ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Τηλ(Εσωτ)-6140 Φ.800/111/3137 Σ. 715 Πύργος, 3 Ιουλ. 15 ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού) ΣΧΕΤ : Π.Δ 118/07 1. Σας γνωρίζουμε, ότι την 31 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΣΕΤΤΗΛ (Πύργος) πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια Ειδών ζαχαροπλαστικής (μπακλαβά, κανταΐφι, Γιαννιώτικο, ραβανί, σάμαλι, γαλακτομπούρεκο, τουλούμπα, πάστα κρέμα ή σοκολάτα, εκλέρ, κωκ, μιλφέιγ κλπ) για τις ανάγκες του ΚΨΜ και συσσιτίου της Σχολής όπως το Παράρτημα «Α».Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού όπως στα Παραρτήματα «Β» και «Γ». 2. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως προσέλθουν στην παραπάνω ημερομηνία και ώρα στη ΣΕΤΤΗΛ να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους και μια εγγυητική συμμετοχής 150 Ευρώ. 3. Πληροφορίες για το διαγωνισμό από τη ΣΕΤΤΗΛ/ΔΔΜ και στα τηλέφωνα εσωτερικό Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΤΧ) Ζαφείρης Ιωάννης Διοικητής Αλχίας(ΥΓ)Χαριτοπούλου Παναγιώτα Βοηθός ΔΔΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πίνακας προμήθειας ειδών Ζαχαροπλαστικής «Β» Γενικοί Όροι Συμφωνιών Μειοδοτικού Διαγωνισμού. «Γ» Ειδικοί Όροι Συμφωνιών Μειοδοτικού Διαγωνισμού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια Εμπορικό κ Βιομηχανικό επιμελητήριο Πύργου Εμπορικό κ Βιομηχανικό επιμελητήριο Πατρών Αποδέκτες για Κοινοποίηση ΣΕΤΤΗΛ/ΔΔΜ ΔΧΣΗ ΚΨΜ Φ. Διαγωνισμού

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ. 800/111/3137/Σ.715 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3 Ιουλ. 15 ΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» 1 ΚΕΙΚ: ΦΡΟΥΤΟΥ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 90 ΕΙΔΟΣ 1 2 ΚΕΙΚ ΚΙΛΟΥ - 3 ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 90 4 ΜΗΛΟΠΙΤΑ / ΚΕΡΑΣΟΠΙΤΑ 90 5 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 90 6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ(ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ) 90 7 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ - ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ 90 8 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΕΙΚ - 9 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΣΟΥΡΕΚΙ - 10 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΝΤΟΝΑΤΣ ΨΩΜΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Γ» ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 90 ΕΙΔΟΣ 5 2 ΚΑΝΤΑΙΦΙ 90 ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ 90 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ΡΑΒΑΝΙ 90 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΣΑΜΑΛΙ 90 6 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 90 7 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 90 8 ΤΡΙΓΩΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 9 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Δ» 1 ΠΑΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 90 ΕΙΔΟΣ 6 2 ΕΚΛΕΡ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 3 ΚΩΚ 90 ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 4 ΜΙΛΦΕΙΓ 90 ΣΕ ΑΠΛΗ ΨΗΞΗ 5 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 90 6 ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 90 7 ΠΑΣΤΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 90 8 ΤΟΥΡΤΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 90 9 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΟΥΣ( ΣΟΚΟΛΑΤΑ- ΒΑΝΙΛΙΑ) 90 ΠΓΕΣ-ΕΚ -472 ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ /ΕΚΔΟΣΗ 7 Η ΓΕΣ/ΔΕΜ Ακριβές Αντίγραφο Αλχίας(ΥΓ)Χαριτοπούλου Παναγιώτα Βοηθός ΔΔΜ Τχης(ΤΧ)Γκολφινόπουλος Παναγιώτης Υποδιοικητής

3

4 Β-1 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Φ.800/111/3137/Σ Ιουλ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια ειδών διατροφής (ειδών ζαχαροπλαστικής) για το ΚΨΜ και το συσσίτιο της Σχολής. Η προμήθεια θα διενεργηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2286/95, των Π.Δ 60/2007, Π.Δ 118/2007 και Ν. 2522/97 και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 2. Τα παραπάνω υλικά να είναι Α ποιότητας, κατάλληλα για τους σκοπούς που προορίζονται και να πληρούν τους όρους της 7 ης Έκδοση της Τεχνικής Περιγραφής Ειδών Κυλικείου ΓΕΣ/ΔΕΜ. Άρθρο 2 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.2286/95 και στο Π.Δ 118/07, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. 2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :./.

5 Β-2 α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. β. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος τοποθετείται επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών, εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε να σημειώνεται επ αυτών η ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση δύνανται να λάβουν γνώση αυτών, οι λοιποί συμμετέχοντες. Η έννοια του εμπιστευτικού, αφορά στην προστασία του απορρήτου τεχνικών ή εμπορικών ζητημάτων. 6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 7. Στις έγγραφες προσφορές οι προμηθευτές αναγράφουν επί λέξει: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς για τις Ένοπλες Δυνάμεις». 8. Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών ανοίγεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού χωριστά για τον καθένα και ΜΟΝΟ εφόσον είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος δικαιολογητικών. Άρθρο 3 Αποσφράγιση- Κρίση Προσφορών 1. Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά λήψης τους φακέλους και: α. Εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και αν υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη αυτών ή άλλου σχετικού εγγράφου κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο ότι η προσφορά του είναι εκτός όρων διαγωνισμού (Ε.Ο.Δ.) και καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό../.

6 Β-3 β. Αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια παρουσία των προμηθευτών ή νομικών εκπροσώπων προβαίνει σε απλή ανάγνωση αυτών, καταχωρώντας τα αποτελέσματα στο σχετικό πρακτικό. γ. Συνεχίζει το διαγωνισμό με προφορικές προσφορές οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό μέχρι να απομείνει ένας πλειοδότης αναγραφομένου των λοιπών τη λέξη «παραιτούμαι». 2. Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία θα απορριφθεί. Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν μονογράφονται από την επιτροπή, ενώ τα πιστοποιητικά μετά τον έλεγχο τους επιστρέφονται στους δικαιούχους. 3. Η επιτροπή κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε προσφοράς, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των τυχόν ανωμαλιών, αναγράφοντας τη γνώμη της στο σχετικό πρακτικό. 4. Προσφορές που περιέχουν, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής, επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους συμφωνιών, θεωρούνται σύμφωνες με αυτούς. 5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια τιμή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος. Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών ο διαγωνισμός κατακυρώνεται (σε ίσα μέρη) σε ισομοιρία μεταξύ των ισοτίμων προμηθευτών ή με κλήρωση που γίνεται δημόσια μεταξύ των μειοδοτών. 6. Καμία ένσταση, για οποιαδήποτε αιτία δεν γίνεται δεκτή, αν δεν υποβληθεί εγγράφως στην επιτροπή. Για τις ενστάσεις κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα και αμετάκλητα η επιτροπή, ενώ γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό ή στην εισηγητική έκθεσή της, χωρίς αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που διεξάγεται. Λοιπά όπως άρθρο 14 των Γενικών Όρων. 7. Μετά από τα παρακάτω, η επιτροπή, αξιολογεί τις προσφορές και προτείνει στη ΣΕΤΤΗΛ/ΔΔΜ, με εισηγητική έκθεση, την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Άρθρου 5 του Ν.118/ Οι συμμετέχοντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:./.

7 Β-4 (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: (α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (β) διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε (γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. (δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή ασκούν κτηνοτροφικό ή γεωργικό επάγγελμα. (ε) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. δ. Δήλωση Χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο προμηθευτής κατασκευάζει το προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής, κάθε φάσης και τον τόπο εγκατάστασής του. ε. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΝΔ.1400/73 (περί Καταστάσεων των Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων), που αφορά την απαγόρευση σε όλους του μόνιμους εν εφεδρεία Αξκούς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και επι χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από του χρόνου της αποστρατείας τους, την καθ οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση άμεσα ή έμμεσα εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπής ή αλλοδαπής κατά τις συναλλαγές του με τις ΕΔ. στ. Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό σύμφωνα με τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/ΤΑ/ )../.

8 Β-5 ζ. Οι επιχειρήσεις παρασκευής ή/και διακίνησης ειδών κυλικείου πρέπει να έχουν εγκαταστήσει και να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου ((HACCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό852/2004 ή κατά το πρότυπο EN ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 2. Οι βιοτεχνίες- βιομηχανίες παραγωγής ειδών κυλικείου, υποβάλλουν επιπρόσθετα τα εξής: α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/06(ΦΕΚ1187/ΤΒ/ ) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως για τα προϊόντα της κατηγορίας Ε. β. Άδεια διάθεσης λυμάτων εκδιδόμενη από τις κατά τόπου υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης και αρμόδιες υπηρεσίες αναλόγως της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία-βιομηχανία, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της. Οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες-βιοτεχνίες θα πρέπει να προσκομίζουν στην επιτροπή αξιολόγησης βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωσή τους ως προς τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμάτων. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Άρθρο 43 ΠΔ 60/07), για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους../.

9 Β-6 δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. ε. Οι Συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλουν, με την προσφορά τους και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και: στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Άρθρο 43 ΠΔ 60/07, για αδικήματα της παραγράφου 1 του παρόντος). ζ. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. η. Οι αντιπρόσωποι των φυσικών ή νομικών προσώπων επιπλέον των παραπάνω για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών και σχετική εξουσιοδοτική επιστολή τους, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής. 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται σε πρωτότυπα, αλλά σε φωτοαντίγραφα μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισμό στην υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με τον αριθμό της Δ/γης του διαγωνισμού στον οποίο κατατέθηκαν. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 4. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν επίσης, μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών του ΚΤΠ και των ειδικών όρων και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφόσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 8, παράγραφος 2 του ΠΔ118/2007. Ειδικότερα να υποβληθούν με το φάκελο των ειδικών:./.

10 Β-7 α. Κατάσταση της εταιρείας (ακίνητα, προσωπικό που εργάζεται, εξοπλισμός που υπάρχει και λειτουργεί, ετήσιος τζίρος). β. Υπεύθυνη δήλωση (N.1599/86) του προμηθευτή ότι δε θα χρησιμοποιήσει άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό του, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του N.1400/ Σε περίπτωση που ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Επιπλέον όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής. Άρθρο 6 ο Ισχύς προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, καθορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Κάθε προσφορά, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (προσθήκη «1») και η παρεχόμενη εγγύηση, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (τρίμηνης συνολικά διάρκειας από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). 4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, να καταθέτουν εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 5% της./.

11 Β-8 συνολικής αξίας των ειδών, που θα κατακυρωθούν χωρίς ΦΠΑ (Υπόδειγμα προσθήκης 2). Το ακριβές ποσό της εγγυητικής επιστολής θα καθορισθεί με τους όρους της σύμβασης των προς προμήθεια ειδών για κάθε προμηθευτή. 5. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. ΑΡΘΡΟ 8 ο Προσφερόμενες Τιμές 1. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος, για την καθαρή αξία των προϊόντων και για την παράδοση του υλικού μέχρι και εντός των αποθηκών της Υπηρεσίας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να δίνεται με δυο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο, στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο του πέντε. 4. Εφόσον από την προσφορά, δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Κρατήσεις- Εξοδα 1. Από την αξία των προϊόντων, παρακρατείτε ΦΕ 4%. 2. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 4,1996%. ΑΡΘΡΟ 10 ο Αυξομείωση Ποσοτήτων 1. Η Υπηρεσία τηρεί το δικαίωμα, να παραγγέλνει μέσω εντεταλμένων της οργάνων, τις αναγκαιούσες ποσότητες, με κάθε τρόπο, προφορικώς ή τηλεφωνικώς ή γραπτώς, έως και 24 ώρες πριν την αναμενόμενη παράδοση τους και να μεταβάλει ή να ακυρώνει αυτές έως και 12 ώρες πριν την αναμενόμενη παράδοση. 2. Η αυξομείωση της ποσότητας, δεν θα έχει καμία επίδραση στην τιμή του εφοδίου και στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας../.

12 Β-9 ΑΡΘΡΟ 11 ο Επανάληψη Διαγωνισμού Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί ή να γίνει προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά από νεότερη δημοσίευση, αφού κοινοποιηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε αυτούς που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 12 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με αυτά που θα καθοριστούν στην σύμβαση της προμήθειας. 2. Προκαταβολή δεν θα δίνεται για κανένα λόγο. 3. Τα δελτία αποστολής, θα παραδίδονται οπωσδήποτε κατά την παραλαβή των προϊόντων, στο Διαχειριστή ΚΨΜ και στον σιτιστή της Σχολής. ΑΡΘΡΟ 13 ο Χρόνος Παράδοσης Όπως στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα. Ειδικότερα: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εγγράφως, στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, μέσα στο μισό του χρόνου από την δημοσίευση του διαγωνισμού, έως την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή κατά της νομιμότητας της διαδικασίας αποσφράγισης, μέχρι και την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 3. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της. 4. Τονίζεται ότι με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ) και 5 του ΠΔ 118/2007, σύμφωνα με την οποία, για το παραδεκτό της./.

13 Β-10 άσκησης ένστασης, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007, απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). ΑΡΘΡΟ 15 ο Λοιποί Όροι Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 2286/95, ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007. Ακριβές Αντίγραφο Αλχίας(ΥΓ)Χαριτοπούλου Παναγιώτα Βοηθός ΔΔΜ Τχης(ΤΧ)Γκολφινόπουλος Παναγιώτης Υποδιοικητής ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής «2» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης./.

14 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Β ΣΤΗ 3 Ιουλ. 15 Φ.800/111/3137/Σ.715 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα. (Δ/νση οδός αριθμός ΤΚ- τηλ- FAX Προς: ΣΕΤΤΗΛ/ΔΔΜ Έλληνος Στρατιώτη 1 Τηλ (εσωτ. 6140) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου).., δια τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της. για την προμήθεια.. σύμφωνα με την υπ αρ.. Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

15 Β-1-2 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Ανθλγός(ΔΒ) Καρυπίδης Νικόλαος Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής ΔΔΜ (Για τον απουσιάζοντα Δκτή ΔΔΜ) Αλχίας (ΥΓ)Χαριτοπούλου Παναγιώτα Βοηθός ΔΔΜ

16 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Β ΣΤΗ Φ.800/111/3137/Σ.715 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3 Ιουλ. 15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα. (Δ/νση οδός αριθμός ΤΚ- τηλ- FAX Προς: ΣΕΤΤΗΛ/ΔΔΜ Έλληνος Στρατιώτη 1 Τηλ (εσωτ. 6140) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου).., για την καλή εκτέλεση από αυτήν, των όρων, της με αριθμό.. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας, για την προμήθεια.. (αρ. διακήρυξης: ) προς κάλυψη αναγκών του.. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας..ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Ανθλγός(ΔΒ) Καρυπίδης Νικόλαος Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής ΔΔΜ (Για τον απουσιάζοντα Δκτή ΔΔΜ) Αλχίας (ΥΓ)Χαριτοπούλου Παναγιώτα Βοηθός ΔΔΜ

17 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.800/111/3137/Σ.715 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΚΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3 Ιουλ. 15 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΨΜ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του συσσιτίου - ΚΨΜ της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.. ΑΡΘΡΟ 2 Διεξαγωγή Διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός είναι συνοπτικός (πρόχειρος) μειοδοτικός με ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ 118/07. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει παρουσία των ενδιαφερομένων. Μειοδότης θα αναδειχθεί όποιος εκ των συμμετεχόντων προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 2. Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Τρόπος κατάρτισης των προσφορών όπως φαίνεται στο άρθρο 2 των γενικών όρων. 3. Οι έγγραφες τιμές που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα αποτελέσουν την βάση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με προφορικές προσφορές οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό μέχρι να απομείνει ένας μειοδότης αναγραφομένου των λοιπών τη λέξη «παραιτούμαι». 4. Οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται σε αυτή όλα τα επιμέρους προϊόντα κάθε είδους, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 3 Κατακύρωση Επανάληψη Διαγωνισμού. 1. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν τελικά ασύμφορα για την υπηρεσία, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί σύμφωνα με το Π.Δ 118/07 μετά από νεότερη ενημέρωση αφού κοινοποιηθεί η επανάληψη του διαγωνισμού ιδιαίτερα σ αυτούς που συμμετείχαν.//.

18 Γ-2 στον προηγούμενο διαγωνισμό. Η κατάθεση τριών προσφορών δεν προβλέπεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών των ΕΔ, αρκεί όμως, όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά και ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε προηγουμένων διαγωνισμών, είτε της αγοράς που να αποδεικνύουν ότι είναι συμφέρουσα. Για την επίτευξη όσο το δυνατό συμφερότερων τιμών για την υπηρεσία, πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς πέρα του ενός προμηθευτή. 2. Η υπογραφή της σύμβασης, η οποία υπογράφεται και από τα δύο (2) μέρη, γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση της κατακυρώσεως και αφού ο τελευταίος μειοδότης προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. Η ακριβή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θα καθορισθεί δια την κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια Σύμβασης. Η προς υπογραφή σύμβαση θα είναι διάρκειας ένα (1) δυνατότητα παράτασης για δύο (2) τρίμηνα. εξάμηνο με Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με : ΑΡΘΡΟ 5 Κρατήσεις-Έξοδα 1. Για τα εφόδια, που θα μεταπωλούνται από το ΚΨΜ : α. Με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις αποθήκες της Υπηρεσίας. β. Με το φόρο εισοδήματος 4% (Ν.2198/94) επί της καθαρής αξίας των προϊόντων. γ. Με τα έξοδα διενέργειας δειγματοληψίας, αποστολής των δειγμάτων καθώς και την εξόφληση για την παραλαβή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. 2. Για τα εφόδια, που θα περιλαμβάνονται στο συσσίτιο και για την κάλυψη λοιπών αναγκών της ΣΕΤΤΗΛ, ο προμηθευτής επιπλέον θα επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,1996% επί της καθαρής αξίας, όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω : α. Μ.Τ.Σ. 4% β. Χαρτόσημο : 0,083% γ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου : 0,0166% δ. ΕΑΑΔΗΣΥ : 0,10%.//.

19 Γ-3 ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή-Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή για τα είδη των προϊόντων που θα παραλαμβάνονται από το συσσίτιο της Σχολής θα γίνεται σε Ευρώ, με κατάθεση απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή μέχρι το τέλος κάθε επόμενου μήνα συναλλαγών, για το σύνολο των προϊόντων, από τη διαχείριση χρηματικού του ΚΤΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 2. Η εξόφληση θα γίνεται με κατάθεση απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή και θα παρακρατείτε 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν 2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ μείον τις κρατήσεις). 3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου- δελτίου αποστολής θεωρημένου από την εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται η ποσότητα των προϊόντων και η τιμή. 4. Ο τρόπος εξόφλησης γίνεται διατραπεζικά με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Ο προμηθευτής οφείλει να γνωστοποιήσει, με υπεύθυνη δήλωση (Ν1599/1986) αναλυτικά την επωνυμία της επιχείρησης και τα ακριβή στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να κατατίθενται οι απαιτήσεις του έναντι του ΚΤΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. β. Επίσης οφείλει να γνωστοποιήσει, με υπεύθυνη δήλωση πως σε ενδεχόμενη κατάργηση του λογαριασμού ή ανακρίβειας των στοιχείων του οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα και πριν την ημερομηνία πληρωμής από την υπηρεσία αναλαμβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση το κόστος από την απόρριψη εμβάσματος (τυχόν επιβληθείσες προμήθειες) ή αχρεώστητη πληρωμή. γ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται όταν λήξει η χρονική τους διάρκεια. δ. Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η υπηρεσία μας είναι ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα και ALPHA BANK. ε. Τιμολόγιο επί πιστώσει στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. στ. Το ΚΤΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ επισυνάπτει στα τιμολόγια επί πιστώσει, αντί εξοφλητικών αποδείξεων των ιδίων προμηθευτών (όπως ισχύει στην περίπτωση πληρωμής με επιταγή), τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ(Παρ. Ε, άρθρο 2). ζ. Τα σχετικά δελτία αποστολής των προϊόντων..//.

20 Γ-4 η. Εξοφλητική απόδειξη για κάθε τιμολόγιο εφόσον έχει γίνει η εξόφληση των χρημάτων από το ΚΤΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 5. Η πληρωμή για τα είδη που θα παραγγέλνονται από το ΚΨΜ, θα γίνεται καθημερινά με την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από τον αρμόδιο αξιωματικό μονάδος με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. β. Εξοφλητική απόδειξη ( εφόσον το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ). γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και πιστοποιητικό ασφάλισης ενημερότητας προς το Ι.Κ.Α ανά δίμηνο. δ. Τα σχετικά δελτία αποστολής των προϊόντων. 6. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με : α. Μεταφορικά ζυγιστικά εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια εφοδίων στα Κ.Ψ.Μ των Μονάδων και το ΣΠ του Σχηματισμού. β. Το κινητό χαρτόσημο συμβάσεως καθώς και το ανάλογο χαρτόσημο τιμολογίου που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και που αποδίδεται από τον ίδιο. Ταμείων. γ. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών δ. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (Ν 2198/94) επί της καθαρής αξίας των προϊόντων. 7. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο και βεβαίωση μη οφειλής - αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α Επισημαίνεται η απαίτηση της υπηρεσίας για την υποβολή ανά τρίμηνο των συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η ισχύς της σύμβασης. 8. Στον προμηθευτή αποκλείεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εν όλα ή εν μέρει σε οποιοδήποτε τρίτο..//.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα