προκύπτει ότι διαθέτει ερευνητικό έργο από τη µελέτη «Η διάσταση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. ιαθέτει δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της θέσης Γ σε συνέδρια, συλλογικούς τόµους και επιστηµονικά περιοδικά. ιαθέτει εµπειρία στις εκπαιδευτικές εφαρµογές στη διαπολιτισµική εκπαίδευση καθώς έχει διδάξει στο Σχολείο Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ, έχει πραγµατοποιήσει µικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον και έχει δηµιουργήσει το εργαλείο «Η διάσταση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας». Ο υποψήφιος κος Κωνσταντίνος Μάγος µε αρ. πρωτ. αίτησης 13847/ είναι κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικού τµήµατος δηµοτικής εκπαίδευσης και πτυχίου ηλεκτρολόγου µηχανικού του εθνικού µετσόβιου πολυτεχνείου. Κατέχει επίσης διδακτορικού τίτλου σπουδών του τµήµατος εκπαίδευσης και αγωγής εις την προσχολική ηλικία. εκπαίδευση διότι έχει κάνει τη συγγραφή της ιδακτικής Μεθοδολογίας για τη µέθοδο project «Κλειδιά και αντικλείδια» στο παίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων » και συµµετείχε στη συγγραφή του «Εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης» στο πρόγραµµα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης Γ.

4 ιαθέτει ερευνητικό έργο διότι συµµετείχε ως εµπειρογνώµονας στη δράση «Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων που ενσωµατώνει ικανότητες διαπολιτισµικής εκπαίδευσης». ιαθέτει δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της θέσης Γ σε συνέδρια και επιστηµονικά περιοδικά κυρίως σε σχέση µε την εκπαίδευση µουσουλµανοπαίδων και τον διαπολιτισµό στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). ιαθέτει εµπειρία στις εκπαιδευτικές εφαρµογές στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Έχει επιµεληθεί την εισαγωγή στις «ιαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης»- Εφαρµογές από τα µειονοτικά σχολεία της Θράκης», πρόγραµµα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων » και συµµετείχε στη συγγραφή των «Οδηγιών για τη διδασκαλία των βιβλίων της Γ τάξης δηµοτικού-βιβλίο διδασκάλου». Επίσης ήταν εισηγητής σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για τον διαπολιτισµό σε νηπιαγωγούς. Η υποψήφια κα Αλίκη Τσοτσορού µε αρ. πρωτ. αίτησης 16997/ είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Φιλοσοφια. ιαθέτει εξειδίκευση σε θέµατα εκπαιδευτικών εφαρµογών στη διαπολιτισµική εκπαίδευση διότι συµµετείχε στη συγγραφή ενός εγχειριδίου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας υπό την αιγίδα του ιατµηµατικού προγράµµατος της ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης του ΕΚΠΑ καθώς στη συγγραφή τριών ακόµη εγχειριδίων για το ίδιο αντικείµενο. σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης Γ. ιαθέτει εµπειρία στις εκπαιδευτικές εφαρµογές στη διαπολιτισµική εκπαίδευση καθώς έχει διδάξει στο ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Ε.Κ.Π.Α. εν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς της ότι διαθέτει ερευνητικό έργο και δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της θέσης Γ. Η υποψήφια κα ήµητρα Ακριτίδου µε αρ. πρωτ / είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστηµών και Τµήµατος Παιδαγωγικού ηµοτικής Εκπαίδευσης. Κατέχει διδακτορικο τίτλο σπουδών στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες. εν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς της ότι διαθέτει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η αίτησή της απορρίπτεται. Ο υποψήφιος κος Βασίλειος Παππάς µε αρ. πρωτ. αίτησης 15319/ είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος Φιλολογίας και διδακτορικού τίτλου σπουδών µε τίτλο διδακτορικής διατριβής «η Λατινοµάθεια του ηµητρίου ανιήλ Φιλιππίδη». εν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς του ότι διαθέτει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια απορρίπτεται. Ο υποψήφιος κος Αντώνιος Παπαοικονόµου µε αρ. πρωτ. αίτησης 16374/ είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών Επιστηµών και πτυχίου Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη φιλοσοφία και παιδαγωγική. εν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς του ότι διαθέτει

5 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η αίτησή του απορρίπτεται. Ο υποψήφιος κος Νεκτάριος Θεοχαράκης µε αρ. πρωτ. αίτησης 16195/ , είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και διδακτορικού τίτλου στην ψυχική υγεία της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων. εν προκύπτει από το περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητάς του ότι διαθέτει εξειδίκευση σε θέµατα εκπαιδευτικών εφαρµογών στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου δε διαθέτει ένα εκ των τριών προαπαιτούµενων όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια η αίτησή του απορρίπτεται. Συµπερασµατικά, στη Θέση Γ επιλέγεται ο κύριος Βασίλειος Μπόκολας Η αίτηση της υποψήφιας κας Μαρίας Ιακώβου µε αρ. πρωτ. αίτησης 16574/ απορρίπτεται διότι δε δηλώνει µε σαφήνεια τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (Α ή Β). Η αίτηση της υποψήφιας κας Βασιλικής Κάντζου µε αρ. πρωτ. αίτησης 16559/ απορρίπτεται διότι δηλώνει ότι ενδιαφέρεται και για τις δύο θέσεις (Α και Β). Τα µέλη της επιτροπής: Κορµπάκης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Θεοδώρα Τσίγκα Ειρηναίος Κουφός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλ.: +30 23 4591 Φαξ: +30 23 4597 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 12 o Άρτα, 03/09/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΛΩΡΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚ ΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας με θέμα «Πολιτικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά. Καλές πρακτικές και προβλήματα».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 26 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙTOYTOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙTOYTOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙTOYTOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 3 2. ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 4 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.. 7 4. ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ καθηγητής: Ιωάννης Ε. Βρεττός Ιπποκράτους 20 10680 Αθήνα Τηλ. - Fax: 210.3688497 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα