Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/ Διακήρυξη του Ιδρύματος,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/23-09-2013 Διακήρυξη του Ιδρύματος,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ * * * Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΑΡ. Δ.Σ. : ΔΣ 537 α / , 03/ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ,00 ΑΡ. Δ/ΞΗΣ : οικ.δ.σ 765/ Η Επιτροπή διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την με αρ. 03/ Πράξη του Ενιαίου Δ.Σ., συνεδρίασε με τη σύνθεση που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος Πρακτικού την , στα Γραφεία του Νοσοκομείου κατά την καθορισμένη από τη Διακήρυξη ώρα διενέργειας του υπόψη Διαγωνισμού (ώρα 10:30 η πρωινή). Και αφού έλαβε υπόψη: Την, με αρ. 537 α / Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θηβών και την αρ. 03/ Πράξη του Ενιαίου Δ.Σ. με την οποία αποφάσισε τη διενέργεια προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια εξοπλισμού χειρουργείου (αναλώσιμα υλικά χειρουργείου, ,00 - χειρουργικά πλέγματα, ,00 ) του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ, Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/ Διακήρυξη του Ιδρύματος, Τις διατάξεις: α) Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) β) Το άρθρο 10 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) γ) Το άρθρο 11 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) Τις έγκαιρα υποβληθείσες εικοσιτρείς (23) προσφορές, Σημειώνει τα παρακάτω: 1. Μέχρι και την 25η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή & ώρα έως και την 14 η μεσημβρινή περιήλθαν και επέδωσαν προσφορά (φακέλους δικαιολογητικών, προσφορών κ.λ.π.) στην Υπηρεσία εικοσιτρείς (23) προμηθευτές και συγκεκριμένα: Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε MEDI SUP Α.Ε. 5. SURGILIFE Ε.Π.Ε.

2 6. 7. ST MEDICAL PRODUCTS Ε.Π.Ε. 8. DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9. BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 10. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 11. HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε EMERGY PRODUCTS 14. ΝΟΒΕΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 19. AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 20. Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε Την 29η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 η πρωινή, σύμφωνα με την 1 της Διακήρυξης, η ορισθείσα Επιτροπή προέβη στη διενέργεια του εν θέματι Διαγωνισμού και συγκεκριμένα: Στη μονογράφηση του κυρίως φακέλου των εικοσιτριών (23) προσφορών, Στην αποσφράγιση του κυρίως των εικοσιτριών (23) προσφορών, Στο διαχωρισμό από τον κυρίως φάκελο, των υποφακέλων των δικαιολογητικών, των τεχνικών & των οικονομικών προσφορών, Στη μονογράφηση των σφραγισμένων υποφακέλων (δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών προσφορών) των δεκατριών (23) προσφορών, Στη μη αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, αλλά: α] στην τοποθέτησή της σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίσθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή, Και β] στη παράδοση στον Γραμματέα της Επιτροπής για φύλαξη, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα ορισθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα του φακέλου των δικαιολογητικών, από το οποίο -άνοιγμα- διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 3.1 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή 3.2 Η προσφορά της εταιρείας Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. γίνεται αποδεκτή 3.3 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.4 Η προσφορά της εταιρείας MEDI SUP Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.5 Η προσφορά της εταιρείας SURGILIFE Ε.Π.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.6 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του

3 3.7 Η προσφορά της εταιρείας ST MEDICAL PRODUCTS Ε.Π.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.8 Η προσφορά της εταιρείας DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.9 Η προσφορά της εταιρείας BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.10 Η προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.11 Η προσφορά της εταιρείας HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.12 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή 3.13 Η προσφορά της εταιρείας EMERGY PRODUCTS γίνεται αποδεκτή 3.14 Η προσφορά της εταιρείας ΝΟΒΕΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή 3.15 Η προσφορά της εταιρείας COLOPLAST ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.16 Η προσφορά της εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ γίνεται αποδεκτή 3.17 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.18 Η προσφορά της εταιρείας TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.19 Η προσφορά της εταιρείας AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.20 Η προσφορά της εταιρείας Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.21 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή 3.22 Η προσφορά της εταιρείας γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του 3.23 Η προσφορά της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA Α.Ε. γίνεται αποδεκτή καθότι τηρεί τα νόμιμα δικαιολογητικά που προέβλεπε η διακήρυξη του και στο άνοιγμα του φακέλου των τεχνικών προσφορών, από το οποίο -άνοιγμαδιαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές για να μη τραυματίζουν τα χέρια, με δυνατότητα πολλαπλών κλιβανισμών. ΝΟΒΕΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. 2 Απορρυπαντικό απολυμαντικό για το δάπεδο του χειρουργείου χωρίς αλδεΰδες και φορμαλδεΰδη Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Απολυμαντικό διάλυμα εργαλείων ορθοφθαλαλδεϋδης, υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων με ταχεία δράσης σε 5 λεπτά. Να έχει ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο δράση και να καταστρέφει μέχρι και το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα καθαρισμού ιατρικών εργαλείων, ουδέτερου ph, με πρωτεολυτική δράση για την αφαίρεση των οργανικών ρύπων από τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια. Να είναι χαμηλού αφρισμού και ουδέτερου ph. Να είναι σχεδιασμένο για χρήση στο χέρι. Μάσκες μιας χρήσεως για το χειρουργείο, με μαλακό έλασμα σε όλο το μήκος για καλή εφαρμογή, με ενσωματωμένα κορδόνια να είναι τριών στρωμάτων, απαλή στο δέρμα, να έχει άριστη αναπνευστικότητα, υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος Σκούφιες χειρουργείου μιας χρήσης ανδρών, γυναικών και ορθ/κες για κάλυψη όλης της κεφαλής, με κορδόνι που δένει πίσω, με λάστιχο πίσω, με λάστιχα ολόγυρα, διάτρητες για καλό αερισμό, κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής. Χειρουργικός Κεφαλόδεσμος αντιιδρωτικός και δροσιστικός. από PVA (polyvinil Alcohol) ειδικής επεξεργασίας. Γυαλιά πολλαπλών χρήσεων πλαστικά προστασίας κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση, να είναι πανοραμικοί και να έχουν μεγάλο οπτικό πεδίο. Ρύγχος αναρρόφησης με διακόπτη και λαβή για άνοιγμα και κλείσιμο της αναρρόφησης (YANKAUER). Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα, μεγέθη: Νο 10, Νο11, Νο15, Νο 20, Νο 22, Νο Αυτοκόλλητες πλάκες γείωσης διαθερμίας μιας χρήσεως. Να φέρει δαχτυλίους Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. MEDI SUP Α.Ε.

5 12 13 ασφαλείας που να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ενήλικες και σε παιδιά. Τα συνοδά καλώδια σύνδεσης να παρέχονται δωρεάν. Χειρολαβές διαθερμίας με ενσωματωμένο καλώδιο με δυο button για κοπή και αιμόσταση και δυνατότητα χειρισμού με το χέρι και ποδοδιακόπτη. Κατάλληλες για χρήση από όλες τις Χειρουργικές Ειδικότητες (Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική) Ηλεκτρόδια μονοπολικής διαθερμίας σε όλους τους τύπους [μπίλια, κώνος, μαχαιρίδιο, βελόνη, σπαθάκι και ακίδες οφθαλμολογικής χρήσεως] και διαστάσεις, αποστειρωμένα μιας χρήσεως και πολλαπλών χρήσεως με δυο κομβία κοπής και αιμόστασης με αποσπωμενο άκρο 14 Σφουγγαράκια καθαρισμού διαθερμίας Ελαστικός σωλήνας παροχέτευσης pen rose, από μαλακό latex, σε διάφορα μήκη και διαμέτρους. Σωλήνας τύπου KEHR, σε σχήμα T χωρίς ραφές στα σημεία ένωσης για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων από μαλακό ελαστικό κόκκινο (όλα τα μεγέθη) Παροχέτευση χαμηλού κενού, ως άνω χωρητικότητας ml α, σε τύπο φυσούνας, β σε τύπο πουάρ για την δημιουργία κενού με βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Μονάδα παροχέτευσης Θώρακος BILLAW. Δυο θαλάμων από διάφανο και στέρεο πλαστικό να διαθέτει βάση στήριξης και θάλαμο συλλογής 2500ml και άνω με διαβαθμίσεις ειδικό για νεογνά. Να είναι αποστειρωμένη Καθετήρες θώρακος. Από PVC με τροκάρ από αλουμίνιο με αιχμηρή μύτη ακτινοσκιερός με διαβάθμιση ανά 5cm αποστειρωμένος σε σκληρή συσκευασία σε μεγέθη από 8 έως 32. STRIPERS σαφηνεκτομής μιας χρήσης αποστειρωμένα αποτελούμενα από δυο εκριζωτές πλαστικούς με 4 μπουτόν σε διάφορα μεγέθη και χειρολαβή. Καθετήρας εμβολεκτομής αγγείων αποστειρωμένοι από αντιαλλεργικό υλικό χωρίς latex με μπαλόνι με σταθερό η εύκαμπτο άκρο, μονού και διπλού αυλού και σε διάμετρο 2-7 f, τύπου fogarty, μήκους cm. Αποστειρωμένοι μαρκαδόροι για χειρουργική δέρματος Αιμοστατική, απορροφήσιμη ρευστή ουσία χοίρειας ζελατίνης. Να ενδείκνυται για χρήση σε ανοικτές & ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Να απορροφάται σε 4-6 εβδομάδες. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MEDI SUP Α.Ε. MEDI SUP Α.Ε. MEDI SUP Α.Ε. TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΝΟΒΕΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

6 Αιμοστατική γάζα απορροφήσιμη σε πυκνοϋφασμένη μορφή. Φυτικής Προέλευσης (100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη) 24 Να επιφέρει αιμόσταση εντός 1-5 λεπτών Να απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό εντός 1-2 εβδομάδων. Να έχει την ελάχιστη δυνατή αντίδραση α. 7,5εκ x 10εκ περίπου β. 2,5εκ. x 2,5εκ περίπου ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Απορροφήσιμος Αιμοστατικός Σπόγγος 25 Ζελατίνης σε διάσταση 30 x 80 mm DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ANAL) ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ 26 Ποδιές πλαστικές λευκές μιας χρήσεως Κάλυμμα καλωδίου 13 x 250 cm και 18 x cm, διπλωμένο τηλεσκοπικά, διπλωμένο από την εσωτερική πλευρά του Καλύμματα χειρουργικού τραπεζίου MAYO δυο στρωμάτων από ενισχυμένο 28 non-woven + πράσινο φιλμ αδιάβροχο αντιστατικό διαστάσεων τουλάχιστον 145 x 170cm 29 Aποστειρωμένα χειρουργικά πεδία αδιάβροχα 3ων στρωμάτων: α. Διαστάσεις 45 x 75 β. Διαστάσεις 75 x 90 γ. Διαστάσεις 150 x Χειρουργικά πεδία καισαρικής τομής με σάκο συλλογής υγρών και επικολούμενη επιφάνεια διαστάσεως 220 x 260 cm Πακέτα ιματισμού γενικής χειρουργικής αποτελούμενο από :1 κάλυμμα τραπεζίου mayo 150 x 200cm, 80 x 145 cm 4 χειροπετσέτες, 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων 80 x 150cm, 150 x 180 cm, 1 αυτοκόλλητη ταινία 10 x 50cm, 1 κάλυμμα τραπεζιού 75 x 90cm Πακέτα ιματισμού για επεμβάσεις ορθοπεδικές, ισχίου αποτελούμενο από: 1 κάλυμμα τραπεζιού mayo 150 x 200cm, 80 x 145cm - 4 χειροπετσέτες - 1 χειρουργικό πεδίο καλύμματος τραπεζιών εργαλείων 180 x 150cm - 1 αυτοκόλλητη ταινία 10 x 50cm - 1 χειρουργικό πεδίο ασθενούς 75 x 90 cm 33 Ποδονάρια μιας χρήσης Βάζα για ιστολογικά παρασκευάσματα, 34 πλαστικά, με ασφαλές κούμπωμα διαφόρων μεγεθών(100ml, 500ml, 2500ml, 5000ml) 35 Στρώματα και ειδικά προστατευτικά σώματος από αφρολέξ και σιλικόνη σε ποικιλία μεγεθών MEDI SUP Α.Ε. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

7 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. Σετ αποκατάστασης βουβωνοκήλης, το οποίο να αποτελείται από προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα με οπή και προσχηματισμένο κώνο, διαστάσεων: SURGILIFE Ε.Π.Ε. ST MEDICAL PRODUCTS Ε.Π.Ε. BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. EMERGY PRODUCTS 1.1 medium 1.2 large 2. Συνθετικό βιοαπορροφήσιμο εμβάλωμα τύπου κώνου για την αποκατάσταση όλων των τύπων βουβωνοκηλών SURGILIFE Ε.Π.Ε. ST MEDICAL PRODUCTS Ε.Π.Ε. BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. EMERGY PRODUCTS Οι εταιρείες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για συγκεκριμένα είδη η καθεμία είναι και περνάνε στην επόμενη φάση (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) είναι οι εξής: Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε MEDI SUP Α.Ε. 5. SURGILIFE Ε.Π.Ε ST MEDICAL PRODUCTS Ε.Π.Ε. 8. DPS MEDICAL Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9. BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 10. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 11. HOSPITAL LINE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε EMERGY PRODUCTS 14. ΝΟΒΕΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 19. AKAHAI Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και διαβιβάζει δια της Διοικητικής Υπηρεσίας το παρόν Πρακτικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για τις περαιτέρω δικές του ενέργειες.

8 Θήβα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11283/3-7-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ Συνημμένα: -Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών -Αξιολόγηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ.ΠΕ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ Συνημμένα: -Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών -Αξιολόγηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ.ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ Γ.Ν. Σ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ Σ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 2 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΛΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΛΟΙ 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16-02-2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377245-2010:text:el:html GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ)

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ Εντερόκλισης Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR με σύστημα κλειδώματος Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 16002061 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 cm ΑΠΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 09-07- 0 Αρ Διακήρυξης: 8 Αριθ Πρωτ: 458 Ταχ Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας.

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας. 1 Η Εταιρεία μας Η νέο ιδρυθείσα εταιρία ΤΜΤ Ο.Ε. δημιουργήθηκε από έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της υγείας με πολύ μεράκι και όρεξη για δουλειά. Στόχος μας είναι, να πάμε κόντρα στην εποχή χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: 22/05/15 7:43 ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1. Αλοιφή ενυδατική, αδιάβροχη για πρόληψη ερεθισμών του δέρματος γύρω από το στόμιο 60ml +/- 10% 2. Καθαριστικό δέρματος ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο

Διαβάστε περισσότερα