Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α1.2 Πλήθος ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α1.3 Εύρος ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α2 Τοίχοι πλήρωσης εσωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α2.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α2.2 Πλήθος ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α2.3 Εύρος ρωγµών χαµηλή Μ Μ Μ Α3 Ελαφρά χωρίσµατα χαµηλή Χ Χ Χ Ν µεσαία Μ Μ Μ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΓΥΨΙΝΑ Α4 Ψευδοροφές χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α5 Γύψινα διακοσµητικά στοιχεία χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α6 Αναρτηµένα φωτιστικά, φωτιστικά δαπέδου χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Χ Χ Α7 Φώτα κινδύνου και εξόδου χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Χ Χ υψηλή Υ Μ Χ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ ΟΙ ΙΑΦΥΓΗΣ Α8 Κύριες πόρτες εξόδου χαµηλή Χ Χ Χ Ν Α9 Αυτόµατες πόρτες µε φωτοκύτταρο, χαµηλή Χ Χ Χ περιστρεφόµενες πόρτες µεσαία Χ Μ Χ Ν

2 Α10 Κλιµακοστάσια χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Μ Χ Ν υψηλή Υ Μ Υ Α11 Αρχιτεκτονικά στοιχεία και εγκαταστάσεις του χαµηλή Χ Χ Χ κτιρίου κατά µήκος των εξόδων διαφυγής µεσαία Υ Μ Χ Ν (σωληνώσεις, ψευδοροφές, φωτιστικά) υψηλή Υ Μ Χ Α12 Έπιπλα και /ή τα περιεχόµενά τους κατά µήκος χαµηλή Χ Χ Χ Των εξόδων διαφυγής (ντουλάπια, ράφια) µεσαία Υ Μ Χ υψηλή Υ Μ Χ ΠΑΡΑΘΥΡΑ Α13 Τζάµια προσόψεων χαµηλή Χ Χ Χ Α14 Φεγγίτες χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Μ Χ Ν Α15 Εσωτερικά γυάλινα χωρίσµατα χαµηλή Χ Χ Χ υψηλή Υ Υ Μ ΜΟΝΙΜΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Α16 Στηθαία, προστατευτικά κιγκλιδώµατα χαµηλή Μ Μ Χ Μπαλκονιών, γείσα, επιχρίσµατα, επενδύσεις µεσαία Υ Υ Χ Ν και άλλα διακοσµητικά στοιχεία Α17 Φράχτες, τοίχοι περίφραξης, µάντρες χαµηλή Χ Χ Χ Ν υψηλή Υ Υ Μ Α18 Αναρτηµένα προσαρτήµατα χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Υ Χ Ν υψηλή Υ Υ Μ Α19 Εξωτερικός φωτισµός χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Χ Χ Α20 Ψηλά γλυπτά (ύψος πάνω από 1.5µέτρο) χαµηλή Χ Χ Χ Ν υψηλή Μ Μ Χ Α21 Εξωτερικές και εσωτερικές πινακίδες χαµηλή Χ Χ Χ Α22 Κεραµίδια στεγών χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Χ Μ Χ Ν υψηλή Μ Υ Μ Α23 Προσαρτήµατα χαµηλή Μ Μ Χ µεσαία Υ Υ Χ Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ Ε1 Καµπίνα ανελκυστήρα χαµηλή X X X µεσαία X M M N Ε2 Καλώδια, αντίβαρα, οδηγοί κίνησης χαµηλή X X X µεσαία Y M M υψηλή Y M M Ε3 Κυλιόµενες σκάλες χαµηλή X X X υψηλή X M X

3 Ε4 Κυλιόµενοι διάδροµοι χαµηλή X X X υψηλή X M X ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ε5 Γεννήτριες χαµηλή X X M µεσαία X M Y N υψηλή X Y Y Ε6 Μπαταρίες χαµηλή X X X µεσαία X Y M N υψηλή X Y Y Ε7 εξαµενές καυσίµων χαµηλή X X X µεσαία Y Y X N υψηλή Y Y M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ Ε8 Ανεµιστήρες-σώµατα θέρµανσης χαµηλή X X X και κλιµατισµού µεσαία Χ M X N Η/Μ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε9 Ηλιακοί θερµοσίφωνες χαµηλή X X X υψηλή M M X Ε10 Αγωγοί εξαερισµού χαµηλή X X X µεσαία X X X υψηλή M M X Ε11 Σωληνώσεις χαµηλή X X X Ε12 Λέβητες, Θερµοσίφωνες χαµηλή X X X Ε13 Αντλίες διανοµής χαµηλή X X X Ε14 Σωλήνες ζεστού και κρύου νερού χαµηλή X X X µεσαία M M M N ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε15 Ηλεκτρικές συσκευές χαµηλή X X X µεσαία X M M N Ε16 ιακόπτες ηλεκτρικού χαµηλή X X X Ε17 Καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλή X X X µεσαία X M M N

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ε18 Ανιχνευτές φωτιάς, συστήµατα συναγερµού για χαµηλή X X X Φωτιά, σύστηµα για αυτόµατες πόρτες µεσαία X X X Πυρασφάλειας υψηλή X X X Ε19 Πυροσβεστήρες χαµηλή X X X µεσαία M Y X υψηλή M Y X Ε20 Αντλίες νερού χαµηλή X X X υψηλή M M X Ε21 Ταµιευτήρας (ντεπόζιτο ) νερού χαµηλή X X X µεσαία M Y X N υψηλή Y Y X Ε22 Εξαεριστήρες χαµηλή X X X Ε23 Καταιονιστήρες, σωληνώσεις χαµηλή X M M µεσαία X Y Y N υψηλή M Y Y Ε24 εξαµενές προπανίου χαµηλή X X X µεσαία Y Y M N υψηλή Y Y M Ε25 Βαλβίδες διακοπής παροχής χαµηλή X X X µεσαία Y Y M υψηλή Y Y M Ε26 Υπόγεια δίκτυα χαµηλή Χ Χ Μ µεσαία Χ Μ Υ Ν υψηλή Μ Υ Υ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π1 Μικροφωνική εγκατάσταση σε αίθουσα χαµηλή Χ Χ Χ Συνεδριάσεων µεσαία Χ Υ Μ υψηλή Χ Υ Μ Π2 Κεραίες, αναµεταδότες χαµηλή Χ Χ Χ Π3 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Χ Μ Υ υψηλή Χ Υ Υ Π4 Κάµερες, τηλεοράσεις στηριγµένες σε τοίχο χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Υ Χ Ν ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Π5 Καλώδια ηλεκτρονικών υπολογιστών χαµηλή Χ Χ Χ υψηλή Χ Χ Χ Π6 Επιτραπέζιος εξοπλισµός ηλεκτρονικών χαµηλή Χ Χ Χ Υπολογιστών µεσαία Χ Υ Μ υψηλή Χ Υ Μ

5 ΑΡΧΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Π7 Βιβλιοθήκες και ράφια βιβλίων µε ύψος πάνω χαµηλή Χ Χ Χ από 1,5 µέτρα µεσαία Υ Μ Μ Ν Π8 Ψηλά κατακόρυφα ή οριζόντια ντουλάπια χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Π9 Ψηλές κρεµάστρες ή ράφια χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Μ Μ υψηλή Μ Μ Χ Π10 Ντουλάπια µε είδη πρώτων βοηθειών χαµηλή Χ Χ Χ Π11 Αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας ή εύθραυστα χαµηλή Χ Μ Χ µεσαία Χ Υ Χ υψηλή Χ Υ Χ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Π12 Μεγάλες συσκευές κουζίνας ή πλυντηρίων χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Χ Π13 Ντουλάπια και συρτάρια κουζίνας χαµηλή Χ Χ Χ υψηλή Χ Μ Μ Π14 Σόµπα χαµηλή Χ Χ Χ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ Π15 Φιάλες υγραερίου, οξυγόνου, διοξειδίου του χαµηλή Χ Χ Χ άνθρακα ή αµµωνίας µεσαία Μ Μ Χ Π16 Χηµικά, φάρµακα και υλικά εργαστηρίων χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Μ Χ Ν Π17 Ντουλάπια για επικίνδυνα υλικά χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Υ Μ Υ Ν υψηλή Υ Μ Υ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΣ. ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π18 Γλάστρες µε φυτά χαµηλή Χ Χ Χ υψηλή Μ Χ Χ Π19 Εύθραυστα ή µεγάλης αξίας αντικείµενα τέχνης, χαµηλή Χ Χ Χ βάζα µεσαία Χ Υ Χ υψηλή Χ Υ Χ Π20 Ελεύθερα χωρίσµατα χαµηλού ύψους χαµηλή Χ Χ Χ Π21 Κάθε είδους έπιπλα χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Χ Μ Χ υψηλή Χ Μ Χ

6 Σ = Σεισµική διέγερση Χαµηλή Μεσαία Υψηλή αντιστοιχεί στη ζώνη Ι σεισµικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ αντιστοιχεί στη ζώνη ΙΙ σεισµικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ αντιστοιχεί στη ζώνη ΙΙΙ και IV σεισµικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ ΚΑ = ΑΑ = Λ = Κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή Απώλεια Αγαθών Προσωρινή ή µόνιµη διακοπή κρίσιµων λειτουργιών ΑΤΠ = Απαίτηση Τεχνικού Προσωπικού Βαθµός επικινδυνότητας Χ = Χαµηλός Μ = Μεσαίος Υ = Υψηλός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS A d Εφαρµογές LOGO! Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εργασίας στις Μεταλλικές Κατασκευές. Σπατόβαλης Αλέξανδρος

Ασφάλεια Εργασίας στις Μεταλλικές Κατασκευές. Σπατόβαλης Αλέξανδρος Ασφάλεια Εργασίας στις Μεταλλικές Κατασκευές Σπατόβαλης Αλέξανδρος Ατυχήµατα Η προφύλαξη του εργαζοµένου από τους επαγγελµατικούς κινδύνους περιλαµβάνει την αποφυγή : του εργασιακού ατυχήµατος της εµφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3 Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Περιεχόμενα 1 Ιδιότητες καυσίμων...1 1.1 Ιδιότητες Βενζίνης / Πετρελαίου...1 1.2 Ιδιότητες LPG...2 2 Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειας σε εμπορικά κέντρα και υπ περαγορές

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειας σε εμπορικά κέντρα και υπ περαγορές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Night Hawks Έλεγχος για σπατάλη ενέργειαςς σε εμπορικά κέντρα και υπεραγορές 0 Περιεχόμενα 1.0 Εισαγωγή... 2 1..1 Το πρόγραμμα Night Hawks στην Κύπρο... 4 1..2 Αποτελέσματα του Night

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

TELETASK DOMOTICS MADE IN BELGIUM

TELETASK DOMOTICS MADE IN BELGIUM 1 κτίρια µε νοηµοσύνη! ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Βέλγιο - ο τόπος γέννησης Τα έξυπνα συστήµατα αυτοµατισµού κτιρίων της TELETASK έχουν εγκατασταθεί σε κάθε τύπο κτιρίου από ανθρώπους µε γούστο για ποιότητα, αισθητική

Διαβάστε περισσότερα