Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης"

Transcript

1 Πιστοποίηση ATEX και IECEx Εγχειρίδιο για μηχανήματα αναρρόφησης κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης Κλειδί: Πρόσθετες οδηγίες για το χειριστή - Συμπλήρωμα του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης Ζώνη Κατηγορία Atex Τύπος μηχανήματος: Nilfisk-CFM Πρόσθετες οδηγίες Μονάδα αναρρόφησης Όλες Z21 Καύσιμη σκόνη Z1 Εύφλεκτα αέρια Z1/21 Καύσιμη σκόνη και εύφλεκτα αέρια Z22 Καύσιμη σκόνη Z2 Εύφλεκτα αέρια Z21 Καύσιμη σκόνη Z21 Καύσιμη σκόνη Z1 Εύφλεκτα αέρια Z1/21 Καύσιμη σκόνη και εύφλεκτα αέρια Z22 Καύσιμη σκόνη - - A - G - H - II 2D II 2G II 2G/D II 3D II 3G II 2D II 2D II 2G II 2G/D II3D Πεπιεσμένος αέρας, Έκδοση D: Σειρά A Με πλαϊνό φυσητήρα: Σειρές T37 CTS 15 ATEX Με πλαϊνό φυσητήρα: Σειρές CTS Σειρές MAG - CTT Σειρές MAG MAG DEX CTT Κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης και εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης B C D E F Παροχή πεπιεσμένου αέρα Με πλαϊνό φυσητήρα (σκόνη) Με πλαϊνό φυσητήρα (αέριο) Με πλαϊνό φυσητήρα (σκόνη μόνο) Μοτέρ + κίνηση ιμάντα τουρμπίνας Με πλαϊνό φυσητήρα, αντλία με πτερύγια (σκόνη μόνο) Σημείωση: Τα ακόλουθα επίσης ισχύουν για μηχανήματα πιστοποιημένα κατά IECEx. σελίδα1/13

2 Α) : Γενικές συστάσεις και προφυλάξεις για τη χρήση συστημάτων καθαρισμού με αναρρόφηση σε περιοχές με εκρηκτικές ατμόσφαιρες Β) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα ATEX II 2D - II 2G - II 2G/D κατάλληλα για ζώνες 1, 21 και 1/21 Γ) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα ATEX με πλαϊνό φυσητήρα II 3D (σκόνη) Z22 ή II 3G με πλαϊνό φυσητήρα (αέριο) Z2 Δ) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα ATEX με πλαϊνό φυσητήρα II 2D (σκόνη μόνο) που χρησιμοποιείται στη ζώνη 21 Ε) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα σειράς ATEX MAG και CTT II 2D II 2G II 2G/D (σκόνη μόνο - αέριο μόνο - αέριο και σκόνη) για ζώνες 21, 1 και 1/21 ΣΤ) : Πρόσθετες συστάσεις για κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης και εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης - II 3D (σκόνη μόνο) Ζ) : Επισήμανση Η) : Καταχωρήσεις συντήρησης και ελέγχου Σημείωση: Στο παρόν, τα μηχανήματα αναρρόφησης, τα κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης και τα συστήματα εξαγωγής σκόνης αναφέρονται ως «μηχανήματα» Οδηγίες: A) Γενικές συστάσεις και προφυλάξεις για χρήση σε περιοχές με εκρηκτικές ατμόσφαιρες Αυτά τα μηχανήματα αναρρόφησης συμμορφώνονται με την Οδηγία 94/9/CE (ATEX). Ο χειριστής πρέπει να ενημερωθεί για τους κίνδυνους που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα και τον στατικό ηλεκτρισμό, αλλά και τους κίνδυνους που προέρχονται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες των ουσιών στο χώρο εργασίας. Ο χρήστης πρέπει να ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου εγκαθίσταται το μηχάνημα και της περιοχής όπου θα χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/92/ΕΚ, παρουσία καύσιμων αερίων ή/και εύφλεκτων αερίων στο χώρο εργασίας, ο εργαζόμενος πρέπει να ταξινομήσει την περιοχή, καθώς και να επιλέξει ένα μηχάνημα στην κατάλληλη κατηγορία (σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 94/9/ΕΚ). Πριν από τη χρήση: Ελέγξτε ότι τα δεδομένα στην αναγνωριστική πινακίδα του μηχανήματος αντιστοιχούν στην ταξινόμηση ζώνης και στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάφλεξη της σκόνης στο χώρο εργασίας. Ελέγξτε ότι οι προδιαγραφές του μηχανήματος αναρρόφησης δεν έχουν τροποποιηθεί. Στην περίπτωση τροποποίησης, η Δήλωση Συμμόρφωσης δεν ισχύει πλέον. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, με το συνεπακόλουθο κίνδυνο της έκρηξης! Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα και βύσμα (το καλώδιο γείωσης που παρέχεται στα μοντέλα με πεπιεσμένο αέρα) είναι συνδεδεμένα με γείωση. σελίδα2/13

3 Χρησιμοποιήστε ωμόμετρο για να ελέγξετε την ηλεκτρική συνέχεια της σύνδεσης γείωσης από την είσοδο μέχρι το τέλος του σωλήνα αναρρόφησης (και στον αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης στα μοντέλα με πεπιεσμένο αέρα): η αντίσταση πρέπει να είναι χαμηλότερη από (10 6 ) Ω. Ελέγξτε τη συνέχεια των καλωδίων γείωσης και ισοδυναμικών καλωδίων (πράσινοι-κίτρινοι προστατευτικοί αγωγοί) και βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση. Ελέγξτε για χαλαρές ηλεκτρικές ή μηχανικές συνδέσεις. Πρέπει να σβήσετε το μηχάνημα πριν το συνδέσετε σε ενεργειακή πηγή. Συνδέστε το μηχάνημα σε ενεργειακή πηγή εκτός της ζώνης ATEX (μη ταξινομημένη ζώνη). Αν το μηχάνημα έχει ηλεκτρικό βύσμα ATEX πιστοποιημένο για την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα πιστοποιημένη κατά ATEX στον ίδιο τύπο ζώνης με τις ίδιες ονομαστικές τιμές, αφού σβήσετε το μηχάνημα. Κατά τη λειτουργία: Ελέγξτε ότι τα δεδομένα στην αναγνωριστική πινακίδα του μηχανήματος αντιστοιχούν στην ταξινόμηση ζώνης και στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάφλεξη της σκόνης στο χώρο εργασίας. Να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικούς εύκαμπτους σωλήνες (να αποφεύγετε τη χρήση επιφανειακά αντιστατικών σωλήνων) και να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Nilfisk-CFM. Όταν αντικαταστάτε το φίλτρο, να τοποθετείτε μόνο γνήσια αντιστατικά φίλτρα CFM. Μη χρησιμοποιείτε μονωτική σύζευξη ή εύκαμπτους σωλήνες συλλογής σκόνης. Μην αφαιρείτε τους ευκάμπτους σωλήνες κατά τη λειτουργία και να περιμένετε πάντα έως ότου το μηχάνημα να έχει ακινητοποιηθεί. Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες για το δοχείο, αλλά μόνο γνήσιες αντιστατικές πλαστικές σακούλες « » Nilfisk-CFM. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προ-διαχωριστικό, ελέγξτε ότι είναι καλά γειωμένο. Να χρησιμοποιείτε μόνο αντιστατικούς εύκαμπτους σωλήνες, τόσο για την αναρρόφηση όσο και για τη σύνδεση του προδιαχωριστικού. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να αναρροφήσετε μεγάλα αντικείμενα ή σωματίδια επειδή μπορούν να συγκρούονται το ένα με το άλλο, προκαλώντας σπινθήρες. Μην τρίβετε και μη χτυπάτε το δάπεδο με ατσαλένια εργαλεία, επειδή μπορεί να προκληθούν σπινθήρες λόγω τριβής. Για να καθαρίσετε το δάπεδο, να χρησιμοποιείτε μόνο συλλέκτες και καπάκια αναρρόφησης που μπορούν να αντικατασταθούν από γνήσια αντιστατικά ανταλλακτικά Nilfisk-CFM. Να ελέγχετε περιοδικά την ένδειξη αναρρόφησης προκειμένου να αποφευχθεί το φράξιμο του φίλτρου. Να αδειάζετε πάντα το δοχείο, ιδιαίτερα μετά από την αναρρόφηση βρεγμένων φυτικών σωματιδίων ή υγρών, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση αερίων ζύμωσης. Για να αποφευχθεί η αλλαγή της ταξινόμησης του χώρου εργασίας, πρέπει να αδειάζετε τη σακούλα σκόνης έξω από τη ζώνη (ζώνη χωρίς ταξινόμηση ATEX). Απαγκιστρώστε τον κάδο και αδειάστε τον μόνο όταν βρίσκεστε εκτός της ζώνης. Σε εγκαταστάσεις κεντρικοποιημένης εξαγωγής σκόνης, ο χρήστης πρέπει να τηρεί τις διαδικασίες, να χρησιμοποιεί μεθόδους και αξεσουάρ για το άδειασμα του κάδου που εμποδίζουν τυχόν τροποποίηση της ταξινόμησης στη ζώνη όπου βρίσκεται η εγκατάσταση. Να αντικαταστάτε τα αξεσουάρ μόνο με γνήσια ανταλλακτικά που παρέχει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ανωτέρω, η Δήλωση Συμμόρφωσης δεν ισχύει. Ειδική συντήρηση και άλλες προφυλάξεις Να διεξάγετε πάντα τις εργασίες σέρβις και τους ελέγχους που περιγράφονται στο τυπικό εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος αναρρόφησης που χρησιμοποιείται. Να ελέγχετε τακτικά, και ιδιαίτερα όταν αδειάζετε το σελίδα3/13

4 δοχείο σκόνης, ότι τα φίλτρα βρίσκονται σε καλή κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού φίλτρου ασφαλείας, αν υπάρχει) προκειμένου να αποφευχθεί το σπάσιμο, η φθορά, η ζημιά ή/και το σκίσιμο του πανιού φίλτρου, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά σκόνης από την έξοδο. Αυτό μπορεί να παράγει επικίνδυνο νέφος. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι το φίλτρο βρίσκεται σε καλή κατάσταση ως εξής: αναρροφήστε λεπτή αδρανή σκόνη (π.χ. ταλκ, κιμωλία, μάρμαρο, κτλ.) και βεβαιωθείτε ότι δεν βγαίνει από την έξοδο. Να καθαρίζετε περιοδικά τον ανεμιστήρα ψύξης του μοτέρ για να αποφεύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ. Να χρησιμοποιείτε αντιστατικούς εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, κατάλληλους για τον τύπο του υλικού που θα αναρροφήσετε. Οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν πρέπει να παράγουν σπίθες ούτε να δημιουργήσουν ηλεκτροστατικές φορτίσεις που προκαλούνται από το τρίψιμο των σωλήνων. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους αντιστατικούς εύκαμπτους σωλήνες και αξεσουάρ Nilfisk-CFM. Οι αντιστατικοί εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να γειωθούν για να αποφευχθούν οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις. Με ένα ωμόμετρο, ελέγξτε για τη σωστή γαλβανική σύνδεση (ηλεκτρική συνέχεια) μεταξύ των εύκαμπτων σωλήνων και των αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται. Αυτό γίνεται για να μην εκτεθεί ο χειριστής σε κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Β) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα ATEX II 2D - II 2G - II 2G/D κατάλληλα για ζώνες 21, 1 και 1/21 Μοντέλα Nilfisk-CFM: Πεπιεσμένος αέρας, Έκδοση D: Σειρά A... (A15, A17, A ) Πρότυπα αναφοράς: Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN , EN Προειδοποίηση: Τηρήστε τις προφυλάξεις των ανωτέρω πρότυπων Σχεδιασμένα για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ταξινομημένες ως Ζώνες 21 και 22, σε Ζώνες 1 και 2 και σε Ζώνες Z 1/21 και Z 2/22 με την ταυτόχρονη παρουσία σκόνης και αερίου για μέγιστο χρόνο ώρες/έτος. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ μηχανήματα αναρρόφησης σε Ζώνη 20 ή/και 0. Αυτά τα μηχανήματα αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση υγρών και στεγνών σωματιδίων όταν καθαρίζετε μέρη και μηχανήματα, ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων, των χημικών προϊόντων, της φαρμακευτικής και των υφασμάτων. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση παρουσία σκόνης τάξης έκρηξης ST3 ή σκόνης που θεωρείται εκρηκτική (ISO 6184/1 Ταξινόμηση BGIA: και με ενέργεια ανάφλεξης κάτω του 1 mj. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζώνες με αέρια που ανήκουν σε ομάδες έως την ομάδα IIB (αιθυλένιο), αλλά δεν είναι σχεδιασμένα για την αναρρόφηση υγρών με χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή εμπρηστικών ουσιών (T < 135 C). Για αυτά τα μοντέλα, εκτός από την τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του τυπικού μηχανήματος αναρρόφησης, απαιτούνται επίσης και ειδικές προφυλάξεις και συντήρηση. Επισήμανση αναγνωριστικής πινακίδας: II2D (T 100 C) T 60 C» για Ζώνη 21, «II2G c IIB (T4, T5)» για Ζώνη 1, «II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100 C) T 60 C» για Ζώνη 1 και Ζώνη 21 ταυτόχρονα. Δείτε παράδειγμα για την επισήμανση στην παράγραφο Ζ) σελίδα4/13

5 Η διάβρωση μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο. Το μηχάνημα αναρρόφησης είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Μην αναρροφάτε αέρια, ατμούς ή/και υγρά που μπορούν να διαβρώσουν αυτό το μέταλλο. Όλες οι ανωτέρω συστάσεις, προφυλάξεις και εργασίες σέρβις πρέπει να τηρηθούν, διαφορετικά η Εγγύηση II 2G/D II 2G - II 2D της Nilfisk-CFM για μηχάνημα ATEX είναι άκυρη, η Δήλωση Συμμόρφωσης ATEX της Nilfisk-CFM δεν ισχύει πλέον και ο χρήστης αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνος για τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης. Προειδοποίηση: Κάθε εργασία συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να πραγματοποιείται με σβηστό το μηχάνημα αναρρόφησης και αποσυνδεδεμένο το πεπιεσμένο αέρα. Γ) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα ATEX με πλαϊνό φυσητήρα II 3D για χρήση σε Ζώνη 22 ή II 3G με πλαϊνούς φυσητήρες που χρησιμοποιούνται σε Ζώνη 2 Μοντέλα Nilfisk-CFM: Πλαϊνοί φυσητήρες: Σειρές T37 CTS CTS Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN , EN , EN , EN , (Z22 σκόνη), EN (Z2 αέριο) Προειδοποίηση: Τηρήστε τις προφυλάξεις των ανωτέρω πρότυπων Έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιοχές που έχουν ταξινομηθεί ως Ζώνη 22 και Ζώνη 2, για μέγιστο χρόνο 10 ωρών/έτος. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ μηχανήματα αναρρόφησης σε Ζώνες 20, 21 ή/και Ζώνη 0 ή 1. Αυτά τα μηχανήματα αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση υγρών και στεγνών σωματιδίων και για τον καθαρισμό μερών και μηχανημάτων περιστασιακά, ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων, των χημικών προϊόντων, της φαρμακευτικής και των υφασμάτων. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση παρουσία σκόνης τάξης έκρηξης ST3 ή σκόνης που θεωρείται εκρηκτική (ISO 6184/1 Ταξινόμηση BGIA: και με ενέργεια ανάφλεξης κάτω του 1 mj. Δεν έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση υγρών με χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή εμπρηστικών ουσιών (T < 200 C). Για αυτά τα μοντέλα, εκτός από την τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του τυπικού μηχανήματος αναρρόφησης, απαιτούνται επίσης και ειδικές προφυλάξεις και συντήρηση. Επισήμανση αναγνωριστικής πινακίδας: II3D Ex td A22 IP55 T 125 C» για Ζώνη 22 (σκόνη μόνο, IP 55), «II3G IIB T4» για Ζώνη 2 (αέριο μόνο), «II3D Ex td A22 IP54 T 125 C» μόνο για μοντέλο 15 ATEX για Ζώνη 22 (σκόνη μόνο, IP 54). Κατά την αναρρόφηση καύσιμης σκόνης με αγώγιμες ιδιότητες (π.χ. μέταλλα), η τάξη προστασίας πρέπει να είναι IP6X: II3D Ex td A22 IP65 T 125 C (για αγώγιμη σκόνη: IP 65) Δείτε παράδειγμα για την επισήμανση στην παράγραφο Ζ) Σε περίπτωση ασυνήθιστου θορύβου ή ελαττωματικού μοτέρ, πλαϊνού φυσητήρα ή ρουλεμάν, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος. Ο χειριστής δεν πρέπει να επιχειρήσει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τις τουρμπίνες. σελίδα5/13

6 Η διάβρωση της τουρμπίνας μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο. Η τουρμπίνα αυτού του μηχανήματος αναρρόφησης είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Μην αναρροφάτε αέρια, ατμούς ή/και υγρά που μπορούν να διαβρώσουν κράματα αλουμινίου. Προειδοποίηση: Σε περίπτωση θορύβου των ρουλεμάν, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος και ελέγξτε τα ρουλεμάν. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης. Μη θέσετε ξανά σε λειτουργία μηχάνημα αναρρόφησης επειδή μπορεί να προκληθεί έκρηξη! Ελέγξτε ότι ο ηλεκτρικός πίνακας και οι ροδέλες (Pg) επαρκούν για να εμποδίζουν την εισχώρηση σκόνης. Ελέγξτε ότι οι σφιγκτήρες του εύκαμπτου σωλήνα είναι σφιχτοί. Ελέγξτε τη βαλβίδα παράκαμψης (περιοριστής αναρρόφησης) είναι εγκατεστημένος και αποδοτικός: Ξεκινήστε τη λειτουργία του μηχανήματος και κλείστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης εντελώς. Η βαλβίδα πρέπει να ανοίξει και να ακουστεί ένας θόρυβος τριξίματος. Η βαλβίδα αυτή σταματάει την υπερθέρμανση της τουρμπίνας σε περίπτωση φραξίματος. Σε περίπτωση σπασίματος, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Οποιαδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό. Μη διεξάγετε ποτέ οποιουδήποτε είδους αποσυναρμολόγηση, παρέμβαση ή/και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας. Το σέρβις των σφαιρικών ρουλεμάν μοτέρ και τουρμπίνας και του προστατευτικού φίλτρου της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να γίνει από κέντρο εξυπηρέτησης Nilfisk-CFM κάθε ώρες λειτουργίας ή κάθε 2 χρόνια. Ο χειριστής δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τις τουρμπίνες. Η διάβρωση της τουρμπίνας μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο. Οι τουρμπίνες αυτών των μηχανημάτων είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου. Μην αναρροφάτε αέρια, ατμούς ή/και υγρά που μπορούν να διαβρώσουν κράματα αλουμινίου. Προειδοποίηση: Σε περίπτωση ασυνήθιστου θορύβου, ελαττωματικών ρουλεμάν ή ελαττωματικών περιστρεφόμενων μερών, διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος αμέσως, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Οι επισκευές πρέπει να γίνουν από κέντρα εξυπηρέτησης Nilfisk-CFM. Να καθαρίζετε περιοδικά τον ανεμιστήρα ψύξης του μοτέρ για να αποφεύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ. Σε περίπτωση σπασίματος, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Οποιαδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χειριστής δεν πρέπει να επιχειρήσει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τα ανταλλακτικά του μηχανήματος. Όλες οι ανωτέρω συστάσεις, προφυλάξεις και εργασίες σέρβις πρέπει να τηρηθούν, διαφορετικά η Εγγύηση ATEX II 3D ή/και II 3G της Nilfisk-CFM είναι άκυρη, η Δήλωση Συμμόρφωσης ATEX της Nilfisk-CFM δεν ισχύει και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης. σελίδα6/13

7 Δ) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα ATEX με πλαϊνό φυσητήρα II 2D για εκρηκτική σκόνη, κατάλληλη για Ζώνη 21 Μοντέλα Nilfisk-CFM: Πλαϊνοί φυσητήρες: Σειρές CTS Πρότυπα αναφοράς: Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN , EN , EN , EN Προειδοποίηση: Τηρήστε τις προφυλάξεις των ανωτέρω πρότυπων Τα μηχανήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ταξινομημένες ως Ζώνες 21 και 22 για περιβάλλοντα με παρουσία καύσιμης σκόνης για μέγιστο χρόνο ώρες/έτος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ σε Ζώνη 20 ή/και Ζώνες 0, 1, 2 παρουσία εύφλεκτων αερίων. Αυτά τα μηχανήματα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένα για την αναρρόφηση στεγνών και υγρών σωματιδίων και για τον καθαρισμό μερών και μηχανημάτων, ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων, των χημικών προϊόντων, της φαρμακευτικής και των υφασμάτων, και είναι κατάλληλα για συλλεκτική χρήση σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και κατοικίες. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση παρουσία σκόνης τάξης έκρηξης ST3 ή σκόνης που θεωρείται εκρηκτική (ISO 6184/1 Ταξινόμηση BGIA: και με ενέργεια ανάφλεξης κάτω του 1 mj. Δεν έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση υγρών με χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή εμπρηστικών ουσιών (T < 200 C). Για αυτά τα μοντέλα, εκτός από την τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του τυπικού μηχανήματος αναρρόφησης, απαιτούνται επίσης και ειδικές προφυλάξεις και συντήρηση. Επισήμανση αναγνωριστικής πινακίδας: II2D Ex td A21 IP65 T 125 C» για Ζώνη 21 Δείτε παράδειγμα για την επισήμανση στην παράγραφο Ζ) Όπως και για τα μοντέλα T 3101T 3151T W, γειώστε το παρεχόμενο πράσινο/κίτρινο καλώδιο. Ελέγξτε ότι ο ηλεκτρικός πίνακας και οι ροδέλες (Pg) επαρκούν για να εμποδίζουν την εισχώρηση σκόνης. Ελέγξτε ότι οι σφιγκτήρες του εύκαμπτου σωλήνα είναι σφιχτοί. Ελέγξτε τη βαλβίδα παράκαμψης (περιοριστής αναρρόφησης) είναι εγκατεστημένος και αποδοτικός: Ξεκινήστε τη λειτουργία του μηχανήματος και κλείστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης εντελώς. Η βαλβίδα πρέπει να ανοίξει και να ακουστεί ένας θόρυβος τριξίματος. Η βαλβίδα αυτή σταματάει την υπερθέρμανση της τουρμπίνας σε περίπτωση φραξίματος. Σε περίπτωση σπασίματος, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Οποιαδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό. Μη διεξάγετε ποτέ οποιουδήποτε είδους αποσυναρμολόγηση, παρέμβαση ή/και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας. σελίδα7/13

8 Το σέρβις των σφαιρικών ρουλεμάν μοτέρ και τουρμπίνας και του προστατευτικού φίλτρου της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να γίνει από κέντρο εξυπηρέτησης Nilfisk-CFM κάθε ώρες λειτουργίας ή κάθε 2 χρόνια. Ο χειριστής δεν πρέπει να επιχειρήσει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τις τουρμπίνες. Η διάβρωση της τουρμπίνας μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο. Οι τουρμπίνες αυτών των μηχανημάτων είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου. Μην αναρροφάτε αέρια, ατμούς ή/και υγρά που μπορούν να διαβρώσουν κράματα αλουμινίου. Προειδοποίηση: Σε περίπτωση ασυνήθιστου θορύβου, ελαττωματικών ρουλεμάν ή ελαττωματικών περιστρεφόμενων μερών, διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος αμέσως, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Οι επισκευές πρέπει να γίνουν από κέντρα εξυπηρέτησης Nilfisk-CFM. Σε περίπτωση σπασίματος, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Οποιαδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χειριστής δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τα φίλτρα ασφαλείας (φίλτρο βαλβίδας παράκαμψης και μεταλλικό φίλτρο ασφαλείας). Όλες οι ανωτέρω συστάσεις, προφυλάξεις και εργασίες σέρβις πρέπει να τηρηθούν, διαφορετικά η Εγγύηση ATEX II 2D της Nilfisk-CFM είναι άκυρη, η Δήλωση Συμμόρφωσης ATEX της Nilfisk-CFM δεν ισχύει και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης. Ε) : Πρόσθετες συστάσεις για μηχανήματα σειράς ATEX MAG και CTT II 2D - II 2G - II 2G/D κατάλληλα για ζώνες 21, 1 και 1/21 Μοντέλα Nilfisk-CFM: Μοτέρ + κίνηση ιμάντα τουρμπίνας Σειρές MAG- MAG DEX - CTT Πρότυπα αναφοράς: Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN , EN , EN , EN , EN Προειδοποίηση: Τηρήστε τις προφυλάξεις των ανωτέρω πρότυπων Αυτά τα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί για εργασίες σε περιοχές με εκρηκτική ατμόσφαιρα. Οι περιοχές αυτές έχουν ταξινομηθεί ως Ζώνες 21 και 22 (περιβάλλοντα με σκόνη), Ζώνες 1 και 2 (περιοχές με παρουσία αερίου) και Ζώνες 1/21 και 2/22 (περιοχές παρουσία σκόνης και αερίου) για μέγιστο χρόνο ώρες/έτος. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ μηχανήματα αναρρόφησης σε Ζώνη 20 ή/και 0 (περιοχές με εύφλεκτα αέρια). σελίδα8/13

9 Αυτά τα μηχανήματα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένα για την αναρρόφηση στεγνών και υγρών σωματιδίων και για τον καθαρισμό μερών και μηχανημάτων, ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων, των χημικών προϊόντων, της φαρμακευτικής και των υφασμάτων, και είναι κατάλληλα για συλλεκτική χρήση σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και κατοικίες. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση παρουσία σκόνης τάξης έκρηξης ST3 ή σκόνης που θεωρείται εκρηκτική (ISO 6184/1 Ταξινόμηση BGIA: και με ενέργεια ανάφλεξης κάτω του 1 mj. Δεν έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση υγρών με χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή εμπρηστικών ουσιών (T < 200 C). Για αυτά τα μοντέλα, εκτός από την τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του τυπικού μηχανήματος αναρρόφησης, απαιτούνται επίσης και ειδικές προφυλάξεις και συντήρηση. Επισήμανση αναγνωριστικής πινακίδας: II2D - Ex td A21 IP65 T 125 C» για Ζώνη 21, «II2G IIB T4» για Ζώνη 1, «II2GD IIB T4 - Ex td A21 IP65 T 125 C» για Ζώνη 1 και Ζώνη 21 ταυτόχρονα. Δείτε παράδειγμα για την επισήμανση στην παράγραφο Ζ) Το σέρβις των σφαιρικών ρουλεμάν μοτέρ και τουρμπίνας και του ιμάντα μετάδοσης πρέπει να γίνει από κέντρο εξυπηρέτησης Nilfisk-CFM κάθε ώρες λειτουργίας ή κάθε 2 χρόνια. Ο χειριστής δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσει, να παρέμβει ή/και να επισκευάσει τις τουρμπίνες. Σειρές MAG: Το μηχάνημα αυτό έχει αντιστατικό ιμάντα μετάδοσης. Σε περίπτωση σπασίματος, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Οποιαδήποτε απαραίτητη αντικατάσταση ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ρυθμίστε την τάση του ιμάντα ώστε ο ιμάντας να τεντωθεί κατά 1% (π.χ. μετρούμενο σε τμήμα του ιμάντα με μήκος 100 χιλιοστά βλ. Εικ. 1 και 2). Σειρές CTT: Τηρήστε τα ανωτέρω για τη σειρά MAG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βασικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης για να ελέγξετε την τάση του ιμάντα Η διάβρωση της τουρμπίνας μπορεί να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο. Οι τουρμπίνες αυτών των μηχανημάτων είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου και γαλβανισμένο χάλυβα. Μην αναρροφάτε αέρια, ατμούς ή/και υγρά που μπορούν να διαβρώσουν αυτά τα μέταλλα. Ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης που υπάρχει στην περιοχή ή, σε κάθε περίπτωση, κάθε έξι μήνες, καθαρίστε την πλάκα μοτέρ τακτικά για να απομακρύνετε τυχόν εναποθέσεις σκόνης. Ελέγξτε την τάση και τη φθορά του ιμάντα μετάδοσης και, αν απαιτείται, αντικαταστήστε τον με γνήσιο ανταλλακτικό. Προειδοποίηση: Μηχανήματα αναρρόφησης MAG1-2-3 και CTT για σκόνη μόνο, Κατ. II 2D: Σε περίπτωση θορύβου των ρουλεμάν, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος και ελέγξτε τα ρουλεμάν. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης. Μη θέσετε ξανά σε λειτουργία μηχάνημα αναρρόφησης επειδή μπορεί να προκληθεί έκρηξη! Προειδοποίηση: Μηχανήματα αναρρόφησης MAG1-2-3 και CTT για αέριο, για αέριο και σκόνη, Κατ. II 2G II 2G/D: Αν το μηχάνημα σταματήσει και ανάψει η κόκκινη ένδειξη υπερθέρμανσης ρουλεμάν, ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης. Μη θέσετε ξανά σε λειτουργία μηχάνημα αναρρόφησης επειδή μπορεί να προκληθούν εκρήξεις! Όλες οι ανωτέρω συστάσεις, προφυλάξεις και εργασίες σέρβις πρέπει να τηρηθούν, διαφορετικά η Εγγύηση ATEX II 2G/D II 2G II 2D της Nilfisk-CFM είναι άκυρη, η Δήλωση Συμμόρφωσης ATEX της Nilfisk-CFM δεν ισχύει και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης. σελίδα9/13

10 MAG : Ρύθμιση ιμάντα μετάδοσης (Εικ. 1) - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Για να τεντωθεί ο ιμάντας, χαλαρώστε τις 4 βίδες (2) και γυρίστε την τροχαλία (3) και το ηλεκτρικό μοτέρ προς την κατεύθυνση του βέλους (A) όπως απεικονίζεται στην Εικ. 1. Για να χαλαρώσετε τον ιμάντα, γυρίστε τις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εικ. 1 MAG : Ρύθμιση ιμάντα μετάδοσης (Εικ. 2) - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Για να τεντώσετε τον ιμάντα, χαλαρώστε τις 4 βίδες (2) και γυρίστε τη βίδα (3) δεξιόστροφα. Για να χαλαρώσετε τον ιμάντα, γυρίστε τον αριστερόστροφα. Εικ. 2 σελίδα10/13

11 ΣΤ) Πρόσθετες συστάσεις για κεντρικοποιημένα συστήματα αναρρόφησης και εγκαταστάσεις εξαγωγής σκόνης ATEX II 3D Μοντέλα Nilfisk-CFM: Αυτοματοποιημένες μονάδες αναρρόφησης με ή χωρίς τροχούς, με ή χωρίς ηλεκτρικό πίνακα, με ή χωρίς μονάδα φίλτρου, με ή χωρίς σιλοφόρα δοχεία με χειροκίνητο ή αυτοματοποιημένο άδειασμα, με ή χωρίς αξεσουάρ αδειάσματος, με ή χωρίς αισθητήρες στάθμης, έλεγχο ροής, παρουσία προϊόντος, με ή χωρίς σωλήνες μεταφοράς προϊόντος, μη ή χωρίς υποδοχές προϊόντος, με ή χωρίς σύστημα ελέγχου (αισθητήρες ή/και μικροδιακόπτες) Πρότυπα αναφοράς: Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN , EN , EN , EN , (Z22 σκόνη) Προειδοποίηση: Τηρήστε τις προφυλάξεις των ανωτέρω πρότυπων Αυτοματοποιημένη μονάδα αναρρόφησης Ανατρέξτε στις οδηγίες για μηχανήματα με τον ίδιο τύπο μοτέρ και σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε Ζώνη 22 για όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις και σημάνσεις χρήσης και συντήρησης. Άλλα μέρη της εγκατάστασης Για να αποφεύγετε την τροποποίηση της ταξινόμησης ATEX της εγκατάστασης, τα ανταλλακτικά θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της Nilfisk-CFM. Συγκεκριμένα, οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι αντιστατικοί. Σωστή και λανθασμένη χρήση: σελίδα11/13

12 Τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων (σιλοφόρα, χοάνες, εύκαμπτοι σωλήνες και σωλήνες) μπορεί να έχουν κατασκευαστεί και παρασχεθεί σε διάφορα υλικά (γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό, ελαστικό, κτλ.). Το είδος, η φύση και τα υλικά κατασκευής χρησιμοποιούνται με βάση τα υλικά που πρόκειται να αναρροφηθούν ή/και μεταφερθούν, όπως δηλώνεται από τον πελάτη στην παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Nilfisk-CFM κατά τη φάση αξιολόγησης ρίσκων ATEX για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση: 1. Η Nilfisk-CFM συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ρίσκο, κίνδυνο ή ζημιά που προκλήθηκε από οποιαδήποτε άλλη χρήση της εγκατάστασης που δεν περιγράφεται και υποδεικνύεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας της Nilfisk-CFM. 2. Επίσης, η Nilfisk-CFM δεν ευθύνεται για τις συνέπειες που προκύπτουν από την αναρρόφηση ή/και μεταφορά άλλων ουσιών ή υλικών που δεν υποδεικνύονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας Nilfisk- CFM. Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω η Δήλωση Συμμόρφωσης ATEX της Nilfisk-CFM είναι άκυρη και ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση του μηχανήματος. G) Παράδειγμα της σήμανσης στην αναγνωριστική πινακίδα: H ) Καταχωρήσεις συντήρησης και ελέγχου Παράδειγμα του πίνακα που χρησιμοποιείται για την καταγραφή και τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης και ελέγχων: σελίδα12/13

13 Μοντέλο: Ημερομηνία αγοράς: Αριθμός σειράς: Ημερομηνία Συντήρηση και έλεγχοι που εκτελέστηκαν Σφραγίδα/Υπογραφή σελίδα13/13

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE)

Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE) Σειρές D20, D50, D60 & D80 ΜΟΝΟ Ε.Ε. Φριτέζες αερίου σειράς Decathlon (CE) Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 1-318-865-1711 τιμή: $10.00 819-6248 Ιούνιος 2002 Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ 12.000 rpm 127 mm (5 in) και 150 mm (6 in) Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) ΔΕΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ RB517 RB397 RB217 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα Λειτουργία, Εξαρτήματα Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 334578D EL Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή επικίνδυνες τοποθεσίες. Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα