ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πληροφορίες: Κούρου Ε. - Πραμαντιώτης Δ. ΤΗΛ FAX : Θέμα: «Πρόχειρος ενιαίος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για το έτος 2014». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 19/2014 Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4) Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ ) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/ ) Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 7) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 9) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο ) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ), άρθ. 46 για την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές. 12) Τις διατάξεις του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α 112) άρθ. 36, παργ. 2, αναφορικά με την κατάργηση του άρθ. 8 του ν.2955/ ) Το αριθ. 1129/ έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 14) Η αρ. Π1/2100/ εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης (προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Σελίδα 1 από 16

2 Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ )). 15) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από Υγείας σε Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/ τ.α ) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης των ΜΚΦ Ηπείρου και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 16) Οι ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για την εν λόγω προμήθεια. 17) Η αρ. 4672/387/ (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου οικ. έτους ) Το αρ. 9344/702/ έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. Εργασίας. 19) Την αριθ. 690/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., περί έγκρισης διενέργειας ενιαίου πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους ) Η αρ. 1110/ (ΑΔΑ:ΩΡ9ΔΟΞΧΓ-ΕΤΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την Υπηρεσία μας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ενιαίο ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για το έτος 2014, που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Ειδών Γραφείου (CPV )ια τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού #9.664,00# με Φ.Π.Α., δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261 του ενιαίου προϋπολογισμού του Κέντρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Άρθρο 1 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, Τ.Κ ΠΕΜΠΤΗ 10: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Προσφορές θα κατατίθενται έως και την ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Άρθρο 2 ο. ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, και οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι στις ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 3 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθ. 2 του Π.Δ. 118/2007, μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα είδη όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σελίδα 2 από 16

3 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που θα αποτελείται από δυο επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς). 3. Οι προσφορές ισχύουν για (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΩΝ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, και τα εξής: ΠΡΟΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ( ) 5. Και οι δύο επιμέρους φάκελοι, πέρα των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Περιλαμβάνει: α) Υπεύθυνη δήλωση με υπογραφήκαι σφραγίδα του προσφέροντος, στην οποία να δηλώνεται ότι: «η προσφορά μου για τον διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου με αρ. Δ/ξης 19/2014 για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου ισχύει για 120 μέρες, τα προσφερόμενα είδη είναι Α ποιότητας νομίμως και ευρέως κυκλοφορούμενα στην αγορά, συμφωνούν με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές από τη διακήρυξη, έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι αληθή και ακριβή, παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού, δεν έχω αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου και μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου συγκεντρώνω όλες τις απαραίτητες κατά περίπτωση προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό» και β) παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι παρευρίσκονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, διαφορετικά μπορούν να παρευρίσκονται οι ίδιοι οι υποψήφιοι με την επίδειξη της ταυτότητάς τους. Η μη υποβολή των παραπάνω (α) και προαιρετικά (β) συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - επί ποινή απόρριψης - σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικώς, με υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Ο προσφέρων θα καταρτίσει διαφορετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς για κάθε ένα Παράρτημα ξεχωριστά, σύμφωνα με το Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, τηρώντας τον εκάστοτε αύξων αριθμό του είδους. Στην Οικονομική προσφορά, η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναφέρεται η τιμή προσφοράς ανά μονάδα μέτρησης άνευ Φ.Π.Α. και σε διαφορετική στήλη η τιμή με ΦΠΑ. Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος ΜΕ ΦΠΑ. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του εκάστοτε Παραρτήματος και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά είτε εφάπαξ. 7. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. Σελίδα 3 από 16

4 9. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 11. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. 12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 13. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 5 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής: Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι δύο υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών. Μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτούς. Κατόπιν ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες μονογράφονται και αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Το Πρακτικό υποβάλλεται στο πλέον νόμιμο και αρμόδιο όργανο να αποφανθεί και να το εγκρίνει. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή (-τές), η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθ. 23 του Π.Δ.118/2007, θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα Σελίδα 4 από 16

5 Άρθρο 6 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 7 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υπόκεινται στην τελική έγκριση του πλέον νόμιμου και αρμόδιου οργάνου να αποφανθεί και να εγκρίνει, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της Διακήρυξης. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη και δίδονται ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη. Προσφορές που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Η ανωτέρω προμήθεια αφορά σε ποσότητα προμήθειας έτους 2014, δύναται να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά είτε εφάπαξ και η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του/των προμηθευτή/τών στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Το Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου δύναται, βάσει των άρθ.2 παράγραφος 2 εδάφιο (β) και άρθ. 21 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ΠΔ 118/2007 (αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης - και για διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα αξία μέχρι ), κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να αυξήσει επιπλέον κατά 30% την ζητούμενη ποσότητα του είδους και πάντως μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που έχει καθοριστεί στη διακήρυξη ή να μειώσει την ζητούμενη ποσότητα αυτού κατά ποσοστό 50% Άρθρο 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του/των δικαιούχου/χων θα γίνει από πιστώσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, με χρηματικό ένταλμα και θα αφορά το 100% της αξίας του είδους, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρελήφθη το είδος και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής είδους, β) Πρακτικό παραλαβής της τριμελούς επιτροπής και γ) φορολογική ενημερότητα, όποτε ζητηθεί. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Τα σχετικό τιμολόγιο που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένο. Άρθρο 9ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% β) Το αναλογούν Χαρτόσημο 2% στην παραπάνω κράτηση. γ) Το αναλογούν ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στην παραπάνω κράτηση χαρτοσήμου. δ) Επίσης υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. ε) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σελίδα 5 από 16

6 Άρθρο 10 ο Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Το τεύχος της διακήρυξης μπορεί να διατίθενται από το Κ.Κ.Π.Π.Η., έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #10,00# Ευρώ. Εναλλακτικά, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» από το πεδίο «Διακηρύξεις». Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», ορισμένη έδρα του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου, στους Πίνακες Ανακοινώσεων των κατά τόπους Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» στο πεδίο «Διακηρύξεις». Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων: 1. Επιμελητήριο Ν. Ιωαννίνων, 2. Επιμελητήριο Ν. Θεσπρωτίας, 3. Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. «ΕΙΔΟΣ (τεχνικές προδιαγραφές), ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Σελίδα 6 από 16

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΟΣ (τεχνικές προδιαγραφές), ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ α/α ΕΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 16 ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Ατζέντα τηλεφώνου μεγάλη 14x20 εκ. διάφορα χρώματα Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 4 εκ Βαζάκια των 16 ml χρώματα για βιτρώ σε χρώματα: πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, λευκό, φούξια, τυρκουάζ, μωβ, πορτοκαλί, καφέ και λαδί. (3 βαζάκια από κάθε χρώμα) 33 82,5 4 Βάση βαρέως τύπου, ανθεκτική για σελοτέιπ 33mm, μαύρη Βιβλίο Λογοδοσίας Α4 20εκ. x 30εκ. 100 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας μεγέθους Α4, 200 φύλλων Διαχωριστικά Πλαστικά Χρωματιστά (Α4) συσκ 20 τεμαχίων Διορθωτική ταινία εξαιρετικής ποιότητας 4,2mm x 14m Δίσκος εγγραφής δεδομένων CD-RW 700MB 80min Ελάσματα μεταλικά με πλαστική βάση συσκ 25 τεμαχίων Έντυπο ιατρικής συνταγής με μονή κόκκινη γραμμή Ζελατίνες τυπου REXEL NPR/A4 ενισχυμένη, διάφανη και λεία σαν γυαλί, με 11 τρύπες για καταχώρηση σε ντοσιέ, κατάλληλες για τοποθέτηση εγγράφων, με άνοιγμα από επάνω, πακέτο 100 τμχ Ημερολόγιο ημερήσιο μικρό επιτραπέζιο βάσης 8,5x12 έτους Ημερολόγιο μηνιαίο επιτραπέζιο γραφείου μεγάλο 48,5x35 έτους Θήκη πλαστικοποίησης, μεγέθους Α4 πακέτο 100 τμχ Καρούλι πετονιά 100 m Κλασέρ πλαστικό/μέταλλο για Α3 διάφορα χρώματα Κλασέρ πλαστικό/μέταλλο για Α4 4/32 χρωματιστά 2 κρίκων (κίτρινο, κόκκινο, μαύρο) από 10 τμχ το κάθε χρώμα) Κλασέρ πλαστικό/μέταλλο για Α4 8/32 No 7 χρωματιστά 2 κρίκων (κίτρινο,κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, μαύρο) (από 20 τμχ το κάθε χρώμα) Κόλλα stick 8,2 gr Κόλλα πλαστελίνη (blue tac) συσκευασία 80 τεμ Κόλλα ρευστή 30ml Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη 48mm*50m 5 12,5 24 Κοπίδι πλαστικό μεγάλο με μεταλλική σπαστή λάμα 18mm 5 7,5 25 Κουτί αρχείου ράχη 4 εκ. χάρτινο Μαρκαδοράκι μαύρο λεπτή μύτη Artline 0,5 αδιάβροχο Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι με χοντρή στρογγυλή μύτη 1,5-3mm χρώματος:πράσινου, μπλέ, μαύρου & κόκκινου (από 14 τμχ το κάθε χρώμα) Μαρκαδόροι πολύχρωμοι με χοντρή μύτη τύπου CARIOCA σε συσκευασία 12 τεμ

8 29 Μολύβι σκληρή μύτη ανθεκτική στο σπάσιμο 2,5 HB 46 32,2 30 Ντοσιέ - Φάκελλοι μπλε χρώματος για εντάλματα με κορδόνι δετά 25x Ντοσιέ με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο, συρταρωτή ετικέτα στη ράχη για αναγραφή στοιχείων και εσωτερικό έλασμα αρχειοθέτησης A4 σε: πράσινο και κόκκινο χρώμα (από 50 τμχ το κάθε χρώμα) Ντοσιέ πλαστικό με λάστιχο 25x35 πράσινου & κίτρινου χρώματος (από 100 τμχ το κάθε χρώμα) Ντοσιέ πρεσπάν (οικολογικό) με λάστιχο 25x35 κόκκινου & μπλε χρώματος (από 100 τμχ το κάθε χρώμα) Ξυλομπογιές λεπτές, μεγάλο μέγεθος, κουτί των 12 χρωμάτων, 34 ισοδύναμου FABER CASTEL Ξύστρα απλή πλαστική για μολύβια κλασικής διαμέτρου Πηλός συσκευασμένος λευκός 500 γραμ., που στεγνώνει με τον αέρα 15 25,5 37 Πηλός συσκευασμένος τερακότα 500 γραμ., που στεγνώνει με τον αέρα Πιάστρες - κλιπς μεταλλικές μαύρες 25mm κουτί 12 τεμαχίων 10 9,5 39 Πιάστρες - κλιπς μεταλλικές μαύρες 51mm κουτί 12 τεμαχίων 10 28,5 40 Πινέλο πλακέ Νο ,4 41 Πινέλο στρογγυλό Νο Πινέλο στρογγυλό Νο Πινέλο στρογγυλό Νο.2 6 9,6 44 Πινέλο στρογγυλό Νο ,8 45 Πινέλο στρογγυλό Νο ,8 46 Πινέλο στρογγυλό Νο Ράβδοι διάφανης θερμοσιλικόνης μεγάλο μέγεθος, διαμέτρου 47 11mm Σελοτέιπ διάφανο 1,5cm Σετ μπογιά πηλού με βαζάκια 10 χρωμάτων των 33 ml 3 106, Σετ πλαστικής τέμπερας 13 χρωμάτων των 22 ml με 5 μεμβράνες και φυλλάδιο οδηγιών 3 55,5 Σετ πλαστικής τέμπερας confetti 10 χρωμάτων των 22 ml, με 5 μεμβράνες και φυλλάδιο οδηγιών Σπρέι καθαρισμού πληκτρολογίου 5 32,5 53 Στυλός κόκκινου χρώματος με μύτη ballpoint 0,7mm, με διάφανο κάλυμμα ώστε να φαίνεται το επίπεδο της μελάνης Στυλός μπλέ χρώματος με μύτη ballpoint 0,7mm, με διάφανο κάλυμμα ώστε να φαίνεται το επίπεδο της μελάνης Στυλός πράσινου χρώματος με μύτη ballpoint 0,7mm, με διάφανο κάλυμμα ώστε να φαίνεται το επίπεδο της μελάνης Συνδετήρες μεταλλικοί ανθεκτικοί βετο Νο4 κουτί 100 τμχ Συνδετήρες μεταλλικοί ανθεκτικοί βετο Νο5 κουτί 100 τμχ Σύρματα συρραπτικών Νο κουτί των 10x2000 τμχ Σύρματα συρραπτικών Νο κουτί των 10x1000 τμχ Σύρματα συρραπτικών Νο (24/6) κουτί των 10x1000τμχ Σύρματα συρραπτικών τύπου 23/13 κουτί 1000 μχ 4 12 Σελίδα 8 από 16

9 62 Συρραπτικό επιτραπέζιο για βαριά χρήση, για σύρραψη φύλλων τύπου 23/ Συρραπτικό μικρό που να παίρνει σύρματα Νο ,5 64 Σωληνάρια περιγράμματος για βιτρώ, 15 ml σε χρυσό και ασημί χρώμα. (3 σωληνάρια από κάθε χρώμα) Σωληνάρια πλαστική τέμπερα περίγραμμα, 22 ml, ασημί 3 4,8 66 Σωληνάρια πλαστική τέμπερα περίγραμμα, 22 ml, μαύρο 6 9,6 67 Σωληνάρια πλαστική τέμπερα περίγραμμα, 22 ml, χρυσό 3 4,8 68 Ψαλίδι για μέταλλο 3 9 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/ΝΣΗ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 15, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ Σελίδα 9 από 16 ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ 4 εκ. Τύπου ΠΕΛΙΚΑΝ (Τιμή τεμαχίου) 50 22,14 2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ - ΣΕΤ 20+20ml (Τιμή τεμαχίου) 25 24,29 3. ΔΙΣΚΕΤΑ 1.44MB 3.5'' MF 2HD (Τιμή τεμαχίου) 50 27,68 4. ΔΙΣΚΟΙ CD-RW 700 MB (Τιμή τεμαχίου) 50 66,42 5. ΔΙΣΚΟΙ DVD+RW 4,7 GB (Τιμή τεμαχίου) 50 61,50 6. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ενισχυμένες Α4 με τρύπες & άνοιγμα πάνω (Τιμή 100 τμχ) 8 29,52 7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Εβδομαδιαίο 17x24 εκ. (Τιμή τεμαχίου) 8 24,50 8. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ (Τιμή τεμαχίου) 10 45,39 9. ΚΙΜΩΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ (Τιμή τεμαχίου) 200 6, ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 8/32 (Τιμή τεμαχίου) , ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 51mm (Τιμή τεμαχίου) 70 19, ΚΟΛΛΑ ισοδύναμου UHU ΡΕΥΣΤΗ 20 ml (Τιμή τεμαχίου) 25 61, ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ 8gr (Τιμή τεμαχίου) 25 30, Κυρομπογιά (Τιμή κουτιού 24 τεμαχίων) 15 36, ΛΑΣΤΙΧΑ (Τιμή τεμαχίου των 50 γραμ.) 12 50, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ Ανεξίτηλος για 'Υφασμα T-Shirt 4500 (Τιμή τεμαχίου) 12 29, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ισοδύναμου Jumbo (Τιμή 24 τεμ.) 20 48, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ (Τιμή τεμαχίου) 13 11, ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ Για Ταμπον 30ml (Τιμή τεμαχίου) 8 3, ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 25ml (Τιμή τεμαχίου) 4 14, ΜΟΛΥΒΙΑ Ξύλινο ισοδύναμου STAEDTLER Noris 120 HB (Μαύρο) (Τιμή τεμαχίου) 75 26, ΜΟΛΥΒΙΑ Ξύλινο ισοδύναμου STAEDTLER Noris 2B (Τιμή τεμαχίου) 75 27, ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ Ν3 24Χ34 14Φ (Τιμή τεμαχίου) 15 55, ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΕ Α4 10Φ. (Τιμή τεμαχίου) 10 9, ΜΠΛΟΚ ΚΟΛΑΖ 25x35cm 10 φ. (Τιμή τεμαχίου) 15 27, ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (Τιμή ΣΕΤ 12 τεμ) 10 12, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 (Τιμή τεμαχίου) 50 18, ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ (Τιμή κουτιού ΣΕΤ 12Τμχ) 10 27,06

10 30. ΞΥΣΤΡΕΣ μεταλικές απλές (Τιμή τεμαχίου) 25 7, ΠΙΝΕΖΕΣ Χρωματιστες Με Πλαστικη Επενδυση (Τιμή κουτί 100τεμ ) 7 3, ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ (Τιμή κουτί 100 Τεμαχίων) 7 8, Κυβος Sticky 51x51mm 400 Φυλλα Κιτρινο (Τιμή τεμαχίου) 5 7, ΠΗΛΟΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ ΑΕΡΑ 500 ΓΡΑΜ.(Τιμή τεμαχίου) 15 38, ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ (Τιμή 8 τμχ x 50 γραμμαρια) 13 11, ΣΕΛΟΤΕΙΠ Κολλητική ταινια 12mm x 33m (Τιμή τεμαχίου) 25 6, ΣΤΥΛΟ ισοδύναμου FABER CASTELL ΚΟΚΚΙΝΟ (Τιμή τεμαχίου) 60 22, ΣΤΥΛΟ ισοδύναμου FABER CASTELL ΜΠΛΕ (Τιμή τεμαχίου) 60 22, ΣΤΥΛΟ μπλε ισοδύναμου BIC CRISTAL ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΛΟ (Τιμή τεμαχίου) , ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ Διαρκειας ισοδύναμου Pentel Bk 77 Super B 0.7μμ (Τιμή τεμαχίου) 40 52, Συνδετήρες No 1 (20mm) (Τιμή κουτιού 100 τεμαχίων) 14 3, Συνδετήρες No 2 (26mm) (Τιμή κουτιού 100 τεμαχίων) 14 3, Συνδετήρες No 3 (28mm) (Τιμή κουτιού 100 τεμαχίων) 14 3, Συνδετήρες No 4 (32mm) (Τιμή κουτιού 100 τεμαχίων) 14 3, Συνδετήρες No 5 (55mm) (Τιμή κουτιού 100 τεμαχίων) 14 8, ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ισοδύναμου PRIMULA 12 (Τιμή τεμαχίου) 3 46, Σύρμα Συρραπτικού No , Σύρμα Συρραπτικού No126 24/ , ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ (14εκ.) (Τιμή τεμαχίου) 4 5, ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4 2 ΘΕΜΑΤΩΝ (Τιμή τεμαχίου) 10 24, ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4 3 ΘΕΜΑΤΩΝ (Τιμή τεμαχίου) 10 36, ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4 4 ΘΕΜΑΤΩΝ (Τιμή τεμαχίου) 10 43, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΝ 17Χ25 50Φ. ΡΙΓΕ (Τιμή τεμαχίου) , ΜΠΛΟΚ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ 50 Φ. (Τιμή τεμαχίου) 10 15, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 2ΘΕΜΑΤΩΝ 17Χ 25 (Τιμή τεμαχίου) , ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 3ΘΕΜΑΤΩΝ 17Χ25 (Τιμή τεμαχίου) , ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 4ΘΕΜΑΤΩΝ (Τιμή τεμαχίου) , ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛ/ΦΙΑΣ 16Χ23 ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (Τιμή τεμαχίου) , ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛ/ΦΙΑΣ 23Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (Τιμή τεμαχίου) , ΧΑΡΑΚΕΣ Πλαστικός 30cm (Τιμή τεμαχίου) 25 9, ΨΑΛΙΔΙ 13 εκ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ (Τιμή τεμαχίου) 25 15, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 23cm (Τιμή τεμαχίου) 7 16,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: ,00 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ- ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΤΗΤΑ με Φ.Π.Α. 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΝΟ 64 - ΝΟ ,00 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3cm 5 10,00 3 ΒΙΒΛΙΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ (ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) 10 60,00 4 ΓΟΜΑ 10 5,00 5 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 2 10,00 Σελίδα 10 από 16

11 6 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 15Χ33mm 50 25,00 7 ΔΙΣΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (CD-R) 60 21,00 8 ΔΙΣΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (DVD - R) 50 25,00 9 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ (Α4) ΠΑΚΕΤΟ 50 ΤΜΧ 10 40,00 10 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2015) 18 27,00 11 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 φυλλων (2015) 8 40,00 12 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3 γρ ,00 13 ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ 20 γρ ,00 14 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (BOX 8-10cm) 30 81,00 15 ΚΥΒΟΙ ΓΙΓΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ) ΛΕΥΚΟ (90Χ90mm) 20 34,00 16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ (ΜΑΥΡΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ- ΜΠΛΕ) 30 60,00 17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ (ΜΑΥΡΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ- ΜΠΛΕ) 20 40,00 18 ΜΕΛΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ (ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ) 6 27,00 19 ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ 20 8,00 20 ΝΤΟΣΙΕ ΚΛΑΣΕΡ Α ,00 21 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6 3,00 22 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (Α4) 60 36,00 23 ΣΤΥΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ EBERHARD ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ,00 ΜΥΤΗ (ΜΠΛΈ) 24 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (BALL PEN 0,7mm Medium writing) 40 18,00 25 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ (BALL PEN 0,7mm Medium writing) 20 9,00 26 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ (BALL PEN 0,7mm Medium writing) ,00 27 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 4 (ΚΟΥΤΙ) 25 17,50 28 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (ΚΟΥΤΙ) 20 32,00 29 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 7 (ΚΟΥΤΙ) 5 12,50 30 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΟ 64 -ΝΟ ,00 31 ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΜΠΛΑΝΚΟ) MINI 5mmx7mm ,00 32 ΤΑΜΠΟΝ (ΝΟ 2) 5 9,00 33 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 50 ΦΥΛΛΩΝ 10 8,00 34 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (26Χ35) ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ,00 35 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 40 80,00 36 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (11,5Χ22,5) ,00 37 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (19Χ26) ,00 38 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (23Χ33) ,00 39 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (40Χ30) ,00 40 ΦΩΣΦΩΡΟΥΧΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 20 30,00 41 ΧΑΡΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 30 cm 5 5,00 42 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (100τμχ) 76Χ76mm 40 30,00 43 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ FAX (210X30 Φ13) ,00 44 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 57mmX ,00 45 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 20,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: ,00 Σελίδα 11 από 16

12 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΙΑΤΕΣ, Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΔΙΑΒΗΤΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ GOOMBY ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ GOOMBY OVAL ΚΟΛΛΕΣ UHU ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΕΣ UHU STICK ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΥΒΟΙ-ΧΑΡΤΑΚΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ 90 90mm ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CARIOCA ΣΕΤ-ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ FABER CASTELL B ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Νο5 Φ51(Α4) ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ GOOMBY ΣΕΤ-ΤΩΝ ΞΥΣΤΡΕΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΒΗΣΤΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ Q-CONNECT ΣΕΤ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 30cm ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ-ΣΕ ΜΠΛΟΚ Α/ ΣΤΥΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ BIC 0,8cmORANGE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ 20 ΣΤΥΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ BIC CRISTAL 1.00cm ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ {Νo3 & No4} ΑΠΌ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΡΙΓΕ 50mm ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΑΚΟΣ ωμοπλάτης 2Θ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΙΡΑΛ17 25cm 60ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Φ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Φ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ 50Φ πλαστικό εξωφ.17 25cm ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΕΚΘΕΣΗΣ 50Φ ΦΑΚΕΛΛΟΙ (Α/4-αλληλ.) ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 13cm ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Σελίδα 12 από 16

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Παράρτημα.... προσφέρω: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Υπογραφή) (σφραγίδα) Σελίδα 13 από 16

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αριθ. 00/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στα Ιωάννινα σήμερα στις ΧΧ-ΧΧ-2014 και στo γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ υπογράφοντες αφ ενός μεν: α) ο κ.., Πρόεδρος του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., που με την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, το οποίο εδρεύει στη δ/νση Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, συν. Πεντέλης, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ ετέρου δε: β) ο προμηθευτής..., Ταχ. Δ/νση:., Τ.Κ, Τηλ..:.., ΦΑΞ:..., με ΑΦΜ.. και ΔΟΥ.... Έxovτας υπόψη : α) Την αρ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2014 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθ. Δ/ξης 19/2014 προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», β) Την από ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ προσφορά του παραπάνω προμηθευτή, γ) Η αρ. 1110/ (ΑΔΑ:ΩΡ9ΔΟΞΧΓ-ΕΤΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την Υπηρεσία μας από την Υπηρεσία μας. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ την προμήθεια του είδους/ειδών., όπως αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω στο άρθ. 4 της παρούσας, σύμφωνα με τηv απόφαση του Προέδρου τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., η oπoία σε συνδυασμό με τηv προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα υπό προμήθεια είδη είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σύμφωνα με τα ζητούμενα είδη του Παραρτήματος Α της σχετικής Διακήρυξης 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από τις και λήγει με την οριστική παράδοση - παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών και ποσοτήτων αυτών και πάντως μέχρι στις Η παράδοση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά είτε εφάπαξ και η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του/των προμηθευτή/τών στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Κ.Κ.Π.Π.Η. έχει την δυνατότητα να τα προμηθευτεί απ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν μακροσκοπικά ακατάλληλα από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Κ.Κ.Π.Π.Η. έχει την δυνατότητα να τα προμηθευτεί απ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Το Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου δύναται, βάσει των άρθ.2 παράγραφος 2 εδάφιο (β) και άρθ. 21 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ΠΔ 118/2007 (αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης - και για διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα αξία μέχρι ), κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να αυξήσει επιπλέον κατά 30% την ζητούμενη ποσότητα του είδους και πάντως μέχρι εξαντλήσεως του Σελίδα 14 από 16

15 προϋπολογισμού που έχει καθοριστεί στη διακήρυξη ή να μειώσει την ζητούμενη ποσότητα αυτού κατά ποσοστό 50%. 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η μεταφορά των ειδών στο Κ.Κ.Π.Π.Η. θα γίνει με ευθύνη, δαπάνη και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και μέχρι την 12η πρωινή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Η., με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 4. ΤΙΜΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η τιμή είναι σταθερή και δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Για το είδος η τιμή είναι... και θα παραδοθούν..τεμάχια Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 0000,00 άνευ ΦΠΑ ή 0000,00 με ΦΠΑ. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07. Το Κ.Κ.Π.Π.Η. διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 6. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Κ.Κ.Π.Π.Η. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., (β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Κ.Κ.Π.Π.Η., (γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου ή σε ανώτερη βία (εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ΠΔ 118/07). 7. ΤΙΜΗΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από την τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Η., με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην οικονομική του προσφορά. Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραμμένα και οι τιμές θα είναι σύμφωνες με αυτές που προσέφερε ο προμηθευτής και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση-έγκριση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. Σελίδα 15 από 16

16 (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Κ.Κ.Π.Π.Η. καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1666/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% β) Το αναλογούν Χαρτόσημο 2% στην παραπάνω κράτηση του Μ.Τ.Π.Υ.. γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στην παραπάνω κράτηση του χαρτοσήμου. δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. ε) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Κ.Κ.Π.Π.Η., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Προμηθευτής και τα άλλα δύο το Κ.Κ.Π.Π.Η.. Ο I Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σελίδα 16 από 16

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013 Διακ. αριθ. 7/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 2-4-203 Αρ. Πρωτ.: 5822 Πληροφορίες: Πραμαντιώτης

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 09-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα