Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παπακωστόπουλος Βασίλειος, ρ. Λέκτορας Εργονοµίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Κωνσταντινουπόλεως 2 ΤΚ , Ερµούπολη, Σύρος Γραφείο: 1.2.1, Κτίριο 1 ου Γυµνασίου Σύρου Προσόντα: ιδακτορικό ίπλωµα Γνωστική Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) Εργονοµίας και Πτυχίο Ψυχολογίας. ιδακτική και ερευνητική εµπειρία σε ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ. Πεδία έρευνας: ανάλυση οδηγικής συµπεριφοράς σε θέµατα αντίληψης, προσοχής, ψυχοκινητικού συντονισµού, νοητικού φόρτου κα. Κύριο πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας: οπτικο-χωρική αντίληψη µε έµφαση στο σχεδιασµό συστηµάτων υποβοήθησης του οδηγού. Από το 2008 κάτοχος του πιστοποιηµένου τίτλου Ευρωπαίου Εργονόµου - Eur-Erg (European Ergonomist). Τίτλοι Σπουδών: ιδακτορικό ίπλωµα στην περιοχή της Γνωστικής Ψυχολογίας: Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας, Αθήνα. Λήψη 03/2008. Τίτλος ιδακτορικής διατριβής: «Οδηγική από-πλάνηση: Η υπόθεση της νοερής αναπαραγωγής των γεωµετρικών πλανών κατά την επιτέλεση του έργου της οδήγησης». Η διατριβή είχε ως αντικείµενο τη διερεύνηση µιας νέας θεωρητικής υπόθεσης σχετικά µε τη διαδικασία οπτικο-χωρικής αντιληπτικής οργάνωσης των πληροφοριών που προσλαµβάνουν οι οδηγοί από το οδικό περιβάλλον και της νοερής τους εικόνας σχετικά µε τα όρια του περιγράµµατος του οχήµατος τους. Υποστηρίζεται ότι, στο βαθµό που η νοερή εικόνα των οδηγών είναι εσφαλµένη, οι σχετικές εκτιµήσεις στις οποίες προβαίνουν οι οδηγοί προκειµένου να επιτελέσουν τα επιµέρους έργα της ιχνηλάτησης υπόκεινται στην επίδραση γεωµετρικών πλανών. Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης (M.Sc) στην Εργονοµία: Loughborough University, Dept of Human Sciences, Loughborough, Αγγλία. Λήψη 12/1998. Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: The potential of ergonomics in the first and half world context.

2 Αντικείµενα σπουδών: εργονοµικός σχεδιασµός συστηµάτων εργασίας, µελέτη συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος, ανατοµία και φυσιολογία, ανθρωποµετρία, σχεδιασµός σταθµών εργασίας και εξοπλισµού. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης, Master of Science (M.Sc) in Ergonomics, από το ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνωρίσεων Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ( Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), Αριθµός Πράξης: /1999. Πτυχίο Ψυχολογίας: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ψυχολογίας, Ρέθυµνο. Λήψη 09/1996 Αντικείµενα σπουδών: µεθοδολογία έρευνας, φιλοσοφία επιστηµών, γνωστική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία, νευρο-ψυχολογία, κλινική ψυχολογία. Θέσεις που υπηρέτησα: Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Λέκτορας Εργονοµίας Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Εργονοµία», «Γνωστική Επιστήµη», «ιαδραστική Σχεδίαση» (συνδιδασκαλία) και «Studio V» (συνδιδασκαλία) Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Σχεδίαση για Όλους και Εργονοµία» (συνδιδασκαλία). 06/10/08-σήµερα Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.): Επιστηµονικός Συνεργάτης στο µε την ειδικότητα ψυχολόγου-εργονόµου σε θέµατα «οδηγικής συµπεριφοράς µε τη χρήση προηγµένων συστηµάτων υποστήριξης των οδηγών». 04/ /2007 Τµήµα Ψυχολογίας, ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγράµµα Σπουδών «Οργανωτικής και Οικονοµικής Ψυχολογίας», Πάντειο Πανεπιστήµιο: Επιστηµονικός Συνεργάτης Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών: «Συνθήκες Εργασίας και Εργονοµία». 10/ /2008 και 10/ /2001 Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όµιλος (ΑΚΤΟ): ιδάσκων Μαθήµατα προπτυχιακού κύκλου σπουδών Βιοµηχανικού Σχεδίου: «Εργονοµία». 10/ /2009 (Αθήνα) και 10/ /2006 (Θεσσαλονίκη) Ξένες γλώσσες: Οµιλία: Ανάγνωση: Γραφή: Αγγλικά άριστη Άριστη Άριστη

3 Συµµετοχή σε Ερευνητικά Έργα: Ακρώνυµο/ Έναρξη έργου AIDE 03/ µήνες Τίτλος: Adaptive Integrated Driver-vehicle InterfacE Σύµβαση Έργου: IST IP Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 29 εταίροι από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και πανεπιστήµια από την αυτοκινητοβιοµηχανία καθώς επίσης και ερευνητικά κέντρα προµηθευτριών εταιρειών, ενώ υπεύθυνοι συντονισµού του έργου ήταν τα ερευνητικά κέντρα: JRC της Ιταλίας, το TNO της Ολλανδίας, και το ICCS της Ελλάδας. Στόχος του AIDE ήταν αφενός η µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων υποβοήθησης του οδηγού και αφετέρου η µείωση του νοητικού φόρτου ή/και των πηγών απόσπασης της προσοχής του οδηγού που προκαλούν τα εν λόγω συστήµατα καθώς επίσης και τα συστήµατα ενηµέρωσης του οδηγού, µε σκοπό την αύξηση του οφέλους των νέων τεχνολογιών από την άποψη της κινητικότητας και της άνεσης του οδηγού. Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου στο έργο, υπήρξα υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πειραµατικής µελέτης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./I.MET η οποία διεξήχθη σε πραγµατικές συνθήκες µε σκοπό τον προσδιορισµό των πιθανών µεταβολών της οδηγικής συµπεριφοράς λόγω της εξοικείωσης των οδηγών µε συστήµατα υποβοήθησης σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Επίσης υπήρξα υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πειραµατικής µελέτης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./I.MET η οποία διεξήχθη στον προσοµοιωτή οδήγησης µε σκοπό την εκτίµηση της πιθανότητας εµπλοκής σε ατύχηµα λόγω των σηµάτων προειδοποίησης που προέρχονται από τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού, κατά την οδήγηση υπό συνθήκες χρονικής πίεσης. Παραδοτέα: AIDE D1.1.2 Preliminary model application to existing ADAS and IVICS and guidelines for implementation in design process AIDE D1.1.3 Parameters and indicators of behavioural adaptation to ADAS/IVICS for including in DVE model for preliminary design of AIDE system AIDE D1.2.1 Literature review of behavioural effects AIDE D1.2.2 General experimental plan for short and long term behavioural assessment AIDE D1.2.3 Driver support and information systems: experiments on learning, appropriation and effects of adaptiveness AIDE D1.2.4 Long-term phase test and results AIDE D2.3.1 Obtaining the functions describing the relations between behaviour and risk AIDE D2.3.3 Combining workload and behavioural effects into overall risk reduction estimate SENSATION 01/ µήνες Τίτλος: Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance & Sleep/Wakefulness Monitoring Σύµβαση Έργου: IST Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 44 εταίροι από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία, ενώ υπεύθυνοι συντονισµού του έργου ήταν τα ερευνητικά κέντρα: CERTH/HIT και ICCS της Ελλάδας, το CNRS της Γαλλίας, και το Starlab της Ισπανίας. Στόχος του SENSATION ήταν η ανάπτυξη καινοτόµων µη-

4 παρεµβατικών αισθητήρων καθώς επίσης και αλγορίθµων για την επίβλεψη, προσδιορισµό του βαθµού επαγρύπνησης του οδηγού καθώς επίσης και την ανίχνευση πρωίµων ενδείξεων σχετικά µε τη µετάβαση ενός ανθρώπου από την κατάσταση επαγρύπνησης στην κατάσταση υπνηλίας. Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου στο συγκεκριµένο έργο, υπήρξα υπεύθυνος σχεδιασµού και συντονιστής των πιλοτικών ερευνών που διεξήχθησαν από όλα τα συµβαλλόµενα εργαστήρια τα οποία συµµετείχαν στο υπο-έργο 1, και αφορούσε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τη συσχέτιση των παρατηρίσιµων συµπεριφορών νυσταγµένων οδηγών σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας καθώς επίσης και των παραµέτρων που αφορούν την πορεία του οχήµατός τους από µηπαρεµβατικά µέσα καταγραφής, µε τις µη-παρατηρίσιµες µεταβολές της φυσιολογικής κατάστασης των οδηγών από παρεµαβατικά µέσα καταγραφής (ηλεκτρο-εγκεφαλογράφος, ηλεκτροοφθαλµογράφος). Παραδοτέα: SENSATION D1.7.1 Alertness Monitoring Database SENSATION D1.7.2 Database Specifications SENSATION D5.8.1 Pilots Framework Methodology AGILE 04/ µήνες Τίτλος: Aged people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving (AG.I.L.E.) Σύµβαση Έργου: QLRT Περιγραφή Έργου: Φορείς υλοποίησης του έργου ήταν 14 εταίροι από Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και πανεπιστήµια, ενώ υπεύθυνοι συντονισµού του έργου ήταν τα ερευνητικά κέντρα: CERTH/HIT της Ελλάδας, Institute for Occupational Psychology Univ. Of Dortmund και Vera Fimm Pshcholosche Testsysteme της Γερµανίας και Swedish Road and Transport Research Institute της Σουηδίας. Στόχος του AGILE ήταν η ανάπτυξη µιας ενιαίας µεθοδολογίας αξιολόγησης της επάρκειας οδηγικής ικανότητας ηλικιωµένων οδηγών, ιδιαίτερα οδηγών µε συµπτώµατα πρώιµης άνοιας, για την καθιέρωση ενός προτύπου αξιολόγησης σε όλα τα µέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω στατιστικής ανάλυσης των ατυχηµάτων σε ηλικιωµένους οδηγούς, διεξαγωγής συνεντεύξεων µε ηλικιωµένους οδηγούς καθώς επίσης µε ειδικούς στην εκπαίδευση οδηγών και την κυκλοφοριακή ασφάλεια. Υπηρεσίες που συνεισέφερα: Στα πλαίσια της συµµετοχής µου στο συγκεκριµένο έργο, υπήρξα υπεύθυνος σχεδιασµού της έρευνας που διεξήχθη σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Σουηδία) και αφορούσε τη συγκριτική µελέτη τριών διαφορετικών µεθόδων αξιολόγησης της οδηγικής επάρκειας, σε ένα δείγµα 300 ηλικιωµένων οδηγών. Παραδοτέα: AGILE D6.2 Pilots consolidation Συµµετοχή σε Επιστηµονικές Ενώσεις: Ελληνική Εταιρεία Εργονοµίας (Ε.Ε.Ε.), Ταµίας. 01/2000-σήµερα

5 Επιστηµονικές Εργασίες: 1. Papakostopoulos, V., and Marmaras, N. (2012). Conventional vehicle display panels: the drivers operative images and directions for their redesign. Applied Ergonomics, 43(5), Portouli, E., Nathanael, D., Marmaras, N., and Papakostopoulos, V. (2012). Naturalistic observation of drivers interactions while overtaking on an undivided road. Work, 41, Nathanael, D., Portouli, E., Gkikas, K., and Papakostopoulos, V. (2012). What does a motorcyclist look at while driving at urban arterials? Work, 41, Portouli, E., Papakostopoulos, V. and Marmaras, N. (2011). On-road pilot study on the need for integrated interfaces of in-vehicle driver support systems. In C. Stephanidis (Ed.), Univeral Access in HCI, Part III, LNCS, 6767, pp Papakostopoulos, V., Spanou, E-G., Nathanael, D., and Gkikas, K. (2010). Understanding overtaking, beyond limitations of the visual system in making spatiotemporal estimations. In W-P. Brinkman and M. Neerinch (Eds.), Caring Technology for the Future, Proceedings of the 28 th European Conference on Cognitive Ergonomics EACE 2010, ISBN: , pp Papakostopoulos, V., Nathanael, D., and Marmaras, N. (2010). An explorative study of visual scanning strategies of motorcyclists in urban environment. In W-P. Brinkman and M. Neerinch (Eds.), Caring Technology for the Future, Proceedings of the 28 th European Conference on Cognitive Ergonomics EACE 2010, ISBN: , pp Papakostopoulos, V., and Marmaras, N. (2009). Drawing car dashboards from memory: does driving experience matters? IEA th World Congress on Ergonomics, Beijin, Cina, August Papakostopoulos, V., and Marmaras, N. (2008). Designing advanced driver assistance systems (ADAS): what kind of analysis is needed? In W. Karwowski and G. Salventy (Eds.), 2008 AHFE - 2 nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Ceasars Palace, Las Vegas, Nevada USA, July 14-17, ISBN: Portouli, E., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., and Maglaveras, N. (2007). On-road experiment for collecting driving behavioural data on sleepy drivers. Somnologie Schlafforschung und Schlafmendizin, 11(4), (στα γερµανικά). 10. Panou, M., Bekiaris, E., and Papakostopoulos, V. (2007). Modelling driver behaviour in EU and international projects. In P.C. Cacciabue (Ed.), Modelling driver behaviour in automotive environments: critical issues in driver interactions with intelligent transport systems. London: Springer, pp Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V. (2006). Assessment results of an innovative driver assessment system and tools for elderly drivers. Proceedings of the 13 th World Congress on ITS, London UK, October Portouli, E., Gemou, M., Papakostopoulos, V., Bekiaris, E. (2006). HMI pilots for lateral safe applications. Proceedings of the 13 th World Congress on ITS, London UK, October Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V. and Tsioutras, A. (2006). Results of the assessment of elderly drivers in a driving simulator as part of an assessment protocol. In A. Kemeny (Ed.) Proceedings of 9 th Driving Simulation Conference, Paris, October 4-6, ISBN: , pp Panou, M., Bekiaris, E. & Papakostopoulos, V. (2005) Modeling driver behaviour in EU and international projects. In L.Macchi, C.Re, and P.C.Cacciabue (Eds.) Proceedings of the

6 International Workshop on Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments. Ispra, May 25-27, Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities, ISBN: , pp Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., Gemou, M., and Gaitanidou, E. (2005). Experimental study on different HMI design options for lateral safe applications. In Proceedings of 24 th Annual European Conference on Human Decision Making and Manual Control EAM Athens, October 17-19, Co-organized by ICCS/ I-Sense Group, PN18, pp Marmaras, N., Poulakakis, G., and Papakostopoulos, V. (1999). Ergonomic design in ancient Greece. Applied Ergonomics, 30,

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 2003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 2.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ/Ε ΡΑ 6 2.2 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ 7 3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι.ΜΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ιωάννης Γκόλιας. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ιωάννης Γκόλιας. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΣΠΟΥ ΕΣ 1972-77 ίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ. 1977-78 Master of Science (M. Sc.) και Diploma of Imperial College στα Συγκοινωνιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Ναθαναήλ, ρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (MSc, PhD) +30 24210 74164, fax: +30 24210 74131, e-mail: enath@uth.gr, www.este.civ.uth.

Ευτυχία Ναθαναήλ, ρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (MSc, PhD) +30 24210 74164, fax: +30 24210 74131, e-mail: enath@uth.gr, www.este.civ.uth. ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ: 1992-1996: ιδάκτωρ, Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Θέµα διδακτορικής διατριβής Σύστηµα υποστήριξης για την επιλογή βέλτιστης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θ. Αδάμος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. (MSc, PhD Cand.)

Ιωάννης Θ. Αδάμος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. (MSc, PhD Cand.) Ιωάννης Θ. Αδάμος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. (MSc, PhD Cand.) Ημερομηνία Γέννησης: 14/05/1978 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος Παρούσα Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος Διεθυντής Ι.ΜΕΤ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος Διεθυντής Ι.ΜΕΤ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκθεσή μας αυτή για το έτος 2009, που φθάνει στα χέρια των πολλών φίλων και συνεργατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Απόστολος Λιναρδής Μαθηµατικός Στατιστικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Β Βαθµίδας Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος

Συντάκτες: Γ. Γιαννόπουλος - Α. Τσιούτρας - Φ. Στεργιόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης ΤΘ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310498263 Fax 2310498269 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία 3 2 Σπουδές 4 3 Ακαδημαϊκές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Σδουκόπουλος Α. Ελευθέριος Όνομα Πατρώνυμο Σδουκόπουλος Ελευθέριος Απόστολος Ημερομηνία γέννησης 29 Δεκεμβρίου 1984 Τόπος γέννησης Διεύθυνση Λάρισα Τηλέφωνο (Εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Μιχαλακέλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μιχαλακέλη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μιχαλακέλης ΟΝΟΜΑ : Χρήστος ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Γεώργιος ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : Ανδρονίκη ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 14 Αυγούστου 1970 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Μυτιλήνη, Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα