ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ"

Transcript

1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Τις Περιφέρειες της Χώρας ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ α) κ.κ. Γενικούς Γραμματείς β) Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης έδρα γ) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης των Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 νομών Τ.Κ. : Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Γαλάνης Κ. Σιδηρόπουλος : Τηλέφωνο : , 4321 FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 62 ΘΕΜΑ: Καταστατική Θέση Αιρετών Εισαγωγή... 1 Για τους αιρετούς των δήμων... 2 Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας... 2 Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης... 2 Αντιμισθία... 3 Ειδικές Άδειες... 4 Για τους αιρετούς των περιφερειών... 6 Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας... 6 Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης... 6 Αντιμισθία... 6 Ειδικές Άδειες... 8 Εισαγωγή Με τα άρθρα 92 & 93 σε ό,τι αφορά τους αιρετούς των δήμων και 180 έως και 184 σε ό,τι αφορά τους αιρετούς των περιφερειών, του ν. 3852/2010, επέρχονται αλλαγές στα μέχρι σήμερα ισχύοντα σχετικά με τις απολαβές των αιρετών και τις ειδικές άδειες που δικαιούνται οι υπάλληλοι αιρετοί. Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τους αιρετούς των δήμων είναι: Αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Ειδικά για την δημοτική περίοδο η αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων. Χορήγηση αντιμισθίας στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων, αντί της καταβολής των εξόδων παράστασης. 1

2 Υποχρεωτική χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, για όλο το διάστημα της θητείας τους, στους δημάρχους, αντιδημάρχους, πρόεδρους δημοτικών συμβουλίων και πρόεδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων ( ) κατοίκων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα και υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τους αιρετούς των περιφερειών είναι: Χορήγηση αντιμισθίας για τους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδρους περιφερειακών συμβουλίων Υποχρεωτική χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους, στους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και προέδρους περιφερειακών συμβουλίων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα και υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Δικαίωμα απουσίας περιφερειακών συμβούλων, που είναι υπάλληλοι δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από την εργασία τους, για δύο (2) ή τρεις (3) ημέρες (αν κατοικούν σε νησί) για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου. Καταβολή αποζημίωσης από την περιφέρεια, στους περιφερειακούς συμβούλους και στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, η οποία αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές αναλογικά για κάθε μέρα απουσίας. Για τους αιρετούς των δήμων Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας Αναστολή της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων. 1 Η ρύθμιση ισχύει για τη δημοτική περίοδο και εισάγει αυτοτελές ασυμβίβαστο πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 14 του Νόμου 3852/2010. Με τον όρο αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας εννοείται η μη ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει κάποιος, π.χ. ως μέτοχος εταιρείας, τα οποία προκύπτουν χωρίς την παροχή ανάλογης απασχόλησης του αιρετού. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. Η διαδικασία καταβολής εισφορών καθορίζεται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσής της. 2 Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 3. Πρόκειται για ένα θεσμό που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ελέγχου των αιρετών εκείνων, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα 1 Άρθρο 16 παρ. 1 & άρθρο 282 παρ. 18 του Ν. 3852/ Άρθρο 16 παρ. 2 & άρθρο 93 παρ. 4 του Ν. 3852/ Άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει και Άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 2

3 θέματα της περιοχής τους, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή των αρχόντων του τόπου του. Υπενθυμίζεται ότι στην υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης, εμπίπτουν και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών επιχειρήσεων καθώς και των συνδέσμων δήμων. 4 Αντιμισθία Σημαντική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το Πρόγραμμα Καλλικράτης είναι η χορήγηση αντιμισθίας, αντί της καταβολής εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την , για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους πρόεδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, η οποία καταβάλλεται από το δήμο. Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται ως εξής: για δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων ( ) κατοίκων, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, για δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους ισόποση του 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, για δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, ισόποση του 60% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για την εφαρμογή της διάταξης αρκεί, από τους ενδιαφερόμενους, η προσκόμιση απόφασης της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, δηλαδή υπαλλήλων που παίρνουν ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου 5. Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από την οποία προέχονται, δεδομένου ότι η άδεια που χορηγείται στους αιρετούς αυτούς είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010. Ως πάσης φύσεως αποδοχές θέσης νοούνται ο βασικός μισθός και οποιαδήποτε παροχή αποτελεί σταθερή προσαύξησή του. Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε, από , με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, στο ποσό των 5.856,08 6 στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 ), το επίδομα θέσης (283,36 ), τα έξοδα κίνησης (356,22 ), τα έξοδα παράστασης (356,22 ) και η πάγια αποζημίωση (445,28 ). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι καθώς και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές 7 από ένα μόνο αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές του αξιώματος που 4 Άρθρο 1 παρ. 1 η του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει 5 Άρθρο 92 παρ. 5 του Ν. 3852/ Βλέπε εγκύκλιο 2/35981/0022/ του Υπουργείου Οικονομικών 7 Ο όρος απολαβή έχει την εννοια της καταβολής ποσών τα οποία έχουν πάγιο χαρακτήρα σε σχέση με το κατεχόμενο αξίωμα. Ως εκ τούτου στην έννοια των απολαβών δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσονται ποσά τα οποία συνιστούν την έννοια της αποζημίωσης και αντιστοιχούν σε συμμετοχή του αιρετού σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων υπό το δεδομένο ότι ούτε ο 3

4 επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στους φορείς στους οποίους κατέχουν τα αντίστοιχα αξιώματα, π.χ. δήμο και νομικό πρόσωπο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους προέδρους των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, των συμβουλίων τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, οι οποίοι λαμβάνουν από το δήμο, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έξοδα κίνησης. 8 Σχετικά με την αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβούλων και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 140 του Κ.Δ.Κ. Καταβάλλεται, δηλαδή, για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα, αποζημίωση ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου και για τα μέλη των επιτροπών, εκτός από το δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) του ίδιου ποσού. Ειδικές Άδειες Στους αιρετούς δήμων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα ή υπάλληλοι ΝΠΙΔ, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας από τον φορέα στον οποίο ανήκουν για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η άδεια αυτή χορηγείται στους: δημάρχους αντιδημάρχους προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων ( ) κατοίκων. Με τη νέα ρύθμιση αίρονται οι πληθυσμιακοί περιορισμοί που υφίσταντο, με το άρθρο 139 του Κ.Δ.Κ., για τη χρονική διάρκεια χορήγησης της άδειας. Η άδεια χορηγείται για όλο το διάστημα της θητείας τους, υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Συγκεκριμένα η άδεια χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.). Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων που τους αντιστοιχούν, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για υπαλλήλους λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου 9. Η διαδικασία καταβολής των εισφορών τους καθορίζεται με την ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α. Επίσης, ειδική άδεια χορηγείται σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου, επιπλέον της κανονικής που λαμβάνουν από τη θέση από την οποία προέρχονται, ως εξής: αριθμός αυτών είναι σταθερός κατά μήνα πλην του τιθέμενου ανώτατου ορίου ούτε η συμμετοχή αντιστοιχεί αναγκαία σε κάθε συνεδρίαση. Συνεπώς, δεν θεωρείται, κατά την προαναφερόμενη έννοια, απολαβή η αποζημίωση που καταβάλλεται σε αιρετούς για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 8 Αρθρο 80 παρ. 4 & άρθρο 81 παρ. 2 του Ν. 3852/ Άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 4

5 ε ξήντα (60) μέρες κατ έτος στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, εφόσον φυσικά δεν είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. τ ριάντα (30) μέρες κατ έτος στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων δήμων. Ε ξήντα (60) μέρες κατ έτος στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων Τ ριάντα (30) μέρες κατ έτος στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, μετά από σχετική αίτηση του αιρετού και μπορεί να γίνεται χρήση της και τμηματικά σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και στους αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. 10 Τέλος, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν που εκλέγονται: δήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. 10 Άρθρο 93 παρ. 6του Ν. 3852/2010 5

6 Για τους αιρετούς των περιφερειών Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας Κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη, αναστέλλεται η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητάς του. 11 Πρόκειται για ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 21 3 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996) με το οποίο αναστελλόταν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του νομάρχη κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσής της, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία καταβολής των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 12 Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, στην υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης για την περιουσιακή τους κατάσταση, που προβλέπεται στο άρθρο 1 του νόμου 3213/2003 όπως ισχύει, εμπίπτουν, κατ αντιστοιχία, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι της οικονομικής επιτροπής καθώς και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που θεσμοθετούνται με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Κατ αντιστοιχία με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της περιουσιακής κατάστασής τους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, που ισχύει για τους αιρετούς του Α Βαθμού, η περιουσιακή κατάσταση των αιρετών του Β βαθμού δημοσιοποιείται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, δεδομένου ότι πρόκειται για πρακτική που συμβάλει στην εμπέδωση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών για όσους ασκούν δημόσια εξουσία. Αντιμισθία Όπως ρυθμίζεται για τους αιρετούς των δήμων έτσι και για τους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και τους προέδρους των περιφερειακών συμβουλίων καταβάλλεται αντιμισθία αντί των εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται ως εξής: Γι α τον περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Γι α τον αντιπεριφερειάρχη και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για την εφαρμογή της διάταξης αρκεί, από τους ενδιαφερόμενους, η προσκόμιση απόφασης της οικείας υγειονομικής επιτροπής. 11 Άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 3852/ Άρθρο 119 παρ. 2 & άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 6

7 Σε περίπτωση που η αντιμισθία των ανωτέρω προσώπων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 182 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, δηλαδή υπαλλήλων που λαμβάνουν ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου 13. Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από την οποία προέχονται, δεδομένου ότι η άδεια που χορηγείται στους αιρετούς αυτούς είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 182 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010. Ως πάσης φύσεως αποδοχές θέσης νοούνται ο βασικός μισθός και οποιαδήποτε παροχή αποτελεί σταθερή προσαύξησή του. 14 Το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε, από , με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, στο ποσό των 5.856,08 15 στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 ), το επίδομα θέσης (283,36 ), τα έξοδα κίνησης (356,22 ), τα έξοδα παράστασης (356,22 ) και η πάγια αποζημίωση (445,28 ). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν την αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές του αξιώματος που επιθυμούν με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στους φορείς που κατέχουν τα αντίστοιχα αξιώματα, π.χ. περιφέρεια και ίδρυμα. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Ως διοικητικές επιτροπές νοούνται αυτές που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη και καταβάλλεται διακριτά για τη συμμετοχή στο περιφερειακό συμβούλιο και σε κάθε επιτροπή 16. Επίσης, στους περιφερειακούς συμβούλους και στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, και κάνουν χρήση της επιπλέον άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 183 παρ. 1 για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου ή των ειδικών αδειών που αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο, για την συμμετοχή τους στην οικονομική επιτροπή ή στις λοιπές διοικητικές επιτροπές, καταβάλλεται από την περιφέρεια αποζημίωση που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε μέρα απουσίας. 17 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης, που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. 18 Με ειδικότερη εγκύκλιο, που θα ακολουθήσει την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης. Ο προφανής σκοπός της ρύθμισης είναι η ίση μεταχείριση αιρετών που είναι υπάλληλοι, ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι με την προϊσχύουσα πρακτική ο αιρετός που υπηρετούσε ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα υφίστατο μείωση των οικονομικών του αποδοχών, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του αιρετού. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή της αντίστοιχης περιφερειακής επιτροπής χορηγεί στους περιφερειακούς συμβούλους που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, 13 Άρθρο 181 παρ. 5 του Ν. 3852/ Οδηγίες για τις κρατήσεις επί της αντιμισθίας καθώς και για τους αιρετούς που είναι συνταξιούχοι (δημοδίου ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού) θα σας αποσταλλούν με νεότερη ειδική εγκύκλιό μας, το αμέσως προσεχές διάστημα. 15 Βλέπε εγκύκλιο 2/35981/0022/ του Υπουργείου Οικονομικών 16 Άρθρο 184 παρ. 4 του Ν. 3852/ Άρθρο 183 παρ. 2 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 7

8 βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίωση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζημίωση για κάθε μέρα απουσίας. Επίσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται εξόδων μετακίνησης σύμφωνα με τον ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών του νόμου 3852/2010. Για τον υπολογισμό των εξόδων κίνησης λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας 19. Ειδικές Άδειες Στους αιρετούς των περιφερειών που είναι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα και των ΝΠΙΔ χορηγείται ειδική άδεια από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η άδεια αυτή χορηγείται για όλο το διάστημα της θητείας τους, υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης και συγκεκριμένα στους: περιφερειάρχες αντιπεριφερειάρχες προέδρους περιφερειακών συμβουλίων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.). 20 Επίσης, ειδική άδεια απουσίας χορηγείται σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται από την θέση τους, ως ακολούθως: ε ξήντα (60) μέρες κατ έτος, στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010. τ ριάντα (30) μέρες κατ έτος στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. Άδεια εξήντα (60) ημερών χορηγείται στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν είναι περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες ή πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων. 21 Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και στους αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. 22 Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών χορηγείται υποχρεωτικά από τον φορέα στον οποίο ανήκουν μετά από σχετική αίτηση του αιρετού και μπορεί να γίνεται χρήση της και τμηματικά σε εργάσιμες μέρες και ώρες. 23 Επιπλέον των προαναφερόμενων ειδικών αδειών οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση που εργάζονται έχει μορφή Ν.Π.Ι.Δ.) έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες 19 Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 1 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 2,3 & 4 του Ν.3852/ Άρθρο 182 παρ. 8 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 8

9 περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω 24. Οι ασφαλιστικές εισφορές των περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και προέδρων περιφερειακού συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας. Για υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας 25. Με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία καταβολής των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 26 Τέλος, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν που εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Εάν οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας, μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν 27. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 135 του Νόμου 3852/2010, κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου, συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ Κοινοποίηση 1. Ε.Ν.Α.Ε. 2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 Τ.Κ.: Αθήνα Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 5. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 24 Άρθρο 183 παρ. 1 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 7 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 9 του Ν. 3852/ Άρθρο 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 9

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα