Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Τηλ. : Fax: Αριθμ. Πρωτ.: Κτίριο : Γραμματειών Θετικών Επιστημών Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον» με τους παρακάτω κλάδους: Π.Μ.Σ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1. Τεκτονική και Στρωματογραφία 2. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 3. Γεωφυσική 4. Γεωγραφία και Περιβάλλον 5. Πετρολογία-Γεωχημεία 6. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον Το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν κυρίως πτυχιούχοι Γεωλόγοι, αλλά επίσης πτυχιούχοι Φυσικοί, Μαθηματικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβάλλοντος και Διπλωματούχοι Μηχανικοί τόσο Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ όσο και του Εξωτερικού που έχουν επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους Σπουδών αντίστοιχους και ισοδύναμους με τους πιο πάνω ελληνικούς. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων στο εν λόγω Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι είκοσι πέντε (25). Η επιλογή τους θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) Το γενικό βαθμό του πτυχίου, με ποσοστό 20%. β) Τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συγγενή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με ποσοστό 15%. γ) Την επίδοση στη διπλωματική εργασία σε συγγενή κλάδο με ποσοστό 15% και σε μη συγγενή κλάδο με ποσοστό 10%. δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου πάνω σε συναφές ή συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, με ποσοστό 10%. ε) Τη γλωσσομάθεια, (τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.) με εξετάσεις με ποσοστό 10% και χωρίς εξετάσεις εφόσον κατέχουν Proficiency ή αντίστοιχο με αυτό. στ) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε τρία μαθήματα με ποσοστό 30% που κατά κλάδο είναι: 1. Τεκτονική και Στρωματογραφία: α) Τεκτονική Γεωλογία β) Γεωλογία Ελλάδος γ) Στρωματογραφία 2. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία: α) Τεχνική Γεωλογία β) Υδρογεωλογία γ) Περιβαλλοντική Γεωλογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. Κέντρο

2 3. Γεωφυσική: α) Σεισμολογία β) Φυσική Εσωτερικού της Γης γ) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 4. Γεωγραφία και Περιβάλλον α) Φυσική Γεωγραφία β) Ιζηματολογία γ) Τηλεπισκόπηση και συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών G.I.S. στις Γεωεπιστήμες 5. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον: α) Εισαγωγή στην Κοιτασματολογία β) Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική Γεωχημεία γ) Οικονομική Κοιτασματολογία 6. Πετρολογία-Γεωχημεία α) Ορυκτολογία β) Πετρολογία γ) Γεωχημεία Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραμματεία του Τμήματος), πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αντίγραφο πτυχίου 2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 3) Βιογραφικό Σημείωμα 4) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας 5) Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών, εφόσον υπάρχουν 6) Τη διπλωματική εργασία, εφόσον υπάρχει Ημερομηνία καταθέσεως αιτήσεων: έως Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (τηλ , ). Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας Σπυρίδων Παυλίδης Καθηγητής 2

3 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Μ.Σ: ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ατεκτονικές δομές, Ορογένεση-Ηπειρογένεση. Δομή γήινου φλοιού, βασικές αρχές θεωρίας λιθοσφαιρικών πλακών. Παραμόρφωση πετρωμάτων, Ελλειψοειδές και τύποι παραμόρφωσης. Τεκτονικές δομές: ρηξιγενή τεκτονική, πλαστική τεκτονική, πτυχές, σχιστότητα, γράμμωση. Κινηματική ανάλυση, ανάλυση υφής, διαγράμματα Schmidt και ροδοδιαγράμματα. Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Γεωτεκτονικό σύστημα. Γεωτεκτονικές ζώνες της Ελλάδας. Εσωτερικές Εξωτερικές Ελληνίδες (λιθοστρωματογραφία, μαγματισμός, τεκτονικές δομές). Μεταλπικοί σχηματισμοί. Γεωλογικές τομές από τον Ελληνικό χώρο. Γεωδυναμική εξέλιξη του Αλπικού συστήματος, Αλπικός γεωτεκτονικός κύκλος. Συγκριτική ορογενετική εξέλιξη των Ελληνίδων ζωνών. Απόψεις και μοντέλα που προτάθηκαν για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των Ελληνίδων στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Νεοτεκτονική εξέλιξη και ενεργός γεωδυναμική κατάσταση του Ελληνικού χώρου. Γ. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές αρχές Στρωματογραφίας. Στρώση, ασυνέχειες. Λιθοστρωματογραφία. Βιοστρωματογραφία. Χρονοστρωματογραφία. Γεωχρονολογία. Στρωματογραφικοί συσχετισμοί. Φάσεις. Μελέτη όλων των γεωλογικών περιόδων (παλαιογεωγραφία, οργανικός κόσμος, παλαιοβιογεωγραφία, τεκτονική, παλαιοκλιματολογία κάθε περιόδου).

4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ Επιφανειακή υδρολογία, υδρολογικό ισοζύγιο (κατακρημνίσματα, κατείσδυση, επιφανειακή απορροή, εξατμισοδιαπνοή). Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού, πορώδες (ολικό, ενεργό). Τα πετρώματα ως αποθήκες υπόγειου νερού. Υδροφόρα στρώματα, κατηγορίες. Υδρογράμματα. Ροή υπόγειου νερού-nόμος του Darcy. Περατότητα. Συντελεστής Υδραυλικής Αγωγιμότητας, Συντελεστής Εναποθήκευσης. Υδρομαστευτικά έργα. Εξισώσεις και Πρότυπα Dupuit, Theis, Jacob, Hantuch, Boulton. Οριακές συνθήκες-επαλληλία ροών. Πηγές-Στείρευση- Εξίσωση Maillet. Αποθέματα-Είδη αποθεμάτων-υπολογισμός αποθεμάτων. Παράκτια υδροφόρα στρώματα-εξίσωση Ghyben-Herzeberg. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Γεωλογικά τεκτονικά και γεωμηχανικά στοιχεία πετρωμάτων. Ομογένεια και ισοτροπία. Στοιχεία βραχομηχανικής. Τεχνικογεωλογικές παράμετροι. Περιγραφή και ποιότητα ασυνεχειών βραχομάζας. Τεχνικογεωλογικές χαρτογραφήσεις. Φυσικές ιδιότητες πετρωμάτων, κοκκομετρική ανάλυση. Όρια Atterber. Υδραυλικές ιδιότητες βραχομάζας. Δοκιμές Lugeon, Maag, LeFranc. Μηχανικές ιδιότητες πετρωμάτων. Κατάσταση και κατανομή τάσεων στη βραχομάζα. Συμπιεστότητα εδαφών, δοκιμές καθίζησης, δοκιμές Proctor. Κριτήρια θραύσης. Εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού διατμητικής αντοχής πετρωμάτων. Ευστάθεια εδαφικών και βραχωδών πρανών. Μέθοδοι ταξινόμησης βραχομάζας. Αγκύρια βράχων. Σήραγγες. Φράγματα. Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ποιότητα υπόγειου νερού-κατηγορίες-συσχέτιση με τον υδροφορέα-διαγράμματα. Ρύπανση υπόγειου νερού: πηγές ρύπανσης, ρυπαντές, διάδοση των ρύπων στο υπέδαφος, ρυπαντικό φορτίο, προστασία έργων υδροληψίας (πηγών, γεωτρήσεων κ.λ.π.) ζώνες προστασίας. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Κριτήρια επιλογής, γεωλογική καταλληλότητα, σχεδιασμόςκατασκευές, λειτουργία.

5 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Α. ΦΥΣΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ Η Γη και το ηλιακό σύστημα, γένεση της Γης και η εξέλιξη του εσωτερικού της, γεωφυσικής σημασίας κινήσεις της Γης. Δομή και σύσταση του εσωτερικού της Γης. Το πεδίο βαρύτητας της Γης. Το μαγνητικό πεδίο της Γης. Θερμότητα του εσωτερικού της Γης. Φυσική ραδιενέργεια και μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης (μέθοδοι Ρουβιδίου-Στροντίου, Καλίου-Αργού, Ουρανίου, Θορίου, κοινού Μολύβδου, Άνθρακα 14). Γεωδυναμική (τα δύο παγκόσμια συστήματα διάρρηξης, θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, αίτια γεωδυναμικών φαινομένων, γεωφυσικές και γεωδυναμικές ιδιότητες του χώρου του Αιγαίου και ερμηνεία αυτών). Σεισμικές μέθοδοι καθορισμού της δομής του εσωτερικού της Γης. Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων (τάση, παραμόρφωση, σχέση τάσης και ανηγμένης παραμόρφωσης, εξίσωση κύματος, ελαστικά κύματα χώρου, επιφανειακά ελαστικά κύματα). Μηχανικές ταλαντώσεις και όργανα αναγραφής των σεισμών (αρμονική ταλάντωση, σύνθεση και ανάλυση ταλαντώσεων, ελεύθερη ταλάντωση με και χωρίς απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση). Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της Γης. Σεισμομετρία. Μέγεθος και ενέργεια σεισμών. Σεισμική δράση της Γης και κατανομή αυτής. Τρόποι και αίτια γένεσης των σεισμών. Πρόγνωση των σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. Παράμετροι της διαδικασίας γένεσης των σεισμών. Μέθοδοι καθορισμού του μηχανισμού γένεσης των σεισμών. Μηχανισμοί γένεσης των σεισμών και παράμετροι των σεισμικών εστιών στον ελληνικό χώρο και τις γύρω περιοχές. Τα αίτια γένεσης των σεισμών στον ελληνικό χώρο και τις γύρω περιοχές. Σεισμική επικινδυνότητα και σεισμικός κίνδυνος στον ελληνικό χώρο. Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Σεισμικές μέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης (αρχές διάδοσης ελαστικών κυμάτων, τρόποι παραγωγής ελαστικών κυμάτων, όργανα αναγραφής, σεισμική ανάκλαση και σεισμική διάθλαση). Βαρυτομετρικές και μαγνητικές μέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης (μετρούμενες ποσότητες, όργανα μέτρησης, πραγματοποίηση μετρήσεων, επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων). Ηλεκτρικές μέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης (ηλεκτρική αντίσταση πετρωμάτων, ροή ρεύματος στη Γη, μέθοδοι ειδικής αντίστασης, ισοδυναμικών γραμμών, επαγόμενης πολικότητας, φυσικού δυναμικού και τελλουρικών ρευμάτων). Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης (θεμελιώδεις αρχές, μέθοδοι γωνίας κλίσης, μέτρησης φάσης και μαγνητοτελλουρικές). Ραδιομετρικές μέθοδοι (αρχές, όργανα μέτρησης, πραγματοποίηση και ερμηνεία παρατηρήσεων).

6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γεωμορφολογία: Προέλευση, εξέλιξη, περιγραφή και ταξινόμηση μορφολογικών τύπων στην επιφάνεια της Γης. Εξωγενείς δυνάμεις (νερό-πάγος-άνεμος-κύματα-κλίμα). Υδρογραφία (ποταμοίλίμνες) και μορφολογία που προκύπτει (υδρογραφικά δίκτυα, κοιλάδες, αναβαθμίδες, δέλτα). Στοιχεία φυσικής Ωκεανογραφίας. Β. ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ιζηματογενής κύκλος, ταξινόμηση ιζημάτων. Χαρακτήρες υφής. Χαρακτήρες δομής. Μηχανισμοί μεταφοράς και απόθεσης. Ιζηματογενή αποθετικά περιβάλλοντα και μοντέλα ιζηματογένεσης. Απόθεση μη κλαστικών ιζημάτων. Ιζηματογενής τεκτονική. Ιζηματογενείς φάσεις και ταξινόμηση: Φλύσχη-Μολάσσας-Ερυθροστρωμάτων-Ευξεινική-Εβαποριτική. Στοιχεία εφαρμοσμένης ιζηματολογίας: Χαρτογραφήσεις-δειγματοληψίες-εργαστηριακές αναλύσεις-επεξεργασία στοιχείων-συμπεράσματα. Γ. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Φωτογραφικά και μη συστήματα απεικόνισης. Πλατφόρμες τοποθέτησής τους. Είδη συμβατικών αεροφωτογραφιών και τηλεμετρικών (ασυμβάτων) εικόνων. Οπτική και ψηφιακή ανάλυση α/φιών (ασπρόμαυρων, υπερύθρων και εγχρώμων) εικόνων, RADAR και τηλεμετρικών/δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων (LANDSAT, SPOT κλπ). Φωτογραφικά χαρακτηριστικά (φωτοκλειδιά) που μελετώνται στις α/φίες και δορυφορικές εικόνες. Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στη γεωμορφολογία, λιθολογία, στρωματογραφία, τεκτονική, κοιτασματολογία και στη διαχρονική παρακολούθηση του χερσαίου και θαλασσίου περιβάλλοντος. Γενικά για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τη χρήση τους στις Γεωεπιστήμες. Διαφορά ενός GIS από ένα σύστημα αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας (CAM/CAD systems). Δομή (κανάβου/raster και διανύσματος/vector) και κατηγορίες των εισαγομένων δεδομένων (σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά και δεδομένα αναγλύφου) σε ένα GIS. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους/αναγλύφου (Digital Elevation Models/DEM) και χρήση τους στις Γεωεπιστήμες. Συνδυασμένη χρήση της Τηλεπισκόπησης και των GIS στη λήψη αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

7 ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τρόποι δημιουργίας κοιτασμάτων. Στάδια πήξεως μαγμάτων και αντίστοιχα κοιτάσματα (Υδρομαγματικά, Πηγματιτικά, Πνευματολυτικά, Υδροθερμικά, Υποηφαιστειακά, Ηφαιστειογενή κοιτάσματα). Ηφαιστειοϊζηματογενή κοιτάσματα. Σχηματισμός συγκεντρώσεων ορυκτών κατά την αποσάθρωση. Κοιτάσματα λατεριτών και βωξιτών. Κοιτάσματα που συνδέονται με ιζηματογενή πετρώματα. Βιογενή κοιτάσματα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο). Κοιτάσματα από μεταμόρφωση. Μορφές κοιτασμάτων. Ιστοί και υφές μεταλλευμάτων, γεωλογικά θερμόμετρα. Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Γεωχημική έρευνα και συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρωτογενές και δευτερογενές περιβάλλον. Στοιχεία δείκτες. Γεωχημεία πετρωμάτων, εδαφών, ποτάμιων ιζημάτων, υδάτων, βλάστησης, αερίων-υγρών καυσίμων και φυσικών αερίων. Τοξικότητα ορυκτών και στοιχείων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Περιβαλλοντικές χρήσεις βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Γεωχημικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πρώτες ύλες. Μέθοδοι και στάδια αναζήτησης και αναγνώρισης κοιτασμάτων. Παράγοντες και παράμετροι οικονομικής αξιολόγησης και εκτίμησης κοιτασμάτων. Προγραμματισμός και αξιολόγηση μεταλλευτικών εργασιών. Ειδικά προβλήματα σε μεταλλευτικά προγράμματα. Αγορές και διαμόρφωση τιμών πρώτων υλών. Πολιτική πρώτων υλών. Επανεκμετάλλευση πρώτων υλών.

8 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Α. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Στοιχεία συμμετρίας. Κρυσταλλικά συστήματα και τάξεις. Διδυμίες. Ακτίνες Χ (μέθοδος κόνεωςπεριθλασιμετρία). Εύρεση χημικού τύπου ορυκτού από την ανάλυσή του. Προβολή χημικών τύπων και αναλύσεων ορυκτών σε τριγωνικά διαγράμματα. Στοιχεία οπτικής ορυκτολογίας (ορισμοί). Βασικές οπτικές ιδιότητες, σύσταση, αλλοιώσεις και εμφάνιση ολιβίνη πυροξένων, αμφιβόλων, μαρμαρυγιών, χαλαζία και αστρίων. Β.ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Πυριγενή πετρώματα: Μάγμα, εξέλιξη του μάγματος, διαγράμματα μεταβολής, χημεία του μάγματος και τεκτονικό περιβάλλον. Ονοματολογία και ταξινόμηση πυριγενών πετρωμάτων. Ιζηματογενή πετρώματα: Στάδια ιζηματογένεσης. Παράγοντες αποσάθρωσης. Ορυκτολογικά συστατικά. Κλαστικά-Ηφαιστειοκλαστικά Χημικά και Βιογενή ιζήματα. Μεταμορφωμένα πετρώματα: Ορυκτά συστατικά. Βαθμός μεταμόρφωσης. Μεταμορφικές φάσεις. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις κατά τη μεταμόρφωση πηλιτών, βασικών, υπερβασικών και ανθρακικών πετρωμάτων. Γ. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Δομή και σύσταση της γης. Στοιχεία θερμοδυναμικής και κρυσταλλοχημείας. Γεωχημική ταξινόμηση κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Σχέση της γεωχημείας των μαγμάτων και του τεκτονικού περιβάλλοντος. Γεωχημεία πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Κατανομή των χημικών στοιχείων και ενώσεων στους διάφορους τύπους υδάτων. Γεωχημεία μεταλλοφόρων διαλυμάτων.

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

2014-15 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2014-15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναμορφωμένο ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας

Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας Δρ. Μανούτσογλου Εμμανουήλ Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)

353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΑΘΗΝΑ 2010 Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Φουλίδη Ελ. Βενιζέλου 70 176 71 Καλλιθέα Τηλ. 210 9549325 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα