ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012"

Transcript

1 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του «Βραβείου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο πεδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα», το οποίο απονέµεται για ακαδηµαϊκή έρευνα σχετιζόµενη µε τον δηµόσιο έλεγχο, καθώς και µε την αποστολή και τις αξίες του ΕΕΣ. Στόχος του βραβείου είναι να αποτελεί κίνητρο και αναγνώριση για έρευνα σχετική µε θέµατα που άπτονται του δηµόσιου ελέγχου. ΣΤΟΧΟΙ Το βραβείο απευθύνεται στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και αφορά διατριβές στο πεδίο των θεωρητικών ή/και των εµπειρικών µελετών σχετικά µε τον έλεγχο του δηµόσιου τοµέα, ιδίως εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των θεµάτων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι µέθοδοι και τα πρότυπα ελέγχου, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος, ο έλεγχος συµµόρφωσης και ο έλεγχος επιδόσεων, ο έλεγχος συγκεκριµένων τοµέων των οικονοµικών της ΕΕ, ο έλεγχος ποιότητας, η υποβολή εκθέσεων, η οργάνωση και η διαχείριση, ο εσωτερικός έλεγχος και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η δεοντολογία του ελέγχου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου, οι οποίοι έχουν εκπονήσει ακαδηµαϊκή ερευνητική εργασία για την απόκτηση είτε µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master) είτε διδακτορικού διπλώµατος (PhD). Η υποστήριξη της διατριβής πρέπει να έχει λάβει χώρα µετά την 1η Ιανουαρίου Προκειµένου να είναι επιλέξιµοι για το βραβείο του ΕΕΣ, οι υποψήφιοι πρέπει είτε να είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να έχουν ολοκληρώσει διατριβή σε πανεπιστήµιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι διατριβές κρίνονται από επιτροπή επιλογής απαρτιζόµενη από τρεις εµπειρογνώµονες προερχόµενους από φορείς του τοµέα του δηµόσιου ελέγχου, νυν και πρώην Μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή/και καθηγητές πανεπιστηµίου από τα κράτη µέλη της ΕΕ. ΕΠΑΘΛΟ Ο νικητής θα λάβει χρηµατικό έπαθλο ευρώ, µετάλλιο και τιµητικό δίπλωµα. 1

2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31 Οκτωβρίου 2012 στις 5 µ.µ. Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή θα αποσταλούν ταχυδροµικώς πρέπει να διαβιβαστούν το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 ή να φέρουν ταχυδροµική σφραγίδα το αργότερο µε αυτή την ηµεροµηνία. Βραβείο του Ευρω αϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο εδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα - Juan Manuel Fabra Vallés Παρουσίαση Σύµφωνα µε την αποστολή και τις αξίες του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έχει δεσµευθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της ανάπτυξης του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα, τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσµίως. Το ΕΕΣ έχει ήδη αποτελέσει το θέµα µεγάλου αριθµού δηµοσιεύσεων εµπειρικής ή επιστηµονικής φύσης και επιθυµία του είναι να αναπτύξει περαιτέρω ενεργούς δεσµούς µε την επιστηµονική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, το ΕΕΣ θέσπισε το 2010 το «Βραβείο του Ευρω αϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο εδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα» για ακαδηµαϊκή έρευνα σχετιζόµενη µε τον δηµόσιο έλεγχο, καθώς και µε την αποστολή και τις αξίες του ΕΕΣ, προκειµένου να παρέχει κίνητρο και αναγνώριση για έρευνα σχετική µε θέµατα που άπτονται του δηµόσιου ελέγχου. Με κάθε έκδοση του βραβείου αποτίνεται φόρος τιµής σε µία προσωπικότητα η οποία µε το έργο και το παράδειγµά της έχει συµβάλει στην εδραίωση της φήµης του ΕΕΣ ως ευρωπαϊκού θεσµικού οργάνου ευρισκόµενου στην πρώτη γραµµή της ανάπτυξης του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα. Η πρώτη έκδοση του βραβείου του ΕΕΣ απέτισε φόρο τιµής στη µνήµη του Jesús Lázaro Cuenca και απονεµήθηκε από κοινού στην κυρία Sara Belleil και στον κύριο José Antonio Fernández Ajenjo, σε δηµόσια τελετή η οποία έλαβε χώρα στις 5 Ιουλίου Η δεύτερη έκδοση του βραβείου του ΕΕΣ αποτελεί φόρο τιµής στην µνήµη του Juan Manuel Fabra 2

3 Vallés, πρώην Πρόεδρο του ΕΕΣ, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Μέλους του Συνεδρίου και ιδίως κατά την περίοδο κατά την οποία άσκησε την Προεδρεία του οργάνου, συνέβαλε τα µέγιστα στην ανάπτυξη του ΕΕΣ ως εξωτερικού ελεγκτή των οικονοµικών της ΕΕ. Ο αιφνίδιος και πρόωρος θάνατός του, τον Απρίλιο του 2012, αποτέλεσε σοβαρή απώλεια ενός πρώην συναδέλφου ο οποίος έχαιρε µεγάλου σεβασµού. Ο κύριος Fabra έχαιρε επίσης ιδιαίτερης εκτίµησης στη χώρα του, στους κόλπους των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε επίπεδο ανώτατων οργάνων ελέγχου. Το «Βραβείο του Ευρω αϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο εδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα για το Juan Manuel Fabra Vallés» διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες: 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ Θέµα Το βραβείο απευθύνεται στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας της ΕΕ και αφορά διατριβές στο πεδίο των θεωρητικών ή/και των εµ ειρικών µελετών σχετικά µε τον έλεγχο του δηµόσιου τοµέα, ιδίως εντός του λαισίου της Ευρω αϊκής Ένωσης. Μεταξύ των θεµάτων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι µέθοδοι και τα πρότυπα ελέγχου, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος, ο έλεγχος συµµόρφωσης και ο έλεγχος επιδόσεων, ο έλεγχος συγκεκριµένων τοµέων των οικονοµικών της ΕΕ, ο έλεγχος ποιότητας, η υποβολή εκθέσεων, ζητήµατα οργάνωσης και διαχείρισης, ο εσωτερικός έλεγχος και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου ή η δεοντολογία του ελέγχου. 2. Ε ιλεξιµότητα Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου, οι οποίοι έχουν εκπονήσει διατριβή για την απόκτηση είτε µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master) είτε διδακτορικού διπλώµατος (PhD). Η υποστήριξη της διατριβής πρέπει να έχει λάβει χώρα µετά την 1η Ιανουαρίου Προκειµένου να είναι επιλέξιµοι για το βραβείο του ΕΕΣ, οι υποψήφιοι πρέπει είτε να είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να έχουν ολοκληρώσει διατριβή σε πανεπιστήµιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Υ οψηφιότητες Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν: 1. αντίγραφο, κατά προτίµηση σε µορφότυπο PDF, ή τρία έντυπα αντίγραφα της διατριβής 2. σύνοψη της διατριβής (5 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο) 3. παράθεση των λόγων για τους οποίους κρίνουν ότι η διατριβή τους είναι συναφής µε το πεδίο αναφοράς του βραβείου (1 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο) 4

5 4. σύντοµη συστατική επιστολή (2 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο) προερχόµενη από καθηγητή του πανεπιστηµίου στο οποίο υποβλήθηκε η διατριβή, στην οποία πρέπει να αναλύεται η συνάφεια της υποβαλλόµενης διατριβής µε το πεδίο αναφοράς του βραβείου 5. βιογραφικό σηµείωµα. Η ίδια η διατριβή (1) µπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα ως άνω (υπό 2 έως 5) δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική ή τη γαλλική. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η κατάσταση επαλήθευσης, πρέπει να υποβληθούν, κατά προτίµηση, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και σε µορφότυπο PDF. Πέραν των εγγράφων που θα υποβληθούν µε την αίτηση υποψηφιότητας, η επιτροπή επιλογής µπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους περαιτέρω πληροφορίες. Με την υποβολή της διατριβής, ο υποψήφιος παραχωρεί στο ΕΕΣ το δικαίωµα να τη δηµοσιεύσει στον ιστότοπό του εφόσον αυτή βραβευθεί. Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο επιτυχών υποψήφιος διατηρεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ιαδικασία ε ιλογής Το ΕΕΣ θα υποβάλει τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής για το «Βραβείο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο πεδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα - Juan Manuel Fabra Vallés» απαρτίζεται από τρεις εµπειρογνώµονες προερχόµενους από φορείς του τοµέα του δηµόσιου ελέγχου, νυν και πρώην Μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή/και καθηγητές πανεπιστηµίου από τα κράτη Μέλη της ΕΕ. Η επιτροπή επιλογής θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας, θα επιλέξει τη διατριβή η οποία, κατά την κρίση της, είναι άξια βράβευσης και θα αιτιολογήσει εν συντοµία την επιλογή της. 5

6 Η επιτροπή επιλογής µπορεί να προτείνει τη µη απονοµή βραβείου, εφόσον η ποιότητα καµίας από τις υποβληθείσες διατριβές δεν κριθεί εξαιρετικού επιπέδου. Επίσης, µπορεί να απονείµει το βραβείο από κοινού ή ex aequo σε δύο υποψηφίους. Η απόφαση της επιτροπής επιλογής σχετικά µε τον νικητή του βραβείου είναι οριστική. 5. Κριτήρια Τα βασικά κριτήρια που θα εφαρµοστούν για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι η πρωτοτυπία και ο καινοτόµος χαρακτήρας της, καθώς και η σηµασία και η συνολική ποιότητα της συµβολής του υποψηφίου στο αντίστοιχο θέµα. 6. Τελετή α ονοµής του βραβείου Αφού ληφθεί η επίσηµη απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία θα αναφέρεται στην απόφαση της επιτροπής επιλογής, ο(οι) νικητής(-ές) θα κληθεί(-ούν) να παραστεί(-ούν) σε δηµόσια τελετή στο ΕΕΣ προκειµένου να παραλάβει(-ουν) το βραβείο και να δώσει(-ουν) διάλεξη µέγιστης διάρκειας 45 λεπτών. Η τελετή θα λάβει χώρα στο Λουξεµβούργο την άνοιξη του 2013, σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από το ΕΕΣ. Αποδεχόµενος(-οι) το βραβείο, ο(οι) νικητής(-ές) συµφωνεί(-ούν) ότι σε κάθε µελλοντική δηµοσίευση της διατριβής ή µέρους αυτής θα υπάρχει µνεία στο «Βραβείο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο πεδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα» µε αναφορά του έτους απονοµής του βραβείου. 7. Έ αθλο Ο(οι) νικητής(-ές) θα λάβει(-ουν) από το ΕΕΣ µετάλλιο, τιµητικό δίπλωµα και χρηµατικό έπαθλο ευρώ. 6

7 8. Προθεσµία Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόµενες από το σύνολο των εγγράφων τεκµηρίωσης που αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω (διατριβή και δικαιολογητικά έγγραφα), πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012 στην ακόλουθη διεύθυνση: EUROPEAN COURT OF AUDITORS Secretariat of the European Court of Auditors Awards Library 12 rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες τυχόν θα περιέλθουν στο Συνέδριο µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν θα γίνουν δεκτές στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής. 7

8 Βραβείο του Ευρω αϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο εδίο του ελέγχου του δηµόσιου τοµέα για το 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ, ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (η ακόλουθη κατάσταση επαλήθευσης συµπληρώνεται από τον υποψήφιο κατά τρόπο ευανάγνωστο) Συνηµµένα έγγραφα 1 Σχόλια Ναι Όχι 1) Αντίγραφο σε µορφότυπο PDF (ή τρία έντυπα αντίγραφα) της διατριβής 2) Σύνοψη της διατριβής (5 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο) 3) Παράθεση των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος κρίνει ότι η διατριβή του είναι συναφής µε το πεδίο αναφοράς του βραβείου (1 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο) 4) Σύντοµη συστατική επιστολή προερχόµενη από καθηγητή του πανεπιστηµίου στο οποίο υποβλήθηκε η διατριβή. Στην εν λόγω επιστολή πρέπει να αναλύεται η συνάφεια της υποβαλλόµενης διατριβής µε το πεδίο αναφοράς του βραβείου (2 000 λέξεις κατ ανώτατο όριο). 5) Βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του υπογράφοντος Υπογραφή Ηµεροµηνία... 1 Επισηµάνετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. 8

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 62Ζ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλ.: +30 23 4591 Φαξ: +30 23 4597 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... 1 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ... 2 4. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (εφεξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Γενικά. 2. Στόχος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Γενικά α. Ο Διαγωνισμός με τον τίτλο «3 ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής ο Διαγωνισμός ) διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα