Βολογιαννίδης Σταύρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βολογιαννίδης Σταύρος"

Transcript

1 Βολογιαννίδης Σταύρος Προσωπικά στοιχεία Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Σταύρος Βολογιαννίδης ηµήτριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Θεσ/νίκη ιεύθυνση Θεσ/νίκης: Λ. Ιασωνίδη 6, Τριάδι, ιεύθυνση Σερρών: Αριστοτέλους 9, Σέρρες, Τηλέφωνο (κινητό): Web sites: Στρατ. Υποχρεώσεις: Εκπληρωµένες (9/2/2005 έως 9/11/2005) Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης Τµήµα Μαθηµατικών της σχολής θετικών επιστηµών. Πτυχίο Μαθηµατικού µε βαθµό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 1997( 2.1) ιπλωµατική εργασία ΑΠΘ Υλοποίηση αλγορίθµων της αλγεβρικής θεωρίας συστηµάτων σε υπολογιστή και συγκεκριµένα µε την χρήση του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας MAPLE V Release ( 2.2) ΑΠΘ ιδακτορικό στον τοµέα Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης του τµήµατος µαθηµατικών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκη µε θέµα: «ΑΛΓΕΒΡΟ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». 1999( 2.3) ΑΠΘ Τίτλος επιτυχούς παρακολούθησης ενός τετράµηνου course µαθηµάτων (µέσω Internet - αναγνωρισµένο από την Ε.Ε.) του καθηγητή Jan Jantzen του Technical University of Denmark, µε θέµα: Fuzzy Control (Ευφυής Έλεγχος). Πτυχία ξένων γλωσσών Αγγλικά (Proficiency) Γαλλικά (Sorbonne I) Συγγραφικό έργο ( 9, 10, 8) [Β-1] Σ. Βολογιαννίδης, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-2] Σ. Βολογιαννίδης, Ευφυής Έλεγχος - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Ευφυής Έλεγχος» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-3] Σ. Βολογιαννίδης, Αλγεβρο-πολυωνυµικές υπολογιστικές µέθοδοι στη Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου, 2005, ιδακτορική διατριβή, τοµέας Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης, Τµήµα Μαθηµατικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης. 1

2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια µε κριτές. ( 11) Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πολυωνυµικές Περιγραφές Συστηµάτων Γραµµικοποιήσεις Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου µε συµµετρίες Εύρωστη Ευστάθεια Συστηµάτων Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα Ανάπτυξη Αριθµητικών και Συµβολικών Αλγορίθµων για την Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Σε διεθνή περιοδικά. [Π-1] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, 2002, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, Applied Mathematics and Computation, 143 (2003), pp Προτείνονται δύο νέοι αλγόριθµοι για τον αριθµητικό υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων µιας µεταβλητής. Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός των αντιστρόφων αυτών είναι απαραίτητος για την εύρεση πολυωνυµικών ελεγκτών µέσω ιοφαντικών εξισώσεων. Οι αλγόριθµοι βασίζονται σε τεχνικές γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier και αφού συγκρίθηκαν µε τις µέχρι τότε γνωστές µεθόδους, αποδείχτηκαν πιο γρήγοροι και περισσότερο ευσταθείς. Επίσης συµπεριλαµβάνεται µια απλή υλοποίηση των δύο αυτών αλγορίθµων σε Mathematica. [Π-2] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, 2002, Inverses of Multivariable Polynomial Matrices by Discrete Fourier Transform, Multidimensional Systems and Signal Processing, 15 (4): , October Σε αυτή την εργασία επεκτείνονται τα αποτελέσµατα της [Π-1] στην περίπτωση πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. ηµιουργήθηκαν δύο αλγόριθµοι βασισµένοι σε τεχνικές υπολογισµού/παρεµβολής και του γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier (FFT) για τον υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. Μελετήθηκε επίσης εκτενώς η αριθµητική ευστάθεια και η απόδοση του αλγορίθµου. [Π-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2003, Vol. 13, No 4, pp Προτείνονται δύο νέες ισοδυναµίες πολυωνυµικών πινάκων χρησιµοποιώντας πολυωνυµικούς πίνακες δύο µεταβλητών, που διατηρούν αναλλοίωτους τους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. Οι ισοδυναµίες αυτές επεκτείνονται άµεσα σε ισοδυναµίες συστηµάτων. [Π-4] N. P. Karampetakis S. Vologiannidis and A.I.G. Vardulakis, A new notion of equivalence for discrete time AR representations, International Journal of Control, 15 April 2004, Vol. 77, No. 6, pp Αναπτύχθηκε ένας µετασχηµατισµός πολυωνυµικών πινάκων (στοιχειώδης ισοδυναµία) που διατηρεί αναλλοίωτη την πεπερασµένη και άπειρη δοµή των στοιχειωδών διαιρετών των πινάκων. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι ο πρώτος που εµφανίστηκε στην βιβλιογραφία που να δίνει µία κλειστή σχέση µεταξύ των ισοδύναµων πινάκων. Τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη ισοδυναµιών µεταξύ αυτοπαλλίνδροµων συστηµάτων, η λύση των οποίων εξαρτάται από τους στοιχειώδεις διαιρέτες των πολυωνυµικών πινάκων που τα περιγράφουν. [Π-5] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, A new family of companion forms of polynomial matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2004, Vol. 11, pp Παρουσιάζεται µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων (companion forms) που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Αυτή η οικογένεια πινάκων έχει ίδιους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες µε τον αρχικό πολυωνυµικό πίνακα. Επίσης αποδείχθηκε ότι αν ο αρχικός πίνακας είναι Ερµητιανός, ένα µέλος αυτής της οικογένειας είναι και αυτός Ερµητιανός πολυωνυµικός πίνακας, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβληµα διατήρησης συµµετριών κατά την γραµµικοποίηση συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων τάξης µεγαλύτερης του ένα. [Π-6] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, Numerical Computation of 2

3 Minimal Polynomial Bases: A Generalized Resultant Approach, Linear Algebra and its Applications, Volume 405, 1 August 2005, Pages Ο υπολογισµός µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης αποτελεί ένα βασικό µέρος της λύσης πολλών προβληµάτων ανάλυσης και σύνθεσης συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. Σε αυτή τη δηµοσίευση, προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης του αριστερού πυρήνα ενός πολυωνυµικού πίνακα. Ο αλγόριθµος εκµεταλλεύεται την δοµή του αριστερού πυρήνα γενικευµένων Wolovich ή Sylvester απαλοιφουσών για να υπολογίσει πολυωνυµικά διανύσµατα που συµπληρώνουν την πολυωνυµική βάση. Όλη η διαδικασία µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µόνο ορθογώνιους µετασχηµατισµούς σταθερών πινάκων και το αποτέλεσµα είναι µια ελάχιστη πολυωνυµική βάση µε ορθοκανονικούς συντελεστές. [Π-7] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, Electronic Journal of Linear Algebra, volume 15 (2006), pages Σε µια προηγούµενη εργασία των συγγραφέων, παρουσιάστηκε µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Σε αυτή την εργασία η οικογένεια αυτή χρησιµοποιείται σε πολυωνυµικούς πίνακες µε συµµετρίες και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αρκετά µέλη της που τις διατηρούν. [Π-8] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Springer, 2009, ISBN: Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα σύνολο αλγορίθµων υλοποιηµένων σε Mathematica, για την ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µέσω πολυωνυµικών πινάκων. Χρησιµοποιείται η θεωρία των Ω ευσταθών ρητών πολυωνυµικών συναρτήσεων και µε βάση αυτή λύνονται προβλήµατα όπως η σχεδίαση ελεγκτών, pole placement, dead-beat control, model matching κλπ. [Π-9] N.P. Karampetakis, S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications to ARMA representations, Linear Algebra and its Applications, Volume 431, Issue 11, 1 November 2009, pages Παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό του fundamental πίνακα του αντίστροφου ενός πολυωνυµικού πίνακα, χρησιµοποιώντας έναν πρωτοβάθµιο πολυωνυµικό πίνακα Toeplitz. ίνεται η δυναµική ερµηνεία αυτού του πρωτοβάθµιου πίνακα όσον αφορά τα ARMA συστήµατα και νέα κριτήρια για την reachability αυτών των συστηµάτων. [Π-10] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, A multiplicative approach for linearizations of polynomial matrices, submitted to Mathematics of Control, Signals, and Systems. Σε διεθνή συνέδρια µε κριτές [Σ-1] N. P. Karampetakis, S. Vologiannidis and A.I. Vardulakis, Notions of equivalence for discrete time AR-representations, 15th IFAC World Congress 2002, Barcelona. [Σ-2] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, Poland, 2-5 September, [Σ-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, IEEE Conference on Computer Aided Control System Design CACSD 02, Glasgow, Scotland, September [Σ-4] A.I. Vardulakis, N. P. Karampetakis, E. Antoniou, P. Tzekis and S. Vologiannidis, 2003, A descriptor systems package for Mathematica, 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'03), Rhodes, Greece. [Σ-5] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, Inverses of Multivariable Polynomial 3

4 Matrices by Discrete Fourier Transforms, European Control Conference 2003, Cambridge, 1-4 September 2003, U.K. [Σ-6] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-7] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, On the Computation of Minimal Polynomial Bases, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-8] Petr Kujan, Martin Hromcík, Michael Šebek, N.P. Karampetakis, E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Effective computations with 2-variable polynomial matrices in Mathematica, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-9] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis and N. Karampetakis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, 13th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 05), June 27-29, 2005, Limassol, Cyprus. [Σ-10] Antonis Vardulakis, Nikos Karampetakis, Efstathios Antoniou, Stavros Vologiannidis, A Mathematica-based Package for Descriptor Systems, 9 th IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, September 3-5, 2008, San Antonio, Texas (USA). [Σ-11] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Eurocast 2009 Workshop on Intelligent Information Processing, 15/2/ /2/2009, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Αναφορές τρίτων στο έργο µου Ετεροαναφορές στο [Π-1] [A-1] Antoniou, G.E., n-order linear state space systems: Computing the transfer function using the DFT, Applied Mathematics and Computation (New York), Volume 170, Issue 2, 15 November 2005, Pages [A-2] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-3] Petković, M.D., Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices, Linear Algebra and Its Applications 2006, 422 (2-3), pp [A-4] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-5] Yaoming Yu, Guorong Wang, DFT calculation for the {2}-inverse of a polynomial matrix with prescribed image and kernel, Applied Mathematics and Computation, 2009, doi: /j.amc [A-6] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-7] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, [A-8] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of 4

5 different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-9] Marko Petković, Symbolic computation of Hankel determinants and matrix generalized inverses, PhD dissertation, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2008 (in Serbian), Ετεροαναφορές στο [Π-2] [A-10] Lobo RG, Bitzer DL, Vouk MA, Locally invertible multivariate polynomial matrices, Coding and Cryptography, Lecture Notes in Computer Science, 3969: [A-11] Lobo R., Bitzer D.L., and M.A. Vouk, "Inverses of Multivariate Polynomial Matrices using Discrete Convolution," Proceedings of the International Workshop on Coding and Cryptography (WCC05), Bergen, Norway, March 14-18, 2005, pp [A-12] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-13] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-14] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-15] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-16] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, Ετεροαναφορές στο [Π-3] [A-17] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp Ετεροαναφορές στο [Π-5] [A-18] N.J. Higham, D.S. Mackey, N. Mackey, F. Tisseur, Symmetric Linearizations for Matrix Polynomials, Siam Journal on Matrix Analysis and Applications, 2006, Volume: 29 Issue: 1 Pages: [A-19] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl, and Volker Mehrmann, Vector Spaces of Linearizations for Matrix Polynomials, SIAM. J. Matrix Anal. & Appl. 28, 971 (2006). [A-20] D. Steven Mackey, Structured Linearizations for Matrix Polynomials, Doctor of Philosophy thesis in the Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Manchester, [A-21] Hyo-Sung Ahn, Kevin L. Moore and Yang Quan Chen, "New Sufficient Schur Stability Condition of Interval Polynomial Matrix", Technical Report No.:USU-CSOIS-TR , Center for Self-Organizing and Intelligent Systems (CSOIS) Department of Electrical and Computer Engineering College of Engineering, Utah State University, USA. [A-22] Hyo-Sung Ahn, YangQuan Chen, Kevin L. Moore, A robust Schur stability 5

6 condition for interval polynomial matrix systems, 2006 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation Luoyang, Henan, China June [A-23] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-24] P. Lancaster, U. Prells, Isospectral families of high-order systems, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Volume 87, Issue 3, Pages [A-25] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp [A-26] Hyo Sung Ahn, Robust and adaptive learning control design in the iteration domain, PhD Thesis, Utah State University, [A-27] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials, Linear Algebra and its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-28] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, Sharp lower bounds for the dimension of linearizations of matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, pp , November [A-29] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-30] Ahn, Hyo-Sung, Moore, Kevin L., Chen, YangQuan, Iterative Learning Control, Robustness and Monotonic Convergence for Interval Systems Series: Communications and Control Engineering, 2007, XVIII, 230 p., Hardcover, ISBN: [A-31] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-32] Peter Lancaster, Uwe Prells, Leiba Rodman, Canonical structures for palindromic matrix polynomials, Operators and Matrices, issue 4, pp , December [A-33] Laurence Grammont, Nick Higham, F. Tisseur, A Framework for Analyzing Nonlinear Eigenproblems and Parametrized Linear Systems, MIMS EPrint , July 2009, [A-34] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, Ετεροαναφορές στο [Π-6] [A-35] V. B. Khazanov, The resultant approach to computing vector characteristics of multiparameter polynomial matrices, Journal of Mathematical Sciences, , Volume 137, Number 3 / September, 2006, Springer New York. [A-36] Andras Varga, On computing nullspace bases - a fault detection perspective, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 6-11, [A-37] J.C. Zúñiga Anaya, D. Henrion, An Improved Toeplitz Algorithm for Polynomial Matrix Null-Space Computation, Applied Mathematics and Computation, Volume 207, Issue 1, Pages: [A-38] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of 6

7 Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-39] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-40] Wang JT, Wu AG, Solving linear matrix equations via Kronecker map, Dynamics Of Continuous Discrete And Impulsive Systems, Series B, Applications & Algorithms, Volume: 14, pages: Ετεροαναφορές στο [Π-7] [A-41] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials. Linear Algebra and Its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-42] Wagner, N., A Krylov based method for quadratic matrix equations,k. Willner, M. Hanss (eds.): Angewandte und experimentelle Mechanik - Ein Querschnitt. Der Andere Verlag, Tönning, Lübeck und Marburg, 2006, pp [A-43] C. Schroder, "Palindromic and Even Eigenvalue Problems - Analysis and Numerical Methods", PhD Thesis, Technischen Universitat Berlin, April [A-44] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-45] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-46] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-47] Levente Hunyadi, Istvá Vajk, Estimating parameters of dynamic errors-invariables systems with polynomial nonlinearities, Electrical And Computer Engineering Series, Proceedings of the 3rd WSEAS international symposium on Wavelets theory and applications in applied mathematics, signal processing & modern science, Istanbul, Turkey, Pages 73-78, ISBN [A-48] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, [A-49] Levente Hunyadi, Istvan Vajk, Identifying Dynamic Systems with Polynomial Nonlinearities in the Errors-in-Variables Context, WSEAS transactions on systems, Issue 7, Volume 8, July 2009, Ετεροαναφορές στο [Σ-6] [A-50] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages Επιστηµονικές δραστηριότητες Κριτής σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια όπως IFAC SYMPOSIUM on SYSTEM STRUCTURE and CONTROL, Computer Aided Control System Design (CACSD), IEEE Mediterannean Conference on Control and Automation, European Control Conference κλπ. Κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Control, Linear Algebra and its 7

8 applications, Multidimensional Signals and Systems κλπ. Μέλος του IEEE Control Systems Society. Ερευνητικά προγράµµατα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ( 5.1) 1. 21/9/ /12/ /1/ /4/1999 1/6/ /7/1999 Συµµετείχα στην οργάνωση και την εφαρµογή του προγράµµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός, οργάνωση και εφαρµογή ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναβάθµιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης». 2. 1/12/2000-2/11/2001. Συνεργασία µε το ίδρυµα UTIA στην Πράγα µε θέµα «Ανάπτυξη αλγορίθµων και δηµιουργία ενός web-based έµπειρου συστήµατος για ανάλυση και σύνθεση γραµµικών πολυµεταβλητών συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 3. 1/4/ /12/2000. Συµµετοχή ως προγραµµατιστής και ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα ΓΑΛΗΝΟΣ (GALENOS - Generic advanced low-cost trans-european network over satellite). Το πρόγραµµα περιεχόταν στο πλαίσιο TEN-Telecom της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του προγράµµατος ήταν η µελέτη και υλοποίηση ενός δικτύου µέσω δορυφόρων αφιερωµένο σε εφαρµογές τηλεϊατρικής πραγµατικού χρόνου. Συνολικά 14 τερµατικές επαφές εγκαταστάθηκαν σε έξι χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερµανία, Βουλγαρία και Τυνησία), συνδέοντας 15 διαφορετικά νοσοκοµεία. Η επιτυχία του προγράµµατος περιγράφτηκε σε 9 συνέδρια και εκδηλώσεις όπως η CEBIT, η SATEXPO, η MEDICA κλπ. 4. 6/11/2000-6/11/2001. Προγραµµατιστής και ερευνητής στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ολοκληρωµένο πακέτο λογισµικού για βιοµηχανικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές αυτόµατου ελέγχου» /4/ /12/ /1/ /9/2005 Συνεργασία µε το Institute of Information Theory and Automation (UTIA) στην Πράγα µε θέµα «Ανάλυση και σύνθεση ψηφιακών φίλτρων διακριτού χρόνου στις τηλεπικοινωνίες µε τη βοήθεια Η/Υ µέσω σύγχρονων πολυωνυµικών µεθόδων». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 6. 1/4/ /3/2008. Συµµετείχα σαν ερευνητής και προγραµµατιστής στην ανάπτυξη ενός πακέτου εφαρµογών σχετικών µε την Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου για την MATHEMATICA, σε συνεργασία µε την Wolfram Research και πιο συγκεκριµένα µε τον Igor Bakshee, κύριο προγραµµατιστή του πακέτου «Control System Professional». Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθµων και υλοποίηση λογισµικού µέσω του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας Mathematica, για ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µε την βοήθεια Η/Υ». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ /6/ /6/2009. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ακαδηµαϊκής κοινότητας». Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος συγκρίνονται διάφορες πλατφόρµες τηλεδιάσκεψης, µια από τις οποίες θα επιλεχθεί από το Ε ΕΤ ως κατάλληλη για χρήση στα συλλογικά όργανα των πανεπιστηµίων που εξυπηρετεί. Στο δεύτερο µέρος υλοποιήθηκε µια εφαρµογή που επιτρέπει την ταυτοποίηση χρηστών µέσω Shibboleth και την είσοδό τους στο σύστηµα τηλεδιάσκεψης της Vidyo. Επιστηµονικώς υπεύθυνος του έργου ήταν ο επίκουρος καθηγητής Α. Ντελόπουλος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Τελικό παραδοτέο του έργου εκτός από την τεχνική αναφορά είναι η δικτυακή πλατφόρµα Σηµειώνεται ότι το έργο διήρκεσε 4 µήνες αλλά λόγω καθυστέρησης υπογραφής συµβάσεων η τυπική του διάρκεια φαίνεται σαν 3 µέρες. 8

9 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών ( 5.2) 1. 21/4/ /8/2008. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι Σερρών» για την δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος «Βιοµηχανική Πληροφορική». ιδακτική Εµπειρία µεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε ελλιπή προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» και «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα. Χειµερινό εξάµηνο: 5 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό εξάµηνο: 10 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Πτυχιακές εργασίες ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη ήµουν και είµαι επιβλέπων στις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες: [1] Ανάλυση και σύνθεση ενός ανάστροφου εκκρεµούς χρησιµοποιώντας τεχνικές κλασσικού και ευφυή αυτοµάτου ελέγχου µε χρήση του MATLAB. [2] Έλεγχος ενός boiler ατµού µε MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox. [3] Αριθµητικές µέθοδοι για την λύση του προβλήµατος ιδιοτιµών πολυωνυµικών πινάκων 9

10 µε πιθανές συµµετρίες. [4] Τεχνικές βιοµηχανικής πληροφορικής και αυτοµατισµών που χρησιµοποιούνται σε ένα εργοστάσιο εµφιάλωσης νερού και αναψυκτικών. [5] Αξιολόγηση λύσεων ελεύθερου λογισµικού όπως SCILAB, GNU OCTAVE, SciPy κλπ σαν εναλλακτική λύση του MATLAB για την διδασκαλία και εφαρµογή των θεωριών αυτοµάτου ελέγχου. [6] Ανάλυση ενός συστήµατος γερανού και εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB. [7] Ανάλυση ενός ελικοπτέρου σε οριζόντια πτήση, εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB και απεικόνιση της εξοµοίωσης σε περιβάλλον VRML. [8] Μελέτη του προβλήµατος ελέγχου της ισορροπίας ενός δίτροχου ροµπότ που κινείται σε ευθεία γραµµή χρησιµοποιώντας το Labview. [9] Εφαρµογή τεχνικών αυτοµάτου ελέγχου χρησιµοποιώντας LEGO MINDSTORMS NXT. [10] Υλοποίηση ενός αυτόµατου συστήµατος παρκαρίσµατος για LEGO MINDSTORMS NXT. [11] SCADA εφαρµογή για LEGO MINDSTORMS NXT. [12] Κατασκευή και έλεγχος ενός δικτύου δεξαµενών. [13] Αξιολόγηση λύσεων ανοιχτού κώδικα για εφαρµογές CRM (Customer relationship management) και προσαρµογή της βέλτιστης λύσης στα πλαίσια της Ελληνικής πραγµατικότητας. [14] Σχεδίαση µη γραµµικού ελεγκτή για την τοποθέτηση ενός ανάστροφου εκκρεµούς από το κάτω σηµείο ισορροπίας του σε κατακόρυφη θέση (swing up). [15] Σχεδίαση ενός βραχίονα SCARA (Selective Compliant Articulated Robot Arm) χρησιµοποιώντας LEGO Mindstorms NXT και MATLAB. ιδακτική Εµπειρία 1998 ΙΝFOLAB AE Εκπαίδευση των υπευθύνων για την σωστή λειτουργία της µηχανογράφησης των εφοριών (TAXIS). Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν διαχείριση λειτουργικού IBM AIX ΙΝFOLAB AE Συµµετείχα ως εκπαιδευτής σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσ/νικης. Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν το Adobe Photoshop. 10/8/ /12/1999( 7.3) ΚΕΚ ΕΛΤΑ 16/12/1999 6/3/2000( 7.3) 1/12/1999 2/3/2000( 7.3) 10/1/ /3/2000( 7.3) 15/3/ /6/2000( 7.3) 28/2/ /5/2000( 7.3) 5/2/2000 8/5/2000( 7.3) 3/7/2000 6/10/2000( 7.3) Εισηγητής σε διάφορα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης. Το αντικείµενο των 10

11 εισηγήσεών µου περιελάµβανε εισαγωγή στα Windows και το Microsoft Office. 6/10/2003 6/2/2004( 7.4) ΙΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16/2/ /6/2004( 7.4) ιδασκαλία αρχιτεκτονικής δικτύων Η/Υ, δοµών και βάσεων δεδοµένων στο ΙΕΚ Θες/νίκης, της «Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΕ ΟΑΕ». Επαγγελµατική Εµπειρία 9/2/2005 9/11/2005( 4) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας όπου και απέκτησα την ειδικότητα «Αναλυτής Προγραµµατιστής Η/Υ», συµµετείχα (σε απόσπαση) µε το Γ'ΣΣ/NDC-GR (NATO Deployable Corps - Greece) στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Gordian Knot 2005». Κατά την προετοιµασία για την άσκηση, συµµετείχα στην δικτύωση µε οπτικές ίνες των εµπλεκόµενων στρατοπέδων, στην εγκατάσταση και διαχείριση Active Directory Services σε Windows 2003 server, στην εγκατάσταση και διαχείριση Exchange servers, όπως και στην εγκατάσταση και διαχείριση ενεργών στοιχείων δικτύου όπως Cisco switches και routers. Επίσης ήµουν υπεύθυνος για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του συστήµατος τηλεδιασκέψεων και τηλεπαρουσιάσεων. 3/6/1999 1/1/2005( 7.1, 7.2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Από τις 3/6/1999 µέχρι τις 1/1/2005 είχα προσωπική εταιρία ανάπτυξης εφαρµογών Η/Υ. εκέµβριος 1997 Ιανουάριος 1998 ΕΚΟ Ερευνητής Μελέτη του προβλήµατος των επικαθήσεων στον αναδευτήρα πρώτων υλών για την παραγωγή PVC της βιοµηχανίας «Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια» (µετέπειτα Ελληνικά Πετρέλαια). Πάρθηκαν δεδοµένα από τα PLC της γραµµής παραγωγής και µοντελοποιήθηκε η γραµµή παραγωγής PVC µέσω MATLAB και νευρωνικών δικτύων. Νοέµβριος 1997 Μάρτιος 1998 INTERMALL AE Network Administrator και developer Web εφαρµογών Ασχολήθηκα µε την διαχείριση τοπικού δικτύου µε Windows NT 4.0, Cisco router, mail server και ΙIS. Συµµετείχα στην ανάπτυξη διαφόρων Web εφαρµογών βασισµένες σε ASP (Active Server Pages) και Microsoft SQL Server. 1/5/ /1/2001( 7.5, 7.2) UTN AE 1/5/ /10/2001( 7.5, 7.2) 27/12/ /1/2002( 7.5, 7.2) Network Administrator και προγραµµατιστής Web εφαρµογών Network administration σε τοπικό δίκτυο µε Windows NT 4.0 server, workstation, Windows 2000 και 98. Στήσιµο και διαχείριση, υλοποίηση VLAN. Αποµακρυσµένη διαχείριση και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων µέσω SNMP (simple network management protocol) συστοιχίας εξυπηρετητών. Στήσιµο και διαχείριση Unix Server (Redhat Linux) ως server, Web server (Apache), DHCP server, IRC server. Ανάπτυξη Web εφαρµογών Ε-commerce (business to business, business to consumer) σε πλατφόρµα Microsoft χρησιµοποιώντας τεχνολογία Microsoft DNA (ASP, Microsoft SQL, XML, Visual Basic). Βασική εκπαίδευση από την Forth-Ecom ( ) στo πακέτo GENTRAN της Sterling Commerce (http://www.sterlingcommerce.com/products/integration/gentran/ ) που αφορούν την επεξεργασία και διακίνηση των συναλλαγών µέσω EDI µηνυµάτων. 11

12 1/1/2002 Σήµερα Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ Τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε συνεργασία µε την εταιρεία Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο «Ενηµέρωση» είναι τα ακόλουθα. Eni-Clip v1.0 - Προγραµµατιστής/Υπεύθυνος µηχανογράφησης. ηµιουργία και σχεδίαση της γραµµής παραγωγής ενός τµήµατος αποδελτίωσης. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκε µια εφαρµογή (Visual basic µε ActiveX controls σε C++) για την διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ (ψηφιοποιηµένες εφηµερίδες και περιοδικά) και δηµιουργία/αντιστοίχιση αποκοµµάτων σε πελάτες. Οι τελικοί πελάτες παραλαµβάνουν τα αποκόµµατά τους µέσω web σελίδας (PHP, postgresql), (postfix server) ή fax (Hylafax fax server). Όλες οι server εφαρµογές εγκαταστάθηκαν σε Debian Linux. Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), λειτουργεί από το 2004 στην συγκεκριµένη εταιρεία και είναι εµπορικά διαθέσιµη απευθυνόµενη σε τµήµατα αποδελτίωσης δηµόσιων οργανισµών. Eni-Lib Προγραµµατιστής. ηµιουργία µιας εφαρµογής για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείου εφηµερίδων (Visual basic, XML για αποθήκευση των µεταδεδοµένων). Εγκατάσταση του προγράµµατος υπάρχει στην ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Η εφαρµογή υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε την εταιρία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» η οποία και προµηθεύει τα ψηφιοποιηµένα έντυπα. Eni-Clip v2.0 Project manager/προγραµµατιστής. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε (από οµάδα τριών προγραµµατιστών) µια γραµµή παραγωγής ηµιαυτόµατης αποδελτίωσης στην οποία µε χρήση OCR και µορφολογικού λεξικού γίνεται αυτόµατη αντιστοίχηση αποκοµµάτων σε πελάτες µε βάση προεπιλεγµένες λέξεις κλειδιά (ή Boolean πράξεις αυτών). Η γραµµή παραγωγής χωρίζεται στις ακόλουθες υποεφαρµογές: Ψηφιοποίηση έντυπων µέσων σε JGP µε χρήση δύο Α3 και ενός Α2 scanner στη Θεσσαλονίκη και αυτόµατη λήψη ήδη ψηφιοποιηµένων εντύπων από Αθήνα µέσω VPN over ADSL. ηµιουργία (κόψιµο) των αποκοµµάτων (Visual Basic εφαρµογή). Ταυτόχρονη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε τέσσερις εξυπηρετητές (Debian Linux) µε χρήση τεχνικών παράλληλης επεξεργασίας και την πλατφόρµα Sun Grid Engine (http://gridengine.sunsource.net/). To module της αναγνώρισης χαρακτήρων υλοποιήθηκε σε C++ µε τη χρήση του Abbyy Finereader SDK for Linux. Το βήµα αυτό παράγει XML αρχεία τα οποία περιέχουν τις αναγνωρισµένες λέξεις και τις συντεταγµένες τους στην εικόνα. Αντιστοίχιση των λέξεων σε λήµµατα (lemmatization) χρησιµοποιώντας το µορφολογικό λεξικό της Neurolingo (JAVA servlet σε Glassfish application server) και εισαγωγή όλων των µεταδεδοµένων από τα XML σε postgresql. Αυτόµατη αντιστοίχηση του κάθε αποκόµµατος σε πελάτες µε βάση προκαθορισµένες λέξεις κλειδιά ή BOOLEAN πράξεις αυτών. Επιβεβαίωση από ανθρώπους (αποδελτιωτές) της ορθότητας των αποτελεσµάτων για κάθε απόκοµµα (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Άµεση διαθεσιµότητα των αποκοµµάτων σε µια web εφαρµογή (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης αποκοµµάτων µε βάση λέξεις που περιέχουν µε ταυτοποίηση των ληµµάτων (full text search). Αυτόµατη αποστολή fax/ των αποκοµµάτων (python scripts, postfix mail server, hylafax fax server σε Debian Linux). Εφαρµογή διαχείρισης πελατών (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services) και σύνδεσή της µε το CRM ανοιχτού κώδικα Vtiger (http://www.vtiger.com/ ). Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ και θα µπει σε πλήρη λειτουργία την αρχή του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ. ρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ. ρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 2014 Βιογραφικό Υπόµνηµα Γεωργίου Φ. Φραγκούλη Σελ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάιος 2012 1. Στοιχεία Προσωπικά Όνομα Καραμπετάκης Νικόλαος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Βύρων Δαμασιώτης Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας: 2410 627948 Οικίας: 2410 684249 Κινητό:6945 914041 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1, Μέρος 1ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιούλιος 2013 1. Στοιχεία Προσωπικά Ονοματεπώνυμο Καραμπετάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems Διεύθυνση: Θρασύβουλου Τσατσά 21, Τ.Κ. 250 02 Μονοδένδρι ΠΑΤΡΩΝ E-mail : chpapath@otenet.gr Τηλέφωνο.: 2610 671758

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης Προσωπικό Καθ. Πουλάκης Δημήτριος (Δ/ντης Τομέα) Γνωστικό αντικείμενο : Θεωρία Αριθμών ή Αλγεβρική Γεωμετρία Αν. Καθ. Γουσίδου Κουτίτα Μαρία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας:2410 684249 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Βύρων Δαμασιώτης Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Αγρίνιο Σεπτέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Σωτήρης Καρανίκας Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 E-mail: skaranik@sch.gr Έτος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Πλατφόρμες, εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης υποδομών ανοικτής πρόσβασης EIE, 15/12/2008 Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2610 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Καρλόβασι, 27/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά [Κάτοχος Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge]

Αγγλικά [Κάτοχος Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge] Διεύθυνση: Τ.Θ. 16860, 11502 Αθήνα. Τηλέφωνα: Fax: Κινητό: e-mail: +30-210-6505655, +30-210-6452310 +30-210-6452310 +30-6945-296121 kpap@ee.upatras.gr Κωνσταντίνος Χ. Παπουτσής Προσωπικές Πληροφορίες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Χ. Μαγλαρά 1. Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος Γεννήσεως Οικογενειακή Κατάσταση ιεύθυνση Τηλ. ιεύθυνση Εργασίας Τηλ. Εργασίας E-mail 2. Επαγγελµατική Εµπειρία 2006

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Παπαπαναγιώτου Νικόλαος

Παπαπαναγιώτου Νικόλαος Παπαπαναγιώτου Νικόλαος Ημερ/νία γέννησης 17/8/51 ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στο ΕΚΕΠΙΣ στου Κωδικούς 2131, 2139, 4122 σε

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 1 o Άρτα, 13/01/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 1 o Άρτα, 13/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 1 o Άρτα, 13/01/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 13 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11/ σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών

ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11/ σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση: Αμμούδας 19, Κοζάνη Τ.Κ. 50100 Αριθμός Τηλεφώνου: 2461031277, 6938388181 E-mail: Εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: abibiris@yahoo.gr Ελληνική Άγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ» Άσκηση 2. Έλεγχος Pendubot

ΔΠΜΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ» Άσκηση 2. Έλεγχος Pendubot Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρ. Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής ΔΠΜΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ» Άσκηση 2. Έλεγχος Pendubot Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου

Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου Δρ Νικόλαος Στ. Χριστοδούλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνoμα: Νικόλαος Επώνυμο: Χριστοδούλου Πατρώνυμο: Στυλιανός Ημερ. γέννησης 27 Ιανουαρίου 1976 Τόπος γέννησης Αθήνα Φύλο, Οικ. κατάσταση Άρρεν, Άγαμος Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Λυμπερτός Ευστράτιος

Λυμπερτός Ευστράτιος Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λυμπερτός Ευστράτιος Φαίδρας 7, 26332 Πάτρα (Ελλάδα) +306932819610 +302610311485 +302615001231 libertos@teemail.gr http://www.libertos.net ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

21 a 22 a 2n. a m1 a m2 a mn

21 a 22 a 2n. a m1 a m2 a mn Παράρτημα Α Βασική γραμμική άλγεβρα Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν με συνοπτικό τρόπο βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας. Ο στόχος της ενότητας είναι να αποτελέσει ένα άμεσο σημείο αναφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Πράξεις με Πολυωνυμικές Εκφράσεις... 66

4.1 Πράξεις με Πολυωνυμικές Εκφράσεις... 66 Περιεχόμενα Ευρετήριο Πινάκων... 7 Ευρετήριο Εικόνων... 8 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1-Περιβάλλον Εργασίας - Στοιχεία Εντολών... 13 1.1 Το Πρόγραμμα... 14 1.2.1 Εισαγωγή Εντολών... 22 1.2.2 Εισαγωγή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841

ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.089 /MIS 299841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 19/03/2013 Αρ.Πρωτ. 9668 ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα