Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α."

Transcript

1 Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ. Α. Γιαννόπουλος Διευθυντής, Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

2 Το «Όραμά μας» για τις οδικές μεταφορές και τα Logistics στην Ελλάδα: Carriers Information News Regulations Weather ACTI S Shippers Cargo matching Critical routing Routing costs Αποστολή μας: Η παραγωγή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, και η προώθηση της εφαρμογής τους στην πράξη προς όφελος των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και φορέων. Ένα ενοποιημένο, οργανωτικά ώριμο, και βιώσιμο σύστημα οδικών εμπορευματικών μεταφορών στα πλαίσια ενός συστήματος πολυτροπικών μεταφορών στη χώρα που θα αξιοποιεί όλα τα μεταφορικά μέσα.

3 Μέσα επίτευξης της αποστολής Διεξαγωγή εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και εργαλείων Υποστήριξη διαμόρφωσης αποτελεσματικών πολιτικών Λειτουργία του ΙΜΕΤ ως σημείου διεπαφής ερευνητικών αποτελεσμάτων και αναγκών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα των εμπορευματικών Μεταφορών Λειτουργία του ΙΜΕΤ ως κέντρου εξειδίκευσης (competence center) στις εμπορευματικές μεταφορές και logistics Οργάνωση, συντονισμός και προώθηση συνεργασιών με εταιρείες και φορείς παροχής υπηρεσιών οδικών Μεταφορών και logistics στην πράξη μέσω : Διμερών συνεργασιών Διμερών ή πολυμερών Πλαισίων Συνεργασίας Αξιοποίηση του «εργαλείου» των clusters.

4 Το πλαίσιο της συνεργασίας του ΙΜΕΤ με τους φορείς της πράξης Στόχος: Η συστηματική συνεννόηση & αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η ανάληψη κοινών δράσεων στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Είδος Υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΜΕΤ προς επιχειρήσεις και φορείς του τομέα (ενδεικτικά): Ανάλυση λειτουργικού κόστους Αξιολόγηση εναλλακτικών εφοδιαστικών αλυσίδων Αποτίμηση ευκαιριών και τρόποι συνεργασίας με άλλα μεταφορικά μέσα Οργανωτικά θέματα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών και συνεργατικής χρήσης πόρων Αναβάθμιση υφιστάμενων εφοδιαστικών αλυσίδων Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικού αντικτύπου.

5 Φιλοσοφία και τρόπος θεώρησης των θεμάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ΙΜΕΤ Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών ΕΑ ΕΑ = Εφοδιαστική Αλυσίδα Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου Λειτουργική αποδοτικότητα Αποτίμηση ευκαιριών συνεργατικής χρήσης πόρων Παρεχόμενες υπηρεσίες Ασφάλεια Κοινωνική ευθύνη Απαιτήσεις ΕΑ Βελτίωση επιμέρους λειτουργιών Αποτίμηση αντίκτυπου αλλαγών άλλων τομέων Αναβάθμιση υφιστάμενων ΕΑ

6 Παραδείγματα πρόσφατων Δράσεων του ΙΜΕΤ σε συναφή θέματα (1/3) Πρώτο βήμα η δημιουργία competence center στα Agrologistics, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΙΝΑΒ του ΕΚΕΤΑ Επόμενο βήμα και στόχος η δημιουργία Agrologistics Cluster στη Βόρεια Ελλάδα Α. Σύσταση Clusters μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών κέντρων

7 Παραδείγματα πρόσφατων Δράσεων του ΙΜΕΤ σε συναφή θέματα (2/3) Β. Συνεργασία ΙΜΕΤ - ΟΦΑΕ Υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΙΜΕΤ και ΟΦΑΕ με στόχο τη συστηματική συνεννόηση & αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την ανάληψη κοινών δράσεων στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Τομείς προτεραιότητας: Ανάπτυξη Συστήματος Δεικτών και Ηλεκτρονικού Κόμβου παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της χώρας Συμβολή ΟΦΑΕ, με τη συμμετοχή πρόσθετων εταίρων, σε συστάδες (cluster) στον τομέα των οδικών Μεταφορών και logistics με πρώτη εφαρμογή το cluster Agrologistics στη Βόρεια Ελλάδα Διαμόρφωση & προώθηση προτάσεων για χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και ερευνητικών έργων που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των δύο μερών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

8 Σχηματική παράσταση του υπό ανάπτυξη συστήματος Δεικτών και Ηλεκτρονικού Κόμβου παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της χώρας ΙΜΕΤ - ΟΦΑΕ

9 Παραδείγματα πρόσφατων Δράσεων του ΙΜΕΤ σε συναφή θέματα (3/3) Γ. Μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων στα θέματα εμπορευματικών μεταφορών και logistics Smart-CM Shipper Railway terminal Train Port Sea Port Sea Port Truck Retailer

10 ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ: Βασικά Χαρακτηριστικά Αναγνωρισμένος φορέας έρευνας των Μεταφορών σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Έντονη συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το μεγαλύτερο του είδους του στα Βαλκάνια με 85 άτομα προσωπικό, περί τα 40 ενεργά προγράμματα κάθε χρόνο, και σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό. Έντονη δραστηριότητα διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας και ενημέρωσης επιμόρφωσης - εκπαίδευσης. Επιστημονική υποστήριξη τεκμηρίωση στο χώρο των Μεταφορών στην Ελλάδα.

11 Μονάδα Οργάνωσης και Διοίκησης (+ISO) Επικεφαλής: Σ. Δημοπούλου Μονάδα Οικονομικής διαχείρισης Έργων Επικεφαλής: Β. Παπαδημητροπούλου Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ ΔIEΥΘΥΝΤΗΣ ΙΜΕΤ Γ. Γιαννόπουλος ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. Αϋφαντοπούλου Εξωτερικό Συμβουλευτικό Όργανο Επιστημονικό Συμβούλιο IMET Παράρτημα Αθήνας : Διαχείριση διοίκηση γραφείου Αθήνας Υπεύθ.: Μ. Μποϊλέ Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Γ Τομέας Δ Οχήματα Ασφάλεια Προσβασιμότητα Επικεφαλής: Α. Μπεκιάρης Ευφυής Βιώσιμη Κινητικότητα - Εμπορευματικές μεταφορές & Δίκτυα Επικεφαλής: Γ. Αϋφαντοπούλου Οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα Μη επίγεια μέσα Επικεφαλής: Μ. Μποϊλέ Οριζόντιες Δράσεις Επικεφαλής: Ο εκάστοτε Δντης ΙΜΕΤ (ή ανπλ. Δντης) Υφιστάμενες Υποδομές Υ1: ΚΟΜΒΟΣ Ι.ΜΕΤ Y2: Δυναμικός προσομοιωτής οδήγησης Υ3: Κινητός προσομοιωτής οδήγησης Υ4: Προσομοιωτής Μοτοσυκλέτας Υ5: Ερευνητικές μονάδες παρακολούθησης κυκλοφοριακών -περιβαλλοντικών μεγεθών (αέρας θόρυβος) και αξιολόγησης ποιότητας οδοστρωμάτων Υ6: Ηλεκτρικά δίκυκλα οχήματα Υ7: Υποδομές συνεργατικών συστημάτων (επικοινωνία οδού /οχήματος) και συσκευές συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υφιστάμενες Υποδομές προς αναβάθμιση: Υ8: Εργαστήριο προσβασιμότητας, Οικιακού Αυτοματισμού και Ενεργειακής Κατανάλωσης (επέκταση σημερινού Domotics) Υ9: Επέκταση ΚΟΜΒΟΥ ΙΜΕΤ σε Cloud-based ηλεκτρονικό κόμβο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων - ενσωμάτωση «Χρυσού Οδηγού Υπηρεσιών Μεταφορών» Υ10: Αναβαθμισμένος προσομοιωτής μοτοσυκλέτας Υ11: Εγκατάσταση Εικονικής Πραγματικότητας διασυνδεδεμένη με CAD/CAM Προβλεπόμενες Νέες Υποδομές Ν1: Προσομοιωτής φορτηγών Ν2: Εγκατάσταση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 2 ηλεκτρικά οχήματα Ν3: Έλεγχος πιστοποίηση συστημάτων ERTMS Ν4: Εργαστήριο Ανάπτυξης Υπηρεσιών επί κινητών Ν5: Υποδομές Ευφυών πόλεων - Thessaloniki living Lab Οριζόντιες διεπιστημονικές / διατομεακές θεματικές εξειδικεύσεις (Competence centers - εξέλιξη σε Κέντρα Αριστείας) Περιοχές: ΚΑ1: Εφαρμογή-Αξιολόγηση Συνεργατικών Συστημάτων και Τεχνολογιών στις Μεταφορές (Υπευθ.: Γ. Αϋφαντοπούλου) ΚΑ2: Περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα και καύσιμα (Υπευθ.: Δ. Μαργαρίτης) ΚΑ3: Οργάνωση και λειτουργία διατροπικών επιβατικών Τερματικών σταθμών (Υπευθ.: Λ. Σδουκόπουλος) ΚΑ4: Προσωποποιημένη πληροφόρηση χρηστών και χρήση τεχνητής ευφυίας στις μεταφορές (Υπευθ.: Μ. Πάνου) ΚΑ5: Κλιματική Αλλαγή και Μεταφορές (πρόληψη-προσαρμογή) (Υπευθ.: Ε. Μητσάκης) ΚΑ6: Logistics και Agro-Logistics (Υπευθ.: Α. Χαλάτσης) ΚΑ7: Εκπαίδευση Ενημέρωση κοινού και

12 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Μπροστινό ραντάρ Αισθητήρας λωρίδων Αισθητήρας ματιών Μαύρο κουτί Αισθητήρας τιμονιού

13 Παρατηρητήριο Μεταφορών, του ΙΜΕΤ (www.hitportal.gr): Μια μοναδική στην Ελλάδα πηγή στοιχείων και δεδομένων στον τομέα των Μεταφορών

14 Εγκατάσταση υποδομών ευφυών Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη Δυναμικός κυκλοφοριακός Έλεγχος Ευφυές σύστημα φωτεινής σηματοδότησης και καταγραφής - ανίχνευσης κυκλοφοριακών στοιχείων Τσιμισκή Πινακίδες VMS μεταβαλόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφόρηση μέσω, web, SMS Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και άλλων χαρακτηριστικών μέσω radar, bluetooth, 600 Ταξί και 40 i-travel units

15 Συστήματα ανίχνευσης υπνηλίας / κόπωσης οδηγού και άλλα ADAS (Από την έρευνα που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη)

16 Μερικές τελικές διαπιστώσεις: 1. Η ανάπτυξη του συστήματος των Ελληνικών εμπορευματικών μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός του είναι ένας ακόμη τομέας όπου η χώρα μας καθυστερεί χαρακτηριστικά για πολλά χρόνια να εφαρμόσει συστήματα και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες από πολλά χρόνια 2. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι για τη χώρα μας πρωτεύων τομέας αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην Ελληνική οικονομία!

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ινστιτούτο Ινστιτούτο Βιώσιμης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ( Μεταφορών ΙΜΕΤ): Δράσεις Δράσεις του ΙΜΕΤ ΙΜΕΤ για την Οδική Ασφάλεια

Ινστιτούτο Ινστιτούτο Βιώσιμης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ( Μεταφορών ΙΜΕΤ): Δράσεις Δράσεις του ΙΜΕΤ ΙΜΕΤ για την Οδική Ασφάλεια Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ): Δράσεις του ΙΜΕΤ για την Οδική Ασφάλεια Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: abek@certh.gr Web: www.imet.gr Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 2015 Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων ενδοχώρας στην περιοχή της Μεσογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα