ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1

2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση της διαφηµιστικής εκστρατείας στα ΜΜΕ) ιεκπεραίωση : Kέντρο Ερευνών, Cyprus College Ανάθεση : Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Tύπος και Μέθοδος : Τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις Πληθυσµός : Όλοι οι πολίτες της Κύπρου ηλικίας χρόνων Αριθµός συνεντεύξεων : 789 Αρνήθηκαν συµµετοχή : 89 (11,3%) είγµα : n=700 άτοµα Χρόνος ιεξαγωγής : 9-11 Ιουλίου 2007 Μέγιστο ειγµατοληπτικό Σφάλµα : ±3,7 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή καταγράφει τις αντιλήψεις των Κυπρίων πολιτών σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο. ιεξήχθη µε την µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων µέσω τηλεφώνου, ενώ οι προηγούµενες παρόµοιες έρευνες έγιναν στα σπίτια των ερωτηθέντων. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η χρήση του τηλεφώνου είναι το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της έρευνας καλύπτει την αποτίµηση της επίσηµης εκστρατείας για την εισαγωγή του ευρώ, όπως αυτή εκδηλώνεται στα Μέσα Ενηµέρωσης. Έρευνες αποτίµησης διαφηµιστικών εκστρατειών είναι προτιµότερο να γίνονται µέσω τηλεφώνου, λόγω της αµεσότητας και της ταχύτητας που εξασφαλίζει η µέθοδος αυτή. Το δείγµα επιλέχθηκε µε την µέθοδο της τυχαίας στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας και περιελάµβανε 700 άτοµα ηλικίας χρόνων. Η δειγµατοληψία έγινε από τις 9 µέχρι της 11 Ιουλίου ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ...; α) Την Κύπρο γενικά; 70% 60% 50% 40% 30% 53% 42% 20% 10% 0% 5% Θετικά Αρνητικά ( Ξ/ Α)

4 Το ποσοστό των ατόµων οι οποίοι θεωρούν ότι η Κύπρος θα επηρεαστεί θετικά από την εισαγωγή του ευρώ ανέρχεται στο 53%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό σε παρόµοια έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας πριν ένα χρόνο (Ιούλιος 2006) ήταν 27%). Για πρώτη φορά από την έναρξη καταγραφής των αντιλήψεων των πολιτών για το ευρώ καταγράφεται θετικό αποτέλεσµα ως προς την πιθανολογούµενη επίδραση της εισαγωγής του κοινού νοµίσµατος στην οικονοµία της Κύπρου. Το ποσοστό όσων αναµένουν αρνητική επίδραση στην κυπριακή οικονοµία έχει µειωθεί στο 42% σε σχέση µε 60% τον Ιούλιο του Η µόνη κατηγορία πολιτών η οποία εξακολουθεί κατά πλειοψηφία να αναµένει αρνητική επίδραση στην οικονοµία από την εισαγωγή του ευρώ είναι τα άτοµα µε µορφωτικό επίπεδο µέχρι το δηµοτικό σχολείο. β) Εσάς προσωπικά; 60% 50% 40% 30% 51% 40% 20% 9% 10% 0% Θετικά Αρνητικά ( Ξ/ Α) Παρόµοια αλλαγή στις αντιλήψεις του κοινού παρουσιάζεται και στο θέµα του πως θα επηρεάσει τον κάθε πολίτη προσωπικά η εισαγωγή του ευρώ. Τον Ιούλιο του % των πολιτών πίστευαν ότι η αντικατάσταση της λίρας από το ευρώ θα τους επηρεάσει προσωπικά κατά τρόπο αρνητικό. Σήµερα το ποσοστό αυτό έχει µειωθεί στο 42%. Η δε πλειοψηφία των πολιτών (51%) εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι ίδιοι θα επηρεαστούν θετικά από την εισαγωγή του κοινού νοµίσµατος. 4

5 3. ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ Για πρώτη φορά από την έναρξη καταµέτρησης των αντιλήψεων για την εισαγωγή του ευρώ, η πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών θεωρούν εαυτούς πολύ καλά ή καλά πληροφορηµένους για το ευρώ. Το ποσοστό όσων δεν θεωρούν ότι είναι καλά πληροφορηµένοι για το ευρώ έχει µειωθεί από 55% τον Ιούλιο του 2006 σε 41% σήµερα. Συγκριτικά πιο πληροφορηµένοι αυτοχαρακτηρίζονται οι άντρες, τα νεαρότερα άτοµα, οι κάτοικοι αστικών περιοχών και οι πιο µορφωµένοι. Μη πληροφορηµένους εξακολουθούν να θεωρούν εαυτούς όσοι έχουν χαµηλή µόρφωση (µέχρι ηµοτικό). Από την ανάλυση των στατιστικών πινάκων, είχε διαφανεί από την αρχή αυτής της σειράς ερευνών ότι υπάρχει σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό πληροφόρησης και τη θετική στάση απέναντι στην εισαγωγή του ευρώ. Τα άτοµα που θεωρούν εαυτούς επαρκώς πληροφορηµένους, γενικά πιστεύουν ότι το ευρώ θα ωφελήσει την Κύπρο γενικά και τους ίδιους προσωπικά. Επίσης, ανησυχούν σε χαµηλότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους. Βαθµός πληροφόρησης για το Ευρώ 50% 45% 38% 40% 35% 30% 25% 21% 29% 20% 15% 12% 10% 5% 0% Πολύ καλά πληροφορηµένος Καλά πληροφορηµένος Όχι και τόσο πληροφορηµένος Καθόλου πληροφορηµένος Με αυτήν την έννοια, το γεγονός ότι για πρώτη φορά πλειοψηφούν όσοι είναι καλά πληροφορηµένοι σχετικά µε το ευρώ είναι σηµαντικό ως προς τη γενικότερη τοποθέτηση του κοινού απέναντι στο κοινό νόµισµα. 5

6 4. ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΥΡΩ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ ΛΙΡΑ ΣΗΜΕΡΑ; Το ποσοστό των πολιτών που εξακολουθεί να µην είναι σε θέση να αναφέρει την ισοτιµία λίρας ευρώ έχει µειωθεί στο 14% από 34% τον Ιούλιο του Ανάµεσα σε αυτούς που δηλώνουν µια τιµή, ένα µικρό ποσοστό πολιτών βρίσκονται σχετικά µακριά από την πραγµατική ισοτιµία, γενικά όµως η διάµεσος τιµή της ισοτιµίας που αναφέρθηκε βρίσκεται στο 1,70 και ο µέσος όρος στο 1,67 (2% πιο κάτω από την πραγµατική ισοτιµία). Πόσα Ευρώ αξίζει µια λίρα; Ευρώ 7% Ευρώ 5% Ευρώ 30% Ευρώ Ευρώ εν ξέρω 5% 14% 39% 5. ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ; Η επεξήγηση τρόπων αποτροπής της εκµετάλλευσης του κοινού παραµένει πρώτη επιλογή για περισσότερη έµφαση, αλλά µε µειωµένα ποσοστά, 32% έναντι 48% τον Ιούλιο του Σηµαντική µερίδα του κοινού και ειδικά τα πιο µεγάλα σε ηλικία άτοµα και τα λιγότερο πληροφορηµένα για ευρώ ζητούν περισσότερη έµφαση στην ενηµέρωση για την αξία ενός ευρώ σε λίρες. Πού πρέπει να δωθεί περισσότερη έµφαση σε µια εκστρατεία ενηµέρωσης για την εισαγωγή του Ευρώ; Τρόποι αποτροπής εκµετάλευσης του κοινού 32% Κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις 19% Αξία ενός Ευρώ σε λίρες 26% Εµφάνιση του Ευρώ ιαδικασία της µετατροπής 5% 14% 6

7 6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΕΧΡΙ ΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ) Κατάλληλα µέσα για τη συνέχιση της εκστρατείας Τηλεόραση Έντυπα Ραδιόφωνο ιαλέξεις Τηλεφωνικά κέντρα ιαδύκτιο ( Ξ/ Α) 6% 2% 3% 1% 33% 41% 85% Η τηλεόραση παραµένει το κύριο µέσο προτίµησης του κοινού για την συνέχιση της εκστρατείας για το ευρώ. Ακολουθούν τα έντυπα (εφηµερίδες και περιοδικά) (41% έναντι 42% τον Ιούλιο του 2006) και το ραδιόφωνο µε 33%. Άλλα µέσα ενηµέρωσης, όπως το διαδίκτυο, οι διαλέξεις και η λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων, λαµβάνουν χαµηλό έως και αµελητέο βαθµό προτίµησης. 7

8 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 8

9 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας µε αντικείµενο την εισαγωγή του ευρώ (9 ως 11 Ιουλίου 2007), έγινε αποτίµηση της εκστρατείας όπως αυτή «έτρεχε» κατά τις ηµέρες διεξαγωγή της έρευνας. Μάλιστα, ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και η µορφή της (τηλεφωνική) σχεδιάστηκαν ώστε να δώσουν τα πιο έγκυρα αποτελέσµατα όσον αφορά την εκστρατεία στα ΜΜΕ. Κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας τελείωναν δύο κοµµάτια της επίσηµης εκστρατείας για το ευρώ στα ΜΜΕ. Με ειδικές ερωτήσεις που συµπεριλήφθησαν για πρώτη φορά στο ερωτηµατολόγιο η έρευνα κατέγραψε: Τη χωρίς βοήθεια αναµνησιµότητα (unaided recall) των διαφηµίσεων σε τηλεόραση, ράδιο και έντυπα. Τη µε βοήθεια αναµνησιµότητα (aided recall) των πιο πάνω διαφηµίσεων. Την αναµνησιµότητα των συνθηµάτων (slogans) της εκστρατείας. Την αποτίµηση των διαφηµίσεων σε τηλεόραση, ράδιο και έντυπα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ως προς τα πιο πάνω σηµεία παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω. 1

10 2. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ α) Αναµνησιµότητα διαφηµίσεων 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% unaided recall 55% aided recall Το ποσοστό που ανέφεραν ότι είδαν στην τηλεόραση διαφηµίσεις από την επίσηµη εκστρατεία για το ευρώ ήταν 48%. Το ποσοστό αυτό ήταν περίπου το ίδιο στις διάφορες οµάδες του πληθυσµού µε κάποια εξαίρεση τα άτοµα µε χαµηλή µόρφωση (µέχρι ηµοτικό) ανάµεσα στους οποίους ήταν 35%. Όταν παρατηρήσαµε σε όσους είπαν ότι δεν είδαν τέτοιες διαφηµίσεις ότι πρόκειται για τις διαφηµίσεις µε τα ανθρωπάκια του Πιν (καρτούν) το ποσοστό αναµνησιµότητας ανέβηκε στο 55%. ηλαδή ένας στους δύο περίπου Κύπριους θυµάται να έχει δει διαφήµιση στην τηλεόραση από την επίσηµη εκστρατεία για το ευρώ. 2

11 β) Αναµνησιµότητα των σλόγκανς Περίπου 13% όσων µπορούσαν να θυµηθούν ότι είδαν διαφηµίσεις από την επίσηµη εκστρατεία του ευρώ στην τηλεόραση ανάφεραν κάποιο σλόγκαν από τις διαφηµίσεις αυτές µε κυριότερες αναφορές τις εξής: 10 Ιουλίου, iσοτιµία λίρας - ευρώ 28% Κλείδωµα λίρας και ευρώ 18% Το ευρώ είναι στο χέρι σου 12% Το ευρώ είναι ανάµεσά µας 10% Αν λάβει κανείς υπόψη ότι πολύ λίγα άτοµα ανάφεραν κάποιο σλόγκαν και ότι οι δυο πρώτες αναφορές αφορούσαν στην πραγµατικότητα το θέµα της διαφήµισης και όχι κάποιο σλόγκαν, εξάγεται το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κάποιο σλόγκαν της εκστρατείας που να έχει εξασφαλίσει ψηλό βαθµό αναµνησιµότητας (recall). 3

12 γ) Αποτίµηση των τηλεοπτικών διαφηµίσεων ( Ξ/ Α) 9% Μου άρεσαν 31% εν µου άρεσαν 9% Έτσι κι έτσι 51% Η άποψη των τηλεθεατών για τις διαφηµίσεις της επίσηµης εκστρατείας του ευρώ είναι µάλλον ουδέτερη. Μόνο ένας στους τρεις απάντησε ότι του άρεσαν οι διαφηµίσεις αυτές. Από την άλλη, όµως, µόνο ένας στους τρεις εκφράστηκε αρνητικά για αυτές. Σηµειώνεται ότι ανάµεσα στους νέους χρόνων το ποσοστό όσων δηλώσαν ότι τους άρεσαν οι διαφηµίσεις αυτές, είναι αισθητά χαµηλότερο του µέσου όρου, µόνο 18%. 4

13 3. ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ α) Αναµνησιµότητα διαφηµίσεων Το 27% των πολιτών ανάφερε ότι είχε ακούσει στο ραδιόφωνο διαφηµίσεις της επίσηµης εκστρατείας για την εισαγωγή του ευρώ. Όταν του υπενθυµίστηκε το σλόγκαν των διαφηµιστικών µηνυµάτων το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι το άκουσαν ανέβηκε στο 41%. Αναµνησιµότητα ραδιοφωνικών µηνυµάτων 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% Χωρίς βοήθεια 41% Με βοήθεια Το ποσοστό των ατόµων που δήλωσαν ότι άκουσαν διαφηµιστικά µηνύµατα της επίσηµης εκστρατείας στο Ραδιόφωνο (41%) πρέπει να κριθεί ως ιδιαίτερα ψηλό. Μάλιστα στους νέους ηλικίας χρόνων το ποσοστό αυτό ήταν ακόµα ψηλότερο, 46%. 5

14 β) Αποτίµηση ραδιοφωνικών µηνυµάτων Μου άρεσαν 38% ( Ξ/ Α) 5% εν µου άρεσαν 13% Έτσι κι έτσι 44% Το ποσοστό των ακροατών που δήλωσαν ότι τους άρεσαν τα ραδιοφωνικά µηνύµατα της επίσηµης εκστρατείας για την εισαγωγή του ευρώ είναι 38% (κάπως πιο ψηλό από το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι τους άρεσαν οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις). Για τους περισσότερους ακροατές τα µηνύµατα αυτά ήταν ουδέτερα (44%) ενώ 13% δήλωσαν ότι δεν τους άρεσαν. εν υπάρχει κάποια οµάδα του πληθυσµού στην οποία τα µηνύµατα αυτά είτε άρεσαν πιο πολύ είτε δεν άρεσαν σε πιο έντονο βαθµό. Γενικά η εντύπωση του κοινού καταγράφεται από ουδέτερη ως θετική. 6

15 4. ΕΝΤΥΠΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ α) Αναµνησιµότητα Περίπου 35% των πολιτών δήλωσαν ότι είδαν σε εφηµερίδες ή περιοδικά έντυπη διαφήµιση από την επίσηµη εκστρατεία για την εισαγωγή του ευρώ. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 43% όταν τους υπενθυµίστηκε ότι οι καταχωρήσεις αυτές αφορούσαν τον κώδικα δίκαιης τιµολόγησης και το κλείδωµα της ισοτιµίας. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% unaided recall 43% aided recall Το ποσοστό αναµνησιµότητας θα πρέπει να κριθεί ως πολύ ικανοποιητικό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα άτοµα που διαβάζουν εφηµερίδες και περιοδικά είναι πιο λίγα από εκείνα που βλέπουν τηλεόραση ή ακούν ραδιόφωνο. Ιδιαίτερα ψηλή αναµνησιµότητα των έντυπων διαφηµίσεων καταγράφεται στα άτοµα ηλικίας χρόνων και άλλους δηµόσιους και ηµικρατικούς υπαλλήλους 7

16 β) Αποτίµηση έντυπων διαφηµίσεων Μου άρεσαν 42% ( Ξ/ Α) 3% εν µου άρεσαν 10% Έτσι κι έτσι 45% Η αποτίµηση των έντυπων διαφηµίσεων καταγράφεται ως ελαφρώς καλύτερη από την αποτίµηση των ηλεκτρονικών διαφηµίσεων. Οι µισοί περίπου αναγνώστες δήλωσαν ότι τους άρεσαν οι καταχωρήσεις αυτές. Σηµειώνεται όµως ότι οι έντυπες καταχωρήσεις άρεσαν κυρίως σε µορφωµένα άτοµα, ενώ τα ποσοστά θετικής αποτίµησης είναι µειωµένα στα άτοµα µε λιγότερη µόρφωση. Ίσως τούτο να εξυπακούει ότι οι καταχωρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν πιο απλές και κατανοητές στους λιγότερο µορφωµένους. 8

17 5. ΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ; Έµµεσα σχετιζόµενη µε την εκστρατεία για την εισαγωγή του ευρώ ήταν η ερώτηση που τέθηκε στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας αυτής κατά πόσο η διπλή αναγραφή των ( Ξ/ Α) 4% Υποχρεωτική 79% Προαιρετική 17% τιµών σε λίρες και ευρώ από την πρώτη Σεπτεµβρίου είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Και τούτο γιατί λίγες µέρες πριν είχε προηγηθεί εκστρατεία ενηµέρωσης για την υποχρεωτική (δια νόµου) διπλή αναγραφή των τιµών από την πρώτη Σεπτεµβρίου Από τις απαντήσεις των πολιτών προκύπτει ότι στη µεγάλη τους πλειοψηφία (οκτώ στους δέκα) γνώριζαν ότι η διπλή αναγραφή των τιµών θα είναι υποχρεωτική. Ακόµα και ανάµεσα σε αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται ως µη καλά πληροφορηµένοι για θέµατα που αφορούν το ευρώ, τρεις στους τέσσερις γνώριζαν ότι η διπλή αναγραφή των τιµών θα είναι υποχρεωτική. Βεβαίως, δε µπορεί να αποδειχτεί άµεσα ότι ο ψηλός βαθµός γνώσης στο θέµα αυτό οφείλεται στη διαφηµιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ. Είναι πιθανόν να συνέτειναν στην πληροφόρηση του κοινού και άλλοι παράγοντες. Όπως δηλώσεις επισήµων, συζητήσεις στα ΜΜΕ, διαλέξεις, άρθρα κλπ. Σε κάποιο βαθµό όµως, µπορεί κανείς να υποθέσει ότι στον υψηλό βαθµό γνώσης του κοινού συνέτεινε και η διαφηµιστική εκστρατεία που είχε λάβει χώρα λίγο πριν την έρευνα. 9

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα αυτή σηµατοδοτεί ένα κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη των κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από την επίδραση της εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Για πρώτη φορά, η πλειοψηφία των πολιτών αναµένει θετικές επιδράσεις από την εισαγωγή του ευρώ, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ότι αφορά την κυπριακή οικονοµία γενικότερα. Παράλληλα, προφανώς ως αποτέλεσµα των προσπαθειών ενηµέρωσης του κοινού, για πρώτη φορά πλειοψηφούν ανάµεσα στους πολίτες εκείνοι που θεωρούν εαυτούς επαρκώς καλά πληροφορηµένους για το ευρώ. Όσον αφορά τη διαφηµιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ για την εισαγωγή του ευρώ, τα αποτελέσµατα της έρευνας καταγράφουν µια ανάµεικτη εικόνα. Οι σχετικές διαφηµίσεις έχουν περιπέσει στην αντίληψη του µισού περίπου πληθυσµού, η δε αποτίµηση τους είναι µάλλον ουδέτερη προς θετική. Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι η υποχρεωτικότητα της αναγραφής διπλών τιµών από την πρώτη Σεπτεµβρίου είναι γνωστή στη µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού, πράγµα που αποτελεί µια επιπρόσθετη ένδειξη ότι οι διάφορες προσπάθειες ενηµέρωσης αποδίδουν καρπούς. 10

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2013 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Έκθεση για την Ελλάδα 9 Ιουλίου 2013 Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη δημιουργία. δημοσίων υπαλλήλων

Έρευνα για τη δημιουργία. δημοσίων υπαλλήλων Έρευνα για τη δημιουργία ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ στέγης συνταξιούχων «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Τρόποι εκδήλωσης, Συχνότητα, Αντιμετώπιση) δημοσίων υπαλλήλων Σεπτέμβρης 2007 Αρχή Ισότητας Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του

Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του 1 Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά του Γιώργος Τσουρβάκας Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Μέλος Επιτροπής Ερευνών-Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ... 4 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α... 6 1.3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 6 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 7 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα