275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/ ) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής Του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Δ ). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1926 με τη Φιλοσοφική Σχολή και το1927 προστέθηκε η Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, που αρχικά λειτούργησε μόνο με το Τμήμα Δασολογίας. Την επόμενη χρονιά προστέθηκαν άλλα τρία Τμήματα : Φυσικών, Μαθηματικών και Γεωπονίας. Το 1937 τα Τμήματα Δασολογίας και Γεωπονίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής : της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής (Α.Ν. 835/1937). Τον Απρίλιο του 1981, τα δύο παραπάνω Τμήματα έγιναν χωριστές Σχολές και το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην Ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης (Π.Δ. 86/ ). Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε " Τμήμα Δασολογίας " και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε και η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία Τμήματα : Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής. Η εξέλιξη του Τμήματος μπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής : Το 1917 είχε τρεις " έδρες " ( και αντίστοιχα εργαστήρια ), το 1937 πέντε και το 1965 έξι. Το 1977 όταν συμπληρώθηκαν τα 50 χρόνια Δασολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι " έδρες " ήταν 15 και το προσωπικό περιελάμβανε 12 καθηγητές, 2 υφηγητές, 5 επιμελητές, 28 βοηθούς και 14 παρασκευαστές. Από το 1983, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε " Τομείς" : Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα, την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών, των δασικών εκτάσεων καθώς και στη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Ο φοιτητής στην αρχή του 3ου εξαμήνου υποχρεούται να ακολουθήσει μια από τις εξής κατευθύνσεις: Α. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Β. Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας Γ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων Ε. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης ΣΤ. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 12 μαθήματα επιλογής, τα 7 είναι υποχρεωμένος να τα επιλέξει από την κατεύθυνση που θα δηλώσει και τα υπόλοιπα 5 από άλλη κατεύθυνση ή από τα γενικά μαθήματα επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η

2 επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στο Υπουργείο Γεωργίας, στις διευθύνσεις δασών των νομαρχιών και στις υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισμούς, σε δασικές εκμεταλλεύσεις, σε ιδιωτικά δάση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδρύοντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κ.ά., στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως καθηγητές σε μαθήματα της ειδικότητας τους (μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων). Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτο Εξάμηνο Μαθηματικά Οικολογία Γενική Βοτανική Μορφολογία Μετεωρολογία & Κλιματολογία Τεχνικό Σχέδιο Κοινωνιολογία Πετρογραφία -Γενική &Τεχνική Γεωλογία Γενική Χημεία Δεύτερο Εξάμηνο Γενική Εδαφολογία Γενική Βοτανική-Φυσιολογία Πολιτική Οικονομία Μηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική Ζωολογία Φυσική Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Τρίτο Εξάμηνο Δασική Βοτανική Ι (Συστηματική Σπερματοφύτων) Τοπογραφία Δασική Εδαφολογία Δασική Βιομετρία Ι

3 Λιβαδική Οικολογία Οικοδομική και Δομικά Υλικά Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία Φυσιολογία Δασικών Δένδρων Βιολογία Άγριας Πανίδας Τέταρτο Εξάμηνο Δασική Βοτανική ΙΙ (Δένδρα και Θάμνοι) Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Ποταμολογία Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου Δασική Βιομετρία ΙΙ Δασική Φυτοκοινωνιολογία Ιχθυοκαλλιέργεια Γονιμότητα Δασικών Εδαφών Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις Εισαγωγή στην παλινδρόμηση Λιβαδικά Φυτά Οικονομική των Φυσικών Πόρων Πέμπτο Εξάμηνο Δασική Οδοποιία Γενική Δασοκομία ( Δασική Οικολογία) Υλωρική Ι (Δασική Παθολογία) Δομή και Ιδιότητες Ξύλου Δασική Γενετική Δασική Πληροφορική Ι Δασικό Κτηματολόγιο Σχεδιασμός Πειραμάτων Λιβαδική Οικοφυσιολογία Ιστορία Δασικής Βλάστησης

4 Εφαρμογές Μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων Οικολογία Πτηνών Δασική Εργασιολογία Δειγματοληψία Έκτο Εξάμηνο Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών Εφαρμοσμένη Δασοκομία Υλωρική ΙΙ Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων Δασική Αεροφωτογραφία Δασική Πληροφορική ΙΙ Αναγνώριση Ξύλου Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι Δασικές Κατασκευές Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου Ποιότητα Ξύλου Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας Έβδομο Εξάμηνο Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων Δασική Διαχειριστική Ι Ορεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι) Δασική Οικονομική Ι Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εκτροφή Θηραμάτων Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών Σχεδιασμός και Οργάνωση Συγκομιδής Ξύλου Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και Δενδροστοιχιών Ταξινόμηση, Χαρτογράφηση Δασικών Τόπων Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

5 Δημόσιες Σχέσεις Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου Φυσική του Ξύλου Ευρωπαϊκά και Τροπικά Ξύλα Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση Μελισσοτροφικά Δασικά Φυτά - Μελισσοκομία Όγδοο Εξάμηνο Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δασική Διαχειριστική ΙΙ Ορεινή Υδρονομική ΙΙ (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ) Δασική Οικονομική ΙΙ Φυτώρια - Αναδασώσεις Τεχνολογία Ξύλου Δασική Μηχανολογία Συντήρηση και Βελτίωση Ξύλου Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών Χημική Τεχνολογία Ξύλου Φυτοφάρμακα Δασικές Εφαρμογές Δασική Εκτιμητική και Λογιστική Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων Δασοκομία Πόλεων Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων Γενετική Ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών Ένατο Εξάμηνο Δασική Πολιτική Ι Διαχείριση Άγριας Πανίδας Δασικές Πυρκαγιές Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου

6 Χημεία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας Προϊόντα Ξύλου -Τυποποίηση Λιβαδική Τεχνική Οικολογία Υγροβιοτόπων Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα Φραγματικές Κατασκευές Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών Πολιτική Δασικής Αναψυχής Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος Εμπορολογία Δασικών Προϊόντων Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Δασοπονία Συγκόλληση και Συγκολλητικές Ουσίες Ξύλου Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενωση Δέκατο Εξάμηνο Δασική Πολιτική ΙΙ Δασικό Δίκαιο Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Δασικές Βιομηχανίες Τεχνολογία Συγκολλημένων Προϊόντων Ξύλου Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια Οικολογία Ρεόντων Υδάτων Περιφερειακή Ανάπτυξη Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων Συγκριτική Δασική Νομοθεσία Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική) Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών Τακτικές και Μέσα Δασοπυρόσβεσης Διπλωματική Διατριβή Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική διατριβή. Το θέμα της διατριβής αυτής ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επιλέξει μόνο κατά το 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών από οποιαδήποτε κατεύθυνση με την προϋπόθεση να συμφωνεί το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τομέα, προτεινόμενο από τον φοιτητή και μετά από έγκριση του τομέα. Η διπλωματική διατριβή εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που προτείνεται από

7 τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον τομέα. Κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος αποτελεί τον βαθμό της διπλωματικής διατριβής. Πέραν αυτών για τη διπλωματική διατριβή ισχύουν τα εξής : Γίνεται δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής στον τομέα με μέριμνα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. της 3/μελούς επιτροπής μελών Δ.Ε.Π., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της διατριβής από τον επιβλέποντα, Στην περίπτωση κοινών διπλωματικών διατριβών η παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής θα γίνεται από όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν στην διατριβή, Περιλήψεις των διπλωματικών διατριβών δημοσιεύονται με δαπάνες του τμήματος, Συνιστάται στην αρχή του πανεπιστημιακού έτους να γίνεται ανακοίνωση των θεμάτων προς εκπόνηση διπλωματικής διατριβής από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, ώστε οι φοιτητές να διευκολύνονται στην επιλογή τους, Για την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στην λήψη των στοιχείων, επεξεργασία και συγγραφή της διπλωματικής διατριβής, ο αριθμός των φοιτητών, σε κάθε διατριβή δεν θα υπερβαίνει τα 2-3 άτομα ( Εξαιρείται ο τομέας δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων, όπου ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να είναι έως και 4 άτομα). Πρακτική Άσκηση Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά δάση και δασικές υπηρεσίες της χώρας: Μετά την παρακολούθηση του έκτου εξαμήνου στα πανεπιστημιακά δάση, δασικά φυτώρια και χειμάρρους κατά τις θερινές διακοπές μέχρι δύο μήνες και με την καθοδήγηση του Προσωπικού του Τμήματος και σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εγκρίνεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Μετά την αποπεράτωση της πρακτικής εξάσκησης, οι υπεύθυνοι της εξάσκησης του γνωστικού αντικειμένου πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραμματεία του Τμήματος την επιτυχή πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή. Μετά την πραγματοποίηση του ογδόου εξαμήνου στα Πανεπιστημιακά Δάση βάσει προγράμματος που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τα Δασαρχεία και λοιπές δασικές υπηρεσίες για ένα μήνα κατά τις θερινές διακοπές υπό την άμεση επίβλεψη των προϊσταμένων των μονάδων αυτών και με βασικό στόχο την ενημέρωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες της δασοπονικής πράξης. Η πραγματοποίηση της πρακτικής αυτής άσκησης γνωστοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος με σχετική έκθεση του προϊσταμένου της Δασικής Υπηρεσίας στην οποία έλαβε μέρος η άσκηση. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η συμμετοχή στις παραπάνω πρακτικές ασκήσεις θεωρείται απαραίτητη για την απονομή του πτυχίου του Δασολόγου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ----------------------------------------------- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 2011 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3212 Η τάση αλλά και η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στον ευρύτερο χώρο του Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑ 2010 Το παρόν έντυπο εκδόθηκε για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού Μπέικος Γεώργιος Καθηγητής (ΠΘ) Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα