«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1

2 Ταυτότητα της έρευνας Νοµός : Σερρών είγµα : 900 Ηµεροµηνίες διεξαγωγής : 01/02/ /02/2007 Τύπος έρευνας : Τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση του ειδικού συστήµατος τηλεφωνικών Συνεντεύξεων. Το δείγµα των περιοχών κατανέµεται στο Νοµό λαµβάνοντας υπ όψη πλήρως την αναλογική αντιπροσωπευτικότηταωςπροςτηναστικότητακαιταπληθυσµιακά χαρακτηριστικά. Ως προς το φύλο και την ηλικία τηρούνται ποσοστώσεις µε βάση τα στοιχεία της απογραφής από την ΕΣΥΕ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΘΟΣ : Ακολουθήθηκε η διαδικασία της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθµών- (random dialing). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η έρευναδιεξήχθησύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ ΕΑ, η WAPOR & η ΕSOMAR, µέλος των οποίων είναι οι τρεις εταιρείες που συνιστούν την Κοινοπραξία. ειγµατοληψία : Στρωµατοποιηµένη, µε τηχρήσηδοµηµένου ερωτηµατολογίου Πληθυσµός 15 + Νοµού Σερρών : άτοµα Φύλο : Άνδρες (49,3%) Γυναίκες (50,7%) Ηλικία : 15+ Σταθµίσεις : Φύλο, Ηλικία, Περιοχή κατοικίας, σύµφωνα µε ΕΣΥΕ(απογραφή 2001) Μέγιστο στατιστικό σφάλµα :3,3% Ελάχιστη βάση ανάλυσης :60 Συνολικός αριθµός απασχολούµενων ερευνητών & ελεγκτών : Ερευνητές : 92, Ελεγκτές : 10 2

3 Γενική Εµπιστοσύνη σε ΜΜΕ (Νοµός Σερρών) Σκεπτόµενοι την ενηµέρωση σας συνολικά, θα σας διαβάσω τέσσερις βασικές πηγές ενηµέρωσης και θα ήθελα να τις βάλετε σε σειρά ξεκινώντας από αυτήν που εµπιστεύεστε περισσότερο για την ενηµέρωση σας σε πολιτικά και διεθνή θέµατα και καταλήγοντας σε αυτήν που εµπιστεύεστε λιγότερο. ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 80,0% 70,0% 68,1% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Τηλεόραση Εθνικές εφηµερίδες Ραδιόφωνο Τοπικές εφηµερίδες εν έχω γνώµη 20,0% 14,1% 10,0% 7,2% 3,7% 6,9% 0,0% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 3

4 Γενική ικανοποίηση από ποιότητα ενηµέρωσης MME Νοµού Σερρών Γενικά πόσο ικανοποιηµένος/η αισθάνεστε από την ποιότητα της ενηµέρωσης που παρέχουν οι εφηµερίδες και οι Ραδιοφωνικοί & Τηλεοπτικοί σταθµοί του Νοµού; Εφηµερίδες 3,2% 23,2% 54,1% 7,0% 12,4% Μ.Ο.: 2.49 Πολύ ικανοποιηµένος/η Αρκετά ικανοποιηµένος/η Ραδιοφωνικοί & Τηλεοπτικοί σταθµοί 6,9% 13,0% 12,2% Λίγο ικανοποιηµένος/η Καθόλου ικανοποιηµένος/η Γ/ Α 19,6% 48,3% Μ.Ο.: 2.76 Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 4

5 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 5

6 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Σερρών 70,0% 60,0% 50,0% 33,8% 40,0% Αθροιστική 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Μ.Ο.: 2.43 Εφηµερίδες 6

7 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Σερρών Θα σας διαβάσω µια σειρά από καθηµερινές τοπικές εφηµερίδες που εκδίδονται στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε µία από αυτές, αν την έχετε διαβάσει ή ξεφυλλίσει για τουλάχιστον 2 το τελευταίο τρίµηνο 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 19,3% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 11,9% ΠΡΟΟ ΟΣ 11,1% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 10,0% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8,0% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 7,3% ΤΥΠΟΣ 5,4% ΣΗΜΕΡΙΝΗ 4,9% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 4,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 7

8 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου ηµερήσιου τοπικού τύπου (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Νοµού Σερρών Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Σερρών, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 27,3% 9,1% 18,2% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 20,0% 4,4% 22,2% 22,2% 10,0% 14,4% 20,0% 5,0% 18,0% 23,0% 14,0% 13,0% 18,9% 5,4% 27,0% 13,5% 10,8% 21,6% 6,7% 7,0% 2,7% 5-7 µέρες/εβδοµάδα 4-5 µέρες/εβδοµάδα 2-3 µέρες/εβδοµάδα 1 µέρα/εβδοµάδα 2-3 φορά/µήνα 1 φορά/µήνα ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 16,7% 7,6% 19,7% 16,7% 13,6% 13,6% 12,1% <1 φορά/µήνα ΤΥΠΟΣ 16,3% 6,1% 20,4% 20,4% 8,2% 14,3% 14,3% Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15,3% 2,8% 25,0% 16,7% 15,3% 12,5% 12,5% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 14,0% 3,7% 21,5% 26,2% 15,9% 10,3% 7,5% 0,9% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 12,1% 4,0% 16,7% 18,4% 13,2% 22,4% 12,6% 0,6% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 9

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΣΗΜΕΡΙΝΗ 36,4% 29,6% 34,2% Υψηλή ΠΡΟΟ ΟΣ 25,0% 41,0% 34,0% Μέση Χαµηλή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 24,4% 44,4% 31,1% Α ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 24,3% 36,4% 39,3% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 24,3% 40,5% 35,1% ΤΥΠΟΣ 22,4% 40,8% 36,8% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18,1% 41,7% 40,3% Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 17,7% 47,7% 33,7% 0,9% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 16,1% 35,1% 48,2% 0,6% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 10

11 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών (χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν) 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 5,9% Ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες Μέσο Τεύχος Μ.Ο.: 2.58 Εφηµερίδες 11

12 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθεςήτηντελευταίαφοράπουκυκλοφόρησε) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 2,4% ΠΡΟΟ ΟΣ 2,3% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1,8% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 1,8% ΤΥΠΟΣ 1,6% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1,4% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 1,4% ΣΗΜΕΡΙΝΗ 1,4% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1,0% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 12

13 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Φύλο Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 2,4% 3,6% 1,3% ΠΡΟΟ ΟΣ 2,3% 3,8% 0,9% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1,8% 2,7% 0,9% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 1,8% 2,7% 0,9% ΤΥΠΟΣ 1,6% 2,5% 0,7% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1,4% 2,3% 0,7% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 1,4% 2,5% 0,4% ΣΗΜΕΡΙΝΗ 1,4% 2,0% 0,9% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1,0% 1,8% 0,2% 13

14 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Ηλικία Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 2,4% 1,5% 5,0% 1,4% ΠΡΟΟ ΟΣ 2,3% 1,5% 3,8% 1,9% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1,8% 0,7% 4,6% 0,5% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 1,8% 0,4% 3,4% 1,6% ΤΥΠΟΣ 1,6% 0,7% 3,4% 0,8% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1,4% 0,7% 3,4% 0,5% ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 1,4% 1,5% 2,3% 0,8% ΣΗΜΕΡΙΝΗ 1,4% 1,5% 3,1% 0,3% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1,0% 0,4% 2,7% 0,3% 14

15 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών - Φύλο/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 88,9% 11,1% Άντρες ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΟ ΟΣ 84,6% 81,0% 15,4% 19,0% Γυναίκες ΤΥΠΟΣ 78,6% 21,4% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 76,9% 23,1% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 75,0% 25,0% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 75,0% 25,0% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 72,7% 27,3% ΣΗΜΕΡΙΝΗ 69,2% 30,8% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 15

16 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους ηµερήσιου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών - Ηλικία/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Χθες ή την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 30,8% 30,8% 46,2% 61,5% 23,1% 7,7% ΠΡΟΟ ΟΣ 19,0% 47,6% 33,3% ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 18,2% 59,1% 22,7% ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 15,4% 69,2% 15,4% 55+ ΤΥΠΟΣ 14,3% 64,3% 21,4% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 12,5% 75,0% 12,5% ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 11,1% 77,8% 11,1% ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 6,3% 56,3% 37,5% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 16

17 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 17

18 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 17,6% 20,0% Αθροιστική 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες Μ.Ο.: 1.56 Εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 18

19 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Θα σας διαβάσω τώρα µια σειρά από εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες που εκδίδονται στο νοµό σας και θέλω να µου πείτε για κάθε µία από αυτές, αν την έχετε διαβάσει ή ξεφυλλίσει για τουλάχιστον 2 το τελευταίο τρίµηνο 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 8,1% ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ 3,4% 3,3% 2,7% 2,6% ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 2,2% ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2,0% FORZA ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 1,2% 1,1% 0,7% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 19

20 Αθροιστική αναγνωσιµότητα τριµήνου εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Σερρών, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης πληθυσµό 15 ετών και άνω Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑÏΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ FORZA ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ Λιγότερο από άτοµα

21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 83,3% 16,7% Κάθε εβδοµάδα ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 78,3% 70,0% 62,5% 13,0% 8,7% 5,0% 10,0% 15,0% 4,2% 33,3% 2-3 φορές το µήνα 1 φορά το µήνα ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 61,6% 19,2% 15,1% 4,1% Λιγότερο από 1 φορά το µήνα ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 50,0% 45,2% 10,0% 12,9% 30,0% 29,0% 10,0% 6,5% 6,5% Α ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ 40,0% 6,7% 16,7% 36,7% ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 38,9% 5,6% 16,7% 38,9% FORZA ΣΕΡΡΕΣ 36,4% 36,4% 18,2% 9,1% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 21

22 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ Νοµού Σερρών (έστω 2 το τελευταίο τρίµηνο) Πόσο συχνά διαβάζετε την εφηµερίδα... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 83,3% 16,7% Υψηλή ΝΙΓΡΙΤΑ 78,3% 21,7% Μέση Χαµηλή ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 70,0% 62,5% 15,0% 15,0% 37,5% Α ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 61,6% 34,3% 4,1% ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 50,0% 45,2% 40,0% 41,9% 10,0% 6,5% 6,5% ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 40,0% 38,9% 23,4% 22,3% 36,7% 38,9% Υψηλή = Κάθε εβδοµάδα Μέση = 1-3 φορές/µήνα Χαµηλή = < 1 φορά/µήνα FORZA ΣΕΡΡΕΣ 36,4% 54,6% 9,1% Βάση = Αναγνώστες (τριµήνου) κάθε τίτλου Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 22

23 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών (Τελευταία εβδοµάδα) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 9,8% Μέσο Τεύχος 10,0% 5,0% 0,0% Εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Μ.Ο.: 1.59 Εφηµερίδες 23

24 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 5,0% ΝΙΓΡΙΤΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 2,2% 1,7% 1,6% 1,4% ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ FORZA ΣΕΡΡΕΣ 1,1% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 24

25 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Φύλο Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 5,0% 8,8% 1,3% ΝΙΓΡΙΤΑ 2,2% 3,4% 1,1% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1,7% 2,7% 0,7% ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 1,6% 2,3% 0,9% ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 1,4% 2,0% 0,9% ΠΑΝΣΕΡΡΑÏΚΗ 1,1% 1,8% 0,4% ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 0,8% 0,9% 0,7% ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 0,7% 1,1% 0,2% Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 0,6% 0,7% 0,4% FORZA ΣΕΡΡΕΣ 0,6% 0,9% 0,2% 25

26 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Ηλικία Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 5,0% 7,8% 6,1% 2,2% ΝΙΓΡΙΤΑ 2,2% 1,1% 3,4% 2,2% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1,7% 1,5% 3,8% 0,3% ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 1,6% 1,5% 3,8% - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 1,4% 1,1% 1,9% 1,4% ΠΑΝΣΕΡΡΑÏΚΗ 1,1% 0,7% 1,9% 0,8% ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 0,8% 1,1% 0,8% 0,5% ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 0,7% 0,4% 1,9% - Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 0,6% 0,7% 0,8% 0,3% FORZA ΣΕΡΡΕΣ 0,6% 0,7% 1,1% - 26

27 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών Φύλο / Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS 86,7% 13,3% Άντρες ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 83,3% 16,7% ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ 80,0% 20,0% Γυναίκες FORZA ΣΕΡΡΕΣ 80,0% 20,0% ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 80,0% 20,0% ΝΙΓΡΙΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 75,0% 71,4% 25,0% 28,6% ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 69,2% 30,8% Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ 60,0% 40,0% ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου 57,1% 42,9% Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 27

28 Αναγνωσιµότητα µέσου τεύχους εβδοµαδιαίου τοπικού τύπου Νοµού Σερρών - Ηλικία/ Προφίλ Πότε την διαβάσατε τελευταία φορά; (Την τελευταία εβδοµάδα) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΣΕΡΡΑΪΚΑ SPORTS ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 46,7% 42,9% 35,6% 28,6% 17,8% 28,6% Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΓΝΩΜΗ FORZA ΣΕΡΡΕΣ 40,0% 40,0% 40,0% 60,0% 20,0% ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 28,6% 26,7% 71,4% 66,7% 6,7% 55+ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 23,1% 38,5% 38,5% ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ 20,0% 50,0% 30,0% ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 16,7% 83,3% ΝΙΓΡΙΤΑ 15,0% Βάση = Αναγνώστες (µέσου τεύχους) κάθε τίτλου 45,0% 40,0% Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 28

29 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 29

30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ιαβάσατε το τελευταίο τρίµηνο, άλλες τοπικές καθηµερινές ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που κυκλοφόρησαν στο νοµό σας; Αν ναι, ποιες; ( εν διάβασαν: 97,9%) 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% ΆΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ 1,0% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡ Ο ΝΙΚΑ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ - ΡΑΜΑΣ ΗΧΩ - ΡΑ ΜΑ Σ 0,2% 0,2% ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS - ΡΑ ΜΑ Σ 0,2% SEVENSSPORT - ΚΑΒΑΛΑΣ 0,1% ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΒΑΛΑΣ 0,1% ΡΑ ΜΙΝΗ - ΡΑ ΜΑ Σ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΡΑ ΜΑ Σ 0,1% 0,1% 0,1% ΝΕΑΠΟΛΙΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 0,1% 0,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 30

31 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 31

32 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 46,4% Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί Αθροιστική Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Μ.Ο.: 2.41 Ρ/Σ 32

33 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 1 Θα σας διαβάσω µια σειρά από τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σαςκαιθέλωναµου πείτε για κάθε έναν από αυτούς, αν τον ακούσατε την τελευταία εβδοµάδα για τουλάχιστον λίγα λεπτά. 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 11.8% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.1% ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ ΙΚΤΥΟ FM MEGA RADIO NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 8.6% 8.6% 8.3% 7.9% MASTER FM ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 6.7% 6.1% 5.4% 5.2% 4.7% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 33

34 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Θα σας διαβάσω µια σειρά από τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που εκπέµπουν στο νοµό σαςκαιθέλωναµου πείτε για κάθε έναν από αυτούς, αν τον ακούσατε την τελευταία εβδοµάδα για τουλάχιστον λίγα λεπτά. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ ΡΟ ΟΝ FM ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 F M 4,7% 4,1% 4,0% 3,2% 3,0% 2,3% 2,0% 1,6% 1,4% 1,1% 1,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 34

35 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) -1 Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Σερρών, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104, ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΡΑ ΙΟΝ ΣΕΡΡΕΣ ΙΚΤΥΟ FM MEGA RADIO NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) MASTER FM ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105, ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ

36 Αθροιστική ακροαµατικότητα εβδοµάδας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) -2 Προβολές στον πληθυσµό 15 ετών και άνω Πληθυσµός Νοµού Σερρών, 15 ετών και άνω: άτοµα Προβολή στον πληθυσµό 15 ετών και άνω 95% ιάστηµα Εµπιστοσύνης Κάτω φράγµα Άνω φράγµα ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ ΡΟ ΟΝ FM ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM

37 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 1 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 70,0% 10,0% 10,0% 10,0% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 59,5% 4,8% 21,4% 9,5% 4,8% 5-7 µέρες/εβδοµάδα MASTER FM 58,3% 13,3% 11,7% 8,3% 8,3% 4-5 µέρες/εβδοµάδα ΙΚΤΥΟ FM 46,8% 9,1% 23,4% 19,5% 1,3% 2-3 µέρες/εβδοµάδα NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 46,5% 19,7% 18,3% 12,7% 1,4% 1,4% 1 µέρα/εβδοµάδα ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 46,2% 14,3% 22,0% 13,2% 4,4% <1 φορά/εβδοµάδα ΝΟΤΕΣ FM 42,9% 7,1% 31,0% 14,3% 4,8% Α ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 40,7% 18,5% 22,2% 11,1% 3,7% 3,7% ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM 40,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 37,7% 14,2% 26,4% 15,1% 6,6% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 36,4% 16,4% 21,8% 21,8% 3,6% Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 37

38 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... MEGA RADIO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36,0% 16,0% 24,0% 17,3% 2,7% 4,0% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΡΟ ΟΝ FM ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 34,7% 33,3% 32,5% 12,2% 9,5% 13,0% 32,7% 33,3% 31,2% 12,2% 6,1% 2,0% 14,3% 9,5% 14,3% 7,8% 1,3% 5-7 µέρες/εβδοµάδα 4-5 µέρες/εβδοµάδα 2-3 µέρες/εβδοµάδα ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 31,9% 30,8% 30,6% 17,0% 15,4% 11,1% 29,8% 23,1% 7,7% 25,0% 19,4% 19,1% 2,1% 23,1% 11,1% 2,8% 1 µέρα/εβδοµάδα <1 φορά/εβδοµάδα Α ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 27,0% 16,2% 21,6% 24,3% 8,1% 2,7% ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 24,1% 20,7% 34,5% 3,4% 17,2% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22,2% 22,2% 22,2% 27,8% 5,6% ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 14,3% 21,4% 42,9% 21,4% Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 38

39 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 1 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 80,0% 20,0% Υψηλή MASTER FM 71,6% 20,0% 8,3% Μέση NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 66,2% 31,0% 1,4% Χαµηλή ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 64,3% 30,9% 4,8% Α ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 60,5% 35,2% 4,4% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 59,2% 33,3% 3,7% 3,7% ΙΚΤΥΟ FM 55,9% 42,9% 1,3% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 52,8% 43,6% 3,6% MEGA RADIO 52,0% 41,3% 4,0% 2,7% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 51,9% 41,5% 6,6% Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα ΝΟΤΕΣ FM 50,0% 45,3% 4,8% Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 39

40 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Νοµού Σερρών (λίγα λεπτά την τελευταία εβδοµάδα) - 2 Πόσο συχνά ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM 50,0% 30,0% 20,0% Υψηλή ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 48,9% 48,9% 2,1% Μέση ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 46,9% 44,9% 6,1% 2,0% Χαµηλή ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 46,2% 30,8% 23,1% Α ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 45,5% 45,5% 7,8% 1,3% ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 44,8% 37,9% 17,2% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 44,4% 50,0% 5,6% ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 43,2% 45,9% 8,1% 2,7% ΡΟ ΟΝ FM ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 42,8% 41,7% 47,6% 44,4% 9,5% 11,1% 2,8% Υψηλή = 4-7 µέρες/εβδοµάδα Μέση = 1-3 µέρες/εβδοµάδα ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 35,7% 64,3% Χαµηλή = < 1 µέρα/εβδοµάδα Βάση = Ακροατές (εβδοµάδας) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 40

41 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών (χθες) 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 24,1% 25,0% Μέση ηµερήσια κάλυψη 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί Μ.Ο.: 1.60 Ρ/Σ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 41

42 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών -1 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 3,8% 4,1% 4,0% MEGA RADIO MASTER FM ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟ FM ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 2,9% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 1,8% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 42

43 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών -2 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) ΡΟ ΟΝ FM ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 F M ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 43

44 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Φύλο -1 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 4,1% 4,3% 3,9% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 4,0% 3,8% 4,2% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 3,8% 4,5% 3,1% MEGA RADIO 2,9% 2,9% 2,9% MASTER FM 2,6% 3,2% 2,0% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 2,6% 2,0% 3,1% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 2,4% 3,6% 1,3% ΙΚΤΥΟ FM 2,3% 3,2% 1,5% ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 2,1% 2,7% 1,5% ΝΟΤΕΣ FM 1,8% 1,6% 2,0% ΡΑ ΙΟΝ ΣΕΡΡΕΣ 1,8% 1,4% 2,2% 44

45 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Φύλο -2 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σύνολο ερωτηθέντων ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 1,2% 1,4% 1,1% ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 1,1% 1,6% 0,7% ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 1,0% 1,1% 0,9% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 1,0% 0,9% 1,1% ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 0,9% 1,1% 0,7% ΡΟ ΟΝ FM 0,9% 1,1% 0,7% ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 0,8% 1,6% - ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 0,4% 0,2% 0,7% ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM 0,4% 0,5% 0,4% ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 0,4% 0,2% 0,7% ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 0,2% 0,2% 0,2% 45

46 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Ηλικία -1 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 4,1% 9,7% 1,5% 1,9% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 4,0% 8,2% 3,4% 1,4% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 3,8% 4,1% 6,9% 1,4% MEGA RADIO 2,9% 4,1% 4,6% 0,8% MASTER FM 2,6% 4,1% 3,4% 0,8% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 2,6% 5,2% 2,7% 0,5% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 2,4% 1,9% 5,0% 1,1% ΙΚΤΥΟ FM 2,3% 4,1% 1,9% 1,4% ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 2,1% 4,1% 1,5% 1,1% ΝΟΤΕΣ FM 1,8% 2,2% 2,7% 0,8% ΡΑ ΙΟΝ ΣΕΡΡΕΣ 1,8% 2,2% 2,3% 1,1%

47 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Ηλικία -2 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ερωτηθέντων ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 1,2% 1,9% 1,5% 0,5% ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 1,1% 1,9% 1,1% 0,5% ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 1,0% 0,7% 2,3% 0,3% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 1,0% 2,2% 1,1% - ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 0,9% 0,4% 2,3% 0,3% ΡΟ ΟΝ FM 0,9% 1,5% 0,8% 0,5% ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 0,8% 1,1% 0,8% 0,5% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 0,4% 0,7% 0,4% 0,3% ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM 0,4% 0,7% 0,8% - ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 0,4% - 1,1% 0,3% ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 0,2% - 0,4% 0,3% 47

48 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/ΣΝοµού Σερρών Φύλο/ Προφίλ -1 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 100,0% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 72,7% 27,3% Άντρες ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ ΙΚΤΥΟ FM ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 70,0% 66,7% 63,2% 62,5% 30,0% 33,3% 36,8% 37,5% Γυναίκες ΡΟ ΟΝ FM MASTER FM ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 62,5% 60,9% 58,8% 55,6% 54,5% 37,5% 39,1% 41,2% 44,4% 45,5% Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 48

49 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/ΣΝοµού Σερρών Φύλο/ Προφίλ -2 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 51,4% 48,6% 100 % MEGA RADIO ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% Άντρες Γυναίκες ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 47,2% 52,8% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 44,4% 55,6% ΝΟΤΕΣ FM 43,8% 56,3% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 39,1% 60,9% ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37,5% 25,0% 62,5% 75,0% ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 25,0% 75,0% Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 49

50 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Ηλικία / Προφίλ -1 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΙΚΤΥΟ FM ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 FM ΡΟ ΟΝ FM MASTER FM 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 66,7% 61,1% 60,9% 57,9% 52,4% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 47,8% 70,3% 21,1% 23,8% 25,0% 30,0% 25,0% 39,1% 10,8% 25,0% 30,4% 50,0% 33,3% 18,9% 13,9% 21,1% 23,8% 25,0% 20,0% 25,0% 8,7% 13,0% 100 % Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 50

51 Μέση ηµερήσια κάλυψη τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών Ηλικία / Προφίλ -2 Τον ραδιοφωνικό σταθµό... τον ακούσατε χτες; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ MEGA RADIO 45,5% 42,9% 42,3% 36,4% 28,6% 46,2% 18,2% 28,6% 11,5% ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 37,5% 37,5% 43,8% 37,5% 18,8% 25,0% 55+ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2 32,4% 52,9% 14,7% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 22,7% 22,2% 12,5% 59,1% 66,7% 75,0% 18,2% 11,1% 12,5% ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 50,0% 75,0% 50,0% 25,0% Βάση = Ακροατές (χθες) κάθε σταθµού Ενδεικτικά στοιχεία Βάση µικρότερη των 60 ατόµων 51

52 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 6:00-8:59 1,7% 9:00-12:59 13,4% 13:00-15:59 8,2% 16:00-19:59 10,1% 20:00-23:59 8,0% 00:00-5:59 0,8% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 52

53 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 6:00-8:59 Ποιες ώρες ακούσατε το ραδιοφωνικό σταθµό... 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% MASTER FM 0,4% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 0,3% 0,3% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΙΚΤΥΟ FM 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% MEGA RADIO ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΡΟ ΟΝ FM Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 53

54 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 9:00-12:59-1 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 MEGA RADIO NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΙΚΤΥΟ FM ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 54

55 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 9:00-12:59-2 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 0,8% MASTER FM ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 0,7% 0,6% 0,6% ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 0,4% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 0,3% 0,3% ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 F M 0,2% ΡΟ ΟΝ FM 0,2% ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 0,2% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 55

56 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 13:00-15:59-1 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% MASTER FM 1,8% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ ΙΚΤΥΟ FM ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 MEGA RADIO ΝΟΤΕΣ FM ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 56

57 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 13:00-15:59-2 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 0,6% ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 0,4% ΜΠΛΕ ΓΙΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟ 0,4% ΡΑ ΙΟ ΕΨΙΛΟΝ 0,3% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 0,2% ΡΑ ΙΟ ΦΥΛΛΙ ΟΣ 9,82 F M ΡΟ ΟΝ FM 0,2% 0,2% ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 0,2% ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM 0,1% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) 0,1% Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 57

58 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 16:00-19:59-1 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) 1,7% ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΚΑ Σ ΡΑ ΙΟ 1,6% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 1,3% ΡΑ ΙΟ ΑΛΦΑ 1,2% MEGA RADIO 1,1% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 0,9% ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 0,7% ΝΟΤΕΣ FM 0,6% ΡΑ ΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗ 0,6% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 58

59 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 16:00-19:59-2 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% ΜΕΛΩ ΙΑ FM ΣΕΡΡΕΣ 0,4% ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 105,5 0,3% ΡΑ ΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ CLUB FM) 0,3% ΡΑ ΙΟN ΣΕΡΡΕΣ 0,3% ΡΟ ΟΝ FM 0,3% MASTER FM 0,2% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 0,2% ΙΚΤΥΟ FM 0,2% ΡΑ ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ 0,1% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 59

60 Μέση κάλυψη χρονικών ζωνών της ηµέρας τοπικών Ρ/Σ Νοµού Σερρών 20:00-23:59-1 Ποιεςώρεςακούσατετοραδιοφωνικόσταθµό... 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ F M 104,2 1,1% MEGA RADIO 1,0% ΡΑ ΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 0,9% NOIZE RADIO (ΠΡΩΗΝ ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 93,5) ΙΚΤΥΟ FM 0,8% 0,8% ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 0,7% MASTER FM 0,4% ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΚΑ Σ ΡΑ ΙΟ 0,4% ΝΟΤΕΣ FM 0,4% ΡΑ ΙΟ ΕΡΩΣ 0,4% Βάση = Σύνολο ερωτηθέντων (Ν=900) Εµφανίζονται οι Ρ/Σ που αναφέρθηκαν στη συγκεκριµένη ζώνη 60

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 2

Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: «Μελέτη των ικτυακών Τόπων των Ελληνικών ΜΜΕ» ιαδραστικότητα ΙΟΥΛΙΟΣ 009 Η µελέτη αποτελεί τµήµα ευρύτερης έρευνας µε αντικείµενο τη «Μελέτη των ικτυακών τόπων των Ελληνικών ΜΜΕ». Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 604/20.11.2008 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20 η Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕNOTHTA 28 Τύπος, ηµοσιογραφία- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυµνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 3 Πηγή: Βλέπω το σηµερινό κόσµο. «Πολυθεµατικό» βιβλίο ηµοτικού Σχολείου για την ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

SOCIAL MEDIA ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ

SOCIAL MEDIA ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA MRB HELLAS S.A. για λογαριασμό του Ινστιτούτου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

εν Δράμα, από του 1913-1930», Ημερολόγιον Δράμας, έτους 1930, 36-39. 3 Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία και περιοδικά της Μακεδονίας και Θράκης,

εν Δράμα, από του 1913-1930», Ημερολόγιον Δράμας, έτους 1930, 36-39. 3 Μανώλης Κανδυλάκης, Εφημεριδογραφία και περιοδικά της Μακεδονίας και Θράκης, ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Βλάση Βλασίδη *** Η έρευνα για τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, ειδικά του παρελθόντος, αποτελεί αντικείμενο αρκετών ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις. Ιούλιος 2015 Κυπριακό Ποδόσφαιρο: Δεδομένα και Αντιλήψεις Ιούλιος 2015 1 Τι καλύπτει η έρευνα Αντίληψη για την Αξιοπιστία Άποψη για τη διαιτησία Ποσοστά υποστήριξης των ποδοσφαιρικών ομάδων Κυπριακό Πρωτάθλημα Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του 1 Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα