Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 80/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 80/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/18235/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 26.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος 28.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 29.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος) 30.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 9. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 34.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αντιδήμαρχος 10. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 36.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιδήμαρχος 12.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Αντιδήμαρχος 13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 14.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος 15.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 37.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 38. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 39.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 40.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 41.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 16. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 19.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 20.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 22.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 24.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 4. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) 2. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (δικ/νος) 5.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 3. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 6. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩ1Ρ-020. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα δύο (42), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. Θ Ε Μ Α 8.1: Έγκριση της αρ. 2/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και απολογισμού της επιχείρησης του Μουσείου, οικονομικού έτους 2012». Ο Αντιδήμαρχος κ.σ.διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 2/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και απολογισμού της επιχείρησης, οικονομικού έτους 2012», η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 3 του Ν. 4055/2012, θα πρέπει «κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσέλθουμε στον έλεγχο και την έγκριση των λογαριασμών του ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους Με την υπ αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1765/ τβ/ ), περί «Διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων», μετά την απόφαση υπ αριθ. 73/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, διατηρήθηκε αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο. Επί του απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας εσόδων και εξόδων του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, καθώς και του Απολογισμού της επιχορήγησης οικονομικού έτους

3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,65 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,10 0,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.499, , ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: , , ,99 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντ α Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , ,24 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: , , , ,24 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Έναρξης Σύνολο Εισπράξεων Σύνολο Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ 4.499, , , ,83 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 0, , ,94 915,16 ΣΥΝΟΛΟ: 4.499, , , ,99 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Εισπραχθέντα Πληρωθέντα Διαφορά ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 Το ποσό των 1.000,00 που προκύπτει από την διαφορά εισπραχθέντων και πληρωθέντων έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, με αριθμό Marfin Egnatia Bank, λόγο μη εξόφλησης του υπ 3

4 αριθ. 88/ , χρηματικού εντάλματος, που αφορά την εξόφληση εξόδων κηδείας του Πανάγου Πανάγου. Το Διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε τ ανωτέρω και μετά ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού και αφού έλεγξε όλους του λογαριασμούς του ταμιακού απολογισμού και όλα τα παραστατικά ένα προς ένα που συνοδεύουν αυτούς και αφού διαπίστωσε το σύννομο αυτών και την μη ύπαρξη υπερβάσεων. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία, που περιέχει ο ταμιακός απολογισμός του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων οικονομικού έτους 2012, μετά τον σχετικό έλεγχο των λογαριασμών και των συνημμένων παραστατικών, έχουν καλώς και νομίμως και ο οποίος εμφανίζει: ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ,99. ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.888,99. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012: ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ,42. ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,42. Το ποσό των 1.000,00 που προκύπτει από την διαφορά εισπραχθέντων και πληρωθέντων έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, με αριθμό Marfin Egnatia Bank, λόγο μη εξόφλησης του υπ αριθ. 88/ , χρηματικού εντάλματος. 2. Παραπέμπει αυτόν για την κατά νόμο έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολουθεί. Επίσης τίθεται υπόψη του Σώματος εισηγητική έκθεση για το θέμα η οποία έχει ως εξής : Με την υπ αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1765/ τβ/ ), περί «Διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων», μετά την απόφαση υπ αριθ. 73/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, διατηρήθηκε αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο. Επί του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων, οικονομικού έτους Η διαχείριση του έτους που έληξε 2012 παρουσιάζει πραγματοποιηθέντα έσοδα από διάφορες πηγές ύψους ,99 και διατεθείσες πιστώσεις , Εν όψει της εφαρμογής του άρθρου 82 παρ. 3 του Ν. 4055/2012, θα πρέπει «κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του 4

5 Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσέλθουμε στον έλεγχο και την έγκριση των λογαριασμών του ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ως η συνημμένη κατάσταση). Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης δεν είναι αυτάρκης οικονομικά και δεν είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά, γιατί δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά μορφωτικός Οργανισμός που έχει σκοπό να προβάλλει την εξέλιξη της Σύγχρονης Νεοελληνικής Εικαστικής Τέχνης και να καταγράφει την ιστορία της, στους ξένους που επισκέπτονται τη Ρόδο, καθώς και στους ημεδαπούς. Παράλληλα να συντηρεί τα έργα της μόνιμης συλλογής και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν να την εμπλουτίζει. Τέλος να πραγματοποιεί ποιοτικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές έργων κλπ). Για την επίτευξη των σκοπών αυτών και την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, απαιτείται πίστωση που είναι αδύνατο να εξασφαλισθεί με το συμβολικό αντίτιμο των εισιτηρίων που διατίθενται. Τα έξοδα αυτά αντιμετωπίζονται με τη χορηγούμενη κάθε χρόνο επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» (Συστατική Πράξη ΦΕΚ 2245/τβ / , ετησία επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου που δεν θα είναι κατώτερη του ,00 και κάθε οικονομικό έτος θα αυξάνεται επιπλέον κατά ,00, εφόσον υπάρχουν ανάγκες από την υπηρεσία και το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρόδου). Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου έδρασε κινούμενο σε δυο άξονες. Στον Καλλιτεχνικό που είναι και ο κύριος λόγος ύπαρξης του Μουσείου και στον δομικόοργανωτικό. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός της διεξαγωγής δέκα έξι (16) υψηλού επιπέδου εικαστικών εκδηλώσεων πολλές από τις οποίες ξεπέρασαν τα όρια της Δωδεκανήσου. Σημαντικό επίσης γι όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι το γεγονός ότι το Μουσείο και γενικότερα ο Δήμος Ρόδου δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ, καθόσον οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις έγιναν με την συνδρομή χορηγιών (οι διαδικασίες εξόφλησης των δαπανών έγιναν από τους ίδιους τους χορηγούς), μετά από προσπάθεια του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5

6 Φιλοξενήθηκαν εντός των αιθουσών του Μουσείου είκοσι τρεις (23) ακόμη εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, κοινωνικές, επιστημονικές, ιατροκοινωνικές ομιλίες, απονομές βραβείων, διαγωνισμών, τελετές εναρκτήριες η λήξης εκδηλώσεων κ.α. Ως προς το δεύτερο άξονα σημαντικότατη θεωρείται η ψηφιακή καταγραφή των έργων του Μουσείου που άρχισε επί των ημερών της Προεδρίας της κας Μπόνη Μαρίνας το 2005 και ολοκληρώθηκε τώρα με την καταγραφή των έργων που αποκτήθηκαν στην συνέχεια. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι παρά την τεράστια έλλειψη φυλάκων (τέσσερις φύλακες για τέσσερα κτήρια) έγινε κατορθωτή η λειτουργία τις απογευματινές ώρες της Πινακοθήκης στην Πλ. Σύμης. Το ποσό που μας επιχορηγεί ο Δήμος Ρόδου, για το οικονομικό έτος 2013 και το οποίο ανέρχεται στις ,00, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ αριθ. 8/2013 απόφαση του, δεν επαρκεί για να καλυφθούν δαπάνες, πρόστιμα και τρέχουσες ανάγκες του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.μ.γλυνός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.θ.σωτρίλλης, ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.πότσος και η Δημοτική Σύμβουλος κ.μαριάννα Κολώνα, ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω Απόφαση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον ταμιακό Απολογισμό του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με την αρ. 2/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ο οποίος σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: 6

7 Ι.ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τελικά Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Υπόλοιπα ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,65 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,99 0,00 ΙΙ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τελικά Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα Πληρωτέα Πιστώσεις Σύνολο Δαπανών , , ,00 0, ,24 0,00 Αποθεματικό ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,00 0, ,24 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπόλοιπο Έναρξης Σύνολο Εισπράξεων Σύνολο Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ 4.499, , , ,83 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 0, , ,00 915,16 ΣΥΝΟΛΟ 4.499, , , ,99 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΤ.ΓΛΥΝΟΣ 7

8 8

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 141/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-3-2011 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/31-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 207 /31-3-2011 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα