MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος."

Transcript

1 Περιγραφή προϊόντος Το MasterSeal M581 (πρώην THOROSEAL) είναι μια επίστρωση στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, σε γκρι ή λευκό χρώμα κατάλληλη για μόνιμη επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα εφαρμογής προϊόντων της σειράς MasterSeal (Penell Crt 6, πρώην THORO) ή πλατιά βούρτσα ή ψεκασμό απευθείας πάνω στην κατασκευή, δημιουργώντας μια επίστρωση με υψηλά χαρακτηριστικά στεγανοποίησης. Κύρια πεδία εφαρμογής Το MasterSeal M581 συνιστάται για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος ς, εσωτερικά ή εξωτερικά, πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, όπως στην περίπτωση υπογείων, πισίνων, σηράγγων, αγωγών από σκυρόδεμα, δεξαμενών και δεξαμενών πόσιμου νερού. Στην περίπτωση δεξαμενών καθαρισμού νερού, κρίνεται πάντα απαραίτητη μια χημική ανάλυση των χημικών παραγόντων του νερού.

2 Χαρακτηριστικά Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του MasterSeal M581 είναι: Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των αρχών του προτύπου, όπως καθορίζονται στο UNI EN 1504/9 ( Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομών από σκυρόδεμα: ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστημάτων ) όπως: Προστασία έναντι διείσδυσης: Αποτρέπει τη διείσδυση νερού αντιμετωπίζοντας φαινόμενα διάβρωσης του οπλισμού, για παράδειγμα, λόγω εισροής χλωριόντων και καταστροφής του σκυροδέματος λόγω φαινομένων ψύξης - απόψυξης Προσφέρει αποτελεσματική στεγανοποίηση, η επίστρωση του οποίου προσφύεται ισχυρά στο σκυρόδεμα η αντοχή της επίστρωσης στην ηλιακή ακτινοβολία αντιπροσωπεύεται από την αντίστασή της στη UV ακτινοβολία, η οποία ικανοποιείται και είναι επαρκής, κυρίως για εξωτερικές εφαρμογές Ρύθμιση της υγρασίας: η υψηλή διαπερατότητα υδρατμών είναι σημαντική για την αποφυγή δημιουργίας τάσεων υδρατμών, με αλλαγές στη θερμοκρασία της διεπιφάνειας του σκυροδέματος με τη μεμβράνη στεγανοποίησης, που μπορεί να οδηγήσουν σε διαχωρισμό Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης: η συνεχής απώλεια της περιεχόμενης υγρασίας του σκυροδέματος, που προκύπτει μέσω της φυσικής διαπνοής του υποστρώματος και η οποία δεν παρεμποδίζεται από την προστατευτική επίστρωση, συν την αδιαπερατότητα της σε άλλους παράγοντες, καθιστά το σκυρόδεμα εγγενώς ισχυρότερο αναφορικά με τις διαδικασίες διάβρωσης των ράβδων ο- πλισμού Φυσική αντίσταση: η ανθεκτικότητα σε τριβή και κρούση μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική σε περιπτώσεις όπου η τριβή και η κρούση μπορεί να αποτελέσουν εξωτερικούς σοβαρούς καταστροφικούς παράγοντες. Χημική αντίσταση: είναι ανθεκτικό σε μόνιμη επαφή με: ανόργανες βάσεις και τα άλατά τους με αλκαλική υδρόλυση σε υδατικό διάλυμα (ph > 8), εκτός από διαλύματα αμμωνίου και διαλύματα οξειδωτικών αλάτων (π.χ. υποχλωριώδους άλατος) Ανόργανα, μη οξειδωτικά διαλύματα άλατος με ph = 6 8 Υδρογονάναθρακες όπως πετρέλαιο, καύσιμα αεροπλάνων, καύσιμα θέρμανσης και ντίζελ και αχρησιμοποίητα λάδια μηχανών και κινητήρων

3 Συμμόρφωση με τις αποδεκτές ανοχές, όπως αυτές ορίζονται στο UNI EN 1504/2 ( Συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος ). Επίσης, το MasterSeal M581: Συμμορφώνεται με το Ιταλικό Υπουργικό Διάταγμα N. 174 της 6/42004 (Κανονισμοί που αφορούν σε υλικά και αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε σταθερά συστήματα συλλογής, επεξεργασίας, προμήθειας και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση) Είναι ανθεκτικό σε θετικές και αρνητικές υ- δροστατικές πιέσεις. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αποθήκευση Αποθηκεύστε το προϊόν σε προφυλαγμένο, ξηρό μέρος με θερμοκρασίες μεταξύ +5 C και +30 C. Προετοιμασία του υποστρώματος Δομικά άρτιο σκυρόδεμα Όλες οι επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με το προϊόν θα πρέπει να καθαριστούν με αμμοβολή ή υδροβολή, ώστε να απομακρυνθούν όλα αποσαθρωμένα τμήματα, γράσα, έλαια και αποκολλητικά καλουπιών, και να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη τραχύτητα. Κατεστραμμένο σκυρόδεμα Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε το βάθος της ζημιάς και μετά να επισκευάσετε με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα από τη σειρά MasterEmac (πρώην EMACO). Δεν απαιτείται αμμοβολή μετά την επισκευή. Εισροή νερού Η εισροή νερού θα πρέπει να διακοπεί με τη χρήση του ταχύπηκτου κονιάματος MasterSeal 590 (πρώην WATERPLUG) πριν την εφαρμογή του MasterSeal M545. Αρμοί, ρωγμές, αρμοί τοίχου με τοίχο Για την διασφάλιση της βέλτιστης στεγανοποίησης της κατασκευής, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την εξομάλυνση γεωμετρικών και κατασκευαστικών ανωμαλιών με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων σφράγισης αρμών της σειράς ΜasterSeal (πρώην MASTERFLEX). Για οδηγίες εφαρμογής, ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων και επικοινωνήστε με τον τεχνικό σύμβουλο της BASF. Καθαρισμός και κορεσμός του σκυροδέματος με νερό Όταν τελειώσει η προετοιμασία του υποστρώματος, θα πρέπει να γίνει καλός κορεσμός της επιφάνειας με νερό και απομάκρυνση τυχόν εναπομένουσας σκόνης από την αμμοβολή. Θερμοκρασία εφαρμογής Το MasterSeal M581 θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ +5 C και +40 C. Προετοιμασία του μίγματος Το MasterSeal M581 θα πρέπει να αναμιχθεί με δράπανο χαμηλών στροφών ( rpm), ή με το χέρι με τη χρήση μυστριού (για μικρές ποσότητες από το σακί). Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος αναφορικά με την εργασιμότητά του, την πρόσφυση και τη συντήρηση σε συνθήκες ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, συνιστάται η χρήση μίγματος νερού / MasterSeal 600 σε μια αναλογία 3/1. Ένα σακί 25 kg MasterSeal M581 απαιτεί 6 λίτρα νερό ή 4,1 λίτρα νερό και 1,4 λίτρα MasterSeal 600. Το MasterSeal 600 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το MasterSeal M581 πρόκειται να έρθει σε επαφή με υδρογονάνθρακες. Όταν η ανάμιξη γίνεται με το χέρι, προσθέστε λίγο-λίγο το υγρό στο MasterSeal M581 ανακατεύοντας διαρκώς με το μυστρί. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για λίγα λεπτά και αναμίξτε ξανά, προσθέτοντας, εάν απαιτείται, επιπλέον υγρό, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση. Όταν αναμιγνύεται με αναμικτήρα, προσθέστε σταδιακά το MasterSeal M581 στο υγρό και αναμίξτε. Η σύσταση του MasterSeal M581 είναι η κατάλληλη, όταν τοποθετήσουμε τη βούρτσα εφαρμογής υπό γωνία μέσα στο κονίαμα και αρχίσει να βυθίζεται αργά. Εάν

4 το μίγμα είναι πολύ στυφό, το MasterSeal M581 είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, ενώ όταν είναι πολύ υγρό, τείνει να στάζει. Σε κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, το μίγμα θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 45 λεπτά μετά την ανάμιξή του. Μην προσπαθήσετε να μαλακώσετε το προϊόν με την προσθήκη επιπλέον ποσότητας νερού. Εφαρμογή Στην περίπτωση νέων κατασκευών, το MasterSeal M581 μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά την απομάκρυνση των καλουπιών. Το MasterSeal M581 θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δυο στρώσεις, αφήνοντας την πρώτη να σκληρυνθεί. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά προτίμηση, με μια μέση κατανάλωση 1,5 kg/m² χρησιμοποιώντας πλατιά βούρτσα ή βούρτσα τύπου Thr. Η εφαρμογή με το χέρι επιτρέπει καλύτερη διείσδυση του κονιάματος στα κενά του υποστρώματος. Εάν κατά την εφαρμογή του κονιάματος, το προϊόν παρασύρεται από τη βούρτσα, διαβρέξτε το υπόστρωμα και μην προσθέσετε επιπλέον MasterSeal 600. σκληρυμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους στεγανοποίησης. Συσκευασία MasterSeal M581 : Σάκος 25 kg MasterSeal 600 : Δοχείο 20 και 5lt Κατανάλωση MasterSeal M581 : 3 kg/m 2 MasterSeal 600 : 0,17 lt/m 2 Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να εφαρμοστεί όταν έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, κατά προτίμηση την επόμενη μέρα, αλλά όχι νωρίτερα από την παρέλευση 8 ωρών. Αφού έχει διαβραχεί το υπόστρωμα, θα πρέπει να εφαρμοστεί το MasterSeal M581 με μια μέση κατανάλωση 1,5 kg/m². Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι ή με ψεκασμό. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό. Όταν το MasterSeal M581 χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού, πισίνων ή δεξαμενές ψαριών, μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια θα πρέπει να πλυθεί με ένα αλατούχο διάλυμα (12% άλας σε νερό) ώστε να απομακρυνθούν από την επιφάνεια τυχόν αλκαλικά άλατα. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 8 ώρες, και έπειτα ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συντήρηση Εάν το προϊόν εφαρμοστεί σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες από άποψη υδροθερμομετρικού σημείου, π.χ. με χαμηλή σχετική υγρασία, ανέμους και ήλιο, συνιστάται η συντήρηση της μεμβράνης με πλαστικά φύλλα ή ψεκασμό με νερό. Η σκλήρυνση και συντήρηση του MasterSeal M581 εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Μετά από 7 ημέρες, το προϊόν είναι συνήθως πλήρως

5 Χαρακτηριστικά απόδοσης (αναφέρονται σε πάχος εφαρμογής 2 mm και ανάμιξη του προϊόντος με νερό και MasterSeal 600 ως B συστατικό) Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου Απόδοση Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, UNI EN 1542 σε υπόστρωμα αναφοράς MC (0,40) με λόγο νερού / τσιμέντο 0,40 όπως καθορίζεται στο UNI EN 1766 (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το UNI EN για άκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία > 1 MPa) > 3 MPa (Τύπος ρωγμάτωσης A/B: ρωγμή διεπαφής) Διαπερατότητα σε νερό: - βάθος διείσδυσης νερού υπό πίεση (5 bar), UNI EN 12390/8 - αντίσταση στη διείσδυση νερού κάτω από αρνητικές υδροστατικές πιέσεις, UNI 8298/8 - ρυθμός μεταφοράς του υγρού-νερού, UNI EN 1062/3, (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το UNI EN 1504/2 < 0,1 kg m -2 h -0.5 ) 0 mm 2,5 bar -0.5 < 0,10 kg m -2 h Διαπερατότητα υδρατμών, UNI EN ISO 7783/1: - συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών - ισοδύναμο πάχος αέρα (αποδεκτή ανοχή για συνθήκες διαπερατότητας, σύμφωνα με το UNI EN 1504/2, Sd < 5 m) µ < 100 Sd < 0,2 m Αντοχή στην τριβή, UNI EN ISO 5470/1 (φορτίο 1000 g από τριβή τροχών H22/1000 κύκλους) μετρούμενο ως απώλεια βάρους (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το UNI EN 1504/2 για άκαμπτα συστήματα < 3000 mg) < 3000 mg Σκληρότητα Shre D, UNI EN ISO Αντοχή στην κρούση, UNI EN ISO 6272 (Κλάσεις σύμφωνα με το UNI EN 1504/2: Κλάση I: 5 N m, Κλάση II: 10 N m, Κλάση III: 20 N m) 20 N m, Κλάση III Αντίσταση σε σοβαρή χημική προσβολή, UNI EN μετρούμενη ως μεταβολή της σκληρότητας Shre D (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το UNI EN 1504/2: μείωση της σκληρότητας < 50%) - 28 ημερών επαφή με υδρογονάνθρακες (60% τολουόλιο, 30% ξυλόλιο, 10% μεθυλοναφθαλίνη) - 28 ημερών επαφή με 20% υδροξείδιο του νατρίου - 28 ημερών επαφή με 20% χλωριούχο νάτριο - 28 ημερών επαφή με υγρό που ελήφθη από όρμο καθαρισμού (περιοχή Ferrara) Θερμική συμβατότητα (κύκλοι ψύξης - απόψυξης με αντιπαγωτικά άλατα) μετρούμενη ως πρόσφυση σύμφωνα με το UNI EN 1542 μετά από 50 κύκλους του UNI EN 13687/1 σε υπόστρωμα σκυροδέματος με λόγο Νερού προς Τσιμέντο 0,40, όπως καθορίζεται στο UNI EN 1766 (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το UNI EN για άκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορίαc > 1 MPa) > 3 MPa (Τύπος ρωγμάτωσης A/B: ρωγμή διεπαφής) Αντίσταση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV και σχετική υγρασία), UNI EN 1062/11 μετά από 2000 ώρες αντίξοων καιρικών συνθηκών Καμία υποβάθμιση Θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες, UNI EN (Κλάσεις σύμφωνα με το UNI EN : Κλάση I 35 MPa (για κυκλοφορία με τροχούς πολυαμιδίου), Κλάση II 50 MPa (για κυκλοφορία με ατσάλινους τροχούς) > 45 MPa, Κλάση I Συντελεστής θερμικής διαστολής, UNI EN 1770 (αποδεκτή ανοχή σύμφωνα με το για άκαμπτα συστήματα που εφαρμόζονται εξωτερικά, σύμφωνα με το UNI EN , K -1 ) K -1

6 Από τις 16/12/1992 η BASF Cnstructin Chemicals Italia Spa λειτουργεί εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN ISO Το σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το OHSAS Περιβαλλοντική βιωσιμότητα : Μέλος της Green Building Cuncil από το BASF Cnstructin Chemicals Italia Spa Via Vicinale delle Crti, Trevis Italy T F Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο της BASF Cnstructin Chemicals Italia Spa. Οι τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές που δίνονται γραπτά ή προφορικά σχετικά με τον τρόπο χρήσης και εφαρμογής των προϊόντων μας στηρίζονται στις εξαιρετικές επιστημονικές αλλά και πρακτικές μας γνώσεις και δεν επιφέρουν την ανάληψη καμίας εγγύησης και/ή ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών με χρήση των προϊόντων μας. Δεν απαλλάσσουν, κατά συνέπεια, τον πελάτη, κατασκευαστή, εφαρμοστή, από την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη να εξακριβώσει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για τη χρήση και τους σκοπούς που προτάσσουν. Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη. Φεβρουάριος 2014

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: EMACO FORMULA TIXO Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

MasterFlow 928. Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών.

MasterFlow 928. Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το MasterFlow 928 (πρώην EMACO S55) είναι ένα διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για πακτώσεις μερικών εκατοστών (1~8 cm) μεταξύ πλακών έδρασης και θεμελιώσεων. Το MasterFlow 928

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM)

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 01/2011 GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) Ειδικής Σύνθεσης, Τσιμεντειδούς βάσης, Εύκαμπτο Κονίαμα Στεγανοποίησης και Προστασίας για Σκυρόδεμα και Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών

Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Product Data Sheet Έκδοση: 03/02/2012 Κωδικός: 2011.11.03.020 Sika Level-300 Extra Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εποξειδικό αστάρι, για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων

Εποξειδικό αστάρι, για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.11.04.020 Sikafloor -156 Εποξειδικό αστάρι, για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -156 είναι δύο συστατικών, χαμηλού

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών

Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 06/02/2012 Κωδικός: 2012.11.05.060 Sikafloor -264 Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -264 είναι έγχρωμη εποξειδική ρητίνη δύο

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών

Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/01/2011 Κωδικός: 2011.08.05.050 Sikafloor -264 Έγχρωμη εποξειδική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -264 είναι έγχρωμη εποξειδική ρητίνη δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών και σύστημα με επίπαση

Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών και σύστημα με επίπαση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 06/02/2012 Κωδικός: 2012.11.05.050 Sikafloor -263 SL Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα 2-συστατικών και σύστημα με επίπαση Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -263 SL είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.07.070 Sikagard -Wallcoat N Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών Construction Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard -Wallcoat N είναι δύο συστατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/20122 Κωδικός: 2012.11.05.030 Sikafloor -2530 W Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -2530 W είναι δύο συστατικών, υδατοδιαλυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έγχρωμη σκληρή -ελαστική πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές.

Construction. Έγχρωμη σκληρή -ελαστική πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/12/2009 Κωδικός: 08.05.140 Sikafloor -359 N Έγχρωμη σκληρή -ελαστική πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. Βαφή Εποξειδικής Λιθανθρακόπισσας για Προστασία Επιφανειών Σκυροδέματος και Μετάλλων σε ιδιαίτερες συνθήκες

2-συστ. Βαφή Εποξειδικής Λιθανθρακόπισσας για Προστασία Επιφανειών Σκυροδέματος και Μετάλλων σε ιδιαίτερες συνθήκες SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 05/2012 B 237 SOLVENTLESS (προϊόν SINMAST) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΟΤ EN 1504-2/ Τ5 2-συστ. Βαφή Εποξειδικής Λιθανθρακόπισσας για Προστασία Επιφανειών Σκυροδέματος και

Διαβάστε περισσότερα

Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων

Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων EMACO - Επισκευαστικά σκυροδέµατος Έξυπνες λύσεις από την BASF Construction Chemicals EMACO NANOCRETE Για απλή και αποτελεσµατική επισκευή σκυροδεµάτων ΕΚ ΟΣΗ Κ. Χ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΛΤ - 2013-14 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΕ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών EN 13813 13

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών EN 13813 13 Construction Product Data Sheet Έκδοση: 10/03/2014 Κωδικός: 11.03.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803030010000015 EN 13813 13 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

SINPAST J/A (προϊόν SINMAST) ΣΗΜΑΝΣΗ Πιστοποίηση Νο 1305 CPD 1125 ΕΛΟΤ EN 1504 4 & EN 1504 6

SINPAST J/A (προϊόν SINMAST) ΣΗΜΑΝΣΗ Πιστοποίηση Νο 1305 CPD 1125 ΕΛΟΤ EN 1504 4 & EN 1504 6 SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 09/2012 SINPAST J/A (προϊόν SINMAST) ΣΗΜΑΝΣΗ Πιστοποίηση Νο 1305 CPD 1125 ΕΛΟΤ EN 1504 4 & EN 1504 6 2-συστ. Εποξειδικό Ρητινοκονίαμα Επισκευών, Αγκυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology)

Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 25/04/2012 Κωδικός: 2012.04.01.100 Οικονομική και φιλική στο περιβάλλον υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων βασισμένη στην τεχνολογία CET της Sika (Co-Elastic Technology)

Διαβάστε περισσότερα