ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~

2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~

3 Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά διανύσωμε τό ἔτος 2014 καί νά εἰσέλθωμε στό νέο ἔτος 2015 καί ἀφοῦ κάμωμε τόν ἀπολογισμό τοῦ παρελθόντος καί διαπιστώσωμε τά λάθη μας καί τίς παραλείψεις μας νά καταρτίσωμε τόν προϋπολογισμό τοῦ νέου νά προσπαθήσωμε νά διορθώσωμε τά λάθη μας καί νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη μας ὥστε νά βιώσωμε στόν νέον Ἐνιαυτόν τοῦ Κυρίου, τήν λαχτάρα καί ἐπιθυμία τοῦ καθ ἑνός μας νά ζήσωμε τή χαρά καί τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ κάνοντες ἔργο τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας μας «τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Τό ἔτος 2015 ἀποτελεῖ σταθμόν γιά τήν πορεία τοῦ Ἐγκολπίου Ἡμερολογίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας γιατί συμπληρώνει εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια παρουσίας στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας καί συντροφιᾶς τῶν Χριστιανῶν μας καί μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη εὐχαριστοῦμε τόν Χριστόν «ὅτι οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Θεός». Εἶναι τό παρόν Ἡμερολόγιον ἀφιερωμένον ~4~

5 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ~5~

6 εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας Τριπόλεως πού ἔχει μιά ἱστορική καί ἐνδιαφέρουσα πορεία καί εἶναι ἕνα ἔργο πίστεως καί εὐλαβείας τῶν Τριπολιτῶν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος πού μέσα ἀπό τίς σελίδες του οἱ παλαιότεροι θά θυμηθοῦν πρόσωπα καί πράγματα καί οἱ νεώτεροι θά πληροφορηθοῦν καί θά μάθουν ὅτι ἡ πίστις εἶναι δύναμις πού θαυματουργεῖ καί δημιουργεῖ ἔργα καλά καί ὠφέλιμα. Παραδίδομε, λοιπόν τό Ἡμερολόγιο τοῦτο στά χέρια σας, εὐχόμενοι εὐλογημένο χρόνο καί διατελοῦμε. Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ~6~

7 ΠΑΣΧΑΛΙOΝ ΤOΥ ΕΤOΥΣ βιε, 2015 Ἰνδικτιῶνος 8 Ἡλίου κύκλοι 19 Σελήνης κύκλοι 18 Σελήνης Θεμέλιον 21 Παραμονή Χριστουγέννων ἡμέρα Τετάρτη Κρεοφαγίας ἡμέραι 54 Τὸ Τριώδιον ἄρχεται, Φεβρουαρίου 1 Ἦχος Α - Ἑωθινόν α Ἡ Ἀπόκρεως, Φεβρουαρίου 15 Ὁ Εὐαγγελισμὸς, Τετάρτη Ε Νηστειῶν Νομικὸν Φάσκα, Μεγ. Τρίτη Λατίνων Πάσχα, Ἀπριλίου 5 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἀπριλίου 12 Ἡ Ἀνάληψις, Μαΐου 21 Ἡ Πεντηκοστή, Μαΐου 31 Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἰουνίου 7 Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέραι 21 Μνήμη αὐτῶν, ἡμέρα ευτέρα ~7~

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Π T ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου Μεγ. Πέτρου Τριπόλεως 2 Π Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὁσίου 3 Σ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτυρος, Θωμαΐδος ὁσίας 4 Κ T ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου 5 Δ Θεοπέμπτου καί Θεωνᾶ μαρτ., Συγκλητικῆς ὁσ. 6 Τ T ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Τ T ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ 8 Π Δομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοζεβίτου 9 Π Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσ., Παρθένας Ἐδεσσαίας 10 Σ T Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς 11 Κ T ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσίου ὀσ. Κοινοβιάρχου 12 Τατιανῆς, Εὐθασίας μαρτύρων, Μερτίου 13 Τ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου 14 Τ Ἁγίων Αββάδων τῶν ἐν Σινᾷ & Ραϊθώ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. 15 Π Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου ὁσ. Καλυβίτου 16 Π T Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιληναίου νεομ. 17 Σ T Ἀντωνίου Μεγ., Γεωργίου νεομ. ἐν Ἰωαννίνοις 18 Κ T ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας 19 Δ Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου 20 Τ T Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομάρτ. ἐξ Ἄρτης 21 Τ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου καί Ἁγνῆς μαρτύρων 22 Π Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου ὁσ. τοῦ Πέρσου 23 Π Κλήμεντος Ἀγκ., Διονυσίου Ὀλύμπου, Ἀγαθαγγέλου μ. 24 Σ Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος Καρπασίας θαυμ. 25 Κ T ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. 26 Δ Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας, Συμεών, Ἀμμωνᾶ ὁσ. 27 Τ T Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασ. 28 Τ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου ὁσ., Χάριτος μάρτυρ. 29 Π T Ἀν. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χιοπολίτου νεομ. 30 Π T Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ἑορτή Παιδείας), Ἱππολύτου Ρώμης & τῶν σὐν αὐτῷ 31 Σ Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὀσ. τοῦ ἐν Πἀρῳ ~8~

9 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν IANOYAPIOΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Κολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21,40-52 Περιτομῆς Χριστοῦ - 4 B Τίμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 Η πλ. α 6 Τιτ. β 11-14,γ' 4-7 Ματθ. γ Ἀγίων Θεοφανείων 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Τιμίου Προδρόμου 11 B Κορ. δ 6-15 Ματθ. δ Θ πλ. β 17 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἀντωνίου Μεγάλου 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Λουκ. ιζ Ἀθανασίου & Κυρίλλου 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Λουκ. ιθ 1-10 Γρηγ. Θεολόγου ΙΑ πλ. δ 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰω. Χρυσοστόμου 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν Ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγ. Βαρβάρας Τριπόλεως ~9~

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Κ T ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου), Τρύφωνος μ. 2 Δ T Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου 3 Τ T Συμεών τοῦ Θεοδ., Ἄννης προφ., Σταματίου, Ἰωάννου 4 Τ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ., Ἀβραμίου ἱερομ. 5 Π Ἀγάθης μάρτ., Θεοδοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ 6 Π Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου Κων/λεως τοῦ μεγάλου 7 Σ Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτης 8 Κ T ΑΣΩΤΟΥ, Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομ., Ζαχαρίου Προφ. 9 Δ Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου Σικελίας, Παγκρατίου Ταυρομενίου μ. 10 Τ T Χαραλάμπους ἱερομάρτ., Ζήνωνος ὁσίου ταχυδρόμου 11 Τ Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας βασιλίσσης 12 Π Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β' Κων/λεως 13 Π Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὀσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας 14 Σ T Ψυχοσάββατον, Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος ὁσ. 15 Κ T ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου ν. ὁσ. ἐκ Χαλάστρας 16 Δ Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ Κων/πόλεως 17 Τ Θεοδώρου Τήρ., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασ. 18 Τ Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου μ. 19 Π Φιλοθέης Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν. ἰερομ. 20 Π Λέοντος Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης 21 Σ Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσ., Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων 22 Κ T ΤΥΡΙΝΗΣ, Εύρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμ. 23 Δ T ΚΑΘΑΡΑ ΕΥΤΕΡΑ, Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας 24 Τ T Α' & Β' εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 25 Τ Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου 26 Π Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 27 Π T Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου 28 Σ T Θαῦμα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Βασιλείου ὁσ. ὁμολογ. ~10~

11 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΦΕΒΡΟΥAPIOΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Ρωμ. η Λουκ. ιη Α α' 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντῆς Χριστοῦ 8 Α Κορ. στ Λουκ. ιε Β β' 14 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9, Ψυχοσάββατον Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε Γ γ' 22 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ Δ δ 28 Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. β 23 - γ 5 Θαῦμα Ἁγ. Θεοδώρου Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱερού Ναοῦ ~11~

12 ΜΑΡΤΙΟΣ Κ T Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης μ. 2 Δ Ησυχίου, Θεοδότου Κυρηνείας, Νικολάου Πλανᾶ ὁσ. 3 Τ Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μ. 4 Τ Γερασίμου ἐν Ἰορδάνη, Παύλου & Ἰουλιανῆς μ. 5 Π Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος ὁσιόμ. 6 Π T B ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυρού 7 Σ Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Ἐφραίμ, Βασιλέως 8 Κ T Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παμαλᾶ), Θεοφυλάκτου Νικομηδείας ὁσ. 9 Δ T Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ 10 Τ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας πατρικίας 11 Τ Σωφρονίου Ἱεροσ., Θεοδώρας Ἄρτης 12 Π Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου 13 Π T Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερ. Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κων/λεως 14 Σ Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολ. Λαμψάκου 15 Κ T Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως), Ἀγαπίου & τῶν σύν αὐτῷ μ. 16 Δ Σαββίνου, Ἰουλιανοῦ μ., Χριστοδούλου ὁσ. 17 Τ Ἀλεξίου ὁσίου, Θεοστηρίκτου ὁμολογητοῦ 18 Τ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου μ. 19 Π Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρᾶ νεομ. 20 Π T ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ. 21 Σ Ἰακώβου ὁμ., Δομνίνου μάρτ., Θωμᾶ Κων/πόλεως 22 Κ T ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίμακος), Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μ. 23 Δ Νίκωνος & 199 μαθητῶν μαρτ., Λουκᾶ νεομάρτυρος 24 Τ Ἀρτέμονος ἱερομ., Παρθενίου Γ Κων/λεως 25 Τ T ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Π T Μ. ΚΑΝΩΝ, Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητού 27 Π T ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ματρώνης τῆς ἐν Θεσ/νίκη, Φιλήτου & Λυδίας μ. 28 Σ Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἀποστόλου 29 Κ T Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ 30 Δ Ἰωάννου ὁσ. συγγρ. τῆς «Κλίμακος» 31 Τ Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου Κρήτος ~12~

13 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΜAPΤIOΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α Ε πλ. α Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β 1-12 ΣΤ πλ. β 9 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ μαρτύρων 15 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Μάρκ. η 34 - θ 1 Ζ βαρύς 22 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ Η πλ. δ 25 Ἑβρ. β Λουκ. α Εὐαγγελισμού - 29 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι Θ α Τό τέμπλον τοῦ Ἱερού Ναοῦ ~13~

14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τ Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὀμολογητοῦ 2 Π Τίτου ὁσ., Ἀμφιανοῦ καί Αἰδεσίου μαρτ., Θεοδώρας παρθενομ. 3 Π Νικήτα ὁσίου ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου 4 Σ T ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ Ζωσιμᾶ ὁσ. 5 Κ T ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Κλαυδίου, ιοδώρου, Νικηφόρου κ.λπ. μ. 6 Δ T Μεγάλη ευτέρα. Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου 7 Τ T Μεγάλη Τρίτη. Τῶν Δέκα Παρθένων 8 Τ T Μεγάλη Τετάρτη. Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ 9 Π T Μεγάλη Πέμπτη. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος 10 Π T Μεγάλη Παρασκευή. Τά Ἃγια Πάθη 11 Σ T Μέγα Σάββατον. Ἡ εἰς Ἃδου κάθοδος τοῦ Χριστοῦ 12 Κ T ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 13 Δ Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολ., Ζωΐλου μάρτ. 14 Τ Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Ἰωσήφ Παγκάλου 15 Τ Κρήσκεντος μάρτ., Λεωνίδου Ἀθηνῶν, Ἀναστασίας & Βασιλίσσης μαρτ. 16 Π Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ., Λεωνίδου & τῶν σύν αὐτῷ μ. ἐν Κορίνθου 17 Π T Ζωοδόχου Πηγῆς, Συμεών ἱερομ. Περσίδος, Μακαρίου Κορίνθου 18 Σ Σάββα στρατηλ., ὁσίων Ἰωάννου & Ἀθανασίας ἐξ Αἰγίνης 19 Κ T ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Παφνουτίου ἱερομ., Φιλίππας, Γεωργίου Πισιδίας 20 Δ Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. Μ. Μετεώρου 21 Τ Ἰανουαρίου ἱερ., Ἁγ. Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιναΐτου 22 Τ Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστόλου 23 Π T Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου 24 Π Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ 25 Σ T Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Κων/λεως 26 Κ T ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Βασιλέως ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. 27 Δ Συμεών Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς Καθαρῶν 28 Τ Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος θαυματουργοῦ 29 Τ Ἰάσονος & Ζωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Κέρκυρας μάρτ. 30 Π T Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Κλήμεντος ὁσ. ὑμνογρ. Ὁ Ἁγι ~14~

15 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΑΠΡΙΛΙOΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 4 Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια 1-45 Τοῦ Λαζάρου 5 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Τῶν Βαΐων 12 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α 1-17 Τό Ἃγιον Πάσχα 13 Πράξ. α 12-17, Ἰωάν. α Δευτέρα Διακαινησίμου Πράξ. γ 1-8 Ἰωάν. α Ζωοδόχου Πηγῆς 19 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α - 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 Ἁγίου Γεωργίου 25 Α Πέτρ. ε 6-14 Νάρκ. στ 7-13 Ἁγίου Μάρκου 26 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43 - ιστ 8 Δ β Ὁ Ἁγιασμός θεμελιώσεως νέου Ναοῦ τήν ~15~

16 ΜΑΪΟΣ Π Ἱερεμίου Προφήτου, Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης 2 Σ T Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Ματρώνης Ρωσίδος Ἀομμάτου 3 Κ T ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Τιμοθέου & Μαύρας μαρτ., Πέτρου Ἂργους 4 Δ Πελαγίας μάρτ. Ἱλαρίου ὁσ. θαυματουργοῦ 5 Τ T Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδύτου θαυμ., Ἐφραίμ μεγαλομ. θαυμ. 6 Τ T ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰώβ δικαίου & πολυάθλου 7 Π Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μ. 8 Π T Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου 9 Σ Ἡσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ὁσιομ. τοῦ ἐν Βουνένοις 10 Κ T ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ, Σίμωνος ἀποστ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. 11 Δ Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ. 12 Τ T Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/λεως 13 Τ Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογ., Εὐθυμίου Μ. Ἰβήρων ὁσ. 14 Π Θεράποντος ἱερομ., Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ 15 Π T Παχωμίου ὁσ. μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης 16 Σ Θεοδώρου ἡγιασμένοου, Βησσαρίωνος, Γεωργίου ὁμολογ. 17 Κ T ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιαν/λεως 18 Δ Διονυσίου, Ἀνδρέου, Χριστίνης μ., Παύλου, Βενεδίμου & τῶν σύν αὐτῷ 19 Τ Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ μαρτ., Θεοτίμης μάρτ. 20 Τ T ΑΠΟ ΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Θαλλελαίου μάρτ., Λυδίας Φιλιπ. 21 Π T ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἰσαποστόλων 22 Π T Νεομαρτύρων ημητρίου καί Παύλου Τριπόλεως 23 Σ Μιχαήλ ἐπισκ. Συνάδων, Μαρίας μυροφ. Κλωπᾶ 24 Κ T ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Σύν.), Συμεών ὁσ. ἐν Θαυμαστῷ ὄρει 25 Δ Γ εὕρεσις τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. 26 Τ Κάπρου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεομ. 27 Τ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁμολογ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος ἱερομ. 28 Π Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μ., Νικήτα Χαλκηδόνος 29 Π Θεοδοσίας Κων/τίσσης ὁσιομ., Ὑπομονῆς ὁσ., Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρείας 30 Σ T Ψυχοσάββατον, Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας μητρός Μεγ. Βασιλείου 31 Κ TΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἑρμείου μ., Εὐσεβίου μ., Εὐσταθίου Κων/πολεως ~16~

17 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΜΑΪOΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 3 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 Ε γ 6 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς 8 Α Ἰωἀν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-28, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου κα Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 Ζ δ 17 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 Η πλ. α 20 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδοσις Πάσχα 21 Πράξ. κστ 1, Λουκ. κδ Ἀναλήψεως Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης 24 Πράξ. κ 16-18,28-36 Ἰωάν. ιζ 1-13 Ι πλ. β 30 Α Θεσ. δ Ἰωάν. κα Ψυχοσάββατον 31 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Τῆς Πεντηκοστῆς Ἀρχή τῶν ἐργασιῶν νέου Ναοῦ ~17~

18 ΙΟΥΝΙΟΣ Δ T ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Παναγίας Φανερωμένης, Ἰουστίνου φιλοσὀφ. μ. 2 Τ Νικηφόρου Κων/λεως, Κωνσταντίνου νεομ. 3 Τ Λουκιλλιανοῦ & Παύλης μάρτ., Ἀθανασίου ὁσ. θαυματ. 4 Π Μητροφάνους Κων/λεως, Μάρθας & Μαρίας 5 Π Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου μ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ 6 Σ Ἱλαρίωνος ἡγουμ. Δαλμάτων, Ἀτταλοῦ θαυματουργοῦ 7 Κ TΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Θεοδότου ἱερ., Ζηναΐδος μάρτ 8 Δ Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατ., Καλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. 9 Τ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μ., Θέκλης & 4 παρθενομαρτύρων 10 Τ Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης μαρτ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομ. 11 Π T Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν 12 Π Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ 13 Σ Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἀντιπάτρου Βόστρων 14 Κ T Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Ἐλισσαίου προφ. 15 Δ Ἀμώς πρ., Ἰερωνύμου ὁσ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος 16 Τ Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου 17 Τ Ἰσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μ. 18 Π Λεοντίου Αἰγίνης, Θεοδούλου, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτ. 19 Π Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου 20 Σ Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα 21 Κ T Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἐπ., Νικήτα νεομ. 22 Δ Εὐσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ. 23 Τ Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. τοῦ Πενταπολίτου 24 Τ T Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου 25 Π Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου καί τῶν 6 ἀδελφῶν μαρτ. 26 Π Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ Ἰωάννου Γοτθίας 27 Σ Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. 28 Κ T ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακομιδή λειψάνων Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων 29 Δ T Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων 'Αποστόλων 30 Τ T Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ τοῦ Ἀθηναίου ~18~

19 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγ. Πνεύματος 7 Ἑβρ. ια 33 - ιβ 2 Ματθ. ι Α πλ. δ 37-38, ιθ Ρωμ. β Μάτθ. δ Β α 21 Ρωμ. ε 1-10 Ματθ. στ Γ β 24 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Λουκ. α 1-25, Γεν. Προδρόμου 57-68, 76, Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 Δ γ 29 Β Κορ. ια 21 - ιβ 9 Ματθ. ιστ Πέτρου καί Παύλου 30 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Ἁγ. Ἀποστόλων Ἡ ἀνέγερσις προχωρεῖ ~19~

20 ΙΟΥΛΙΟΣ Τ T Κοσμᾶ καί αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων 2 Π Κατάθεσις ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 3 Π Ὑακίνθου μάρτ., Ἀνατολίου Κων/λεως, Γερασίμου ἐκ Μεγ. Χωρίου νέου ὁσιομ. 4 Σ Ἀνδρέου ἐπισκόπου Κρήτης τοῦ μελωδοῦ, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν 5 Κ T Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίων 6 Δ Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθένου 7 Τ T Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ 8 Τ Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης 9 Π Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ Πακνανᾶ, Ἀθηναίου νεομ. 10 Π Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτ., Παρθενίου & Εὐμενίου μ. 11 Σ T Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαποστόλου 12 Κ T ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Πρόκλου καί Ἰλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης 13 Δ Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου 14 Τ T Ἀκύλα ἀπ., Ἰούστου μ., Νικοδήμου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου 15 Τ Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαποστ. βασ. τοῦ Ρώσου 16 Π Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μάρτ., μ. ἐν Πισιδίᾳ 17 Π T Μαρίνης μεγαλομ., Βερονίκης μάρτ., Σπεράτου μ. 18 Σ Αἰμιλιανοῦ, Παύλου, Θεῆς μαρτύρων, Παμβώ ὁσίου, Ὑακίνθου μ. 19 Κ TΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ( ' Οἰκ. Σύνοδος), Μακρίνης & ίου ὁσίων 20 Δ T Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου 21 Τ Ἰωάννου & Συμεών τοῦ Σαλοῦ, Παρθενίου Ἄρτης 22 Τ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μυροφ., Μαρκέλλης παρθ. τῆς Χιοπολίτιδος 23 Π Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτ., Πελαγίας ὁσίας 24 Π Χριστίνης μεγαλομάρτ., Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτ. 25 Σ T Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου 26 Κ T Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομ. 27 Δ Παντελεήμονος μεγαλομ., Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολ. 28 Τ Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος διακ., Εἰρηνης Χρυσ. 29 Τ Καλλινίκου, Θεοδότης & τέκνων αὐτῆς μαρτ. 30 Π Σίλα, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκου ἀποστόλων 31 Π Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου ~20~

21 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγ. Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ 5 Γαλ ε 22 - στ 2 Ματθ. η 28 - θ 1 Ἀθανασίου Ἂθω Ε δ 11 Β' Κορ. στ 1-10 Λουκ. ζ Ἁγίας Εὐφημίας 12 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 ΣΤ πλ. α' 17 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Μάρινης 19 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε Ζ πλ. β 20 Ἰακ. ε Λουκ. δ Προφήτου Ἠλιού 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἂννης 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Ματθ. ιδ Η βαρύς 27 Β Τιμ. β' 1-10 Λουκ. κα Ἁγίου Παντελεήμονος Ὁ Ἱερός Ναός ὁλοκληρωμένος ~21~

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Σ Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ, Ἑπτά παίδων Μακκαβαίων 2 Κ T Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακ. λειψ. Στεφάνου πρωτ., Θεοδώρου νεομ. 3 Δ Δαλματίου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ., Θεοδώρας Θεσ/νίκης 4 Τ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά Παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας 5 Τ Εὐσιγνίου μ., Νόννης, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ 6 Π T Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Π Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ. θαυμ. Θεοδοσίου ὁσ. ἰαματικοῦ 8 Σ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτ. Τριανταφύλλου νεομ. 9 Κ T Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθίου ἀποστ., Ἁγίων 10 μαρτ. ἐν τῆ Χαλκῆ Πύλη 10 Δ Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν 11 Τ Εὔπλου διακ. μεγαλομ., Νήφωνος Κων/λεως 12 Τ Φωτίου & Ἀνικήτου, Παμφίλου & Καπίτωνος μ. 13 Π Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Δωροθέου & Δοσιθέου ὁσίων 14 Π Μιχαίου προφήτου, Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου 15 Σ T Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Κ T ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ιομήδους μ., Τιμοθέου Εὐρίπου 17 Δ Μύρωνος, Ἰουλιανῆς, Παύλου μαρτύρων 18 Τ Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος & Ἑρμοῦ μαρτύρων 19 Τ Ἀνδρέου στρατηλάτου καί μαρτύρων 20 Π Σαμουήλ προφήτου, Ἡλιοδώρου & Δοσᾶ μ., Ἀβραμίου ὁσ. (Ρῶσος) 21 Π Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς 22 Σ Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων 23 Κ T ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης 24 Δ Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομ. 25 Τ Τίτου ἀπ. Κρήτης, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ Κων/λεως 26 Τ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτ., Ἰωάσαφ ὁσίου 27 Π T Φανουρίου μαρτύρων, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης 28 Π Μωϋσέως Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μ. 29 Σ T Ἀποτομὴ κεφαλῆς Προδρόμου (νηστεία αὐστηρή) 30 Κ T ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου, πατρ. Κων/λεως 31 Δ T Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου ~22~

23 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 2 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ' Θ πλ. δ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως 9 Α Κορ. γ 9-16 Ματθ. ιζ Ι α 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, Κοιμήσεως Θεοτόκου ια Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη ΙΑ β 23 Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ Α γ 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποτομῆς Προδρόμου 30 Α Κορ. ιστ Ματθ. κα Β δ 31 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, Τιμίας Ζώνης ια Τά καλλιτεχνικά Τέμπλον, Ἂμβων, Θρόνος ~23~

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τ T Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσ. τοῦ Στυλίτου, Μελετίου ὁσ. 2 Τ Μάμαντος, Ἰωάννου Κων/λεως τοῦ Νηστευτοῦ 3 Π Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου ὁσίου, Φοίβης διακόνου 4 Π Μωϋσέως προφ., Βαβύλα μ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου 5 Σ Ζαχαρίου προφήτου, πατρός τοῦ Προδρόμου 6 Κ T Ι ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχαγγ. Μιχαήλ 7 Δ Σώζοντος μ., Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου 8 Τ T Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 9 Τ Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης 10 Π Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων 11 Π Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου μαγείρου, Εὐανθίας μ. 12 Σ Αὐτονόμου ἱερομ., Κουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ. 13 Κ T ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Κορνηλίου ἑκατ., Ἀριστείδου μάρτ. 14 Δ T ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία) 15 Τ Νικήτα, Φιλοθέου, Βησσαρίωνος Λαρίσ. 16 Τ Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς μ. 17 Π T Ἁγ. Σοφίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης 18 Π Εὐγενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτ., Ρωμύλου ὁσ. 19 Σ Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μαρτύρων 20 Κ T ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εὐσταθίου μεγαλομ. & τῶν σύν αὐτῷ 21 Δ Ἰωνᾶ προφ., Κοδράτου ἀποστ. 22 Τ Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ κηπουροῦ, 23 Τ Σύλληψις Προδρόμου, Ἐπέτειος Ἁλώσεως Τριπολιτσᾶς 24 Π Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαποστόλου, Σιλουανοῦ ὁσ. 25 Π Παφνουτίου πατρός αὐτῆς, Εὐφροσύνης ὁσίας 26 Σ T Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ δικαίου 27 Κ T Α' ΛΟΥΚΑ, Καλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου ἀπ. Ἀκυλίνης μ. 28 Δ Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ, Αὐξεντίου ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ 29 Τ Κυριακοῦ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσιομ. ἐν Ρόδῷ 30 Τ Γρηγορίου ἱερομάρτυρος Φωτιστοῦ Ἀρμενίας Μετα ~24~

25 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ Τῆς Ἰνδίκτου 6 Β Κορ. α 21 - β 4 Ματθ. κβ 2-14 Γ πλ. α 8 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, Γενέσιον Θεοτόκου ια Γαλ. στ Ἰωάν. γ Δ πλ. β 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11 Ὑψώσεως Σταυροῦ 13-20, 25-28, 30, Γαλ. β Μάρκ. η 34 - θ 1 Ε βαρύς 23 Γαλ. δ Λουκ. α 5-25 Σύλληψις Προδρόμου 26 Α Ἰωάν. δ Ἰωάν. ιθ Ἰωάννου Θεολόγου κα Β Κορ. στ 16 - ζ 1 Λουκ. ε 1-11 ΣΤ πλ. δ Μεταφορά τῆς Κάρας τῆς Ἁγίας στήν Τρίπολη ~25~

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Π Ἀνανίου ἀποστ., Ρωμανοῦ μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη 2 Π Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ. 3 Σ T ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν 4 Κ T Β ΛΟΥΚΑ, Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ομνίνης, Βερνίκης & Προσδόκης μαρτ. 5 Δ Χαριτίνης μάρτ., Μεθοδίας ὁσίας τῆς ἐν Κιμώλῳ 6 Τ Θῶμα ἀποστ., Μακαρίου νέου ὁσιομ. ἐκ Κίου Βιθυνίας 7 Τ Σεργίου & Βάκχου μεγαλομ., ὁσ. Ἰωάννου & Λεοντίου 8 Π Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενομάρτ. 9 Π Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. 10 Σ Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁσίου 11 Κ T ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Ζ Οἰκ. Σύν.), Φιλίππου διακόνου 12 Δ Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μαρτύρων, Συμεών νέου Θεολ. 13 Τ Κάρπου, Παπύλου, Χρυσῆς νεομ. 14 Τ Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς 15 Π Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου, Σαβίνου ὁσίου, Βάρσου ὁμολ. 16 Π Λογγίνου ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ., & Λεοντίου μάρτ. 17 Σ Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομ., Σύναξις Ἁγ. Άναργύρων 18 Κ T Γ ΛΟΥΚΑ, Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος 19 Δ Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσ. 20 Τ Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου Κεφαλληνίας 21 Τ Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ. 22 Π Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἀλεξάνδρου ἐπ. & τῶν σύν αὐτῳ μ. 23 Π Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. Κων/λεως 24 Σ Ἀρέθα μεγαλομάρτ., Σεβαστιανῆς μάρτυρος, Πρόκλου 25 Κ T ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος, Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτ. 26 Δ T ημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου 27 Τ Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου Πιλάτου 28 Τ Ἁγ. Σκέπης Θεοτόκου, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου 29 Π Ἀναστασίας Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου καί Μαρίας 30 Π Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Κλεόπα & Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο' ἀπ. 31 Σ Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο' ἀπ., Νικολάου νεομ. ~26~

27 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 3 Πράξ. ιζ Λουκ. στ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 4 B' Κορ. θ 6-11 Λουκ. στ Ζ α 11 Τίτ. γ' 8-15 Λουκ. η 5-15 Η' β 18 Κολ. δ 5-11, Λουκ. ι Θ' γ 23 Γαλ. α Ματθ. ιγ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 25 Γαλ. β Λουκ. η Ι δ 26 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 Ἁγίου Δημητρίου 28 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι Ἁγίας Σκέπης ια Νεανική ἐνοριακή ἑορτή τῆς Ἁγ. Βαρβάρας ~27~

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ T Ε ΛΟΥΚΑ, Κοσμᾶ & αμιανοῦ Ἀναργύρων & Θεοδότης μητρ. αὐτῶν 2 Δ Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου 3 Τ Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἰωσήφ μαρτ., Γεωργίου Νεοπολίτου 4 Τ Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου Μύρων, Ἑρμαίου πρεσβ. ἱερομ. 5 Π Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μάρτ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο' ἀπ. 6 Π Παύλου Κων/πόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου 7 Σ Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου 8 Κ T Ζ ΛΟΥΚΑ, Σύν. Ἀρχιστρ.Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπῶν Ἀσωμάτων υνάμεων 9 Δ Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὁσ., Ματρώης ὁσ. 10 Τ Ὀρέστου μ., Ὀλυμπᾶ ἐκ τῶν Ο, Ἀρσενίου Καππαδόκου 11 Τ Μηνᾶ μεγαλ., Βίκτωρος, Βικεντίου διακόνου μ. 12 Π T Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου 13 Π Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Κων/λεως & μητρός αὐτοῦ Ἀνθούσης 14 Σ Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου 15 Κ T Η ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σιμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων & ομολογητῶν 16 Δ T Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 17 Τ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου Κων/λεως 18 Τ Πλάτωνος μ., Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Παραμυθίας Ἠπείρου 19 Π Ἀβδιοῦ προφ., Ἡλιοδώρου & Ἀγαπίου μαρτύρων 20 Π Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. Κων/λεως 21 Σ T Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Πανύγηρις εἰς Λεωνίδιον 22 Κ T Θ ΛΟΥΚΑ, Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀπ. 23 Δ Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος ἐπ. 24 Τ Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας 25 Τ T Αἰκατερίνης μεγαλομάρτ., Μερκουρίου μεγαλομάρτ. 26 Π T Στυλιανοῦ, Ἀλυπίου ὁσίων, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» 27 Π Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Σ Στεφάνου ὁμολογ., Εἰρηνάρχου μάρτ., 52 μαρτύρων 29 Κ T ΙΓ ΛΟΥΚΑ, ιονυσίου Κορίνθου ἱερομαρτ., Φαίδρου μάρτ. 30 Δ T Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἱεραποστόλου ~28~

29 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 1 Α Κορ. ιβ' 27-ιγ 8 Λουκ. ιστ ΙΑ πλ. α 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. η Α πλ. β 9 Α Θεσ. β 20 - γ 8 Λουκ. ιβ 13-15, Ἁγίου Νεκταρίου Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωαν. Χρυσοστόμου 14 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἀποστ. Φιλίππου 15 Ἐφεσ. β Λουκ. ι Β βαρύς 16 Ρωμ. ι 11 - ια' 2 Ματθ. θ 9-13 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι Εἰσοδίων Θεοτόκου ια Ἐφεσ. δ 1-7 Λουκ. ιβ Γ πλ. δ 25 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Αἰκατερίνης 29 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη Δ α 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἁγίου Ἀνδρέου Η Χορωδία τοῦ Ναοῦ τῆς Αγίας Βαρβάρας ~29~

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τ Ναούμ προφ., Φιλαρέτου ὁσ. τοῦ ἐλεήμονος 2 Τ Ἀββακούμ προφ., Μυρόπης μ. τῆς ἐν Χίῳ 3 Π Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ., Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας 4 Π T Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 5 Σ T Σάββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος 6 Κ T Ι ΛΟΥΚΑ, Νικολάου Μύρων Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 7 Δ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Εὐβοίας ὁσ. 8 Τ Παταπίου ὁσ., Σωσθένους, Ἀπολλώ, Τυχικοῦ ἀποστ. 9 Τ T Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης, Ἄννης προφήτιδος 10 Π Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μαρτύρων 11 Π Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος μάρτ. 12 Σ T Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσίου 13 Κ T ΙΑ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Προπατόρων, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου 14 Δ Θύρσου, Λευκίου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Ἀρριανοῦ μαρτ. 15 Τ Ἐλευθερίου ἱερ. & Ἀνθίας μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας 16 Τ Ἀγγαίου προφ., Θεοφάνοῦς βασιλ. 17 Π T Δανιήλ προφήτου, Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης 18 Π Σεβαστιανοῦ καί Ζωῆς κ.λπ. μαρτ., Φωκᾶ μάρτυρος 19 Σ Ἀγλαΐας τῆς Ρωμαίας & Βονιφατίου μ., Ἂρεως, Εὐτυχίου μαρτ. 20 Κ T ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσ. 21 Δ Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αῦτῇ 500 μ., Θεμιστοκλέους μαρτ. 22 Τ Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αὐτῆς μ. 23 Τ Τῶν Ἁγ. 10 Μαρτ. Κρήτης, Ναούμ θαυματ. φωτιστοῦ Βουλγαρίας 24 Π Εὐγενίας ὁσιομάρτ., Φιλίππου, Βασίλλας, Ἀχαϊκοῦ μαρτ. 25 Π T Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Σ T Σύναξις τῆς Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων 27 Κ T ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Στεφάνου πρωτομάρτυρος 28 Δ Τῶν ἁγ. Δισμυρίων μ. τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων, Δόμνης μαρτ. 29 Τ Τῶν ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων νηπίων, Γεωργίου ἐπισκ. Νικομηδείας 30 Τ Ἀνυσίας ὁσιομ., Γεδεών νεομάρτυρος 31 Π Μελάνης Ρωμαίας ὁσίας, Ζωτικοῦ τοῦ ὀρφανοτρόφου ~30~

31 Ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΧΟΣ 4 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Βαρβάρας 5 Γαλ. ε 22 - στ 2 Ματθ. ια Σάββα Ἡγιασμένου 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. ιγ Ε β 9 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἂννης 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι 9-16 Ἁγίου Σπυρίδωνος 13 Κολ. γ 4-11 Λουκ. ιδ ΣΤ γ 15 Β Τιμ. α 8-18 Μαρκ. β 23 - γ 5 Ἁγ. Ἐλευθερίου 20 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 Ζ δ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-12 Χριστουγέννων 26 Α Τιμ. στ Ματθ. ιβ Β Χριστουγέννων 27 Πράξ. στ 8 - ζ 5, Ματθ. β Η πλ. α Ἑσπερινός τῆς εορτῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ~31~

32 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ A. ιοίκησις Μητροπολίτης Ὁ Σεβ. Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ἕδρα: Τρίπολις, ὁδός Γρηγορίου Ε 13, Τ.Κ Τηλ. Σεβ. Μητροπολίτου: Τηλ. Γραφείων: , Fax: Λεωνίδιον, Ἐπισκοπεῖον, Τηλ: Web: Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντούλιας. Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: 1. Τριπόλεως Ἀρχιμ. Βενέδικτος Καρύδης. Τηλ , Βαλτετσίου Πρωτοπρ. Δ. Παπαγιαννόπουλος. Τηλ Ὀρχομενοῦ Πρωτοπρ. Κ. Πανουσόπουλος. Τηλ Νεστάνης Πρω- ~32~

33 τοπρ. Κυρ. Λατσώνας. Τηλ Κορυθίου Πρωτοπρ. Ν. Μπατζάλας Τηλ Τεγέας Πρωτοπρ. Ἀνδρ. Γκόρος. Τηλ Νότ. Μαντινείας Πρωτοπρ. Κυρ. Δρακόπουλος. Τηλ Παλλαντίου Πρωτοπρ. Νικ. Βλάχος. Τηλ Φαλάνθου Πρωτοπρ. Σπ.Μάνος. Τηλ Ἐλαιοχωρίου Πρωτοπρ. Κωνστ. Λαμπίρης. Τηλ Καστρίου Πρωτοπρ. Λ. Φωτόπουλος. Τηλ Ἄστρους Πρωτοπρ. Δ. Λέγκουρδας. Τηλ Λεωνιδίου Πρωτοπρ. Κων. Κουρμπέλης Τηλ Νομικός Σύμβουλος: ὁ Καθηγητής Πρωτοπρ. Γεώργιος Βαγιανός. Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον Πρόεδρος Ό Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀλέξανδρος. Μέλη οἱ Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντούλιας, Ἱερ. Δημ. Νταλιακούρας, ἡ Δικηγόρος παρ εφέταις Βασιλική Δημάκη καί ἡ Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος Γεωργία Κυριακοπούλου 2) Ἐπισκοπικόν ικαστήριον Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: οί Πρωτοπρ. Νικ. Κουτρουμπῆς καί Γεώρ. Δη- ~33~

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο. Calendar

Ημερολόγιο. Calendar Ημερολόγιο 2015 Calendar Αριστέα Τριανταφύλλου Ε Δημοτικού Αναστασία Χρυσικού Γ Δημοτικού January Ιανουάριος 2015 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Βασιλεία Σκλήρη Α' Γυμνασίου January Ιανουάριος 2014 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday School Holidays: 20

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Λαγκαδᾶ 190, 564 29 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ. & Fax: 2310.606920 Ἱστοσελίδα: www.ierapostolos.gr e-mail: iersyn@iersyn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο. sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013. Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο. sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013. Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη Φισκάρδο, Κεφαλονιά 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Ιχνηλάτημα

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 82 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3 Ἀρχιμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ K-8710 ΑΘΗΝΑ 2001 Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ..

ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ K-8710 ΑΘΗΝΑ 2001 Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ 1 A. WOLDBEN ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟ Κ-6743 2 ANDREW WALKER - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΑΘΗΝΑ 1851-53 2 ΤΟΜΟΙ 2 ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΡΕΝΑΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ

101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ ΤΙΜΙΟ)' ΙΕΡΑ 101Ή ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ 94 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ Ι 1 rι RErOI 20(1'7 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟ Μ ΟΥ ΠΙΕΡΙΩ Ν ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ Χ Ο ΡΗ Γ ΟΙ ΝΟΜΑ ΡΧ ΙΑΚΗ ΑΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ογματικά-ποιμαντικά ογματικά Ποιμαντικά - Ποιμαντικού ενδιαφέροντος Θεολογία ογματική κατα Συντομίαν η τε Συνταγμάτιον Θεολογικόν

ογματικά-ποιμαντικά ογματικά Ποιμαντικά - Ποιμαντικού ενδιαφέροντος Θεολογία ογματική κατα Συντομίαν η τε Συνταγμάτιον Θεολογικόν ογματικά-ποιμαντικά 151 ογματικά ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 27581 Ο Θεός Υπάρχει... 1,88 29540 Περί Ορθοδόξου Πίστεως... 10,45 ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26479 ογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας... 24,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα