ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 77,52% Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 22,48% Εθνικοί Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Υποδομές εξοπλισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήμερα την 8 Ιουλίου 2010 μεταξύ: αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο Διοίκησης, Λ όφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρύτανη αυτού, καθηγητή Ανδρέα Τρούμπη, και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΙΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και το διακριτικό τίτλο HIPAC Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει στην Αθήνα - Αττική (οδός Ευρυδάμαντος 53, Τ.Κ ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον Καραογλάνη Ηλία, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Βουρνόβα 2, με ΑΔΤ ΑΖ104492, και αφού έλαβαν υπόψη: 1/11

2 1. Την από 5836/ διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο. 2. Την από Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου. 3. την προέγκριση Σχεδίου Σύμβασης του Υποέργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ» από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με α.π. οικ2451/ , 4. την προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης του Υποέργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ» από την ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με α.π. οικ3230/ , 5. Τη συνεδρίαση με αριθμ. 85/ του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 6.3) με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση την από Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Σήμερα με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 11 και του Παραρτήματος Ι ως ακολούθως: -Στο Άρθρο 2 τροποποιείται ο Φ.Π.Α. από 15% σε 16% και ανέρχεται πλέον σε δεκαοχτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (18.641,28 ). -Στο Άρθρο 3 τροποποιείται ο χρόνος παράδοσης των ειδών με Α/Α 5, 7 και 10 ως εξής: Α/Α Είδος Ημερομηνία παράδοσης 5 Προσωπικός Υπολογιστής Γραφείου 7 Εκτυπωτής laser δικτύου ασπρόμαυρος Α4 Τύπος Ι 10 Εκτυπωτής laser δικτύου ασπρόμαυρος Α4 Τύπος ΙΙΙ 40 ημέρες από την υπογραφή της παρούσης 10 ημέρες από την υπογραφή της παρούσης 10 ημέρες από την υπογραφή της παρούσης -Στο Άρθρο 11 τροποποιείται ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 3. -Στο Παράρτημα Ι, τροποποιούνται τα είδη με Α/Α 5, 7 και 10 σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσης. 2/11

3 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Για την εταιρεία με την επωνυμία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.» Καθ. Ανδρέας Ι. Τρούμπης Πρύτανης Ο νόμιμος εκπρόσωπος Ηλίας Καραογλάνης 3/11

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» Τα είδη με Α/Α 5, 7 και 10 αντικαθίστανται ως εξής: Α5.1 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ τους τελευταίους 12 μήνες. Τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ τμήματα που συνθέτουν το ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ. σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού εγκεκριμένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο motherboard HP PROTECTTOOLS SECURITY SUITE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, περιβάλλον, εργαλεία ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ προειδοποίησης λαθών, έλεγχο ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ παράλληλης, σειριακής και ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ επιπλέον υπαρχόντων θυρών, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ έλεγχο floppy από το BIOS, ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ προειδοποίηση αλλαγής μνήμης, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έλεγχο εγγραφής και ΤΑ PCS ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ανάγνωσης των μέσων ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ μεταφοράς δεδομένων, και να ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ έχουν δυνατότητα επαναφοράς ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ HP SOFTWARE MANAGEMENT AGENT HP BACKUP AND RECOVERY MANAGER PDF COMPLETE HP INSIGHT DIAGNOSTICS COMPUTRACE FOR DESKTOPS (IN THE HP BIOS)* ΤΑ PCS ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ συστήματος, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΘΩΝ, ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ, ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΘΩΝ, ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ, ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ Α5.2 Τύπος INTEL CORE 2 QUAD Q9650 PROCESSOR 4/11

5 Α5.3 Συχνότητα (GΗz) 3,00 Α5.4 L2 Cache (MΒ) 12ΜΒ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 3.0 GHZ, 12 MB L2 CACHE, 1333 MHZ FSB FEATURING CORE 2 PROCESSOR WITH VPRO TECHNOLOGY Α5.5 Chipset (κατηγορία) INTEL Q45 EXPRESS Α5.6 Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard 16 (σε GB) CHIPSET Α5.7 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) 1333 Α5.8 Αριθμός υποδοχών PCI 3 Α5.9 Α5.10 Α5.1 1 Αριθμός υποδοχών PCI Express 2 16x Αριθμός υποδοχών PCI Express 1 (Η ΘΥΡΑ PCI EXPRESS 16X ΕΧΕΙ ΤΗΝ 1x ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ PCI EXPRESS 1X) Υποστήριξη υποδοχών USB 2.0 (10) TOTAL Α5.12 PS 2 υποδοχές 2 Α5.13 Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή SERIAL ΑΤΑ (σε Gb/s) (4) FRONT, (6) REAR Α5.14 Παράλληλες υποδοχές 1 (HP PARALLEL PORT ADAPTER) Α5.15 Σειριακές υποδοχές 1 Α5.16 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου INTEGRATED INTEL 82567LM GBE Ethernet card 1000BASE-T NETWORK CONNECTION Α5.17 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου ΜΝΗΜΗ 3 High Definition Audio with Realtek ALC261 codec (all ports are stereo) Α5.18 Μέγεθος (GΒ) 4GB PC Memory (2x2GB) Α5.19 Τύπος DDR3 DRAM Α5.20 Συχνότητα (MHz) 1333 Α5.21 Κουτί ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES Α5.22 Tower case (Mini Midi) MIDI Τροφοδοτικό: Α5.23 Τάση λειτουργίας (V) VAC Α5.24 Ισχύς (W) 320W active PFC 87/89/85% efficient at 20/50/100% load 5/11

6 Μονάδα σκληρού Δίσκου Α5.25 Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας 1X 250GB SATA 3.5 1ST HARD DRIVE Α5.26 Formatted χωρητικότητα (σε GB) 250 Α5.27 Πρωτόκολλο SATA ΙΙ Α5.28 Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) 7200 Α5.29 Μέγεθος cache (ΜΒ) 8 Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: Α5.30 FDD 3.5 (1.44ΜΒ) HP Media Card Reader (22-in-1) Μονάδα οπτικού δίσκου COΜBO SUPERMULTI LIGHTSCRIBE DVD (DVD-R-W): WRITER DRIVE Α5.3 1 Σύνδεση σε δίαυλο SATA SATA Α5.32 Ταχύτητα ανάγνωσης DVD 16X Α5.33 Ταχύτητα ανάγνωσης CD 48X Α5.34 Ταχύτητα εγγραφής DVD 16X Α5.35 Ταχύτητα εγγραφής CD-RW 32X ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Κάρτα Οθόνης Α5.36 Εξωτερική κάρτα (ΟΧΙ ενσωματωμένη στη μητρική) ATI Radeon HD 4550 Dual Head PCIe x16 Graphics Card 512 MB DDR3, 64 bit wide Α5.37 Ανάλυση 2560X1600 Α5.38 DVI-I + TV-OUT Α5.39 PCI-Express 16x Α5.40 Μνήμη 512 MB DDR3, 64 bit wide ΟΘΟΝΗ HP COMPAQ LA2205WG 22-INCH Α5.41 Τεχνολογίας TFT Α5.42 Μέγεθος διαγωνίου 22 Α5.43 Έγχρωμη Α5.44 Ανάλυση 1680X 1050 Α5.45 Συχνότητα ανάλυσης στη μέγιστη ανάλυση (Hz) 1680 X 60 HZ Α5.46 Βήμα Κουκίδας 0,282 MM Α5.47 Συχνότητα σάρωσης οριζόντια 24 TO 83 KHZ Α5.48 Συχνότητα σάρωσης κατακόρυφη 50 TO 76 HZ Α5.49 Γωνία προβολής (H/V) UP TO 160 HORIZONTAL/160 6/11

7 Α5.50 Αντίθεση 1000:1 Α5.51 Φωτεινότητα 250 Α5.52 Χρόνος απόκρισης 5 MSEC Α5.53 Έξοδος αναλογική D-15Sub Α5.54 Έξοδος ψηφιακή DVI Α5.55 Ενσωματωμένα ηχεία VERTICAL (10:1 MINIMUM CONTRAST RATIO) HP LCD SPEAKER BAR PART NUMBER NQ576AA Α5.56 Πιστοποιήσεις TCO5 ( LOW EMISSIONS), ISO , CISPR REQUIREMENTS, VCCI APPROVALS, KC AND KCC ( KOREAN) REQUIREMENTS, CSA , UL , EN55022 CLASS B, CNS CLASS B, IEC , CHINA ENERGY LABEL ( CEL), CHINA MEPS, KOREA MEPS ( PENDING, ENERGY BOY), SMARTWAY - NA ONLY - ENERGY LOGISTICS, EUP LOT 6 TIER 1 AS/NZS 3548 CLASS B APPROVAL, "GS" MARK, TUV APPROVALS, GEEA, CE MARKING, FCC PART 15 CLASS B APPROVAL, ENERGY STAR QUALIFIED, EN55024 CLASS B, EN , CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS), EPEAT GOLD ( SELECT REGIONS) ΠΟΝΤΙΚΙ Α5.57 Τύπος ΟΠΤΙΚΟ Α5.58 Microsoft συμβατό Α5.59 PS/2 ή USB ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Α5.60 Αριθμός πλήκτρων 104 Α5.61 Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο Α5.62 PS/2 ή USB ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α5.63 Windows Vista Business Ελληνικά. Academic Volume Licensing (1 άδεια ανά μηχάνημα) Α5.64 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα HP USB OPTICAL MOUSE HP USB STANDARD KEYBOARD Windows 7 Professional 32-bit 7/11

8 ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ US ENERGY STAR ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ IT ECO DECLARATION ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. EPEAT GOLD Πρότυπα που Ακολουθούνται Α5.65 EPA Energy Star, TUV GS Mark EPA ENERGY STAR, TUV GS MARK Α5.66 ISO 9241 ISO Α5.67 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 3 ETH Ποσότητα: 4 Α7.1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Α7.2 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για μέγεθος χαρτιού A4). 40 Α7.3 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi) 1200Χ1200 Α7.4 Μνήμη 128MB Α7.5 Επέκταση μνήμης 640MB Α7.6 Έξοδος πρώτης σελίδας Α4 (σε δευτερόλεπτα) 7,5 Α7.7 Επεξεργαστής 540MHz Α7.8 Α7.9 Α7.10 Α7. 11 Α7.12 Α7.13 Τυπική χωρητικότητα εισόδου (αρ. Σελίδων) Χειροκίνητη (bypass) Τυπική χωρητικότητα (αρ. σελίδων) τροφοδοσία εξόδου Αριθμός δίσκων χαρτιού ( Paper 3 trays) Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών μέσων (χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) Δίσκος Τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων έκαστος 250 Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/μήνα) Α7.14 Θύρα δικτύου UTP Α7.15 Θύρα USB 2.0 Α7. 16 Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 8/11

9 Α7.17 διπλής όψης Εσωτερικό σύστημα σύνδεσης σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet) Α7. 18 Εγχειρίδια χρήσης Α7.19 Α7.20 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται 10/100/1000 Οδηγοί ( drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο Α7.21 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 χρόνος Α10.1 Α Α10.4 Α10.5 Α 10.6 Α10.7 Ποσότητα: 1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη εκτύπωση Laser Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική 40 ποιότητα, Α4): Τουλάχιστον 30 σελίδες ανά λεπτό Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, Α4): Έως 10 δευτερόλεπτα (από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ετοιμότητας) 7,5 Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα): Τουλάχιστον x dpi Συνιστώμενος όγκος μηνιαίος χαρτιού: Τουλάχιστον 4000 φύλλα Βασικοί δίσκοι χαρτιού: 3 Τουλάχιστον 3 Υποστηριζόμενοι μέσων: Τουλάχιστον παρακάτω:χαρτί (απλό, έγχρωμο, letterhead, προεκτυπωμένο, τύποι οι διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), 5000 pages 9/11

10 Α10.8 Α10.9 Φάκελοι, Λεπτό Διαφάνειες Ετικέτες, χαρτόνι, Εκτύπωση δύο όψεων: Αυτόματη Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου: Δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, 2 δίσκους εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως Α10.10 Α10.11 Α10.12 Α10.13 Α10.14 Α Α10.16 Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου: Υποδοχή εξόδου 250 φύλλων, πίσω υποδοχή εξόδου 100 φύλλων Τυπικά μεγέθη μέσων: Α4, Α5, Β5, letter, legal, executive Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: Δίσκος τροφοδότησης φύλλων διαφορετικών μεγεθών Βάρη μέσων ανά διαδρομή χαρτιού: Δίσκος 1: 60 έως 200 g/m2 (ευθεία δίοδος χαρτιού για ειδικά και πιο βαριά μέσα). Δίσκος 2, 3: 60 έως 120 g/m2 Τυπική μνήμη: Τουλάχιστον TO 640 MB MB Μέγιστη μνήμη: Τουλάχιστον 256 MB Υποδοχές μνήμης: Τουλάχιστον μία DIMM 144 ακίδων 640 MB Βασικές γλώσσες εκτυπωτή: Α Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης PCL6, PCL5e, PostScriptTM 3, PDF v1.4 PCL 6, Postscript Level 3 ή ισοδύναμη Α Α10.19 Συνδεσιμότητα: Θύρα Hi-Speed 10/100/1000 USB 2.0, fast Ethernet Υποστηριζόμεναλειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows 10/11

11 Α , XP Home, XP Professional, Server 2003, πιστοποίηση για Windows VistaTM, Mac OS X v , Mac OS X v , Mac OS X v Στάθμη ήχου κατά λειτουργία: 54 Έως 56 db(a) Απαιτήσεις ισχύος: Τάση Α10.21 εισόδου 220 έως 240 VAC, 50 ή 60 Hz Περιλαμβανό-μενο λογισμικό: Προγράμματα οδήγησης Α10.22 εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM, τουλάχιστον για Windows XP (Home, Professional) και Windows Vista (32bit και 64bit). Εγγύηση: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας Α ΕΤΟΣ τουλάχιστον ενός (1) έτους από την κατασκευάστρια εταιρεία. 11/11

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 21/8/2009 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρ. TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( UPS, Πολυμηχανήματα, Oθόνη Προβολής-Projector-Eπιτοίχια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404 Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη Email: vfragaki@teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κέρκυρα, 07/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου-Εργαστήριου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μ.Π.Δ.» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα