Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση"

Transcript

1 MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή του υλικού Το MASTERSEAL 588 είναι ένα τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανοποιητικό δύο συστατικών, τροποποιημένο με πολυμερή, γκρίζου χρώματος, ειδικό για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα, ρολό ή ψεκασμό και δημιουργεί μια μεμβράνη ανθεκτική στην υδροστατική πίεση, με υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Κύρια πεδία εφαρμογής Το υλικό είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση, ενδεικτικά, καναλιών, φραγμάτων, δεξαμενών για την αποθήκευση του πόσιμου νερού, δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας, δεξαμενών και υδραυλικών αγωγών. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών 2 mm (Κατηγορία A4 1,25-2,5 mm). Πιστοποιημένο για επαφή με το πόσιμο νερό (Ιτ. Υ.Δ. 174/ και Ν.Δ. 31/ ). Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου UN EN 1504/2 («Συστήματα προστασίας των επιφανειών από σκυρόδεμα») και τα όρια αποδοχής, όσον αφορά τα εξής: o Προστασία κατά της διείσδυσης. o Έλεγχος της υγρασίας. o Φυσική αντοχή. o Χημική αντοχή. o Αύξηση της ειδικής αντίστασης. Χαρακτηριστικά Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία 3,4 kg/m 2 για 2 mm πάχους. 35,32 kg (25 kg συστ. A, 10 λίτρα συστ. B) MasterSEAL / 5

2 Χαρακτηριστικά Aπόδοσης (Οι τιμές αναφέρονται σε πάχος 2 mm) Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Απόδοση Πρόσφυση σε σκυρόδεμα, UN EN 1542: σε υπόστρωμα αναφοράς MC (0,40) με λόγο νερού προς τσιμέντο 0,40 όπως περιγράφεται στο UN EN 1766 > 0,8 MPa Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σε 23 C, UN EN 1062/7 Στατική: υπερβαίνει την Κατηγορία A4 (άνοιγμα της ρωγμής > 1,25 mm). Δυναμική: Υπερβαίνει την Κατηγορία B3.1 (1000 κύκλοι, συχνότητα 0,03 Hz, άνοιγμα μέγιστης ρωγμής wo = 0,3 mm και ελάχιστης wu = 0,1 mm, τραπεζοειδές Αντοχή στην κρούση, UN EN SO 6272 Κατηγορία : 4 N m Κατηγορία : 10 N m Κατηγορία : 20 N m Διαπερατότητα στο CO 2, πάχος αέρα ισοδύναμο με Sd, UN EN 1062/6. - Sd = µ s - µ = συντελεστής διάχυσης σε CO 2, - S = πάχος της επένδυσης Κατηγορία (ίση με πτώση σφαίρας χάλυβα 1 kg από 2 m) Sd > 140 m Η διαπερατότητα των υδρατμών υπολογίζεται ως πάχος αέρα ισοδύναμο με Sd, UN EN SO 7783/1. - Sd = µ s, - µ = συντελεστής διάχυσης ατμών, - S = πάχος της επένδυσης Κατηγορία : Sd <5 m (Διαπερατό) Κατηγορία : Sd 5 και 50 m Κατηγορία : Sd > 50 (Μη Διαπερατό) Sd < 3 m, Κατηγορία -0,5 Συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης, UN EN 1062/3 < 0,1 kg m -2 h Θερμική συμβατότητα: Πρόσφυση UN EN 1542 μετά από 50 κύκλους ψύξης και απόψυξης με αλάτι UN EN 13687/1 > 0,8 MPa Αντοχή στις καιρικές συνθήκες (2000 ώρες υπεριωδών ακτινών και συμπυκνωμάτων), UN EN 1062/11 Απουσία διόγκωσης, ρηγματώσεων ή αποφλοίωσης Αντοχή στην τριβή, UN EN SO 5470/1 (φορτίο 1000 g, δίσκος H22/1000 κύκλους) Απώλεια βάρους < 800 mg Αντοχή σε θετική υδραυλική πίεση, UN EN 12390/8 5 bar (ίσο με μια στήλη νερού 50 m) Αντοχή σε αρνητική υδραυλική πίεση, UN 8298/8 2,5 bar (ίσο με μια στήλη νερού 25 m) MasterSEAL / 5

3 Χαρακτηριστικά χημικής απόδοσης (Oι τιμές αναφέρονται σε πάχος 2 mm) Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει ως ενδεικτικός γενικός οδηγός. Για ειδικές περιπτώσεις, συμβουλευτείτε το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της BASF Απαιτήσεις για τη χημική αντοχή Απόδοση Αντίσταση σε έντονη χημική προσβολή, UN EN 13529: Κατηγορία : μετά από 3 ημέρες επαφής, επιτρεπόμενη μείωση Shore 50 %. Κατηγορία : 28 ημέρες επαφής, Επιτρεπόμενη μείωση Shore 50 % Kατηγορία Μείωση Shore Υγρό δοκιμής 4: (60% Τολουόλιο, 30% Ξυλόλιο, 10% Μεθυλοναφθαλίνιο) Επιθετικές ουσίες εφάμιλλες με το υγρό δοκιμής: υδρογονάνθρακες όπως βενζίνη, καύσιμα αεροπλάνων, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, καμένα λάδια μηχανών και μηχανισμών (εκτός από το βενζόλιο και το αργό πετρέλαιο). Υγρό δοκιμής 9 (Οξικό οξύ 10%) Επιθετικές ουσίες εφάμιλλες με το υγρό δοκιμής: διαλύματα οργανικών οξέων, με περιεκτικότητα έως 10%, όπως οξικό οξύ, κιτρικό οξύ, τρυγικό οξύ, οξέα που προκύπτουν από τη ζύμωση τροφίμων ή οργανικών υλικών. Υγρό δοκιμής 10 (Θειικό οξύ 20%) Επιθετικές ουσίες εφάμιλλες με το υγρό δοκιμής: ανόργανα οξέα, με περιεκτικότητα έως 20%, και υδρολυμένα άλατα σε όξινo διάλυμα (ph <6), εκτός από υδροφθορικό οξύ, τα οξειδωτικά οξέα και τα άλατά τους, όπως για παράδειγμα: θειώδες οξύ, νιτρικό οξύ, νιτρώδες οξύ, υδροχλωρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, φωσφορώδες οξύ, βορικό οξύ, πυριτικό οξύ και άλατα τύπου ανθρακικό νάτριο και διθειώδες νάτριο. Υγρό δοκιμής 11 (Υδροξείδιο του νατρίου 20%) Επιθετικές ουσίες εφάμιλλες με το υγρό δοκιμής: ανόργανες βάσεις και τα άλατά τους με αλκαλική υδρόλυση σε υδατικό διάλυμα (ph> 8), εκτός από τα διαλύματα αμμωνίου και τα οξειδωτικά των αλάτων (για παράδειγμα, το υποχλωριώδες), όπως καυστική σόδα, καυστική ποτάσα, ασβέστης, κ.λπ. Υγρό δοκιμής 12 (Χλωριούχο νάτριο 20%) Επιθετικές ουσίες εφάμιλλες με το υγρό δοκιμής: διαλύματα αλάτων με μη οξειδωτικές ανόργανες ουσίες με ph = 6-8, όπως χλωριούχα άλατα (νατρίου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, κ.λπ.), θειικά και τα θειώδη άλατα, νιτρικά και νιτρώδη, φωσφορικά και φωσφορώδη, ανθρακικά, βορικά, αργιλικά, κ.λπ. Εiδικό υγρό δοκιμής: Υγρό που παραλήφθηκε στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Ferrara. MASTERSEAL / 5

4 ΔΕΛΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αποθήκευση Διατηρείται σε χώρο προστατευμένο και στεγνό, με θερμοκρασία μεταξύ 5 και +30 C. Προετοιμασία του υποστρώματος Υγιές σκυρόδεμα Προετοιμάστε όλες τις επιφάνειες που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία. Απομακρύνετε τα ασύμβατα επιφανειακά στοιχεία, τυχόν λάδια, κ.λπ. και εκτραχύνετε λίγο την επιφάνεια. Για τον καθαρισμό μπορείτε να κάνετε αμμοβολή, υδροαμμοβολή ή πλύση με πεπιεσμένο νερό, ανάλογα με τις συνθήκες. διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής). Αναμίξτε συνεχώς για 3 λεπτά το πολύ, έως ότου επιτευχθεί ένα ρευστό και ομοιογενές, χωρίς σβώλους Αφήστε το μίγμα σε ηρεμία για 5 περίπου λεπτά, έτσι ώστε να διαχυθεί πλήρως το πολυμερές. Στη συνέχεια, ανακατέψτε ξανά για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 λεπτών. Στην ίδια εφαρμογή, πρέπει να τηρείτε την ίδια αναλογία ανάμιξης των διαφόρων μιγμάτων, για να επιτυγχάνεται πάντοτε η ίδια απόχρωση της επικάλυψης. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 60 περίπου λεπτά στους 20 C. Φθαρμένο σκυρόδεμα Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγξετε το βάθος της φθοράς και να την αποκαταστήσετε με το κατάλληλο επισκευαστικό προϊόν της σειράς EMACO. Μετά την αποκατάσταση δεν απαιτείται αμμοβολή. Διείσδυση νερού Οι διεισδύσεις νερού σταματούν με τη χρήση του κονιάματος στιγμιαία σκλήρυνσης WATERPLUG. Σύνδεσμοι, ρωγμές, εξαρτήματα από τοίχο σε τοίχο Για να επιτύχετε τη στεγανοποίηση της δομής, πρέπει να φροντίσετε επιμελώς τις κατασκευαστικές και γεωμετρικές ασυνέχειες, χρησιμοποιώντας τα σφραγιστικά αρμών MASTERFLEX και την ελαστική ταινία MASTERFLEX TP120. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τα τεχνικά δελτία ή τους Τεχνικούς της BASF. Καθαρισμός και κορεσμός του υποστρώματος Αφού προετοιμαστεί το υπόστρωμα, πλύντε επιμελώς όλη την επιφάνεια, για να κορεστεί με νερό και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα σκόνης που έμειναν από την αμμοβολή. Θερμοκρασία εφαρμογής Το MasterSEAL 588 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ +5 C και +40 C. Προετοιμασία του μίγματος Το MASTERSEAL 588 πρέπει να αναμιχθεί με αναδευτήρα δράπανου και χαμηλές στροφές ( στροφές/λεπτό). Αναμίξτε ένα σάκο των 25 κιλών του συστατικού Α (σκόνη), με 10 λίτρα του υγρού συστατικού Β (αυτή η αναλογία ανάμιξης μπορεί να Εφαρμογή Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκληρή βούρτσα, σπάτουλα, μεγάλη βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό με ακροφύσιο 4 mm και πίεση 3-5 bar, σε δύο χέρια, σε περίπου ώρες (ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος) το ένα από το άλλο. Αν η βούρτσα παρασέρνει το προϊόν, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μην προσθέτετε λατέξ, αλλά βρέξτε περισσότερο το υπόστρωμα. Μόνο τις πολύ ζεστές ημέρες, πριν περάσετε το δεύτερο χέρι διαβρέξτε την επιφάνεια. MASTERSEAL / 5

5 Καθαρισμός Αν το MasterSeal 588 χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού, πισινών ή λιμνών για ψάρια, σας συνιστούμε να περιμένετε την πλήρη ωρίμανσή του, μετά να πλύνετε τις επιφάνειες με ένα αλατούχο διάλυμα (12% αλατιού σε νερό), για την απομάκρυνση τυχόν επιφανειακών αλκαλικών αλάτων. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 8 ώρες και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Το δεύτερο χέρι πρέπει να γίνει «σταυρωτά» ως προς το πρώτο, για να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός υδατοστεγανότητας. Σας συνιστούμε να εφαρμόζετε τη δεύτερη στρώση μόνο όταν η προηγούμενη έχει στεγνώσει αρκετά και αντέχει στην τριβή. Εάν υπάρχουν ρωγμές, πριν από την στεγανωτική επίστρωση θα πρέπει να τοποθετήσετε μέσα στο Masterseal 588 ένα πλέγμα από ίνες γυαλιού, για να ενισχυθούν αυτά τα κρίσιμα σημεία. Με τη χρήση του ενισχυτικού πλέγματος η κατανάλωση αυξάνει κατά 0,5 kg/m 2. Καθαρίστε τα εργαλεία με καθαρό νερό. Συντήρηση Αν η εφαρμογή γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολες θερμοϋγρομετρικές συνθήκες (χαμηλή σχετική υγρασία, άνεμος, ήλιος), είναι σκόπιμο να προστατεύσετε τις επιφάνειες με προστατευτικά πανιά. Η σκλήρυνση και η ωρίμανση εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Μετά από 7 ημέρες σε 23 C, έχει επιτευχθεί φτάσει σχεδόν το σύνολο των μηχανικών χαρακτηριστικών του στρώματος, είναι αδιαπέραστο από το νερό υπό πίεση και μπορεί συνεπώς να τεθεί σε χρήση. Το MasterSEAL είναι σήμα κατατεθέν του ομίλου. Από τις 16/12/1992, η BASF Construction Chemicals talia Spa λειτουργεί υπό το καθεστώς Πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο UN-EN SO Επίσης, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο UN EN SO BASF Construction Chemicals talia Spa Via Vicinale delle Corti, Treviso taly T F Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Τεχνικό της BASF Construction Chemicals talia Spa. Οι προφορικές ή γραπτές τεχνικές συμβουλές που παρέχονται, σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή εφαρμογής των προϊόντων μας, αντικατοπτρίζουν την σημερινή κατάσταση των επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων, και δεν συνεπάγονται την ανάληψη οποιασδήποτε εγγύησης και ή ευθύνης σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών με τη χρήση των προϊόντων μας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προϊόντων μας για τη χρήση και το σκοπούς που προορίζονται. Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη. Φεβρουάριος 2013 MASTERSEAL / 5

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

idrobuild ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

idrobuild ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Προετοιμασια επιφανειων τοποθετησησ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σειρα κεραμικων πλακιδιων idrobuild Τεχνολογικό ελαστικό στεγανοποιητικό σύστημα δύο συστατικών, κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

UNOLASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Μπάνια και ντουζ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ

UNOLASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Μπάνια και ντουζ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ UNOLASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Σκεπές από ξύλο και cls Ταράτσες Μπαλκόνια Σκεπές από λαμαρίνα Μπάνια και ντουζ Θεμελιώσεις ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων, ενός συστατικού

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων, ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/02/2012 Κωδικός:2012.05.01.010 Sikaflex -11 FC + Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων, ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikaflex -11

Διαβάστε περισσότερα

n. 1403659 filing date 31/10/2013 * Rating υπολογισμένο επί του μέσου όρου των χημικών συνθέσεων των χρωμάτων Μη τοξικό και ακίνδυνο

n. 1403659 filing date 31/10/2013 * Rating υπολογισμένο επί του μέσου όρου των χημικών συνθέσεων των χρωμάτων Μη τοξικό και ακίνδυνο H Y P O ALLER G E NIC n. 1403659 filing date 31/10/2013 FUGALITE BIO PARQUET NINTERNATIONAL PATE T ΣΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / Οργανικοί Ορυκτοί Αρμόστοκοι για Κεραμικά Πλακίδια και Φυσικούς Λίθους Ρητίνη βάσεως

Διαβάστε περισσότερα

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ελτίο ιδιοτήτων Προϊοντος Εκδοση Γ -01/01/2012 NHP 255 Υ ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ CS II-W1-A1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προϊόν NHP 255 είναι ένας έτοιµος, υδαταπωθητικός σοβάς µιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 Η Ελλάδα του ασβέστη είναι ωραία... ας την συντηρήσουμε σωστά! Εισαγωγή στον φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL Ο ασβέστης παράγεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

A P P LIC ATIO N C O L O R P O I N T S. * Rating υπολογισμένο επί του μέσου όρου των χημικών συνθέσεων των χρωμάτων

A P P LIC ATIO N C O L O R P O I N T S. * Rating υπολογισμένο επί του μέσου όρου των χημικών συνθέσεων των χρωμάτων Patent Pending NINTERNATIONAL PATE T Σειρά τοποθέτησης / Οργανικοί Ορυκτοί Αρμόστοκοι για Κεραμικά Πλακίδια και Φυσικούς Λίθους Fugalite Eco Πορσελανώδης αρμόστοκος πιστοποιημένος ως φιλικός προς το περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Σφραγιστικό 1 συστατικού, υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων EN 15651-4 13 1213. Περιγραφή Προϊόντος/ Χρήσεις.

Construction. Σφραγιστικό 1 συστατικού, υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων EN 15651-4 13 1213. Περιγραφή Προϊόντος/ Χρήσεις. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2013 (v1) Κωδικός: 05.01.030 Κωδικός Ταυτοποίησης: 010505011000000013 EN 15651-4 13 1213 Σφραγιστικό 1 συστατικού, υψηλής απόδοσης για αρμούς δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οφείλεται στην αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση που με τη σειρά τους, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry

www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry 2014 1 www.dast.eu Chemical Solutions for Construction Industry Fyrom Πίνακας περιεχομένων 01. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 1.1 Κόλλες πλακιδίων δαπέδου, τοίχου, προσόψεων και πισίνων 1.2

Διαβάστε περισσότερα

keratech r10 EN 13813 Σειρα κεραμικων πλακιδιων

keratech r10 EN 13813 Σειρα κεραμικων πλακιδιων Προετοιμασια επιφανειων τοποθετησησ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ ΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HDE Σειρα κεραμικων πλακιδιων keratech Επαγγελµατικό υπέρρευστο αυτοεπιπεδούµενο υλικό τεχνολογίας HDE - High Dispersing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές.

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές. Ultratop TΣIMENTOEIΔH ΔAΠEΔA C40-F10 A9-A2fl-s1 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 13813 Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές βιομηχανικό δάπεδο με βάση ειδικά υδραυλικά συνδετικά, υπερταχείας πήξης, για

Διαβάστε περισσότερα

Easy. Keraflex GEV C2E

Easy. Keraflex GEV C2E ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12004 C2E ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ EN 12004 Keraflex Κόλλα με βάση τσιμέντο υψηλών επιδόσεων, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, υψηλή ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Ειδικά καινοτοµικά πρόσµικτα

Διαβάστε περισσότερα