ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου Αθήνα Τηλέφωνα : Α ΤΜΗΜΑ , ,-422, Β ΤΜΗΜΑ , Γ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων». Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/16306/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ Β44ΡΗ-497, καθώς επίσης την αρ. 2/24378/0022/ όμοια, τροποποιητική της ανωτέρω, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ Β4ΩΓΗ-ΚΥ1, προκειμένου να λάβετε γνώση. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων αυτών, επισημαίνονται τα εξής: 1. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, λαμβάνουν αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011, ως εξής: α.- Ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου, τις αποδοχές του Μ.Κ. 4 του Α βαθμού της Π.Ε. β.- κατηγορίας. Συνεπώς, από , θα λαμβάνει μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε Οι ειδικοί σύμβουλοι: i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του ΜΚ 6 του Β βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας ή του ΜΚ 5 του Β βαθμού της Τ.Ε. κατηγορίας, αντίστοιχα. Συνεπώς, από , θα λαμβάνουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε και αντίστοιχα. ii. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχές του ΜΚ 4 του Β βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας ή του ΜΚ 3 του Β βαθμού της Τ.Ε. κατηγορίας, αντίστοιχα. Συνεπώς, από , θα λαμβάνουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε και αντίστοιχα. iii. Λοιποί, τις αποδοχές του Β βαθμού της κατηγορίας που ανήκουν. Συνεπώς, από , θα λαμβάνουν το βασικό μισθό του Β βαθμού της εκάστοτε κατηγορίας. Παράδειγμα: ειδικοί σύμβουλοι που ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα στην Π.Ε. κατηγορία, από θα λάβουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε γ.- Οι ειδικοί συνεργάτες καθώς και το προσωπικό της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005: i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του Μ.Κ. 4 του Β βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας ή του ΜΚ 3 του Β βαθμού της Τ.Ε. κατηγορίας, αντίστοιχα. Συνεπώς, από , θα λαμβάνουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε και αντίστοιχα.

2 δ.- ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-ΞΞΗ ii. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχές του ΜΚ 3 του Β βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας ή του ΜΚ 2 του Β βαθμού της Τ.Ε. κατηγορίας, αντίστοιχα. Συνεπώς, από , θα λαμβάνουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε και αντίστοιχα. iii. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, τις αποδοχές του Β βαθμού της κατηγορίας που ανήκουν. Συνεπώς, οι ειδικοί συνεργάτες που ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα στην Τ.Ε. κατηγορία, από θα λάβουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε 1.811, ενώ οι αντίστοιχοι της Π.Ε. κατηγορίας θα λάβουν βασικό μηνιαίο μισθό που ανέρχεται σε iv. Λοιποί, Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας, τις αποδοχές του Γ βαθμού της κατηγορίας που ανήκουν. Συνεπώς, οι ειδικοί συνεργάτες που ανήκουν στην Δ.Ε. κατηγορία, από θα λάβουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε 1.249, ενώ οι ειδικοί συνεργάτες που ανήκουν στην Υ.Ε. κατηγορία, από θα λάβουν μηνιαίο βασικό μισθό που ανέρχεται σε Λοιποί μετακλητοί: i. Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λαμβάνουν τις αποδοχές του αντίστοιχου βαθμού της κατηγορίας διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 4024/2011. Παράδειγμα εφαρμογής Έστω υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., ο οποίος δεν έχει προϋπηρεσία από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011, διορίζεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ της Π.Ε. κατηγορίας. Ο υπάλληλος αυτός θα λαμβάνει από μηνιαίο βασικό μισθό Περαιτέρω, υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διορίζεται στο βαθμό Ε και λαμβάνει από μηνιαίο βασικό μισθό Αντίστοιχη εφαρμογή γίνεται για τις λοιπές κατηγορίες. ii. Οι διοριζόμενοι με προϋπηρεσία στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λαμβάνουν τις αποδοχές του ΜΚ 2 του βαθμού της κατηγορίας διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011. Παράδειγμα εφαρμογής Έστω υπάλληλος κατηγορίας Δ.Ε., ο οποίος έχει προϋπηρεσία 7 έτη από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011, διορίζεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου στον βαθμό Ε. Ο υπάλληλος αυτός θα λαμβάνει από το μηνιαίο βασικό μισθό του ΜΚ 2 του βαθμού Ε της Δ.Ε. κατηγορίας που ανέρχεται στο ποσό των 982. Αντίστοιχη εφαρμογή γίνεται για τις λοιπές κατηγορίες. iii. Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, λαμβάνουν αποδοχές με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις οργανικές τους θέσεις. Ειδικότερα οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ λαμβάνουν τις αποδοχές του βαθμού και του ΜΚ στο οποίο έχουν ενταχθεί από τις Υπηρεσίες προέλευσης, ενώ οι αποσπώμενοι από θέσεις του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, κατατάσσονται σύμφωνα με το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις οργανικές τους θέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.4024/2011. Στην περίπτωση που οι μετακλητοί υπάλληλοι είναι συνταξιούχοι, η υπηρεσία για την οποία θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Το πιο πάνω προσωπικό της περίπτωσης (δ), μετά την κατά τα ανωτέρω κατάταξή του εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4024/2011, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 2. Σε όλους τους ανωτέρω, καθώς και στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις ειδικού συμβούλου και ειδικού συνεργάτη των Γενικών Γραμματέων, για τις αποδοχές των οποίων ισχύουν ανάλογα τα ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005, καταβάλλονται επίσης, τα επιδόματα των άρθρων 16 και 17 του ν.4024/2011, δηλαδή εορτών και αδείας και οικογενειακή παροχή, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις καταβολής τους, όπως ειδικότερα έχουν διευκρινισθεί στην αριθμ. 2/78400/0022/14/11/2011 ερμηνευτική του ίδιου νόμου εγκύκλιό μας (ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ). Στο Διευθυντή του πολιτικού γραφείου των μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καταβάλλεται επίσης το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, δηλαδή Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του δημοσίου όπου δεν ακολουθείται διαβάθμιση των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται με βάση τις

3 διατάξεις του εδαφίου δ περίπτωση iii της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 3 του ΠΔ 63/ Στους αποσπασμένους σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων καταβάλλεται, κατ' επιλογήν, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπώνται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπώνται. Η επιλογή αποδοχών γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του αποσπώμενου στο Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη της απόσπασης. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ο αποσπώμενος θεωρείται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπάται. Η μισθοδοσία του βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας της οποίας τις αποδοχές έχει επιλέξει και καταβάλλεται από αυτή. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις με βάση το άρθρο 55 παράγραφος 3 του ΠΔ 63/2005. Ως αποδοχές που διατηρούνται κατ' επιλογήν του αποσπασμένου νοείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. 5. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 40% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης του. Κύρια θέση νοείται η οργανική θέση του υπαλλήλου από την οποία αποσπάστηκε σε θέση μετακλητού υπαλλήλου ή ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη σε πολιτικό γραφείο των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών. 6. Στις αποδοχές της κύριας θέσης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη, η οικογενειακή παροχή, τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση. 7. Στο προσωπικό των Πολιτικών Γραφείων σε περίπτωση μετακίνησής του εκτός έδρας για τις ανάγκες του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία: i) για τον Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου, τον Ειδικό Σύμβουλο, τον Ειδικό Συνεργάτη καθώς και το προσωπικό της παρ.9 του άρθρου 55 του ΠΔ 63/2005 είναι ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί σε Προϊστάμενο επιπέδου Διεύθυνσης, ii) για δε τους λοιπούς ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. 8. Για την μισθολογική εξέλιξη των ανωτέρω, πλην του Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου, των ειδικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών, καθώς και του προσωπικού της παρ.9 του άρθρου 55 του ΠΔ 63/2005 (οι οποίοι δεν εξελίσσονται μισθολογικά), εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχοι πίνακες 1 και 2 επί του άρθρου 13 ν. 4024/2011 της αριθμ. 2/78400/0022/14/11/2011 ερμηνευτικής εγκυκλίου μας. Για κάθε θέμα αποδοχών τους που δεν ρυθμίζεται ειδικά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ίδιου νόμου. 9. Ειδικά για τους υπηρετούντες την , οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν σε θέσεις Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών στις , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 και ειδικότερα αυτές που ρυθμίζουν τη μείωση των αποδοχών, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται και στην παρ. 11 της παρούσας, δεν δύναται να προκύπτει για τους ανωτέρω αύξηση αποδοχών σε σχέση με αυτές που τους καταβάλλονταν στις Συνεπώς, σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις της κ.υ.α. προκύπτει μείωση αποδοχών μεγαλύτερη του 25%, η συνολική μείωση κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ανωτέρω άρθρου και νόμου. Ειδικά στην περίπτωση που η απομένουσα μετά τα ανωτέρω υπερβάλλουσα μείωση οφείλεται και στην καταβολή επιδομάτων ή άλλων πρόσθετων αποδοχών στους αποσπασμένους ή στο προσωπικό που υπηρετούσε με διάθεση στα ως άνω γραφεία πριν την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, αυτή καταβάλλεται από την Υπηρεσία που κατέβαλλε τα ως άνω επιδόματα, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους. Επισημαίνεται ότι, μετά την τυχόν επιστροφή τους στην οργανική τους θέση διακόπτεται η καταβολή της προσωπικής αυτής διαφοράς και εφαρμόζονται οι οδηγίες της παρ. 3 της αρ. 2/20433/0022/ (ΑΔΑ: Β33ΓΗ-ΑΝΙ) εγκυκλίου μας. 10. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 για την υπερωριακή εργασία εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό (μόνιμο και με σύμβαση), που υπηρετεί στα ανωτέρω Γραφεία με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των

4 αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων. Για το προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις των ως άνω γραφείων, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς των παραπάνω γραφείων, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3205/2003, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3833/2010 και διατηρήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου. Για όσους δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 για την απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για το έτος 2012, όσοι από τους ανωτέρω καλύπτουν οργανικές θέσεις των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, δικαιούνται 20 ώρες απογευματινές, 8 ώρες νυχτερινές και 12 ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακή εργασία, ενώ όσοι καλύπτουν οργανικές θέσεις γραφείων των Γενικών Γραμματέων, δικαιούνται 15 ώρες απογευματινές, 7 ώρες νυχτερινές και 8 ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακή εργασία, σύμφωνα με την αριθμ. 2/8554/0022/ (ΦΕΚ 43/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΑΔΑ ΒΟΖΦΗ- Σ2Ε). Όσοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, δικαιούνται μέχρι 20 ώρες απογευματινή εργασία σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2012. Προσωπικό το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, λαμβάνει το ωρομίσθιο του μισθολογικού κλιμακίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ίδιου νόμου. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου ή του Γενικού Γραμματέα, ενώ επίσης με πράξη στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας. 11. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 2/24378/0022/ κ.υ.α., οι αποδοχές που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη αρ. 2/16306/0022/ όμοια, για το προσωπικό που υπηρετούσε την , δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αποδοχές που ελάμβαναν στις Ακολούθως, σύμφωνα επίσης με την ίδια ως άνω κ.υ.α, για το προσωπικό που διορίζεται μετά την , ισχύουν τα εξής: α) Σε περίπτωση που οι αποδοχές που προβλέπονται στην αρ.2/16306/0022/ κ.υ.α. υπερβαίνουν τις αντίστοιχες για τις ίδιες θέσεις που ίσχυαν στις , καταβάλλονται οι αποδοχές που ίσχυαν στις β) Σε περίπτωση που οι αποδοχές που προβλέπονται στην αρ. 2/16306/0022/ κ.υ.α. είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες για τις ίδιες θέσεις που ίσχυαν στις , καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση. 13. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α). ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-ΞΞΗ 14. Η αριθμ. 2/8098/0022/ (ΦΕΚ 332/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση, καταργείται από την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων αποφάσεων, ήτοι την Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων δ. Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν) 2. Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού 4. Όλες τις Περιφέρειες α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού 5. Βουλή των Ελλήνων Λογιστήριο 6. Συμβούλιο της Επικρατείας 7. Άρειο Πάγο 8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 1 Γ.Λ.Κ. 2. α. Δ/νση 50 η Τμήμα Γ β.ενιαία Αρχή Πληρωμής Β. Εσωτερική διανομή : 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Μισθών 4. Δ.22 Α,Β,Γ (20 αντίγραφα) 5. Δ/νση 26η 6. Δ/νση 21η 7. Δ/νση 20η 8. Δ/νση 4η 9. Δ/νση 40η

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα