Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους"

Transcript

1 Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσώπων που δεν έχουν την ιθαγένεια της χώρας διαμονής τους Για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών βλέπε επίσης: Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών: Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Global Migration Group: Global Forum on Migration and Development: 1

2 Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Υιοθετήθηκε με την από 18 Δεκεμβρίου 1990 Απόφαση 45/158 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Έναρξη ισχύος : 1 Ιουλίου 2003 σύμφωνα με το άρθρο 87 (1) Κείμενο : Παράρτημα στην Απόφαση 45/158 της Γενικής Συνέλευσης Τα Κράτη μέρη στην παρούσα Σύμβαση, ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που περιλαμβάνονται στα βασικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρονται στα δικαιώματα του ανθρώπου, και ειδικότερα στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, στο Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, στη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, στην Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη Ολων των Μορφών Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών, και στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις Αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά κείμενα που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, και ειδικότερα την Σύμβαση που αφορά την Μετανάστευση με σκοπό την απασχόληση (Νο. 97), την Σύμβαση που αφορά την Μετανάστευση σε συνθήκες καταχρηστικές και την προαγωγή της ισότητας και της μεταχείρισης των μεταναστών εργαζομένων (Νο. 143), την Σύσταση που αφορά την Μετανάστευση και την Απασχόληση (Νο. 86), την Σύσταση που αφορά τους Μετανάστες Εργαζόμενους (Νο. 151), την Σύμβαση που αφορά την Εξαναγκαστική ή Υποχρεωτική Εργασία (Νο. 29), και την Σύμβαση που αφορά στην εξάλειψη της Καταναγκαστικής Εργασίας (Νο. 105), Επιβεβαιώνοντας την σημασία των Αρχών που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Μορφωτικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 1, Υπενθυμίζοντας την Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την Διακήρυξη του Τέταρτου Κογκρέσσου των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Μεταχείριση των Εγκληματιών 2, τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Αξιωματούχων που εφαρμόζουν τον Νόμο, και τις Συμβάσεις κατά της Δουλείας 3, Υπενθυμίζοντας ότι ένας από τους στόχους του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, όπως ορίζεται στο Καταστατικό του, είναι η προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων όταν εργάζονται σε χώρα άλλη από αυτήν την καταγωγής τους, και έχοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία αυτού του οργανισμού σε θέματα που αφορούν τους μετανάστες εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, Αναγνωρίζοντας την σημασία του έργου που έχει εκπληρωθεί στα πλαίσια διαφόρων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών για τους μετανάστες εργαζόμενους και για τις οικογένειές τους και ειδικότερα, στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην Επιτροπή για την Κοινωνική Ανάπτυξη, καθώς και στον Οργανισμό Διατροφής και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Μορφωτικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, Αναγνωρίζοντας επίσης την πρόοδο που παρατηρείται σε μερικά Κράτη, σε περιφερειακό ή διμερές επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και τη σημασία και τη χρησιμότητα των διμερών και πολυμερών συμφωνιών σε αυτό το πεδίο, 1 ΗνωμέναΈθνη, Σειρά Συμβάσεων, Τόμος 429, Νο Βλέπε Τέταρτο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Μεταχείριση των Εγκληματιών, Kyoto, Ιαπωνία, Αυγούστου 1970, έκθεση που συντάχθηκε από τη Γραμματεία (εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών, Πωλήσεις, Νο. E 71 IV 8 3 Βλέπε Δικαιώματα του Ανθρώπου: Συλλογή Διεθνών Κειμένων, (εκδόσεις Ηνωμένων Εθνών, Πωλήσεις Νο. Ε.88.XIV.1). 2

3 Έχοντας επίγνωση της σημασίας και της κλίμακας του φαινομένου της μετανάστευσης, που αφορά εκατομμύρια ανθρώπων και πλήττει μεγάλο αριθμό Κρατών της διεθνούς κοινότητας, Έχοντας επίγνωση των συνεπειών των ρευμάτων των μεταναστών εργαζομένων στα Κράτη και στους ενδιαφερόμενους λαούς, και επιθυμώντας να υιοθετήσουν κανόνες που θα συνεισφέρουν στην εναρμόνιση των συμπεριφορών των Κρατών με την αποδοχή βασικών Αρχών που αφορούν την μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, Εκτιμώντας ότι η τρωτή κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους συχνά οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απουσία τους από την χώρα καταγωγής τους και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προκύπτουν από την παρουσία τους στο Κράτος απασχόλησής τους, Πεπεισμένα ότι τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους δεν έχουν αναγνωρισθεί ικανοποιητικά παντού και κατά συνέπεια απαιτείται η κατάλληλη διεθνής προστασία, Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μετανάστευση είναι συχνά η αιτία σοβαρών προβλημάτων για τα μέλη των οικογενειών των μεταναστών εργαζομένων καθώς και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, ειδικότερα λόγω της διάσπασης της οικογένειας, Έχοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα προβλήματα που αφορούν στην μετανάστευση είναι περισσότερο σοβαρά στην περίπτωση της παράνομης μετανάστευσης και πεπεισμένα κατά συνέπεια ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατάλληλη δράση προκειμένου να προληφθούν και να καταργηθούν οι παράνομες μετακινήσεις και η εκμετάλλευση των μεταναστών εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλισθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, Εκτιμώντας ότι οι εργαζόμενοι που στερούνται εγγράφων ή βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση απασχολούνται συχνά σε συνθήκες εργασίας λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με άλλους εργαζόμενους και ότι μερικοί εργοδότες ενθαρρύνονται να απασχολούν εργαζόμενους σε παρόμοιες συνθήκες προκειμένου να επωφεληθούν του αθέμιτου ανταγωνισμού, Εκτιμώντας επίσης ότι η πρόσβαση σε απασχόληση των μεταναστών εργαζομένων που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση θα αποθαρρυνθεί εφόσον τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών εργαζομένων αναγνωρισθούν ευρύτερα και, επιπλέον, ότι η αναγνώριση συμπληρωματικών δικαιωμάτων στους νόμιμους μετανάστες εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους θα ενθαρρύνει όλους τους μετανάστες και τους εργοδότες να σεβαστούν και να συμμορφωθούν με τους νόμους και τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τα ενδιαφερόμενα Κράτη, Πεπεισμένα, κατά συνέπεια, για την ανάγκη της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, επιβεβαιώνοντας και υιοθετώντας βασικούς κανόνες σε μια σφαιρική σύμβαση που πρέπει να εφαρμοσθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, Συμφώνησαν τα εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται, σε όλους τους μετανάστες εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους χωρίς καμμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιθαγένειας, ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ιδιοκτησίας, προσωπικής κατάστασης, γέννησης ή άλλου καθεστώτος. 2. Η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας της μετανάστευσης των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, που περιλαμβάνει την προετοιμασία της μετανάστευσης, την αναχώρηση, την διέλευση από άλλη χώρα και την περίοδο παραμονής και αμοιβόμενης απασχόλησης στο Κράτος εργασίας καθώς και την επιστροφή στο Κράτος καταγωγής ή στο Κράτος της συνήθους διαμονής. 3

4 Άρθρο 2.- Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης : 1. ο όρος "μετανάστης εργαζόμενος" αναφέρεται στο πρόσωπο που πρόκειται να προσληφθεί, ή που προσλαμβάνεται ή που έχει ήδη προσληφθεί σε μισθωτή δραστηριότητα σε Κράτος του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια, 2. α. ο όρος "συνοριακός εργαζόμενος" αναφέρεται στο μετανάστη εργαζόμενο που διατηρεί την συνήθη διαμονή του στο γειτονικό Κράτος στο οποίο κανονικά επιστρέφει καθημερινά ή τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος, β. ο όρος "εποχιακός εργαζόμενος" αναφέρεται στον μετανάστη εργαζόμενο του οποίου η εργασία λόγω της φύσης της εξαρτάται από εποχιακές συνθήκες και απασχολείται κατά συνέπεια μόνον κατά τη διάρκεια μέρους του έτους, γ. ο όρος "ναυτικός" που περιλαμβάνει τους αλιείς, αναφέρεται στον μετανάστη εργαζόμενο που απασχολείται σε πλοίο που είναι καταχωρημένο σε Κράτος του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια, δ. ο όρος "εργαζόμενος σε αλλοδαπή εταιρεία" αναφέρεται σε μετανάστη εργαζόμενο που απασχολείται σε αλλοδαπή εταιρεία που υπάγεται στη δικαιοδοσία Κράτους του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια, ε. ο όρος " μετακινούμενος εργαζόμενος" αναφέρεται στον μετανάστη εργαζόμενο που έχοντας την συνήθη διαμονή του σε ένα Κράτος ταξιδεύει σε άλλο Κράτος ή άλλα Κράτη για σύντομες χρονικές περιόδους λόγω της φύσης της εργασίας του, στ. ο όρος " εργαζόμενος προγράμματος" αναφέρεται στον μετανάστη εργαζόμενο που απασχολείται για συγκεκριμένη περίοδο στο Κράτος απασχόλησης αποκλειστικά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εκτελείται σε αυτό το Κράτος από τον εργοδότη του, ζ. ο όρος "ειδικής απασχόλησης εργαζόμενος" αναφέρεται σε μετανάστη εργαζόμενο : ι. που μετακινείται με εντολή του εργοδότη του για συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο στο Κράτος απασχόλησης του προκειμένου να πραγματοποιήσει ειδικό έργο ή, ιι. που δεσμεύεται για συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο σε εργασία που απαιτεί επαγγελματική, εμπορική, τεχνική ή άλλη υψηλής ειδίκευσης ικανότητα, ή ιιι. που, μετά από αίτηση του εργοδότη του στο Κράτος απασχόλησής του, δεσμεύεται για συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο σε εργασία της οποίας η φύση είναι προσωρινή ή μικράς διάρκειας, και που απαιτείται να αναχωρήσει από το Κράτος όπου απασχολείται είτε με την εκπνοή της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής, είτε νωρίτερα, εφόσον δεν εκτελεί πια το ειδικό έργο ή εφόσον έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του στην συγκεκριμένη εργασία, η. ο όρος "αυτο-απασχολούμενος εργαζόμενος" αναφέρεται στον μετανάστη εργαζόμενο που απασχολείται σε μισθωτή δραστηριότητα άλλη από αυτή που ρυθμίζεται με σύμβαση εργασίας και ο οποίος κερδίζει την ζωή του με δραστηριότητα, εργαζόμενος κανονικά μόνος ή μαζί με μέλη της οικογενείας του, και μαζί με άλλους μετανάστες εργαζόμενους που αναγνωρίζονται ως αυτο-απασχολούμενοι από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία του Κράτους της απασχόλησης ή από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Άρθρο 3.- Η παρούσα Σύμβαση δεν θα εφαρμόζεται σε : α. σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ή σε πρόσωπα που απασχολούνται από τα Κράτη εκτός του εδάφους τους προκειμένου για την εκπλήρωση επίσημων καθηκόντων, των οποίων η είσοδος και το καθεστώς ρυθμίζονται από το γενικό διεθνές δίκαιο ή από ειδικές διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις, β. σε πρόσωπα που απασχολούνται από ένα Κράτος ή για λογαριασμό του εκτός του εδάφους του συμμετέχοντας σε προγράμματα ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα συνεργασίας, των οποίων η είσοδος και το καθεστώς ρυθμίζονται με συμφωνία με το Κράτος απασχόλησης και που, σύμφωνα με αυτήν την συμφωνία, δεν θεωρούνται μετανάστες εργαζόμενοι, γ. σε πρόσωπα που αποκτούν διαμονή σε Κράτος άλλο από αυτό της καταγωγής τους ως επενδυτές, 4

5 δ. σε πρόσφυγες και σε απάτριδες, εκτός αν η εφαρμογή προβλέπεται από την σχετική εθνική νομοθεσία ή από τα ισχύοντα διεθνή κείμενα του ενδιαφερόμενου Κράτους μέρους, ε. σε φοιτητές ή σε επιμορφώμενους, στ. σε ναυτικούς και σε εργαζόμενους αλλοδαπών εταιρειών που δεν τους επιτρέπεται να διαμένουν και να απασχολούνται σε μισθωτή εργασία στο Κράτος απασχόλησης. Άρθρο 4.- Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ο όρος "μέλη της οικογένειας" αναφέρεται στα πρόσωπα που έχουν συνάψει γάμο με τους μετανάστες εργαζόμενους ή που έχουν με αυτούς σχέση, που σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο δίκαιο, παράγει αποτελέσματα ισοδύναμα με τον γάμο, καθώς και στα εξαρτώμενα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως μέλη της οικογένειας σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία ή με τις εφαρμοζόμενες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών. Άρθρο 5.- Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους : α. θεωρούνται ως κάτοχοι νόμιμων εγγράφων ή ως νόμιμα διαμένοντες εάν τους έχει επιτραπεί η είσοδος, η παραμονή και η απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα στο Κράτος απασχόλησης σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού του Κράτους και σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι μέρος αυτό το Κράτος, β. θεωρούνται ως παράνομοι εάν δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η υποπαράγραφος α του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6.- Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης : α. ο όρος "Κράτος καταγωγής" αναφέρεται στο Κράτος του οποίου την ιθαγένεια έχει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, β. ο όρος "Κράτος απασχόλησης" αναφέρεται στο Κράτος όπου ο μετανάστης εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί, απασχολείται ή έχει ήδη αρχίσει να απασχολείται σε μισθωτή δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση, γ. ο όρος "Κράτος διέλευσης" αναφέρεται στο Κράτος το οποίο διέρχεται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ταξιδεύοντας στο Κράτος της απασχόλησης ή από το Κράτος της απασχόλησης στο Κράτος καταγωγής ή στο Κράτος της συνήθους διαμονής του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 7.- Τα Κράτη μέρη δεσμεύονται, σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβονται και να διασφαλίζουν σε όλους τους μετανάστες εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται στο έδαφός τους ή που υπάγονται στην δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση χωρίς διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιθαγένειας, ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ιδιοκτησίας, προσωπικής κατάστασης, γέννησης ή άλλου καθεστώτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους είναι πρόσωπα ελεύθερα να εγκαταλείπουν οιοδήποτε Κράτος συμπεριλαμβανομένου και του Κράτους καταγωγής τους. Αυτό το δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς εκτός από αυτούς που προβλέπονται από το νόμο, και είναι αναγκαίοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των 5

6 ηθών ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και είναι σύμφωνοι με άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν μέρος της Σύμβασης. 2. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται να εισέρχονται οποτεδήποτε και να διαμένουν στο Κράτος καταγωγής τους. Άρθρο 9.- Το δικαίωμα στην ζωή των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους προστατεύεται από το νόμο. Άρθρο 10.- Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλη της οικογενειάς του δεν υπόκεινται σε βασανιστήρια ή άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Άρθρο Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλη της οικογενείας του δεν υπόκεινται κατάσταση δουλείας ή δουλοπρέπειας. 2. Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλη της οικογενείας του δεν εξαναγκάζεται σε καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. 3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται ότι αποκλείει, στα Κράτη όπου η φυλάκιση με σκληρή εργασία επιβάλλεται ως τιμωρία για ένα έγκλημα, την εκτέλεση σκληρής εργασίας μετά από απόφαση καταδίκης σε παρόμοια τιμωρία από αρμόδιο δικαστήριο. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ο όρος "κατανα-γκαστική ή υποχρεωτική εργασία" δεν περιλαμβάνει : α. κάθε εργασία ή υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου που απαιτείται για πρόσωπο που κρατείται συνεπεία νόμιμης απόφασης δικαστηρίου ή για πρόσωπο που βρίσκεται υπό "απόλυση με όρους" από παρόμοια κράτηση, β. κάθε υπηρεσία που απαιτείται σε περιπτώσεις επείγουσες ή σε καταστάσεις καταστροφής όπου απειλείται η ζωή ή την ευημερία της κοινότητας, γ. κάθε εργασία ή υπηρεσία που αποτελεί μέρος των συνήθων κοινωνικών υποχρεώσεων εφόσον επιβάλλεται επίσης στους υπηκόους του ενδιαφερόμενου Κράτους. Άρθρο Αναγνωρίζεται στους μετανάστες εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους το δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα να έχουν ή να υιοθετούν μια θρησκεία ή πεποίθηση της επιλογής τους και την ελευθερία είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκφράζουν την θρησκεία τους ή την πεποίθησή τους με λειτουργίες, τήρηση θρησκευτικών κανόνων,τελετές και διδασκαλία. 2. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν υπόκεινται μέτρα αναγκαστικής φύσης που πλήττουν την ελευθερία τους να έχουν ή να υιοθετούν μια θρησκεία ή πεποίθηση της επιλογής τους. 3. Η ελευθερία έκφρασης της θρησκείας ή της πεποίθησης μπορεί να υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται από τον νόμο και που είναι απαραίτητοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των ηθών ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων. 4. Τα Κράτη μέρη στην παρούσα Σύμβαση δεσμεύονται να σεβαστούν την ελευθερία των γονέων, εφόσον τουλάχιστον ο ένας είναι μετανάστης εργαζόμενος, και εφόσον υπάρχουν, των νόμιμων κηδεμόνων, να διασφαλίζουν την θρησκευτική και ηθική εκπαίδευση των τέκνων τους σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις. Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα να έχουν άποψη χωρίς να επηρεάζονται. 2. Αναγνωρίζεται στους μετανάστες εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους το δικαίωμα έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα να ζητούν, να λαμβάνουν και να γνω 6

7 στοποιούν πληροφορίες και πάσης μορφής ιδέες, ανεξάρτητα από τα σύνορα, είτε προφορικά, γραπτά είτε έντυπα, με την μορφή της τέχνης ή με όποιο άλλο μέσο της επιλογής τους. 3. Η άσκηση του δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Μπορεί να υπόκειται σε μερικούς περιορισμούς, αλλά πρέπει να είναι μόνον όσοι προβλέπονται από τον νόμο και είναι απαραίτητοι : α. για τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της φήμης των άλλων, β. για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ενδιαφερομένων Κρατών ή της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας ή των ηθών, γ. για τον σκοπό της πρόληψης της προπαγάνδας του πολέμου, δ. για τον σκοπό της πρόληψης εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί πρόκληση για διάκριση, εχθρότητα ή βία. Άρθρο 14.- Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του δεν υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη προσβολή της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειάς του, της οικίας του, της αλληλογραφίας του ή κάθε άλλης επικοινωνίας ή σε παράνομη προσβολή της τιμής του ή της φήμης του. Κάθε μετανάστης εργαζόμενος και τα μέλη της οικογενείας του έχουν δικαίωμα στην προστασία από τον νόμο από τις προαναφερόμενες προσβολές ή επιθέσεις. Άρθρο 15.- Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του δεν πρέπει να στερείται της ιδιοκτησίας του, που του ανήκει είτε μεμονωμένα ή συλλογικά μαζί με άλλους. Οταν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους της απασχόλησης, η περιουσία ενός μετανάστη εργαζόμενου ή μελών της οικογενείας του απαλλοτριώνεται εν όλω ή εν μέρει, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται δίκαιης και κατάλληλης αποζημίωσης. Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια του προσώπου. 2. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται αποτελεσματικής προστασίας από το Κράτος από την βία, τον σωματικό τραυματισμό, από τις απειλές και από τον εκφοβισμό, ανεξάρτητα από αν προέρχεται από δημόσιους αξιωματούχους, ή από μεμονωμένους ιδιώτες, ομάδες ή οργανώσεις. 3. Κάθε επαλήθευση από τους εφαρμόζοντες τον νόμο αξιωματούχους της ταυτότητας των μεταναστών εργαζομένων ή των μελών των οικογενειών τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. 4. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οκογενειών τους δεν συλλαμβάνονται ή κρατούνται αυθαίρετα, μεμονωμένα ή συλλογικά: δεν πρέπει να στερούνται της ελευθερίας τους παρά μόνο για τους λόγους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. 5. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που συλλαμβάνονται ενημερώνονται κατά τον χρόνο της σύλληψης, σε γλώσσα την οποία κατανοούν για τους λόγους της σύλληψής τους. Πρέπει επίσης να ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν για τις κατηγορίες που απαγγέλονται σε βάρος τους. 6. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που συλλαμβάνονται ή κρατούνται λόγω ποινικής κατηγορίας παραπέμπονται ενώπιον δικαστή ή ενώπιον του ορισμένου από το νόμο αξιωματούχου για την άσκηση της δικαστικής εξουσίας. Δικαιούνται να δικαστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να αφεθούν ελεύθεροι. Δεν εφαρμόζεται ως γενικός κανόνας η κράτηση τους κατά το διάστημα μέχρι της εκδίκασης της υπόθεσής τους από το δικαστήριο, αλλά η απόλυση μπορεί να εξαρτάται από εγγυήσεις προκειμένου για την εμφάνισή τους στο δικαστήριο, σε κάθε άλλο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας και, ανάλογα με την περίπτωση για την εκτέλεση της απόφασης. 7. Όταν ο μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειάς του συλλαμβάνεται ή καταδικάζεται σε φυλάκιση ή σε κράτηση εκκρεμούσης της δίκης, ή κρατείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο : 7

8 α. οι προξενικές ή διπλωματικές Αρχές του Κράτους της καταγωγής ή του Κράτους που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα αυτού του Κράτους πρέπει, εφόσον ζητηθεί, να ενημερωθούν χωρίς καθυστέρηση για την σύλληψη ή την κράτηση και για τους λόγους της, β. το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να επικοινωνήσει με τις προαναφερόμενες Αρχές. Πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία των προαναφερόμενων αρχών με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που δικαιούται να παραλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση κάθε μήνυμα που του απευθύνεται από αυτές. γ. το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για το δικαίωμά του αυτό καθώς και για τα δικαιώματα που απορρέουν από τις σχετικές συνθήκες, εφόσον εφαρμόζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών, να επικοινωνεί και να συναντάται με αντιπροσώπους των προαναφερόμενων Αρχών και να συμφωνεί μαζί τους για την νομική του εκπροσώπηση. 8. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που στερούνται της ελευθερίας τους λόγω σύλληψης ή κράτησης δικαιούνται να προβαίνουν σε διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ώστε να αποφασισθεί χωρίς καθυστέρηση η νομιμότητα της κράτησης και η απόλυσή τους αν η κράτηση δεν είναι νόμιμη. Όταν προβαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να τους παρέχεται δωρεάν η βοήθεια, εφόσον είναι αναγκαία, ενός διερμηνέα, αν δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν την χρησιμοποιούμενη γλώσσα. 9. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι θύματα παράνομης σύλληψης ή κράτησης δικαιούνται αποζημιώσεως. Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που στερούνται της ελευθερίας τους τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και του σεβασμού που είναι συναφής με την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας. 2. Οι κατηγορούμενοι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, διαχωρίζονται από τα καταδικασμένα πρόσωπα και τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, ανάλογης με το καθεστώς τους ως μη καταδικασμένων προσώπων. Οι κατηγορούμενοι ανήλικοι πρέπει να διαχωρίζονται από τους ενήλικες και να παραπέμπονται το συντομότερο δυνατόν σε δίκη. 3. Κάθε μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειάς του που κρατείται στο Κράτος διέλευσης ή στο Κράτος της απασχόλησης για παραβίαση των περί μετανάστευσης διατάξεων κρατείται, εφόσον αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, ξεχωριστά από τους καταδικασθέντες ή από τα πρόσωπα που κρατούνται εκκρεμούσης της δίκης τους. 4. Κατά την διάρκεια της φυλάκισης μετά από ποινή που επιβλήθηκε από Δικαστήριο, ο κύριος στόχος της μεταχείρισης του μετανάστη εργαζόμενου ή μέλους της οικογενείας του είναι η αναμόρφωσή του και η κοινωνική επανένταξη του. Οι ανήλικοι καταδικασθέντες πρέπει να διαχωρίζονται από τους ενήλικες και να τυγχάνουν μεταχείρισης ανάλογης της ηλικίας τους και του καθεστώτος τους. 5. Κατά την διάρκεια της κράτησης ή της φυλάκισης, οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς τους απολαμβάνουν όσον αφορά την επίσκεψη των οικογενειών τους των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες του Κράτους κράτησης ή φυλάκισης. 6. Όταν ένας μετανάστης εργαζόμενος στερείται της ελευθερίας του, οι αρμόδιες Αρχές του ενδιαφερόμενου Κράτους αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται για τα μέλη της οικογενείας του, ειδικότερα για τις/τους συζύγους και τα ανήλικα παιδιά. 7. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που κρατούνται ή που είναι φυλακισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Κράτος απασχόλησης ή στο Κράτος διέλευσης απολαμβάνουν, όσον αφορά τα δικαιώματά τους κατά την κράτηση ή φυλάκισή τους, των ιδίων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες αυτών των Κρατών. 8. Εάν ένας μετανάστης εργαζόμενος ή ένα μέλος της οικογενείας του κρατείται προκειμένου να επαληθευθεί παράβαση των περί μετανάστευσης διατάξεων δεν φέρει το βάρος των εξόδων που προκύπτουν από την διαδικασία αυτή. 8

9 Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες του ενδιαφερόμενου Κράτους ενώπιον των δικαστηρίων. Κατά την απαγγελία της ποινικής κατηγορίας, ή όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας, δικαιούνται δίκαιης και δημόσιας ακρόασης από το αρμόδιο, ανεξάρτητο και αντικειμενικό δικαστήριο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το νόμο. 2. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα έχουν δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθούν ένοχοι σύμφωνα με το νόμο. 3. Κατά την απαγγελία κάθε ποινικής κατηγορίας, οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται των παρακάτω ελάχιστων εγγυήσεων : α. να ενημερώνονται κατάλληλα και λεπτομερειακά σε γλώσσα που κατανοούν για την φύση και τη βάση της κατηγορίας που τους απευθύνεται, β. να τους παρέχεται το κατάλληλο χρονικό διάστημα και οι κατάλληλες διευκολύνσεις για την προετοιμασία της υπεράσπισής τους και να επικοινωνούν με τον σύμβουλο της επιλογής τους, γ. να δικάζονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δ. να δικάζονται αυτοπροσώπως και να υπερασπίζονται την υπόθεσή τους αυτοπροσώπως ή με νομική υποστήριξη της επιλογής τους. Να ενημερώνονται, εφόσον δεν έχουν νομική υποστήριξη, για το δικαίωμα αυτό και να έχουν νομική υποστήριξη που ορίζεται για αυτούς, όταν τα συμφέροντα της δικαιοσύνης το απαιτούν και χωρίς καταβολή πληρωμής σε κάθε τέτοια περίπτωση εφόσον δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα έξοδα, ε. να εξετάζουν ή να έχουν εξετάσει τους μάρτυρες κατηγορίας και να παραβρίσκονται και να εξετάζουν τους μάρτυρες υπεράσπισης υπό τις ίδιες συνθήκες που εξετάζονται οι μάρτυρες κατηγορίας, στ. να έχουν δικαίωμα σε δωρεάν υποστήριξη διερμηνέα εφόσον δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν την γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο, ζ. να μην αναγκάζονται να καταθέτουν σε βάρος τους ή να ομολογούν ενοχή. 4. Στην περίπτωση ανήλικων προσώπων, η διαδικασία λαμβάνει υπόψη την ηλικία και την επιθυμία προαγωγής της επανένταξης. 5. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους που καταδικάζονται για αδίκημα δικαιούνται να ζητήσουν, σύμφωνα με το νόμο, την αναθεώρηση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης από ανώτερο δικαστήριο. 6. Όταν ένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα και η καταδίκη έχει αναθεωρηθεί ή έχει αθωωθεί βάσει νέων ή νεότερα ανακαλυφθέντων γεγονότων τα οποία δείχνουν ότι υπήρξε δικαστικό λάθος, το πρόσωπο που τιμωρήθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της καταδίκης αποζημιώνεται σύμφωνα με το νόμο, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η μη έγκαιρη εμφάνιση των άγνωστων γεγονότων οφείλεται εν όλω ή εν μέρει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 7. Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του δεν δικάζεται ή τιμωρείται για αδίκημα για το οποίο έχει οριστικά καταδικαστεί ή αθωωθεί σύμφωνα με το νόμο και την ποινική διαδικασία του ενδιαφερόμενου Κράτους. Άρθρο Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειας του δεν κρίνεται ένοχος ποινικού αδικήματος για κάθε πράξη ή παράλειψη που δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά τον χρόνο διάπραξης του εν λόγω αδικήματος. Δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από αυτή που προβλέπεται από το νόμο κατά το χρόνο διάπραξης. Αν, μετά την διάπραξη του αδικήματος, υιοθετηθεί διάταξη νόμου για την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, θα πρέπει να επωφελείται αυτής. 2. Οι ανθρωπιστικές απόψεις που αφορούν το καθεστώς του μετανάστη εργαζόμενου και ειδικότερα το δικαίωμα του για παραμονή ή εργασία, λαμβάνονται υπόψη κατά την επιβολή της ποινής για ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε από αυτόν ή από μέλη της οικογενείας του. 9

10 Άρθρο Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του δεν φυλακίζεται μόνο λόγω έλλειψης εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσής του. 2. Κανένας μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του δεν πρέπει να στερείται της αδείας παραμονής του ή εργασίας του ή να απελαύνεται μόνον λόγω της έλλειψης να εκπληρώσει υποχρέωση που προκύπτει από σύμβαση εργασίας, εκτός αν η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης αποτελεί προϋπόθεση για αυτήν την άδεια. Άρθρο 21.- Αποτελεί παράνομη πράξη, εκτός αν εκτελείται από τους δημόσιους αξιωματούχους που είναι διορισμένοι από το νόμο, η κατάσχεση, η καταστροφή ή η απόπειρα καταστροφής εγγράφων ταυτότητας, εγγράφων που επιτρέπουν την είσοδο ή την παραμονή, την διαμονή ή την εγκατάσταση στο εθνικό έδαφος ή τις άδειες εργασίας. Καμία κατάσχεση αυτών των εγγράφων δεν επιτρέπεται χωρίς την έκδοση λεπτομερειακής απόδειξης παραλαβής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταστροφή διαβατηρίου ή αντίστοιχου εγγράφου ενός μετανάστη εργαζόμενου ή μέλους της οικογενείας του. Άρθρο Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν υπόκεινται μέτρα ομαδικής απέλασης. Κάθε περίπτωση απέλασης πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και η απόφαση να είναι εξατομικευμένη. 2. Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους απελαύνονται από το έδαφος του Κράτους μέρους μόνο με βάση την απόφαση που λαμβάνεται από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το νόμο. 3. Η απόφαση πρέπει να τους κοινοποιείται σε γλώσσα που κατανοούν. Με αίτηση τους, όταν δεν προβλέπεται η κοινοποίηση από το νόμο, η απόφαση πρέπει να τους κοινοποιείται εγγράφως και, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για λόγους εθνικής ασφαλείας, πρέπει να τους κοινοποιούνται οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η απόφαση απέλασης. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα αυτά πριν ή το αργότερο κατά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης. 4. Εκτός από την περίπτωση που η οριστική απόφαση δημοσιεύεται από δικαστική Αρχή, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του και τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να απελαθεί και να επανεξετασθεί η υπόθεσή του από την αρμόδια Αρχή, εκτός αν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Εκκρεμούσης της επανεξέτασης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να δικαιούται να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της απέλασης. 5. Εάν η απόφαση της απέλασης που έχει ήδη εκτελεσθεί, ακυρωθεί, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το νόμο και η προγενέστερη απόφαση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να απαγορευθεί η επανείσοδός του στο ενδιαφερόμενο Κράτος. 6. Στην περίπτωση της απέλασης, πρέπει να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εύλογη δυνατότητα, πριν ή μετά την αναχώρησή του, να ρυθμίσει τις απαιτήσεις που αφορούν τους μισθούς του ή άλλες αξιώσεις του και όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. 7. Χωρίς να θίγεται η εκτέλεση της απόφασης της απέλασης ο μετανάστης εργαζόμενος ή τα μέλη της οικογενείας του σε βάρος των οποίων εκτελείται αυτή η απόφαση μπορούν να ζητήσουν να εισέλθουν σε Κράτος άλλο από αυτό της καταγωγής τους. 8.Τα έξοδα της απέλασης δεν βαρύνουν τον μετανάστη εργαζόμενο ή τα μέλη της οικογένειάς του. Δυνατόν όμως να τους ζητηθεί να καταβάλουν τα έξοδα του ταξιδιού. 9. Η απέλαση από το Κράτος της απασχόλησης δεν θίγει τα δικαιώματα που ο μετανάστης εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του απόκτησε σύμφωνα με το νόμο του Κράτους αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να λαμβάνει τους μισθούς του και να ικανοποιούνται άλλες αξιώσεις του. Άρθρο 23.- Οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται να καταφεύγουν στην προστασία και στην συνδρομή των προξενικών ή διπλωματικών Αρχών του Κράτους καταγωγής τους ή του Κράτους που εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτού του Κράτους, όταν τα αναγνωριζόμενα με την παρούσα Σύμβαση δικαιώματα κινδυνεύουν. Ειδικότερα, στην περίπτωση της απέλασης, το ενδιαφερόμε 10

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους *

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους * Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους * Υιοθετήθηκε με την από 18 Δεκεμβρίου 1990 Απόφαση 45/158 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192)

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192) Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Νόμος 2101/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α 192) [ ] Άρθρο 37 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη για την Προστασία από την Αναγκαστική Εξαφάνιση 1

Διακήρυξη για την Προστασία από την Αναγκαστική Εξαφάνιση 1 Διακήρυξη για την Προστασία από την Αναγκαστική Εξαφάνιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 18 Δεκεμβρίου 1992 Νο. 47/133 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 2 Κείμενο : Απόφαση 47/133 της Γενικής Συνέλευσης Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινοβουλευτική Συνέλευση Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών 1 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανησυχεί για τον αυξανόμενο αριθμό των παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ισχύς του Κώδικα σελ.3 σελ.3 Α) Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών σελ.3 Α.1 Εισαγωγή σελ.3 Α.2 Αρχές και Πρότυπα Συμμόρφωσης σελ.4 Α.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζομένων Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου 1977 Έναρξη ισχύος : 1 Μαΐου 1983 σύμφωνα με το άρθρο 34 Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης 2018 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Πρωτοβουλία για το Εμπόριο με Ηθικές Αρχές (ΕΤΙ = Ethical Trading Initiative) είναι ένας φορέας συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Επίσημη Κοινότητας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 185(Ι)/2014 185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2017 COM(2017) 607 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (αποσπάσματα) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Ανθρώπινα ικαιώματα Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Θέματα Παρουσίασης Ιστορική ανάδρομη στα δικαιώματα Διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιώματα του Παιδιού Δίκαιο του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Τριάντα περίπου χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, όλα τα παιδιά συνεχίζουν να ζουν κάτω από

Τριάντα περίπου χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, όλα τα παιδιά συνεχίζουν να ζουν κάτω από Τριάντα περίπου χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, όλα τα παιδιά συνεχίζουν να ζουν κάτω από παγκόσμιες απειλές υψηλής έντασης. Φτώχεια και πείνα, πόλεμοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Για μία Ευρώπη που προστατεύει

Για μία Ευρώπη που προστατεύει To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσης μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής που προσφέρει προστασία μέσω ασφαλών και νόμιμων οδών. Έχεις #ThePowerofVote www.thepowerofvote.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης για την προστασία της μητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (3(I)/1995) Συνοπτικός τίτλος

Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (3(I)/1995) Συνοπτικός τίτλος Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (3(I)/1995) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού(2012). Σεξουαλικά Δικαιώματα: μια Διακήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΔΟΟΠ). Συνοπτική Έκδοση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27 ης Νοεμβρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 23(Ι)/2015 23(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union 1 Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι δικαίωμα σου! Τα παιδιά, οι νέοι όπως και οι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα της παροχής συμβουλών και το δικαίωμα του να εισακούονται σε διαδικασίες που τους αφορούν. Πρώτα όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ Δήλωση Η δέσμευσή μας για το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αρχών, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Νοµικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζοµένων

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Νοµικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζοµένων Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών / 93 Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Νοµικό Καθεστώς των Μεταναστών Εργαζοµένων Στρασβούργο, 24.11.1977 Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης που υπογράφουν τη Σύµβαση αυτή, Κρίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)26 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα... 3 3. Υγεία και Ασφάλεια... 3 4. Ικανότητες, δεξιότητες και υποχρεώσεις εργαζομένων... 4 5. Αρχές Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο Αρχή της μη επαναπροώθησης Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 31.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω. 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/41 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 22(I)/2017 22(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα