S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014"

Transcript

1 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014

2 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές συστάσεις για την ασφάλεια, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε με την ένδειξη Ασφάλεια χειριστή Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης, είναι απολύτως απαραίτητο να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να τις φυλάσσετε σε μέρος όπου θα είναι άμεσα διαθέσιμες για να τις συμβουλεύεστε. Το μηχάνημα αναρρόφησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο λειτουργίας του και διαθέτουν ρητή εξουσιοδότηση και εκπαίδευση για το σκοπό αυτό. Πριν από τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης, οι χειριστές θα πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες ουσίες επιτρέπεται να αναρροφώνται με το μηχάνημα, αλλά και την ασφαλή μέθοδο για την απομάκρυνση και απόρριψη του αναρροφημένου υλικού. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιο άτομο που έχει πείρα στη χρήση και τον ασφαλή χειρισμό του μηχανήματος. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το μηχάνημα αναρρόφησης. Γενικές πληροφορίες για τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα αναρρόφησης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου αυτό χρησιμοποιείται. Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας και τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το μηχάνημα αναρρόφησης, θα πρέπει να τηρούνται και οι τεχνικοί κανονισμοί που διασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του (νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, δηλ. την Οδηγία 89/391/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επακόλουθες οδηγίες). Μη διεξάγετε καμία λειτουργία που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους, ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις και τις συστάσεις ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Σωστή χρήση Αυτό το μηχάνημα αναρρόφησης είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση, για παράδειγμα σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία, για ενοικίαση και, σε κάθε περίπτωση, για σκοπούς διαφορετικούς από την κανονική οικιακή χρήση. Αυτό το μηχάνημα αναρρόφησης είναι κατάλληλο για την καθαρισμό και αναρρόφηση στερεών υλικών σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Να αφήνετε πάντα αρκετό χώρο γύρω από το μηχάνημα αναρρόφησης ώστε να φτάνετε εύκολα τα χειριστήρια. Το μηχάνημα αναρρόφησης έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείτε από έναν χειριστή μόνο. Αυτό το μηχάνημα αναρρόφησης αποτελείται από αυτοματοποιημένη μονάδα αναρρόφησης, φίλτρο στη γραμμή εισόδου και δοχείο για τη συλλογή του αναρροφημένου υλικού. C /2014

3 Λανθασμένη χρήση Απαγορεύεται αυστηρά η ακόλουθη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης: Σε εξωτερικούς χώρους σε περίπτωση ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης. Όταν δεν βρίσκεται τοποθετημένο σε οριζόντια, ισόπεδα εδάφη. Όταν δεν είναι εγκατεστημένη η μονάδα φιλτραρίσματος. Όταν η είσοδος ή/και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι στραμμένα προς ανθρώπινο σώμα. Χωρίς το κάλυμμα στη μονάδα αναρρόφησης. Όταν δεν είναι εγκατεστημένη σακούλα σκόνης. Χρήση χωρίς τους προφυλακτήρες, τα προστατευτικά καλύμματα και τα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν εγκατεστημένα από τον κατασκευαστή. Όταν οι αεραγωγοί ψύξης είναι μερικώς ή ολικά φραγμένοι. Όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι καλυμμένη με πλαστικά ή υφασμάτινα υφάσματα. Με την έξοδο αέρα μερικώς ή ολικά κλειστή. Όταν χρησιμοποιείται σε περιορισμένους χώρους όπου δεν υπάρχει φρέσκος αέρας. Αναρρόφηση υγρών με μηχανήματα αναρρόφησης που δεν είναι εξοπλισμένα με ειδικά, γνήσια συστήματα διακοπής. Η αναρρόφηση των ακόλουθων υλικών: 1. Καιγόμενα υλικά (κάρβουνα, ζεστή στάχτη, αναμμένα τσιγάρα, κτλ.) 2. Γυμνές φλόγες. 3. Καύσιμο αέριο. 4. Εύφλεκτα υγρά, επιθετικά καύσιμα (βενζίνη, διαλύτες, οξέα, αλκαλικά διαλύματα, κτλ.). 5. Εκρηκτική σκόνη/ουσίες ή/και ουσίες που μπορεί να αναφλεγούν αυθόρμητα (όπως σκόνη μαγνησίου ή αργιλίου, κτλ.). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κακόβουλη χρήση δεν επιτρέπεται. Εκδόσεις και παραλλαγές Εκδόσεις Προαιρετικά ΥΓΡΑ Αυτό το μηχάνημα αναρρόφησης μπορεί να είναι εξοπλισμένο με μηχανικό στοπ υγρών. Δήλωση συμμόρφωσης CE Κάθε μηχάνημα αναρρόφησης παρέχεται με Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Δείτε το τηλεομοιότυπο στην Εικ. 13. [ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ] Η Δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα σημαντικό έγγραφο και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές μέρος ώστε να παρουσιαστεί στις Αρχές σε περίπτωση που το ζητήσουν. Γενικές συστάσεις Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ.: καταστροφή του φίλτρου, ξέσπασμα πυρκαγιάς, βραχυκύκλωμα, εμπλοκή μοτέρ, ηλεκτροπληξία, κτλ. Σβήστε το μηχάνημα αναρρόφησης, αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό ρεύμα και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τα μηχανήματα αναρρόφησης σε εξωτερικό χώρο ή σε μέρος με υγρασία. Για υγρά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τις εκδόσεις με αισθητήρα στάθμης. Εάν δεν υπάρχει αισθητήρας στάθμης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης μόνο για την αναρρόφηση ξηρών υλικών. 05/ C352

4 Περιγραφή του μηχανήματος αναρρόφησης Εξαρτήματα και πινακίδες του μηχανήματος αναρρόφησης Εικόνα 1 1. Αναγνωριστική πλάκα που περιλαμβάνει: Κωδικός μοντέλου, Τάξη (L - M - H), Τεχνικές προδιαγραφές (δείτε πίνακα στη σελίδα 6), Αριθμός σειράς, σήμα CE, έτος κατασκευής, ονομαστική τάση δικτύου. 2. Δοχείο σκόνης 3. Μοχλός απασφάλισης δοχείου σκόνης 4. Είσοδος 5. Έξοδος 6. Πινακίδα επισήμανσης προσοχής Ενημερώνει το χειριστή ότι θα πρέπει να ανακινεί το φίλτρο μόνο όταν το μηχάνημα αναρρόφησης είναι σβηστό (βλ. επίσης παράγραφο «Μηχανισμός ανακίνησης του κύριου φίλτρου»). 7. Φις για σύνδεση του μηχανήματος αναρρόφησης σε ηλεκτρική πρίζα. Αυτό το μηχάνημα αναρρόφησης δημιουργεί μια ισχυρή ροή αέρα η οποία μπαίνει από την είσοδο (4 - Εικ. 1) και βγαίνει από την έξοδο (5 - Εικ. 1). Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης, προσαρμόστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην είσοδο και κατόπιν προσαρμόστε το απαιτούμενο εργαλείο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (ανατρέξτε στον κατάλογο αξεσουάρ του κατασκευαστή ή σε κέντρο εξυπηρέτησης). Οι τιμές της διαμέτρου για κάθε εγκεκριμένο εύκαμπτο σωλήνα δίνονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Το μηχάνημα αναρρόφησης είναι εξοπλισμένο με κύριο φίλτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες εφαρμογές. Εκτός από το κύριο φίλτρο, το οποίο συγκρατεί τους πιο συνήθεις τύπους σκόνης, στο μηχάνημα αναρρόφησης μπορείτε να προσαρμόσετε ένα δευτερεύων φίλτρο (απόλυτο τάξης H) το οποίο διαθέτει υψηλότερη ικανότητα φιλτραρίσματος για λεπτή σκόνη και σκόνη που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Προαιρετικά κιτ Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές, επικοινωνήστε με το δίκτυο πωλήσεων του κατασκευαστή. Στα κιτ μετατροπής περιλαμβάνονται και οδηγίες για την τοποθέτηση των προεπιλογών. Να χρησιμοποιείτε μόνο παρεχόμενα και εγκεκριμένα γνήσια ανταλλακτικά. Αξεσουάρ Διατίθενται διάφορα αξεσουάρ. Ανατρέξτε στον κατάλογο αξεσουάρ του κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ που παρέχει και εγκρίνει ο κατασκευαστής. Συσκευασία και αποσυσκευασία Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Εικόνα 2 Μοντέλο S2B (50 L) S3B (50 L) S3B (100 L) A (mm) B (mm) C (mm) Βάρος με συσκευασία (κιλά) C /2014

5 Αποσυσκευασία, μετακίνηση, χρήση και αποθήκευση Θέστε σε λειτουργία σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Η ικανότητα φορτίου της επιφάνειας στην οποία τοποθετείται το μηχάνημα αναρρόφησης πρέπει να είναι κατάλληλο για να φέρει το βάρος του). Προετοιμασία για εργασία Σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς στο μηχάνημα αναρρόφησης πριν ξεκινήσετε την εργασία. Πριν συνδέσετε το μηχάνημα αναρρόφησης στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα δεδομένων αντιστοιχεί σε αυτήν του ηλεκτρικού δικτύου. Συνδέστε το μηχάνημα αναρρόφησης σε πρίζα με σωστή επαφή/σύνδεση γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα αναρρόφησης είναι σβηστό. Τα φις και οι υποδοχές των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να προστατεύονται από τυχόν παφλασμό νερού. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι συνδέσεις με την κεντρική ηλεκτρική παροχή και το φις. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αναρρόφησης μόνο όταν τα καλώδια που το συνδέουν στην κεντρική ηλεκτρική παροχή είναι σε τέλεια κατάσταση (τα καταστραμμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!). Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, να ελέγχετε ότι δεν παρουσιάζονται βλάβες, υπερβολική φθορά, ραγίσματα ή φθορά λόγω της παρόδου του χρόνου στο ηλεκτρικό καλώδιο. Προεκτάσεις (μπαλαντέζες) Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για την ηλεκτρική παροχή και για το βαθμό προστασίας του μηχανήματος αναρρόφησης. Ελάχιστες διαστάσεις των καλωδίων προέκτασης: 2,5 mm 2 Μέγιστο μήκος = 20 μέτρα Καλώδιο = H07 RN - F Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε βύσματα, φις, υποδοχές, αλλά και να τοποθετείτε το καλώδιο προέκτασης με τρόπο ώστε να διατηρείται ο βαθμός προστασίας IP του μηχανήματος αναρρόφησης, όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων. Μην ψεκάσετε ποτέ νερό στο μηχάνημα αναρρόφησης: Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για εκτεθειμένα άτομα και μπορεί να βραχυκυκλώσει την ηλεκτρική παροχή. Το βύσμα του μηχανήματος αναρρόφησης πρέπει να προστατεύεται με διαφορικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος με περιορισμό για την απότομη αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος, ή ισοδύναμο προστατευτικό κύκλωμα. Θα πρέπει να κόβει την ηλεκτρική παροχή όταν το ηλεκτρικό ρεύμα που διαφεύγει προς τη γείωση ξεπερνά τα 30 ma για 30 msec. Όταν λειτουργεί το μηχάνημα αναρρόφησης: Μην τσακίζετε, μην τραβάτε, μην καταστρέφετε και μην πατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέεται με την κεντρική ηλεκτρική παροχή. Να αποσυνδέετε μόνο το ηλεκτρικό καλώδιο από την κεντρική ηλεκτρική παροχή πιάνοντάς το από το φις (μην τραβάτε το καλώδιο). Να αλλάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο μόνο με καλώδιο του ίδιου τύπου: H07 RN - F. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε προέκταση (μπαλαντέζα). Η αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου θα πρέπει να γίνεται από το προσωπικό του κέντρου εξυπηρέτησης του κατασκευαστή ή από ισοδύναμο εξειδικευμένο προσωπικό. 05/ C352

6 Υγρές και ξηρές εφαρμογές [ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ] Πρέπει να τοποθετείτε σωστά τα παρεχόμενα φίλτρα και τη σακούλα (εάν υπάρχει). Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς ασφάλειας που διέπουν τα υλικά στα οποία θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα αναρρόφησης. Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση για υγρά: Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας στάθμης υγρού πριν από την αναρρόφηση υγρών. Εάν σχηματιστεί αφρός, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης και αδειάστε το δοχείο. Προειδοποίηση: Εάν υπάρχει διαρροή αφρού ή υγρού, σβήστε αμέσως το μηχάνημα αναρρόφησης. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθαρίστε την περιοριστική συσκευή στάθμης υγρού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. Προειδοποίηση: Το βρόμικο υγρό που αναρροφά το μηχάνημα αναρρόφησης πρέπει να θεωρείται αγώγιμο. Συντήρηση και επισκευή Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τη μετατροπή σε άλλη έκδοση/ παραλλαγή, αποσυνδέστε το μηχάνημα αναρρόφησης από την πηγή ηλεκτρικής παροχής. Πρέπει να βγάλετε το φις από την ηλεκτρική πρίζα. Να διεξάγετε μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην τροποποιήσετε με κανέναν τρόπο το μηχάνημα αναρρόφησης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες αυτές, μπορεί να διακινδυνέψει η ασφάλειά σας. Επίσης, μια τέτοια ενέργεια θα ακυρώσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που εκδόθηκε για το μηχάνημα αναρρόφησης. Μηχάνημα αναρρόφησης για υγρά. Όταν γίνεται αναρρόφηση μίγματος νερού και αέρα, προσέχετε ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του μοτέρ της μονάδας αναρρόφησης. C /2014

7 Τεχνικές προδιαγραφές ΕΕ ΗΒ Παράμετρος Μονάδες S2B S3B S2B S3B Ηλεκτρική τάση (50-60 Hz) V Ονομαστική ισχύς kw Ονομαστική ισχύς (EN ) kw 1,8 2,6 1,5 1,8 2,2 2,6 Μέγιστο κενό hpa (2) Μέγιστη παροχή αέρα (χωρίς εύκαμπτο σωλήνα και εξαρτήματα μείωσης διατομής) Μέγιστη παροχή αέρα (με εύκαμπτο σωλήνα, μήκος: 3 μέτρα, διάμετρος: 70 mm) L/min L/min Στάθμη θορύβου (Lpf) (EN ) db(a) Προστασία IP Μόνωση Τάξη I I Είσοδος (διάμετρος) mm Εύκαμπτοι σωλήνες που επιτρέπονται (διάμετρος) mm Επιφάνεια κύριου φίλτρου m 2 1,95 1,95 1,95 1,95 Επιφάνεια απόλυτου φίλτρου «H» στη γραμμή εισόδου m 2 2,4 2,4 2,4 2,4 Αποδοτικότητα απόλυτου φίλτρου (EN 1822) % 99,995 (H14) 99,995 (H14) 99,995 (H14) 99,995 (H14) Μοντέλο Μονάδες S2B S3B Χωρητικότητα δοχείου L Βάρος (1) κιλά Διαστάσεις Εικόνα 3 Μοντέλο S2B (50 L) S3B (50 L) S3B (100 L) A (mm) B (mm) C (mm) (1) Καθαρό βάρος (2) hpa = mbar Συνθήκες φύλαξης: T : -10 C έως +40 C Υγρασία: 85% Συνθήκες λειτουργίας: Μέγιστο υψόμετρο: 800 m (έως μέτρα με μειωμένη επίδοση) T : -10 C έως +40 C Υγρασία: 85% 05/ C352

8 Χειριστήρια και ενδείξεις Εικόνα 4 1. Διακόπτης έναρξης/διακοπής μοτέρ 2. Ένδειξη ισχύος 3. Λαβή χειροκίνητου μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου 1. Είσοδος Εικόνα 5 Έλεγχος πριν από την έναρξη Πριν από την έναρξη, ελέγξτε ότι: τα φίλτρα είναι τοποθετημένα, όλοι οι μοχλοί είναι ασφαλισμένοι στη θέση τους, Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και τα εργαλεία είναι προσαρμοσμένα σωστά στην είσοδο (1 - Εικ. 5). Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αναρρόφησης αν το φίλτρο είναι ελαττωματικό. Έναρξη και διακοπή Εικόνα 4 Ασφαλίστε τα φρένα τροχίσκων πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης (1). Στρέψτε το διακόπτη «1» (Εικ. 4) στη θέση «I» για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση «0» για να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης. Λειτουργία μηχανήματος αναρρόφησης Η ταχύτητα του αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 m/s. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων» εάν προκύψει πρόβλημα. Μηχανισμός ανακίνησης κύριου φίλτρου Ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης που καθαρίσατε, ανακινήστε το κύριο φίλτρο με τη βοήθεια της λαβής «3» (Εικ. 4). Διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου. Μην ανακινήσετε το φίλτρο όταν είναι αναμμένο το μηχάνημα αναρρόφησης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο. Περιμένετε λίγη ώρα πριν ξεκινήσετε ξανά τη λειτουργία του μηχανήματος αναρρόφησης για να καθιζάνει η σκόνη. Διακοπή έκτακτης ανάγκης Στρέψτε τον διακόπτη στη θέση «1» (Εικ. 4) στη θέση «0». Άδειασμα του δοχείου σκόνης Πριν συνεχίσετε με τις εργασίες αυτές, σβήστε το μηχάνημα αναρρόφησης και βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Ελέγξτε την τάξη του μηχανήματος αναρρόφησης. Πριν αδειάσετε το δοχείο, συνιστάται να καθαρίσετε το φίλτρο (βλ. παράγραφο «Μηχανισμός ανακίνησης του κύριου φίλτρου»). Η τυπική έκδοση δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση επικίνδυνης σκόνης. Απασφαλίστε το δοχείο σκόνης (2, Εικ. 1) χρησιμοποιώντας το μοχλό (3, Εικ. 1), βγάλτε το και αδειάστε το. Βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση και ότι είναι σωστά τοποθετημένη. Τοποθετήστε το δοχείο ξανά στη θέση του και ασφαλίστε το ξανά. Πλαστική σακούλα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλαστικές σακούλες που παρέχονται από το δίκτυο πωλήσεών μας (Εικ. 6). Αναρρόφηση υγρών Ελέγξτε ότι το μηχάνημα αναρρόφησης είναι εξοπλισμένο με μηχανικό στοπ υγρών. Το στοιχείο φίλτρου θα είναι βρεγμένο μετά από την αναρρόφηση υγρών. Ένα βρεγμένο στοιχείο φίλτρου μπορεί να φράξει γρήγορα εάν μετά χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης για να αναρροφήσετε στεγνές ουσίες. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο φίλτρου είναι στεγνό ή αλλάξτε το με κάποιο άλλο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης σε στεγνό υλικό. C /2014

9 Στο τέλος του καθαρισμού Σβήστε το μηχάνημα αναρρόφησης με το διακόπτη (1 - Εικ. 4) και βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης και κρεμάστε το στο ανάλογο διαμέρισμα (Εικ. 7). Αδειάστε το δοχείο όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Άδειασμα του δοχείου». Καθαρίστε το μηχάνημα αναρρόφησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση». Πλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό εάν αναρροφήσατε διαβρωτικές ουσίες. Να φυλάσσετε το μηχάνημα αναρρόφησης σε μέρος χωρίς υγρασία, όπου δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό οι μη έχοντες εργασία. Συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση Για να εξασφαλίσετε το ασφαλές επίπεδο του μηχανήματος αναρρόφησης, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά που παρέχει ο κατασκευαστής. Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών συντήρησης, περιλαμβανομένου του καθαρισμού και της αλλαγής του κύριου φίλτρου και του απόλυτου φίλτρου, πρέπει να λαμβάνετε τις προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω. Οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να εκτελούνται μόνο αφού σβήσετε το μηχάνημα αναρρόφησης και βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση εργασιών συντήρησης με το φις του ηλεκτρικού καλωδίου συνδεδεμένο στην πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Εάν ο χειριστής διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσει, να καθαρίσει και να διεξάγει γενική επισκευή του μηχανήματος αναρρόφησης, εντός εύλογων ορίων, χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο στο προσωπικό συντήρησης ή σε άλλα άτομα. Οι κατάλληλες προφυλάξεις περιλαμβάνουν την απολύμανση πριν από την αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος αναρρόφησης, την επαρκή φιλτραρισμένη εξαέρωση των καυσαερίων από την αίθουσα όπου θα γίνει η αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό του χώρου όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες συντήρησης και την κατάλληλη προστασία του προσωπικού. S2B / S3B Αποσυναρμολόγηση και αλλαγή κύριου και απόλυτου φίλτρου Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αναρρόφησης για την αναρρόφηση επικίνδυνων ουσιών, τα φίλτρα μολύνονται. Για το λόγο αυτό: Να εργάζεστε με προσοχή και να αποφεύγετε την έκχυση της αναρροφημένης σκόνης ή/και υλικού. Να τοποθετείτε το αποσυναρμολογημένο ή/και παλιό φίλτρο σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα. Να κλείνετε ερμητικά τη σακούλα. Να απορρίπτετε το φίλτρο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η αλλαγή του φίλτρου αποτελεί σοβαρή υπόθεση. Θα πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο με ένα άλλο με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, επιφάνεια φιλτραρίσματος και κατηγορία. Διαφορετικά, το μηχάνημα αναρρόφησης δεν θα λειτουργεί σωστά. Αλλαγή κύριου φίλτρου Εικόνα 8 Πριν συνεχίσετε με τις εργασίες αυτές, σβήστε το μηχάνημα αναρρόφησης και βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Απασφαλίστε το στοπ (1) και ξεβιδώστε τη λαβή μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου (2). Απασφαλίστε τη ζώνη κλεισίματος (3). Σηκώστε την κεφαλή του μοτέρ (4). Ανυψώστε το φίλτρο (5) και ξεβιδώστε το σφιγκτήρα φίλτρου (6) στο δακτύλιο τριβέα (7). Ξεβιδώστε τον κλωβό (8) και αναποδογυρίστε το φίλτρο, εκθέτοντας έτσι το σφιγκτήρα σύζευξης (9). Απασφαλίστε τους σφιγκτήρες και αποσυνδέστε τον κλωβό από το φίλτρο. Να απορρίψετε το φίλτρο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο και ασφαλίστε το στον κλωβό με τους ειδικούς σφιγκτήρες. Συναρμολογήστε τα στοιχεία με σειρά αντίστροφη από αυτήν της αποσυναρμολόγησης. Προσέχετε να μη σηκώνετε σκόνη όταν διεξάγετε τη λειτουργία αυτή. Να φοράτε μάσκα τύπου P3 και άλλο προστατευτικό ρουχισμό, μαζί με προστατευτικά γάντια (DPI) κατάλληλα για την επικίνδυνη σκόνη που συλλέγετε. Απευθυνθείτε στους ισχύοντες νόμους. Πρέπει να διεξάγεται έλεγχος από τον κατασκευαστή ή το προσωπικό του κατασκευαστή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Για παράδειγμα: Ελέγξτε όλα τα φίλτρα αέρα για να εξετάσετε εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, επηρεάστηκε η στεγανότητα του μηχανήματος αναρρόφησης και βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα λειτουργεί σωστά. Συναρμολογήστε ξανά με προσοχή για να μην παγιδευτούν τα χέρια σας μεταξύ της μονάδας αναρρόφησης και του δοχείου. Χρησιμοποιήστε γάντια που παρέχουν προστασία από μηχανικούς κίνδυνους (EN 388) με επίπεδο προστασίας CAT. II. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης του κατασκευαστή. 05/ C352

10 S2B / S3B Συναρμολόγηση ή αλλαγή απόλυτου φίλτρου Μην χρησιμοποιήσετε ξανά το απόλυτο φίλτρο αφού το αφαιρέσετε από το μηχάνημα αναρρόφησης. Εικόνα 9 1. Μονάδα αναρρόφησης 2. Ζώνη κλεισίματος 3. Στοπ μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου 4. Λαβή μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου 5. Ροδέλα 6. Φερουλάκι 7. Απόλυτο φίλτρο 8. Σφράγιση 9. Δίσκος 10. Παξιμάδι Συναρμολογήστε ξανά με προσοχή για να μην παγιδευτούν τα χέρια σας μεταξύ της μονάδας αναρρόφησης και του δοχείου. Χρησιμοποιήστε γάντια που παρέχουν προστασία από μηχανικούς κίνδυνους (EN 388) με επίπεδο προστασίας CAT. II. Πριν συνεχίσετε με τις εργασίες αυτές, σβήστε το μηχάνημα αναρρόφησης και βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Συναρμολόγηση 1. Απασφαλίστε το στοπ (3) και ξεβιδώστε τη λαβή μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου (4). Απασφαλίστε τη ζώνη κλεισίματος (2) και αφαιρέστε την κεφαλή (1). 2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι από το φερουλάκι κάτω από την κεφαλή (1), εισάγετε τη ροδέλα (5), βιδώστε το φερουλάκι (6), εισάγετε το φίλτρο (7), το παρέμβυσμα (8) και το δίσκο (9), βιδώστε το παξιμάδι (10), προσαρμόστε την κεφαλή ξανά στη θέση της και στερεώστε με τη ζώνη κλεισίματος (2), βιδώστε τη λαβή (4) και ασφαλίστε το με το στοπ (3). Αντικατάσταση 1. Συνεχίστε όπως υποδεικνύεται στο βήμα 1 της διαδικασίας συναρμολόγησης. 2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (10), αφαιρέστε το δίσκο (9) και το παρέμβυσμα (8). 3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο (7) και συνεχίστε με την αντίστροφη σειρά για να συναρμολογήσετε ξανά την κεφαλή. Για να απορρίψετε το φίλτρο, τοποθετήστε το σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα, κλείστε την ερμητικά και απορρίψτε το φίλτρο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Έλεγχος στεγανότητας Έλεγχος εύκαμπτων σωλήνων Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης (Εικ. 10) βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά στερεωμένες. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι κατεστραμμένοι, σπασμένοι ή κακώς συνδεδεμένοι με τις ενώσεις, πρέπει να τους αλλάξετε. Όταν γίνεται χειρισμός κολλωδών υλικών, ελέγξτε εάν υπάρχει φράξιμο κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα στην είσοδο και τη διαχωριστική πλάκα που βρίσκεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος φιλτραρίσματος. Ξύστε την είσοδο (2, Εικ. 10) από το εξωτερικό μέρος και αφαιρέστε τα εναποτεθειμένα απόβλητα όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Έλεγχος στεγανότητας θαλάμου φιλτραρίσματος Εάν καταστραφεί το παρέμβυσμα (1, Εικ. 11) μεταξύ του δοχείου (4) και του θαλάμου φιλτραρίσματος (3), για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες (2) που ασφαλίζουν το θάλαμο φιλτραρίσματος (3) επάνω στη δομή του μηχανήματος αναρρόφησης. Αφήστε το θάλαμο φιλτραρίσματος (3) να χαμηλώσει και σφίξτε τις βίδες μόλις φτάσει στη θέση στεγανότητας (2). Εάν δεν είναι δυνατή η βέλτιστη σφράγιση και το παρέμβυσμα είναι σκισμένο ή ραγισμένο, κτλ., πρέπει να αντικατασταθεί. Απόρριψη του μηχανήματος αναρρόφησης Εικόνα 12 Απορρίψτε το μηχάνημα αναρρόφησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Σωστή διάθεση (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα). (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες που διαθέτουν ξεχωριστό σύστημα συλλογής) Το παραπάνω σύμβολο (Εικ. 12), το οποίο υπάρχει στο προϊόν ή στο έντυπο υλικό του, υποδεικνύει ότι απαγορεύεται το προϊόν να διατεθεί (εξαλειφθεί) μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Για να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία που προκαλούνται από εσφαλμένη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα άλλα απόβλητα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα προκειμένου να υποστηρίξετε την αειφόρα επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Η διάθεση (εξάλειψη) του προϊόντος αυτού δεν μπορεί να γίνει μαζί με άλλα απόβλητα. C /2014

11 Συνιστώμενα ανταλλακτικά S2B / S3B Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει ανταλλακτικά που θα πρέπει να έχετε άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να επιταχύνονται οι εργασίες συντήρησης. Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, ανατρέξτε στον κατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή. Περιγραφή Μοντέλο Στάνταρ Φίλτρο «M» Κιτ αστεροειδούς φίλτρου Σφράγιση δακτυλίου φίλτρου Z Παρέμβυσμα θαλάμου φιλτραρίσματος Σφιγκτήρας φίλτρου Z Απόλυτο φίλτρο Z Μοτέρ 230V 1000W Μοτέρ 110V 1000W Ψύκτρες (καρβουνάκια) για μοτέρ 230V 1000W (2 ψύκτρες) Ψύκτρες (καρβουνάκια) για μοτέρ 120V 1000W (2 ψύκτρες) / C352

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Διορθωτικό μέτρο Το μηχάνημα αναρρόφησης δεν ξεκινά. Μη επαρκής ηλεκτρική παροχή. Ελέγξτε την τάση στην ηλεκτρική πρίζα. Ελέγξτε την κατάσταση της ηλεκτρικής πρίζας και του καλωδίου. Ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού του κατασκευαστή. Αυξάνουν οι στροφές του μηχανήματος αναρρόφησης. Το κύριο φίλτρο είναι φραγμένο. Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου (μοντέλα με χειροκίνητο μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου). Αλλάξτε το φίλτρο εάν η ανακίνηση δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένος. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και καθαρίστε τον. Υπάρχει διαρροή σκόνης από το μηχάνημα αναρρόφησης. Το φίλτρο είναι σκισμένο Αλλάξτε το φίλτρο με κάποιο άλλο φίλτρο του ίδιου τύπου. Το φίλτρο είναι ανεπαρκές Αλλάξτε το με κάποιο άλλο φίλτρο κατάλληλης κατηγορίας και ελέγξτε ξανά. Θορυβώδη μοτέρ Οι ψύκτρες μοτέρ (καρβουνάκια) είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες. Βγάλτε και αλλάξτε τις ψύκτρες (καρβουνάκια) μοτέρ. Υπάρχει ηλεκτροστατικό ρεύμα στο μηχάνημα αναρρόφησης. Δεν υπάρχει γείωση ή είναι ανεπαρκής. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις γείωσης. Συγκεκριμένα, στο εξάρτημα εισόδου αναρρόφησης, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα με έναν αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα. C /2014

13 Via Porrettana Zocca (Modena) Italy Tel Fax

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής καλούμενες ως μπόιλερ pellet )

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα