ιπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθµων υλοποίησης εξατοµικευµένων συστάσεων προς χρήστες µε βάση τις προτιµήσεις τους και χρησιµοποίηση τους για σχηµατισµό εικονικών κοινοτήτων στο ιαδίκτυο & Ανάπτυξη του συστήµατος MRS (Movie Recommendation System) για εφαρµογή των αλγορίθµων στην περιοχή ενδιαφέροντος «ταινίες κινηµατογράφου» Παπαγγελής Εµµανουήλ [A.M. 1055] Επιβλέπων Καθηγητής Πλεξουσάκης ηµήτρης Ηράκλειο, Οκτώβριος 2002

2 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγικά 6 2. Περιγραφή 7 3. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν Apache Web Server PHP Scripting Language MSSQL Server 2000 (Personal Edition) Αρχιτεκτονική συστήµατος Μοντέλο Πελάτη / Εξυπηρετητή (Client/Server Μοντέλο) Τεχνική Λεξικογραφικής Ανάλυσης (Parsing technique) Περιορισµοί ιαδικτύου Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών Συστήµατος Εισαγωγικά Sessions Database Class Graph Class Function Library Template File Cascade Style Sheet File Configuration File ιαφορετικοί Ρόλοι Χρηστών (Εγγεγραµµένος, Μη-Εγγεγραµµένος, ιαχειριστής) Σχεδίαση Βάσης Περιγραφή Σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων Βάσης εδοµένων Σχεσιακό Μοντέλο της βάσης δεδοµένων Στιγµιότυπο της υλοποιηµένης βάσης δεδοµένων Λειτουργίες Συστήµατος Login My Profile Browse Movies Rate Movies Rating Prediction Recommendations Find Buddies 31 3

4 7.8 Communities Imdb Statistics Query Tool Logout Αλγόριθµοι Υλοποίησης Συστάσεων Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων 2 (Collaborative Filtering) Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων Ανάλυση και συµπεράσµατα από την εφαρµογή των αλγορίθµων συστάσεων_ Θέµατα απόδοσης και αξιοπιστίας αλγορίθµων Άλλοι αλγόριθµοι Αλγόριθµος Πρόβλεψης Ψήφου Αλγόριθµος εύρεσης «φίλων» µε βάση τις προτιµήσεις σε κατηγορίες ταινιών Αλγόριθµος εύρεσης χρηστών που ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια (φίλτρα) όσον αφορά τις προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες ταινιών Κοινότητες χρηστών και βαθµός συνοχής κοινότητας Μελλοντικές Επεκτάσεις 51 Παράρτηµα Α (Ενδεικτικός Κώδικας) 52 A1. Η κλάση που υλοποιεί τις διάφορες συναλλαγές µε τη βάση 52 A2. Το αρχείο διαµόρφωσης (configuration file) 55 A3. Συνάρτηση συντακτικής ανάλυσης σελίδων του IMDB (IMDB parser) 56 A4. Υπολογισµός της βαθµολογίας MRS 58 A5. Αλγόριθµος υλοποίησης πρώτης µεθόδου συστάσεων 59 A6. Υπολογισµός συντελεστή συσχέτισης Pearson (Pearson Correlation Coefficient) 60 A7. Αλγόριθµος Υπολογισµού Συσχέτισης δύο Προφίλ µε βάση τις βαθµολογήσεις τους 61 A8. Αλγόριθµος Υπολογισµού Συσχέτισης δύο Προφίλ µε βάση τις προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες 62 A9. Αλγόριθµος εύρεσης φίλων µε βάση τις προτιµήσεις τους σε κατηγορίες ταινιών 62 A10. Αλγόριθµος υπολογισµού δεύτερης µεθόδου συστάσεων (Collaborative Filtering) 63 A11. Αλγόριθµος υλοποίησης της τρίτης µεθόδου συστάσεων 65 A12. Αλγόριθµος που επιστρέφει το ποσοστό της θετικής προτίµησης ενός χρήστη σε µία κατηγορία ταινίας 68 A13. Αλγόριθµος που υπολογίζει εάν ένας χρήστης ικανοποιεί τα κριτήρια του φιλτραρίσµατος ή όχι 68 4

5 A14. Αλγόριθµος Υπολογισµού Πρόβλεψης ψήφου 69 A15. Υπολογισµός της δραστηριότητας του χρήστη (κατανοµή των ψήφων) 71 Πίνακας ιαγραµµάτων 73 Βιβλιογραφία 74 Βιβλία 74 ηµοσιεύσεις 74 ιαδικτυακές Πηγές 76 5

6 1. Εισαγωγικά Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συχνά λόγος για συστήµατα συστάσεων (recommendation systems). Τα συστήµατα αυτά απασχόλησαν στο παρελθόν και απασχολούν ακόµη ερευνητές καθώς και εµπορικές δραστηριότητες. Σήµερα µε την ολοένα και µεγαλύτερη εισροή δεδοµένων στον παγκόσµιο ιστό και µε την εκθετική αύξηση του όγκου πληροφορίας την οποία δέχεται ο χρήστης τα συστήµατα αυτά αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Ο σκοπός της ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων είναι η επιλεκτική προώθηση πληροφορίας στο χρήστη µε κύριο γνώµονα την προσωπικότητα του. Μέσα από τις επιλογές του χρήστη το σύστηµα αποκτάει γνώση για την ιδιαιτερότητα του και εκµεταλλευόµενο τη γνώση αυτή µπορεί να του κάνει συστάσεις. ιάφορες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για συστήµατα συστάσεων κάνουν χρήση αλγορίθµων οι οποίοι υπολογίζουν το βαθµό συσχέτισης των προφίλ χρηστών. Με τον τρόπο αυτό όµως υπονοείται η δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων, δηλαδή οµάδων χρηστών µε παρόµοιο προφίλ. Η εργασία αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη αλγορίθµων και τεχνικών για δηµιουργία συστάσεων, για ταινίες του κινηµατογράφου, στον χρήστη καθώς επίσης την δηµιουργία δυναµικών κοινοτήτων χρηστών. 6

7 2. Περιγραφή Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε ένα σύστηµα συστάσεων για ταινίες κινηµατογράφου. Ο τοµέας αυτός πέρα από το ότι αποτελεί από µόνος του πόλο έλξης χρηστών καθώς είναι γνωστό ότι οι φίλοι του κινηµατογράφου είναι από τις πιο δραστήριες κοινότητες στον πραγµατικό κόσµο, αλλά και στο ιαδίκτυο, µπορεί και συµπεριλαµβάνει χαρακτηριστικά κατάλληλα για ερευνητική δουλειά (κατηγοριοποιήσεις, έννοια της βαθµολόγησης, έννοια των προφίλ). Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκε ένας δικτυακός τόπος µέσα από τον οποίο κάποιος µπορεί να περιηγηθεί ανάµεσα στις ταινίες και να διαβάσει περιγραφές για αυτές, µπορεί να ψηφίσει ταινίες συµβάλλοντας ενεργά στην διαµόρφωση των βαθµολογιών, µπορεί να πάρει συστάσεις για το ποιες ταινίες αξίζει να δει. Ένας από τους βασικούς διαχωρισµούς τους οποίους κάνει το σύστηµα είναι µεταξύ µελών και µη µελών. Όταν ένας χρήστης γίνεται µέλος του συστήµατος τότε άµεσα ο ρόλος του γίνεται πιο ουσιαστικός. Η αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα είναι πιο ουσιαστική γιατί πλέον είναι αναγνωρίσιµος και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να εκµεταλλευτεί την οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από τη δραστηριότητα του ώστε να κατανοήσει στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις ιδιαιτερότητές του. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα βελτιώνει τις συστάσεις που κάνει προς τον χρήστη µε άµεσο όφελος για αυτόν. Όµως το ότι ένας χρήστης επιλέγει να γίνει µέλος σηµαίνει επιπλέον ότι η άποψη του ακριβώς επειδή δεν είναι ανώνυµη έχει µεγαλύτερο βάρος. Ο χρήστης µέλος πλέον µπορεί να καθορίζει ουσιαστικά την βαθµολογία των ταινιών. Αποτέλεσµα του να είναι κάποιος µέλος της κοινότητας είναι να µπορεί να βρει φίλους οι οποίοι έχουν παρόµοιες προτιµήσεις στις ταινίες του κινηµατογράφου και να γίνεται δέκτης διαφόρων τρόπων συστάσεων, οι οποίοι τελικά καταλήγουν στο να προτείνουν ταινίες στον χρήστη που πραγµατικά αυτός θα ήθελε να δει. Ακόµη µπορεί γραφικά να δει τη δραστηριότητα του, όσον αφορά την κατανοµή των ψήφων που έχει δώσει, καθώς και το ιστορικό της βαθµολογίας. Επιτακτική ήταν επίσης η ανάπτυξη κάποιων λειτουργιών για την εύκολη διαχείριση του συστήµατος αλλά και για την διευκόλυνση της παρακολούθησης της κίνησης στο δικτυακό τόπο η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την ανάπτυξη ενός λογαριασµού 7

8 διαχείρισης του συστήµατος την οποία µπορεί να ελέγχει µόνο όποιος έχει τα κατάλληλα προνόµια (privileges). Η εργασία αυτή επιδιώκει να έχει διπλό ρόλο. Πρώτα να αποτελέσει πεδίο ερευνητικής δουλειάς για τον τρόπο µε τον οποίο από τη δραστηριότητα ενός χρήστη µπορεί να αναπτυχθεί το προφίλ του και αυτό να αποτελέσει αντικείµενο ανάλυσης για τη δηµιουργία εξατοµικευµένων συστάσεων, δεύτερον να αποτελέσει έναν ευχάριστο τόπο στον οποίο κάποιος µπορεί έγκυρα να ενηµερωθεί για τις ταινίες που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να αναπτύξει φιλίες µε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 8

9 3. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν Το Movie Recommendation System (MRS) είναι ένα online-σύστηµα. Η δηµιουργία του στηρίχτηκε σε σύγχρονες τεχνολογίες για δηµιουργία συστηµάτων για το ιαδίκτυο. Αναλυτικά Χρησιµοποιήθηκαν: Apache Web Server PHP Scripting Language MSSQL Server 2000 (Personal Edition) 3.1 Apache Web Server Ο Apache HTTP Server είναι ο δηµοφιλέστερος web server στο ιαδίκτυο από τον Απρίλιο του 1996, συγκεντρώνοντας σήµερα πάνω από το 60% του συνόλου. Ο Apache HTTP Server αποτελεί µία προσπάθεια ανάπτυξης και συντήρησης ενός ανοικτού-κώδικα HTTP server για σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα όπως, Unix και Windows NT. Ο σκοπός της προσπάθειας είναι να αναπτυχθεί ένας ασφαλής, αποδοτικός και επεκτάσιµος server ο οποίος να µπορεί να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες µε βάση τα υπάρχοντα HTTP standards. Παρακάτω φαίνεται η δηµοτικότητα του Apache Web Server έναντι των υπολοίπων web servers. Server July 2002 July 2002 June 2002 June 2002 Growth Count % Count % % Apache % % -3.92% IIS % % -4.41% IIS % % 0.41% Apache % % % Netscape-Ent % % -6.63% πηγή: 3.2 PHP Scripting Language Η PHP η οποία είναι συντοµογραφία του PHP: Hypertext Preprocessor είναι µία ευρέως διαδεδοµένη γενικού σκοπού γλώσσα προγραµµατισµού η οποία είναι κατάλληλη για ανάπτυξη δικτυακών τόπων αφού µπορεί να ενσωµατωθεί σε σελίδες HTML. Το συντακτικό της ενσωµατώνει χαρακτηριστικά από τις γλώσσες C, Java και Perl. Ο βασικός σκοπός της γλώσσας είναι να επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 9

10 γράφουν γρήγορα δυναµικές σελίδες για το ιαδίκτυο, αλλά είναι κατάλληλη και για άλλα πράγµατα. Παρακάτω παραθέτονται κάποια στοιχεία σχετικά µε το πόσο διαδεδοµένη είναι η php σύµφωνα µε έγκριτους φορείς Χρήση της php µέχρι τον Ιούλιο του 2002 πηγή: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα πιο δηµοφιλή modules για τον Apache: Module July 2002 July 2002 June 2002 June 2002 Growth Count % Count % % PHP Perl OpenSSL mod_ssl FrontPage πηγή: Η ανάπτυξη της php ως module του apache 10

11 πηγή: Παρακάτω φαίνεται η δηµοτικότητα της php σε σχέση µε τις υπόλοιπες διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού, καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης σε βάθος χρόνου ένα έτος. Position Delta 12 months Programming Language Ratings Delta 12 months 1 Java % 2 C % 3 C % 4 Perl % 5 Basic % 6 HTML % 7 PHP % 8 SQL % 9 Delphi/Pascal % 10 XML % 11 C# % 12 JavaScript % 13 Python % 14 Fortran % 15 COBOL % 16 Lisp % 17 Prolog % 18 Awk % 19 Scheme % 20 Ada % πηγή: 11

12 Η δηµοτικότητα και ο ρυθµός ανάπτυξης των γλωσσών ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών πηγή: Language October 2000 March 2002 Growth Share PHP 157,470 7,549, % 30% asp 3,166,710 11,958, % 48% jsp 24, , % 2% cfm 936,223 4,950, % 20% πηγή: 3.3 MSSQL Server 2000 (Personal Edition) Ο Microsoft SQL Server 2000 (MSSQLServer2000) είναι ένα από τα καλύτερα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Τα συστήµατα αυτά είναι σηµαντικά στην ανάπτυξη συστηµάτων που απαιτούν την ύπαρξη βάσης δεδοµένων. Βασικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα συστήµατα αυτά είναι: Ορισµός δεδοµένων Χειρισµός δεδοµένων Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδοµένων Ανάκαµψη και ταυτοχρονισµός Λεξικό δεδοµένων Απόδοση 12

13 4. Αρχιτεκτονική συστήµατος 4.1 Μοντέλο Πελάτη / Εξυπηρετητή (Client/Server Μοντέλο) Το Client/Server µοντέλο είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα µοντέλα στο ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε αυτό πολλοί πελάτες (clients) εξυπηρετούνται από έναν εξυπηρετητή (server). Το µοντέλο αυτό ταιριάζει στις online εφαρµογές όπου πολλοί χρήστες µε τη βοήθεια του browser ζητάνε πληροφορίες από ένα συγκεκριµένο δικτυακό τόπο. Στην προκειµένη περίπτωση οι browsers είναι οι clients και ο τόπος είναι ο server. Παρακάτω φαίνεται η αρχιτεκτονική του µοντέλου Client/Server. Στη µεριά του server υπάρχουν τρία επίπεδα οργάνωσης. Το επίπεδο της βάσης δεδοµένων (Database Layer), το επίπεδο των εφαρµογών (Application Layer), το επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer). Στο µοντέλο αυτό όλη η επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται από τον server. Αρχιτεκτονική του Client/Server Μοντέλου 13

14 Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πως µπορεί µία βάση δεδοµένων να ενσωµατωθεί σε ένα client/server µοντέλο για τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου. Στο µοντέλο αυτό όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου βρίσκονται στον server. Τα αρχεία αυτά µπορεί να είναι HTML σελίδες, κώδικας, cascading style sheets (css) αρχεία, φωτογραφίες, βάση δεδοµένων. Όταν στον server έρθει µία αίτηση για µία PHP σελίδα, εκτελείται ο κώδικας και τα αποτελέσµατά του εµφανίζονται στον client µέσω του browser του server. Ο PHP κώδικας χρησιµοποιείται για να παράγει δυναµικές σελίδες HTML. Για να παραχθεί µία δυναµική σελίδα πολλές φορές ο PHP κώδικας εκτελεί επερωτήσεις σε βάση δεδοµένων και συνδυάζει τα αποτελέσµατα της επερώτησης µε φωτογραφίες και πληροφορία από τα css (cascading style sheets) αρχεία για να δηµιουργήσει την τελική σελίδα HTML την οποία θα δείξει στον client. 14

15 Ενσωµάτωση Βάσης εδοµένων στο Client/Server Μοντέλο πηγή: 4.2 Τεχνική Λεξικογραφικής Ανάλυσης (Parsing technique) Το MRS (Movie Recommendation System) χρησιµοποιεί πληροφορία η οποία παρέχεται από τον δικτυακό τόπο του IMDB (Internet Movie Data Base, Θα ήταν πολύ δύσκολο η πληροφορία αυτή να εισάγεται στη βάση δεδοµένων του MRS χειρονακτικά. Για το λόγο αυτό προέκυψε η ανάγκη αυτόµατης ανανέωσης της πληροφορίας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της λεξικογραφικής ανάγνωσης / ανάλυσης (parsing). Σύµφωνα µε τη τεχνική αυτή οι σελίδες του IMDB αναλύονται λεξικογραφικά και η χρήσιµη πληροφορία αποθηκεύεται στην τοπική βάση δεδοµένων του MRS. Με τον τρόπο αυτό λύθηκε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα του MRS, αυτό της ανανέωσης και συντήρησης της πληροφορίας. [Α3] 4.3 Περιορισµοί ιαδικτύου 15

16 Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν όλα τα online συστήµατα είναι να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών για γρήγορα αποτελέσµατα στις αιτήσεις που κάνουν. Αν και πολλές φορές υπεύθυνο για τέτοια προβλήµατα είναι το ίδιο το εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου, ο υπεύθυνος ανάπτυξης συστηµάτων θα πρέπει να προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατό πιο αποδοτικό το σύστηµά του. Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση ενός online συστήµατος είναι τα εξής: Μέγεθος HTML σελίδας Μέγεθος εικόνων που χρησιµοποιούνται στο layout Χρόνος απόκτησης των δεδοµένων Χρόνος επεξεργασίας των δεδοµένων Στο MRS γίνεται χρήση πολύπλοκων αλγορίθµων για να µπορέσει το σύστηµα να προτείνει ταινίες στον χρήστη. Η απόδοση των αλγόριθµων αυτών εξαρτάται άµεσα από το πλήθος των χρηστών και από το πλήθος των ταινιών που υπάρχουν στη βάση. Απαίτηση του συστήµατος είναι οι αλγόριθµοι αυτοί να είναι ικανοποιητικά γρήγοροι, και το πλήθος των απαντήσεων το οποίο δίνουν να είναι περιορισµένο έτσι ώστε ο χρήστης να λαµβάνει γρήγορα τις συστάσεις του συστήµατος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έγινε µεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε το MRS να συνδυάζει µε τον καλύτερο τρόπο γρήγορο κατέβασµα των σελίδων και καλή σχεδίαση. Σε µεγάλο βαθµό το MRS σύστηµα είναι συναφές µε τις αρχές που ορίζει ο τοµέας της επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής για την ανάπτυξη διεπαφών. 16

17 5. Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών Συστήµατος 5.1 Εισαγωγικά Βασικής σηµασίας είναι η προσπάθεια που έγινε το MRS (Movie Recommendation System) να δοµηθεί έτσι ώστε να είναι: εύκολα επεκτάσιµο εύκολα συντηρήσιµο ασφαλές αποδοτικό εύκολα µεταφέρσιµο σε άλλη βάση δεδοµένων (αντί MSSQL) εύκολα µεταφέρσιµο σε άλλη περιοχή ενδιαφέροντος (εκτός ταινίες κινηµατογράφου) Παρακάτω αναλύονται διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά και αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την ανάπτυξη του, ούτως ώστε το σύστηµα να εξυπηρετεί τις παραπάνω απαιτήσεις. 5.2 Sessions Τα sessions είναι µία γνωστή τεχνική η οποία χρησιµοποιείται κατά την ανάπτυξη εφαρµογών στο ιαδίκτυο. Επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση πληροφορίας στον browser του χρήστη µε αποτέλεσµα να είναι εύκολη η εξατοµίκευση ορισµένων διεργασιών. Για την αύξηση της απόδοσης και της ασφάλειας καθώς και για την ευκολία ανάπτυξης κρίθηκε απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί η τεχνική αυτή στο MRS σύστηµα. 5.3 Database Class To MRS είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Για λόγους ασφαλείας αλλά και επεκτασιµότητας κρίθηκε αναγκαίο όλες οι συναλλαγές µε τη βάση να γίνονται µε τη βοήθεια µίας κλάσης. Με τον τρόπο αυτό κρίσιµη πληροφορία, όπως κωδικοί πρόσβασης στην βάση δεδοµένων δεν βρίσκονται εκτεθειµένοι. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως µε τη χρήση της κλάσης αυτής το σύστηµα παραµένει ανεξάρτητο από τη βάση δεδοµένων την οποία χρησιµοποιεί, δηλαδή µπορεί εύκολα το σύστηµα να µεταφερθεί σε άλλη βάση δεδοµένων. [A1] 17

18 5.4 Graph Class Στο σύστηµα ουσιαστικό ρόλο παίζουν οι γραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες δηµιουργούνται δυναµικά και αφορούν την κατανοµή των ψήφων [Α15]. Τα γραφήµατα αυτά δηµιουργούνται µε τη βοήθεια µίας κλάσης γραφηµάτων. 5.5 Function Library Όλες οι συναρτήσεις οι οποίες γράφηκαν κατά την ανάπτυξη του συστήµατος βρίσκονται συγκεντρωµένες σε ένα αρχείο. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης συναρτήσεων έλυσε πολλά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά καλής δόµησης του τόπου. 5.6 Template File Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά σχεδίασης του τόπου αποτελεί η ύπαρξη αρχείου template. Με τη βοήθεια του αρχείου αυτού κάθε σελίδα δεν χρειάζεται να φτιαχτεί από την αρχή. Το περίγραµµα του τόπου είναι ένα και χρησιµοποιείται σε όλες τις σελίδες. Με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να γίνει στον δικτυακό τόπο και αφορά όλες τις σελίδες αρκεί να γίνει µόνο σε αυτό το αρχείο και η αλλαγή θα εφαρµοστεί σε όλες τις σελίδες. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε εύκολα αναπτυχθεί µία υπηρεσία στην οποία ο χρήστης επιτρέπει τον τρόπο εµφάνισης της σελίδας. (personalization) 5.7 Cascade Style Sheet File Τα css αρχεία (cascade style sheet) είναι µία τεχνική µε την οποία ο προγραµµατιστής µπορεί να ελέγχει τα γνωρίσµατα διαφόρων αντικειµένων της σελίδας µέσα από ένα αρχείο το οποίο ενσωµατώνεται σε όλες τις σελίδες. Έτσι η εµφάνιση των σελίδων µπορεί εύκολα να αλλάξει, αλλάζοντας µόνο αυτό το αρχείο. 5.8 Configuration File Κατά την ανάπτυξη του συστήµατος προέκυψε η ανάγκη της δηµιουργίας ενός αρχείου διαµόρφωσης (configuration file) µέσα από το οποίο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει κάποιες µεταβλητές του συστήµατος (global variables) επηρεάζοντας την εµφάνιση του τόπου (layout), αλλά και τις παραµέτρους των αλγορίθµων(π.χ. τα όρια ποιότητας). [A2] 18

19 5.9 ιαφορετικοί Ρόλοι Χρηστών (Εγγεγραµµένος, Μη-Εγγεγραµµένος, ιαχειριστής) Το σύστηµα MRS υποστηρίζει τριών ειδών χρήστες: Μη-εγγεγραµµένους Εγγεγραµµένους ιαχειριστές Ανάλογα µε το ρόλο του καθενός το σύστηµα του δίνει διαφορετικές δυνατότητες. Ο µη-εγγεγραµµένος χρήστης δεν είναι αναγνωρίσιµος από το σύστηµα µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να γίνει δέκτης εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Καθώς δεν είναι αναγνωρίσιµος το σύστηµα υποτιµάει το ρόλο του στον καθορισµό βαθµολογιών δίνοντας µεγαλύτερο βάρος στις ψήφους εγγεγραµµένων χρηστών και αυτό για λόγους αξιοπιστίας. Επίσης υποστηρίζεται και ο ρόλος του διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του ορισµένα εργαλεία παρακολούθησης του δικτυακού τόπου, καθώς και επίβλεψης για το αν όλα λειτουργούν κανονικά. 19

20 6. Σχεδίαση Βάσης 6.1 Περιγραφή Ο µεγάλος όγκος πληροφορίας την οποία χρησιµοποιεί το σύστηµα MRS βρίσκεται αποθηκευµένος σε µία βάση δεδοµένων. Η βάση είναι σε κανονική µορφή Boyce- Codd. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στο να εξυπηρετεί η βάση µε τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργίες που αναπτύχθηκαν, αλλά και να είναι απλή και εύκολα επεκτάσιµη. Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης µε τις πληθικότητες, το σχεσιακό µοντέλο που προκύπτει καθώς και στιγµιότυπο της βάσης όπως αυτό τελικά είναι υλοποιηµένο. Τα στοιχεία που κρατούνται στη βάση είναι οι χρήστες, οι ταινίες, το προφίλ των χρηστών, οι ψήφοι που έχει δώσει κάποιος χρήστης, οι ψήφοι που έχει πάρει µία ταινία. Οι οντότητες που προκύπτουν είναι: Οι χρήστες Οι ταινίες Τα προφίλ των χρηστών Οι µεταξύ τους σχέσεις είναι: Ένας χρήστης έχει προφίλ Ένας χρήστης ψηφίζει µία ταινία Επίσης από τα πλειότιµα γνωρίσµατα της οντότητας «movie» προκύπτουν οι σχέσεις: Μία ταινία ανήκει σε κατηγορίες Μία ταινία παίρνει ψήφους από µη εγγεγραµµένους χρήστες Παρακάτω αναλύεται το σχεσιακό µοντέλο το οποίο προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης. 6.2 Σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων Βάσης εδοµένων To σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων (ER) αποτελεί έναν εύχρηστο τρόπο περιγραφής µίας βάσης δεδοµένων. Το ER διευκολύνει τη διαδικασία δηµιουργίας του σχεσιακού µοντέλου της βάσης δεδοµένων και επιτρέπει τη γρήγορη κατανόηση από τον 20

21 προγραµµατιστή της οργάνωσης του τόπου. Παρακάτω φαίνεται το σχεσιακό µοντέλο το οποίο προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης του MRS. ιάγραµµα Οντοτήτων-Σχέσεων του MRS MOVIE RECOMMENDATION SCHEMA ENTITY - RELATIONSHIP DATABASE SCHEMA dob privilege title image pyear description secrquest mid director sex imdb_rating password login users (1,1) (0,N) votes (0,N) movie imdb image_local genre have unregvotes (1,1) userprofiler login, ActionPos, ActionNeg, AdultPos, AdultNeg, AdventurePos, AdventureNeg, AnimationPos, Anim ationneg, ComedyPos, ComedyNeg, CrimePos, CrimeNeg, DocumentaryPos, DocumentaryNeg, Dramapos, DramaNeg, FamilyPos, FamilyNeg, FantasyPos, FantasyNeg, Film NoirPo s, Film No irne g, HorrorP os, HorrorNe g, Musica lpo s, MusicalNeg, MysteryPos, MysteryNeg, RomancePos, Rom anceneg, SciFiPos, SciFiNeg, ShortPos, ShortNeg, ThrillerPos, ThrillerNeg, UndefinedPos, UndefinedNeg, WarPos, WarNeg, WesternPos, WesternNeg 6.3 Σχεσιακό Μοντέλο της βάσης δεδοµένων Το σχεσιακό µοντέλο µίας βάσης δεδοµένων προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτωνσχέσεων της βάσης και αποτελεί το ενδιάµεσο βήµα µεταξύ σχεδίασης και υλοποίησης. Στο βήµα αυτό καθορίζονται οι πίνακες που θα έχει η βάση καθώς και όλα τα γνωρίσµατα του κάθε πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από τις πληθικότητες των 21

22 σχέσεων. Το σχεσιακό µοντέλο αναπαριστά τη πληροφορία µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο αυτή αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων και για το λόγο αυτό αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον προγραµµατιστή. Παρακάτω φαίνεται το σχεσιακό µοντέλο για το MRS. Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης εδοµένων του MRS users login password sex dob privilege secrquest movie mid title image pyear description director imdb_rating imdb image_local userprofiler login ActionPos ActionNeg AdultPos AdultNeg AdventurePos AdventureNeg AnimationPos AnimationNeg ComedyPos ComedyNeg CrimePos CrimeNeg DocumentaryPos DocumentaryNeg DramaPos DramaNeg FamilyPos FamilyNeg FantasyPos FantasyNeg FilmNoirPos FilmNoirNeg HorrorPos HorrorNeg MusicalPos MusicalNeg MysteryPos MysteryNeg RomancePos RomanceNeg SciFiPos SciFiNeg ShortPos ShortNeg ThrillerPos ThrillerNeg UndefinedPos UndefinedNeg WarPos WarNeg WesternPos WesternNeg unregvotes mid vote votes login mid vote genre mid gname 22

23 6.4 Στιγµιότυπο της υλοποιηµένης βάσης δεδοµένων Παρακάτω φαίνεται το σχήµα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος, το οποίο έχει προκύψει από το σχεσιακό µοντέλο της βάσης δεδοµένων που µελετήσαµε προηγουµένως. Το σχήµα της βάσης δεδοµένων του MRS συστήµατος Πηγή: MSSQLServer2000 Παρακάτω φαίνεται το σχήµα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος MRS αλλά αυτή τη φορά φαίνονται και οι τύποι του κάθε γνωρίσµατος, καθώς και αν επιτρέπεται να παίρνει το γνώρισµα τιµές NULL. Το σχήµα της βάσης δεδοµένων του MRS συστήµατος και οι τύποι των γνωρισµάτων 23

24 Πηγή: MSSQLServer

25 7. Λειτουργίες Συστήµατος 7.1 Login Το σύστηµα υποστηρίζει τη δηµιουργία λογαριασµών από τον χρήστη. Η διαδικασία εισόδου είναι η διαδικασία που επιτρέπει στον χρήστη να γίνει αναγνωρίσιµος από το σύστηµα (Σχεδιάγραµµα 1). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα. Εάν ο χρήστης δεν είναι ήδη εγγεγραµµένος µέσω της διαδικασίας αυτής µπορεί να εγγραφεί στο σύστηµα. Επίσης εάν είναι ήδη εγγεγραµµένος αλλά έχει ξεχάσει το µυστικό του κωδικό µπορεί εύκολα να ανακτήσει το παλιό του κωδικό. (Σχεδιάγραµµα 1) 7.2 My Profile Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο χρήστης έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Από τη σελίδα αυτή έχει τη δυνατότητα: να αλλάξει τις αρχικές πληροφορίες που είχε δώσει στο σύστηµα για το προφίλ του να δει ένα ιστορικό µε τις ταινίες που έχει ψηφίσει και εάν επιθυµεί να αλλάξει κάποια παλιότερη βαθµολογία του (Σχεδιάγραµµα 2) 25

26 (Σχεδιάγραµµα 2) να δει γραφικά την δραστηριότητά του στο σύστηµα, δηλαδή να δει την κατανοµή των ψήφων του σε απόλυτες και σχετικές τιµές, τον συνολικό αριθµό των ψήφων του, καθώς και το µέσο όρο της βαθµολογίας του (Σχεδιάγραµµα 3) (Σχεδιάγραµµα 3) 26

27 7.3 Browse Movies Η διαδικασία περιήγησης επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί ανάµεσα στις ταινίες ώστε να ενηµερωθεί για τις ταινίες που τον ενδιαφέρουν. Η περιήγηση είναι δυνατή µε διάφορους τρόπους ούτως ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η εύρεση κάποιας συγκεκριµένης ταινίας από έναν χρήστη, αλλά συγχρόνως να είναι λειτουργική για τον χρήστη που θέλει να δει ένα σύνολο από ταινίες (Σχεδιάγραµµα 4). Η περιήγηση µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: Με βάση την κατηγορία Με βάση το έτος έκδοσης Με βάση το όνοµα Αλφαβητικά Με βάση το όνοµα µε βοήθεια µηχανής αναζήτησης (Σχεδιάγραµµα 4) Καθώς ο χρήστης επιλέγει κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, µία σειρά από ταινίες εµφανίζονται οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια της αρχικής επιλογής του. Έπειτα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει για ποια συγκεκριµένη ταινία θέλει να δει λεπτοµέρειες. Τελικά η περιήγηση καταλήγει σε σελίδα αφιερωµένη σε µία συγκεκριµένη ταινία (Σχεδιάγραµµα 5). Στη σελίδα αυτή δίνεται πληροφορία σχετικά µε: Το όνοµα της ταινίας Το poster της ταινίας Τον σκηνοθέτη της ταινίας 27

28 Περιγραφή της ταινίας Κατηγορίες στις οποίες ανήκει αυτή η ταινία Έτος έκδοσης της ταινίας Βαθµολογία που δίνει το IMDB για αυτήν την ταινία Βαθµολογία που δίνει το MRS για αυτήν την ταινία Αναφορά-Σύνδεσµος στην επίσηµη σελίδα του IMDB για αυτή την ταινία (Σχεδιάγραµµα 5) 7.4 Rate Movies Η λειτουργία της βαθµολόγησης των ταινιών είναι µία από τις σηµαντικότερες διαδικασίες του συστήµατος. Η διαδικασία αυτή έχει την ίδια ακριβώς δοµή µε τη διαδικασία περιήγησης για να είναι πιο λειτουργική προς τον χρήστη. Έτσι λοιπόν καθώς κάποιος επιλέγει να αρχίσει να βαθµολογεί ταινίες µπορεί να περιηγηθεί στις ταινίες µε τους εξής τρόπους: Με βάση την κατηγορία Με βάση το έτος έκδοσης Με βάση το όνοµα Αλφαβητικά Με βάση το όνοµα µε βοήθεια µηχανής αναζήτησης Αυτό που διαφοροποιεί την λειτουργία αυτή από τη λειτουργία περιήγησης είναι ότι ο χρήστης τώρα σε κάθε βήµα έχει τη δυνατότητα βαθµολόγησης των ταινιών που βλέπει. 28

29 Η κλίµακα της βαθµολογίας ξεκινάει από το 1 το οποίο είναι η µικρότερη βαθµολογία την οποία µπορεί να βάλει σε µία ταινία ο χρήστης και φτάνει µέχρι το 10 το οποίο είναι η µεγαλύτερη βαθµολογία που µπορεί να πάρει µία ταινία (Σχεδιάγραµµα 6). (Σχεδιάγραµµα 6) Για να διατηρηθεί η αξιοπιστία του συστήµατος κάθε χρήστης µπορεί µόνο µία φορά να ψηφίσει µία ταινία. Εάν ψηφίσει µία ταινία την οποία είχε ψηφίσει στο παρελθόν η ψήφος του ανανεώνεται, ισχύει δηλαδή η καινούρια ψήφος. ίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να βαθµολογήσει µία-µία τις ταινίες ή ακόµη και πολλές µαζί. Έτσι απλοποιείται κατά πολύ η διαδικασία της βαθµολόγησης η οποία είναι απαραίτητη για να εµπλουτιστεί το προφίλ του χρήστη. Μία πολύ σηµαντική διαδικασία η οποία εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της βαθµολόγησης είναι η διαδικασία της πρόβλεψης ψήφου. 7.5 Rating Prediction Η διαδικασία πρόβλεψης ψήφου είναι ενσωµατωµένη στη διαδικασία βαθµολόγησης και είναι µία από τις σηµαντικότερες του συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτήν το σύστηµα είναι σε θέση να προβλέψει τη ψήφο του χρήστη για µία ταινία εάν αυτός δεν την έχει ήδη ψηφίσει και εάν ένας ικανοποιητικός αριθµός άλλων χρηστών την έχουν ψηφίσει 29

30 (Σχεδιάγραµµα 7). Η διαδικασία πρόβλεψης ψήφου χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο πρόβλεψης ψήφου ο οποίος αναλύεται παρακάτω. (Σχεδιάγραµµα 7) 7.6 Recommendations Η διαδικασία των συστάσεων είναι η πιο σηµαντική διαδικασία του συστήµατος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει συστάσεις από το σύστηµα για το ποιες ταινίες θα του αρέσουν. Υπάρχουν τρεις µέθοδοι δηµιουργίας συστάσεων (Σχεδιαγράµµατα 8,9). Η πρώτη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από µη εγγεγραµµένους χρήστες και στηρίζεται στην λογική να προτείνει ταινίες οι οποίες έχουν το µεγαλύτερο µέσο όρο, ο οποίος προκύπτει από επεξεργασία των ψήφων που έχουν πάρει οι ταινίες από εγγεγραµµένους και µη εγγεγραµµένους χρήστες. Η δεύτερη προϋποθέτει πως ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος. Η µέθοδος αυτή γνωστή µε το όνοµα Collaborative Filtering (CF) στηρίζεται στη λογική να προτείνει στον χρήστη ταινίες τις οποίες χρήστες µε παρόµοιο προφίλ έχουν βαθµολογήσει καλά. Η µέθοδος αυτή για να συγκρίνει δύο προφίλ χρησιµοποιεί ως πληροφορία προς σύγκριση τις βαθµολογίες τις οποίες έχουν βάλει οι διάφοροι χρήστες σε κοινές ταινίες. Η τρίτη µέθοδος στηρίζεται στη λογική να προτείνει στον χρήστη ταινίες οι οποίες ανήκουν σε κατηγορίες τις οποίες ο χρήστης προτιµάει, δηλαδή κατηγορίες στις οποίες ανήκαν ταινίες που στο παρελθόν ο χρήστης βαθµολόγησε θετικά. 30

31 Η δεύτερη και η τρίτη µέθοδος προϋποθέτουν ο χρήστης να είναι εγγεγραµµένος αφού στηρίζουν τα αποτελέσµατά τους στα προφίλ τους. (Σχεδιάγραµµα 8) (Σχεδιάγραµµα 9) 7.7 Find Buddies Η διαδικασία εύρεσης φίλων επιτρέπει σε ένα χρήστη να γνωρίζει µε ποιους άλλους χρήστες τους συστήµατος ταιριάζει, δηλαδή µε ποιων χρηστών το προφίλ ταιριάζει το δικό του προφίλ. Επειδή για τον υπολογισµό της συσχέτισης δύο προφίλ υπάρχουν 31

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Θέμα; «Σχεδίαση και ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων σε Web περιβάλλον για την δήλωση των εργαστηρίων των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015 Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2 Διδάσκων: E. Μαρκάκης Ταξινόµηση και Ουρές Προτεραιότητας Σκοπός της 2 ης εργασίας είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015

ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 ΠΜΣ 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 19 Ιουλίου 2015 Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη των λειτουργιών προσφοράς/ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! Κατανομή μονάδων: 40 μονάδες το 1 ο Θέμα, από 20 τα υπόλοιπα τρία. Μην χαίρεστε όμως γιατί η «καθαρή» θεωρία περιορίζεται συνήθως- σε 5 ερωτήσεις σωστού ή λάθους και σε 1-2 ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα