ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερανζέρου 48 Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: Α.Δ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος Τηλ: , FAX: Αριθμ. Πρωτ : 72834/Π-103 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ Καθιέρωση νέων όρων, και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης ποσών». ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καθιερώνονται νέοι όροι και διαδικασίες χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, στους ασφαλισμένους αυτού ως ακολούθως : 1.- Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που χορηγούν τα δάνεια Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων ΤΠΥΑΠ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΤΕΑΥΠΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Με την παραπάνω Απόφαση του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανεστάλη η χορήγηση δανείων από τους λοιπούς Τομείς και έτσι σε ασφαλισμένο δικαιούχο δανείου εγκρίνεται η χορήγηση ενός και μόνον δανείου από τον Τομέα, στον οποίο αυτός ανήκει. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο οφειλής σε έναν Τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεν δύναται να λάβει νέο δάνειο από αυτόν. 2.- Χορηγούμενα ποσά, επιτόκιο, αριθμός δόσεων Τα νέα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τις 4.000,00 (τέσσερεις χιλιάδες) ευρώ, το ετήσιο επιτόκιο όλων των δανείων ανέρχεται σε ποσοστό 5,5% ( πέντε και πέντε δέκατα επί τις εκατό) και η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε 36 (τριάντα έξη) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. [1]

2 Αναλυτικότερα και ακριβέστερα τα ποσά των δανείων ανέρχονται σε : α. Για τον Τομέα ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ 3.001,40 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 90,63 ευρώ 4.002,86 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ β. Για τον Τομέα ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ 3.001,40 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 90,63 ευρώ 4.002,86 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ γ. Για τον Τομέα ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ 2.000,27 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 60,40 ευρώ 3.001,40 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 90,63 ευρώ 4.002,86 ευρώ με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ 3.- Δικαιούχοι δανείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. α.- Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις οι ασφαλισμένοι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης. β.- Ομοίως με τις Καταστατικές Διατάξεις οι ασφαλισμένοι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι στον Τομέα Πρόνοιας της τέως Αστυνομίας Πόλεων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης. γ.- Οι ασφαλισμένοι ένστολοι και πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης. Τα προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών χορηγούνται σε δικαιούχους μετόχους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και συγκεκριμένα των Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Τ.Π.Υ.Α.Π. αποκλειστικά προς αντιμετώπιση τόσον των εξόδων γάμου, τοκετού, βαριάς ασθένειας, επιβεβλημένης ιατρικά λουτροθεραπείας, θανάτου, καθώς και περιπτώσεων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης (εγκατάλειψη οικίας λόγω θεομηνίας, έξωση, αναπόφευκτη επισκευή), κατά την έννοια της Απόφασης ΝΕ1286/9/63 της Τράπεζας Ελλάδος, όσον και των από τις Καταστατικές Διατάξεις των Τομέων κατά περίπτωση προβλεπομένων εκτάκτων αναγκών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 3586/07. Ο λόγος δε της έκτακτης ανάγκης θα προκύπτει με Υ/Δ του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου. [2]

3 4.- Όροι προϋποθέσεις Με την προαναφερόμενη Απόφαση του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ καθορίσθηκαν κατώτατα όρια μηνιαίων καθαρών αποδοχών για κάθε κατηγορία δανείου. Ως κατώτατα όρια καθαρών αποδοχών θεωρούνται οι πληρωτέες αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών, μείον τις τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του Ν. 1599/1986. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Τομέας Έτη Ασφάλισης Ποσό Δανείου Όρια Καθαρών Αποδοχών (σε ευρώ) (σε ευρώ) ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ ,40 700,00 ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ 20 & άνω 4.002,86 800,00 ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ ,40 700,00 ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ 20 & άνω 4.002,86 800,00 ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ ,27 650,00 ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ ,40 700,00 ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ 20 & άνω 4.002,86 800,00 Για το πολιτικό προσωπικό τα όρια των ελαχίστων καθαρών αποδοχών είναι μειωμένα κατά 15% επί των ομοίων κατηγοριών των ενστόλων. Ο δανειολήπτης δύναται να αιτηθεί χορήγηση ποσού μικρότερου του δικαιουμένου. 5.- Διαδικασία χορήγησης Αίτηση - Έγκριση ποσού - Διαδικασία εκταμίευσης α. Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αρχικά την υπηρεσιακή και οικονομική του κατάσταση και ύστερα αποφασίζει για το ποσό του δανείου που επιθυμεί να λάβει. Επιπλέον επιβεβαιώνει ότι ικανοποιεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό χορηγείται καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής αυτού. β. Κατόπιν συμπληρώνει και συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβάλλει αυτά με την αίτηση στον Τομέα που ανήκει ασφαλιστικά. γ. Η Υπηρεσία του Τομέα που παραλαμβάνει την αίτηση, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον ικανοποιούνται όλοι οι όροι χορήγησης του δανείου εισηγείται την έγκριση στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δ. Οι εισηγήσεις έγκρισης των δανείων που έχουν στην ημερομηνία αίτησης τον ίδιο μήνα, εντάσσονται χρονικά προς εξέταση σε Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός. [3]

4 ε. Στην περίπτωση που αιτιολογημένα η αίτηση απορρίπτεται τότε ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει με αίτημα θεραπείας και την προβολή ισχυρών και ικανών λόγων επανεξέτασης ή και της συμπληρωματικής υποβολής νεώτερων δικαιολογητικών. στ. Όταν το αιτούμενο δάνειο εγκριθεί τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα από τις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. πρώτα τηλεφωνικά, με αναζήτηση αυτού στα αναγραφόμενα στην αίτηση τηλέφωνα επικοινωνίας και ύστερα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τη χρήση του τηλεομοιοτυπικού μέσου (fax), η διεύθυνση των οποίων αναγράφεται υποχρεωτικά στην αίτηση. Εφόσον ηλεκτρονική εφαρμογή το επιτρέπει, δύναται να σχηματίζεται και να αποστέλλεται στον ασφαλισμένο, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, το έντυπο του Χρεωστικού Ομολόγου (Απόδειξη χρέους) για την υπογραφή. ζ. Ο δικαιούχος μετά τη συμπλήρωση ή την παραλαβή συμπληρωμένου εντύπου, υπογράφει το Χρεωστικό Ομόλογο (Απόδειξης χρέους) και με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του, υποβάλει αυτό εις διπλούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αποδεδειγμένης ενημέρωσής του. Προσοχή Εφόσον η ημερομηνία των δέκα (10) εργασίμων ημερών παρέλθει άπρακτη ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει εντός τριμήνου με νεότερη αίτηση και με χρήση των αυτών δικαιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση και η έγκριση του δανείου τίθενται στο αρχείο χωρίς επιστροφή δικαιολογητικών. η. Το Χρεωστικό Ομόλογο (Απόδειξη χρέους) επέχει θέση Δανειακής Σύμβασης δανείου και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Ταμείου μετά από την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θ. Αφού εγκριθεί το Χρεωστικό Ομόλογο οι Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μεριμνούν για την έγκαιρη εκταμίευση και απόδοση του ποσού του δανείου στον ασφαλισμένο μέσω της αντίστοιχης Τράπεζας. 6.- Δικαιολογητικά (Υποβάλλονται σε δύο χρονικές στιγμές) Α. - Για αίτηση έγκρισης του δανείου ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για το Π.Σ. και όλους τους Πολιτικούς Υπαλλήλους ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, θεωρημένο, (Α ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986, όπου αναφέρονται οι έκτακτοι λόγοι χορήγησης του δανείου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986, εάν οφείλει Δάνειο σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη μηνιαία δόση του δανείου αυτού ή ότι δεν οφείλει Δάνειο σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. [4]

5 Β. - Για την χορήγηση-εκταμίευση του ποσού δανείου ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (το οποίο επέχει θέση Δανειακής Σύμβασης) - Το έντυπο αυτό υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής υποβάλλεται μετά την ενημέρωση έγκρισης του δανείου.(υποβάλλεται εις διπλούν) Προσοχή. Έντυπα όλων των δικαιολογητικών αναζητούνται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στην νεότευκτη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δάνεια - έντυπα. 7.- Παρακράτηση μηνιαίων δόσεων Αναστολή καταβολής των δόσεων Η παρακράτηση των δόσεων γίνεται απευθείας από τη μηνιαία μισθοδοσία των εν ενεργεία ασφαλισμένων με τη συνεργασία του Τμήματος Ασφάλισης-Εσόδων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και των Δ/νσεων Διαχείρισης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και Διαχείρισης και Δ/νσης Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εφαρμογή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, του άρθρου 138, στοιχ. Γ παρ. 1 & 2 του ν. 4052/2012, για αναστολή καταβολής των δόσεων, για έξι (6) ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ και δεσμεύει όσους δανειολήπτες του οικείου Τομέα ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν της αιτήσεως τους. 8.- Λήξη αποπληρωμής δανείου Ο χρόνος λήξης συνομολογείται με την υπογραφή του χρεωστικού ομολόγου όπου ορίζεται ο χρόνος έναρξης των δόσεων. Ο δανειολήπτης ασφαλισμένος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έχει τη δυνατότητα της ολικής εξόφλησης του δανείου σε πρωθύστερο χρόνο από αυτόν της σύμβασης χωρίς την επιβάρυνση των τόκων του εναπομείναντος χρόνου. Όταν η λήξη του δανείου ξεπερνά το χρόνο απόλυσης από την ενέργεια του ασφαλισμένου και εφόσον εκείνος δεν φροντίσει για την άμεση εξόφληση του δανείου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ν. 4052/2012 άρθρο 138, στοιχ. Γ παράγραφος 2 περιπτώσεις ε, στ και ζ. [5]

6 9.- Ημερομηνία Έναρξης Εφαρμογής των Νέων δανείων Τα νέα δάνεια με τους παραπάνω περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις θα χορηγούνται από την 1/7/2012. Εκτός των ήδη εκκρεμών αιτημάτων, όσα θα υποβληθούν από λήψεως της παρούσας μέχρι την 30/6/2012 θα εξετασθούν συνολικά για την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και θα τεθούν σε εκκρεμότητα χορήγησης με χρονολογική σειρά σύμφωνα με τους νέους όρους όπως περιγράφεται κατωτέρω Εκκρεμείς αιτήσεις δανείων Όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις δανείων θα εξετασθούν σύμφωνα με εφαρμογή των νέων όρων χορήγησης, με ετήσιο επιτόκιο σε ποσοστό 5,5% ( πέντε και πέντε δέκατα επί τις εκατό) και διάρκεια αποπληρωμής σε 36 (τριάντα έξη) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις στο Ταμείο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και στην περίπτωση που οι αιτούντες το δάνειο επιθυμούν την λήψη αυτού με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν άμεσα, με ευθύνη των (χωρίς άλλη από την παρούσα ειδοποίηση) και μέχρι την , να επανυποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : Αίτηση (νέο έντυπο με νέο αιτούμενο ποσό) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (περί μη οφειλής δανείου σε άλλο Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ και οφειλών ή μη ποσών δανείων σε λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα) Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών πρόσφατης μισθοδοσίας( Μαΐου ή Ιουνίου 2012 ). Προσοχή: Το κατώτατο όριο καθαρών αποδοχών όλων των εκκρεμών αιτήσεων δανείων των ενστόλων είναι το ποσό των 650,00 ευρώ και των πολιτικών υπαλλήλων μειωμένο κατά 15%. Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αιτήσεις με τα παλιά δικαιολογητικά θα κρίνονται απευθείας απορριπτέες και οι Τομείς θα μεριμνούν για την επιστροφή των δικαιολογητικών. Επίσης επιστρέφονται τα δικαιολογητικά εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δανείων που έχουν αποσταλεί στο Τ.Π.Υ.Π.Σ., θα επιστραφούν στους αιτούντες, λόγω αναστολής χορήγησης δανείων από τον Τομέα και για την αποστολή νέων δικαιολογητικών στο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Οι Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τα εκκρεμή αιτήματα εξασφαλίζουν : α. Την τήρηση της χρονολογικής σειράς προτεραιότητας με τη συσχέτιση παλαιών και νέων αιτήσεων των ασφαλισμένων. β. Την άμεση έγκριση των ποσών για εκείνα τα αιτήματα που μετά την υποβολή των νέων δικαιολογητικών πληρούνται όλοι οι όροι χορήγησης. γ. Την εκταμίευση των ποσών εγκεκριμένων δανείων το γρηγορότερο δυνατό. [6]

7 - Οι Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώνουν το σύνολο του προσωπικού μέσω διαβίβασης της παρούσας στα αντίστοιχα συστήματα επικοινωνίας τους.- Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ [7]

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα