Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 469 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 202 Αριθμός ΊΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 47 που δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 2ας Ιουλίου 202, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριοιόφιας επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβι: τα καθήκοντα του λειτουργήματος του στις 5 Ιουλίου 202 και από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αριθμός 49 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Γεωργικοί Επιθεωρητές, Τμήμα Γεωργίας, προάγονται οτη μόνιμη θέση Πρώτοι Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την η Ιουλίου 202: Παναγιώτης Χ, Ρούσος (Π.Φ, 794) Ζαχαρίας Μιχαήλ (Π.Φ, 79Ί2! Σωτήρης Τούμπας (Π.Φ, 8880; Τρύφων Παττατρύφωνος (Π,Φ. 8882} Η κ. Παναγιώτα Παύλου, μόνιμος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την η ίουλίου Ξ02, (Π.Φ.947) Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματκιοκό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, από τις 5 Ιουλίου 202: Ελένη Σ. Χριστοφορίδου (Π,Φ. ί692ίί; Ευανθία Μάου (Π.Φ. 7033}

2 58 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,, από την η Ιουλίου 202: Πανικός Σ. Γαβριήλ (Π.Φ ) Θεοδώρα Γεωργίου (Π.Φ. 2494) Γεωργία Γιασεμίδου (ΓΙ.Φ ) Μαρία Δημητρίου (Π.Φ ) Κυριακή Χ. Κωνσταντίνου (Π.Φ ) Ελένη Σάββα (Π.Φ ) Μαρία Στυλιανού (Π.Φ ) ώέσττω Τοφαρίδου (Π.Φ ) Μαρία Φσσσιά (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,, από την η Ιουλίου 202: Χρυστάλλα Αγαθαγγέλου (Π.Φ ) Δημήτρης Ορφανίδης (Π.Φ ) Χρύσω Παναγιώτου (Π.Φ ) Ανδρούλλα Ορφανίδου (Π.Φ. 2499) Θεοδώρα Στασή (Π.Φ ) Στέλλα Φιλίππου (Π.Φ ) Αριθμός 420 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟ! Ο κ. Ματθαίος Οικσνομίδης, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Αναδασμού, Τμήμα Αναδασμού, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Αναδασμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 0 Ιουλίου 202 μέχρι τις 9 Αυγούστου 202. {Π.Φ. 2034) Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός,, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 22 Ιουνίου 202 μέχρι τις 2 Αυγούστου 202. (Π.Φ. 2207/) Αριθμός 42 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση του κ. Μάριου Στεφανίδη, μόνιμου Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47()(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 990 έως 20, ανανεώνεται από την η ίουλίου 202 μέχρι τις 30 Ιουνίου 203. (Π.Φ. 3660) Η απόσπαση του κ. Κώστα Κωσταρά, μόνιμου Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για δύο μέρες την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47()(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 990 έως 20, ανανεώνεται από την η Απριλίου 202 μέχρι τις 3 Αυγούστου 202. Αριθμός 422 (Π.Φ, 26603) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαρίας Φιλίππου, από την η Ιουλίου 200, στη μόνιμη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Μιχαήλ Παππά, από τις 3 Μαΐου 200, στη μόνιμη θέση Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται. Αριθμός 423 (Π.Φ ) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Η κ, Ανδρούλλα Αναατασιάδου, μόνιμος Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53( )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 990 έως 20, από τις 24 Ιουνίου 202. (Π.Φ. 7077) Η κ. Αντωνία Χριστοδούλου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53()(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 990 έως 20, από τις 22 Ιουνίου 202. (Π.Φ. 883/)

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 ΤΜΗΜΑ Α 59 Αριθμός 424 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ο Μια () θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα: «Υδατική Μικροβιολογία" Για όλες πς βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στη Βιολογία ή Μικροβιολογία, και καλή γνώση ι ης Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: cut. ac.cy/university/jobs/academic/qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και οτην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική, Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 3 ϋ μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονιαι ως εξής: Καθηγητής (Κλίμακα Α5 - Α6) Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α4-Α5) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού ετιιδόματος μέχρι του ποσού των.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοννο όχι αργότερα από τις 2 Σεπτεμβρίου 203 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: (Ι) Σε έντυπη μορφή. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα) 2. Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα) 3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα) - 2 αντίγραφα 4. Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα) 5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα) 6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα) 7. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα) 8. Ονόματα και σιοιχεία επικοινωνίας οιτό τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει νο φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. (II) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDE (PORTABLE DOCUMENT FORMAT - να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα) Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4 ς όροφος, Αρχ. Κυπριανού 3, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο οτην Τ.θ , 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 202, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταίο ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κική Κυπριανού στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο

4 ΤΜΗΜΑ A 520 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΪΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 Αριθμός 425 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ι ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 20 (Ν. 25(!)/20), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας σπς Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόοιας Υγείας, για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη : ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣίΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α) Ιατρικό Προσωπικό () Ιατρικός Λειτουργός ης Τάξης σε όλες τις ειδικότητες (Κλ.Α(4'' βαθμίδα) (2) Ιατρικός Λειτουργός 2 ης Τάξης (Κλ. Α9(4'! βαθμίδα)) Απαιτούμεναπροσόντσ (ι) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. (ίί) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. (Mi) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας Π Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (ίν) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θσ υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Β) Παραϊατρικό Προσωπικό (Πίνακας Α') () Τοξικολόγος (κλ. Α8) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν οε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τοξικολογία, Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μικροβιολογία (με την Τοξικολογία ως ένα από τα Θέματα σπουδών) (Σημ: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (2) Διαιτολόγος (κλ. Α8) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Κλινική Διαιτολόγια ή σε θέμα/θέματα που παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο του να εγγραφεί στο Μητρώο Κλινικών Διαιτολόγων της χώρας που αποκτήθηκε (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), (β) Πολύ καλή γνώση ιης Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, (3) Ακουολόγος (κλ. Α8) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον τομέα της Ακουολογίας (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (Πίνακας Β') () Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (κλ. Α5(2 [ βαθμίδα))

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 ΤΜΗΜΑ Α 52 Απαιτούμενα προσόντα ί. α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Βιολογία (Εημ: Ο όρος '«πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Νοσοκομειακές Εργαστηριακές Επιστήμες, ϋ.πολύ ΚΟ,\Ϊ\ γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, iii.ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνε: τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. (2) Ακτινογράφος (Ακτινοδιαγνωστικής) (κλ. Α5(2' βαθμίδα)) (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ακτινοδιαγνωστική - Ακτινογραφία (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. (3) Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (κλ. Α5(2 η βαθμίδα)) (Ι) α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κλινική Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Χημεία Βιολογία ή άλλο συναφές θέμα (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Νοσοκομειακές Εργαστηριακές Επιστήμες, (ϋ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (iit) Ακεραιότηια χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Υγειονομικός Επιθεωρητής(κλ. Α5(2 ( ' βαθμίδα)): (ί) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Υγιεινή του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Μηχανική, Υγειονομική Μηχανική, Τεχνολογία Τροφίμων, Βιολογία {Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Υγειονομικής Σχολής τριετούς τουλάχιστο φοίτησης (ίί) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Hi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (Πίνακας Β2') () Φυσιοθεραπευτής/τρια (κλ. Α5(2η βαθμίδα)) (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή/και Κολλεγίου τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Φυσιοθεραπεία και εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (Πίνακας [") () Ορθοπϊΐκός (κλ. Α2) (α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή Κολλεγίου μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ορθοπιική

6 A 522 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 (γ) ΠοΛύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (δ) Γνώση χρησιμοποίησης των ειδικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης (ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (Πίνακας Δ'} () Καταγραφέας Τεχνικός Ηλεκτρογραφημάτων (κλ. Α2) Απαιτούμενα προσόντα; (α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (2) Τεχνικός Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημάτων (κλ. Α2) (α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (β) Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό κατάρτισης στα Ορθοτικά και Προσθετικά Βοηθήματα μετά από διετή τουλάχιστο εκπαίδευση (γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσαας. {6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Ί. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται ατα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 0 των περί Προϋπολογισμού του 202 Νόμου ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιοδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπο που προσλαμβάνεται σε έκτακτη θέση, (Α2), (Α5, 2 η βαθμίδα), (Α8), (Α9, 4' βαθμίδα), (Α, 4 η βαθμίδα), ο ετήσιος βασικός τα 2 πρώτα έτη υπηρεσίας θα είναι αντίστοιχα 9.347, 0.892, 6.5, 22.95, Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ο εργοδότου μένος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. 3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας ή για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως θα είναι για χρονίκή περίοδο έξι κατά ανώτατο όριο μηνών με δικαίωμα ανανέωσης" για ακόμα έξι μήνες, εκτός αν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του εργοδοτσυμένης καθορισμένης διάρκειας προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηοη οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. 4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το, ή από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών (www.moi.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mol.gov.cy/papd). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του οιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, avfiypaq>o απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.α.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο "Γιώρκειο Προδρόμου και Χείλωνος 7, Αγιος Ανδρέας, 448 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 27 Ιουλίου 202. Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο. Αρ. Φακ:Υ.Υ

7 TMHIViA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑίΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός, ηΐ Τάξης σε όλες τις ειδικότητες {ΚΑ. Α, 4 η βαθμίδα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εξειδίκευση οτην Ειδικότητα" 0,5 Πρόσθετη Ειδικότητα Μεταπτυχιακό / Masler σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας.5 Πείρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού ης Τάξης / Ειδικότητας Επιπρόσθετη σχετική πείρα μετά την απόκτηση της ειδικότητας -8 μονάδα για κάθε τρεις 0,5-2 0,5 μονάδα γιο κάθε έξι Σημ. : Σε περίπτωση ισοβαθμίας Λαμβάνονται υπόψη: α) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου β} Η ημερομηνία γεννήσεως "Αναγνωρισμένη με βάση τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2003 έως ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός 2 ης Τάξης (ΚΑ. Α9 (4" βαθμίδα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ειδικότητα ή Ειδικότητες Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας Διδακτορικό/ PhD σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας,5 Πείρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού 2 Γ)ί Τάξης Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης -8 μονάδα για κάθε τρεις 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι ϋημ. : Σε περίιπωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Η ημερομηνία αναγνώρισης της ί-.ίδικόππας από \ο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου β) Η ημερομηνία γεννήσεως

8 ΤΜΗΜΑ Α 524 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 ΘΕΣΕΙΣ: Τοξικολόγος (Κλ. Λ8) Διαιτολόγος (Κλ. Α8) Ακουολόγος (Κλ, Α8) ΠΙΝΑΚΑΣ Α' Παραϊατρικό προσωπικό ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέοης Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης Πείρα στη θέση στην οποία υποβάλλει αϊ η αίτηση Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης,5-8 μονάδα για κάθε τρεις 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι Σημ. : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Ο βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος β) Η ημερομηνία γεννήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ Β Παραϊατρικό προσωπικό ΘΕΣΕΙΣ: Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Κλ. Α5, 2 Γ βαθμίδα) Ακτινογράφος (Ακτινοδιαγνωστικής) (Κλ. AS, 2 η βαθμίδα) Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (Κλ. Α5, 2 η βαθμίδα) Υγειονομικοί Επιθεωρητές (Κλ. Α5, 2'' βαθμίδα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διδακτορικό / PhD σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Πείρα σπ] θέση ατην οποία υποβάλλεται η αίτηση Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης,5-8 μονάδα για κάθε τρεις 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι Σημ. : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Ο βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος β) Η ημερομηνία γεννήσεως

9 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 Παραϊατρικό προσωπικό ΘΕΣΕΙΣ: Φυσιοθεραπευτής/τρια (Κλ. Α5, 2 Π βαθμίδα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εξειδίκευση πέραν των 3 μηνών σχετική με τα καθήκοντα της δέσης Πανεπιστημιακά Δίπλωμα σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης ΜΟΝΑΔΕΣ 0,5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διδακτορικό / PhD σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Πείρα στη θέση Φυσιοθεραπευτή/τριας Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης,5-6 μονάδα γ"ΐ κάθε τρείς ανώτατο όριοταδύο χρόνια 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι ανώτατο όριο τα δυο χρόνια Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Ο βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος β) Η ημερομηνία γεννήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Παραϊατρικό προσωπικό ΘΕΣΗ: Ορθοπτικός (ΚΑ. Α2) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης 2 Σχολής ή Κολλεγίου μεταλυκειακοΰ κύκλου σπουδών στην Ο ρθ οπτική Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Πείρα στη θέση Ορθοπτικού -8 μονάδα για κάθε τρείς Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Ο βαθμός του Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης β) Η ημερομηνία γεννήσεως

10 ΤΜΗΜΑ A 526 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' Παραϊατρικό προσωπικό ΘΕΣΕΙΣ: Καταγραφέας - Τεχνικός Ηλεκτρογραφημάτων (Κλ. Α2) Τεχνικός Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημότων(Κλ. Α2) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Παιδείας 8-0 Αριστα Λίαν Καλώς Καλώς Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης Πείρα στη θέση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Επιπρόσθετη σχετική πείρα με τα καθήκοντα της θέσης -8 μονάδα για κάθε τρεις 0,5-2 0,5 μονάδα για κάθε έξι Σημ, : Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: α) Μεταλυκειακή εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης β) Η ημερομηνία γεννήσεως Αριθμός 426 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Συμπληρωματική επαναπροκήρυξη ανάγκης σε Μορφωτικό Σύμβουλο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα Το Υπουργείο Παιδείας KOJ Πολιτισμού αναφέρεται στην προκήρυξη της πιο ττάνω ανάγκης, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 6 Γ,ς Μαρτίου 202, και ανακοινώνει συμπληρωματική επαναπροκήρυξη της εν λόγω ανάγκης, με άρση του περιορισμού που αφορούσε στο όριο ηλικίας, βάσει σχετικής σύστασης της Επιτρόπου Διοικήσεως. 2. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις Διατάξεις για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της στο Εξωτερικό, η ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης είναι η ηλικία των εξήντα χρόνων, με την επιφύλαξη ότι ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να επιτρέψει στον υπάλληλο να παραμείνει στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα ετών, όχι όμως πέρα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των εξήντα πέντε ετών. 3. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο από ενδιαφερομένους που δεν υπέβαλαν αίτηση επειδή είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών ή, στην περίπτωση δημόσιων υπαλλήλων ή καθηγητών με την έννοια του περί Συντάξεων Νομού, την ηλικία των 58 ετών, κριτήριο που είχε καθοριστεί στην εν λόγω ανακοίνωση. Οι αιτήσεις να υποβληθούν στο Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, 434 Λευκωσία) μέχρι πς 20 Ιουλίου 202. συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

11 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΔριΒμός 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑί ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει ότι κατά την Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις που διεξήχθη στις 23 Μαΐου 202, πέτυχαν οι υποψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω; Α/Α Α.Δ.Τ. Α/Α ΑΛΤ. Α/Α Α.Δ.Τ. Α/Α Α.Δ.Τ. ΑΕ ΑΗ ; Ζ2 47 i Θ ί I ι S [ Ι ι Θ j Ξ ΘΖ Θ !

12 ΤΜΗΜΑ 528 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 202 Α/Α Α.Δ.Τ. Α/Α Α.Δ.Τ. Α/Α Α.Δ.Τ. Α/Λ Α.Δ.Τ BC Ιΰί; 55348BC Ξ C ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αριθμός 428 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ! Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης κοι Προσωπικού ανακοινώνει ότι κατά την Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και ατις Γενικές Διατάξεις που διεξήχθη στις 23 Μαίου 202, πέτυχε ο υποψήφιος του οποίου ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αριθμός 429 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει ότι κατά την Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίατ Νόμο που διεξήχθη στις 23 Μαίου 202, πέτυχε ο υποψήφιος του οποίου ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τυπώθηκε α το Τυπογραφείο της Μιχαλάκη Καραολή, 445 Λευκωσία, Τηλ Φαξ Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς,7 ΙΌ καθένα Ετήσια συνδρομή; 20,00

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Μ Η Μ Α A Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 Αριθμός 528 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4843 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 195 Aριθμός 186 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η κ. Ηρούλλα Θεοχάρους διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 Aριθμός 261 Ο Ιάκωβος Δημητρίου, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, απεβίωσε στις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 582 Ο Πέτρος Χρ. Δημητρίου, μόνιμος Ανώτερος Δικαστικός 11!ουλίου2012. Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις (Π.Φ. 18547) Αριθμός 583 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ot πίο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625 Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795 Αριθμός 625 Ο Γεώργιος Στεφανή, μόνιμος Πρώτος Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις 17 Απριλίου 2010. (Π.Φ. 17469) Ο Σπύρος Ερωτοκρίτου, μόνιμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 965 που δημοσιεύτηκε στην Επιοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S97 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Αριθμός 4S97 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Αριθμός 4S97 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 ΑριΘμός 179 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Παναγιώτης Μούσκος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού, Μετεωρολογική Υπηρεσία, από την 1η Μαρτίου 2012.

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012.

Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012 Αριθμός 494 Ο Χριστόφορος Αντρέου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2012. (Π.Φ.30591) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΤΜΗΜΑ A 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριβμός 314 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 996 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4593 Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 177 Αριθμός 128 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 127 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμόζ 4519 Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011 181

Αριθμόζ 4519 Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011 181 Αριθμόζ 4519 Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011 181 Αριθμός 171 Ο Δημήτρης Σ. Κυριάκου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, απεβίωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2011. (Π,Φ, 18763) Η Ελενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4683 Παρασκευή, IS Μαρτίου 2013 189 Αριθμός 160 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ Χαράλαμπος Α. Λεωνίδου, μόνιμος Αρχιδεσμαφύλακας, Φυλακές, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 4590 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 94 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κ. Ολυμπιάδα Μαυρουδή διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 16

Διαβάστε περισσότερα