ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/ Διεύθυνση : Λυκούργου 12, Τ.Κ , Αθήνα Πληροφορίες : Αναστασία Παπαδάκη Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένες επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου, Π.Δ. 422/81 (Φ.Ε.Κ. 114/Τεύχος Α / ), άρθρα 21-31, όπως αυτές ισχύουν σήμερα και όπως παρατίθενται αναλυτικά και στον «ΟΔΗΓΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)» (http://www.mtpy.gr/documents/οδηγοσ%20κρατησεων%20μτπυ.pdf) οι επιβαλλόμενες υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί της μισθοδοσίας και επί των δαπανών έχουν ως εξής: Α) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. Διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. επί των αποζημιώσεων που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επιτροπές όσοι δεν κατέχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, συνταξιούχοι, άνεργοι, δικηγόροι κτλ. (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. Α/Α 6: επικαιροποίηση). 2. επί των αμοιβών των Πανεπιστημιακών γιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου. (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. Α/Α 1). 3. επί της πάγιας αντιμισθίας που λαμβάνουν οι δικηγόροι με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π,. Α/Α 5: τροποποίηση). 1

2 Διενεργείται κράτηση 2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και καταβαλλόμενων ποσών για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας εντός και εκτός επικράτειας, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, κτλ. των δημοσίων υπαλλήλων μετόχων του Ταμείου (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου Α/Α 1 και Α/Α 12 περιπτώσεις Δ) 2. επί της διαφοράς μεταξύ των αποδοχών της οργανικής και της νέας θέσης των δημοσίων υπαλλήλων μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ., που διορίζονται σε θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία των ΔΥΠΕ και Προέδρων και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των ΔΥΠΕ. Η παραπάνω κράτηση διενεργείται παράλληλα με τις κρατήσεις επί των τακτικών αποδοχών που αφορούν στην οργανική θέση.(οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου, Α/Α 15) Διενεργείται κράτηση 1% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και καταβαλλόμενων ποσών για ημερήσια αποζημίωση λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας εντός και εκτός επικράτειας, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, κτλ. των υπαλλήλων μη μετόχων του Ταμείου.(Οδηγός Κρατήσεων, Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 1, περίπτωση Β) 2. επί του συνόλου των αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε Νοσοκομεία των ΔΥΠΕ και Προέδρων και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των ΔΥΠΕ οι οποίοι α) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν άλλο φορέα ασφάλισης πλην του Δημοσίου (μη μέτοχοι), β) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιώτες και γ) είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου ή άλλου φορέα (Οδηγός κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου Α/Α 2: επικαιροποίηση) 3. επί του συνόλου των αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων των αγροτικών ιατρών που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία σε Νοσοκομεία, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικούς σταθμούς κλπ. Στην περίπτωση παράτασης της υπηρεσίας υπαίθρου πέραν του έτους, επιβάλλονται κρατήσεις μετόχου (4% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, 1% επί των λοιπών επιδομάτων που εντέλλονται με την τακτική μισθοδοσία, 2% επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και ως δικαίωμα εγγραφής, ποσό ίσο με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πρώτου ολόκληρου μήνα της μισθοδοσίας, εξοφλητέο σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην 2

3 ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 9 και Πίνακας Κρατήσεων των Μετόχων του Ταμείου, Α/Α 17) 4. επί των εφημεριών των ειδικευόμενων, επικουρικών και στρατιωτικών γιατρών (Οδηγός κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 10: επικαιροποίηση) 5. επί των πάσης φύσεως αποζημιώσεων για εκτός έδρας εργασία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, υπερωρίες, εξαιρέσιμα, νυχτερινά, κτλ. των υπαλλήλων του Δημοσίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) Συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου από την ημερομηνία μετάταξής τους στα Νοσοκομεία, ΔΥ.ΠΕ. κτλ., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς.(οδηγός κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου, Α/Α 5: επικαιροποίηση) 6. επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και οιωνδήποτε άλλων αποζημιώσεων και επί των πάσης φύσεως πρόσθετων και έκτακτων αμοιβών των μονίμων υπαλλήλων με άλλη κύρια ασφάλιση πλην Δημοσίου (μη μετόχων). Συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταγμένοι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι παρόλο που διατηρούν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς (π.χ. Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κ.τ.λ.) θεωρούνται μη μέτοχοι από την ημερομηνία μετάταξής τους στο Νοσοκομείο, Υ.Π.Ε. κτλ. (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων Υπαλλήλων που δεν μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου Α/Α 1: επικαιροποίηση) Β) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τους ΚΑΕ που πρέπει να γίνεται η παρακράτηση από την υπηρεσία σας. B1. Διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις δαπανών: (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π Α/Α 9: τροποποίηση) 1. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0400, όπως για παράδειγμα: αμοιβές δικηγόρων που παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Υ.ΠΕ. κτλ. (ΚΑΕ 0411), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β ) μηχανογραφική εξυπηρέτηση που παρέχει η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κ.α. (ΚΑΕ 0433), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 2. για εκπαίδευση (ΚΑΕ 0540) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β), 3. για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή( ΚΑΕ 0710),(άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 4. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0800, όπως για παράδειγμα: 3

4 ενοίκια και κοινόχρηστα (ΚΑΕ 0813) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. γ), συμμετοχή σε συνέδρια (ΚΑΕ 0857 ) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β), λογαριασμούς σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (ΚΑΕ 0832, 0833), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (ΚΑΕ 0842), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) ασφάλιστρα επιβατικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων κτλ. (ΚΑΕ 0892), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β), ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: εξαιρούνται οι δαπάνες που βαρύνουν τους ΚΑΕ 0831 (μόνο η ΕΛΤΑ Α.Ε) και ΚΑΕ 0841 (ύδρευση και άρδευση). 5. για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες ( ΚΑΕ 9160, 9560 και 9760), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 6. για επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά (ΚΑΕ 9120, 9520 και 9720), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 7. για ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά (ΚΑΕ 9130, 9530 και 9730) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 8. για συντήρηση έργων (ΚΑΕ 9180, 9580 και 9780) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β) 9. για δαπάνες εκπαίδευσης, διαφήμισης και λοιπές δαπάνες (ΚΑΕ 9290, 9690 και 9890 ) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. β). B2. Διενεργείται κράτηση 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις δαπανών: (Οδηγός Κρατήσεων Πίνακας Κρατήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π Α/Α 9: επικαιροποίηση) 1. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1000 για προμήθεια διαφόρων ειδών (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). 2. που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7000 για κεφαλαιακές δαπάνες (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). 3. για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 9100), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). 4. για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 9540 και 9740), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). 5. για προμήθεια μεταφορικών μέσων (ΚΑΕ 9550, 9750), (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). 6. για εκτέλεση έργων (ΚΑΕ 9570, 9770) (άρθ. 22, παρ. Α, εδάφ. α). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: εξαιρούνται οι δαπάνες που βαρύνουν αμιγώς τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και όσες συγχρηματοδοτούνται (με βάση απόφαση ένταξης) από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( Ε.Σ.Π.Α.) 4

5 Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. (Οδηγός Κρατήσεων Παράρτημα Α Νέοι ΚΑΕ και Κωδικοί Απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων και Προθεσμίες απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ κρατήσεων) Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης των ανωτέρω κρατήσεων, με την διαδικασία 4300 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ), είτε με κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό 26305/3 (ΙΒΑΝ: GR ). Σας επισημαίνουμε ότι η επιβίωση του Ταμείου εξαρτάται απόλυτα από τον έλεγχο των εισροών, γι αυτό και η Υπηρεσία μας διενεργεί συμβουλευτικούς ελέγχους με στόχο την παροχή διευκρινίσεων για την ορθή παρακράτηση και απόδοση των εσόδων του Ταμείου. Σας θυμίζουμε επίσης ότι ο Ν. 3863/2010 προβλέπει ότι ο υπολογισμός του μερίσματος θα είναι ανάλογος των καταθέσεων εκάστου μετόχου. Συνεπώς η παρακράτηση και απόδοση θα έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό του μερίσματος. Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω. Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. μπορείτε ν ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Ελεγκτικό Συνέδριο 2. Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 3. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 4. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 5. Το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6. Γραφείου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 7. Όλα τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα 8. Όλες τις Δ.Υ.ΠΕ 9. Όλα τα Πανεπιστημιακά Εκπ/κά Ιδρύματα 10. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 11. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης 3. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης Διαχείρισης Περιουσίας 6

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 23/3/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/12540/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας

Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας Προτάσεις για τη Λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας Σερέτης Φώτης Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΡΑΣ Σελίδα 1 από 31 Παρούσα κατάσταση: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 13/5/2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/36028/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα