ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Konakion 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε φύσιγγα του 1 ml διαλύµατος µικτών µικκυλίων περιέχει 10 mg Phytomenadione (συνθετική βιταµίνη Κ 1 ). 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ιάλυµα για από στόµατος χρήση ή για παρεντερική χρήση (Πόσιµο / Ενέσιµο διάλυµα) 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Αιµορραγίες ή κίνδυνος αιµορραγίας εξαιτίας σοβαρής ένδειας των παραγόντων πήξης ΙΙ (προθροµβίνης), VΙΙ, ΙΧ και Χ ως συνέπεια έλλειψης της βιταµίνης Κ ή υπερβολικής χρήσης αντιπηκτικών φαρµάκων του τύπου της δικουµαρόλης που δρουν ανταγωνιστικά στη βιταµίνη Κ (αντιβιταµίνες Κ). Έλλειψη της βιταµίνης Κ από ανεπαρκή ενδογενή σύνθεση (π.χ. νεογέννητα, καταστροφή εντερικής χλωρίδας λόγω παρατεταµένης χορήγησης ευρέος φάσµατος αντιβιοτικών). Έλλειψη της βιταµίνης Κ από ανεπαρκή προσφορά, όπως σε αποκλειστική παρεντερική διατροφή χωρίς συµπλήρωµα βιταµίνης Κ (σπάνια). Έλλειψη βιταµίνης Κ από µειωµένη απορρόφηση από το γαστρεντερικό σύστηµα (η Κ 1 απορροφάται στο λεπτό έντερο παρουσία χολικών αλάτων και παγκρεατικού υγρού) όπως σε: - Αποφράξεις ή συρίγγια χοληφόρων. - Ατρησία χοληφόρων σε νεογνά και βρέφη. - Σύνδροµα δυσαπορρόφησης (εκτοµή εκτεταµένου τµήµατος του λεπτού εντέρου, ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn, δυσεντερία). Υποπροθροµβιναιµία από λήψη φαρµάκων - Αντιπηκτικά του τύπου της δικουµαρόλης - Μεγάλες ποσότητες σαλικυλικών Υποπροθροµβιναιµία από δηλητηριάσεις µε δηλητήρια µυοκτονίας (αντιπηκτικά µακράς ενέργειας). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Οι φύσιγγες του Konakion µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για ενδοφλέβια ή για από στόµατος χρήση. Ενδοφλέβια χορήγηση Το διάλυµα της φύσιγγας δεν θα πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα ενέσιµα διαλύµατα. Μπορεί να χορηγείται ενδοφλεβίως βραδέως ή να διαλύεται σε 50 ml γλυκόζης 5% και να ενίεται στο κατώτερο τµήµα της συσκευής έγχυσης, κατά τη διάρκεια συνεχούς έγχυσης γλυκόζης 5% ή χλωριούχου νατρίου 0,9%. Σε υποπροθροµβιναιµία µε αιµορραγικές εκδηλώσεις από αντιπηκτικά χορηγούνται: mg την ηµέρα σε ενδοφλέβια έγχυση µε παρακολούθηση του INR. Συνήθης δοσολογία Σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή αιµορραγία, π.χ. κατά τη διάρκεια αντιπηκτικής θεραπείας: Η χορήγηση κουµαρινικού αντιπηκτικού πρέπει να διακοπεί και να χορηγείται αργά µια ενδοφλέβια ένεση του Konakion (τουλάχιστον σε 30 δευτερόλεπτα) σε µια δόση 5-10 mg µαζί µε πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα (FFP) ή µε συµπυκνωµένο σύµπλεγµα προθροµβίνης (PCC). Η δόση της βιταµίνης Κ1 µπορεί να επαναληφθεί ως απαιτείται. 1

2 Συστάσεις δοσολογίας για θεραπεία µε Βιταµίνη K1 σε ασθενείς µε ασυµπτωµατικά υψηλό INR µε ή χωρίς ήπια αιµορραγία: Αντιπηκτικό INR Από στόµατος βιταµίνη K1 Ενδοφλέβια βιταµίνη K1 Βαρφαρίνη Ασενοκουµαρόλη Φαινπροκουµόνη έως 2,5 mg για αρχική αποκατάσταση 2 έως 5 mg για ταχεία αποκατάσταση (προσθήκη 1 έως 2 mg εάν το INR παραµένει υψηλό µετά από 24 ώρες) 0,5 έως 1 mg 0,5 έως 1 mg >9 2,5 έως 5 mg (έως 10 mg) 1 mg έως 2 mg 1 έως 2 mg >8 3 έως 5 mg 1 έως 2 mg έως 5 mg 2 έως 5 mg >9 2 έως 5 mg 2 έως 5 mg >10 ε συνιστάται Εξατοµικευµένες δόσεις Συστάσεις δοσολογίας για θεραπεία µε Βιταµίνη K1 σε ασθενείς µε σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή αιµορραγία: Αντιπηκτικό Κατάσταση Ενδοφλέβια βιταµίνη Ταυτόχρονη θεραπεία K1 Βαρφαρίνη Σοβαρή αιµορραγία 5 έως 10 mg FFP ή PCC Απειλητική για τη ζωή αιµορραγία 10 mg FFP, PCC, ή ανασυνδυασµένος παράγοντας VIIa Ασενοκουµαρόλη Φαινπροκουµόνη Σοβαρή αιµορραγία Σοβαρή αιµορραγία µε INR <5.0 Σοβαρή αιµορραγία µε INR >5.0 FFP πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα PCC συµπυκνωµένο σύµπλεγµα προθροµβίνης 5 mg FFP, PCC, ή συµπυκνωµένη προθροµβίνη και παράγοντα VII 5 mg PCC 10 mg PCC Xoρήγηση από το στόµα Είτε µε δοσοµετρική σύριγγα Konakion είτε µε απλή σύριγγα. Το διάλυµα του Konakion µπορεί να χορηγηθεί από του στόµατος µε µία σύριγγα ως ακολούθως: αναρροφήστε την απαιτούµενη ποσότητα από τη φύσιγγα χρησιµοποιώντας µία σύριγγα µε βελόνα. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και χορηγήστε το περιεχόµενο της σύριγγας απευθείας στο στόµα του ασθενούς. Ξεπλύνετε µε υγρό. Ειδικές δοσολογικές οδηγίες Χρήση στους ηλικιωµένους Οι ηλικιωµένοι ασθενείς τείνουν να είναι πιο ευαίσθητοι στην αποκατάσταση της πηκτικότητας µε Konakion. Γι αυτό η δοσολογία σε αυτή την οµάδα ασθενών πρέπει να κυµαίνεται στις χαµηλότερες τιµές των συνιστώµενων ορίων. Οι µικρές δόσεις 0,5 έως 1 mg ενδοφλέβιας ή από στόµατος Βιταµίνης K 1 έδειξαν ότι µειώνουν αποτελεσµατικά το INR έως <5,0 εντός 24 ωρών (βλέπε παράγραφο 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες). Παιδιά ηλικίας µεγαλύτερης του ενός έτους 2

3 Η βέλτιστη δόση πρέπει να αποφασίζεται από το θεράποντα γιατρό σύµφωνα µε την ένδειξη και το βάρος του ασθενούς. Το 1/10 µιας ενδοφλέβιας δόσης ενηλίκων της Βιταµίνης K1 έχει αναφερθεί ότι είναι αποτελεσµατική στην αναστροφή ασυµπτωµατικά υψηλού (> 8) INR σε παιδιά µε κλινικά καλή εικόνα. 4.3 Αντενδείξεις Το Konakion αντενδείκνυται σε ασθενείς µε γνωστή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Οι φύσιγγες του Konakion δεν πρέπει να χορηγούνται ενδοµυϊκώς, διότι η ενδοµυϊκή οδός εµφανίζει χαρακτηριστικά βραδείας αποδέσµευσης (depot) και η συνεχιζόµενη αποδέσµευση βιταµίνης Κ 1 θα οδηγούσε σε δυσκολίες επαναφοράς της αντιπηκτικής θεραπείας. Επιπροσθέτως, ενδοµυϊκές ενέσεις χορηγούµενες σε άτοµα που έχουν λάβει αποτελεσµατική αντιπηκτική θεραπεία, ενέχουν τον κίνδυνο δηµιουργίας αιµατώµατος. 4.4 Iδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Τη στιγµή της χρήσης, το διάλυµα στη φύσιγγα πρέπει να είναι διαυγές. Κατόπιν µη ορθής αποθήκευσης, τα διαλύµατα µπορεί να γίνουν θολά ή να εµφανίσουν διαχωρισµό φάσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι φύσιγγες δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Η προσεκτική παρακολούθηση του INR είναι απαραίτητη κατόπιν χορήγησης του Konakion σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Η βιταµίνη K 1 ανταγωνίζεται το αποτέλεσµα των αντιπηκτικών κουµαρινικού τύπου. Συγχορήγηση φαρµάκων κατά των σπασµών µπορεί να παραβλάψει τη δράση της βιταµίνης K Κύηση και γαλουχία Χρήση κατά την κύηση: εν έχουν διεξαχθεί ελεγχόµενες µελέτες µε Konakion σε πειραµατόζωα ή έγκυες γυναίκες. Με βάση την κλινική εµπειρία πολλών ετών δεν υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν ότι η βιταµίνη K 1 ή τα έκδοχα που περιέχονται στο Konakion έχουν εµβρυοτοξική δράση όταν το φάρµακο χορηγείται κατά τους 8 πρώτους µήνες στις συνιστώµενες δοσολογίες. Ωστόσο, οµοίως µε όλα τα φάρµακα το Konakion πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες µόνο αν το όφελος για τη µητέρα υπερτερεί του κινδύνου για το έµβρυο. Εφόσον η βιταµίνη Κ 1 δε διαπερνά γρήγορα τον πλακούντα, δε συνιστάται το Konakion να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες, ως προφύλαξη από αιµορραγική νόσο των νεογνών. Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας Ένα µικρό µόνο κλάσµα της χορηγούµενης βιταµίνης Κ 1 περνά στο µητρικό γάλα. Σε θεραπευτικές δόσεις, η χορήγηση του Konakion σε θηλάζουσες µητέρες, δεν θέτει σε κίνδυνο τα βρέφη τους. Εντούτοις, το Konakion δε συνιστάται σε θηλάζουσες µητέρες, ως προφύλαξη από την αιµορραγική νόσο των νεογνών. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων εν εφαρµόζεται. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται παρακάτω ανά όργανο σύστηµα και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100, <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000, 3

4 <1/100), σπάνιες ( 1/10.000, <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000) συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων αναφορών. ιαταραχές ανοσοποιητικού συστήµατος Πολύ σπάνιες: Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις µετά από ενδοφλέβια χορήγηση Konakion. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ σπάνιες: φλεβική ευαισθησία ή φλεβίτιδα σε συσχετισµό µε ενδοφλέβια χορήγηση Konakion. 4.9 Υπερδοσολογία εν υπάρχει κανένα γνωστό κλινικό σύνδροµο που να αποδίδεται σε υπερβιταµίνωση µε βιταµίνη Κ 1. Η δραστικότητα της αντιπηκτικής θεραπείας µπορεί να επηρεαστεί. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Κωδικός ATC: B02BA Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Η συνθετική βιταµίνη Κ 1 (φυτοµεναδιόνη), το δραστικό συστατικό του Konakion, είναι ένας πρόδροµος παράγων πήξης. Ως συστατικό του συστήµατος της ηπατικής καρβοξυλάσης, συµµετέχει στη µεταγραφική καρβοξυλίωση των παραγόντων πήξης ΙΙ (προθροµβίνη), VΙΙ, ΙΧ και Χ και των αναστολέων πήξης, πρωτεϊνών C και S στη µεταγραφική φάση. Τα αντιπηκτικά του τύπου της δικουµαρόλης αναστέλλουν την αναγωγή της βιταµίνης Κ 1 (µορφή κινόνης) προς βιταµίνη Κ 1 υδροκινόνη, ενώ επίσης εµποδίζουν την αναγωγή σε µορφή κινόνης της εποξειδικής βιταµίνης Κ 1 που προκύπτει µετά την αντίδραση καρβοξυλίωσης. Η βιταµίνη Κ 1 είναι ανταγωνιστής των αντιπηκτικών του τύπου της δικουµαρόλης, π.χ. φαινπροκουµόνη. Όµως δεν εξουδετερώνει τη δράση των ηπαρινών. Η πρωταµίνη είναι ο ανταγωνιστής της ηπαρίνης. Η βιταµίνη K 1 δεν είναι αποτελεσµατική στην κληρονοµική υποπροθροµβιναιµία ή στην υποπροθροµβιναιµία που προκαλείται από βαριά ηπατική ανεπάρκεια. Στο διάλυµα µικτών µικκυλίων η βιταµίνη Κ 1 διαλυτοποιείται µε τη βοήθεια ενός φυσιολογικού κολλοειδούς συστήµατος µικκυλίων που ευρίσκεται στο ανθρώπινο σώµα και αποτελείται από λεκιθίνη και χολικό οξύ. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση Μια φαρµακοκινητική µελέτη υπέδειξε ότι το διάλυµα της βιταµίνης Κ 1 που χορηγείται από στόµατος απορροφάται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Από στόµατος χορηγούµενες δόσεις βιταµίνης K 1 απορροφώνται πρωταρχικά από τα µεσαία τµήµατα του λεπτού εντέρου. Η συστηµατική διαθεσιµότητα κατόπιν χορήγησης δόσης από στόµατος είναι περίπου 50%, µε ένα ευρύ φάσµα µεταβλητότητας κατ άτοµο. Έναρξη της δράσης εµφανίζεται περίπου 1-3 ώρες κατόπιν ενδοφλέβιας χορήγησης και 4-6 ώρες κατόπιν από στόµατος χορηγούµενων δόσεων. Κατανοµή Το αρχικό διαµέρισµα κατανοµής αντιστοιχεί στον όγκο του πλάσµατος. Στο πλάσµα, 90% της βιταµίνης Κ 1 συνδέεται µε τις λιποπρωτεΐνες (κλάσµα VLDL). Οι φυσιολογικές συγκεντρώσεις της βιταµίνης Κ 1 στο πλάσµα κυµαίνονται από 0,4 σε 1,2 ng/ml. Κατόπιν ενδοφλέβιας χορήγησης 10 mg βιταµίνης Κ 1 (Konakion ), τα επίπεδα στο πλάσµα, µετά από 1 ώρα είναι περίπου 500 ng/ml και περίπου 50 ng/ml στις 12 ώρες. Η βιταµίνη Κ 1 δε διαπερνά γρήγορα τον πλακούντα και κατανέµεται ελάχιστα στο µητρικό γάλα. 4

5 Μεταβολισµός Η βιταµίνη Κ 1 µετατρέπεται ταχέως σε περισσότερο πολικούς µεταβολίτες συµπεριλαµβανοµένου του Κ 1-2,3-εποξειδίου. Μέρος αυτού του µεταβολίτη επαναµετατρέπεται σε βιταµίνη Κ 1. Αποβολή Μετά τη µεταβολική αποικοδόµηση, η βιταµίνη Κ 1 απεκκρίνεται στη χολή και τα ούρα ως γλυκουρονίδιο και ως όξινος θειικός εστέρας. Ο τελικός χρόνος ηµιζωής στους ενήλικες είναι 14± 6 ώρες µετά την ενδοφλέβια χορήγηση και 10 ± 6 ώρες µετά την από στόµατος χορήγηση. Ποσοστό µικρότερο του 10% µιας δόσης απεκκρίνεται αµετάβλητο στα ούρα. Φαρµακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις Η εντερική απορρόφηση της βιταµίνης Κ 1 παραβλάπτεται από ποικίλλες καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων συνδρόµων δυσαπορρόφησης, συνδρόµου βραχείας έλικας, ατρησίας χοληφόρων και παγκρεατικής ανεπάρκειας. Εποµένως, η δόση για αυτήν την οµάδα ασθενών θα πρέπει να µην ξεπερνάει το κάτω όριο του συνιστώµενου εύρους δόσεων (βλέπε παράγραφο 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης). 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια εν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία αυτών που έχουν αναφερθεί στα υπόλοιπα λήµµατα της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος µε τα έκδοχα GLYCOCHOLIC ACID SODIUM HYDROXIDE LECITHIN FOR MIXED MICELLES 100% HYDROCHLORIC ACID 37% (i.f.o 10% HCI) WATER FOR INJECTIONS 6.2 Ασυµβατότητες Βλέπε κεφάλαιο οσολογία και τρόπος χορήγησης. 6.3 ιάρκεια ζωής 36 µήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Να µη φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25 o C και να προφυλάσσεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Συσκευασία 5 σκουρόχρωµων γυάλινων φυσίγγων των 10 mg/ml. Κάθε σκουρόχρωµη γυάλινη φύσιγγα περιέχει 1ml διαυγούς διαλύµατος µικτών µικκυλίων 10mg βιταµίνης Κ 1 (όγκος πλήρωσης 1,15ml). 6.6 Οδηγίες χρήσης / χειρισµού Βλέπε κεφάλαιο οσολογία και τρόπος χορήγησης. 6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα ROCHE (HELLAS) A.E. Αλαµάνας 4 & ελφών Μαρούσι, Αττική ΤΗΛ:

6 FAX: Κάτοχος ειδικής αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο Γ.Α. Σταµάτης & Σία Λτδ 27 Ανδρέα Αραούζου 1076 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Fax: ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 3720/ Αριθµός εδικής αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: S ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας: Ηµεροµηνία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Madopar 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε ιασπειρόµενο δισκίο περιέχει: 100 mg Levodopa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xenical 120 mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 120 mg orlistat.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα 5% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levemir 100 U/ml ενέσιµο διάλυµα σε φυσίγγιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει 100 U insulin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVANTRONE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Kάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 20 mg Mitoxantrone Hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TESTOGEL 25 mg, γέλη σε φακελίσκο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένας φακελίσκος 2,5 g περιέχει 25 mg τεστοστερόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com Φάρμακα στην Ψυχιατρική http://psigr.tripod.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) REMINYL (υδροβρωμική γκαλανταμίνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REMINYL 8mg καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin*....10 mg (10 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IMIGRAN TM 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α. Sumatriptan Succinate 50mg/δισκίο. β. Sumatriptan Succinate 100mg/δισκίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Gastrografin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 100 ml γαστρεντερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur δισκία, 10 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δισκίο Androcur περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nimotop 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φιάλη των 50ml που περέχει 10mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ZOVIRAX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ισκία 200mg Aciclovir ισκία για ιασπορά 800mg Aciclovir Eναιώρημα υγρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών TOPISTIN TOPISTIN δισκία επικαλυµµένα µε υµένιο 500mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 500mg σιπροφλοξασίνης. TOPISTIN ενέσιµο διάλυµα για έγχυση 400mg/200ml vial & bag και 200mg/100ml vial & bag: Κάθε 1ml διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Arvekap 3,75mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Arvekap 3,75mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arvekap 3,75mg 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arvekap 3,75mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Triptorelin (INN) 3,75 mg ανά φιαλίδιο Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SmofKabiven Peripheral Peripheral, γαλάκτωμα για ενδοφλέβια έγχυση. Glucose 13% 656 ml 1036 ml 544 ml

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SmofKabiven Peripheral Peripheral, γαλάκτωμα για ενδοφλέβια έγχυση. Glucose 13% 656 ml 1036 ml 544 ml ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SmofKabiven Peripheral Peripheral, γαλάκτωμα για ενδοφλέβια έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το SmofKabiven Peripheral

Διαβάστε περισσότερα