ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Î È

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Î È"

Transcript

1 ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΕΒΑΛΛΟΝ ΥΛΙΚΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ11 ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟ- ΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ÁÒ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ÂÌÂ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Î È ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟ- ΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ë ÚÒ Ë ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟ- ΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΡΑΚΗΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑ- ΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ

2 Ν ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΑΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΝΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- Σ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΝΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- Σ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΝΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣ- Σ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ

3 Σ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΔΡΟΜΟΙ ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣ ΓΛΩΣ- ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑ ΒΟΥΝΑ ΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΔΡΟΜΟΙ ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣ ΓΛΩΣ- ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑ ΒΟΥΝΑ ΟΡΙΑ ΓΕΥ- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΕΣ ΙΣΤΟ- Α ΔΡΟΜΟΙ ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣ ΓΛΩΣ- ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑ ΒΟΥΝΑ Εγώ, εμείς και η Ευρώπη Βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Νίκη Αναγνώστου Μαρίζα Ντεκάστρο Επικαιροποίηση υλικού Επιστημονική επιμέλεια: Μαρίζα Ντεκάστρο Γλωσσική επιμέλεια - Διορθώσεις: Γιάννης Γαλανόπουλος Σελιδοποίηση: Ρασέλ Μπαλέστρα

4

5 Εγώ, εμείς και η Ευρώπη Βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς* Εισαγωγή Σκοπός των δραστηριοτήτων που αφορούν την ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη είναι η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η διαμόρφωση δημοκρατικών μοντέλων κοινωνικής συμπεριφοράς, η ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της υπευθυνότητας και της αυτοεκτίμησης των νέων, μέσα από ένα πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια να συμμετέχουν μελλοντικά ως ενεργοί πολίτες της χώρας τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ειδικότερα, στόχος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, η οποία είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί απλώς ένα νέο θεσμικό μόρφωμα αλλά ένα ιδιαίτερο πολυπολιτισμικό σύμπλεγμα. Το σύμπλεγμα αυτό περιλαμβάνει ένα θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένες πολιτικές και έναν γεωγραφικό χώρο συνεχώς διευρυνόμενο, με διαφοροποιημένη κουλτούρα και ιστορία, όπου οφείλουν να συνυπάρχουν τα κοινά στοιχεία πολιτισμού μαζί με τα επιμέρους και συχνά διαφορετικά στοιχεία πολιτισμού των κρατών της Ένωσης, σε συνεχή και δημιουργική αλληλεπίδραση. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με άλλα λόγια, απέχει πολύ από το να είναι στατική, αφού, επιπλέον, καθημερινά την επηρεάζουν νέα δεδομένα από το παγκόσμιο γίγνεσθαι και απαιτεί ενημερωμένους πολίτες πρόθυμους να συμμετάσχουν περισσότερο ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η δε ενεργός συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά μπορεί να πραγματωθεί μόνο σε ένα περιβάλλον που υπερβαίνει τη στενά εθνική προοπτική. Σημαντική συνιστώσα στην ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ΕΕ είναι η ανάδειξη των κοινών αξιών, η ιστορία και ο πολιτισμός της Ευρώπης και η γνώση των κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών της. * Το βοηθητικό υλικό παρουσιάζει συνοπτικά την ιστορία, τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ανατρέξει σ αυτό ώστε να τεκμηριώσει, να διευρύνει ή να διευκρινίσει θέματα που προκύπτουν από το βιβλίο του μαθητή. Τα κεφάλαια σε παρένθεση αναφέρονται στο βιβλίο του μαθητή. 5

6 Η γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης [Κεφάλαιο 1] Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της «ενότητας μέσα από την πολυμορφία»: πολυμορφία στον πολιτισμό, τα ήθη και τις πεποιθήσεις, και τις γλώσσες. Αυτή ακριβώς η πολυμορφία καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι: όχι ένα «χωνευτήρι» όπου οι διαφορές συνθλίβονται αλλά έναν χώρο όπου η διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή πλούτου. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμελιώνει τη γλωσσική πολυμορφία, παράλληλα με τον σεβασμό του ατόμου, το άνοιγμα προς άλλες πολιτισμικές συνήθειες, την ανοχή και την αποδοχή των άλλων. Η γλωσσική πολυμορφία είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ. Το άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Χάρτη (2000) απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τις διακρίσεις με βάση τη γλώσσα και το άρθρο 22 ορίζει ότι η Ένωση υποχρεούται να σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ειδικής πολιτικής της στον τομέα των γλωσσών, έχει διορίσει έναν ανώτατο λειτουργό για την προάσπιση του ζητήματος σε ανώτατο επίπεδο. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 η πολυγλωσσία αποτελεί ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολιτική της διάσταση στην ΕΕ, δεδομένης της σημασίας της για την αρχική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη-μέλη και 23 επίσημες γλώσσες. Κάθε κράτος-μέλος, όταν προσχωρεί στην Ένωση, ορίζει ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες επιθυμεί να δηλώσει ως επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις γλώσσες που έχουν επιλέξει οι εθνικές κυβερνήσεις των πολιτών της, και όχι μία και μόνο γλώσσα ή ορισμένες γλώσσες της δικής της επιλογής, τις οποίες πολλοί πολίτες της ΕΕ ενδεχομένως δεν καταλαβαίνουν. Οι 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και οι συντομογραφίες τους είναι οι εξής: 6

7 български (Bălgarski) BG βουλγαρικά Čeština CS τσεχικά Dansk DA δανικά Deutsch DE γερμανικά Eesti ET εσθονικά Elinika EL ελληνικά English EN αγγλικά Español ES ισπανικά Français FR γαλλικά Gaeilge GA ιρλανδικά Italiano IT ιταλικά Latviesu valoda LV λετονικά Lietuviu kalba LT λιθουανικά Magyar HU ουγγρικά Malti MT μαλτέζικα Nederlands NL ολλανδικά Polski PL πολωνικά Português PT πορτογαλικά Română RO ρουμανικά Slovenčina SK σλοβακικά Slovenščina SL σλοβενικά Suomi FI φινλανδικά Svenska SV σουηδικά Η ΕΕ θεωρεί τη χρήση των γλωσσών των πολιτών της ως παράγοντα μεγαλύτερης διαφάνειας, νομιμότητας και αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η αρχή αυτή εφαρμόζεται όχι μόνο στις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης αλλά και στις πολυάριθμες περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται από τμήματα του πληθυσμού της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξέδωσε μια σειρά από ψηφίσματα για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενήργησε έτσι ώστε να προστατέψει και να προωθήσει τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της Ευρώπης. Αυτή η πολυγλωσσική δομή είναι μοναδική στον κόσμο για τους παρακάτω λόγους: 7

8 α. Ο καθένας στην Ένωση δικαιούται να ενθαρρύνεται να συμμετέχει στην οικοδόμησή της και θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράττει στη γλώσσα του. β. Η Ένωση θεσπίζει νόμους άμεσα δεσμευτικούς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, και για λόγους δικαιοσύνης οι νόμοι θα πρέπει να υπάρχουν και τα δικαστήρια να τους εφαρμόζουν σε γλώσσα που κατανοούν οι πολίτες. γ. Η υποστήριξη και η ενίσχυση της πολυγλωσσίας επιτρέπει την πληροφόρηση και την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ. Το πολυγλωσσικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε επαγγελματίες γλωσσομαθείς. Η μετάφραση και η διερμηνεία στις 23 επίσημες γλώσσες δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες όλων των κρατών-μελών να διαβάζουν και να κατανοούν τους νόμους στους οποίους υπόκεινται. Επιπλέον, επιτρέπει στους δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους τους να προασπίζουν τα συμφέροντα και τις ιδέες τους χωρίς να προσκρούουν στο εμπόδιο της γλώσσας. Υπάρχουν μεταφραστικές υπηρεσίες που παράγουν γλωσσικές εκδοχές γραπτού υλικού για τα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Καθεμία συμβάλλει με τον τρόπο της στην ενδυνάμωση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Ένωσης. Πηγές Χάρτης Θεμελιωδών ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση σχετική με συστάσεις στην Επιτροπή για τις περιφερειακές και λιγότερο διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες τις γλώσσες των μειονοτήτων στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση και την πολιτιστική πολυμορφία (2003/2057[INI]) Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού - Οδηγός του πολίτη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα

9 Η Ευρωπαϊκή Ένωση [Κεφάλαιο 2] Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών, δημοκρατικών χωρών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε είναι απλώς ένας οργανισμός συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μοναδική στον κόσμο. Οι χώρες που αποτελούν την Ένωση (τα κράτη-μέλη της) συνεχίζουν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη, αλλά συνενώνουν τις εθνικές κυριαρχίες τους προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσμια επιρροή, τις οποίες καμία δε θα μπορούσε να έχει από μόνη της. Ο συγκερασμός αυτός των εθνικών κυριαρχιών σημαίνει πρακτικά ότι τα κράτη-μέλη μεταβιβάζουν ορισμένες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων που διαθέτουν σε κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχουν συσταθεί από τα ίδια τα κράτη, ούτως ώστε οι αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με πολλές διαφορετικές παραδόσεις και γλώσσες, αλλά και με κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η ΕΕ προασπίζει τις αξίες αυτές. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης επιδιώκοντας την ενότητα, ενώ συγχρόνως διαφυλάσσει την πολυμορφία και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών. Αρχική αποστολή της συνεργασίας των έξι κρατών που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς, στόχος που έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί χάρη στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και στην πολιτική της ΕΕ για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Όμως, για να μπορέσουν όλοι οι τομείς της οικονομίας και όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης να επωφεληθούν από αυτά τα επιτεύγματα, πρέπει να στηρίζονται από διαρθρωτικές πολιτικές, που χρηματοδοτούνται και συνεχίζονται με τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα της ίδιας της ΕΕ. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης αντιλήφθηκαν έγκαιρα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει ανάληψη δράσης για την ενίσχυση της οικονομικής 9

10 και κοινωνικής συνοχής με άλλα λόγια, μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πλουσιότερες και τις φτωχότερες περιφέρειες. Στην πράξη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση περιφερειακών και κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα ύστερα από κάθε διαδοχική διεύρυνση της ΕΕ. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τόσο τη χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων για την εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων όσο και νομοθετικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ύστερα από 50 χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας, πολλά είναι τα χειροπιαστά οφέλη που έχουν αποκομίσει οι Ευρωπαίοι, όπως, π.χ., να ταξιδεύουν ευκολότερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ χωρίς διαβατήριο και να πραγματοποιούν ευκολότερα διασυνοριακές οικονομικές συναλλαγές χάρη στο ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν και να ζήσουν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ χάρη στα κοινοτικά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Πηγές _el/htm - «Μικρά» νέα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γραφείο για την Ελλάδα - Pascal Fontaine, Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο 2006 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κεφάλαιο 3] Οι ιστορικές ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάγονται στον εύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Η ιδέα για την Ένωση γεννήθηκε από την απόφαση των Ευρωπαίων να αποτρέψουν οπωσδήποτε την επανάληψη ενός παρόμοιου αιματηρού και καταστροφικού πολέμου. Ωστόσο, η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης απασχολούσε από παλιότερα φιλοσόφους και οραματιστές, όπως τον Γάλλο συγγραφέα Βίκτορα Ουγκώ, ο οποίος οραματιζόταν τις ειρηνικές «Ευρωπαϊκές Ηνωμένες Πολιτείες» εμπνεόμενες από ανθρωπιστικά ιδεώδη. 10

11 Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, η Ευρώπη διχοτομείται σε Ανατολή και ύση, καθώς αρχίζει ο Ψυχρός Πόλεμος, που θα διαρκέσει 40 χρόνια. Το 1949 τα έθνη της δυτικής Ευρώπης ιδρύουν το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι το πρώτο βήμα για τη συνεργασία μεταξύ τους, όμως έξι χώρες προχωρούν περισσότερο. Στις 9 Μαΐου 1950 ο Robert Schuman, υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, με βάση τις ιδέες ενός μεγάλου ευρωπαϊστή, του Ζαν Μονέ, πρότεινε τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, η οποία αποτελούσε την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών της. Η πρόταση αυτή, γνωστή ως ήλωση Schuman, θεωρείται η απαρχή γένεσης της οντότητας που εξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, γι αυτό και η 9η Μαΐου εορτάζεται ως «Ημέρα της Ευρώπης». Βασιζόμενες στο σχέδιο Schuman, 6 χώρες υπογράφουν μια συνθήκη για να ενοποιήσουν τις βαριές βιομηχανίες τους άνθρακα και χάλυβα κάτω από μια κοινή διεύθυνση. Κατ αυτόν τον τρόπο, καμιά από αυτές τις χώρες δε θα μπορεί πια να φτιάχνει όπλα για να πολεμήσει εναντίον των άλλων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή ημοκρατία της Γερμανίας, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία) και το Λουξεμβούργο υπογράφουν τη Συνθήκη των Παρισίων περί της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) του Χάρη στην επιτυχία της Συνθήκης Άνθρακα και Χάλυβα, οι ίδιες χώρες αποφάσισαν στη συνέχεια να οικοδομήσουν μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) που θα είχε ως βάση μια κοινή αγορά και θα κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Υπογράφουν το 1957 τις Συνθήκες της Ρώμης, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ). Πρόσωπα, εμπορεύματα και υπηρεσίες θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών-μελών. Στις 30 Ιουλίου του 1965 εγκαινιάζεται η «Κοινή Γεωργική Πολιτική» (ΚΓΠ) της ΕΕ, χάρη στην οποία τα κράτη-μέλη ελέγχουν από κοινού την παραγωγή των τροφίμων, ενώ οι δασμοί μεταξύ των 6 χωρών καταργούνται πλήρως την 1η Ιουλίου Οι παραπάνω ιδρυτικές συνθήκες τροποποιήθηκαν στη συνέχεια από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992 Συνθήκη του Μάαστριχτ), από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και από τη Συνθήκη της Νίκαιας (2001). 11

12 Η επιτυχία των 6 κρατών ώθησε τη ανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ενταχθούν στις Κοινότητες. Αυτή η πρώτη διεύρυνση, με την οποία τα μέλη της Κοινότητας αυξήθηκαν σε 9 το 1973, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, με τη θέσπιση νέων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και περιφερειακών πολιτικών και με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ένωσης το Παρ όλο το κλίμα του «ευρωσκεπτικισμού» που προκλήθηκε από την παγκόσμια οικονομική ύφεση στις αρχές του 80, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόεδρο τον Ζακ Ντελόρ, δημοσίευσε μια «Λευκή Βίβλο» που περιείχε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου Αυτή η ημερομηνία ορόσημο και οι νομοθετικές διατάξεις, που έδωσαν συγκεκριμένο περιεχόμενο σε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο, ορίστηκαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 1986 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου Ωστόσο, η πολιτική διάρθρωση της Ευρώπης άλλαξε ριζικά με την πτώση του τείχους του Βερολίνου το Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου 1990, στην πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων, καθώς και στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (τον εκέμβριο του 1991). Μαζί με τις γεωπολιτικές αλλαγές της Ευρώπης άλλαζαν και οι ευρωπαϊκές Κοινότητες. Τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονταν μια νέα συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (δηλαδή τους προέδρους ή πρωθυπουργούς των χωρών) στο Μάαστριχτ τον εκέμβριο του Αυτή η «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου Η ΕΟΚ μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (ΕΚ). Επιπλέον, προσθέτοντας νέους τομείς διακυβερνητικής συνεργασίας στο υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα, η Συνθήκη δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Καθόρισε, επίσης, νέους φιλόδοξους στόχους για τα κράτημέλη: ευρωπαϊκή ιθαγένεια, νέες κοινές πολιτικές, περιλαμβανομένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), καθώς και εσωτερική ασφάλεια και νομισματική ένωση μέχρι το Ο τελευταίος στόχος επιτεύχθηκε με την κυκλοφορία του ευρώ σε 12 χώρες, οι οποίες αντικατέστησαν το εθνικό τους νόμισμα με το ενιαίο ευρωπαϊκό. Στο μεταξύ, τρεις ακόμα χώρες, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου

13 Αμέσως μετά τη διεύρυνσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 15 πλέον κράτημέλη, εισήλθε σε διαδικασία μιας νέας και άνευ προηγουμένου μεγάλης διεύρυνσης με άλλες 12 υποψήφιες χώρες. Οι πρώην «λαϊκές δημοκρατίες» του σοβιετικού συνασπισμού (η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική ημοκρατία, η Ρουμανία και η Σλοβακία), τα τρία κράτη της Βαλτικής που δημιουργήθηκαν με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία), μία από τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (η Σλοβενία) και δύο χώρες της Μεσογείου (Κύπρος και Μάλτα) χτύπησαν την πόρτα της ΕΕ στα μέσα της δεκαετίας του 90. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης άρχισαν στο Λουξεμβούργο τον εκέμβριο του 1997 και στο Ελσίνκι τον εκέμβριο του 1999 με τις 12 υποψήφιες χώρες. Στις 13 εκεμβρίου 2002 ολοκληρώθηκαν στην Κοπεγχάγη οι διαπραγματεύσεις με τις 10 από αυτές τις χώρες, οι οποίες προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο του Το 2007 προσχώρησαν ακόμα δύο χώρες: η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ εκκρεμεί η ένταξη της Τουρκίας και της Κροατίας. Ωστόσο, με την είσοδο του 21ου αιώνα, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις, οικονομικές και κοινωνικές, τις οποίες οφείλει να αντιμετωπίσει σε ένα παγκόσμιο πλέον πλαίσιο. Σ αυτή την κατεύθυνση, στη συνεδρίασή του στη Λισαβόνα τον Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια συνολική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ που θα της επιτρέπει να ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά τους άλλους βασικούς συντελεστές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι νέες βιομηχανικές χώρες. Η «στρατηγική της Λισαβόνας» περιλαμβάνει το άνοιγμα όλων των τομέων της οικονομίας στον ανταγωνισμό, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των επιχειρηματικών επενδύσεων και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, λοιπόν, την καλύτερη απάντηση των Ευρωπαίων στην τεράστια πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Αποτελεί, κυρίως, την καλύτερη πολιτική «ασφάλειας» για ένα ελεύθερο και ειρηνικό μέλλον. Σήμερα, η Ε.Ε. αποτελείται από 27 χώρες με πληθυσμό 490 εκατομμύρια και ασχολείται με ευρύ φάσμα θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος για την καθημερινή ζωή. Μια διαδικασία ευρωπαϊκής οικοδόμησης για περισσότερο από μισό αιώνα σημάδεψε βαθιά την ιστορία της ηπείρου και τη νοοτροπία των κατοίκων της. Η ολοκλήρωση διαδέχθηκε μια παλιά έχθρα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 13

14 Πηγές Pascal Fontaine, Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο 2006 [Κεφάλαια 4, 10, 11, 12] Τα παραπάνω κεφάλαια προσφέρονται για λεξιλογικές ασκήσεις, αναζήτηση στο λεξικό, ερμηνεία, εκφράσεις, παραγωγή λέξεων κ.ά. Βασικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών [Κεφάλαιο 5] Η Ευρώπη υπήρξε ανέκαθεν χώρος υποδοχής ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Η μετανάστευση τόσο από κράτη της ηπείρου όσο και από τρίτες χώρες και η πολυπολιτισμικότητα υπήρξαν κινητήριος μοχλός πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών χωρών. Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της ΕΕ, και άρα και του πολιτισμού που φέρουν από τον τόπο καταγωγής τους, αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικοδόμησης της ΕΕ, αφού προβλέπεται από το άρθρο 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ αποκτά αυτοδικαίως την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η οποία δεν αντικαθιστά την εθνική αλλά προστίθεται σ αυτήν. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια κατοχυρώνει την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε όλη την ΕΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτοςμέλος διαμονής, το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Ειδικότερα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα: Να πηγαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, έχουν το δικαίωμα να τους συνοδεύουν. Στην άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όταν ταξιδεύουν 14

15 στο εσωτερικό της ΕΕ, για τις περιπτώσεις ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος. Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για προσωπική τους χρήση, υπό τους ίδιους φορολογικούς όρους που ισχύουν για τους πολίτες της χώρας την οποία επισκέπτονται, και στη μεταφορά αυτών στη χώρα κατοικίας τους. Να διαμένουν και να εγκαθίστανται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, για περίοδο έως 3 μήνες αρκεί η ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για περιόδους όμως μεγαλύτερες των 3 μηνών έχουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ εάν: Είναι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα υποδοχής. Έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα με κύριο σκοπό την παρακολούθηση ενός κύκλου σπουδών, όπου συμπεριλαμβάνεται η επαγγελματική κατάρτιση. Το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο της χώρας της ΕΕ όπου επιθυμούν να σπουδάσουν είναι υποχρεωμένο να τους δεχτεί με τους ίδιους όρους που δέχεται τους πολίτες της χώρας του. Έχουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειάς τους και διαθέτουν ασφάλιση ασθένειας η οποία καλύπτει όλους τους κινδύνους στη χώρα υποδοχής. Στην εργασία (είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί) και στη συνταξιοδότηση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Ειδικότερα: Ισχύουν οι ίδιες συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης (για άνδρες και γυναίκες) με τους πολίτες της χώρας στην οποία εργάζονται όσον αφορά τις αμοιβές, την απόλυση και την επαναπρόσληψη, καθώς και τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Μπορούν να κάνουν αίτηση για οποιαδήποτε θέση εργασίας που προκηρύσσεται σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ (εκτός από ορισμένους περιορισμούς που αφορούν συγκεκριμένους τομείς). 15

16 Επίσης, έχουν το δικαίωμα: εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη χώρα υποδοχής, στις δημοτικές (τοπικές) εκλογές και στις ευρωπαϊκές εκλογές, σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της χώρας αυτής, και, κυρίως, να διεκδικούν την εφαρμογή των νόμων για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ΕΕ όταν συντρέχει λόγος κακής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πηγές Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική ιεύθυνση Πληροφόρησης και ημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νοέμβριος Οδηγός του πολίτη για την προάσπιση των δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2004 Ευρώ, το ενιαίο νόμισμα [Κεφάλαιο 6] Το ευρώ παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις: Εξοικονόμηση χρημάτων, εφόσον δεν υποχρεούνται να προμηθεύονται συνάλλαγμα όταν ταξιδεύουν ή συναλλάσσονται στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Σύγκριση των τιμών, γεγονός που προωθεί τον ανταγωνισμό. Μείωση των συναλλαγματικών κινδύνων στις συναλλαγές με τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες δέχονται με μεγαλύτερη ευκολία τιμολόγια σε ευρώ. 17 από τα 27 κράτη-μέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία), η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Μάλτα η Κύπρος, η Σλοβακία και η Εσθονία υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα, πραγματοποιώντας έτσι ακόμα ένα βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να μην υιοθετήσουν το ευρώ επί του παρόντος, ενώ η Βουλγαρία, η Τσεχική ημοκρατία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σουηδία δεν έχουν θέσει κάποια προθεσμία για την υιοθέτησή του. 16

17 Το ευρώ κυκλοφορεί σε χαρτονομίσματα (τραπεζογραμμάτια) και κέρματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες όπου το ευρώ γίνεται δεκτό. Υπάρχει ένας ενιαίος τύπος για το κάθε χαρτονόμισμα, ενώ τα κέρματα φέρουν κοινή απεικόνιση στη μία τους όψη και εθνικά σύμβολα κάθε κράτους-μέλους στην άλλη. Τραπεζογραμμάτια ευρώ Σχεδιάστηκαν από τον Robert Kalina, της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας (Oesterreichische Nationalbank), ο οποίος ήταν ο νικητής του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού σχεδίου που έγινε το Η σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ αποτελείται από επτά διαφορετικές (ονομαστικές) αξίες: 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Σε κάθε τραπεζογραμμάτιο διαφορετικής αξίας ευρώ, το οποίο έχει και διαφορετικό χρώμα, απεικονίζεται ένας ευρωπαϊκός αρχιτεκτονικός ρυθμός: κλασικός, για το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ, χρώμα γκρι, ρωμανικός, για το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ, χρώμα κόκκινο, γοτθικός, για το τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ, χρώμα μπλε, αναγεννησιακός, για το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ, χρώμα πορτοκαλί, μπαρόκ και ροκοκό, για το τραπεζογραμμάτιο των 100 ευρώ, χρώμα πράσινο, της εποχής του σιδήρου και του γυαλιού, για το τραπεζογραμμάτιο των 200 ευρώ, χρώμα κίτρινο-καφέ, της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα, για το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ, χρώμα μοβ. Στην μπροστινή όψη των τραπεζογραμματίων απεικονίζονται παράθυρα και πύλες, που συμβολίζουν το ανοικτό πνεύμα και τη διάθεση για συνεργασία στην Ευρώπη. Τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν τον δυναμισμό και την αρμονία της σύγχρονης Ευρώπης. Οι γέφυρες στην πίσω όψη συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των λαών 17

18 της Ευρώπης, καθώς και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Επίσης αναφέρονται: το όνομα του νομίσματος με λατινικά (EURO) και ελληνικά (EYPΩ) στοιχεία, τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις πέντε γλωσσικές παραλλαγές (BCE, ECB, EZB, EKT και EKP), που αντιπροσωπεύουν τις 11 πριν από τη διεύρυνση επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το σύμβολο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κέρματα ευρώ Η σειρά των κερμάτων ευρώ αποτελείται από οκτώ διαφορετικές (ονομαστικές) αξίες: 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτά, καθώς και 1 και 2 ευρώ. Τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή και μια εθνική όψη. Η εθνική όψη υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης. Οι κοινές όψεις των κερμάτων σχεδιάστηκαν από τον Luc Luycx, του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Βελγίου. Σε αυτές απεικονίζονται παραστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης και συμβολίζουν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην εθνική όψη των κερμάτων απεικονίζονται παραστάσεις ξεχωριστές για κάθε χώρα, οι οποίες περιβάλλονται από τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η εθνική όψη ενός κέρματος των 2 ευρώ είναι ασυνήθιστη, πρόκειται πιθανότατα για αναμνηστικό κέρμα. Πηγές

19 Σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κεφάλαιο 7] Τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέσσερα: 1. Η ευρωπαϊκή σημαία. Η ιστορία της σημαίας ξεκίνησε το 1955, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μόνο υπό τη μορφή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Άνθρακα και του Χάλυβα, στην οποία συμμετείχαν μόνο έξι κράτη-μέλη. Ο κύκλος των 12 χρυσών αστεριών πάνω σε γαλάζιο φόντο συμβολίζει τα ιδανικά της τελειότητας, της πληρότητας και της ενότητας. Εκφράζει την αλληλεγγύη και την αρμονία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δε σχετίζεται με τον αριθμό των κρατών-μελών. Ας σημειωθεί ότι σε διάφορους πολιτισμούς ο αριθμός 12 αντιπροσωπεύει συμβολικά την πληρότητα, και βέβαια είναι και ο αριθμός των μηνών του έτους αλλά και των ωρών όπως απεικονίζονται στα ρολόγια. Από τις αρχές του 1986, αυτή η σημαία είναι το σύμβολο όλων των ευρωπαϊκών οργάνων. 2. Ο ευρωπαϊκός ύμνος. Ο ύμνος αυτός δεν είναι μόνο ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρώπης με την ευρύτερη έννοια. Η μελωδία προέρχεται από την «Ωδή στη χαρά» και είναι μέρος της Ενάτης Συμφωνίας, που συνέθεσε το 1823 ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Το 1972 το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε την «Ωδή στη χαρά» σαν δικό του ύμνο. Όταν η μουσική αυτή σύνθεση χρησιμοποιείται ως ευρωπαϊκός ύμνος, δεν έχει στίχους και εκφράζει τις ιδέες της ελευθερίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης που ενσαρκώνει η Ευρώπη. Το 1985 υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ως επίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εν προορίζεται να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους των κρατών-μελών αλλά να τιμήσει τις κοινές αξίες και την ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. 19

20 3. Η Ημέρα της Ευρώπης, η 9η Μαΐου. Οι ιδέες στις οποίες βασίστηκε η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 9 Μαΐου 1950, σε ομιλία του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman. Στις 9 Μαΐου 1950 ο Robert Schuman πρότεινε τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών της. Έτσι, η 9η Μαΐου εορτάζεται κάθε χρόνο ως γενέθλια ημέρα της ΕΕ. Σήμερα, η 9η Μαΐου έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό σύμβολο (Ημέρα της Ευρώπης), το οποίο μαζί με τη σημαία, το έμβλημα «Ενωμένη στην πολυμορφία», τον ύμνο και το ενιαίο νόμισμα (ευρώ) εκπροσωπεί την πολιτική οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ημέρα της Ευρώπης δίνεται η ευκαιρία για δραστηριότητες και εορτές, κατά τις οποίες οι πολίτες συνηθίζουν στην ιδέα της Ευρώπης και γεφυρώνονται οι αποστάσεις που χωρίζουν τους λαούς της Ένωσης. 4. «Eνωμένη στην πολυμορφία». «Ενωμένη στην πολυμορφία» είναι το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά γύρω στο Το έμβλημα σημαίνει ότι, μέσω της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι είναι ενωμένοι, εργαζόμενοι από κοινού για την ειρήνη και την ευημερία και ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί, παραδόσεις και γλώσσες αποτελούν θετικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Πηγές Η Ευρώπη του πολιτισμού [Κεφάλαιο 8] ίνοντας πολιτιστική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών θέλησαν να δημιουργήσουν μια Ευρώπη των λαών. Ανέθεσαν στην Ένωση την αποστολή να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους στην ιστορία και τις κοινές αξίες τους, να τους ενθαρρύνει να γνωρίσουν τα ευρωπαϊκά έργα και την κληρονομιά αλλά με σεβασμό προς τις τοπικές και περιφερειακές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις θέλησαν να ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές 20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ευρώπη συνοπτικά Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι Ευρωπαϊκή Είναι μια ένωση = βρίσκεται στην Ευρώπη. = ενώνει τα κράτη και τους ανθρώπους Ας ρίξουμε μια ματιά: Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των Ευρωπαίων;

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass (βλέπε παραδείγµατα) λειτουργεί συµπληρωµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες Ιδρυτές Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία Konrad Adenauer Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Τι μπορείς να αγοράσεις με δέκα ευρώ; Ας πούμε δύο CD singles ή ίσως το εβδομαδιαίο τεύχος του αγαπημένου σου περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 1960 Ίδρυση της Κυπριακής ηµοκρατίας Nοµισµατική µονάδα - Κυπριακή Λίρα εκαδικό σύστηµα -Mιλς 3 1961 - Πρώτα χαρτονοµίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης 11 12 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» - ΠΑΤΡΑ Δικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονομία Παρουσίαση γαστρονομίας 28 28 χωρών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Σύντομος οδηγός του ευρώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύντομος οδηγός του ευρώ Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις Σχετικά με το ευρώ Το ευρώ γεννιέται το 1999: εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα