ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Νοέµβριος

2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Διεύθυνση: Κρίτσκη 49, 38333, Βόλος Τηλ.: Στρατιωτική θητεία: Έφεδρος Αξιωµατικός του Ελληνικού Στρατού του όπλου του Μηχανικού (11/ /2000) 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ( ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τίτλος διπλωµατικής: Επίδραση κτιρίων στην κατανοµή της συγκέντρωσης αερίων ρύπων εκπεµποµένων από γειτονικές πηγές. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης ( ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Ειδίκευση σε σύγχρονες µεθόδους συστηµάτων ενέργειας, διεργασιών και αντιρρύπανσης. Τίτλος µεταπτυχιακής εργασίας: Εξελιγµένες µεθοδολογίες Lattice Boltzmann σε βασικές ροές µαγνητοϋδροδυναµικής. Διδακτορικό Δίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού ( ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Τίτλος διδακτορικού: Ροές αερίων σε µικροδιατάξεις µε βελτιωµένες µεθόδους διακριτών ταχυτήτων. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στέλεχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) στο Παράρτηµα Θεσσαλίας µε καθήκοντα που περιλαµβάνουν τη διοίκηση του παραρτήµατος, συµµετοχή στο επιστηµονικό συµβούλιο του Ινστιτούτου καθώς και συµµετοχή στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. Οκτώβριος 2006 σήµερα. Πιο συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα πέραν διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων η ενασχόληση στο Ινστιτούτο περιλαµβάνει: Πρισσότερες απο 100 µελέτες εκτίµησης βλαπτικών παραγόντων σε επιχειρήσεις της κεντρικής Έλλάδας οι οποίες περιλαµβάνουν µετρήσεις πεδίου στους χώρους των επιχειρήσεων, ανάλυση των αποτελεσµάτων και εκπόνηση της µελέτης. Συµµετοχή στο έργο οργάνωσης του συστήµατος υγείας και ασφάλειας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ύψους Συµµετοχή στην διοργάνωση του 4ο Διεθνές Συνέδριο:"Πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων σε ένα µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον" (Κρήτη, 30/09/ /10/2008). 2

3 Συµµετοχή στην επιστηµονική επιτροπή του 2oυ Πανελλήνιου Συνέδρίου «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στους Τοµείς της Υγείας» (Αλεξανδρούπολη, Νοεµβρίου 2009) Διοργάνωση 2 σεµιναρίων τεχνικών ασφαλείας 100 ωρών µε θέµα «Υγιεινη και ασφάλεια-πρόληψη ατυχηµάτων» εγκεκριµένα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα οποία παρακολούθησαν περίπου 50 άτοµα (04/2007 και 09/2009). Διοργάνωση είτε αποκλειστικά είτε σε συνεργασία µε φορείς της κεντρικής Ελλάδας ηµερίδων και συνεδρίων µε αντικείµενα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Συνδιοργάνωση του συνεδρίου «Υγιεινή και ασφάλεια στους τοµείς της υγείας. Το ιδανικό, το εφικτό το κοινωνικά αναγκαίο» (Μάρτιος 2008) Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε τίτλο «Επαγγελµατικός κίνδυνος στη βιοµηχανία µετάλλου και µεταλλικών προϊόντων» που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Μετάλλου (Βόλος, 12/2009). Συµµετοχή ως βασικός εισηγητής σε πολυάριθµες ηµερίδες που έχουν διοργανωθεί από φορείς και εταιρείες της Κεντρικής Ελλάδας σε αντκείµενα που σχετίζονται µε την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Διοργάνωση σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας τουλάχιστον 25 εκδηλώσεων (ηµερίδων ή οµιλιών) µε θέµατα που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας που απαευθύνονταν είτε σε µαθητές είτε στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μεταδιδακτορικός ερευνητής του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Ιούλιος 2005 Δεκέµβριος 2006 (πρόγραµµα Πυθαγόρας). Συµµετοχή ως ερευνητής σε προγράµµατα του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Νοέµβριος 2000 σήµερα. Μελέτη και επίβλεψη έργων αντικειµένου Μηχανολόγου Μηχανικού σε ιδιωτικά έργα, σήµερα σε έργα όπως: Μελέτη και επίβλεψη σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικιών. Μελέτη και επίβλεψη σε Η/Μ εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίµων. Μελέτη και επίβλεψη σε Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Ι. Κ.Τ.Ε.Ο.). 4. ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα πεδία επιστηµονικής έρευνας καλύπτουν τα γνωστικά αντικείµενα των αναλυτικών και αριθµητικών µεθόδων και των εφαρµογών τους στη ενεργειακή περιοχή µε εξειδίκευση σε µεθόδους µέσο-κλίµακας. Ειδικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα παρακάτω: Βασική έρευνα Αναλυτικές και αριθµητικές τεχνικές µέσο-κλίµακας: Επίλυση εξίσωσης Boltzmann µε εφαρµογές στη κινητική θεωρία και στα φαινόµενα µεταφοράς Αεριοδυναµική σε χαµηλές πυκνότητες ή/και πιέσεις Υπολογιστική µικρο-ρευστοδυναµική Νέες υπολογιστικές µέθοδοι (Μέθοδος Lattice Boltzmann) και βελτίωση υπαρχόντων στην υπολογιστική ρευστοδυναµική και στα φαινόµενα µεταφοράς 3

4 Μαγνητοϋδροδυναµική και πλάσµα σύντηξης Προσαρµογή υδροδυναµικών µεθόδων για την προσοµοίωση φαινοµένων µεσοκλίµακας Εφαρµοσµένη έρευνα Μικρό-ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα (MEMS, NEMS) Τεχνολογία κενού, αντλίες κενού Αεροδυναµική µεγάλων υψοµέτρων Βιοµηχανικές εφαρµογές υπολογιστικής ρευστοδυναµικής. Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας Μετρολογία 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Διδάσκων (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για τα µαθήµατα: Μετάδοση Θερµότητας Συσκευές Θερµικών Διεργασιών Εφαρµογές Μετάδοσης Θερµότητας Εργαστηριακός Συνεργάτης του τµήµατος Μηχανολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας από το 2003 έως σήµερα στα παρακάτω µαθήµατα: Ρευστοδυναµικές Μηχανές Μηχανική Ρευστών Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανολογικό Σχέδιο σε υπολογιστή Μηχανουργική Τεχνολογία Μετάδοση θερµότητας Υποβοήθηση διδασκαλίας από το 2001 έως το 2005 στα παρακάτω µαθήµατα του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Μερικές διαφορικές εξισώσεις Ειδικά κεφάλαια αριθµητικής ανάλυσης (µεταπτυχιακό, ΠΘ) Συµµετοχή στην δηµιουργία Εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του προγράµµατος: «Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στην Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία στο πλαίσιο Σύµβασης toy ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. µε το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου. Εκπαιδευτής σε σεµινάρια εγκεκριµένα από το ΛΑΕΚ στο αντικείµενο του Μηχανολόγου Μηχανικού. 4

5 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συµµετοχή σαν ερευνητής από το 2001 στα παρακάτω ερευνητικά προγράµµατα: Μη µόνιµες ροές αερίων µιγµάτων σε συνθήκες κενού (EURAMET-IND12-REG2 Vacuum, σε εξέλιξη από 4/2013), Ροές και φαινόµενα µεταφοράς µιγµάτων αερίων σε νάνο και µικρό ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα (Πρόγραµµα Πυθαγόρας ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας, ) Πρόγραµµα ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής σύντηξης: Συνεργασία EURATOM Ελληνική Δηµοκρατία (ΕΕ, σε εξέλιξη από το 2001) Η µέθοδος Lattice Boltzmann στην υπολογιστική ρευστοδυναµική µε εφαρµογές σε µικρο-ηλεκτρο-µηχανολογικά συστήµατα, (Πρόγραµµα Ηράκλειτος, Υπουργείο Παιδείας, ) Εφαρµογή της µεθόδου Lattice Boltzmann στην υπολογιστική ρευστοµηχανική (Επιτροπή Ερευνών, ΠΘ, ) Επιµορφωτικά σεµινάρια στην πληροφορική (Υπ. Άµυνας, ) A balkan and eastern european network of excellence for the diffusion of mathematics in industry (ΕΕ, IST, ) 7. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η Διδακτορική Διατριβή επιλέχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ) ως η καλύτερη διατριβή στην περιοχή της υπολογιστικής µηχανικής για το 2005 και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής (ECCOMAS). Υπότροφος του υπουργείου Παιδειάς, πρόγραµµα Ηράκλειτος ( ). Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρίας (1992) 8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Τακτικό µέλος των εξής επιστηµονικών εταιριών και επιµελητηρίων: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 9. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙOΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Physics of Fluids ASME Conferences Mechanics Research Communications European Journal of Mechanics - B/Fluids 5

6 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ J1. D. Valougeorgis and S. Naris Analytical Lattice Boltzmann solutions for thermal flow problems, Transport Theory and Statistical Physics, 32(5-7), , (2003). J2. D. Valougeorgis and S. Naris, Acceleration schemes of the discrete velocity method: Gaseous flows in rectangular microchannels, SIAM Journal of Scientific Computing, 25(2), , (2003). J3. S. Naris, D. Valougeorgis, D. Kalempa and F. Sharipov, Gaseous mixture flow between two parallel plates in the whole range of the gas rarefaction, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 336(3-4), , (2004). J4. S. Naris, D. Valougeorgis, F. Sharipov and D. Kalempa, Discrete velocity modelling of gaseous mixture flows in MEMS, Superlattices and Microstructures, 35(3-6), , (2004). J5. S. Naris and D. Valougeorgis, Rarefaction effects in the driven cavity flow over the whole range of the Knudsen number, Physics of Fluids, 17, , (2005). J6. S. Naris, D. Valougeorgis, D. Kalempa and F. Sharipov, Flow of gaseous mixtures through rectangular microchannels driven by pressure, temperature and concentration gradients, Physics of Fluids, 17, , (2005). J7. S. Naris and D. Valougeorgis, Shear driven micro-flows of gaseous mixtures, Sensor Letters, 4(1), (2006). J8. J. Lihnaropoylos, S. Naris and D. Valougeorgis, Formulation and stability analysis of rapidly convergent iteration schemes for 2D discrete velocity calculations, Transport Theory and Statistical Physics, 36(4-6), (2007). J9. S. Naris and D. Valougeorgis, Boundary driven non-equilibrium gas flow in a grooved channel via kinetic theory, Physics of Fluids, 19, (2007). J10. S. Naris and D. Valougeorgis, Non-equilibrium gas flow in a triangular duct, European Journal of Mechanics B/Fluids, 27 (6), pp (2008). J11. S. Varoutis, S. Naris, V. Hauer, C. Day and D. Valougeorgis, Computational and experimental study of gas flows through long channels of various cross sections in the whole range of the Knudsen number, Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films 27 (1), pp (2009). J12. K. Ritos, J. Lihnaropoylos, S. Naris and D. Valougeorgis, Pressure and temperature driven flow through triangular and trapezoidal microchannels, Heat Transfer Engineering 32, (2011). J13. S. Pantazis, S. Naris, C. Tantos, D. Valougeorgis, J. Andre, F. Millet and J.P. Perin, "Nonlinear vacuum gas flow through a short tube due to to pressure and temperature gradients", Fusion Engineering and Design, 88(9-10), , (2013). J14. M. Vargas, S. Naris, D. Valougeorgis, S. Pantazis and K. Jousten, Hybrid modeling of time-dependent rarefied gas expansion, J. Vac. Sci. Tech. A, 32, (2014). 6

7 Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ JG1. JG2. Ν. Μουσσιόπουλος, Γ. Θεοδωρίδης και Σ. Νάρης, «Επίδραση κτιρίων στην κατανοµή της συγκέντρωσης ατµοσφαιρικών ρύπων», Περιοδικό Κτίριο Επιστηµονική Έκδοση, Γ, 61-72, (1998). Σ. Βαρούτης, Ι. Λυχναρόπουλος, Γ. Μπρέγιαννης, Σ. Νάρης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροές και φαινόµενα µεταφοράς σε νάνο- και µικρο- ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα», Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωµατούχων Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων, τ.407, Μάρτιος Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ C1. G. Theodoridis, N. Moussiopoulos and S. Naris, Numerical prediction of flow and dispersion characteristics in the vicinity of a U-shaped building, Proceedings of the 3 rd National Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, pp , (1999). C2. S. Naris, D. Valougeorgis, F. Sharipov and D. Kalempa, "Discrete velocity modeling of gaseous mixture flows in MEMS", Eurotherm 75 Microscale Heat Transfer, Reims, France, (2003). C3. S. Naris, D. Valougeorgis, F. Sharipov and D. Kalempa, "Gas flow and heat transfer simulation in MEMS via a mesoscale approach" Proceedings of the International Conference on Multiscaling in Applied Science and Emerging Technologies, Patras, Greece, pp , (2004). C4. S. Naris and D. Valougeorgis, Shear driven micro-flows of gaseous mixtures, Proceedings of the EuroSIME th International Conference on Thermal and mechanical simulation and experiments in micro-electronics and microsystems, Brussels, pp , (2004). C5. D. Valougeorgis and S. Naris, A fast iterative synthetic method for discrete velocity calculations, Proceedings of the 24 th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, Bari, (2004). C6. Σ. Νάρης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροή µίγµατος αερίων σε µικρο-αγωγό µεγάλου µήκους και κυκλικής διατοµής», Πρακτικά από το 5 ο Πανελληνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, (2005). C7. S. Naris and D. Valougeorgis, Accelerated discrete velocity schemes for solving thermal flow problems in rarefied gas dynamics, 19 th International Conference on Transport Theory Budapest, (2005). C8. S. Naris and D. Valougeorgis, Rarefaction and aspect ratio effects in the driven cavity flow, 10 th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, (2005). C9. S. Naris and D. Valougeorgis, Effect of gas rarefaction in the grooved channel flow in microdevices, 2 nd International Conference on Transport Phenomena in Micro and Nanodevices, Barga, Italy (2006). C10. S. Naris and D. Valougeorgis, Gas flow in a grooved channel due to Pressure and Temperature, ASME 4 th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, Limerich, Ireland, (2006). C11. S. Naris and D. Valougeorgis, Boundary driven flow of rarefied gas mixtures in a grooved channel, Proceedings of the 26 th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, St. Petersburg, Russia (2006). 7

8 C12. Σ. Νάρης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροές και φαινόµενα µεταφοράς σε νάνο- και µίκροαγωγούς κυκλικής και ορθογώνιας διατοµής», Πρακτικά από το 22 ο Πανελληνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήµης των Υλικών, Πάτρα, (2006). C13. Varoutis S., Naris S., Mathioulakis D. and Valougeorgis D. «Nano- and micro-flows of single gases and binary mixtures through tubes and orthogonal ducts via kinetic theory», Micro and Nanoscale Flows: Advancing the Engineering Science and Design, Glasgow, (2006). C14. Σ. Νάρης, Σ. Βαρούτης, Ι. Λυχναρόπουλος, Σ. Μισδανίτης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροές και φαινόµενα µεταφοράς σε νάνο- και µίκρο-ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα», 2 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, (2007). C15. Ritos K., Lichnaropoulos Y., Naris S. And Valougeorgis D., «Study of the thermomolecular pressure difference phenomenon in thermal creep flows through microchannels of triangular and trapezoidal cross sections», 2nd Micro and Naono flows Conference, Middlesex GB, (2009). C16. Naris S., Koutandou E. and Valougeorgis D., «Design and optimization of a Holweck pump via kinetic theory», Journal of Physics: Conference Series, 362(1), C17. Tantos C., Naris S.,Rarefied gas mixture flow between plates of arbitrary length due to small pressure difference», Journal of Physics: Conference Series, 362(1), Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ C18. D. Valougeorgis and S. Naris, "Acceleration schemes of the discrete velocity method: I. Gaseous flow in rectangular microchannels", 17th International Conference on Transport Theory, Imperial College, London, England, (2001). C19. D. Valougeorgis and S. Naris, A novel model for the Lattice Boltzmann method, 17 th International Conference on Transport Theory, Imperial College, London, England, (2001). C20. G. Breyiannis, S. Naris and D. Valougeorgis, Lattice Boltzmann benchmarking and verification in thermal-fluid flows, 4 th National Congress on Computational Mechanics, Patras, Greece, (2002). C21. Γ. Μπρέγιαννης, Σ. Νάρης και Δ. Βαλουγεώργης, «Η µέθοδος Lattice Boltzmann στην υπολογιστική ρευστοδυναµική», 1o Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης, Βόλος, (2002). C22. Σ. Νάρης, Γ. Μπρέγιαννης και Δ. Βαλουγεώργης, «Μαγνητοΰδροδυναµική µε τη µέθοδο Lattice Boltzmann», 2o Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης, Βόλος, (2003). C23. D. Valougeorgis and S. Naris, A fast iterative synthetic method for discrete velocity calculations, 24 th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics (Special session: Microflows Bari, (2004). C24. S. Naris and D. Valougeorgis, A fast iterative synthetic lattice Boltzmann method for steady-state calculations, 1 st International Conference in Mesoscale Methods in Engineering and Science, Braunschweig, (2004). C25. Σ. Νάρης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροή σε ορθογώνιους αγωγούς µεγάλου µήκους για όλο το εύρος του αριθµού Knudsen», Ροή 2004, Αθήνα, (2004). 8

9 C26. S. Naris and D. Valougeorgis, Microflow of a binary gas mixture in a grooved channel, European Micro and Nano Systems 2004 (EMNS04), Paris, (2004). C27. S. Naris and D. Valougeorgis, Shear driven flow of a gas in a cavity under low, medium and high vacuum conditions, 9 th European Vacuum Conference, Paris, (2005). C28. S. Naris and D. Valougeorgis, Rarefaction effects in the driven cavity flow over the whole range of the Knudsen number, Euromech 472: Microfluidics and Transfer, Grenoble, (2005). C29. Σ. Νάρης Σ. Βαρούτης και Δ. Βαλουγεώργης, «Ροές σε νάνο- και µίκρο-αγωγούς κυκλικής και ορθογώνιας διατοµής µε οριακές συνθήκες διάχυσης - ανάκλασης», Ροή 2006, Πάτρα, (2006). C30. Naris S., «Kinetic Simulations for ITER Vacuum Flows», 5o Σχολείο Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης, Βόλος, (2006). C31. S. Varoutis, S. Naris, V. Hauer, C. Day and D. Valougeorgis, A study of flows in triangular and trapezoidal channels under low, medium and high vacuum conditions, JVC-12/EVC-10/AMDVG-7, Balatonalmadi, Hungury, (2008). C32. Σ. Νάρης Χ. Τάντος και Δ. Βαλουγεώργης, «Προσοµοίωση ροής και παραµετρική ανάλυση λειτουργίας αντλίας χαµηλού κενού τύπου Holweck», Ροή 2012, Βόλος, (2012). 11. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Συνολικά υπάρχουν 242 αναφορές στις επιστηµονικές εργασίες (Scopus) εκ των οποίων 92 αναφορές είναι από ερευνητές εκτός των συν-συγγραφέων. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας αναφορών ανά δηµοσίευση: Α/Α εργασίας Συνολικός αριθµός αναφορών Αριθµός αναφορών από τρίτους J J J J J J7 1 0 J8 3 1 J9 7 2 J J J C2 5 1 C4 6 1 C Σύνολο

10 10

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Δημήτρης Κ. Φείδαρος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ Ενέργειας, PhD Διεύθυνση Κατοικίας: Δημ. Γεωργιάδου 135 Βόλος Τ.Κ. 382 21 Τηλέφωνο 24210 96758

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500. Τηλ.: 2610-996518 Fax.: 2610-996572 Email: adimas@upatras.gr Website: http://www.hydraulics.civil.upatras.gr/el/humanresources/dep/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ Γενικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ Τόπος-ημ/νία γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, 5 Ιουνίου 1976 Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. κατάσταση Έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χρονολογία γέννησης : 28 Ιουλίου 1957 Τόπος γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χρονολογία γέννησης : 28 Ιουλίου 1957 Τόπος γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνου Παρίση Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ.

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 19/03/1979 Τόπος γέννησης: Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα Επαγγελματική Θέση Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Βλαχάκης Νικόλαος, γενηθείς την 22/10/1950 στα Ιωάννινα Τακτ. Καθηγητής Μηχανολογίας ΤΕΙ-Χαλκίδας Τομέας Ενασχόλησης Εργαστήριο Ρευστοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα