ιπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθµων υλοποίησης εξατοµικευµένων συστάσεων προς χρήστες µε βάση τις προτιµήσεις τους και χρησιµοποίηση τους για σχηµατισµό εικονικών κοινοτήτων στο ιαδίκτυο & Ανάπτυξη του συστήµατος MRS (Movie Recommendation System) για εφαρµογή των αλγορίθµων στην περιοχή ενδιαφέροντος «ταινίες κινηµατογράφου» Παπαγγελής Εµµανουήλ [A.M. 1055] Επιβλέπων Καθηγητής Πλεξουσάκης ηµήτρης Ηράκλειο, Οκτώβριος 2002

2 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγικά 6 2. Περιγραφή 7 3. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν Apache Web Server PHP Scripting Language MSSQL Server 2000 (Personal Edition) Αρχιτεκτονική συστήµατος Μοντέλο Πελάτη / Εξυπηρετητή (Client/Server Μοντέλο) Τεχνική Λεξικογραφικής Ανάλυσης (Parsing technique) Περιορισµοί ιαδικτύου Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών Συστήµατος Εισαγωγικά Sessions Database Class Graph Class Function Library Template File Cascade Style Sheet File Configuration File ιαφορετικοί Ρόλοι Χρηστών (Εγγεγραµµένος, Μη-Εγγεγραµµένος, ιαχειριστής) Σχεδίαση Βάσης Περιγραφή Σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων Βάσης εδοµένων Σχεσιακό Μοντέλο της βάσης δεδοµένων Στιγµιότυπο της υλοποιηµένης βάσης δεδοµένων Λειτουργίες Συστήµατος Login My Profile Browse Movies Rate Movies Rating Prediction Recommendations Find Buddies 31 3

4 7.8 Communities Imdb Statistics Query Tool Logout Αλγόριθµοι Υλοποίησης Συστάσεων Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων 2 (Collaborative Filtering) Αλγόριθµος Υλοποίησης Συστάσεων Ανάλυση και συµπεράσµατα από την εφαρµογή των αλγορίθµων συστάσεων_ Θέµατα απόδοσης και αξιοπιστίας αλγορίθµων Άλλοι αλγόριθµοι Αλγόριθµος Πρόβλεψης Ψήφου Αλγόριθµος εύρεσης «φίλων» µε βάση τις προτιµήσεις σε κατηγορίες ταινιών Αλγόριθµος εύρεσης χρηστών που ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια (φίλτρα) όσον αφορά τις προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες ταινιών Κοινότητες χρηστών και βαθµός συνοχής κοινότητας Μελλοντικές Επεκτάσεις 51 Παράρτηµα Α (Ενδεικτικός Κώδικας) 52 A1. Η κλάση που υλοποιεί τις διάφορες συναλλαγές µε τη βάση 52 A2. Το αρχείο διαµόρφωσης (configuration file) 55 A3. Συνάρτηση συντακτικής ανάλυσης σελίδων του IMDB (IMDB parser) 56 A4. Υπολογισµός της βαθµολογίας MRS 58 A5. Αλγόριθµος υλοποίησης πρώτης µεθόδου συστάσεων 59 A6. Υπολογισµός συντελεστή συσχέτισης Pearson (Pearson Correlation Coefficient) 60 A7. Αλγόριθµος Υπολογισµού Συσχέτισης δύο Προφίλ µε βάση τις βαθµολογήσεις τους 61 A8. Αλγόριθµος Υπολογισµού Συσχέτισης δύο Προφίλ µε βάση τις προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες 62 A9. Αλγόριθµος εύρεσης φίλων µε βάση τις προτιµήσεις τους σε κατηγορίες ταινιών 62 A10. Αλγόριθµος υπολογισµού δεύτερης µεθόδου συστάσεων (Collaborative Filtering) 63 A11. Αλγόριθµος υλοποίησης της τρίτης µεθόδου συστάσεων 65 A12. Αλγόριθµος που επιστρέφει το ποσοστό της θετικής προτίµησης ενός χρήστη σε µία κατηγορία ταινίας 68 A13. Αλγόριθµος που υπολογίζει εάν ένας χρήστης ικανοποιεί τα κριτήρια του φιλτραρίσµατος ή όχι 68 4

5 A14. Αλγόριθµος Υπολογισµού Πρόβλεψης ψήφου 69 A15. Υπολογισµός της δραστηριότητας του χρήστη (κατανοµή των ψήφων) 71 Πίνακας ιαγραµµάτων 73 Βιβλιογραφία 74 Βιβλία 74 ηµοσιεύσεις 74 ιαδικτυακές Πηγές 76 5

6 1. Εισαγωγικά Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ συχνά λόγος για συστήµατα συστάσεων (recommendation systems). Τα συστήµατα αυτά απασχόλησαν στο παρελθόν και απασχολούν ακόµη ερευνητές καθώς και εµπορικές δραστηριότητες. Σήµερα µε την ολοένα και µεγαλύτερη εισροή δεδοµένων στον παγκόσµιο ιστό και µε την εκθετική αύξηση του όγκου πληροφορίας την οποία δέχεται ο χρήστης τα συστήµατα αυτά αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Ο σκοπός της ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων είναι η επιλεκτική προώθηση πληροφορίας στο χρήστη µε κύριο γνώµονα την προσωπικότητα του. Μέσα από τις επιλογές του χρήστη το σύστηµα αποκτάει γνώση για την ιδιαιτερότητα του και εκµεταλλευόµενο τη γνώση αυτή µπορεί να του κάνει συστάσεις. ιάφορες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για συστήµατα συστάσεων κάνουν χρήση αλγορίθµων οι οποίοι υπολογίζουν το βαθµό συσχέτισης των προφίλ χρηστών. Με τον τρόπο αυτό όµως υπονοείται η δηµιουργία εικονικών κοινοτήτων, δηλαδή οµάδων χρηστών µε παρόµοιο προφίλ. Η εργασία αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη αλγορίθµων και τεχνικών για δηµιουργία συστάσεων, για ταινίες του κινηµατογράφου, στον χρήστη καθώς επίσης την δηµιουργία δυναµικών κοινοτήτων χρηστών. 6

7 2. Περιγραφή Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε ένα σύστηµα συστάσεων για ταινίες κινηµατογράφου. Ο τοµέας αυτός πέρα από το ότι αποτελεί από µόνος του πόλο έλξης χρηστών καθώς είναι γνωστό ότι οι φίλοι του κινηµατογράφου είναι από τις πιο δραστήριες κοινότητες στον πραγµατικό κόσµο, αλλά και στο ιαδίκτυο, µπορεί και συµπεριλαµβάνει χαρακτηριστικά κατάλληλα για ερευνητική δουλειά (κατηγοριοποιήσεις, έννοια της βαθµολόγησης, έννοια των προφίλ). Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκε ένας δικτυακός τόπος µέσα από τον οποίο κάποιος µπορεί να περιηγηθεί ανάµεσα στις ταινίες και να διαβάσει περιγραφές για αυτές, µπορεί να ψηφίσει ταινίες συµβάλλοντας ενεργά στην διαµόρφωση των βαθµολογιών, µπορεί να πάρει συστάσεις για το ποιες ταινίες αξίζει να δει. Ένας από τους βασικούς διαχωρισµούς τους οποίους κάνει το σύστηµα είναι µεταξύ µελών και µη µελών. Όταν ένας χρήστης γίνεται µέλος του συστήµατος τότε άµεσα ο ρόλος του γίνεται πιο ουσιαστικός. Η αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα είναι πιο ουσιαστική γιατί πλέον είναι αναγνωρίσιµος και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να εκµεταλλευτεί την οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από τη δραστηριότητα του ώστε να κατανοήσει στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις ιδιαιτερότητές του. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα βελτιώνει τις συστάσεις που κάνει προς τον χρήστη µε άµεσο όφελος για αυτόν. Όµως το ότι ένας χρήστης επιλέγει να γίνει µέλος σηµαίνει επιπλέον ότι η άποψη του ακριβώς επειδή δεν είναι ανώνυµη έχει µεγαλύτερο βάρος. Ο χρήστης µέλος πλέον µπορεί να καθορίζει ουσιαστικά την βαθµολογία των ταινιών. Αποτέλεσµα του να είναι κάποιος µέλος της κοινότητας είναι να µπορεί να βρει φίλους οι οποίοι έχουν παρόµοιες προτιµήσεις στις ταινίες του κινηµατογράφου και να γίνεται δέκτης διαφόρων τρόπων συστάσεων, οι οποίοι τελικά καταλήγουν στο να προτείνουν ταινίες στον χρήστη που πραγµατικά αυτός θα ήθελε να δει. Ακόµη µπορεί γραφικά να δει τη δραστηριότητα του, όσον αφορά την κατανοµή των ψήφων που έχει δώσει, καθώς και το ιστορικό της βαθµολογίας. Επιτακτική ήταν επίσης η ανάπτυξη κάποιων λειτουργιών για την εύκολη διαχείριση του συστήµατος αλλά και για την διευκόλυνση της παρακολούθησης της κίνησης στο δικτυακό τόπο η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την ανάπτυξη ενός λογαριασµού 7

8 διαχείρισης του συστήµατος την οποία µπορεί να ελέγχει µόνο όποιος έχει τα κατάλληλα προνόµια (privileges). Η εργασία αυτή επιδιώκει να έχει διπλό ρόλο. Πρώτα να αποτελέσει πεδίο ερευνητικής δουλειάς για τον τρόπο µε τον οποίο από τη δραστηριότητα ενός χρήστη µπορεί να αναπτυχθεί το προφίλ του και αυτό να αποτελέσει αντικείµενο ανάλυσης για τη δηµιουργία εξατοµικευµένων συστάσεων, δεύτερον να αποτελέσει έναν ευχάριστο τόπο στον οποίο κάποιος µπορεί έγκυρα να ενηµερωθεί για τις ταινίες που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να αναπτύξει φιλίες µε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 8

9 3. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν Το Movie Recommendation System (MRS) είναι ένα online-σύστηµα. Η δηµιουργία του στηρίχτηκε σε σύγχρονες τεχνολογίες για δηµιουργία συστηµάτων για το ιαδίκτυο. Αναλυτικά Χρησιµοποιήθηκαν: Apache Web Server PHP Scripting Language MSSQL Server 2000 (Personal Edition) 3.1 Apache Web Server Ο Apache HTTP Server είναι ο δηµοφιλέστερος web server στο ιαδίκτυο από τον Απρίλιο του 1996, συγκεντρώνοντας σήµερα πάνω από το 60% του συνόλου. Ο Apache HTTP Server αποτελεί µία προσπάθεια ανάπτυξης και συντήρησης ενός ανοικτού-κώδικα HTTP server για σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα όπως, Unix και Windows NT. Ο σκοπός της προσπάθειας είναι να αναπτυχθεί ένας ασφαλής, αποδοτικός και επεκτάσιµος server ο οποίος να µπορεί να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες µε βάση τα υπάρχοντα HTTP standards. Παρακάτω φαίνεται η δηµοτικότητα του Apache Web Server έναντι των υπολοίπων web servers. Server July 2002 July 2002 June 2002 June 2002 Growth Count % Count % % Apache % % -3.92% IIS % % -4.41% IIS % % 0.41% Apache % % % Netscape-Ent % % -6.63% πηγή: 3.2 PHP Scripting Language Η PHP η οποία είναι συντοµογραφία του PHP: Hypertext Preprocessor είναι µία ευρέως διαδεδοµένη γενικού σκοπού γλώσσα προγραµµατισµού η οποία είναι κατάλληλη για ανάπτυξη δικτυακών τόπων αφού µπορεί να ενσωµατωθεί σε σελίδες HTML. Το συντακτικό της ενσωµατώνει χαρακτηριστικά από τις γλώσσες C, Java και Perl. Ο βασικός σκοπός της γλώσσας είναι να επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 9

10 γράφουν γρήγορα δυναµικές σελίδες για το ιαδίκτυο, αλλά είναι κατάλληλη και για άλλα πράγµατα. Παρακάτω παραθέτονται κάποια στοιχεία σχετικά µε το πόσο διαδεδοµένη είναι η php σύµφωνα µε έγκριτους φορείς Χρήση της php µέχρι τον Ιούλιο του 2002 πηγή: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα πιο δηµοφιλή modules για τον Apache: Module July 2002 July 2002 June 2002 June 2002 Growth Count % Count % % PHP Perl OpenSSL mod_ssl FrontPage πηγή: Η ανάπτυξη της php ως module του apache 10

11 πηγή: Παρακάτω φαίνεται η δηµοτικότητα της php σε σχέση µε τις υπόλοιπες διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού, καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης σε βάθος χρόνου ένα έτος. Position Delta 12 months Programming Language Ratings Delta 12 months 1 Java % 2 C % 3 C % 4 Perl % 5 Basic % 6 HTML % 7 PHP % 8 SQL % 9 Delphi/Pascal % 10 XML % 11 C# % 12 JavaScript % 13 Python % 14 Fortran % 15 COBOL % 16 Lisp % 17 Prolog % 18 Awk % 19 Scheme % 20 Ada % πηγή: 11

12 Η δηµοτικότητα και ο ρυθµός ανάπτυξης των γλωσσών ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών πηγή: Language October 2000 March 2002 Growth Share PHP 157,470 7,549, % 30% asp 3,166,710 11,958, % 48% jsp 24, , % 2% cfm 936,223 4,950, % 20% πηγή: 3.3 MSSQL Server 2000 (Personal Edition) Ο Microsoft SQL Server 2000 (MSSQLServer2000) είναι ένα από τα καλύτερα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Τα συστήµατα αυτά είναι σηµαντικά στην ανάπτυξη συστηµάτων που απαιτούν την ύπαρξη βάσης δεδοµένων. Βασικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα συστήµατα αυτά είναι: Ορισµός δεδοµένων Χειρισµός δεδοµένων Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδοµένων Ανάκαµψη και ταυτοχρονισµός Λεξικό δεδοµένων Απόδοση 12

13 4. Αρχιτεκτονική συστήµατος 4.1 Μοντέλο Πελάτη / Εξυπηρετητή (Client/Server Μοντέλο) Το Client/Server µοντέλο είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα µοντέλα στο ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε αυτό πολλοί πελάτες (clients) εξυπηρετούνται από έναν εξυπηρετητή (server). Το µοντέλο αυτό ταιριάζει στις online εφαρµογές όπου πολλοί χρήστες µε τη βοήθεια του browser ζητάνε πληροφορίες από ένα συγκεκριµένο δικτυακό τόπο. Στην προκειµένη περίπτωση οι browsers είναι οι clients και ο τόπος είναι ο server. Παρακάτω φαίνεται η αρχιτεκτονική του µοντέλου Client/Server. Στη µεριά του server υπάρχουν τρία επίπεδα οργάνωσης. Το επίπεδο της βάσης δεδοµένων (Database Layer), το επίπεδο των εφαρµογών (Application Layer), το επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer). Στο µοντέλο αυτό όλη η επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται από τον server. Αρχιτεκτονική του Client/Server Μοντέλου 13

14 Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πως µπορεί µία βάση δεδοµένων να ενσωµατωθεί σε ένα client/server µοντέλο για τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου. Στο µοντέλο αυτό όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου βρίσκονται στον server. Τα αρχεία αυτά µπορεί να είναι HTML σελίδες, κώδικας, cascading style sheets (css) αρχεία, φωτογραφίες, βάση δεδοµένων. Όταν στον server έρθει µία αίτηση για µία PHP σελίδα, εκτελείται ο κώδικας και τα αποτελέσµατά του εµφανίζονται στον client µέσω του browser του server. Ο PHP κώδικας χρησιµοποιείται για να παράγει δυναµικές σελίδες HTML. Για να παραχθεί µία δυναµική σελίδα πολλές φορές ο PHP κώδικας εκτελεί επερωτήσεις σε βάση δεδοµένων και συνδυάζει τα αποτελέσµατα της επερώτησης µε φωτογραφίες και πληροφορία από τα css (cascading style sheets) αρχεία για να δηµιουργήσει την τελική σελίδα HTML την οποία θα δείξει στον client. 14

15 Ενσωµάτωση Βάσης εδοµένων στο Client/Server Μοντέλο πηγή: 4.2 Τεχνική Λεξικογραφικής Ανάλυσης (Parsing technique) Το MRS (Movie Recommendation System) χρησιµοποιεί πληροφορία η οποία παρέχεται από τον δικτυακό τόπο του IMDB (Internet Movie Data Base, Θα ήταν πολύ δύσκολο η πληροφορία αυτή να εισάγεται στη βάση δεδοµένων του MRS χειρονακτικά. Για το λόγο αυτό προέκυψε η ανάγκη αυτόµατης ανανέωσης της πληροφορίας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της λεξικογραφικής ανάγνωσης / ανάλυσης (parsing). Σύµφωνα µε τη τεχνική αυτή οι σελίδες του IMDB αναλύονται λεξικογραφικά και η χρήσιµη πληροφορία αποθηκεύεται στην τοπική βάση δεδοµένων του MRS. Με τον τρόπο αυτό λύθηκε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα του MRS, αυτό της ανανέωσης και συντήρησης της πληροφορίας. [Α3] 4.3 Περιορισµοί ιαδικτύου 15

16 Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν όλα τα online συστήµατα είναι να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών για γρήγορα αποτελέσµατα στις αιτήσεις που κάνουν. Αν και πολλές φορές υπεύθυνο για τέτοια προβλήµατα είναι το ίδιο το εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου, ο υπεύθυνος ανάπτυξης συστηµάτων θα πρέπει να προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατό πιο αποδοτικό το σύστηµά του. Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση ενός online συστήµατος είναι τα εξής: Μέγεθος HTML σελίδας Μέγεθος εικόνων που χρησιµοποιούνται στο layout Χρόνος απόκτησης των δεδοµένων Χρόνος επεξεργασίας των δεδοµένων Στο MRS γίνεται χρήση πολύπλοκων αλγορίθµων για να µπορέσει το σύστηµα να προτείνει ταινίες στον χρήστη. Η απόδοση των αλγόριθµων αυτών εξαρτάται άµεσα από το πλήθος των χρηστών και από το πλήθος των ταινιών που υπάρχουν στη βάση. Απαίτηση του συστήµατος είναι οι αλγόριθµοι αυτοί να είναι ικανοποιητικά γρήγοροι, και το πλήθος των απαντήσεων το οποίο δίνουν να είναι περιορισµένο έτσι ώστε ο χρήστης να λαµβάνει γρήγορα τις συστάσεις του συστήµατος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έγινε µεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε το MRS να συνδυάζει µε τον καλύτερο τρόπο γρήγορο κατέβασµα των σελίδων και καλή σχεδίαση. Σε µεγάλο βαθµό το MRS σύστηµα είναι συναφές µε τις αρχές που ορίζει ο τοµέας της επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής για την ανάπτυξη διεπαφών. 16

17 5. Ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών Συστήµατος 5.1 Εισαγωγικά Βασικής σηµασίας είναι η προσπάθεια που έγινε το MRS (Movie Recommendation System) να δοµηθεί έτσι ώστε να είναι: εύκολα επεκτάσιµο εύκολα συντηρήσιµο ασφαλές αποδοτικό εύκολα µεταφέρσιµο σε άλλη βάση δεδοµένων (αντί MSSQL) εύκολα µεταφέρσιµο σε άλλη περιοχή ενδιαφέροντος (εκτός ταινίες κινηµατογράφου) Παρακάτω αναλύονται διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά και αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την ανάπτυξη του, ούτως ώστε το σύστηµα να εξυπηρετεί τις παραπάνω απαιτήσεις. 5.2 Sessions Τα sessions είναι µία γνωστή τεχνική η οποία χρησιµοποιείται κατά την ανάπτυξη εφαρµογών στο ιαδίκτυο. Επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση πληροφορίας στον browser του χρήστη µε αποτέλεσµα να είναι εύκολη η εξατοµίκευση ορισµένων διεργασιών. Για την αύξηση της απόδοσης και της ασφάλειας καθώς και για την ευκολία ανάπτυξης κρίθηκε απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί η τεχνική αυτή στο MRS σύστηµα. 5.3 Database Class To MRS είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Για λόγους ασφαλείας αλλά και επεκτασιµότητας κρίθηκε αναγκαίο όλες οι συναλλαγές µε τη βάση να γίνονται µε τη βοήθεια µίας κλάσης. Με τον τρόπο αυτό κρίσιµη πληροφορία, όπως κωδικοί πρόσβασης στην βάση δεδοµένων δεν βρίσκονται εκτεθειµένοι. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως µε τη χρήση της κλάσης αυτής το σύστηµα παραµένει ανεξάρτητο από τη βάση δεδοµένων την οποία χρησιµοποιεί, δηλαδή µπορεί εύκολα το σύστηµα να µεταφερθεί σε άλλη βάση δεδοµένων. [A1] 17

18 5.4 Graph Class Στο σύστηµα ουσιαστικό ρόλο παίζουν οι γραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες δηµιουργούνται δυναµικά και αφορούν την κατανοµή των ψήφων [Α15]. Τα γραφήµατα αυτά δηµιουργούνται µε τη βοήθεια µίας κλάσης γραφηµάτων. 5.5 Function Library Όλες οι συναρτήσεις οι οποίες γράφηκαν κατά την ανάπτυξη του συστήµατος βρίσκονται συγκεντρωµένες σε ένα αρχείο. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης συναρτήσεων έλυσε πολλά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά καλής δόµησης του τόπου. 5.6 Template File Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά σχεδίασης του τόπου αποτελεί η ύπαρξη αρχείου template. Με τη βοήθεια του αρχείου αυτού κάθε σελίδα δεν χρειάζεται να φτιαχτεί από την αρχή. Το περίγραµµα του τόπου είναι ένα και χρησιµοποιείται σε όλες τις σελίδες. Με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να γίνει στον δικτυακό τόπο και αφορά όλες τις σελίδες αρκεί να γίνει µόνο σε αυτό το αρχείο και η αλλαγή θα εφαρµοστεί σε όλες τις σελίδες. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε εύκολα αναπτυχθεί µία υπηρεσία στην οποία ο χρήστης επιτρέπει τον τρόπο εµφάνισης της σελίδας. (personalization) 5.7 Cascade Style Sheet File Τα css αρχεία (cascade style sheet) είναι µία τεχνική µε την οποία ο προγραµµατιστής µπορεί να ελέγχει τα γνωρίσµατα διαφόρων αντικειµένων της σελίδας µέσα από ένα αρχείο το οποίο ενσωµατώνεται σε όλες τις σελίδες. Έτσι η εµφάνιση των σελίδων µπορεί εύκολα να αλλάξει, αλλάζοντας µόνο αυτό το αρχείο. 5.8 Configuration File Κατά την ανάπτυξη του συστήµατος προέκυψε η ανάγκη της δηµιουργίας ενός αρχείου διαµόρφωσης (configuration file) µέσα από το οποίο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει κάποιες µεταβλητές του συστήµατος (global variables) επηρεάζοντας την εµφάνιση του τόπου (layout), αλλά και τις παραµέτρους των αλγορίθµων(π.χ. τα όρια ποιότητας). [A2] 18

19 5.9 ιαφορετικοί Ρόλοι Χρηστών (Εγγεγραµµένος, Μη-Εγγεγραµµένος, ιαχειριστής) Το σύστηµα MRS υποστηρίζει τριών ειδών χρήστες: Μη-εγγεγραµµένους Εγγεγραµµένους ιαχειριστές Ανάλογα µε το ρόλο του καθενός το σύστηµα του δίνει διαφορετικές δυνατότητες. Ο µη-εγγεγραµµένος χρήστης δεν είναι αναγνωρίσιµος από το σύστηµα µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να γίνει δέκτης εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Καθώς δεν είναι αναγνωρίσιµος το σύστηµα υποτιµάει το ρόλο του στον καθορισµό βαθµολογιών δίνοντας µεγαλύτερο βάρος στις ψήφους εγγεγραµµένων χρηστών και αυτό για λόγους αξιοπιστίας. Επίσης υποστηρίζεται και ο ρόλος του διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του ορισµένα εργαλεία παρακολούθησης του δικτυακού τόπου, καθώς και επίβλεψης για το αν όλα λειτουργούν κανονικά. 19

20 6. Σχεδίαση Βάσης 6.1 Περιγραφή Ο µεγάλος όγκος πληροφορίας την οποία χρησιµοποιεί το σύστηµα MRS βρίσκεται αποθηκευµένος σε µία βάση δεδοµένων. Η βάση είναι σε κανονική µορφή Boyce- Codd. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στο να εξυπηρετεί η βάση µε τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργίες που αναπτύχθηκαν, αλλά και να είναι απλή και εύκολα επεκτάσιµη. Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης µε τις πληθικότητες, το σχεσιακό µοντέλο που προκύπτει καθώς και στιγµιότυπο της βάσης όπως αυτό τελικά είναι υλοποιηµένο. Τα στοιχεία που κρατούνται στη βάση είναι οι χρήστες, οι ταινίες, το προφίλ των χρηστών, οι ψήφοι που έχει δώσει κάποιος χρήστης, οι ψήφοι που έχει πάρει µία ταινία. Οι οντότητες που προκύπτουν είναι: Οι χρήστες Οι ταινίες Τα προφίλ των χρηστών Οι µεταξύ τους σχέσεις είναι: Ένας χρήστης έχει προφίλ Ένας χρήστης ψηφίζει µία ταινία Επίσης από τα πλειότιµα γνωρίσµατα της οντότητας «movie» προκύπτουν οι σχέσεις: Μία ταινία ανήκει σε κατηγορίες Μία ταινία παίρνει ψήφους από µη εγγεγραµµένους χρήστες Παρακάτω αναλύεται το σχεσιακό µοντέλο το οποίο προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης. 6.2 Σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων Βάσης εδοµένων To σχήµα Οντοτήτων-Σχέσεων (ER) αποτελεί έναν εύχρηστο τρόπο περιγραφής µίας βάσης δεδοµένων. Το ER διευκολύνει τη διαδικασία δηµιουργίας του σχεσιακού µοντέλου της βάσης δεδοµένων και επιτρέπει τη γρήγορη κατανόηση από τον 20

21 προγραµµατιστή της οργάνωσης του τόπου. Παρακάτω φαίνεται το σχεσιακό µοντέλο το οποίο προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της βάσης του MRS. ιάγραµµα Οντοτήτων-Σχέσεων του MRS MOVIE RECOMMENDATION SCHEMA ENTITY - RELATIONSHIP DATABASE SCHEMA dob privilege title image pyear description secrquest mid director sex imdb_rating password login users (1,1) (0,N) votes (0,N) movie imdb image_local genre have unregvotes (1,1) userprofiler login, ActionPos, ActionNeg, AdultPos, AdultNeg, AdventurePos, AdventureNeg, AnimationPos, Anim ationneg, ComedyPos, ComedyNeg, CrimePos, CrimeNeg, DocumentaryPos, DocumentaryNeg, Dramapos, DramaNeg, FamilyPos, FamilyNeg, FantasyPos, FantasyNeg, Film NoirPo s, Film No irne g, HorrorP os, HorrorNe g, Musica lpo s, MusicalNeg, MysteryPos, MysteryNeg, RomancePos, Rom anceneg, SciFiPos, SciFiNeg, ShortPos, ShortNeg, ThrillerPos, ThrillerNeg, UndefinedPos, UndefinedNeg, WarPos, WarNeg, WesternPos, WesternNeg 6.3 Σχεσιακό Μοντέλο της βάσης δεδοµένων Το σχεσιακό µοντέλο µίας βάσης δεδοµένων προκύπτει από το διάγραµµα οντοτήτωνσχέσεων της βάσης και αποτελεί το ενδιάµεσο βήµα µεταξύ σχεδίασης και υλοποίησης. Στο βήµα αυτό καθορίζονται οι πίνακες που θα έχει η βάση καθώς και όλα τα γνωρίσµατα του κάθε πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από τις πληθικότητες των 21

22 σχέσεων. Το σχεσιακό µοντέλο αναπαριστά τη πληροφορία µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο αυτή αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων και για το λόγο αυτό αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον προγραµµατιστή. Παρακάτω φαίνεται το σχεσιακό µοντέλο για το MRS. Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης εδοµένων του MRS users login password sex dob privilege secrquest movie mid title image pyear description director imdb_rating imdb image_local userprofiler login ActionPos ActionNeg AdultPos AdultNeg AdventurePos AdventureNeg AnimationPos AnimationNeg ComedyPos ComedyNeg CrimePos CrimeNeg DocumentaryPos DocumentaryNeg DramaPos DramaNeg FamilyPos FamilyNeg FantasyPos FantasyNeg FilmNoirPos FilmNoirNeg HorrorPos HorrorNeg MusicalPos MusicalNeg MysteryPos MysteryNeg RomancePos RomanceNeg SciFiPos SciFiNeg ShortPos ShortNeg ThrillerPos ThrillerNeg UndefinedPos UndefinedNeg WarPos WarNeg WesternPos WesternNeg unregvotes mid vote votes login mid vote genre mid gname 22

23 6.4 Στιγµιότυπο της υλοποιηµένης βάσης δεδοµένων Παρακάτω φαίνεται το σχήµα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος, το οποίο έχει προκύψει από το σχεσιακό µοντέλο της βάσης δεδοµένων που µελετήσαµε προηγουµένως. Το σχήµα της βάσης δεδοµένων του MRS συστήµατος Πηγή: MSSQLServer2000 Παρακάτω φαίνεται το σχήµα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος MRS αλλά αυτή τη φορά φαίνονται και οι τύποι του κάθε γνωρίσµατος, καθώς και αν επιτρέπεται να παίρνει το γνώρισµα τιµές NULL. Το σχήµα της βάσης δεδοµένων του MRS συστήµατος και οι τύποι των γνωρισµάτων 23

24 Πηγή: MSSQLServer

25 7. Λειτουργίες Συστήµατος 7.1 Login Το σύστηµα υποστηρίζει τη δηµιουργία λογαριασµών από τον χρήστη. Η διαδικασία εισόδου είναι η διαδικασία που επιτρέπει στον χρήστη να γίνει αναγνωρίσιµος από το σύστηµα (Σχεδιάγραµµα 1). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα. Εάν ο χρήστης δεν είναι ήδη εγγεγραµµένος µέσω της διαδικασίας αυτής µπορεί να εγγραφεί στο σύστηµα. Επίσης εάν είναι ήδη εγγεγραµµένος αλλά έχει ξεχάσει το µυστικό του κωδικό µπορεί εύκολα να ανακτήσει το παλιό του κωδικό. (Σχεδιάγραµµα 1) 7.2 My Profile Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο χρήστης έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Από τη σελίδα αυτή έχει τη δυνατότητα: να αλλάξει τις αρχικές πληροφορίες που είχε δώσει στο σύστηµα για το προφίλ του να δει ένα ιστορικό µε τις ταινίες που έχει ψηφίσει και εάν επιθυµεί να αλλάξει κάποια παλιότερη βαθµολογία του (Σχεδιάγραµµα 2) 25

26 (Σχεδιάγραµµα 2) να δει γραφικά την δραστηριότητά του στο σύστηµα, δηλαδή να δει την κατανοµή των ψήφων του σε απόλυτες και σχετικές τιµές, τον συνολικό αριθµό των ψήφων του, καθώς και το µέσο όρο της βαθµολογίας του (Σχεδιάγραµµα 3) (Σχεδιάγραµµα 3) 26

27 7.3 Browse Movies Η διαδικασία περιήγησης επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί ανάµεσα στις ταινίες ώστε να ενηµερωθεί για τις ταινίες που τον ενδιαφέρουν. Η περιήγηση είναι δυνατή µε διάφορους τρόπους ούτως ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η εύρεση κάποιας συγκεκριµένης ταινίας από έναν χρήστη, αλλά συγχρόνως να είναι λειτουργική για τον χρήστη που θέλει να δει ένα σύνολο από ταινίες (Σχεδιάγραµµα 4). Η περιήγηση µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: Με βάση την κατηγορία Με βάση το έτος έκδοσης Με βάση το όνοµα Αλφαβητικά Με βάση το όνοµα µε βοήθεια µηχανής αναζήτησης (Σχεδιάγραµµα 4) Καθώς ο χρήστης επιλέγει κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, µία σειρά από ταινίες εµφανίζονται οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια της αρχικής επιλογής του. Έπειτα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει για ποια συγκεκριµένη ταινία θέλει να δει λεπτοµέρειες. Τελικά η περιήγηση καταλήγει σε σελίδα αφιερωµένη σε µία συγκεκριµένη ταινία (Σχεδιάγραµµα 5). Στη σελίδα αυτή δίνεται πληροφορία σχετικά µε: Το όνοµα της ταινίας Το poster της ταινίας Τον σκηνοθέτη της ταινίας 27

28 Περιγραφή της ταινίας Κατηγορίες στις οποίες ανήκει αυτή η ταινία Έτος έκδοσης της ταινίας Βαθµολογία που δίνει το IMDB για αυτήν την ταινία Βαθµολογία που δίνει το MRS για αυτήν την ταινία Αναφορά-Σύνδεσµος στην επίσηµη σελίδα του IMDB για αυτή την ταινία (Σχεδιάγραµµα 5) 7.4 Rate Movies Η λειτουργία της βαθµολόγησης των ταινιών είναι µία από τις σηµαντικότερες διαδικασίες του συστήµατος. Η διαδικασία αυτή έχει την ίδια ακριβώς δοµή µε τη διαδικασία περιήγησης για να είναι πιο λειτουργική προς τον χρήστη. Έτσι λοιπόν καθώς κάποιος επιλέγει να αρχίσει να βαθµολογεί ταινίες µπορεί να περιηγηθεί στις ταινίες µε τους εξής τρόπους: Με βάση την κατηγορία Με βάση το έτος έκδοσης Με βάση το όνοµα Αλφαβητικά Με βάση το όνοµα µε βοήθεια µηχανής αναζήτησης Αυτό που διαφοροποιεί την λειτουργία αυτή από τη λειτουργία περιήγησης είναι ότι ο χρήστης τώρα σε κάθε βήµα έχει τη δυνατότητα βαθµολόγησης των ταινιών που βλέπει. 28

29 Η κλίµακα της βαθµολογίας ξεκινάει από το 1 το οποίο είναι η µικρότερη βαθµολογία την οποία µπορεί να βάλει σε µία ταινία ο χρήστης και φτάνει µέχρι το 10 το οποίο είναι η µεγαλύτερη βαθµολογία που µπορεί να πάρει µία ταινία (Σχεδιάγραµµα 6). (Σχεδιάγραµµα 6) Για να διατηρηθεί η αξιοπιστία του συστήµατος κάθε χρήστης µπορεί µόνο µία φορά να ψηφίσει µία ταινία. Εάν ψηφίσει µία ταινία την οποία είχε ψηφίσει στο παρελθόν η ψήφος του ανανεώνεται, ισχύει δηλαδή η καινούρια ψήφος. ίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να βαθµολογήσει µία-µία τις ταινίες ή ακόµη και πολλές µαζί. Έτσι απλοποιείται κατά πολύ η διαδικασία της βαθµολόγησης η οποία είναι απαραίτητη για να εµπλουτιστεί το προφίλ του χρήστη. Μία πολύ σηµαντική διαδικασία η οποία εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της βαθµολόγησης είναι η διαδικασία της πρόβλεψης ψήφου. 7.5 Rating Prediction Η διαδικασία πρόβλεψης ψήφου είναι ενσωµατωµένη στη διαδικασία βαθµολόγησης και είναι µία από τις σηµαντικότερες του συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτήν το σύστηµα είναι σε θέση να προβλέψει τη ψήφο του χρήστη για µία ταινία εάν αυτός δεν την έχει ήδη ψηφίσει και εάν ένας ικανοποιητικός αριθµός άλλων χρηστών την έχουν ψηφίσει 29

30 (Σχεδιάγραµµα 7). Η διαδικασία πρόβλεψης ψήφου χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο πρόβλεψης ψήφου ο οποίος αναλύεται παρακάτω. (Σχεδιάγραµµα 7) 7.6 Recommendations Η διαδικασία των συστάσεων είναι η πιο σηµαντική διαδικασία του συστήµατος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει συστάσεις από το σύστηµα για το ποιες ταινίες θα του αρέσουν. Υπάρχουν τρεις µέθοδοι δηµιουργίας συστάσεων (Σχεδιαγράµµατα 8,9). Η πρώτη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από µη εγγεγραµµένους χρήστες και στηρίζεται στην λογική να προτείνει ταινίες οι οποίες έχουν το µεγαλύτερο µέσο όρο, ο οποίος προκύπτει από επεξεργασία των ψήφων που έχουν πάρει οι ταινίες από εγγεγραµµένους και µη εγγεγραµµένους χρήστες. Η δεύτερη προϋποθέτει πως ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος. Η µέθοδος αυτή γνωστή µε το όνοµα Collaborative Filtering (CF) στηρίζεται στη λογική να προτείνει στον χρήστη ταινίες τις οποίες χρήστες µε παρόµοιο προφίλ έχουν βαθµολογήσει καλά. Η µέθοδος αυτή για να συγκρίνει δύο προφίλ χρησιµοποιεί ως πληροφορία προς σύγκριση τις βαθµολογίες τις οποίες έχουν βάλει οι διάφοροι χρήστες σε κοινές ταινίες. Η τρίτη µέθοδος στηρίζεται στη λογική να προτείνει στον χρήστη ταινίες οι οποίες ανήκουν σε κατηγορίες τις οποίες ο χρήστης προτιµάει, δηλαδή κατηγορίες στις οποίες ανήκαν ταινίες που στο παρελθόν ο χρήστης βαθµολόγησε θετικά. 30

31 Η δεύτερη και η τρίτη µέθοδος προϋποθέτουν ο χρήστης να είναι εγγεγραµµένος αφού στηρίζουν τα αποτελέσµατά τους στα προφίλ τους. (Σχεδιάγραµµα 8) (Σχεδιάγραµµα 9) 7.7 Find Buddies Η διαδικασία εύρεσης φίλων επιτρέπει σε ένα χρήστη να γνωρίζει µε ποιους άλλους χρήστες τους συστήµατος ταιριάζει, δηλαδή µε ποιων χρηστών το προφίλ ταιριάζει το δικό του προφίλ. Επειδή για τον υπολογισµό της συσχέτισης δύο προφίλ υπάρχουν 31

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 ELab Π Τ Υ Χ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Social Web: lesson #3

Social Web: lesson #3 Social Web: lesson #3 tagging social organisation of information ratings democratic editorial control shared opinions collaborative filtering recommendations case studies del.icio.us digg last.fm το Tag...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά Για την STUDIO KOSTA BODA ILLUM Χανίων Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams Αλέκα Σεληνιωτάκη Ηράκλειο, 26/06/12 aseliniotaki@csd.uoc.gr ΑΜ: 703 1. Περίληψη Συνεισφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Τυπικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογών Διαδικτύου Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Αξιολόγηση Υπηρεσιών ιαδικτύου µέσω Περιπτώσεων Μελέτης Κωστής Αϊβαλής Μηχανικός Πληροφορικής TU-Berlin 2/5/2008 ΕΑΠ-ΓΤΠ61-Κωστής Αϊβαλής 1 Εισαγωγή Η ταχύτητα επεξεργασίας των εφαρµογών διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Γραµµατείας 2003 έναντι Γραµµατείας 2.5 ιαφορετική αρχιτεκτονική: Κοινή βάση δεδοµένων, υνατότητες διασύνδεσης διαφορετικών συστηµάτων Η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

PHP/MySQL και Project

PHP/MySQL και Project PHP/MySQL και Project Μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή Γεώργιος Ευαγγελίδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα PHP (Middle tier) Διαδικτυακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Γιαννόπουλος Γεώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Ι. Βασιλείου ΒΟΗΘΟΙ: Α. ηµητρίου, Θ. αλαµάγκας Γενικά Οι µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Όνοµα: Νικολαΐδης Αντώνιος Επιβλέπων: Τ. Σελλής Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Συνεπιβλέποντες: Θ. αλαµάγκας, Γ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Ματθαίος Πατρινόπουλος 1 2 HTML Hyper Text Markup Language Σήμερα στην έκδοση 5 --> HTML5 Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα που καθορίζει η δομή και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Θέμα; «Σχεδίαση και ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων σε Web περιβάλλον για την δήλωση των εργαστηρίων των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Τι είναι ένα CMS Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου - (Content Management System) Οργάνωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας Δημιουργία της υποδομής πάνω στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ

Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ Επιβλέπων καθηγητής Δημήτρης Αχιλ. Δέρβος Πτυχιακή εργασία του Πετράκη-Πυρετζίδη Στέφανου Σκοπός Δημιουργία βάσης δεδομένων Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται

Νέες τεχνολογίες εισάγονται ή χρησιµοποιούνται special report τoυ Γιώργου Φετοκάκη / gfetokakis@boussias.com Jobs scheduling Η χρυσή τοµή της αυτοµατοποίησης Μια λύση job scheduling πρέπει να είναι αρκετά περιεκτική. Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών

Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών Α. Χριστοφίδης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ» ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ HTML, JAVASCRIPT,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη 01 Εισαγωγή Μια απλή και γρήγορη εισαγωγή Το Splunk > είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην αγορά το 2003 και αποτελεί ένα πρόγραμμα εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC

Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC Συστήματα μνήμης και υποστήριξη μεταφραστή για MPSoC Πλεονεκτήματα MPSoC Είναι ευκολότερο να σχεδιαστούν πολλαπλοί πυρήνες επεξεργαστών από τον σχεδιασμό ενός ισχυρότερου και πολύ πιο σύνθετου μονού επεξεργαστή.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Vcommunity V Community

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Vcommunity V Community ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση ιαδικτυακού Συστήµατος Ανταλλαγής Προϊόντων και Υπηρεσιών The

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System)

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Τι είναι ένα CMS Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την οργάνωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk

Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk Ρυθμίσεις εγκατάστασης ονόματος χώρου σε πίνακα ελέγχου plesk Βήμα 1: Ρυθμίσεις πριν την εγκατάσταση ονόματος χώρου στο πακέτο φιλοξενίας Από το διαχειριστικό σύστημα ονομάτων χώρου αφού αναζητήσουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής Σύστημα «Ηλέκτρα» Το Σύστημα «Ηλέκτρα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριών μαθημάτων και χρηστών. Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον εργαστηριακό συνεργάτη Παναγιώτη Κεντερλή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου

Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παντελής Παντελίδης Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μάρω Βλαχοπούλου Εξετάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες:

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες: Άσκηση 5Α_5 26/3/2003 11.5. Άσκηση 5A - [αναγνώριση αντικειµένων-διάγραµµα κλάσεων] [Σε αντικατάσταση της άσκησης 5 του κεφαλαίου 11] 11.5.1. Περιγραφή Η άσκηση αυτή είναι η πρώτη από µία σειρά ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015 Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2 Διδάσκων: E. Μαρκάκης Ταξινόµηση και Ουρές Προτεραιότητας Σκοπός της 2 ης εργασίας είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω μια λεπτομέρεια, σε σχέση με την Ανακοίνωση από 22/6/2009 (1.4.3)

Βελτιώνω μια λεπτομέρεια, σε σχέση με την Ανακοίνωση από 22/6/2009 (1.4.3) Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Η παρακάτω Άσκηση είναι το θέμα της εξέτασης Θεωρίας Ιουνίου 2009. Μπορείτε να το μελετήσετε και να το υλοποιήσετε στον υπολογιστή σας. Αυτό θα ήταν μια εξαιρετική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ΤµήµαΕφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δυναμικές Ιστοσελίδες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Χρήστος Όροβας Τεχνικός Υπεύθυνος 1 Διαδικασία «Φόρτωσης» μιας Ιστοσελίδας Internet Explorer, Mozilla, Chrome, κτλ HTTP Server ΠΣΔ Αίτημα για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/2/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/2/2009 ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:...........................

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα