Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance. Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance. Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης"

Transcript

1 Enterprise Europe Network Hellas & Access to Risk Finance Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

2 Περιεχόμενα 1. Ορίζοντας 2020 & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2. Access to Risk Finance & SME Instrument 3. Enterprise Europe Network-Hellas 4. Ερωτήσεις

3 Ορίζοντας 2020 & Επιχειρήσεις Συμπεράσματα από προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα: Λίγες βιομηχανίες αξιοποιούν στρατηγικά ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει με δημόσια χρηματοδότηση Το 22% των ΜμΕ που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα είναι καινοτόμες επιχειρήσεις Ελλιπής σχεδιασμός εμπορικής εκμετάλλευσης, Ανύπαρκτη στρατηγική για Πνευματική Ιδιοκτησία Συνεργασία ακαδημαικής-επιχειρηματικής κοινότητας κυρίως για περαιτέρω ανάπτυξη έρευνας Επιχειρήσεις δύσκολα αναλαμβάνουν τον συντονισμό έργων, ανάγκη πληροφόρησης

4 Ορίζοντας 2020 & Επιχειρήσεις Στόχος Ορίζοντα 2020: Συμμετοχή επιχειρήσεων σε όλους τους Πυλώνες του Ορίζοντα 2020 Απορρόφηση του 20% του συνολικού προϋπολογισμού σε Πυλώνες 2 & 3 Συνεργατικά έργα & Ειδικά εργαλεία για ΜμΕ Απλοποίηση διαδικασιών για επιχειρήσεις

5 Access to Risk Finance Πρόγραμμα για την αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία Υποστηρίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για: - Καινοτόμες ΜμΕ & επιχειρήσεις μικρής κεφαλοποίησης - Φιλόδοξα ερευνητικά έργα επιχειρήσεων, κοινοπραξιών, κ.λπ. 2,7 δισ. ευρώ (30% για ΜμΕ/επιχειρήσεις μικρής κεφαλοποίησης) Χρεωστικά / Μετοχικά εργαλεία (Debt / Equity instruments), εγγυήσεις/δάνεια για επιμερισμό κινδύνων & υποστηρικτικές δράσεις Συμπληρωματική χρηματοδότηση σε ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 για μεταφορά αποτελεσμάτων στην αγορά (top-up) Χρηματοδότηση με βάση τη ζήτηση (demand-driven) Υλοποίηση μέσω Ευρωπαίκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) & Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)/ Χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών

6 Χρηματοδοτικά Μέσα 1. SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service (2014) to 7.5 Meuro (EIF, χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές) SME Finance Initiative (ESIF + COSME, H EIB, EIF) 2. Equity Facility for R&I (2014) Equity investments by EIF into risk-capital funds that invest in early-stage R&I-driven SMEs and small midcaps Angels Co-investment pilot (ICT), Technology Transfer Financing Facility Pilot (2015) 4. Loans Service for R&I (2014) Medium/large midcaps: 7,5-25 Meuro (+ hybrid/mezzanine), Large firms, infrastructures, universities, research institutes, etc.: Meuro Direct (via EIB) + indirect support (EIB/EIF via financial intermediaries) Co-financing of investments by existing TT funds and vehicles

7 Εμπειρογνώμονες 5. Investment potential of SMEs emerging from SME Instrument-1 Group of investment specialists (personal capacity) Linked to 'investment readiness' Call for Proposals, BIR 1 Moved to Innovation in SMEs 6. Technical and Financial Advisory Service (EIB) Addresses 'investment readiness' of complex R&I projects Pilot in FP7 under RSFF (TBVI, Hydrogen Fuel-Cells JTI, ESS ) FPA EU/EIB implemented by SGAs.

8 Μελέτες 7. IP Aggregation (2015) Potential recommendations on building an EU patents and licensing market 8. Angel Financing and Crowd-Funding of R&I (2015) Two parallel and complementary studies Linked to public consultation on crowd-funding (October, tbc) 9. EU Investment in VC Funds-of-Funds (2014) Assess potential, options, cost-benefit Help inform a decision 10. Feasibility of a Prizes Scheme (2015) Encourage good practices, innovation and professionalism Gap analysis, no crowding-out 11. Interim Evaluations (2016)

9 Προκηρύξεις Capacity-Building in Technology Transfer (CBTT 1) Καλές πρακτικές, Mentoring/Coaching/Twinning, κ.λπ. 24 προτάσεις (καταληκτική ημερομηνία:15/04) Boosting Investment-Readiness (BIR 1) Κυρίως για ΜμΕ & επιχειρήσεις μικρής κεφαλοποίησης Κατάρτιση επιχειρηματιών, Ευαισθητοποίηση επενδυτών 12 προτάσεις (καταληκτική ημερομηνία: 15/04)

10 SME Instrument Προϋπολογισμός: ~3 δισ. ευρώ για 3 φάσεις εργαλείου Αποκλειστικά για Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - μεμονωμένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες - άλλοι τύποι οργανισμών μόνο ως υπεργολάβοι 13 θεματικά πεδία (καλύπτονται όλοι οι τομείς) Ανοικτή προκήρυξη, καταληκτικές ημερομηνίες (cut-off dates) ανά τρίμηνο Αξιολόγηση: Καινοτομία, Οικονομικό αντίκτυπο- εμπορική αξιοποίηση, Εφικτότητα έργου Μία υποβολή ανά εταιρεία ανά περίοδο σε όλα τα στάδια

11 SME Instrument Phase 1: Concept & Feasibility Assessment Προβλέπονται ~5200 έργα (αναμενόμενο % επιτυχίας: 10%) Χρηματοδότηση κατ αποκοπή: ευρώ για 6 μήνες Υποβολή: Ιδέα/Επιχειρηματικό σχέδιο (~10 σελίδες) Παραδοτέο: Επιχειρηματικό σχέδιο 2 (feasibility & BP) Επιλέξιμες δράσεις: Μελέτη σκοπιμότητας, εφικτότητας, Διερεύνηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εξεύρεση συνεργατών στο εξωτερικό, κ.λπ. Επόμενη καταληκτική ημερομηνία: 18/06, 24/09, 17/12 Χρηματοδότηση εντός 8-12 εβδομάδων

12 SME Instrument Phase 2: R&D, demonstration, market replication Προβλέπονται ~1700 έργα (αναμενόμενο % επιτυχίας: 30-50%) Χρηματοδότηση: 0,5-2,5 εκατ. ευρώ για μήνες (εξ.:5 εκατ. ευρώ για τον τομέα της Υγείας) Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% (εξ.: 100% για τον τομέα της Υγείας) Υποβολή: Επιχειρηματικό Σχέδιο 2 + προβλεπόμενες δράσεις (30 σελίδες) Παραδοτέο: Investor-ready Business plan 3 Επιλέξιμες δράσεις: ανάπτυξη προϊόντος, πρωτοτυποποίηση, κ.λπ. Επόμενη καταληκτική ημερομηνία: 24/09 Χρηματοδότηση εντός 150 ημερών

13 SME Instrument Phase 3: Commercialisation & Coaching Δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση, μόνο υποστηρικτικές υπηρεσίες Quality Label για επιτυχημένα έργα Δικτύωση, Κατάρτιση, Πληροφόρηση για Πνευματική Ιδιοκτησία, Διάχυση αποτελεσμάτων, κ.λπ. Υποστήριξη για εξεύρεση δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης

14 Enterprise Europe Network Enterprise Europe (?) Network 600 συνεργαζόμενοι φορείς 54 χώρες >3.000 εξειδικευμένα στελέχη 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς

15 Enterprise Europe Network-Hellas 12 εταίροι, καλύπτουν όλη την Ελλάδα Συντονιστές: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

16 Enterprise Europe Network -Hellas Πώς θα επεκταθώ σε νέες αγορές; Αναζητώ ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επιχείρησή μου Πώς θα βρω επιχειρηματικούς συνεργάτες σε άλλη χώρα; Πώς μπορώ να πουλήσω μια καινοτόμα ιδέα ή τεχνολογία στο εξωτερικό; Πώς επηρεάζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία την επιχείρησή μου;

17 Υπηρεσίες ΕΕΝ-Hellas Πληροφόρηση Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διεθνείς συνεργασίες Ανατροφοδότηση ΜμΕ Υπηρεσίες Μεταφοράς Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Γνώσης Υποστήριξη ΜμΕ για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας

18 Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (εθνική, ευρωπαϊκή, δημόσια, ιδιωτική) Προώθηση ερευνητικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών προφίλ Υποστήριξη για Διανοητική Ιδιοκτησία, Πρότυπα Διαχείριση καινοτομίας Δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start-ups, spin-offs) Πρόσβαση σε νέες αγορές Πληροφόρηση Πολιτικές ΕΕ, Προγράμματα Χρηματοδότησης Ανατροφοδότηση για πολιτικές έρευνας και καινοτομίας

19 Αποτελέσματα Ενδεικτικά αποτελέσματα ( ): >410 συμφωνίες συνεργασίας >350 εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας/επιχειρηματικές αποστολές Bραβεία, Kαλές πρακτικές & Iστορίες επιτυχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Συγχαρητήρια επιστολή ΕΕ για τις υπηρεσίες του EEN-Hellas Mission for Growth 2013: 410 οργανισμοί από 25 χώρες Mission for Growth 2014: 557 οργανισμοί από 31 χώρες

20 Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Γεωργία Τζένου ΕΚΤ / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network-Hellas

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» Αθήνα,21 Φεβρουαρίου 2014

στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» Αθήνα,21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «Πολιτικές καινοτομίας και τυποποίησης / πιστοποίησης ως στρατηγικό προαπαιτούμενο επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης «Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης (Clusters, Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες & Coworking Spaces)» Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEIA Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Χώρα των Βάσκων 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Στόχος της τεχνικής Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network - Hellas. Sub-title

Title. Enterprise Europe Network - Hellas. Sub-title Title Enterprise Europe Network - Hellas Sub-title Ελληνικό δίκτυο κέντρων ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Σεπτέμβριος 2014 1 No 71 Σεπτέμβριος 2014 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Πρόγραμμα COSME H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network 8 Μαΐου 2014 Πανεπιστήμιο Πατρών Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ενέργεια στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δρ. Μάρα Χαχαμίδου http://www.youtube.com/watch?v=cstbtgpq5wc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 229

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 229 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 229 1. MOBIP Investment and Partnering Forum 2014... 2 2. Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 HORIZON 2020 για την έρευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. ΜοΚΕ ΕΜΠ

4 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. ΜοΚΕ ΕΜΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΚΕ-ΕΜΠ....3 4 Απρίλιος 2014 ΜοΚΕ ΕΜΠ ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ MOKE ΕΜΠ...4 SME INSTRUMENT...7 4 ο Ενημερωτικό ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007

Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Σεπτέμβριος 2007 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραμμα Περιγραφή Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Μεταφορά Τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Εμπειρίες από το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ GREEK INNOVATION

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση Ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχουν πλέον οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μάρτιος-Απρίλιος 2015 ΤΕΥΧΟΣ 236 1. Αποτελεσματική Επιχειρηματική Ευφυία στην Πράξη...2 2. Η επιτυχία εν τέλει μίας εταιρείας μετριέται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα