Βολογιαννίδης Σταύρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βολογιαννίδης Σταύρος"

Transcript

1 Βολογιαννίδης Σταύρος Προσωπικά στοιχεία Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατρός: Σταύρος Βολογιαννίδης ηµήτριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1974 Τόπος Γέννησης: Θεσ/νίκη ιεύθυνση Θεσ/νίκης: Λ. Ιασωνίδη 6, Τριάδι, ιεύθυνση Σερρών: Αριστοτέλους 9, Σέρρες, Τηλέφωνο (κινητό): Web sites: Στρατ. Υποχρεώσεις: Εκπληρωµένες (9/2/2005 έως 9/11/2005) Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης Τµήµα Μαθηµατικών της σχολής θετικών επιστηµών. Πτυχίο Μαθηµατικού µε βαθµό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 1997( 2.1) ιπλωµατική εργασία ΑΠΘ Υλοποίηση αλγορίθµων της αλγεβρικής θεωρίας συστηµάτων σε υπολογιστή και συγκεκριµένα µε την χρήση του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας MAPLE V Release ( 2.2) ΑΠΘ ιδακτορικό στον τοµέα Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης του τµήµατος µαθηµατικών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκη µε θέµα: «ΑΛΓΕΒΡΟ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ». 1999( 2.3) ΑΠΘ Τίτλος επιτυχούς παρακολούθησης ενός τετράµηνου course µαθηµάτων (µέσω Internet - αναγνωρισµένο από την Ε.Ε.) του καθηγητή Jan Jantzen του Technical University of Denmark, µε θέµα: Fuzzy Control (Ευφυής Έλεγχος). Πτυχία ξένων γλωσσών Αγγλικά (Proficiency) Γαλλικά (Sorbonne I) Συγγραφικό έργο ( 9, 10, 8) [Β-1] Σ. Βολογιαννίδης, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-2] Σ. Βολογιαννίδης, Ευφυής Έλεγχος - Θεωρία και Εφαρµογές, 2007, ιδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος «Ευφυής Έλεγχος» του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. [Β-3] Σ. Βολογιαννίδης, Αλγεβρο-πολυωνυµικές υπολογιστικές µέθοδοι στη Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου, 2005, ιδακτορική διατριβή, τοµέας Επιστήµης Υπολογιστών και Αριθµητικής Ανάλυσης, Τµήµα Μαθηµατικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νικης. 1

2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια µε κριτές. ( 11) Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πολυωνυµικές Περιγραφές Συστηµάτων Γραµµικοποιήσεις Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου µε συµµετρίες Εύρωστη Ευστάθεια Συστηµάτων Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα Ανάπτυξη Αριθµητικών και Συµβολικών Αλγορίθµων για την Θεωρία Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Σε διεθνή περιοδικά. [Π-1] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, 2002, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, Applied Mathematics and Computation, 143 (2003), pp Προτείνονται δύο νέοι αλγόριθµοι για τον αριθµητικό υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων µιας µεταβλητής. Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός των αντιστρόφων αυτών είναι απαραίτητος για την εύρεση πολυωνυµικών ελεγκτών µέσω ιοφαντικών εξισώσεων. Οι αλγόριθµοι βασίζονται σε τεχνικές γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier και αφού συγκρίθηκαν µε τις µέχρι τότε γνωστές µεθόδους, αποδείχτηκαν πιο γρήγοροι και περισσότερο ευσταθείς. Επίσης συµπεριλαµβάνεται µια απλή υλοποίηση των δύο αυτών αλγορίθµων σε Mathematica. [Π-2] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, 2002, Inverses of Multivariable Polynomial Matrices by Discrete Fourier Transform, Multidimensional Systems and Signal Processing, 15 (4): , October Σε αυτή την εργασία επεκτείνονται τα αποτελέσµατα της [Π-1] στην περίπτωση πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. ηµιουργήθηκαν δύο αλγόριθµοι βασισµένοι σε τεχνικές υπολογισµού/παρεµβολής και του γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier (FFT) για τον υπολογισµό του Moore-Penrose και του Drazin γενικευµένου αντίστροφου πολυωνυµικών πινάκων πολλών µεταβλητών. Μελετήθηκε επίσης εκτενώς η αριθµητική ευστάθεια και η απόδοση του αλγορίθµου. [Π-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2003, Vol. 13, No 4, pp Προτείνονται δύο νέες ισοδυναµίες πολυωνυµικών πινάκων χρησιµοποιώντας πολυωνυµικούς πίνακες δύο µεταβλητών, που διατηρούν αναλλοίωτους τους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες. Οι ισοδυναµίες αυτές επεκτείνονται άµεσα σε ισοδυναµίες συστηµάτων. [Π-4] N. P. Karampetakis S. Vologiannidis and A.I.G. Vardulakis, A new notion of equivalence for discrete time AR representations, International Journal of Control, 15 April 2004, Vol. 77, No. 6, pp Αναπτύχθηκε ένας µετασχηµατισµός πολυωνυµικών πινάκων (στοιχειώδης ισοδυναµία) που διατηρεί αναλλοίωτη την πεπερασµένη και άπειρη δοµή των στοιχειωδών διαιρετών των πινάκων. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι ο πρώτος που εµφανίστηκε στην βιβλιογραφία που να δίνει µία κλειστή σχέση µεταξύ των ισοδύναµων πινάκων. Τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη ισοδυναµιών µεταξύ αυτοπαλλίνδροµων συστηµάτων, η λύση των οποίων εξαρτάται από τους στοιχειώδεις διαιρέτες των πολυωνυµικών πινάκων που τα περιγράφουν. [Π-5] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, A new family of companion forms of polynomial matrices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2004, Vol. 11, pp Παρουσιάζεται µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων (companion forms) που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Αυτή η οικογένεια πινάκων έχει ίδιους πεπερασµένους και άπειρους στοιχειώδεις διαιρέτες µε τον αρχικό πολυωνυµικό πίνακα. Επίσης αποδείχθηκε ότι αν ο αρχικός πίνακας είναι Ερµητιανός, ένα µέλος αυτής της οικογένειας είναι και αυτός Ερµητιανός πολυωνυµικός πίνακας, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβληµα διατήρησης συµµετριών κατά την γραµµικοποίηση συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων τάξης µεγαλύτερης του ένα. [Π-6] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, Numerical Computation of 2

3 Minimal Polynomial Bases: A Generalized Resultant Approach, Linear Algebra and its Applications, Volume 405, 1 August 2005, Pages Ο υπολογισµός µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης αποτελεί ένα βασικό µέρος της λύσης πολλών προβληµάτων ανάλυσης και σύνθεσης συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. Σε αυτή τη δηµοσίευση, προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό µιας ελάχιστης πολυωνυµικής βάσης του αριστερού πυρήνα ενός πολυωνυµικού πίνακα. Ο αλγόριθµος εκµεταλλεύεται την δοµή του αριστερού πυρήνα γενικευµένων Wolovich ή Sylvester απαλοιφουσών για να υπολογίσει πολυωνυµικά διανύσµατα που συµπληρώνουν την πολυωνυµική βάση. Όλη η διαδικασία µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας µόνο ορθογώνιους µετασχηµατισµούς σταθερών πινάκων και το αποτέλεσµα είναι µια ελάχιστη πολυωνυµική βάση µε ορθοκανονικούς συντελεστές. [Π-7] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, Electronic Journal of Linear Algebra, volume 15 (2006), pages Σε µια προηγούµενη εργασία των συγγραφέων, παρουσιάστηκε µια νέα οικογένεια συνοδευόντων πινάκων που σχετίζεται µε ένα κανονικό (regular) πολυωνυµικό πίνακα µιας µεταβλητής. Σε αυτή την εργασία η οικογένεια αυτή χρησιµοποιείται σε πολυωνυµικούς πίνακες µε συµµετρίες και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αρκετά µέλη της που τις διατηρούν. [Π-8] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, Springer, 2009, ISBN: Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα σύνολο αλγορίθµων υλοποιηµένων σε Mathematica, για την ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µέσω πολυωνυµικών πινάκων. Χρησιµοποιείται η θεωρία των Ω ευσταθών ρητών πολυωνυµικών συναρτήσεων και µε βάση αυτή λύνονται προβλήµατα όπως η σχεδίαση ελεγκτών, pole placement, dead-beat control, model matching κλπ. [Π-9] N.P. Karampetakis, S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications to ARMA representations, Linear Algebra and its Applications, Volume 431, Issue 11, 1 November 2009, pages Παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό του fundamental πίνακα του αντίστροφου ενός πολυωνυµικού πίνακα, χρησιµοποιώντας έναν πρωτοβάθµιο πολυωνυµικό πίνακα Toeplitz. ίνεται η δυναµική ερµηνεία αυτού του πρωτοβάθµιου πίνακα όσον αφορά τα ARMA συστήµατα και νέα κριτήρια για την reachability αυτών των συστηµάτων. [Π-10] S. Vologiannidis, E.N. Antoniou, A multiplicative approach for linearizations of polynomial matrices, submitted to Mathematics of Control, Signals, and Systems. Σε διεθνή συνέδρια µε κριτές [Σ-1] N. P. Karampetakis, S. Vologiannidis and A.I. Vardulakis, Notions of equivalence for discrete time AR-representations, 15th IFAC World Congress 2002, Barcelona. [Σ-2] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, Infinite elementary divisor structurepreserving transformations for polynomial matrices, 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, Poland, 2-5 September, [Σ-3] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, DFT calculation of the generalized and Drazin inverse of a polynomial matrix, IEEE Conference on Computer Aided Control System Design CACSD 02, Glasgow, Scotland, September [Σ-4] A.I. Vardulakis, N. P. Karampetakis, E. Antoniou, P. Tzekis and S. Vologiannidis, 2003, A descriptor systems package for Mathematica, 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'03), Rhodes, Greece. [Σ-5] S. Vologiannidis and N. P. Karampetakis, Inverses of Multivariable Polynomial 3

4 Matrices by Discrete Fourier Transforms, European Control Conference 2003, Cambridge, 1-4 September 2003, U.K. [Σ-6] N. P. Karampetakis and S. Vologiannidis, On the fundamental matrix of the inverse of a polynomial matrix and applications, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-7] E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis and S. Vologiannidis, On the Computation of Minimal Polynomial Bases, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-8] Petr Kujan, Martin Hromcík, Michael Šebek, N.P. Karampetakis, E.N. Antoniou, S. Vologiannidis, Effective computations with 2-variable polynomial matrices in Mathematica, 12th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kusadasi, 6-9 June 2004, Turkey. [Σ-9] E.N. Antoniou, S. Vologiannidis and N. Karampetakis, Linearizations of polynomial matrices with symmetries and their applications, 13th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 05), June 27-29, 2005, Limassol, Cyprus. [Σ-10] Antonis Vardulakis, Nikos Karampetakis, Efstathios Antoniou, Stavros Vologiannidis, A Mathematica-based Package for Descriptor Systems, 9 th IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, September 3-5, 2008, San Antonio, Texas (USA). [Σ-11] N. Karampetakis, E.N. Antoniou, A.I.G. Vardulakis, S. Vologiannidis, Symbolic Computations on Rings of Rational Functions and Applications in Control Engineering, Eurocast 2009 Workshop on Intelligent Information Processing, 15/2/ /2/2009, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Αναφορές τρίτων στο έργο µου Ετεροαναφορές στο [Π-1] [A-1] Antoniou, G.E., n-order linear state space systems: Computing the transfer function using the DFT, Applied Mathematics and Computation (New York), Volume 170, Issue 2, 15 November 2005, Pages [A-2] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-3] Petković, M.D., Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices, Linear Algebra and Its Applications 2006, 422 (2-3), pp [A-4] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-5] Yaoming Yu, Guorong Wang, DFT calculation for the {2}-inverse of a polynomial matrix with prescribed image and kernel, Applied Mathematics and Computation, 2009, doi: /j.amc [A-6] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-7] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, [A-8] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of 4

5 different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-9] Marko Petković, Symbolic computation of Hankel determinants and matrix generalized inverses, PhD dissertation, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, 2008 (in Serbian), Ετεροαναφορές στο [Π-2] [A-10] Lobo RG, Bitzer DL, Vouk MA, Locally invertible multivariate polynomial matrices, Coding and Cryptography, Lecture Notes in Computer Science, 3969: [A-11] Lobo R., Bitzer D.L., and M.A. Vouk, "Inverses of Multivariate Polynomial Matrices using Discrete Convolution," Proceedings of the International Workshop on Coding and Cryptography (WCC05), Bergen, Norway, March 14-18, 2005, pp [A-12] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages [A-13] MD Petković, PS Stanimirović, MB Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications, Volume 55, Issue 8 (April 2008) [A-14] Stanimirovic PS, Tasic MB, Vu KM, Extensions of Faddeev's algorithms to polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation, 2009, Volume: 214, Issue: 1, Pages: [A-15] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic, Symbolic and recursive computation of different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation, Volume 199, Issue 1, 15 May 2008, Pages [A-16] Predrag S. Stanimirović and Milan B. Tasić, On the Leverrier-Faddeev algorithm for computing the Moore-Penrose inverse, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Computing, Springer, Ετεροαναφορές στο [Π-3] [A-17] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp Ετεροαναφορές στο [Π-5] [A-18] N.J. Higham, D.S. Mackey, N. Mackey, F. Tisseur, Symmetric Linearizations for Matrix Polynomials, Siam Journal on Matrix Analysis and Applications, 2006, Volume: 29 Issue: 1 Pages: [A-19] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl, and Volker Mehrmann, Vector Spaces of Linearizations for Matrix Polynomials, SIAM. J. Matrix Anal. & Appl. 28, 971 (2006). [A-20] D. Steven Mackey, Structured Linearizations for Matrix Polynomials, Doctor of Philosophy thesis in the Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Manchester, [A-21] Hyo-Sung Ahn, Kevin L. Moore and Yang Quan Chen, "New Sufficient Schur Stability Condition of Interval Polynomial Matrix", Technical Report No.:USU-CSOIS-TR , Center for Self-Organizing and Intelligent Systems (CSOIS) Department of Electrical and Computer Engineering College of Engineering, Utah State University, USA. [A-22] Hyo-Sung Ahn, YangQuan Chen, Kevin L. Moore, A robust Schur stability 5

6 condition for interval polynomial matrix systems, 2006 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation Luoyang, Henan, China June [A-23] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-24] P. Lancaster, U. Prells, Isospectral families of high-order systems, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Volume 87, Issue 3, Pages [A-25] Peter Lancaster, Linearization of regular matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, 2008, pp [A-26] Hyo Sung Ahn, Robust and adaptive learning control design in the iteration domain, PhD Thesis, Utah State University, [A-27] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials, Linear Algebra and its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-28] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, Sharp lower bounds for the dimension of linearizations of matrix polynomials, Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 17, pp , November [A-29] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-30] Ahn, Hyo-Sung, Moore, Kevin L., Chen, YangQuan, Iterative Learning Control, Robustness and Monotonic Convergence for Interval Systems Series: Communications and Control Engineering, 2007, XVIII, 230 p., Hardcover, ISBN: [A-31] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-32] Peter Lancaster, Uwe Prells, Leiba Rodman, Canonical structures for palindromic matrix polynomials, Operators and Matrices, issue 4, pp , December [A-33] Laurence Grammont, Nick Higham, F. Tisseur, A Framework for Analyzing Nonlinear Eigenproblems and Parametrized Linear Systems, MIMS EPrint , July 2009, [A-34] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, Ετεροαναφορές στο [Π-6] [A-35] V. B. Khazanov, The resultant approach to computing vector characteristics of multiparameter polynomial matrices, Journal of Mathematical Sciences, , Volume 137, Number 3 / September, 2006, Springer New York. [A-36] Andras Varga, On computing nullspace bases - a fault detection perspective, 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, July 6-11, [A-37] J.C. Zúñiga Anaya, D. Henrion, An Improved Toeplitz Algorithm for Polynomial Matrix Null-Space Computation, Applied Mathematics and Computation, Volume 207, Issue 1, Pages: [A-38] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of 6

7 Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-39] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-40] Wang JT, Wu AG, Solving linear matrix equations via Kronecker map, Dynamics Of Continuous Discrete And Impulsive Systems, Series B, Applications & Algorithms, Volume: 14, pages: Ετεροαναφορές στο [Π-7] [A-41] Ralph Byers, Volker Mehrmann, and Hongguo Xu, Trimmed linearizations for structured matrix polynomials. Linear Algebra and Its Applications, Volume 429, Issue 10, 1 November 2008, Pages [A-42] Wagner, N., A Krylov based method for quadratic matrix equations,k. Willner, M. Hanss (eds.): Angewandte und experimentelle Mechanik - Ein Querschnitt. Der Andere Verlag, Tönning, Lübeck und Marburg, 2006, pp [A-43] C. Schroder, "Palindromic and Even Eigenvalue Problems - Analysis and Numerical Methods", PhD Thesis, Technischen Universitat Berlin, April [A-44] Karampetakis, N. P., An equivalent reduction of a 2-D symmetric polynomial matrix, Computer Aided Control System Design, 2006 IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2006 IEEE, Oct. 2006, Munich, Germany, ISBN: [A-45] Fernando de Teran, Froilan M. Dopico, D. Stephen Mackey, Linearizations of singular matrix polynomials and the recovery of minimal indices, Meeting on Linear Algebra, Matrix Analysis and Applications, 2008, LAMAA Meeting. [A-46] Fernando De Teran, Frolian Dopico and D. Steven Mackey, Linearizations of Singular Matrix Polynomials and the Recovery of Minimal Indices, Electronic Journal of Linear Algebra, 2009, volume 18 pages: [A-47] Levente Hunyadi, Istvá Vajk, Estimating parameters of dynamic errors-invariables systems with polynomial nonlinearities, Electrical And Computer Engineering Series, Proceedings of the 3rd WSEAS international symposium on Wavelets theory and applications in applied mathematics, signal processing & modern science, Istanbul, Turkey, Pages 73-78, ISBN [A-48] D. Steven Mackey, Niloufer Mackey, Christian Mehl and Volker Mehrmann, Jordan Structures of Alternating Matrix Polynomials, To Appear in Linear Algebra and its Applications, [A-49] Levente Hunyadi, Istvan Vajk, Identifying Dynamic Systems with Polynomial Nonlinearities in the Errors-in-Variables Context, WSEAS transactions on systems, Issue 7, Volume 8, July 2009, Ετεροαναφορές στο [Σ-6] [A-50] Milan B. Tasic, Predrag S. Stanimirovic and Marko D. Petkovica, Symbolic computation of weighted Moore Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, Volume 189, Issue 1, 1 June 2007, Pages Επιστηµονικές δραστηριότητες Κριτής σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια όπως IFAC SYMPOSIUM on SYSTEM STRUCTURE and CONTROL, Computer Aided Control System Design (CACSD), IEEE Mediterannean Conference on Control and Automation, European Control Conference κλπ. Κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Control, Linear Algebra and its 7

8 applications, Multidimensional Signals and Systems κλπ. Μέλος του IEEE Control Systems Society. Ερευνητικά προγράµµατα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ( 5.1) 1. 21/9/ /12/ /1/ /4/1999 1/6/ /7/1999 Συµµετείχα στην οργάνωση και την εφαρµογή του προγράµµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός, οργάνωση και εφαρµογή ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναβάθµιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης». 2. 1/12/2000-2/11/2001. Συνεργασία µε το ίδρυµα UTIA στην Πράγα µε θέµα «Ανάπτυξη αλγορίθµων και δηµιουργία ενός web-based έµπειρου συστήµατος για ανάλυση και σύνθεση γραµµικών πολυµεταβλητών συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 3. 1/4/ /12/2000. Συµµετοχή ως προγραµµατιστής και ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα ΓΑΛΗΝΟΣ (GALENOS - Generic advanced low-cost trans-european network over satellite). Το πρόγραµµα περιεχόταν στο πλαίσιο TEN-Telecom της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του προγράµµατος ήταν η µελέτη και υλοποίηση ενός δικτύου µέσω δορυφόρων αφιερωµένο σε εφαρµογές τηλεϊατρικής πραγµατικού χρόνου. Συνολικά 14 τερµατικές επαφές εγκαταστάθηκαν σε έξι χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερµανία, Βουλγαρία και Τυνησία), συνδέοντας 15 διαφορετικά νοσοκοµεία. Η επιτυχία του προγράµµατος περιγράφτηκε σε 9 συνέδρια και εκδηλώσεις όπως η CEBIT, η SATEXPO, η MEDICA κλπ. 4. 6/11/2000-6/11/2001. Προγραµµατιστής και ερευνητής στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ολοκληρωµένο πακέτο λογισµικού για βιοµηχανικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές αυτόµατου ελέγχου» /4/ /12/ /1/ /9/2005 Συνεργασία µε το Institute of Information Theory and Automation (UTIA) στην Πράγα µε θέµα «Ανάλυση και σύνθεση ψηφιακών φίλτρων διακριτού χρόνου στις τηλεπικοινωνίες µε τη βοήθεια Η/Υ µέσω σύγχρονων πολυωνυµικών µεθόδων». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ. 6. 1/4/ /3/2008. Συµµετείχα σαν ερευνητής και προγραµµατιστής στην ανάπτυξη ενός πακέτου εφαρµογών σχετικών µε την Θεωρία Αυτοµάτου Ελέγχου για την MATHEMATICA, σε συνεργασία µε την Wolfram Research και πιο συγκεκριµένα µε τον Igor Bakshee, κύριο προγραµµατιστή του πακέτου «Control System Professional». Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθµων και υλοποίηση λογισµικού µέσω του πακέτου συµβολικής επεξεργασίας Mathematica, για ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µε την βοήθεια Η/Υ». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ /6/ /6/2009. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων ακαδηµαϊκής κοινότητας». Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος συγκρίνονται διάφορες πλατφόρµες τηλεδιάσκεψης, µια από τις οποίες θα επιλεχθεί από το Ε ΕΤ ως κατάλληλη για χρήση στα συλλογικά όργανα των πανεπιστηµίων που εξυπηρετεί. Στο δεύτερο µέρος υλοποιήθηκε µια εφαρµογή που επιτρέπει την ταυτοποίηση χρηστών µέσω Shibboleth και την είσοδό τους στο σύστηµα τηλεδιάσκεψης της Vidyo. Επιστηµονικώς υπεύθυνος του έργου ήταν ο επίκουρος καθηγητής Α. Ντελόπουλος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Τελικό παραδοτέο του έργου εκτός από την τεχνική αναφορά είναι η δικτυακή πλατφόρµα Σηµειώνεται ότι το έργο διήρκεσε 4 µήνες αλλά λόγω καθυστέρησης υπογραφής συµβάσεων η τυπική του διάρκεια φαίνεται σαν 3 µέρες. 8

9 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών ( 5.2) 1. 21/4/ /8/2008. Συµµετείχα στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι Σερρών» για την δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος «Βιοµηχανική Πληροφορική». ιδακτική Εµπειρία µεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου», «Βιοµηχανική Πληροφορική», «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου, 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα (15 ώρες την εβδοµάδα, η µία αµισθί) ( 6.1) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιστηµονικός συνεργάτης µε ελλιπή προσόντα στο τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών. Υπεύθυνος για τα µαθήµατα θεωριών και εργαστηρίου «Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου» και «Ευφυής Έλεγχος» του 6 ου και 7 ου εξαµήνου αντίστοιχα. Χειµερινό εξάµηνο: 5 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό εξάµηνο: 10 ώρες την εβδοµάδα Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Εαρινό Εξάµηνο ( 6.3, 5.1) ΑΠΘ Συνεργάτης διδασκαλίας στο µάθηµα µε τίτλο «Θεωρία Πολυµεταβλητών Συστηµάτων» του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. (1 ώρα την εβδοµάδα). Πτυχιακές εργασίες ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Κατά τα ακαδηµαϊκά έτη ήµουν και είµαι επιβλέπων στις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες: [1] Ανάλυση και σύνθεση ενός ανάστροφου εκκρεµούς χρησιµοποιώντας τεχνικές κλασσικού και ευφυή αυτοµάτου ελέγχου µε χρήση του MATLAB. [2] Έλεγχος ενός boiler ατµού µε MATLAB, SIMULINK, OPC Toolbox. [3] Αριθµητικές µέθοδοι για την λύση του προβλήµατος ιδιοτιµών πολυωνυµικών πινάκων 9

10 µε πιθανές συµµετρίες. [4] Τεχνικές βιοµηχανικής πληροφορικής και αυτοµατισµών που χρησιµοποιούνται σε ένα εργοστάσιο εµφιάλωσης νερού και αναψυκτικών. [5] Αξιολόγηση λύσεων ελεύθερου λογισµικού όπως SCILAB, GNU OCTAVE, SciPy κλπ σαν εναλλακτική λύση του MATLAB για την διδασκαλία και εφαρµογή των θεωριών αυτοµάτου ελέγχου. [6] Ανάλυση ενός συστήµατος γερανού και εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB. [7] Ανάλυση ενός ελικοπτέρου σε οριζόντια πτήση, εύρεση κατάλληλου γραµµικού ελεγκτή µέσω MATLAB και απεικόνιση της εξοµοίωσης σε περιβάλλον VRML. [8] Μελέτη του προβλήµατος ελέγχου της ισορροπίας ενός δίτροχου ροµπότ που κινείται σε ευθεία γραµµή χρησιµοποιώντας το Labview. [9] Εφαρµογή τεχνικών αυτοµάτου ελέγχου χρησιµοποιώντας LEGO MINDSTORMS NXT. [10] Υλοποίηση ενός αυτόµατου συστήµατος παρκαρίσµατος για LEGO MINDSTORMS NXT. [11] SCADA εφαρµογή για LEGO MINDSTORMS NXT. [12] Κατασκευή και έλεγχος ενός δικτύου δεξαµενών. [13] Αξιολόγηση λύσεων ανοιχτού κώδικα για εφαρµογές CRM (Customer relationship management) και προσαρµογή της βέλτιστης λύσης στα πλαίσια της Ελληνικής πραγµατικότητας. [14] Σχεδίαση µη γραµµικού ελεγκτή για την τοποθέτηση ενός ανάστροφου εκκρεµούς από το κάτω σηµείο ισορροπίας του σε κατακόρυφη θέση (swing up). [15] Σχεδίαση ενός βραχίονα SCARA (Selective Compliant Articulated Robot Arm) χρησιµοποιώντας LEGO Mindstorms NXT και MATLAB. ιδακτική Εµπειρία 1998 ΙΝFOLAB AE Εκπαίδευση των υπευθύνων για την σωστή λειτουργία της µηχανογράφησης των εφοριών (TAXIS). Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν διαχείριση λειτουργικού IBM AIX ΙΝFOLAB AE Συµµετείχα ως εκπαιδευτής σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσ/νικης. Το αντικείµενο της εισήγησής µου ήταν το Adobe Photoshop. 10/8/ /12/1999( 7.3) ΚΕΚ ΕΛΤΑ 16/12/1999 6/3/2000( 7.3) 1/12/1999 2/3/2000( 7.3) 10/1/ /3/2000( 7.3) 15/3/ /6/2000( 7.3) 28/2/ /5/2000( 7.3) 5/2/2000 8/5/2000( 7.3) 3/7/2000 6/10/2000( 7.3) Εισηγητής σε διάφορα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης. Το αντικείµενο των 10

11 εισηγήσεών µου περιελάµβανε εισαγωγή στα Windows και το Microsoft Office. 6/10/2003 6/2/2004( 7.4) ΙΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16/2/ /6/2004( 7.4) ιδασκαλία αρχιτεκτονικής δικτύων Η/Υ, δοµών και βάσεων δεδοµένων στο ΙΕΚ Θες/νίκης, της «Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΕ ΟΑΕ». Επαγγελµατική Εµπειρία 9/2/2005 9/11/2005( 4) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας όπου και απέκτησα την ειδικότητα «Αναλυτής Προγραµµατιστής Η/Υ», συµµετείχα (σε απόσπαση) µε το Γ'ΣΣ/NDC-GR (NATO Deployable Corps - Greece) στην άσκηση του ΝΑΤΟ «Gordian Knot 2005». Κατά την προετοιµασία για την άσκηση, συµµετείχα στην δικτύωση µε οπτικές ίνες των εµπλεκόµενων στρατοπέδων, στην εγκατάσταση και διαχείριση Active Directory Services σε Windows 2003 server, στην εγκατάσταση και διαχείριση Exchange servers, όπως και στην εγκατάσταση και διαχείριση ενεργών στοιχείων δικτύου όπως Cisco switches και routers. Επίσης ήµουν υπεύθυνος για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του συστήµατος τηλεδιασκέψεων και τηλεπαρουσιάσεων. 3/6/1999 1/1/2005( 7.1, 7.2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Από τις 3/6/1999 µέχρι τις 1/1/2005 είχα προσωπική εταιρία ανάπτυξης εφαρµογών Η/Υ. εκέµβριος 1997 Ιανουάριος 1998 ΕΚΟ Ερευνητής Μελέτη του προβλήµατος των επικαθήσεων στον αναδευτήρα πρώτων υλών για την παραγωγή PVC της βιοµηχανίας «Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια» (µετέπειτα Ελληνικά Πετρέλαια). Πάρθηκαν δεδοµένα από τα PLC της γραµµής παραγωγής και µοντελοποιήθηκε η γραµµή παραγωγής PVC µέσω MATLAB και νευρωνικών δικτύων. Νοέµβριος 1997 Μάρτιος 1998 INTERMALL AE Network Administrator και developer Web εφαρµογών Ασχολήθηκα µε την διαχείριση τοπικού δικτύου µε Windows NT 4.0, Cisco router, mail server και ΙIS. Συµµετείχα στην ανάπτυξη διαφόρων Web εφαρµογών βασισµένες σε ASP (Active Server Pages) και Microsoft SQL Server. 1/5/ /1/2001( 7.5, 7.2) UTN AE 1/5/ /10/2001( 7.5, 7.2) 27/12/ /1/2002( 7.5, 7.2) Network Administrator και προγραµµατιστής Web εφαρµογών Network administration σε τοπικό δίκτυο µε Windows NT 4.0 server, workstation, Windows 2000 και 98. Στήσιµο και διαχείριση, υλοποίηση VLAN. Αποµακρυσµένη διαχείριση και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων µέσω SNMP (simple network management protocol) συστοιχίας εξυπηρετητών. Στήσιµο και διαχείριση Unix Server (Redhat Linux) ως server, Web server (Apache), DHCP server, IRC server. Ανάπτυξη Web εφαρµογών Ε-commerce (business to business, business to consumer) σε πλατφόρµα Microsoft χρησιµοποιώντας τεχνολογία Microsoft DNA (ASP, Microsoft SQL, XML, Visual Basic). Βασική εκπαίδευση από την Forth-Ecom ( ) στo πακέτo GENTRAN της Sterling Commerce (http://www.sterlingcommerce.com/products/integration/gentran/ ) που αφορούν την επεξεργασία και διακίνηση των συναλλαγών µέσω EDI µηνυµάτων. 11

12 1/1/2002 Σήµερα Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ Τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε συνεργασία µε την εταιρεία Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο «Ενηµέρωση» είναι τα ακόλουθα. Eni-Clip v1.0 - Προγραµµατιστής/Υπεύθυνος µηχανογράφησης. ηµιουργία και σχεδίαση της γραµµής παραγωγής ενός τµήµατος αποδελτίωσης. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκε µια εφαρµογή (Visual basic µε ActiveX controls σε C++) για την διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ (ψηφιοποιηµένες εφηµερίδες και περιοδικά) και δηµιουργία/αντιστοίχιση αποκοµµάτων σε πελάτες. Οι τελικοί πελάτες παραλαµβάνουν τα αποκόµµατά τους µέσω web σελίδας (PHP, postgresql), (postfix server) ή fax (Hylafax fax server). Όλες οι server εφαρµογές εγκαταστάθηκαν σε Debian Linux. Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), λειτουργεί από το 2004 στην συγκεκριµένη εταιρεία και είναι εµπορικά διαθέσιµη απευθυνόµενη σε τµήµατα αποδελτίωσης δηµόσιων οργανισµών. Eni-Lib Προγραµµατιστής. ηµιουργία µιας εφαρµογής για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείου εφηµερίδων (Visual basic, XML για αποθήκευση των µεταδεδοµένων). Εγκατάσταση του προγράµµατος υπάρχει στην ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Η εφαρµογή υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε την εταιρία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» η οποία και προµηθεύει τα ψηφιοποιηµένα έντυπα. Eni-Clip v2.0 Project manager/προγραµµατιστής. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε (από οµάδα τριών προγραµµατιστών) µια γραµµή παραγωγής ηµιαυτόµατης αποδελτίωσης στην οποία µε χρήση OCR και µορφολογικού λεξικού γίνεται αυτόµατη αντιστοίχηση αποκοµµάτων σε πελάτες µε βάση προεπιλεγµένες λέξεις κλειδιά (ή Boolean πράξεις αυτών). Η γραµµή παραγωγής χωρίζεται στις ακόλουθες υποεφαρµογές: Ψηφιοποίηση έντυπων µέσων σε JGP µε χρήση δύο Α3 και ενός Α2 scanner στη Θεσσαλονίκη και αυτόµατη λήψη ήδη ψηφιοποιηµένων εντύπων από Αθήνα µέσω VPN over ADSL. ηµιουργία (κόψιµο) των αποκοµµάτων (Visual Basic εφαρµογή). Ταυτόχρονη αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε τέσσερις εξυπηρετητές (Debian Linux) µε χρήση τεχνικών παράλληλης επεξεργασίας και την πλατφόρµα Sun Grid Engine (http://gridengine.sunsource.net/). To module της αναγνώρισης χαρακτήρων υλοποιήθηκε σε C++ µε τη χρήση του Abbyy Finereader SDK for Linux. Το βήµα αυτό παράγει XML αρχεία τα οποία περιέχουν τις αναγνωρισµένες λέξεις και τις συντεταγµένες τους στην εικόνα. Αντιστοίχιση των λέξεων σε λήµµατα (lemmatization) χρησιµοποιώντας το µορφολογικό λεξικό της Neurolingo (JAVA servlet σε Glassfish application server) και εισαγωγή όλων των µεταδεδοµένων από τα XML σε postgresql. Αυτόµατη αντιστοίχηση του κάθε αποκόµµατος σε πελάτες µε βάση προκαθορισµένες λέξεις κλειδιά ή BOOLEAN πράξεις αυτών. Επιβεβαίωση από ανθρώπους (αποδελτιωτές) της ορθότητας των αποτελεσµάτων για κάθε απόκοµµα (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Άµεση διαθεσιµότητα των αποκοµµάτων σε µια web εφαρµογή (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services). Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης αποκοµµάτων µε βάση λέξεις που περιέχουν µε ταυτοποίηση των ληµµάτων (full text search). Αυτόµατη αποστολή fax/ των αποκοµµάτων (python scripts, postfix mail server, hylafax fax server σε Debian Linux). Εφαρµογή διαχείρισης πελατών (Ajax web εφαρµογή µε χρήση Google Web Toolkit και Java services) και σύνδεσή της µε το CRM ανοιχτού κώδικα Vtiger (http://www.vtiger.com/ ). Η εφαρµογή έγινε για λογαριασµό της εταιρίας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (Α. Παπαδόπουλος κ ΣΙΑ ΟΕ, ), µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ και θα µπει σε πλήρη λειτουργία την αρχή του

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιούλιος 2013 1. Στοιχεία Προσωπικά Ονοματεπώνυμο Καραμπετάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με ανάλυση του: Επαγγελματικού Ερευνητικού Επιστημονικού Διδακτικού και Διοικητικού έργου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ Γενικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ Τόπος-ημ/νία γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, 5 Ιουνίου 1976 Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. κατάσταση Έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Πατρώνυµο: Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο: Κινητό Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόµενα I. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα... 4 II. Σπουδές... 6 III. Επιστηµονικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a ÁÛ ÒÒ ºÆ MSc, PhD Ó Ö Ë Ñ ÛÑ ÁÛ ÒÒ ºÆ ÁÓÙÐÓÙ¾¼½ Προσωπικα Στοιχεια Ονομα Ιωάννης Επώνυμο Νίκας Ονομα Πατρός Ανδρέας Ημερομηνία Γεννήσεως 9 Απριλίου 1977 Τόπος Γεννήσεως Αθήνα Καταγωγή Μαλεσίνα(Ν. Φθιώτιδας)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών 03/10/2006 Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο : Αλεφραγκής Όνομα : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιανουάριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΡΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μιχαλακέλη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μιχαλακέλης ΟΝΟΜΑ : Χρήστος ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Γεώργιος ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : Ανδρονίκη ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 14 Αυγούστου 1970 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Μυτιλήνη, Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Αγαθοκλής Α. Κριμπένης Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EXECUTIVE SUMMARY)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Περδίου Όνοµα Αγγελική Όνοµα πατρός Ευστάθιος Ηµεροµηνία γέννησης 19 Απριλίου 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Επάγγελμα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. 2322) E-mail: mdossis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κούγιας Ιωάννης Ηλίας Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Οικίας: 26340 32271 25 ης Μαρτίου & Κύπρου, Αντίρριο Αιτωλ/νίας,

Διαβάστε περισσότερα