ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ Α ΙΜΕΤ «ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΌΧΗΜΑ» ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑ, ΙΜΕΤ 1. Εισαγωγή 1.1 Ιστορία και Αποστολή Ο Τομέας A «Οδηγός και Όχημα», λειτουργεί από την αρχή της ιδρύσεως του Ινστιτούτου Μεταφορών με επικεφαλή τον Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, Κύριο Ερευνητή σήμερα του ΙΜΕΤ. Ο Τομέας αυτός έχει σαν αντικείμενο τα θέματα που αφορούν την ανάλυση της συμπεριφοράς οδηγού και οχήματος και το σχεδιασμό και μελέτη εφαρμογών που βελτιώνουν την απόδοσή τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά ασχολείται και με όλα τα συναφή θέματα που αφορούν στο σύστημα οδηγός-όχημα. Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Α είναι: Εφαρμογές τηλεματικής για το όχημα (το "έξυπνο" όχημα) Προηγμένες τεχνολογίες καυσίμων (το "καθαρό" όχημα) Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού (ADAS) Εκπαίδευση οδηγών και εκπαιδευτών Προηγμένα συστήματα προσομοίωσης οδήγησης και οχήματος Συστήματα υποβοήθησης ατόμων με ειδικές ανάγκες Οδική Ασφάλεια (από την πλευρά του συστήματος οδηγός-όχημα) Άλλα συναφή θέματα. Ο Τομέας Α χωρίζεται σε 3 υποτομείς ως εξής: Υποτομέας Α1: Συμπεριφορά οδηγού (προσομοιωτής, όχημα ADAS, VR) Υποτομέας Α2: Τεχνολογία οχημάτων (καθαρά οχήματα, έξυπνο όχημα) Υποτομέας Α3: Εκπαιδευτικές δράσεις. 1.2 Ερευνητικές Κατευθύνσεις (βασικές κατευθύνσεις με τις οποίες ασχολείται το Εργαστήριο) Σχεδίαση και αξιολόγηση χρηστικότητας σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγού. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων οδηγικής συμπεριφοράς, με έμφαση σε ειδικές κατηγορίες οδηγών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, τουρίστες, αναλφάβητα άτομα. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και παραγόντων συμπεριφοράς, όπως χρήση οινοπνεύματος, φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών, κόπωση και υπνηλία, στην ικανότητα οδήγησης. Ανάπτυξη πλαισίου ευφυούς περιβάλλοντος για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης μετακίνησης στις ειδικές ικανότητες και προτιμήσεις κάθε χρήστη αλλά και στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης των υπηρεσιών. Ανάπτυξη ευρωπαϊκού οντολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη δυναμικών εννοιολογικών υπηρεσιών πληροφόρησης. 2

3 Εφαρμογή και χρήση συστημάτων υποστήριξης οδηγού στο ελληνικό οδικό δίκτυο, τόσο αυτόνομων όσο και βασιζόμενων σε υποδομή αλλά και συνεργατικών συστημάτων. Εφαρμογή εργαλείων προσομοίωσης εικονικής και εκτεταμένης πραγματικότητας για την οικονομικά αποδοτική και τμηματική σχεδίαση προϊόντων. Ανάπτυξη αποδοτικής και αντικειμενικής μεθόδου εκπαίδευσης και αξιολόγησης για όλες τις κατηγορίες οδηγών, χειριστών, εκπαιδευτών και αξιολογητών. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα μέσω εφαρμογών κατάλληλων παρεμβάσεων και τεχνολογιών. Εφαρμογές καθαρών τεχνολογιών αυτοκίνησης στην Ελλάδα μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων και οικονομικά πρόσφορων παρεμβάσεων. Προϊόντα τεχνολογίας έξυπνων πρακτόρων για κινητά τερματικά, για χρήση σε υπηρεσίες πληροφόρησης μετακίνησης. Εργαλεία πολυμέσων και προσομοίωσης για οδηγούς, χειριστές, εκπαιδευτές και αξιολογητές για διάφορες κατηγορίες οδηγών. 1.3 Επιτεύγματα (τα κυριότερα επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων για το Εργαστήριο) Έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως κέντρο αριστείας στα θέματα έρευνάς του, με αποτέλεσμα να έχει διατελέσει: - Γενικός Συντονιστής 10 ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, συμπεριλαμβανομένου ενός Integrated Project. - Τεχνικός Συντονιστής 3 ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, συμπεριλαμβανομένου ενός Integrated Project. - Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου ενός Integrated Project. - Έχει συμμετάσχει συνολικά σε 24 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. 1.4 Αριστεία (αποτελέσματα πρόσφατης αξιολόγησης του Ινστιτούτου από τη Διεθνή Επιτροπή Κριτών της ΓΓΕΤ) Η αξιολόγηση του Ινστιτούτου Μεταφορών από τη Διεθνή Επιτροπή Κριτών της ΓΓΕΤ η οποία πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2005 ήταν θετική και ιδιαιτέρως ενθαρρυντική για τη συνέχεια της πορείας του. Η γενική βαθμολογία του ήταν 4.3 με άριστα το 5 ενώ τα βασικά σημεία στα οποία εστίασαν οι κριτές και αφορούσαν και τους δυο λειτουργικούς τομείς του ΙΜΕΤ ήταν τα παρακάτω: Το Ινστιτούτο κατάφερε στο μικρό διάστημα λειτουργίας του να γίνει γνωστό και να συνάψει συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, δίκτυα και εταιρείες. Οργάνωσε και συμμετείχε σε εξαιρετικά μεγάλο για τα χρόνια λειτουργίας του αριθμό ερευνητικών έργων. Επισημάνθηκε η ανάγκη για αύξηση των έργων παροχής υπηρεσιών προς εθνικούς φορείς. Η αύξηση του προσωπικού και των συνεργατών του Ινστιτούτου κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας μιας συνεκτικής ερευνητικής ομάδας με μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων συνεργατών. Το Ινστιτούτο έχει ήδη καταφέρει να ασχολείται με πλήθος ερευνητικών αντικειμένων σχετικών των μεταφορών με εστίαση στην εφαρμοσμένη έρευνα. Επισημάνθηκε η ανάγκη επέκτασης και στην πρωτογενή έρευνα. Τα βασικά αποτελέσματα κάθε ερευνητικής προσπάθειας ωριμάζουν και κατακυρώνονται σε διάστημα 3-4 χρόνων και στη συνέχεια αποτελούν υλικό προς συγγραφή επιστημονικών άρθρων. 3

4 Με το σκεπτικό αυτό δικαιολογείται η όχι ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση του ΙΜΕΤ στη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων. 1.5 Βασικός Εξοπλισμός (ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου που είναι υψηλής τεχνολογίας) Σύστημα εικονικής πραγματικότητας Το σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ είναι ένα σύστημα προβολής μιας οθόνης (single wall cave system). Είναι ένα σύστημα που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου Μεταφορών για κατασκευαστικές, εργονομικές και άλλες μελέτες ασφάλειας ή αξιολόγησης που απαιτούν προσομοιώσεις ποικίλλων διαδικασιών. Για τους προαναφερθέντες ερευνητικούς σκοπούς, το σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας κάνει χρήση μιας σειράς λογισμικών, τα οποία επιτρέπουν την απεικόνιση και το χειρισμό δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδιαστικών αρχείων σε εικονικά περιβάλλοντα ο οποίος περιλαμβάνει τομές, αποσυναρμολογήσεις, μετρήσεις, περιφορές, τοποθέτηση φωτισμού, κτλ. σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το πλαίσιο δυνατοτήτων μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο τόσο για τους μηχανικούς στη διάρκεια σχεδιασμού και επίβλεψης, όσο και για την επίδειξη προϊόντων για εμπορικούς λόγους. Μέσω της χρήσης ανθρωποειδών και της πολλαπλής παραμετροποίησής τους, παρέχεται ακόμη η δυνατότητα για εργονομικές μελέτες καθώς και η εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα ως βασική παράμετρο στο σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας, πριν ακόμη διαμορφωθεί το τελικό πρωτότυπο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρήματα, χρόνο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα του προϊόντος. Στο σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας, μία σειρά από επιπρόσθετα λογισμικά μπορούν να εγκατασταθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματοποίηση ακόμη πιο πολύπλοκων και εξειδικευμένων διαδικασιών ενώ η προοπτική αναβάθμισης του συστήματος σε σύστημα προβολής τριών, τεσσάρων, πέντε ή και έξι οθονών στελεχώνοντας τελικά ένα κελί Εικονικής Πραγματικότητας (cave) τοποθετείται στο άμεσο μέλλον Ημι-δυναμικός προσομοιωτής οδήγησης Ο προσομοιωτής οδήγησης του Ι.ΜΕΤ. βασίζεται σε πλαίσιο μοντέλου Smart. Η εκάστοτε θέση όλων των μοχλών ελέγχου του οχήματος και των βοηθητικών λειτουργιών μεταδίδεται στον κεντρικό 4

5 υπολογιστή του προσομοιωτή. Όλοι οι μοχλοί ελέγχου, όπως τιμόνι, μοχλός επιτάχυνσης, πέδησης, αλλαγής ταχυτήτων, χειρόφρενο, διαθέτουν σύστημα παροχής ανάδρασης, ώστε ο οδηγός να έχει την αίσθηση πραγματικής οδήγησης. Ο προσομοιωτής διαθέτει 5 μεγάλες οθόνες, καθεμιά πλάτους 2 μ., ώστε να δίδεται ευρύ πεδίο όρασης στον οδηγό. Το ηχητικό σύστημα δημιουργεί ήχους ανάλογα με το σενάριο οδήγησης (ήχος εκκίνησης, ήχος μηχανής, τριγμός ελαστικών, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Το σύστημα κραδασμών δημιουργεί αληθοφανείς ταλαντώσεις της καμπίνας σύμφωνα με τις στροφές του προσομοιωμένου κινητήρα. Είναι δυνατή η ανάπτυξη ειδικών σεναρίων οδήγησης, ανάλογα με το θέμα της εκάστοτε μελέτης. Ο οδηγός επιλέγει πορεία και ταχύτητα ελεύθερα. Η περιρέουσα κυκλοφορία περιλαμβάνει έως 30 χρήστες, αποτελούμενα από επιβατικά οχήματα, φορτηγά και ποδηλάτες, κινούμενα σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή σέβονται τους φωτεινούς σηματοδότες και τα όρια ταχύτητας και τηρούν αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα. Η συμπεριφορά τους μπορεί να μεταβάλλεται ώστε να γίνουν πιο επιθετικοί, να οδηγούν πολύ αργά, να οδηγούν σαν αρχάριοι ή σαν να έχουν καταναλώσει οινόπνευμα. Μπορούν να επιλεχθούν διάφορες συνθήκες ορατότητας και οδοστρώματος (καλοκαιρία, ομίχλη, βροχή, χιόνι, νύχτα). Επίσης είναι δυνατό να επιλεγεί οδήγηση μετά από κατανάλωση διαφορετικού ποσού οινοπνεύματος. Ο προσομοιωτής ενδείκνυται για τη μελέτη επικινδύνων καταστάσεων, που δε θα ήταν ασφαλής η μελέτη τους σε πραγματικές συνθήκες, π.χ. προσπέραση, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, κ.α Εξοπλισμένο ερευνητικό όχημα Το Ινστιτούτο Μεταφορών διαθέτει ένα κατάλληλα εξοπλισμένο ερευνητικό όχημα, για καταγραφή και ανάλυση παραμέτρων οδήγησης και προσομοίωση προηγμένων συστημάτων στήριξης του οδηγού, με ένα ημι-δυναμικό προσομοιωτή οδήγησης και με ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας με ειδικό λογισμικό για χρήση σε εφαρμογές μεταφορών. Το ερευνητικό όχημα βασίζεται σε μοντέλο Lancia Thesis V Emblema και διαθέτει: Ραντάρ εντοπισμού εμποδίων κατά το διαμήκη άξονα, το οποίο παρέχει πληροφορίες για το προπορευόμενο όχημα (απόσταση, σχετική ταχύτητα). Σύστημα αναγνώρισης λωρίδων κυκλοφορίας, το οποίο παρέχει πληροφορίες για την εγκάρσια θέση του οχήματος. Σύστημα GPS. Σύστημα παρακολούθησης οφθαλμών του οδηγού, το οποίο παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για να εκτιμηθεί η κατάσταση ενάργειας του οδηγού. Σύστημα παρακολούθησης της κατεύθυνσης του βλέμματος του οδηγού, το οποίο δίνει πληροφορίες για το τι προσέχει ο οδηγός κάθε στιγμή. 5

6 Ηλεκτρονική μονάδα που συλλέγει πληροφορίες από το ηλεκτρονικό κύκλωμα του οχήματος και τις εξάγει στον κεντρικό Η/Υ για ανάλυση. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν: θέση μοχλού επιτάχυνσης/πέδησης, διαμήκη ταχύτητα και επιτάχυνση του οχήματος, ταχύτητα εκτροπής, γωνία στροφής τιμονιού, θέση φώτων, θέση υαλοκαθαριστήρων, εξωτερική θερμοκρασία, κ.α. Κεντρικό Η/Υ για αποθήκευσης όλων των πληροφοριών και επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο. Μικρή οθόνη επαφής στον πίνακα οργάνων του οδηγού, ώστε να παρουσιάζονται εκεί προειδοποιήσεις και μηνύματα στον οδηγό όπως προγραμματίζονται από τον κεντρικό Η/Υ. Ειδικό κεντρικό καθρέπτη με ενσωματωμένα προειδοποιητικά φώτα και σύστημα δόνησης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού. Τα δύο συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ώστε μέσω λογισμικού που αναπτύσσεται στον κεντρικό Η/Υ να πληροφορούν κατάλληλα σε πραγματικό χρόνο τον οδηγό. Σύστημα αναγνώρισης λωρίδων GPS Οθόνη επαφής Αισθητήρας παρακολούθησης οφθαλμών Αισθητήρας παρακολούθησης βλέμματος Σύστημα εντοπισμού εμποδίων Κεντρικός Η/Υ Γενική άποψη του ερευνητικού οχήματος Σύστημα δόνησης ζώνης Η οθόνη επαφής Ο ειδικός καθρέπτης προειδοποίησης Ο αισθητήρας παρακολούθησης των οφθαλμών του οδηγού Με το ερευνητικό όχημα μπορεί να προσομοιωθεί η λειτουργία προηγμένων συστημάτων στήριξης οδηγού και ο τρόπος επικοινωνίας τους με τον οδηγό. Έτσι είναι δυνατή η εκπόνηση μελετών εργονομίας για τα συστήματα αυτά καθώς και αποδοχής των συστημάτων από τους οδηγούς. Μπορεί 6

7 επίσης να αναλυθεί η συμπεριφορά των οδηγών και να εκπονηθούν μελέτες ασφαλείας για παρεμβάσεις επί του οχήματος και της οδού Προσομοιωτής επίδειξης επιδράσεων οινοπνεύματος στην οδήγηση Στα πλαίσια της εκστρατείας «Αλκοόλ Όχι απόψε Οδηγώ» το Ι.ΜΕΤ. έχει εξοπλίσει ένα κλειστό ημιφορτηγό με προσομοιωτή οδήγησης ώστε να φαίνονται άμεσα τα αρνητικά αποτελέσματα της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος Καθαρά οχήματα Ο βασικός ερευνητικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ σε σχέση με καθαρές τεχνολογίες οχημάτων αποκτήθηκε στα πλαίσια ερευνητικών έργων και χρησιμοποιείται στην έρευνα των επιπτώσεων της χρήση καθαρών οχημάτων από το κοινό. Πιο συγκεκριμένα, τα οχήματα αυτά είναι : Ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την προσπάθεια του αναβάτη για την προώθηση. Το ποδήλατο ζυγίζει περίπου 38.5 κιλά και μπορεί να μεταφέρει μέγιστο φορτίο 80 κιλών. Η μέγιστη ταχύτητα του είναι 20 χλμ/ώρα και η μέγιστη απόσταση με ηλεκτρική κίνηση είναι μεταξύ χλμ. 7

8 Ηλεκτρικά μοτοποδηλατα Το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο EVT συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και προστασία του περιβάλλοντος, εύκολη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ένα φορητό φορτιστή. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα κινητήρα στον τροχό για μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερη κατανάλωση ισχύος, ένα έξυπνο ψηφιακό ελεγκτή, συστήματα προστασίας από υπερβολική θερμότητα, υπερβολική ένταση ρεύματος και δύο τρόπους λειτουργίας (οικονομικό και ενισχυμένο), φωτεινές ενδείξεις στάθμης ενέργειας, και ασήμαντο θόρυβο. Υβριδικό όχημα Τοyota Prius Το υβριδικό όχημα TOYOTA PRIUS χρησιμοποιείται - σε συνδυασμό με τα ηλεκτρικά δίκυκλα - για μετρήσεις και έρευνες στα πλαίσια ερευνητικών έργων στον τομέα των νέων τεχνολογιών καθαρών αυτοκινήτων, καθώς και σε πιλοτική εκπαίδευση οδηγών. Ειδικό σύστημα καταγραφής δεδομένων οδήγησης τοποθετήθηκε στο όχημα, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση παραμέτρων κατανάλωσης και συμπεριφοράς του οδηγού. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποσταλούν μέσω συστήματος GPS σε κέντρο ελέγχου για παρακολούθηση και συμβουλευτική του οδηγού. Το όχημα επίσης εξοπλίστηκε με σύστημα έξυπνων καρτών χωρίς επαφή, για αυτόματη λειτουργία του συστήματος εισόδου σε ειδική θέση στάθμευσης. 8

9 2. Ανάπτυξη Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου για τα έτη (Παρακαλούμε συμπληρώστε τον Πίνακα 1 που βρίσκεται στο αρχείο Excel. Για το έτος 2006 να συμπληρωθούν τα στοιχεία μέχρι και την ημερομηνία 31/8/2006) Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού (Ο Πίνακας 2 που βρίσκεται στο αρχείο Excel συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Προσωπικού / Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών) Κατηγορίες προσωπικού (Ο Πίνακας 3 που βρίσκεται στο αρχείο Excel συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Προσωπικού / Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών) Προγράμματα (Στον Πίνακα 4 που βρίσκεται στο αρχείο Excel παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις κενές στήλες και τυχόν αλλαγές, καθώς και τις Παρατηρήσεις για κάθε πρόγραμμα του Εργαστηρίου) Τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο (know-how) 9

10 Η Τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Τομέας συνοψίζεται στα παρακάτω πεδία o Ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχεδίασης και αξιολόγησης χρηστικότητας σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγού. o Ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων οδηγικής συμπεριφοράς, με έμφαση σε ειδικές κατηγορίες οδηγών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, τουρίστες, αναλφάβητα άτομα. o Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης μετρήσεων για έγκαιρο εντοπισμό υπνηλίας οδηγού. o Ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης των επιδράσεων περιβαλλοντικών παραγόντων και παραγόντων συμπεριφοράς, όπως χρήση οινοπνεύματος, φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών, κόπωση και υπνηλία, στην ικανότητα οδήγησης. o Ανάπτυξη πλαισίου ευφυούς περιβάλλοντος για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης μετακίνησης στις ειδικές ικανότητες και προτιμήσεις κάθε χρήστη αλλά και στις εκάστοτε συνθήκες χρήσης των υπηρεσιών. o Ανάπτυξη μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης για όλες τις κατηγορίες οδηγών, χειριστών, εκπαιδευτών και αξιολογητών. Στρατηγική συνεργασία με μεγάλες εταιρίες Ο Τομέας Α του ΙΜΕΤ διατηρεί στενή συνεργασία με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες στα πλαίσια πολλαπλών ερευνητικών δράσεών του. Οι πιο στενοί συνεργάτες του είναι οι εξής: - NISSAN - TOYOTA - AVIS Rent a Car - 4Τροχοί - Θεσσαλονίκη Α.Ε. (Σχολές Οδηγών) - BP - ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. - ΝΕΤΣΜΑΡΤ Α.Ε. - ATC Α.Ε. - Singular Software Α.Ε. - IDEASIS Ε.Π.Ε. - Singular Integrator A.E. - Centro Ricerche FIAT S.c.p.a. (CRF) - DaimlerChrysler AG (DC) - Volvo Technologies (VTEC) - Siemens VDO automotive - ATMEL GRENOBLE SA - Lucent Technologies Network Systems GmbH - NOKIA Italia S.p.A. - Vodafone España S.A - Planung Transport Verkehr AG - HaCon Ingenieurgesellschaft mbh - Europaeisches Microsoft Innovations Centre GmbH - TELESPAZIO S.P.A. - ALCATEL SEL AG - SOLINET GmbH TELECOMMUNICATIONS - DOMOLOGIC Home Automation GmbH - Mizar MediaService S.p.A. 10

11 3. Ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου (δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου, Πίνακας 5 που βρίσκεται στο αρχείο Excel καθώς και αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου που θα γίνει στο Παράρτημα του παρόντος) 4. Συνεργασίες (συμμετοχή του Εργαστηρίου σε συνεργασίες με διάφορους φορείς, παρακαλούμε συμπληρώστε τον Πίνακα 6 που βρίσκεται στο αρχείο Excel) 5. Προϊόντα και Υπηρεσίες (αναλυτικά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο, παρουσίαση των εντοπισμένων και εμπορικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών - εμπορικό προφίλ για κάθε τεχνολογία / προϊόν, παρακαλούμε συμπληρώστε τον Πίνακα 7 που βρίσκεται στο αρχείο Excel) Σημείωση: Το Παράρτημα δε χρειάζεται να συμπληρωθεί και σε ελληνικά και σε αγγλικά, παρά μόνο στην ελληνική έκδοση της Απολογιστικής Έκθεσης (παρόν έντυπο) στη γλώσσα που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 11

12 1. XΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΕΤ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ΙΜΕΤ διαθέτει το μεγαλύτερο προσομοιωτή οδήγησης στη Ν.Α. Ευρώπη. Ο προσομοιωτής αποτελεί ερευνητικό εξοπλισμό με τον οποίον μπορούν να γίνουν μια σειρά από ελέγχους και πειράματα ανάλυσης της συμπεριφοράς οδήγησης σε διάφορες συνθήκες, να ελέγχονται τα διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και να αναλύεται η επίδραση της χρήσης των συστημάτων αυτών στη συμπεριφορά οδήγησης και κατ επέκταση στην οδική ασφάλεια. Διαθέτει επίσης σειρά από εξοπλισμένα οχήματα για τη μελέτη της συμπεριφοράς του οδηγού σε συνθήκες οδήγησης στην πράξη (στη φωτό κάτω το εξοπλισμένο όχημα δοκιμών του ΙΜΕΤ Lancia Thesis και ο εξοπλισμός που διαθέτει). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προσομοιωτή αφορούν στο ειδικό λογισμικό που έχει γραφεί γι αυτόν και που δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών μελετών και εφαρμογών. Παραδείγματα είναι μελέτες εργονομίας για τα προηγμένα συστήματα στήριξης του οδηγού, μελέτες ασφάλειας οδήγησης σε «πραγματικές» συνθήκες κυκλοφορίας, στη μελέτη ανταπόκρισης σε επικίνδυνες καταστάσεις που δε θα ήταν ασφαλής η μελέτη τους σε πραγματικές Σύστημα αναγνώρισης λωρίδων Σύστημα εντοπισμού εμποδίων GPS Οθόνη επαφής Αισθητήρας παρακολούθησης οφθαλμών Αισθητήρας παρακολούθησης βλέμματος Σύστημα δόνησης ζώνης Κεντρικός Η/Υ συνθήκες, π.χ. προσπέραση, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, κ.ά.. Επίσης και για το όχημα Lancia Thesis. Διαθέτει ειδικό λογισμικό και αισθητήρες συνδεδεμένους με υπολογιστή για την καταγραφή και ανάλυση αντιδράσεων του οδηγού, κλπ/ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΙΜΕΤ στον τομέα αυτό χρησιμοποιούν τεχνολογίες και εξοπλισμό που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε εταιρείες παραγωγής, και συντήρησης αυτοκινήτων ή ανταλλακτικών (αυτοκινητοβιομηχανίες), επίσης σε εταιρείες που ασχολούνται με την εργονομία των συστημάτων οδήγησης, και φυσικά σε ερευνητές μελετητές του τομέα των μεταφορών και ειδικότερα της οδικής ασφάλειας και της συμπεριφοράς οδηγών,. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όνομα: Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Τηλ / Web: 12

13 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ΙΜΕΤ διαθέτει σύστημα εικονικής πραγματικότητας κατάλληλο για σχεδίαση, κατασκευαστική μελέτη και εργονομική ανάλυση (μέσω του λογισμικού πακέτου Virtual Anthropos) υποσυστημάτων στην καμπίνα των οχημάτων. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέσω της χρήσης ανθρωποειδών και της πολλαπλής παραμετροποίησής τους παρέχεται η δυνατότητα για εργονομικές μελέτες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου οχημάτων, καθώς και υποσυστημάτων ελέγχου τους, καθώς και για βελτιστοποίηση σχεδιασμού γενικότερων προϊόντων και διαδικασιών. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΙΜΕΤ στον τομέα αυτό χρησιμοποιούν τεχνολογίες και εξοπλισμό που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται κυρίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εργονομία των συστημάτων οδήγησης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όνομα: Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Τηλ / Web: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ΙΜΕΤ έχει σημαντική πείρα και έχει ήδη αναπτύξει καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία πολυμέσων για εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών, για διάφορες περιπτώσεις εκπαίδευσης στον τομέα των Μεταφορών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι βασικές εφαρμογές που το ΙΜΕΤ έχει αναπτύξει με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων λογισμικού για την εκπαίδευση αφορούν σε: Εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών επιβατικών Ι.Χ. Εκπαίδευση και αξιολόγηση των οδηγών 13

14 μεταφορέων επικινδύνων φορτίων. Εκπαίδευση και αξιολόγηση ηλικιωμένων οδηγών. Εκπαίδευση και αξιολόγηση οδηγών με αναπηρίες. Εκπαίδευση οδηγών στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών στην οδήγηση. Εκπαίδευση οδηγών σε θέματα οδήγησης, και αντίδρασης στην επίδραση χρήσης οινοπνεύματος και φαρμάκων καθώς και κόπωσης. Εκπαίδευση οδηγών στην οικολογική οδήγηση και τη χρήση των καθαρών τεχνολογιών αυτοκίνησης. Το ΙΜΕΤ ανέπτυξε επίσης τεχνολογία προσομοιωτών για χρήση στην πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών διαφόρων κατηγοριών (Ι.Χ., φορτηγών, κλπ.). Η χρήση προσομοιωτή στην εκπαίδευση ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται συνδυασμός εικόνων με φυσική αίσθηση οδήγησης για την εκπαίδευση σε αντίληψη των κινδύνων αλλά και κακές καιρικές / οδικές συνθήκες, αλλά και για επανεκπαίδευση / εξέταση ειδικών κατηγοριών οδηγών, π.χ. ηλικιωμένων. Καινοτόμα χαρακτηριστικά: Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επιμόρφωση οδηγών. Παράδειγμα θεωρητικού μαθήματος όπου ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή (βάσει της επερχόμενης κυκλοφορίας), για να στρίψει αριστερά. Ο δυναμικός προσομοιωτής οδήγησης με όχημα Smart. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στους συγκεκριμένους τομείς ΔΕΝ υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα παρόμοια συστήματα, ή τα υπάρχοντα δεν βασίζονται σε πολυμέσα. Έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό υπόβαθρο (με το πακέτο Macromedia Authorware), για τη δημιουργία λογισμικού πολυμέσων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, με σκοπό την καλύτερη θεωρητική του κατάρτιση. Αυτό επιτρέπει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό, καθώς και την εισαγωγή υλικού πολυμέσων, όπως βίντεο, κινούμενες απεικονίσεις, εικόνες, φωνητικά και ηχητικά μηνύματα (με δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη), κλπ. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται πρωτοποριακά μέσα εκπαίδευσης και εξέτασης, που καλύπτουν τις ανάγκες των υποψηφίων οδηγών, τα οποία διαφέρουν από τα υπάρχοντα πακέτα της αγοράς, γιατί βασίζονται σε επιστημονικώς επιλεγμένα διαδραστικά σενάρια. Στον τομέα αυτόν (της εκπαίδευσης δηλαδή) το ΙΜΕΤ έχει αναπτύξει για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών σύστημα εκπαίδευσης εκπαιδευτών οδηγών ΙΧ, αλλά και έχει συγγράψει τα εγχειρίδια για μαθητές και καθηγητές, για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία (3 τάξεις). 14

15 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Με τις δράσεις αυτές το Ι.ΜΕΤ. απευθύνεται στους οδηγούς και στους εκπαιδευτές αυτών καθώς και στους κρατικούς Φορείς που διαμορφώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης των νέων οδηγών και ελπίζει να συμβάλλει σε μια ουσιαστική και πολύπλευρη αναβάθμιση της εκπαίδευσης και αξιολόγησης των οδηγών όλων των κατηγοριών στην Ελλάδα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης αφορούν την πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών διαφόρων κατηγοριών (Ι.Χ., φορτηγών, κλπ.) αλλά και στην επανεκπαίδευση / εξέταση ειδικών κατηγοριών οδηγών, π.χ. ηλικιωμένων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όνομα: Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Τηλ / Web: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (INFO-MOBILITY SYSTEM) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Ι.ΜΕΤ. δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο των συστημάτων πληροφόρησης των «χρηστών» του συστήματος των μεταφορών. Ειδικότερα έχει αναπτύξει τη χρήση των λεγόμενων «ευφυών μέσων» (Intelligent Agents). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το πειραματικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί αποτελείται από: Μία έξυπνη μονάδα, η οποία παρακολουθεί, αναλύει και προβλέπει τις απαιτήσεις των χρηστών και τα ιδιαίτερα προφίλ και προτιμήσεις τους, για υπηρεσίες σχετικές με το χώρο και το χρόνο παροχής κάθε σχετικής υπηρεσίας. Μία μονάδα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που παρεμβάλλεται μεταξύ των χρηστών και των προμηθευτών υπηρεσιών, με σκοπό την ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων. Μία πλατφόρμα GIS, η οποία μετατρέπει τα εισερχόμενα δεδομένα σε γεωγραφικές συντεταγμένες, τόσο για τους χορηγούς των υπηρεσιών, όσο και για τους τελικούς χρήστες αυτών. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται (από Ιούνιο 2007) υπό τη σκέπη του συστήματος, όπως: - Υπηρεσία εντοπισμού θέσης των τελικών χρηστών στο γεωγραφικό περιβάλλον. - Υπηρεσία πλοήγησης που θα καθοδηγεί το χρήστη στον προορισμό του, με χρήση των καταλληλότερων μεταφορικών μέσων και συνδυασμούς αυτών. - Υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου που θα συνδέει το χρήστη με τις εξωτερικές υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, για πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών. 15

16 Παράδειγμα του πειραματικού terminal που δοκιμάζεται για μετάδοση της πληροφορίας στον χρήστη Info mobility Terminal. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα σήμερα στην Ελλάδα. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής πληροφόρησης στο κοινό, ραδιοφωνικοί σταθμοί, άλλοι φορείς στο χώρο των μεταφορών, κλπ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όνομα: Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου Τηλ / Web: 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Για το Ερευνητικό Έργο και την Προβολή του Εργαστηρίου 17

18 1 Δημοσιεύσεις (Paper Sample) 1. Karaseitanidis, I., Amditis, A., Patel, H., Sharlpes, S., Bekiaris, E., Bullinger, A., Tromp, J. (2006). Evaluation of virtual reality products and applications from individual, organizational and societal persepectives The VIEW case study. Int.J. Human-Computer Studies, 64, Bullinger, A.H., Hemmeter, U.M., Stefani, O., Angehrn, I., Mueller-Spahn, F., Bekiaris, E., Wiederhold, B.K., Sulzenbacher, H. and Mager, R. (2005). Stimulation of Cortisol During Mental Task Performance in a Provocative Virtual Environment. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30(3), Bekiaris, E., Stevens, A. (2005). Common risk assessment methodology for advanced driver assistance systems. Transport Reviews, 25 (3), Bullinger, A.H., Estoppey, K., Bekiaris, E., Spillmann, M., Sulzbacher, H., Mueller-Spahn, F., Mager, R. (2005). Untersuchung zur Benutzer-Akzeptanz einer neuropsychologischen Testbatterie zur Beurteilung der Fahrtauglichkeit von aeltern Fahrzeuglenkern. Neuropsychiatrie, 19(1), Mousadakou A, Gemou M, Bekiaris E (2004). Multimedia software training tool (MSTT) for persons with visual and mobile impairments in four languages. LECT NOTES COMPUT SC 3118, Sulzenbacher, H., Bullinger, A.H., Senn, T., Bekiaris, E., Meise, U. (2004). Telepsychiatry and e- Mental Helath: Electronic Telecommunication in Psychiatry. Neuro-psychiatrie, 18(S2-2004), Cabrera, M.F., Arredondo, M.T., Rodriguez, M., Bekiaris, E. (2004). On the integration of Telepsychiatry Services in European Remote Areas: the ISLANDS Project Case Study. Neuropsychiatrie, 18(S2-2004), Amditis, A., Lentziou, Z., Panou, M., Bullinger, A.H., Bekiaris, E. (2004). Services and architecture for the ISLANDS system: Toward a modular non-conventional Telepsychiatry system. Neuro-psychiatrie, 18(S2-2004), Panou, M., Bekiaris, E., Amditis, A. (2004). Towards the development of tools for remote interventions. Neuro-psychiatrie, 18(S2-2004), Bullinger, A.H., Senn, T., Bekiaris, E., Meise, U., Mager, R., Mueller-Spahn, F., Sulzenbacher, H. (2004). The ISLANDS treatment scenarios and service batches. Neuro-psychiatrie, 18(S2-2004), Peters, B., Falkmer, R., Bekiaris, E., Sommer, S., Stankus, A., Varoneckas, G. (2004). CONSENSUS Networking for Assessment of Fitness to Drive for drivers with disabilities in the European Union. Sveikatos Mokslai (Health Sciences), 6, Sommer, S., Falkmer, T., Bekiaris, E., Panou, M. (2004). Toward a Client-Centred Approach to Fitness-to-Drive Assessment in Elderly Drivers, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11, Hostens, Ι., Amditis, Α., Stefani, Ο., Dangelmaier, Μ., Bekiaris, Ε., Schaerli, Η., Bullinger, Α., Ramon, Η. (2004). SAFEGUARD seat/compartment evaluation methodology for vehicles with suspended seats. Journal of Measurement Science and Technology, 15, Peters, B., Falkmer, T., Bekiaris, E., Sommer, S. (2004). Networking in the European Union for assessment of fitness to drive for drivers with disabilities. International Journal of Rehabilitation Research, 27 Sup. 1, Sommer, S., Bekiaris, E., Panou, M. (2004). The AGILE project: an interdisciplinary European research project for the development of a new older driver assessment and rehabilitation system. International Journal of Rehabilitation Research, 27 Sup. 1, Panou, M., Bekiaris, E., Hagenmeyer, L., Zoldan, C. (2004). The use of IST tools as a support and guide of the assessors of disabled drivers, based on CONSENSUS work. International Journal of Rehabilitation Research, 27 Sup. 1, Varoneckas, G., Bekiaris, E., Panou, M., Peters, N., Stankis, A. (2003). Assessment of driving ability of disabled people in Lithuania through common methodologies and normative tools in EC CONSENSUS project. Sveikatos Mokslai (Health Sciences), 8, Bekiaris, E., Amditis, A., Panou, M. (2003). DRIVABILITY: A new concept for modelling driving performance. Cogn Tech Work, 5(2), Hemmeter, U., Störmer, R., Mager, R., Kuntze, M., Mueller-Spahn, F., Hennig, J., Amditis, A., Bekiaris, E., & Bullinger, A. (2002). Modification of virtual reality combined with a concentration task stimulates cortisol in volunteers. European Archives of Psychiatry and clinical Neuroscience, 252(suppl. 1), 70 18

19 2 Ετεροαναφορές (Citations) Για την μορφοποίηση των ετεροαναφορών παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Ετεροαναφορές (citations) Σύνολο: Aπό τον Journal V P Y 1 Conceptualisation of the human-machine interface of an integrated driver monitoring and emergency handling system Bullinger HJ, Dangelmaier M. ITS JOURNAL 5 (4):

20 3 Αριθμός δημοσιεύσεων της ερευνητικής ομάδας σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές (Refereed conferences & proceedings) (Αριθμός σελίδων δημοσίευσης 3) 1. Maglavera, S., Maglaveras, N., Lekka, I., Bekiaris, E., Penzel, T., Canisius, S., Jacob, N., Leondaridis, L. (2006). SENSATION remote monitoring system that enables monitoring of patients with selected sleep disorders. International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB). Ioannina, Greece, October, 26-28, Lu, M., Wevers, K., and Bekiaris, E. (2006). Physical road infrastructure measures for traffic safety. 19th ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) Workshop, Minsk, October, 26-27, Tzovaras, D., Bekiaris, E., Gemou, M. (2006). Dangerous Goods Transportation Routing, Monitoring and Enforcement. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V. (2006). Assessment results of an innovative driver assessment system and tools for elderly drivers. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Portouli, E., Gemou, M., Papakostopoulos, V., Bekiaris, E. (2006). HMI pilots for lateral safe applications. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Panou, M., Bekiaris, E. (2006). Towards the development of an adaptation strategy for safe and integrated infomobility services use by mobility impaired drivers. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Nikolaou, S., Bekiaris, E. (2006). Prioritisation of applications for hypovigilance detection and prediction: Towards a multisensorial platform for driver hypovigilance monitoring. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Lu, M., Wevers, K., Bekiaris, E. (2006). A bi-level approach for modelling and evaluating road traffic safety measures. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Benz, T., Gaitanidou, E., Spyropoulou, I., Yannis, G., Tapani, A. (2006). Modelling Road Traffic Safety The IN-SAFETY approach. 13th World Congress on ITS, London UK, October, 8-12, Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V., Tsioutras, A. (2006). Results of the assessment of elderly drivers in a driving simulator as part of an assessment protocol. Driving Simulation Conference (DSC) Europe, Paris, France, October, 4-6, Papadelis, Ch., Papadeli-Kourtidou, Bamidis, P., Chouvarda, I., Koufogiannis, D., Bekiaris, E., Maglaveras, N. (2006). Indicators of sleepiness in an ambulatory EEG study of night driving. 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, New York, 30 August - 3 September, Kondili, E., Bekiaris, E., Papapostolou, Ch., Kaldellis, J.K. (2006). Biofuels for transportation in Europe: current status and prospects. IX World Reneable Energy Congress and Exhibition, Florence Italy, August, 19-25, Lal, S., Bekiaris, E. (2006). The Reliability of Sensing Fatigue from Neurophysiology, AusWireless 06 Conference, Sydney, Australia, March, 13-16, Lu, M., Bekiaris, E., Wevers, K. (2005). Modelling traffic safety effects: comparative analysis of ADAS and infrastructure measure. 12th World Congress on ITS, San Francisco USA, November, 6-10, Ruffini, G., Bekiaris, E., Nikolaou, S., Dunne, S. (2005). SENSATION: advanced sensor development for attention, stress, vigilance and sleep/wakefulness monitoring. International Congress of Nanotechnology (ICNT 2005), International Association of Nanotechnology, San Francisco USA, October, 31 - November, 4, Lu, M., Wevers, K., Bekiaris, E. (2005). Technical feasibility of safety related driving assistance systems. 18th ICTCT Workshop (International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic safety), Helsinki Finland, October, 27-28, Polychronopoulos, Α., Gemou, Μ., Danielson, L., Amditis, A., Bekiaris, E. (2005). Design of a friendly HMI combining multiple sources of warnings for the Lateral Safe applications. 24th Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control, Athens Greece, October, 17-19, Bekiaris, E., Panou, M., Kalogirou, K. (2005). In-Vehicle configuration of 24th Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control, Athens Greece, October, 17-19,

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ): Εκπαιδευτικά εργαλεία για την οδική ασφάλεια Λίλα Γαϊτανίδου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος Συνεργάτης-Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ.

Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ. Λέκτορας Εργονοµίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Κωνσταντινουπόλεως 2 ΤΚ 84 100, Ερµούπολη, Σύρος e-mail: papakostopoulos@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Proficient driving Institute 2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Concept & content by SAFE DRIVE with the support of DVR (German Road Safety Council) Eco driving Training Βελτίωση των οδηγητικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 2003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 2.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ/Ε ΡΑ 6 2.2 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ 7 3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι.ΜΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία 1 Εφαρµογές τηλεµατικής µε στόχο την επίτευξη οδικής υποδοµής που «συγχωρεί» πιθανά σφάλµατα του οδηγού και είναι αυτονόητη η χρήση της Μοντελοποίηση συνθηκών οδικής ασφάλειας Το ερευνητικό έργο IN-SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι.ΜΕΤ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι.ΜΕΤ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ι.ΜΕΤ. Το 2006 ήταν επίσης μία χρονιά ανοδικής πορείας και προόδου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, από πολλές πλευρές. Το ερευνητικό του έργο συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Προστασία του στόλου σας και βελτίωση του μεταφορικού σας έργου TM Our Vision. Your Safety. Εταιρία Μηχανημάτων & Λογισμικού Σύνδεση με συστήματα τηλεματικής Προσφέρει στον

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1

Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 : Πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα Βοηθός Διευθύντρια Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων / ΔΕΗ Μέλος Επιτροπής EURELECTRIC για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 1 Εθνικές & Διεθνείς πολιτικές Μείωσης CO2 (ΕΕ 120gr/km

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki Evangelos Mitsakis and Josep Maria Salanova Grau and Georgia Aifadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών.

ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών. ΕΚΤ-Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, µέλος του Enterprise Europe Network: το Ευρωπαϊκό ίκτυο παροχής one-stop-shopυπηρεσιών. Γ. ΜΑΖΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6/7/2012 Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης: Υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα