Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082"

Transcript

1 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni, specifiche, consigli di sicurezza, dimensione, accessori ). Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale Istruzioni per l'uso Manuale d'uso Istruzioni d'uso Libretto d'istruzioni Manuale dell'utente

2 Estratto del manuale: batter and mayonnaise. pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food. fully benefit from the support that Philips offers, register your product at The appliance only works when all parts are properly assembled and the lid is properly locked in place with the clamps. For recipes to use with your hand blender, go to com/kitchen. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC: Note When you use the turbo speed button, the appliance operates at maximum speed. The higher the speed, the shorter the processing time required. When you make mayonnaise, add oil little by little for the best and stable result. 8 Accessories You can order a direct-driven mini chopper (under service code number ) from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1613, HR1611 and the HR1610. Use the quantities and processing times of the mini chopper for this accessory. 2 Important Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future reference. Danger Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Do not clean the motor unit in the dishwasher. Warning Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. If the appliance is damaged, always have it replaced with one of the original type, otherwise your guarantee is no longer valid. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. This Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or metal capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance. Do not touch the blades or paddle, especially when the appliance is plugged in. The blades are very sharp. If the blades or paddle get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades. To avoid splashing, always immerse the bar into the ingredients before you switch on the appliance, especially when you process hot ingredients. Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Chopper (HR1613/HR1611 only) The chopper is intended for chopping ingredients such as nuts, meat, onions, hard cheese, boiled eggs, garlic, herbs, dry bread and etc. 9 Baby food recipe Ingredients Cooked potatoes Cooked chicken Cooked french beans Milk Quantity 50 g 50 g 50 g 100 ml sec Speed Time Caution The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl, and during cleaning. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Note If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, stop the chopper, and then loosen the ingredients by adding liquid or using a spatula. Note Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process. For the best results when processing beef, use refrigerated beef cubes. Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down for 5 minutes before you continue processing. 3 Overview a Speed selector b On/off button (On/Off) c Turbo speed button d Motor unit e Release button f Blender bar Whisk (HR1613 only): g Coupling unit h Whisk Beaker: i Round beaker lid (HR1611/ HR1610 only) 10 Guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www. philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Whisk (HR1611 only) The whisk is intended for whipping cream, whisking egg whites, desserts etc. j Round beaker (HR1611/ HR1610 only) k Oval beaker lid (HR1613 only) l Oval beaker (HR1613 only) Mini chopper (HR1611/ HR1613 only): m Lid n Blade unit o Bowl Tip When you beat egg whites, use a large bowl for the best result. When you whip cream, use the beaker to avoid splashing. To prevent splashing, start at a low speed setting and continue with a higher speed after approx. 1 minute. Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down for 5 minutes before you continue processing. Caution Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you change accessories or approach parts that move during use and cleaning. Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. This appliance is intended for household use only. Do not exceed the quantities and processing times indicated in Fig. 2. Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing. Maximum noise level = 85 db(a) 4 Before the first use Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter Cleaning ). 6 Cleaning Do not immerse the motor unit, the whisk coupling (HR1613 only), or the coupling unit of the mini chopper (HR1613/HR1611 only) in water. Preparing for use Cool down hot ingredients before chopping or pouring into the beaker (max. temperature 80 C). Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them. Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket. Caution Unplug the appliance before you clean it or release any accessory.

3 You can also remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning. For quick cleaning, pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the blender bar or potato masher and let the appliance operate for approximate 10 seconds. Overheat protection This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for 5 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet and switch on the appliance again. Please contact your Philips dealer or an authorized Philips service center if the overheat protection is activated too often. 5 Use the appliance Handblender The hand blender is intended for: blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes Unplug the appliance. Press the release buttons on the motor unit to remove the accessory you have used. Disassemble the accessory. See the separate cleaning table at the end of this user manual for further instructions /3 Dansk Advarsel Tag stikket ud af kontakten, før du rengør apparatet eller løsner tilbehørsdele. Man kan også fjerne gummiringene fra hakkeskålene, så de kan rengøres ekstra grundigt. Du kan udføre hurtig rengøring ved at fylde bægeret med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel, isætte blenderstaven eller kartoffelmoseren og lade apparatet køre i ca. 10 sekunder. Pürieren gegarter Zutaten, z B. für Baby-Nahrung. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den On/Off oder die Turbotaste. Ανακύκλωση 1 Indledning Hinweis Wenn Sie die Turbo-Taste betätigen, arbeitet das Gerät bei maximaler Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit, desto kürzer ist die erforderliche Verarbeitungszeit. Wenn Sie Mayonnaise zubereiten, geben Sie für das beste Ergebnis und für die Konsistenz nach und nach etwas Öl hinzu. Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på Apparatet virker kun, når alle dele er korrekt samlet, og låget er korrekt fastlåst med låseklemmerne. Du kan finde opskrifter, du kan bruge med din foodprocessor, på com/kitchen. 2 Vigtigt Tag stikket ud af stikkontakten. Tryk på udløserknapperne på motorenheden for at fjerne det anvendte tilbehør. Skil tilbehøret ad. Det separate rengøringsskema bagest i denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ: Læs denne brugervejledning omhyggeligto;νητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Du kan bestille en akseldrevet minihakker (under servicekodenummer ) hos din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1613, HR1611, HR1611 og HR1610. Brug de angivne mængder og tilberedningstider for minihakkeren til dette tilbehør. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Hinweis Wenn die Zutaten am Zerkleinerer-Behälter haften bleiben, stoppen Sie den Zerkleinerer, und lösen Für die besten Ergebnisse bei der Verarbeitung von Rindfleisch verwenden Sie gekühlte Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie Rindfleischwürfel. mit weiteren Portionen fortfahren. Sie die Zutaten mit einem Teigschaber, oder geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu. Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

4 9 Opskrift på babymad Ingredienser Kogte kartofler Kogt kylling Kogte grønne bønner Mælk Bemærk Lad altid blenderen køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du blender. Mængde 50 g 50 g 50 g 100 ml sekunder Hastighed Tid 3 Επισκόπηση a Επιλογέας ταχύτητας Δοχείο i j Καπάκι στρογγυλού δοχείου (μόνο για τα HR1611/ HR1610) Στρογγυλό δοχείο (μόνο για τα HR1611/ HR1610) Κουμπί ενεργοποίησης/ b απενεργοποίησης (On/Off) c Κουμπί ταχύτητας turbo d Μονάδα μοτέρ e Κουμπί απασφάλισης f Στέλεχος ανάμειξης Χτυπητήρι (μόνο για το HR1613) g Μονάδα σύνδεσης h Χτυπητήρι Schneebesen (nur HR1611) Der Schneebesen ist für Schlagsahne, Eischnee, Desserts usw. vorgesehen. Tipp Wenn Sie Eiweiß schlagen, sollten Sie für optimale Ergebnisse eine große Schüssel verwenden. Verwenden Sie zum Schlagen von Sahne den Becher, um Spritzer zu vermeiden. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit, und erhöhen Sie diese Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen fortfahren. nach etwa 1 Minute. k Καπάκι οβάλ δοχείου (μόνο για το HR1613) l Οβάλ δοχείο (μόνο για το HR1613) Μίνι κόφτης (μόνο για το HR1611/HR1613): m Καπάκι n Λεπίδες o Δοχείο Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller kommer tæt på dele, der bevæger sig, når de bruges. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien. Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. De angivne mængder og tider i Fig. 2 bør overholdes nøje. Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til stuetemperatur, inden du fortsætter. Maks. støjniveau = 85 db (A) 10 Garanti og service Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips websted på www. philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen World-Wide Guarantee ). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. Deutsch 6 Pflege Achtung Tauchen Sie die Motoreinheit, die Schneebesen-Verbindungseinheit (nur HR1613) bzw. die Verbindungseinheit des Mini-Zerkleinerers (nur HR1613/HR1611) nicht in Wasser. 4 Πριν από την πρώτη χρήση Προετοιμασία για χρήση Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός»). Beskyttelse mod overophedning Dette apparat er udstyret med en overophedningssikring. Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i 5 minutter. Sæt derefter stikket i stikkontakten igen, og tænd for apparatet igen. Kontakt din lokale Philipsforhandlereller dit lokale Philips Kundecenter, hvis overophedningssikringen aktiveres for ofte. 1 Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter welcome registrieren. Das Gerät funktioniert nur, wenn alle Teile richtig montiert sind und der Deckel mit den Klemmen fest verriegelt ist. Rezepte für Ihren Stabmixer finden Sie unter www. philips.com/kitchen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile Genanvendelse entfernen. Sie können auch die Gummiringe der Zerkleinerer-Behälter entfernen, um sie besonders gründlich zu reinigen. Für eine schnelle Reinigung gießen Sie warmes Spülwasser in den Becher, halten Sie den Kartoffelstampfer ins Wasser, und lassen Sie ihn ca. 10 Sekunden lang laufen. Πριν κόψετε ή προσθέσετε ζεστά υλικά στο δοχείο, αφήστε τα να κρυώσουν (μέγ. θερμοκρασία 80 C). Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια 2 εκ.

5 περίπου πριν τα επεξεργαστείτε. Συναρμολογήστε τη συσκευή σωστά πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα. 2 Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Gefahr Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC: Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nicht im Geschirrspüler. Warnhinweis Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Ist das Gerät beschädigt, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Andernfalls erlischt Ihre Garantie. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Berühren Sie die Messer und Knethaken nicht, besonders wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf. Wenn die Messer oder Knethaken blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen. Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie den Pürierstab immer in die Zutaten, bevor Sie das Gerät einschalten. Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung heißer Zutaten. Vorsicht Schalten Sie das Gerät ab, und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch und bei der Reinigung bewegen. Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Überschreiten Sie nicht die in Abb. 2 aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten. Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren. Maximaler Geräuschpegel = 85 db (A) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Motoreinheit zum Entfernen des verwendeten Zubehörs. Nehmen Sie das Zubehörteil ab. Weitere Informationen finden Sie in der Reinigungstabelle am Ende dieses Benutzerhandbuchs. 5 Χρήση της συσκευής Μπλέντερ χειρός Το μπλέντερ χειρός προορίζεται για να: αναμειγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς φρούτων, σούπες, κοκτέιλ, μιλκσέικ. αναμειγνύετε μαλακά υλικά, π.χ. μαγιονέζα και ζύμη για τηγανίτες. πολτοποιείτε μαγειρεμένα υλικά, π.χ. για να φτιάξετε βρεφική τροφή. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το κουμπί On/Off ή το κουμπί ταχύτητας turbo. 7 Aufbewahrung 1 2 Wickeln Sie das Netzkabel hinten um das Gerät. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aus. Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ταχύτητας turbo, η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για την επεξεργασία.

6 Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν προσθέτετε το λάδι σταδιακά. Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. 8 Zubehör Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt. Sie können (unter der Typennummer ) bei Ihrem Philips Händler oder einem Philips Service-Center einen direktbetriebenen Mini-Zerkleinerer als Zubehör für die Modelle HR1613, HR1611 und HR1610 bestellen. Halten Sie sich für dieses Zubehör an die Mengen und Verarbeitungszeiten des Mini-Zerkleinerers. Κόφτης (μόνο για τα HR1613/HR1611) Ο κόφτης προορίζεται για να ψιλοκόβει υλικά όπως ξηρούς καρπούς, κρέας, κρεμμύδια, σκληρό τυρί, βραστά αυγά, σκόρδο, μυρωδικά, ξερό ψωμί κ.λπ. 9 Rezept für Babynahrung Zutaten Gekochte Kartoffeln Gekochtes Hähnchenfleisch Gekochte junge Schnittbohnen Milch Hinweis Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtemperatur abkühlen. Menge 50 g 50 g 50 g 100 ml Sek. Geschwindigkeit Dauer 3 Oversigt a Hastighedsvælger b On/off-knap (On/Off) c Knap til turbo d Motorenhed e Udløserknap f Blenderstav Piskeris (kun HR1613): g Koblingsenhed h Piskeris Bæger: i Rundt låg til bæger (kun HR1611/HR1610) j Rundt bæger (kun HR1611/HR1610) k Ovalt låg til bæger (kun HR1613) l Ovalt bæger (kun HR1613) Minihakker (kun HR1611/HR1613): m Låg n Knivenhed o Skål Προσοχή Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές! Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, και ιδιαίτερα όταν τις αφαιρείτε από το μπολ του κόφτη, όταν αδειάζετε το μπολ του κόφτη και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Σημείωση Αν τα υλικά κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες του μπολ, διακόψτε τη λειτουργία του κόφτη Όταν επεξεργάζεστε βοδινό, για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε κυβάκια Μην επεξεργάζεστε πάνω από 1 φουρνιά χωρίς διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν συνεχίσετε την επεξεργασία. διατηρημένα στο ψυγείο. και απομακρύνετε τα υλικά προσθέτοντας υγρό ή χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. 10 Garantie und Kundendienst 4 Før første brug Klargøring Überhitzungsschutz Dieses Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie anschließend den Stecker wieder in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Wird der Überhitzungsschutz zu häufig aktiviert, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service-Center. Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift).

7 Besuchen Sie auch die Philips Website (www. philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler. Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet for første gang (se afsnittet Rengøring ). Ελληνικά Χτυπητήρι (μόνο στο HR1611) Το χτυπητήρι προορίζεται για να χτυπάτε κρέμα, ασπράδια αυγών, επιδόρπια κ.λπ. 1 Εισαγωγή Συμβουλή Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μπολ για καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν χτυπάτε κρέμα, χρησιμοποιείτε το δοχείο για να αποφεύγετε το πιτσίλισμα. Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, ξεκινήστε με μια χαμηλή ρύθμιση ταχύτητας και συνεχίστε με Μην επεξεργάζεστε πάνω από 1 φουρνιά χωρίς διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν συνεχίσετε την επεξεργασία. υψηλότερη ταχύτητα μετά από περίπου 1 λεπτό Afkøl varme ingredienser, før du hakker eller hælder i bægeret (maks. temperatur 80 C). Større ingredienser skal skæres ud i stykker på ca. 2 cm, før de tilberedes. Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i stikkontakten. Recycling 5 Brug af apparatet Stavblender Stavblenderen er beregnet til: blendning af flydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes. blanding af bløde ingredienser, f. eks. pandekagedej og mayonnaise. purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad. Tænd apparatet ved at trykke på On/Off-knappen eller turbo-knappen. Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση com/welcome. Η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά και το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του με τα κουμπώματα. Μπορείτε να βρείτε συνταγές για το μπλέντερ χειρός στη διεύθυνση kitchen. 2 Σημαντικό 6 Καθάρισμα Προσοχή Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Κίνδυνος Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε με νερό βρύσης.

8 Μην καθαρίζετε το μοτέρ στο πλυντήριο πιάτων. Προειδοποίηση Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου. Αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα μόνο με γνήσιο, διαφορετικά η εγγύηση θα πάψει να ισχύει. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τις λεπίδες ή τα χτυπητήρια, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Αν οι λεπίδες ή τα χτυπητήρια κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες. Για να αποφεύγετε το πιτσίλισμα, να βυθίζετε πάντοτε το στέλεχος μέσα στα υλικά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ειδικά όταν επεξεργάζεστε καυτά υλικά.

9 Προσοχή Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση και τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται στην εικ. 2. Μην επεξεργάζεστε πάνω από 1 φουρνιά χωρίς διακοπή. Πριν συνεχίσετε την επεξεργασία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Μέγιστο επίπεδο θορύβου = 85 db(a) Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ, τη μονάδα σύνδεσης του χτυπητηριού (μόνο για το HR1613) ή τη μονάδα σύνδεσης του μίνι κόφτη (μόνο για τα HR1613/HR1611) σε νερό. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, αποσυνδέστε την από την Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τους ελαστικούς δακτυλίους από τα μπολ του κόφτη, για πιο Για γρήγορο καθάρισμα, ρίξτε στο δοχείο ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό, σχολαστικό καθαρισμό. τοποθετήστε το εξάρτημα πολτοποίησης και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 10 δευτερόλεπτα. πρίζα. Bemærk Når du bruger turboknappen, arbejder apparatet med maksimal hastighed. Jo højere hastighed, desto kortere tilberedningstid. Når du laver mayonnaise, skal du tilsætte olie lidt efter lidt for at opnå det bedste resultat. Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hakker (kun HR1613/HR1611) Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte æg, hvidløg, urter, tørt brød osv Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης του μοτέρ, για να αφαιρέσετε το εξάρτημα που χρησιμοποιήσατε. Αποσυνδέστε το εξάρτημα. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στον ξεχωριστό πίνακα καθαρισμού στο τέλος του εγχειριδίου χρήσης. 3 Überblick a Geschwindigkeitsregler b Ein-/Ausschalter (On/Off) c Turbo-Taste d Motoreinheit e Entriegelungstaste f Pürierstab Schneebesen (nur HR1613): g Verbindungseinheit h Schneebesen Becher: i Runder Becherdeckel (nur HR1611/HR1610) j Runder Becher (nur HR1611/HR1610) k Ovaler Becherdeckel (nur HR1613) l Ovaler Becher (nur HR1613) Mini-Zerkleinerer (nur HR1611/HR1613): m Deckel n Messereinheit o Schüssel Advarsel Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme hakkeskålen og ved rengøring. 7 Συστήματα αποθήκευσης 1 2 Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση της συσκευής. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας. Bemærk Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, skal du stoppe hakkeren og derefter For at opnå de bedste resultater når du tilbereder oksekød, skal du bruge oksekød i tern, der er Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle af i 5 minutter, før du fortsætter. afkølet i køleskabet. løsne ingredienserne ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel. 8 Αξεσουάρ Μπορείτε να παραγγείλετε το μικρό κόφτη απευθείας οδήγησης (με κωδικό αριθμό επισκευής ) από τον αντιπρόσωπο της Philips ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ως επιπλέον εξάρτημα για τους τύπους HR1613, HR1611 και HR1610. Για αυτό το εξάρτημα, χρησιμοποιήστε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του μικρού κόφτη. Piskeris (kun HR1611) Piskeriset er beregnet til piskning af flødeskum, æggehvider, desserter osv. 4 Vor dem ersten Gebrauch Für den Gebrauch vorbereiten Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe Reinigung ). 9 Συνταγή για βρεφική τροφή Υλικά Μαγειρεμένες πατάτες Μαγειρεμένο κοτόπουλο Μαγειρεμένα φασολάκια Γάλα Σημείωση Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από την επεξεργασία κάθε μερίδας. Ποσότητα 50 γρ. 50 γρ. 50 γρ. 100 ml δευτ.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 16 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ράβδος Hand Blender GS-212 Power 800

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ράβδος Hand Blender GS-212 Power 800 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THMX06085 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. 2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες. Αφαιρέστε το κάλυμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Ράβδος - Hand Blender SB-1100 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 1 2 3 4 5 9 6 7 8 Ράβδος - Hand Blender SB-1100 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF870 1 ENGLISH 6 DEUTSCH 19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 34 FRANÇAIS 51 NEDERLANDS 66 90 SCF870 6 ENGLISH Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 SCF355 1 ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 6 ENGLISH General description (Fig. 1) 1 Bottle warmer 2 Light 3 Settings knob 4 Off setting 5 Defrost

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1869/00 http://de.yourpdfguides.com/dref/5473581

Ihr Benutzerhandbuch PHILIPS HR1869/00 http://de.yourpdfguides.com/dref/5473581 Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die in der Bedienungsanleitung (Informationen,

Διαβάστε περισσότερα

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k EL b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q EL Οδηγίες ασφάλειας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Cleaning 7 Recipes 8. Disposal 9 Warranty and Service 9 Importer 10. Kneading and Whisking...5 Blending...7

Cleaning 7 Recipes 8. Disposal 9 Warranty and Service 9 Importer 10. Kneading and Whisking...5 Blending...7 IB_60492_SHMS300B1_GB_IE_CY.qxp 05.03.2014 9:24 Uhr Seite 1 CONTENT PAGE Introduction 2 Intended Use 2 Items supplied 2 Description of Components 2 Technical data 2 Safety instructions 3 Unpacking 5 Placing

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

Ha nd blender BRW-001. Μπλέντερ χειρός BRW-001

Ha nd blender BRW-001. Μπλέντερ χειρός BRW-001 EN Ha nd blender BRW-001 GR Μπλέντερ χειρός BRW-001 TM Instructions TM Dear Customer: Thank you for choosing LAFE products: Lafe brand hand blender BRW-001 is a versatile device, which greatly facilitates

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HR 1851

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HR 1851 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Mίξερ χειρός / Hand mixer Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-6 EN... Pages 7-10 2 GR Mίξερ χειρός Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Tα Μέρη της Συσκευής 8 1. Πλήκτρο αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141 User manual 1 ENGLISH 6 DANSK 19 DEUTSCH 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46 ESPAÑOL 60 SUOMI 74 QS6161, QS6141 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320.

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320 Downloaded from www.vandenborre.be User manual 1 English 6 Ελληνικα 13 QG3320 6 English Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HR -1861 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395089

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HR -1861 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395089 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729

ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ÌÐËÅÍÔÅÑ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THBL05729 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, να τηρείτε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MR MAGIC NUTRITION MIXER ΙΣΧΥΡΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΝΟΥΤΡΙΣ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ Η συσκευή είναι κατάλληλη για κόψιµο, ψιλοκόψιµο, ανακάτεµα, πολτοποίηση, άλεσµα, τρίψιµο καθώς και για να αποθηκεύετε φαγητά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

JUG BLENDER SM 7280 EL

JUG BLENDER SM 7280 EL JUG BLENDER SM 7280 EL A B C D E F G H I J K 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 71-76 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HD9120

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HD9120 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μίξερ Mixer Supermix HAT-9210Β

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μίξερ Mixer Supermix HAT-9210Β ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions.

IAN POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ POPCORN-MAKER. Operating instructions. POPCORN MAKER SPCM 1200 A1 POPCORN MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ Οδηүίες χρήσης POPCORN-MAKER Bedienungsanleitung Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα