ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,47 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Με τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 4777 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), βάσει της 10ης απόφασης της 20ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου προµήθειας οργάνων µέτρησης νερού σε ανοικτούς αγωγούς, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΔΕ. Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει τα παρακάτω όργανα µέτρησης ταχύτητας νερού σε ανοικτούς αγωγούς: Α) πλήρες σύστηµα µηχανικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε µεγάλους ανοικτούς αγωγούς (µυλίσκος) µε παρελκόµενα µέτρησης, επεξεργασίας και τηλεµετρίας (ΔΥΟ ΣΕΤ), Β) πλήρες σύστηµα φορητού µηχανικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε µικρούς ανοικτούς αγωγούς (µυλίσκος) (ΤΡΙΑ SET) Γ) πλήρες σύστηµα φορητού ηλεκτροµαγνητικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε ανοικτούς αγωγούς µε ιδιαιτερότητες (µυλίσκος) (ΕΝΑ SET) και Δ) προπελών, αξόνων και καλωδίων ανακρέµασης υφιστάµενων συστηµάτων µέτρησης (CPV ). Ο µέγιστος διατιθέµενος προϋπολογισµός για την προµήθεια των παραπάνω συστηµάτων ανέρχεται σε 54,154.47, µη συµπεριλαµβάνου ΦΠΑ Αναλυτικά οι προδιαγραφές των παραπάνω συστηµάτων είναι οι εξής: Α) Πλήρες σύστηµα µηχανικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε µεγάλους ανοικτούς αγωγούς (µυλίσκος) µε παρελκόµενα µέτρησης, επεξεργασίας και τηλεµετρίας (ΔΥΟ ΣΕΤ). Το κάθε πλήρες σύστηµα θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: Κυρίως σώµα µετρητή Σετ προπελών Φορητός ψηφιακός µετρητής Καλώδια επικοινωνίας-ανακρέµασης Βαρίδια καθετοποίησης Ράβδοι µέτρησης Τηλεµετρική µονάδα Μονάδες επεξεργασίας µετρήσεων Κυρίως σώµα µετρητή Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ανοιχτά κανάλια, ρυάκια και ποτάµια. Να είναι κατάλληλος για χρήση µε και χωρίς ανακρέµαση, µε την χρήση βαριδίων και ράβδων.

3 Το εύρος µέτρησης του να είναι από 0,025 m/sec έως 10 m/sec, µε τη χρήση των ανάλογων προπελών. Να είναι κατασκευασµένος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση. Να συνοδεύεται από ουρά ευθυγράµµισης. Να µπορεί να δεχθεί βαρίδια τύπου sinker (µε ανακρέµαση κάτω από το σύστηµα µυλίσκου ουράς). Να µπορεί να προσαρµοστεί πάνω σε βαρίδια σταθεροποίησης. Ο µυλίσκος και η ουρά θα πρέπει να µπορούν να βιδώνουν / προσαρµόζονται µπρος και πίσω από το βαρίδι, έτσι ώστε να µην απαιτείται µεγάλο βάθος νερού (ύψος µυλίσκου + µπάρα σύνδεσης + ύψος βαριδίου) στο σηµείο µέτρησης. Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς µε εσωτερικά διαµερίσµατα για όλα τα τµήµατα του µυλίσκου. Να συνοδεύεται από όλα τα εργαλεία συντήρησης και αλλαγής προπέλας, καθώς επίσης και από κατάλληλο λιπαντικό για το κινητό µέρος. Σετ προπελών Ο κάθε µυλίσκος πρέπει να συνοδεύεται από δύο προπέλες: Υλικό κατασκευής από µη οξειδούµενο µέταλλο. Διάµετρος από 100 έως 150 mm. Κατώφλι εκκίνησης µέτρησης µικρότερο από 0,03 m/s. Μέγιστη ταχύτητα ροής κατά προτίµηση έως 5 m/s περίπου. Εύρος συνιστωσών ροής που επηρεάζουν την προπέλα, 5. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης. Φορητός ψηφιακός µετρητής Για τη µέτρηση του σήµατος και τον υπολογισµό της ταχύτητας µε επιλογή: Μέτρησης παλµών σε καθορισµένο χρόνο. Μέτρηση του χρόνου για καθορισµένο αριθµό στροφών. Με υπολογισµό της ταχύτητας ροής βασισµένη σε εξισώσεις καθορισµένες από τον χρήστη. Να λειτουργεί µε απλές µπαταρίες. Να έχει τη δυνατότητα συνεχόµενης λειτουργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 50 ωρών. Να διαθέτει LCD οθόνη. Να παρέχει µετρήσεις της ταχύτητας ροής σε m/s. Να παρέχει ανάλυση µέτρησης: 0,001 m/s τουλάχιστον. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος: -20 έως +60ºC. Να είναι πολύ µικρών διαστάσεων ενδεικτικά µικρότερο από 150 x 150 x 100mm. Να είναι µικρού βάρους ενδεικτικά µικρότερο από 1 kgr. Να διαθέτει προστασία IP65 τουλάχιστον. Να διαθέτει Interface USB 1.1 για απευθείας σύνδεση µε υπολογιστή. Να διαθέτει λογισµικό για επικοινωνία µε υπολογιστή. Να µπορεί να δεχθεί στην µνήµη του, τουλάχιστον 10 εξισώσεις προπελών. Καλώδιο επικοινωνίας-ανακρέµασης Κάθε µυλίσκος να συνοδεύεται από δύο καλώδια ανακρέµασης µήκους τουλάχιστον 20 m. Να είναι κατάλληλα για την υποστήριξη του βάρους του µυλίσκου συν το βάρος βαριδίου έως και 25 kgr. Να διαθέτουν τα κατάλληλα βύσµατα για την σύνδεση τόσο στο µυλίσκο όσο και στη µονάδα µέτρησης. Βαρίδια καθετοποίησης Δύο για κάθε µυλίσκο. Πρέπει να συνοδεύεται από βαρίδι ευθυγράµµισης του καλωδίου και σταθεροποίησης. Ο κάθε µυλίσκος να συνοδεύεται από βαρίδια των 7 και 14 Kgr.

4 Θα πρέπει να έχει υδροδυναµικό σχήµα. Θα πρέπει να εφαρµόζεται µε ανακρέµαση κάτω από το σύστηµα µυλίσκου ουράς. Ράβδοι µέτρησης Κάθε µυλίσκος θα συνοδεύεται από ένα σετ ράβδων για την µέτρηση σε αβαθή ποτάµια, χωρίς ανακρέµαση ή για µέτρηση από χαµηλές γέφυρες. Διάµετρος ράβδου της τάξης των 2 cm. Διαβάθµιση ανά 1 cm. Συνολικό µήκος 2 m. Να είναι σε τµήµατα του ενός µέτρου ή µικρότερα. Τηλεµετρική µονάδα Για περιπτώσεις απαίτησης συνεχόµενης µέτρησης ένας από τους µυλίσκους να συνοδεύεται µε τηλεµετρικό data logger, για την βραχείας, ή µέσης διάρκειας καταγραφή των ταχυτήτων σε επιλεγµένα σηµεία. Θα απαιτηθεί µία µονάδα. Να είναι συµπαγής και απολύτως στεγανή µονάδα (ΙΡ 66 ή καλλίτερο) Να διαθέτει interface για τα αισθητήρια, GPRS modem, µπαταρίες, φορτιστή. Το βάρος της κεντρικής µονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 κιλά για να µπορεί να αναρτηθεί πάνω σε λεπτό µεταλλικό ιστό. H σύνδεση µε τον αισθητήρα να γίνεται µέσω εξωτερικού στεγανού συνδέσµου. Να διαθέτει εισόδους µέτρησης τάσης για αναλογικής εξόδου αισθητήρες µε ακρίβεια τουλάχιστον 15 bit. Να διαθέτει interface για ψηφιακούς αισθητήρες SDI 12 και modbus. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ψηφιακές εισόδους. Να διαθέτει ρυθµιζόµενο ρυθµό προσωρινής καταγραφής των µετρήσεων. Να διαθέτει µνήµη για την προσωρινή αποθήκευση των µετρήσεων. Να παρέχεται δωρεάν από τον προµηθευτή για τουλάχιστον 5 χρόνια η φιλοξενία δεδοµένων στο δίκτυο. Η γραµµή GPRS θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν για δύο χρόνια. Μονάδες επεξεργασίας µετρήσεων Κάθε µυλίσκος να συνοδεύεται από µια µονάδα επιτόπου επεξεργασίας των µετρήσεων, τύπου φορητού υπολογιστή: Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: Οθόνη τύπου LED µεγαλύτερη των 15 Σκληρός δίσκος µεγαλύτερος των 400 GB RAM 4 GB Ταχύτητα επεξεργαστή µεγαλύτερη των 2 GHz Β) Πλήρες σύστηµα φορητού µηχανικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε µικρούς ανοικτούς αγωγούς (µυλίσκος) (ΤΡΙΑ SET). Το κάθε πλήρες σύστηµα θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : Κυρίως σώµα µετρητή Σετ προπελών Φορητός ψηφιακός µετρητής Ράβδοι µέτρησης Κυρίως σώµα µετρητή Να είναι κατάλληλος για χρήση σε αποµακρυσµένες περιοχές. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι ελαφρύς και εύχρηστος. Εκκίνηση µέτρησης ροής 0,025 m/sec. Να µπορεί να µετρήσει σε ελάχιστο βάθος νερού 4 cm. Να µπορεί να προσαρµοστεί απευθείας πάνω σε ράβδο διαµέτρου µικρότερη από 15 mm. Οι προπέλες να είναι κατασκευασµένες από κράµα αλουµινίου.

5 Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης µήκους τουλάχιστον 2,5 µέτρων. Να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς, η οποία εσωτερικά να είναι κατάλληλα διαµορφωµένη για την αποθήκευση όλων των εξαρτηµάτων. Να συνοδεύεται από εργαλεία και λιπαντικό του κινητού µέρους. Σετ προπελών Ο κάθε µυλίσκος πρέπει να συνοδεύεται από δύο προπέλες, µια για τη µέτρηση της ταχύτητας σε χαµηλές ροές και µια για τη µέτρηση της ταχύτητας σε µέσες ροές: Προπέλα χαµηλών ροών Υλικό κατασκευής µη οξειδούµενο µέταλλο. Διάµετρος περίπου 50 mm. Εύρος µέτρησης από 0,025 έως 1,0 m/sec. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης. Προπέλα µέσων ροών Υλικό κατασκευής µη οξειδούµενο µέταλλο. Διάµετρος περίπου 50 mm. Εύρος µέτρησης από 0,035 έως 4,0 m/sec. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης. Φορητός ψηφιακός µετρητής Για τη µέτρηση του σήµατος και τον υπολογισµό της ταχύτητας µε επιλογή: Μέτρησης παλµών σε καθορισµένο χρόνο. Μέτρηση του χρόνου για καθορισµένο αριθµό στροφών. Με υπολογισµό της ταχύτητας ροής βασισµένη σε εξισώσεις καθορισµένες από τον χρήστη. Να λειτουργεί µε απλές µπαταρίες. Να έχει τη δυνατότητα συνεχόµενης λειτουργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 50 ωρών. Να διαθέτει LCD οθόνη. Να παρέχει µετρήσεις της ταχύτητας ροής σε m/s. Να παρέχει ανάλυση µέτρησης: 0,001 m/sec τουλάχιστον. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος: -20 έως +60ºC. Να είναι πολύ µικρών διαστάσεων ενδεικτικά µικρότερο από 150 x 150 x 100mm. Να είναι µικρού βάρους ενδεικτικά µικρότερο από 1 kgr. Να διαθέτει προστασία IP65 τουλάχιστον. Να διαθέτει Interface USB 1.1 για απευθείας σύνδεση µε υπολογιστή. Να διαθέτει λογισµικό για επικοινωνία µε υπολογιστή. Να µπορεί να δεχθεί στην µνήµη του, τουλάχιστον 10 εξισώσεις προπελών. Ράβδοι µέτρησης Κάθε µυλίσκος θα συνοδεύεται από ένα σετ ράβδων για την µέτρηση σε αβαθή ποτάµια, χωρίς ανακρέµαση ή για µέτρηση από χαµηλές γέφυρες. Διάµετρος ράβδου µικρότερη από 15 mm. Διαβάθµιση ανά 1 cm. Συνολικό µήκος τουλάχιστον 1.5 m. Να είναι σε τµήµατα του ενός µέτρου ή µικρότερα. Γ) Πλήρες σύστηµα φορητού ηλεκτροµαγνητικού µετρητή της ταχύτητας νερού σε ανοικτούς αγωγούς µε ιδιαιτερότητες (µυλίσκος) (ΕΝΑ SET). Το όργανο να µετράει µε τη µέθοδο της µαγνητικής επαγωγής. Να είναι κατάλληλο για σηµειακές µετρήσεις ταχύτητες σε ποτάµια, κανάλια, ρυάκια ή ρέµατα. Να αποτελείται από συµπαγή αισθητήρα µε IP68 και από µία ανθεκτική µονάδα µέτρησης µε IP67 τουλάχιστον.

6 Ο αισθητήρας να µην έχει κανένα κινούµενο µέρος και να µην απαιτείται συντήρηση. Ο αισθητήρας εκτός από τη ταχύτητα να µετράει και το βάθος µέτρησης. Η µονάδα χειρισµού να δίνει βήµα προς βήµα οδηγίες στον χρήστη για τη διαδικασία µέτρησης. Οι µετρήσεις να παρουσιάζονται τη στιγµή της µέτρησης στην οθόνη του οργάνου και να αποθηκεύονται αυτόµατα στην µνήµη του. Εισαγωγή των δεδοµένων στον υπολογιστή από το όργανο µέσω USB καλωδίου. Το λογισµικό να υπολογίζει τη συνολική παροχή µετά τη διαδικασία µέτρησης σύµφωνα µε αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα και να µην απαιτεί κανέναν υπολογισµό από το χρήστη. Το όργανο να µπορεί να µετράει ακόµα και πολύ χαµηλές ταχύτητες (εκκίνηση από 0m/sec) σε ρηχά νερά ακόµα και σε νερά θολά ή µε φύκια νερά. Να διαθέτει µεγάλη έγχρωµη οθόνη τύπου LCD µεγέθους από 3 έως 5. Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Η µέτρηση της ταχύτητας ροής να έχει εύρος µέτρησης 0 5 m/sec τουλάχιστον και ακρίβεια ±2% στο εύρος 0 2 m/sec. Η µέτρηση του βάθους νερού να έχει εύρος µέτρησης 0 2 m τουλάχιστον και ακρίβεια ±2% της µέτρησης. Να έχει διαστάσεις αισθητήρα ενδεικτικά µικρότερη από 120 x 50 x 100 mm και βάρος αισθητήρα µικρότερο από 1 kg. Να συνοδεύεται από ένα σετ ράβδων διαµέτρου της τάξης των 2 cm µε διαβάθµιση ανά 1 cm και συνολικό µήκος 2 m. Δ) προπελών, αξόνων και καλωδίων ανακρέµασης υφιστάµενων συστηµάτων µέτρησης Τα καλώδια ανακρέµασης, οι προπέλες και οι άξονές τους προορίζονται για χρήση σε µυλίσκους του οίκου Hydrological Services Αυστραλίας - µοντέλο OSSB1 (υφιστάµενο υλικό). Προπέλες και άξονες Συνολικός αριθµός προπελών: τρεις (3), συνοδευόµενες από ίδιο αριθµό αξόνων Υλικό κατασκευής: µη οξειδούµενο µέταλλο. Κατώφλι εκκίνησης µέτρησης: µικρότερο από 0,025m/s. Μέγιστη ταχύτητα ροής: κατά προτίµηση έως 5m/s περίπου. Εύρος συνιστωσών ροής που επηρεάζουν την προπέλα: 5. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης Καλώδια ανακρέµασης Συνολικός αριθµός καλωδίων: τρία (3) Μήκος κάθε καλωδίου: 25 µέτρα Προέλευση καλωδίου: Κατασκευαστικός οίκος µυλίσκων, ως αναφέρεται ανωτέρω Τα καλώδια θα χρησιµοποιηθούν για την ανακρέµαση µυλισκού µε βάρος σταθεροποίησης 15 kgr. Για το σύνολο των παραπάνω συστηµάτων θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο ετών. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους του Κανονισµού Προµηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µέχρι την 29/10/2013 και ώρα 15:00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: τα προσφερόµενα είδη, οι προδιαγραφές τους, ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιµή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιµή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «προσφορά οργάνων µέτρησης ταχύτητας νερού σε ανοικτούς αγωγούς»), στις

7 εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ΤΚ (έναντι Α ζώνης Βιοµηχανικής Περιοχής). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω προθεσµία δε θα γίνουν δεκτές. Ως ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 30 Οκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο στην κ. Ιωάννα Ζεϊµπέκη. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνυπογράψει συµφωνητικό συνεργασίας σχετικά µε τα είδη που θα προµηθεύσει, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία και να παραδώσει στην έδρα του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων το σύνολο των προσφερόµενων ειδών εντός του χρονικού διαστήµατος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση σχετικού παραστατικού και την προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, µετά την επίδειξη καλής λειτουργίας των ειδών από τον ανάδοχο και την παραλαβή αυτών από την αρµόδια επιτροπή του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων. Η προµήθεια αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου µε τίτλο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», MIS , που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, στο κατάστηµα του Δήµου της έδρας του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων και θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί για το ίδιο διάστηµα στην Εφηµερίδα Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης. Ο Διευθύνων Σύµβουλος Δρ Κωνσταντίνος Μαλλίδης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 6-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 331 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950793 2015-08-03

15PROC002950793 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3243 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 09-06 - 205 Αρ. Πρωτ: 2359 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001992944 2014-04-15

14PROC001992944 2014-04-15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 15/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 557 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 14PROC001992944 2014-04-15 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα