Βολογιαννίδης Σταύρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βολογιαννίδης Σταύρος"

Transcript

1 Βολογιαννίδης Σταύρος Προσωπικά στοιχεία Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Σταύρος Βολογιαννίδης ηµήτριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Θεσ/νίκη ιεύθυνση Θεσ/νίκης: Λ. Ιασωνίδη 6, Τριάδι, ιεύθυνση Σερρών: Αριστοτέλους 9, Σέρρες, Τηλέφωνο (κινητό): Web sites: Στρατ. Υποχρεώσεις: Εκπληρωµένες (9/2/2005 έως 9/11/2005) Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης Τµήµα Μαθηµατικών της σχολής θετικών επιστηµών. Πτυχίο Μαθηµατικού µε βαθµό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 1997( 2.1) ιπλωµατική εργασία ΑΠΘ Υλοποίηση αλγορίθµων της αλγεβρικής θεωρίας συστηµάτων σε υπολογιστή και συγκεκριµένα µε την χρήση του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας MAPLE V Release ( 2.2) ΑΠΘ ιδακτορικό στον τοµέα Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης του τµήµατος µαθηµατικών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκη µε θέµα: «ΑΛΓΕΒΡΟ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». 1999( 2.3) ΑΠΘ Τίτλος επιτυχούς παρακολούθησης ενός τετράµηνου course µαθηµάτων (µέσω Internet - αναγνωρισµένο από την Ε.Ε.) του καθηγητή Jan Jantzen του Technical University of Denmark, µε θέµα: Fuzzy Control (Ευφυής Έλεγχος). Πτυχία ξένων γλωσσών Αγγλικά (Proficiency) Γαλλικά (Sorbonne I) Συγγραφικό έργο ( 9, 10, 8) [Β-1] Σ. Βολογιαννίδης, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-2] Σ. Βολογιαννίδης, Ευφυής Έλεγχος - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Ευφυής Έλεγχος» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-3] Σ. Βολογιαννίδης, Αλγεβρο-πολυωνυµικές υπολογιστικές µέθοδοι στη Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου, 2005, ιδακτορική διατριβή, τοµέας Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης, Τµήµα Μαθηµατικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης. 1

2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια µε κριτές. ( 11) Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πολυωνυµικές Περιγραφές Συστηµάτων Γραµµικοποιήσεις Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου µε συµµετρίες Εύρωστη Ευστάθεια Συστηµάτων Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα Ανάπτυξη Αριθµητικών και Συµβολικών Αλγορίθµων για την Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Σε διεθνή περιοδικά. [Π-1] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, 2002, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, Applied Mathematics and Computation, 143 (2003), pp Προτείνονται δύο νέοι αλγόριθµοι για τον αριθµητικό υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων µιας µεταβλητής. Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός των αντιστρόφων αυτών είναι απαραίτητος για την εύρεση πολυωνυµικών ελεγκτών µέσω ιοφαντικών εξισώσεων. Οι αλγόριθµοι βασίζονται σε τεχνικές γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier και αφού συγκρίθηκαν µε τις µέχρι τότε γνωστές µεθόδους, αποδείχτηκαν πιο γρήγοροι και περισσότερο ευσταθείς. Επίσης συµπεριλαµβάνεται µια απλή υλοποίηση των δύο αυτών αλγορίθµων σε Mathematica. [Π-2] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, 2002, Inverses of Multivariable Polynomial Matrices by Discrete Fourier Transform, Multidimensional Systems and Signal Processing, 15 (4): , October Σε αυτή την εργασία επεκτείνονται τα αποτελέσµατα της [Π-1] στην περίπτωση πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. ηµιουργήθηκαν δύο αλγόριθµοι βασισµένοι σε τεχνικές υπολογισµού/παρεµβολής και του γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier (FFT) για τον υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. Μελετήθηκε επίσης εκτενώς η αριθµητική ευστάθεια και η απόδοση του αλγορίθµου. [Π-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2003, Vol. 13, No 4, pp Προτείνονται δύο νέες ισοδυναµίες πολυωνυµικών πινάκων χρησιµοποιώντας πολυωνυµικούς πίνακες δύο µεταβλητών, που διατηρούν αναλλοίωτους τους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. Οι ισοδυναµίες αυτές επεκτείνονται άµεσα σε ισοδυναµίες συστηµάτων. [Π-4] N. P. Karampetakis S. Vologiannidis and A.I.G. Vardulakis, A new notion of equivalence for discrete time AR representations, International Journal of Control, 15 April 2004, Vol. 77, No. 6, pp Αναπτύχθηκε ένας µετασχηµατισµός πολυωνυµικών πινάκων (στοιχειώδης ισοδυναµία) που διατηρεί αναλλοίωτη την πεπερασµένη και άπειρη δοµή των στοιχειωδών διαιρετών των πινάκων. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι ο πρώτος που εµφανίστηκε στην βιβλιογραφία που να δίνει µία κλειστή σχέση µεταξύ των ισοδύναµων πινάκων. Τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη ισοδυναµιών µεταξύ αυτοπαλλίνδροµων συστηµάτων, η λύση των οποίων εξαρτάται από τους στοιχειώδεις διαιρέτες των πολυωνυµικών πινάκων που τα περιγράφουν. [Π-5] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, A new family of companion forms of polynomial matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2004, Vol. 11, pp Παρουσιάζεται µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων (companion forms) που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Αυτή η οικογένεια πινάκων έχει ίδιους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες µε τον αρχικό πολυωνυµικό πίνακα. Επίσης αποδείχθηκε ότι αν ο αρχικός πίνακας είναι Ερµητιανός, ένα µέλος αυτής της οικογένειας είναι και αυτός Ερµητιανός πολυωνυµικός πίνακας, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβληµα διατήρησης συµµετριών κατά την γραµµικοποίηση συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων τάξης µεγαλύτερης του ένα. [Π-6] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, Numerical Computation of 2

3 Minimal Polynomial Bases: A Generalized Resultant Approach, Linear Algebra and its Applications, Volume 405, 1 August 2005, Pages Ο υπολογισµός µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης αποτελεί ένα βασικό µέρος της λύσης πολλών προβληµάτων ανάλυσης και σύνθεσης συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. Σε αυτή τη δηµοσίευση, προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης του αριστερού πυρήνα ενός πολυωνυµικού πίνακα. Ο αλγόριθµος εκµεταλλεύεται την δοµή του αριστερού πυρήνα γενικευµένων Wolovich ή Sylvester απαλοιφουσών για να υπολογίσει πολυωνυµικά διανύσµατα που συµπληρώνουν την πολυωνυµική βάση. Όλη η διαδικασία µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µόνο ορθογώνιους µετασχηµατισµούς σταθερών πινάκων και το αποτέλεσµα είναι µια ελάχιστη πολυωνυµική βάση µε ορθοκανονικούς συντελεστές. [Π-7] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, Electronic Journal of Linear Algebra, volume 15 (2006), pages Σε µια προηγούµενη εργασία των συγγραφέων, παρουσιάστηκε µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Σε αυτή την εργασία η οικογένεια αυτή χρησιµοποιείται σε πολυωνυµικούς πίνακες µε συµµετρίες και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αρκετά µέλη της που τις διατηρούν. [Π-8] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Springer, 2009, ISBN: Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα σύνολο αλγορίθµων υλοποιηµένων σε Mathematica, για την ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µέσω πολυωνυµικών πινάκων. Χρησιµοποιείται η θεωρία των Ω ευσταθών ρητών πολυωνυµικών συναρτήσεων και µε βάση αυτή λύνονται προβλήµατα όπως η σχεδίαση ελεγκτών, pole placement, dead-beat control, model matching κλπ. [Π-9] N.P. Karampetakis, S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications to ARMA representations, Linear Algebra and its Applications, Volume 431, Issue 11, 1 November 2009, pages Παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό του fundamental πίνακα του αντίστροφου ενός πολυωνυµικού πίνακα, χρησιµοποιώντας έναν πρωτοβάθµιο πολυωνυµικό πίνακα Toeplitz. ίνεται η δυναµική ερµηνεία αυτού του πρωτοβάθµιου πίνακα όσον αφορά τα ARMA συστήµατα και νέα κριτήρια για την reachability αυτών των συστηµάτων. [Π-10] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, A multiplicative approach for linearizations of polynomial matrices, submitted to Mathematics of Control, Signals, and Systems. Σε διεθνή συνέδρια µε κριτές [Σ-1] N. P. Karampetakis, S. Vologiannidis and A.I. Vardulakis, Notions of equivalence for discrete time AR-representations, 15th IFAC World Congress 2002, Barcelona. [Σ-2] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, Poland, 2-5 September, [Σ-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, IEEE Conference on Computer Aided Control System Design CACSD 02, Glasgow, Scotland, September [Σ-4] A.I. Vardulakis, N. P. Karampetakis, E. Antoniou, P. Tzekis and S. Vologiannidis, 2003, A descriptor systems package for Mathematica, 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'03), Rhodes, Greece. [Σ-5] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, Inverses of Multivariable Polynomial 3

4 Matrices by Discrete Fourier Transforms, European Control Conference 2003, Cambridge, 1-4 September 2003, U.K. [Σ-6] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-7] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, On the Computation of Minimal Polynomial Bases, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-8] Petr Kujan, Martin Hromcík, Michael Šebek, N.P. Karampetakis, E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Effective computations with 2-variable polynomial matrices in Mathematica, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-9] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis and N. Karampetakis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, 13th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 05), June 27-29, 2005, Limassol, Cyprus. [Σ-10] Antonis Vardulakis, Nikos Karampetakis, Efstathios Antoniou, Stavros Vologiannidis, A Mathematica-based Package for Descriptor Systems, 9 th IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, September 3-5, 2008, San Antonio, Texas (USA). [Σ-11] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Eurocast 2009 Workshop on Intelligent Information Processing, 15/2/ /2/2009, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Αναφορές τρίτων στο έργο µου Ετεροαναφορές στο [Π-1] [A-1] Antoniou, G.E., n-order linear state space systems: Computing the transfer function using the DFT, Applied Mathematics and Computation (New York), Volume 170, Issue 2, 15 November 2005, Pages [A-2] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-3] Petković, M.D., Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices, Linear Algebra and Its Applications 2006, 422 (2-3), pp [A-4] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-5] Yaoming Yu, Guorong Wang, DFT calculation for the {2}-inverse of a polynomial matrix with prescribed image and kernel, Applied Mathematics and Computation, 2009, doi: /j.amc [A-6] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-7] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, [A-8] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of 4

5 different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-9] Marko Petković, Symbolic computation of Hankel determinants and matrix generalized inverses, PhD dissertation, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2008 (in Serbian), Ετεροαναφορές στο [Π-2] [A-10] Lobo RG, Bitzer DL, Vouk MA, Locally invertible multivariate polynomial matrices, Coding and Cryptography, Lecture Notes in Computer Science, 3969: [A-11] Lobo R., Bitzer D.L., and M.A. Vouk, "Inverses of Multivariate Polynomial Matrices using Discrete Convolution," Proceedings of the International Workshop on Coding and Cryptography (WCC05), Bergen, Norway, March 14-18, 2005, pp [A-12] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-13] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-14] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-15] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-16] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, Ετεροαναφορές στο [Π-3] [A-17] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp Ετεροαναφορές στο [Π-5] [A-18] N.J. Higham, D.S. Mackey, N. Mackey, F. Tisseur, Symmetric Linearizations for Matrix Polynomials, Siam Journal on Matrix Analysis and Applications, 2006, Volume: 29 Issue: 1 Pages: [A-19] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl, and Volker Mehrmann, Vector Spaces of Linearizations for Matrix Polynomials, SIAM. J. Matrix Anal. & Appl. 28, 971 (2006). [A-20] D. Steven Mackey, Structured Linearizations for Matrix Polynomials, Doctor of Philosophy thesis in the Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Manchester, [A-21] Hyo-Sung Ahn, Kevin L. Moore and Yang Quan Chen, "New Sufficient Schur Stability Condition of Interval Polynomial Matrix", Technical Report No.:USU-CSOIS-TR , Center for Self-Organizing and Intelligent Systems (CSOIS) Department of Electrical and Computer Engineering College of Engineering, Utah State University, USA. [A-22] Hyo-Sung Ahn, YangQuan Chen, Kevin L. Moore, A robust Schur stability 5

6 condition for interval polynomial matrix systems, 2006 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation Luoyang, Henan, China June [A-23] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-24] P. Lancaster, U. Prells, Isospectral families of high-order systems, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Volume 87, Issue 3, Pages [A-25] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp [A-26] Hyo Sung Ahn, Robust and adaptive learning control design in the iteration domain, PhD Thesis, Utah State University, [A-27] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials, Linear Algebra and its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-28] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, Sharp lower bounds for the dimension of linearizations of matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, pp , November [A-29] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-30] Ahn, Hyo-Sung, Moore, Kevin L., Chen, YangQuan, Iterative Learning Control, Robustness and Monotonic Convergence for Interval Systems Series: Communications and Control Engineering, 2007, XVIII, 230 p., Hardcover, ISBN: [A-31] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-32] Peter Lancaster, Uwe Prells, Leiba Rodman, Canonical structures for palindromic matrix polynomials, Operators and Matrices, issue 4, pp , December [A-33] Laurence Grammont, Nick Higham, F. Tisseur, A Framework for Analyzing Nonlinear Eigenproblems and Parametrized Linear Systems, MIMS EPrint , July 2009, [A-34] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, Ετεροαναφορές στο [Π-6] [A-35] V. B. Khazanov, The resultant approach to computing vector characteristics of multiparameter polynomial matrices, Journal of Mathematical Sciences, , Volume 137, Number 3 / September, 2006, Springer New York. [A-36] Andras Varga, On computing nullspace bases - a fault detection perspective, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 6-11, [A-37] J.C. Zúñiga Anaya, D. Henrion, An Improved Toeplitz Algorithm for Polynomial Matrix Null-Space Computation, Applied Mathematics and Computation, Volume 207, Issue 1, Pages: [A-38] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of 6

7 Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-39] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-40] Wang JT, Wu AG, Solving linear matrix equations via Kronecker map, Dynamics Of Continuous Discrete And Impulsive Systems, Series B, Applications & Algorithms, Volume: 14, pages: Ετεροαναφορές στο [Π-7] [A-41] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials. Linear Algebra and Its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-42] Wagner, N., A Krylov based method for quadratic matrix equations,k. Willner, M. Hanss (eds.): Angewandte und experimentelle Mechanik - Ein Querschnitt. Der Andere Verlag, Tönning, Lübeck und Marburg, 2006, pp [A-43] C. Schroder, "Palindromic and Even Eigenvalue Problems - Analysis and Numerical Methods", PhD Thesis, Technischen Universitat Berlin, April [A-44] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-45] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-46] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-47] Levente Hunyadi, Istvá Vajk, Estimating parameters of dynamic errors-invariables systems with polynomial nonlinearities, Electrical And Computer Engineering Series, Proceedings of the 3rd WSEAS international symposium on Wavelets theory and applications in applied mathematics, signal processing & modern science, Istanbul, Turkey, Pages 73-78, ISBN [A-48] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, [A-49] Levente Hunyadi, Istvan Vajk, Identifying Dynamic Systems with Polynomial Nonlinearities in the Errors-in-Variables Context, WSEAS transactions on systems, Issue 7, Volume 8, July 2009, Ετεροαναφορές στο [Σ-6] [A-50] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages Επιστηµονικές δραστηριότητες Κριτής σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια όπως IFAC SYMPOSIUM on SYSTEM STRUCTURE and CONTROL, Computer Aided Control System Design (CACSD), IEEE Mediterannean Conference on Control and Automation, European Control Conference κλπ. Κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Control, Linear Algebra and its 7

8 applications, Multidimensional Signals and Systems κλπ. Μέλος του IEEE Control Systems Society. Ερευνητικά προγράµµατα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ( 5.1) 1. 21/9/ /12/ /1/ /4/1999 1/6/ /7/1999 Συµµετείχα στην οργάνωση και την εφαρµογή του προγράµµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός, οργάνωση και εφαρµογή ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναβάθµιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης». 2. 1/12/2000-2/11/2001. Συνεργασία µε το ίδρυµα UTIA στην Πράγα µε θέµα «Ανάπτυξη αλγορίθµων και δηµιουργία ενός web-based έµπειρου συστήµατος για ανάλυση και σύνθεση γραµµικών πολυµεταβλητών συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 3. 1/4/ /12/2000. Συµµετοχή ως προγραµµατιστής και ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα ΓΑΛΗΝΟΣ (GALENOS - Generic advanced low-cost trans-european network over satellite). Το πρόγραµµα περιεχόταν στο πλαίσιο TEN-Telecom της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του προγράµµατος ήταν η µελέτη και υλοποίηση ενός δικτύου µέσω δορυφόρων αφιερωµένο σε εφαρµογές τηλεϊατρικής πραγµατικού χρόνου. Συνολικά 14 τερµατικές επαφές εγκαταστάθηκαν σε έξι χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερµανία, Βουλγαρία και Τυνησία), συνδέοντας 15 διαφορετικά νοσοκοµεία. Η επιτυχία του προγράµµατος περιγράφτηκε σε 9 συνέδρια και εκδηλώσεις όπως η CEBIT, η SATEXPO, η MEDICA κλπ. 4. 6/11/2000-6/11/2001. Προγραµµατιστής και ερευνητής στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ολοκληρωµένο πακέτο λογισµικού για βιοµηχανικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές αυτόµατου ελέγχου» /4/ /12/ /1/ /9/2005 Συνεργασία µε το Institute of Information Theory and Automation (UTIA) στην Πράγα µε θέµα «Ανάλυση και σύνθεση ψηφιακών φίλτρων διακριτού χρόνου στις τηλεπικοινωνίες µε τη βοήθεια Η/Υ µέσω σύγχρονων πολυωνυµικών µεθόδων». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 6. 1/4/ /3/2008. Συµµετείχα σαν ερευνητής και προγραµµατιστής στην ανάπτυξη ενός πακέτου εφαρµογών σχετικών µε την Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου για την MATHEMATICA, σε συνεργασία µε την Wolfram Research και πιο συγκεκριµένα µε τον Igor Bakshee, κύριο προγραµµατιστή του πακέτου «Control System Professional». Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθµων και υλοποίηση λογισµικού µέσω του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας Mathematica, για ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µε την βοήθεια Η/Υ». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ /6/ /6/2009. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ακαδηµαϊκής κοινότητας». Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος συγκρίνονται διάφορες πλατφόρµες τηλεδιάσκεψης, µια από τις οποίες θα επιλεχθεί από το Ε ΕΤ ως κατάλληλη για χρήση στα συλλογικά όργανα των πανεπιστηµίων που εξυπηρετεί. Στο δεύτερο µέρος υλοποιήθηκε µια εφαρµογή που επιτρέπει την ταυτοποίηση χρηστών µέσω Shibboleth και την είσοδό τους στο σύστηµα τηλεδιάσκεψης της Vidyo. Επιστηµονικώς υπεύθυνος του έργου ήταν ο επίκουρος καθηγητής Α. Ντελόπουλος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Τελικό παραδοτέο του έργου εκτός από την τεχνική αναφορά είναι η δικτυακή πλατφόρµα Σηµειώνεται ότι το έργο διήρκεσε 4 µήνες αλλά λόγω καθυστέρησης υπογραφής συµβάσεων η τυπική του διάρκεια φαίνεται σαν 3 µέρες. 8

9 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών ( 5.2) 1. 21/4/ /8/2008. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι Σερρών» για την δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος «Βιοµηχανική Πληροφορική». ιδακτική Εµπειρία µεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε ελλιπή προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» και «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα. Χειµερινό εξάµηνο: 5 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό εξάµηνο: 10 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Πτυχιακές εργασίες ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη ήµουν και είµαι επιβλέπων στις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες: [1] Ανάλυση και σύνθεση ενός ανάστροφου εκκρεµούς χρησιµοποιώντας τεχνικές κλασσικού και ευφυή αυτοµάτου ελέγχου µε χρήση του MATLAB. [2] Έλεγχος ενός boiler ατµού µε MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox. [3] Αριθµητικές µέθοδοι για την λύση του προβλήµατος ιδιοτιµών πολυωνυµικών πινάκων 9

10 µε πιθανές συµµετρίες. [4] Τεχνικές βιοµηχανικής πληροφορικής και αυτοµατισµών που χρησιµοποιούνται σε ένα εργοστάσιο εµφιάλωσης νερού και αναψυκτικών. [5] Αξιολόγηση λύσεων ελεύθερου λογισµικού όπως SCILAB, GNU OCTAVE, SciPy κλπ σαν εναλλακτική λύση του MATLAB για την διδασκαλία και εφαρµογή των θεωριών αυτοµάτου ελέγχου. [6] Ανάλυση ενός συστήµατος γερανού και εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB. [7] Ανάλυση ενός ελικοπτέρου σε οριζόντια πτήση, εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB και απεικόνιση της εξοµοίωσης σε περιβάλλον VRML. [8] Μελέτη του προβλήµατος ελέγχου της ισορροπίας ενός δίτροχου ροµπότ που κινείται σε ευθεία γραµµή χρησιµοποιώντας το Labview. [9] Εφαρµογή τεχνικών αυτοµάτου ελέγχου χρησιµοποιώντας LEGO MINDSTORMS NXT. [10] Υλοποίηση ενός αυτόµατου συστήµατος παρκαρίσµατος για LEGO MINDSTORMS NXT. [11] SCADA εφαρµογή για LEGO MINDSTORMS NXT. [12] Κατασκευή και έλεγχος ενός δικτύου δεξαµενών. [13] Αξιολόγηση λύσεων ανοιχτού κώδικα για εφαρµογές CRM (Customer relationship management) και προσαρµογή της βέλτιστης λύσης στα πλαίσια της Ελληνικής πραγµατικότητας. [14] Σχεδίαση µη γραµµικού ελεγκτή για την τοποθέτηση ενός ανάστροφου εκκρεµούς από το κάτω σηµείο ισορροπίας του σε κατακόρυφη θέση (swing up). [15] Σχεδίαση ενός βραχίονα SCARA (Selective Compliant Articulated Robot Arm) χρησιµοποιώντας LEGO Mindstorms NXT και MATLAB. ιδακτική Εµπειρία 1998 ΙΝFOLAB AE Εκπαίδευση των υπευθύνων για την σωστή λειτουργία της µηχανογράφησης των εφοριών (TAXIS). Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν διαχείριση λειτουργικού IBM AIX ΙΝFOLAB AE Συµµετείχα ως εκπαιδευτής σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσ/νικης. Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν το Adobe Photoshop. 10/8/ /12/1999( 7.3) ΚΕΚ ΕΛΤΑ 16/12/1999 6/3/2000( 7.3) 1/12/1999 2/3/2000( 7.3) 10/1/ /3/2000( 7.3) 15/3/ /6/2000( 7.3) 28/2/ /5/2000( 7.3) 5/2/2000 8/5/2000( 7.3) 3/7/2000 6/10/2000( 7.3) Εισηγητής σε διάφορα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης. Το αντικείµενο των 10

11 εισηγήσεών µου περιελάµβανε εισαγωγή στα Windows και το Microsoft Office. 6/10/2003 6/2/2004( 7.4) ΙΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16/2/ /6/2004( 7.4) ιδασκαλία αρχιτεκτονικής δικτύων Η/Υ, δοµών και βάσεων δεδοµένων στο ΙΕΚ Θες/νίκης, της «Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΕ ΟΑΕ». Επαγγελµατική Εµπειρία 9/2/2005 9/11/2005( 4) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας όπου και απέκτησα την ειδικότητα «Αναλυτής Προγραµµατιστής Η/Υ», συµµετείχα (σε απόσπαση) µε το Γ'ΣΣ/NDC-GR (NATO Deployable Corps - Greece) στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Gordian Knot 2005». Κατά την προετοιµασία για την άσκηση, συµµετείχα στην δικτύωση µε οπτικές ίνες των εµπλεκόµενων στρατοπέδων, στην εγκατάσταση και διαχείριση Active Directory Services σε Windows 2003 server, στην εγκατάσταση και διαχείριση Exchange servers, όπως και στην εγκατάσταση και διαχείριση ενεργών στοιχείων δικτύου όπως Cisco switches και routers. Επίσης ήµουν υπεύθυνος για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του συστήµατος τηλεδιασκέψεων και τηλεπαρουσιάσεων. 3/6/1999 1/1/2005( 7.1, 7.2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Από τις 3/6/1999 µέχρι τις 1/1/2005 είχα προσωπική εταιρία ανάπτυξης εφαρµογών Η/Υ. εκέµβριος 1997 Ιανουάριος 1998 ΕΚΟ Ερευνητής Μελέτη του προβλήµατος των επικαθήσεων στον αναδευτήρα πρώτων υλών για την παραγωγή PVC της βιοµηχανίας «Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια» (µετέπειτα Ελληνικά Πετρέλαια). Πάρθηκαν δεδοµένα από τα PLC της γραµµής παραγωγής και µοντελοποιήθηκε η γραµµή παραγωγής PVC µέσω MATLAB και νευρωνικών δικτύων. Νοέµβριος 1997 Μάρτιος 1998 INTERMALL AE Network Administrator και developer Web εφαρµογών Ασχολήθηκα µε την διαχείριση τοπικού δικτύου µε Windows NT 4.0, Cisco router, mail server και ΙIS. Συµµετείχα στην ανάπτυξη διαφόρων Web εφαρµογών βασισµένες σε ASP (Active Server Pages) και Microsoft SQL Server. 1/5/ /1/2001( 7.5, 7.2) UTN AE 1/5/ /10/2001( 7.5, 7.2) 27/12/ /1/2002( 7.5, 7.2) Network Administrator και προγραµµατιστής Web εφαρµογών Network administration σε τοπικό δίκτυο µε Windows NT 4.0 server, workstation, Windows 2000 και 98. Στήσιµο και διαχείριση, υλοποίηση VLAN. Αποµακρυσµένη διαχείριση και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων µέσω SNMP (simple network management protocol) συστοιχίας εξυπηρετητών. Στήσιµο και διαχείριση Unix Server (Redhat Linux) ως server, Web server (Apache), DHCP server, IRC server. Ανάπτυξη Web εφαρµογών Ε-commerce (business to business, business to consumer) σε πλατφόρµα Microsoft χρησιµοποιώντας τεχνολογία Microsoft DNA (ASP, Microsoft SQL, XML, Visual Basic). Βασική εκπαίδευση από την Forth-Ecom ( ) στo πακέτo GENTRAN της Sterling Commerce (http://www.sterlingcommerce.com/products/integration/gentran/ ) που αφορούν την επεξεργασία και διακίνηση των συναλλαγών µέσω EDI µηνυµάτων. 11

12 1/1/2002 Σήµερα Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ Τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε συνεργασία µε την εταιρεία Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο «Ενηµέρωση» είναι τα ακόλουθα. Eni-Clip v1.0 - Προγραµµατιστής/Υπεύθυνος µηχανογράφησης. ηµιουργία και σχεδίαση της γραµµής παραγωγής ενός τµήµατος αποδελτίωσης. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκε µια εφαρµογή (Visual basic µε ActiveX controls σε C++) για την διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ (ψηφιοποιηµένες εφηµερίδες και περιοδικά) και δηµιουργία/αντιστοίχιση αποκοµµάτων σε πελάτες. Οι τελικοί πελάτες παραλαµβάνουν τα αποκόµµατά τους µέσω web σελίδας (PHP, postgresql), (postfix server) ή fax (Hylafax fax server). Όλες οι server εφαρµογές εγκαταστάθηκαν σε Debian Linux. Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), λειτουργεί από το 2004 στην συγκεκριµένη εταιρεία και είναι εµπορικά διαθέσιµη απευθυνόµενη σε τµήµατα αποδελτίωσης δηµόσιων οργανισµών. Eni-Lib Προγραµµατιστής. ηµιουργία µιας εφαρµογής για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείου εφηµερίδων (Visual basic, XML για αποθήκευση των µεταδεδοµένων). Εγκατάσταση του προγράµµατος υπάρχει στην ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Η εφαρµογή υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε την εταιρία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» η οποία και προµηθεύει τα ψηφιοποιηµένα έντυπα. Eni-Clip v2.0 Project manager/προγραµµατιστής. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε (από οµάδα τριών προγραµµατιστών) µια γραµµή παραγωγής ηµιαυτόµατης αποδελτίωσης στην οποία µε χρήση OCR και µορφολογικού λεξικού γίνεται αυτόµατη αντιστοίχηση αποκοµµάτων σε πελάτες µε βάση προεπιλεγµένες λέξεις κλειδιά (ή Boolean πράξεις αυτών). Η γραµµή παραγωγής χωρίζεται στις ακόλουθες υποεφαρµογές: Ψηφιοποίηση έντυπων µέσων σε JGP µε χρήση δύο Α3 και ενός Α2 scanner στη Θεσσαλονίκη και αυτόµατη λήψη ήδη ψηφιοποιηµένων εντύπων από Αθήνα µέσω VPN over ADSL. ηµιουργία (κόψιµο) των αποκοµµάτων (Visual Basic εφαρµογή). Ταυτόχρονη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε τέσσερις εξυπηρετητές (Debian Linux) µε χρήση τεχνικών παράλληλης επεξεργασίας και την πλατφόρµα Sun Grid Engine (http://gridengine.sunsource.net/). To module της αναγνώρισης χαρακτήρων υλοποιήθηκε σε C++ µε τη χρήση του Abbyy Finereader SDK for Linux. Το βήµα αυτό παράγει XML αρχεία τα οποία περιέχουν τις αναγνωρισµένες λέξεις και τις συντεταγµένες τους στην εικόνα. Αντιστοίχιση των λέξεων σε λήµµατα (lemmatization) χρησιµοποιώντας το µορφολογικό λεξικό της Neurolingo (JAVA servlet σε Glassfish application server) και εισαγωγή όλων των µεταδεδοµένων από τα XML σε postgresql. Αυτόµατη αντιστοίχηση του κάθε αποκόµµατος σε πελάτες µε βάση προκαθορισµένες λέξεις κλειδιά ή BOOLEAN πράξεις αυτών. Επιβεβαίωση από ανθρώπους (αποδελτιωτές) της ορθότητας των αποτελεσµάτων για κάθε απόκοµµα (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Άµεση διαθεσιµότητα των αποκοµµάτων σε µια web εφαρµογή (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης αποκοµµάτων µε βάση λέξεις που περιέχουν µε ταυτοποίηση των ληµµάτων (full text search). Αυτόµατη αποστολή fax/ των αποκοµµάτων (python scripts, postfix mail server, hylafax fax server σε Debian Linux). Εφαρµογή διαχείρισης πελατών (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services) και σύνδεσή της µε το CRM ανοιχτού κώδικα Vtiger (http://www.vtiger.com/ ). Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ και θα µπει σε πλήρη λειτουργία την αρχή του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Προσωπικό Καθ. Πουλάκης Δημήτριος (Δ/ντης Τομέα) Γνωστικό αντικείμενο : Θεωρία Αριθμών ή Αλγεβρική Γεωμετρία Αν. Καθ. Γουσίδου Κουτίτα Μαρία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιούλιος 2013 1. Στοιχεία Προσωπικά Ονοματεπώνυμο Καραμπετάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Αγρίνιο Σεπτέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Σωτήρης Καρανίκας Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 E-mail: skaranik@sch.gr Έτος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά [Κάτοχος Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge]

Αγγλικά [Κάτοχος Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge] Διεύθυνση: Τ.Θ. 16860, 11502 Αθήνα. Τηλέφωνα: Fax: Κινητό: e-mail: +30-210-6505655, +30-210-6452310 +30-210-6452310 +30-6945-296121 kpap@ee.upatras.gr Κωνσταντίνος Χ. Παπουτσής Προσωπικές Πληροφορίες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνoμα: Νικόλαος Επώνυμο: Χριστοδούλου Πατρώνυμο: Στυλιανός Ημερ. γέννησης 27 Ιανουαρίου 1976 Τόπος γέννησης Αθήνα Φύλο, Οικ. κατάσταση Άρρεν, Άγαμος Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παπαπαναγιώτου Νικόλαος

Παπαπαναγιώτου Νικόλαος Παπαπαναγιώτου Νικόλαος Ημερ/νία γέννησης 17/8/51 ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στο ΕΚΕΠΙΣ στου Κωδικούς 2131, 2139, 4122 σε

Διαβάστε περισσότερα

Λυμπερτός Ευστράτιος

Λυμπερτός Ευστράτιος Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λυμπερτός Ευστράτιος Φαίδρας 7, 26332 Πάτρα (Ελλάδα) +306932819610 +302610311485 +302615001231 libertos@teemail.gr http://www.libertos.net ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής e mail: dmst elab@aueb.gr site: http://www.dmst.aueb.gr Επικ. Καθηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος M. Καρανικολάου

Ευγένιος M. Καρανικολάου Ευγένιος M. Καρανικολάου Επαγγελματική Στέγη ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συντ. Κρητών 5 9, Κομοτηνή, 69100 Τηλ. 6973049578 Στοιχεία Οικείας Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Αριθμός τηλεφώνων: 697 8184891 Email: ddemiris@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΔΕΜΙΡΗΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 19/03/2013 Αρ.Πρωτ. 9668 ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Νούτσος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημήτριος Νούτσος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτριος Νούτσος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 10 Φεβρουαρίου 1953 - Νεοχώρι Ιωαννίνων Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549116, FAX: 210-9549192 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549116, FAX: 210-9549192 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θέση Εργασίας (1) Θέση: : ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άτομα για τεχνική υποστήριξη και άτομα για πωλήσεις BNC Πόλη: Θεσσαλονίκη Πλήρους Απασχόλησης, Μόνιμη απασχόληση Η εταιρεία πληροφορικής BNC αναζητά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες γλώσσες Άριστη γνώση της Αγγλικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες γλώσσες Άριστη γνώση της Αγγλικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 ιεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, 6937068069,

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κωδ. Αρ. Θέσης: Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α/Α Κριτήρια Βαθμολόγηση ΑΚΤΥΠΗΣ-ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού Βαθμός πτυχίου x 0. Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής e-mail: dmst-elab@aueb.gr site: http://www.dmst.aueb.gr Αναπλ. Καθηγ. Κατερίνα Πραματάρη Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας k.pramatari@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα. Νικόλαος Αποστολάκης. Μόνιµη ιεύθυνση. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση

Βιογραφικό σηµείωµα. Νικόλαος Αποστολάκης. Μόνιµη ιεύθυνση. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση Βιογραφικό σηµείωµα Νικόλαος Αποστολάκης Μόνιµη ιεύθυνση Στάβιες Μονοφατσίου Ηράκλειο Κρήτης Ταχ.Κωδ. 70016 Ασήµι Ελλάδα Τηλέφωνο 1: +30-28930-41063 Τηλέφωνο 2: +30-2810-256469 Κινητό: +306947052890 Email:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα