ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕYΗΣ ΑΙΘΟYΣΩΝ ENIAIOY ΛYKΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών µετασκευής υφιστάµενων σχολικών αιθουσών Λυκείων της χώρας για την ανάπτυξη εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τεχνολογίας η λειτουργία των οποίων επιβάλλεται από το νέο θεσµό του Ενιαίου Λυκείου και στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις Οριστικής Μελέτης. Η µελέτη Εφαρµογής, µε τις όποιες παρεκκλίσεις από την παρούσα, θα συνταχθεί από τοπικούς Τεχνικούς Συµβούλους, τους οποίους προτίθεται να προσλάβει το ΥΠΕΠΘ, µε τη συνεργασία των τοπικών ιευθύνσεων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την πληρότητα που προβλέπει το Π 696/74 και θα αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες ενός εκάστου Ενιαίου Λυκείου της χώρας. Η Μελέτη Εφαρµογής θα τύχει της έγκρισης του Τεχνικού Συµβουλίου του ΥΠΕΠΘ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΩΝ Σ το στάδιο επιλογής των αιθουσών θα πρέπει να αποκλειστούν οι περιπτώσεις: 1 ) οι χώροι να είναι υπερκείµενοι αποθήκης υγρών καυσίµων 2) οι χώροι να είναι υποκείµενοι συγκροτήµατος WC 3 ) η υδατοστεγανότητα των χώρων να είναι επισφαλής 4) οι εργασίες µετασκευής που θα απαιτηθούν για την αλλαγή χρήσης των υφιστάµενων χώρων να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργικότητα των λοιπών σχολικών αιθουσών και 5) η ανάπτυξη των νέων εργαστηριακών χώρων εις βάρος της δηµιουργίας χώρου σχολικής βιβλιοθήκης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στα υπάρχοντα σχολικά κτήρια, οι χώροι που θα διατίθενται για εργαστήρια είναι αίθουσες διδασκαλίας εµβαδού περίπου 47 m 2 ή 72 m Οι παραπάνω ωφέλιµες επιφάνειες των νέων εργαστηριακών χώρων πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικές και θα επανακαθοριστούν στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα για κάθε Λύκειο. Γενικώς οι επιλογές των χώρων θα πρέπει να περιορίζουν κατά το δυνατόν την έκταση των εργασιών µετασκευής, εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν σε περίοδο πλήρους λειτουργίας του Σχολείου. Κατά τη διάρκεια των µετασκευών δίκτυα νερού ή αποχέτευσης που οδεύουν στην οροφή του χώρου θα τροποποιηθούν σε οδεύσεις εκτός αιθούσης. Για τις εργασίες µετασκευών θα τηρηθούν οι παρακάτω Κανονισµοί: 1 ) Κτιριοδοµικός Κανονισµός, 2) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός µε τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις όρων δόµησης, 3) Ισχύουσες διατάξεις Πυροπροστασίας.

3 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργασίες που απαιτούνται για την µετατροπή των υπαρχουσών αιθουσών διδασκαλίας σε αίθουσες εργαστηρίων είναι οι ακόλουθες: 2.1 Καθαιρέσεις εσωτερικών οπτοπλινθοδοµών για τη δηµιουργία των απαιτούµενων χώρων ή ανέγερση νέων, εάν προβλέπεται από την αντίστοιχη µελέτη. 2.2 Επιχρίσµατα, επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια, ελαιοχρωµατισµοί τοίχων και οροφών, ψευδοροφές όπου απαιτούνται. 2.3 Μαρµαρικές εργασίες ( επιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγιτών, κατωφλίων, επενδύσεις βαθµίδων κ.λ.π.). 2.4 Επιστρώσεις πατωµάτων µε πλαστικά δάπεδα, δάπεδα αντιστατικά ανθεκτικά σε χηµικά προϊόντα, επί υπαρχόντων µωσαϊκών. Τα δάπεδα των εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών επιστρώνονται µε linoleum σε ρολά µε θερµική συγκόλληση στους αρµούς, που γίνεται από ειδικευµένους τεχνίτες. Θα είναι αντιστατικά µε δείκτη µικρότερο του 1010 ΟΗΜ, αντοχή σε αραιά οξέα, αντοχή σε καταπόνηση από τροχήλατα καθίσµατα, ηλεκτροστατική φόρτιση µικρότερη του 2 KV. - Τα δάπεδα των εργαστηρίων Η/Υ επιστρώνονται µε linoleum σε ρολά µε θερµική συγκόλληση στους αρµούς, αντιστατικά και µε αντοχή σε καταπόνηση από τροχήλατα καθίσµατα, - Τα δάπεδα στα εργαστήρια Τεχνολογίας επιστρώνονται µε αντιολισθητικά πλαστικά δάπεδα. 2.5 Αποξηλώσεις κουφωµάτων (θύρες, παράθυρα) και τοποθέτηση νέων σύµφωνα µε τη µελέτη και τους ισχύοντες κανονισµούς για την ασφάλεια και τη µόνωση των χώρων Τα υαλοστάσια των κουφωµάτων (παράθυρα ή φεγγίτες) που θα τοποθετηθούν, θα αποτελούνται από διπλούς άθραυστους υαλοπίνακες (π.χ securite). Επίσης θα τοποθετηθούν σ' όλα τα κουφώµατα (παράθυρα & φεγγίτες) κιγκλιδώµατα και κλειδαριές ασφάλειας. Η κάσσα και τα φύλλα των θυρών θα είναι από στραντζαριστή λαµαρίνα. Η πόρτα θ' ανοίγει προς τα έξω θ' αναδιπλώνεται κατά 180 ο και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας 2.6 Νέες Η/Μ εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις Η/Μ µελέτες των εργαστηρίων 2.7 Χωµατουργικές εργασίες. Αναφέρονται, στον τρόπο αποµάκρυνσης των υλικών των καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κ.λ.π και των µέσων µεταφοράς τους σε θέσεις που καθορίζονται σε συµφωνία µε τις αρµόδιες τοπικές Αρχές

4 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Φυσικός Φωτισµός Μπορεί να γίνει από τους πλαϊνούς τοίχους Η ελάχιστη επιφάνεια των παραθύρων πρέπει να είναι το 20% της επιφάνειας του εξωτερικού τοίχου αυτών. Η ποδιά των παραθύρων πρέπει να έχει ύψος 0,90 m. Σκόπιµο είναι τα παράθυρα να µη διακόπτονται από κατασκευές, µη απαραίτητες στατικά, που θα εµποδίζουν τον οµοιόµορφο φωτισµό του χώρου (χωρίς δηµιουργία σκιών), και να δίνουν την καλύτερη δυνατή θέα από τις θέσεις εργασίας. Γιο οµοιόµορφο φωτισµό, προσανατολισµός Β -ΒΑ Τεχνητός Φωτισµός Στο εργαστήριο πρέπει να εξασφαλίζεται γενικά, καλός τεχνητός φωτισµός. Η ποσότητα τεχνητού φωτισµού που συνιστάται είναι LUX O πάγκος επιδείξεων του καθηγητή θα πρέπει να φωτίζεται ειδικά (π.χ. προβολείς) ώστε να είναι άριστα ορατές οι παρουσιάσεις των πειραµάτων. Σκόπιµο είναι να έχουν ειδικό φωτισµό και οι θέσεις των διαφόρων οργάνων. 3.2 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Φυσικός: Το ποσοστό ανανέωσης ταυ αέρα θα πρέπει να είναι 5 φορές ο όγκος της αίθουσας στη διάρκεια µίας ώρας (5 V/h). Πρέπει να προβλεφθούν φεγγίτες στον τοίχο που είναι απέναντι από εκείνο των παραθύρων Τεχνητός: Επειδή στο χώρο του εργαστηρίου γίνονται πειράµατα που ενδέχεται να παράγουν επικίνδυνα αέρια, είναι απαραίτητος ο τεχνητός αερισµός. Σκόπιµο είναι ο τεχνητός αερισµός να επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικούς εξαεριστήρες που κλείνουν µε καπάκια όταν δεν λειτουργούν οι οποίοι θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους στην αίθουσα του εργαστηρίου. Το ποσοστό ανανέωσης του αέρα θα πρέπει να είναι 5 φορές ο όγκος της αίθουσας στη διάρκεια µιας ώρας (5 V/h) 3.3. ΑΚOΥΣΤΙΚΗ Επειδή το εργαστήριο δεν είναι ιδιαίτερα θορυβώδες, δεν έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις ηχοµόνωσης και γι' αυτό η χωροθέτησή του στο σχολικό συγκρότηµα µπορεί να γίνει και κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας. Το ελεύθερο ύψος δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 3 µέτρων. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει µόνωση: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση.

5 3.4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Σταθερή θερµοκρασία του χώρου 18 ο C. Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών Οι προδιαγραφές που ακολουθούν συντάχθηκαν µε στόχο τη σωστή εξυπηρέτηση του µαθήµατος κατά τον οικονοµικότερο τρόπο. Οι δραστηριότητες - λειτουργίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι ειδικοί χώροι είναι: α) Θεωρητική διδασκαλία, β) Επίδειξη πειραµάτων από τον καθηγητή, γ) Ατοµική - Οµαδική άσκηση των µαθητών. Η διαµόρφωση του εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών καθορίζεται από την ύλη του µαθήµατος (είδος ασκήσεων), τον τρόπο εργασίας {ατοµικά ή οµαδικά πειράµατα) και τον εξοπλισµό. Το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών (Φυσική Χηµεία - Βιολογία) που προβλέπεται στα προγράµµατα των Ενιαίων Λυκείων είναι οργανωµένο για ατοµική άσκηση µαθητών ανά οµάδες των τεσσάρων µε µέγιστο αριθµό µαθητών 4 x 8 = 32. Σε κάθε οµάδα αντιστοιχεί ένα δικό της ντουλάπι - οργανοθήκη και ένας νιπτήρας (όπου αυτό είναι δυνατόν) Βλ. Σχ Εργαστήριο ΦΧΒ. Όπου διαµορφώνεται Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών σε αίθουσα εµβαδού 50m 2 περίπου, και έχει µία πόρτα προς τον εσωτερικό διάδροµο, για λόγους ασφαλείας πρέπει να ανοιχτεί και δεύτερη πόρτα εξόδου προς την πλευρά των παραθύρων που πρέπει να έχουν άµεση επαφή µε τον προαύλιο χώρο ή µε εξώστη. Στην περίπτωση που το εργαστήριο είναι 72 m 2 περίπου και έχει µόνο µία πόρτα προς τον εσωτερικό διάδροµο, πρέπει για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, να ανοιχτεί και δεύτερη πόρτα. Στην περίπτωση που η µετασκευαζόµενη αίθουσα λειτουργούσε σαν αίθουσα Φυσικής - Χηµείας και υπήρχε δίπλα παρασκευαστήριο, το παρασκευαστήριο θα παραµείνει. Ειδικές απαιτήσεις εξοπλισµού. Η επιφάνεια των τραπεζιών εργασίας, και του πάγκου έδρας του καθηγητή θα εκτίθεται σε τριβές, υγρασία, θερµότητα και καυστικές ουσίες ( όξινα-βασικά υγρά, σε όλη την κλίµακα του pη), γι αυτό θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: - Αντιολισθηρότητα (θεωρώντας ελάχιστη εκείνη των γυάλινων αντικειµένων) - Ανθεκτικότητα σε καυστικές ουσίες (ανώτατο όριο: νιτρικό οξύ και καυστική σόδα) - Ανθεκτικότητα στις χρωστικές ουσίες (ανώτατο όριο: ΒLΕU DU ΜΕΤΗΥLΕΝΕ) - Avτίσταση στη φωτιά - Αντοχή στις τριβές. - Ανθεκτικότητα στην υγρασία.

6 Το ευπαθές σηµείο των ντουλαπιών του εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών είναι τα σόκορα, κυρίως στο σηµείο των µεντεσέδων. Σκόπιµο είναι να γίνει η κατασκευή από µονοκόµµατο ξύλο Α ποιότητας, ή ένα περιθώριο 5 cm τουλάχιστον, από σκληρό ξύλο, στο οποίο θα δέσει ο µεντεσές και το οποίο θα περικλείει τη µοριοσανίδα ( φορµάϊκα πρεσαρισµένη σε θερµοπρέσα). Εξοπλισµός Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών 1. Πάγκος εργασίας µε διαστάσεις: α) (1,60 x 0,60 x 0,74 m), β) (1.45 x 0,60 x 0,74 m) (βλ. σχήµα) 2. Κάθισµα τροχήλατο, περιστρεφόµενο 3. Οργανοθήκη (0,80 x 0,60 x 2,20 m) 4. Oργανοθήκη - Βιολογίας ( 0,80 x 0,60 x 2,20 m ) 5. Eδρα - πάγκος καθηγητή ( 1,80 x 0,80 x 0,7 4 m ) 6. Νιπτήρας οξύµαχος για ξέβγαλµα, πλύσιµο οργάνων εντοιχισµένος σε ντουλάπι δαπέδου διαστάσεων ( 1,20 x 0,60 x 0,74 m ) 7. Ντουλάπι κρεµαστό ( 1,20 x 0,30 x 0,85 m ) 8. Έπιπλο οπτικοακουστικών µέσων ( 0,60 x 0,60 x 2,20 m ) 9. Έπιπλο - χοάνη απαγωγής αερίων ( 1,20 x 0,60 x 2,20 m ) 10. Νιπτήρας πλύσης οφθαλµών ( 0,60 x 0,50 m ) 11. Εντοιχισµένο ψυγείο 12. Πίνακας (λευκός µάτ πίνακας - επιφάνεια προβολής ) 13. Ταχυθερµοσίφωνες 14. Πυροσβεστήρες

7 Μέτρα Ασφαλείας στο Εργαστήριο Χηµείας 1) Είναι αναγκαίο να υπάρχει µία αµιαντοκουβέρτα σε κάθε δωµάτιο όπου διεξάγονται δραστηριότητες µε κίνδυνο φωτιάς, τοποθετηµένη σε προσιτό σηµείο. Οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τον τόπο φύλαξής της. 2) Το κουτί Πρώτων Βοηθειών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο προσιτό σηµείο και όλοι οι µαθητές να είναι πληροφορηµένοι για τον τόπο φύλαξης. 3) Τα πυκνά οξέα και οι ισχυρές βάσεις θα πρέπει να αποθηκεύονται χαµηλά και σε ξύλινα δοχεία άµµου. 4) Το εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί ΜΟΝΟ παρουσία των επιστηµονικά υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Προστασία για τα µάτια: 1) Τι είναι απαραίτητο να φορέσει κανείς στο εργαστήριο για να µειώσει την πιθανότητα βλάβης των µατιών του ; Απάντηση: Κατάλληλα γυαλιά 2) Πότε επιτρέπονται οι φακοί επαφής στο εργαστήριο ; Απάντηση: Μόνο στην περίπτωση που φοράει κανείς από πάνω ειδικά µατογυάλια ή ασπίδα προσώπου. Τα γυαλιά προστατεύουν από το πιτσίλισµα στο πρόσωπο. Κάθε τι που τυχόν µπει κάτω από τον φακό επαφής δεν µπορεί να βγει παρά µόνο αν βγάλουµε τον φακό. Μέχρι τότε όµως το µάτι θα έχει, υποστεί βλάβη. 3) Τι πρέπει να κάνει κανείς εάν κάποιο ξένο σώµα µπει στο µάτι του; Τι µέσα µπορεί να χρησιµοποιήσει για βοήθεια ; Που θα τα βρει ; Απάντηση: Πρέπει να κρατήσει ανοιχτά τα βλέφαρα και να ρίχνει νερό από εκείνο που έχει διαθέσιµο για 15 λεπτά. Μετά πρέπει να πάει στο ιατρείο. Προστασία από τη φωτιά: 1 ) Πώς µπορούµε εύκολα να σβήσουµε µια φωτιά που περιέχεται σε ένα µικρό δοχείο ; Απάντηση: Να την καλύψουµε µε ένα γυάλινο δοχείο ή ένα κύπελλο. Σε περίπτωση που έχουµε δοχείο µε πολλούς λαιµούς, τους βουλώνουµε µε τάπες από καουτσούκ ή φελλό. εν χρησιµοποιούµε ποτέ πετσέτα, γιατί µπορεί να αναποδογυρίσει το δοχείο και να εξαπλωθεί η φωτιά ή να αρπάξει φωτιά η ίδια 2) ΤΙ πρέπει να χρησιµοποιήσουµε α) αν τα ρούχα µας πάρουν φωτιά ή β) χυθεί ποσότητα χηµικού υγρού πάνω τους : Απάντηση: α) Το ντους ασφαλείας! β) Σε περίπτωση χηµικού υγρού πρέπει να βγάλουµε αµέσως τα ρούχα µας 3) Πώς σβήνουµε µια φωτιά σε ανοιχτό εργαστηριακό χώρο; Τι µέσα χρειάζονται ; Απάντηση: Χρησιµοποιούµε τον πυροσβεστήρα του εργαστηρίου, στην εστία της φωτιάς και ποτέ στις φλόγες, αργά και συστηµατικά, από τη µία άκρη προς την άλλη µε τρόπο που να αποφεύγεται η αναζωπύρωση, ενώ παράλληλα καλούµε βοήθεια και ενεργοποιούµε το συναγερµό. 4) α) Ποία υλικά παίρνουν πολύ γρήγορα φωτιά ; β) Πως µπορεί να προφυλαχθεί κανείς κατά τη χρήση τους ; Απάντηση: α) ιαιθυλικός αιθέρας, πετρελαϊκός αιθέρας, διθειάνθρακας. β) Τα εύφλεκτα αυτά υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό, ασφαλές µέρος και να αποµακρύνονται από εκεί όλες οι πηγές φωτιάς ή σπίθας (µηχανές, γκαζιέρες). Για τη µεταφορά τους πρέπει να χρησιµοποιούµε ένα ειδικό δοχείο, περιεκτικότητας µικρότερης από 15 ml

8 5) α) Ποιες ουσίες, που δεν χρησιµοποιούνται συχνά, πιάνουν εύκολα φωτιά; β) Πως µπορεί να προφυλαχθεί κανείς κατά τη χρήση τους ; Απάντηση: α) Ακετόνη (ασετόν), βενζίνη, ισοοκτάνιο, κυκλοεξάνιο, οξικός αιθυλεστέρας β) Ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε ειδικό µέρος ή όχι, αποµακρύνουµε όλες τις πηγές φλόγας ή σπίθας. Για τη µεταφορά τους πρέπει να χρησιµοποιούµε ειδικό δοχείο που να παίρνει µεγάλες ποσότητες, πάνω από 250 ml. Γενικές Προφυλάξεις 1) Τι προφυλάξεις χρειάζονται για τα µακριά µαλλιά και γένια στο εργαστήριο ; Απάντηση: Αυτά µπορούν να πάρουν φωτιά, να ακουµπήσουν χηµικές ουσίες ή να πιαστούv από τα µηχανήµατα. εν πρέπει να εκτίθενται σ' αυτούς τους κινδύνους. 2) Ποια ρούχα είναι ασφαλή στο εργαστήριο; Γιατί ; Απάντηση: Όσα δεν είναι συνθετικά και δεν έχουν φαρδιά µανίκια. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ευκολότερο να αρπάξουν φωτιά, να σέρνονται πάνω στα δοχεία ή να πιάνονται στα µηχανήµατα Τα συνθετικά γενικά καίγονται εύκολα και κολλάνε πάνω στο σώµα µε αποτέλεσµα να προκαλούνται σοβαρά εγκαύµατα. Τα πόδια πρέπει να καλύπτονται µε µακριά παντελόνια ή κάλτσες και να προστατεύονται από τα χηµικά. 3) Τι παπούτσια χρειάζονται στο εργαστήριο; Απάντηση: Χαµηλοτάκουνα, από δέρµα ή κάτι ανάλογο, χωρίς ανοίγµατα. Πάνινα και µε ανοίγµατα επιτρέπουν τα πιτσιλίσµατα στα πόδια! 4) Γιατί οι µαθητές δεν πρέπει να ξεκινάνε πειράµατα χωρίς την άδεια του καθηγητή ; Απάντηση: Γιατί οι µαθητές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τους κινδύνους που επιφυλάσσει ένα πείραµα. 5) Γιατί δεν πρέπει να παίρνουµε τα χηµικά από το εργαστήριο; Απάντηση: Γιατί τα περισσότερα είναι επικίνδυνα, ειδικά έξω από τις συνθήκες του εργαστηρίου! 6) Γιατί στο εργαστήριο δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, το µάσηµα τσίχλας, το ποτό ή το φαγητό ; Απάντηση: Το κάπνισµα λόγω κινδύνου πυρκαϊάς, τα υπόλοιπα λόγω κινδύνου να βάλουµε χηµικά στο στόµα µας. 7) Γιατί τα αντιδραστήρια πρέπει να προστίθενται προσεκτικά σε µία αντίδραση; Απάντηση: Για να κρατάµε την αντίδραση υπό έλεγχο. Μια µεγάλη ποσότητα που θα προστεθεί πριν να αρχίσει η αντίδραση µπορεί να προκαλέσει µια βίαιη αντίδραση. 8) Ποιος πρέπει να κληθεί αµέσως σε βοήθεια σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης στο Εργαστήριο; Απάντηση: Ο επιστηµονικός υπεύθυνος, και σε περίπτωση που δεν είναι εκεί, κάποιο άλλο µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

9 Εργαστήριο Τεχνολογίας Η διδασκαλία του µαθήµατος Το µάθηµα της Τεχνολογίας διδάσκεται στην Α τάξη του Ενιαίου Λυκείου 2 ώρες την εβδοµάδα και χωρίζεται σε θεωρητική διδασκαλία, σχέδιο και πρακτική εξάσκηση. ιδάσκεται σε οµάδες των 5 µαθητών για εργαστήριο εµβαδού περίπου 50 m 2 και σε οµάδες 22 µαθητών για εργαστήριο εµβαδού περίπου 72 m 2. Χωροθέτηση του Εργαστηρίου Το εργαστήριο ανήκει στα θορυβώδη και καλό είναι να µη γειτνιάζει άµεσα µε αίθουσες διδασκαλίας. Στην περίπτωση που η γειτνίαση είναι αναπόφευκτη χρειάζεται ακουστική µόνωση. Προσβασιµότητα από αυτοκίνητο επιθυµητή - όχι απαραίτητη. Υλικά - Χρώµατα Τοίχοι: επένδυση µε υλικό κατάλληλο για πινέζωµα χρωµατισµοί ήσυχοι να µη διασπούν την προσοχή άπεδο: τελείωµα δαπέδου µε πλαστικά πλακίδια για λόγους ασφαλείας (ηλεκτρικά µηχανήµατα) Aσφάλεια χώρου Όπως κάθε χώρος µε µηχανήµατα το εργαστήριο απαιτεί µέτρα ασφαλείας (κιγκλιδώµατα στα παράθυρα, κλειδαριές ασφαλείας) και δύο πόρτες εισόδου και εξόδου Εργαστήριο Τεχνολογίας Εξοπλισµός α/α ΕΙ ΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Πάγκος γενικού σκοπού 1,80 x 1,00 m 2 Πάγκος ηλεκτρολογίας 1,80 x 1,00 m 3 Πάγκος τηλεπικοινωνιών 1,80 x 1,00 m 4 Κάθισµα µαθητών 5 Έδρα Καθηγητή 1,20 x 0,80 m 6 Κάθισµα Καθηγητή 7 Επίτοιχος Πάγκος 5,50 x 0,80 m 8 Βιβλιοθήκη 1,20 x 0,50 x 2,20 m 9 Φοριαµοί 1,20 x 0,50 x 2,20 m 10 Έπιπλο οπτικοακουστικών µέσων 0,60 x 0,60 x 2,20 m 11 Πίνακας (λευκός µατ πίνακας - επιφάνεια προβολής) 12 Ντουλάπι δαπέδου µε εγκιβωτισµένο ψυγείο και νιπτήρα 1,40 x 0,60 x 0,85 m

10 Εργαστήριο Πληροφορικής Εισαγωγή Το µάθηµα της Πληροφορικής έχει ενταχθεί στα υποχρεωτικά µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής κορµού στο Ενιαίου Λυκείου. Το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος πληροφορικής και οι µέθοδοι διδασκαλίας, απαιτούν ειδικό χώρο - εργαστήριο µε ειδικό εξοπλισµό - και ειδικές συνθήκες λειτουργίας του χώρου. Προκύπτει εποµένως η ανάγκη οργάνωσης εργαστηρίων Πληροφορικής σε υπάρχοντα διδακτήρια. Οι επεµβάσεις σε κτήριο, για διαµόρφωση του Εργαστηρίου Πληροφορικής, θα πρέπει να γίνουν µε συστηµατικό και συντονισµένο προγραµµατισµό, όπου θα συνυπολογισθούν: η πρόβλεψη του µελλοντικού µαθητικού δυναµικού το αναλυτικό πρόγραµµα ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης, διάθεσης, λειτουργίας των χώρων οι κτιριολογικές απαιτήσεις οι οικονοµικές δυνατότητες Το κείµενο αυτό επικεντρώνεται στις κτιριολογικές απαιτήσεις του σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής. Κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου χώρου για το Εργαστήριο Πληροφορικής σε υπάρχοντα διδακτήρια είναι τα εξής: 1. Ο χώρος να βρίσκεται σε περιοχή που µπορεί να ασφαλιστεί (σε όροφο αν είναι δυνατόν). 2. Να αποφεύγεται η επιλογή χώρου που έχει ελεύθερα υποστυλώµατα. 3. Να αποφεύγονται χώροι µε περίεργα σχήµατα. 4. Μια απλή αίθουσα διδασκαλίας, επιφάνειας m 2, περίπου µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα Η αναλογία ενός Η/Υ ανά 2 µαθητές θεωρείται ικανοποιητική. Σε εργαστήριο µε επιφάνεια 47 έως 72 m 2 διατάσσονται άνετα 8 έως 15 Η/Υ αντιστοίχως και εποµένως µπορούν να εργαστούν σ' αυτό 16 έως 30 µαθητές. Η οργάνωση του χώρου του Εργαστηρίου Πληροφορικής πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει άνεση σε µαθητές και καθηγητές µε τη σωστή τοποθέτηση - εγκατάσταση των παροχών και των µηχανηµάτων και τη σωστή επιλογή των επίπλων. Οι διατάξεις χώρων που ακολουθούν, έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση επιλέγεται η διάταξη εκείνη που ταιριάζει στο διατιθέµενο χώρο και εξασφαλίζει τις περισσότερες από τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Οι προτεινόµενες διατάξεις των εργαστηρίων προκύπτουν µε βάση τους εξής κανόνες: α) Να αποφεύγεται η τοποθέτηση των υπολογιστών έτσι ώστε οι µαθητές να βρίσκονται στο πίσω µέρος του υπολογιστή και να δέχονται την ακτινοβολία που είναι πέντε φορές µεγαλύτερη από την ακτινοβολία της οθόνης. β) Να έχει ο καθηγητής άµεση εποπτεία και έλεγχο των υπολογιστών όλων των µαθητών. Βασική µονάδα εργασίας Σε κάθε µονάδα Η/Υ (πληκτρολόγιο, οθόνη) εργάζονται δύο µαθητές. Ένας εκτυπωτής (PRINTER) αντιστοιχεί σε 4 Η/Υ συνήθως και εξυπηρετεί οκτώ µαθητές περίπου.

11 Η καρέκλα του µαθητή πρέπει να είναι ειδική καρέκλα γραφείου περιστρεφόµενη και µε ρυθµιζόµενο ύψος. Ο πάγκος εργασίας µπορεί να είναι είτε απλός, µε ελάχιστες διαστάσεις 1,20 x 0,80 m και ύψος 0,70 m, είτε σύνθετος, διαστάσεων 1,20 x 0,95 m και ύψους 0,70 m µε κανάλι ηλεκτρικών παροχών ενσωµατωµένο στον πάγκο. Ο πάγκος εξυπηρετεί δύο µαθητές. Η διάταξη των πάγκων πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικό χώρο για να κυκλοφορεί ο καθηγητής που παρακολουθεί την εργασία. Εξοπλισµός 1. Τραπέζι για Η/Υ διαστάσεων 1,20 x 0,80 m 2. Κάθισµα τροχήλατου περιστρεφόµενο 3. Γραφείο Καθηγητή µε συρταριέρες διαστάσεων 1,20 x 0,80 m και τραπέζι Η/Υ διαστάσεων 1,60 x 0,80 m σχήµατος Γ 4. Πάγκος εκτυπωτή διαστάσεων 1,60 x 0,60 m 5. Φοριαµοί διαστάσεων 0,80 x 0,60 x 2,20 m 6. Πάγκοι Βοηθητικών εργασιών διαστάσεων 1,20 x 0,80 m 7. Επιπλο οπτικοακουστικών µέσων (T.V., VIDEO, OVERHEAD) 8. Πίνακας (λευκός, γραφής µαρκαδόρου - οθόνη προβολής) Τακτοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πέρα οπό τον εξοπλισµό σε Η/Υ, απαραίτητος είναι για τη λειτουργία του µαθήµατος και εποπτικός εξοπλισµός, βιβλία - περιοδικά κοι υλικά, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Εργαστηρίου. Ο εποπτικός εξοπλισµός (T.V., VIDEO, OVERHEAD κ.λπ) θα φυλάσσονται σε ντουλάπες στο «γραφείο» του καθηγητή καθώς και το λογισµικό υλικό (SOFTWARE) και το ειδικό υλικό (χαρτί, µαρκαδόροι, κ.λ.π.) Απαιτήσεις περιβάλλοντος Μέσα στο χώρο του Εργαστηρίου θα πρέπει να δηµιουργηθούν ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες, τόσο για λόγους υγιεινής των µαθητών και του καθηγητή, όσο και για λόγους προστασίας των ευαίσθητων Η/Υ. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω: 1. Φυσικός φωτισµός: Ο φυσικός φωτισµός του χώρου θα πρέπει να είναι σταθερός. Η κατάλληλη τοποθέτηση των πάγκων εργασίας είναι παράλληλα σε τοίχους χωρίς ανοίγµατα ή κάθετα στο επίπεδο των παραθύρων, όταν υπάρχουν. Τοποθέτηση του πάγκου εργασίας παράλληλα στα παράθυρα, δηµιουργεί αντανακλάσεις και θαµπώµατα στην οθόνη του Η/Υ και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση, σε όλο το µήκος των παραθύρων πρέπει να υπάρχουν στόρια λευκά τύπου Venetica. 2. Τεχνητός φωτισµός: Ο τεχνητός φωτισµός του Εργαστηρίου πρέπει να. προσεχθεί ιδιαίτερα. Τα φωτιστικά σώµατα τοποθετούνται κατά µήκος του πάγκου Εργασίας και φωτίζουν απ' ευθείας την οροφή ώστε να είναι διάχυτος ο φωτισµός. Αυτό επιτυγχάνεται µε φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε απόσταση 30 cm από την οροφή και κατευθύνουν το φως προς αυτήν. Το χρώµα της οροφής είναι λευκό.

12 3. Θερµοκρασία χώρου: Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος µέσα στο εργαστήριο πρέπει να είναι 18 ο C. Μικρό ποσό θερµότητας εκπέµπεται και από τα µηχανήµατα. 4. Αερισµός χώρου: Απαραίτητος ο πρόσθετος τεχνητός αερισµός του χώρου. 5. Ακουστική: εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 6. άπεδο Εργαστηρίου: Το δάπεδο του εργαστηρίου πρέπει να είναι αντιστατικό και αυτό επιτυγχάνεται αν χρησιµοποιηθεί πλαστικό πλακάκι ή αντιστατική µοκέτα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας Απόφαση 129450 / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα 1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι 1.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΕΥΠ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Επιβλέπουσα: Χούλιαρη Ολγα Σπουδάστριες: Κατσιάβα Αθανασία Α.Μ.: 11522 Καραλή Ελένη Α.Μ.: 11296

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY GENERAL DIRECTORATE OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH Centre for Occupational Health & Safety (K.Y.A.E.) ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα