Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας."

Transcript

1 Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο Το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων μεσολαβεί στην: Προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών. Παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα. Παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα. Το Επιμελητήριο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EEN- Hellas και Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Ηπείρου EUROPE DIRECT. 2 1

2 Το Επιμελητήριο ως μέλος του ΕΕΝ για «πράσινη» επιχειρηματικότητα Το ΕΕΝ Hellas παρέχει υποστήριξη στις ΜΜΕ προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και την ικανότητά τους για καινοτομία και ειδικότερα για οικο-καινοτομία. Υπηρεσίες : Ενημέρωση και συμβουλές σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κάνουν με το περιβάλλον Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση και υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργασιών και ευκαιριών χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας διασυνοριακής συνεργασίας Οργάνωση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ Προώθηση της καινοτομίας Διεθνοποίηση Παροχή ανατροφοδότησης 3 Το έργο ECOFUNDING Εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος MED και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Συμμετέχουν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία. Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2013 Μάρτιος 2015 Στόχος: Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Μεσογείου στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και βιωσιμότητας πράσινης επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής ενός συνόλου υπηρεσιών, καινοτόμων λύσεων και εργαλείων που θα διευκολύνουν τη σύνδεση και συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών και τη χρηματοδότηση ιδεών για πράσινη επιχειρηματικότητα. Website: 4 2

3 Κύριες δράσεις έργου Εντοπισμός και καταγραφή υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης ενίσχυσης πράσινης επιχειρηματικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στη Μεσόγειο Εντοπισμός και καταγραφή φορέων υποστήριξης και ενίσχυσης πράσινης επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο Σχεδιασμός online πλατφόρμας «πράσινης» επιχειρηματικότητας Δημιουργία 9 Κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων και ενίσχυσης «πράσινης» επιχειρηματικότητας (ΕCOFUNDING LABS) Πιλοτικές υπηρεσίες ενίσχυσης ΜΜΕ για «πράσινη» επιχειρηματικότητα Διάχυση και προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων και επενδυτών μέσω εκδηλώσεων και επικοινωνιακού υλικού Προτάσεις και κατευθύνσεις για βελτίωση υφιστάμενων εργαλείων ενίσχυσης πράσινης επιχειρηματικότητας 5 Στόχοι του Επιμελητηρίου μέσα από το έργο Υποστήριξη ΜΜΕ ώστε να δραστηριοποιηθούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα αξιοποιώντας μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, στοχεύει να: Παρέχει πρόσβαση σε όλα τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε τοπικές ΜΜΕ και start-ups σχετικά με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, Ευνοήσει συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών Διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αποτελέσουν βασικοί πάροχοι υπηρεσιών και προϊόντων σε βασικούς τομείς της νέας οικονομίας (ενεργειακή αποδοτικότητα, οικοκαινοτομία) Ενθαρρύνει δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για βιωσιμότητα Συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, γνώσης και καινοτομίας Συμβάλλει σε προτάσεις κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης Συμβάλλει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ενίσχυσης, ανάπτυξης και διεθνοποίησης ΜΜΕ 6 3

4 Καινοτόμες Υπηρεσίες Υποστήριξης για «πράσινη» επιχειρηματικότητα Στο πλαίσιο του έργου το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εμπειρογνώμονες προσέφερε μια σειρά πιλοτικών καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις των Ιωαννίνων, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητά τους και τον τομέα τους, προκειμένου να τις στηρίξει να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και οικο-καινοτομίας. ΜΜΕ Start- Ups & Επιχειρ ηματίες ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΔΕΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι 7 Πλαίσιο υπηρεσιών ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΔΕΑ: Μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία με στόχο τη στήριξη της επιτυχούς Συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες της Αγοράς και αλληλεπιδράσεις, βασισμένες στο «πράσινο» τρόπο σκέψης και πράσινη επιχειρηματικότητα. ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη πράσινων τρόπων Παραγωγής Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, που θα οδηγήσει σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την εφοδιαστική αλυσίδα του προϊόντος. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Μια σειρά υπηρεσιών με σκοπό την μετατροπή των επιχειρήσεων και υποστήριξη αυτών στην στροφή προς ένα «Πράσινο» και Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο μέσω της αναδιάρθρωσης των λειτουργιών τους, με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, «πράσινων» τεχνολογιών και υλών φιλικών προς το περιβάλλον. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Μια σειρά υπηρεσιών για την υποστήριξη ΜΜΕ στην Αναζήτηση Χρηματοδοτικών εργαλείων για υλοποίηση κάθε είδους «πράσινης» επένδυσης. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια σειρά υπηρεσιών για την Επιμόρφωση, Ενημέρωση και Δικτύωση των ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν την πράσινη επιχειρηματικότητα και οικοκαινοτομία. 8 4

5 Υπηρεσίες ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΔΕΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ορισμός πράσινης ιδέας Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων /υπηρεσιών Πράσινο επιχειρηματικ ό μοντέλο Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πράσινες επιχειρήσεις Πρόσβαση σε online εργαλεία και οδηγούς Ανάπτυξη ιδέας Πράσινη Πιστοποίηση Πράσινο Επιχειρηματικ ό Σχέδιο Σχέδιο πράσινης χρηματοδότησης Εκδηλώσεις ενίσχυσης πράσινης επιχ/τας Εκδήλωση B2B Επιχειρηματικές συναντήσεις με χρηματοδοτικούς φορείς Ημερίδα πράσινης επιχ/τας Εκδηλώσεις δικτύωσης Πρωτόκολλο συμφωνίας 9 Κύρια Αποτελέσματα 1/2 Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες συμβούλους στο πλαίσιο συναντήσεων με επιχειρήσεις με σκοπό τον εντοπισμό και αποτύπωση της «πράσινης» επιχειρηματικής ιδέας /έργου τους Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και καταγραφή κατευθύνσεων σε επιχειρήσεις με σκοπό την υλοποίηση της «πράσινης» επιχειρηματικής ιδέας τους και το σχεδιασμό ενός Βιώσιμου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Idea) στον τομέα της οικο-καινοτομίας και εξοικονόμησης ενέργειας Εμπλοκή επιχειρήσεων στις δράσεις του έργου που δραστηριοποιούνται σε κύριους τομείς οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής όπως τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, τρόφιμα και ποτά. Εντοπισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών «πράσινης» επιχειρηματικότητας στην περιοχή όπως βιολογικά προϊόντα, εξοικονόμηση ενέργειας (μεταφορές, κτίρια, γραμμή παραγωγής), αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωση, εναλλακτικός τουρισμός, πράσινο μάρκετινγκ 10 5

6 Κύρια Αποτελέσματα 2/2 Διοργάνωση Ενημερωτικών εκδηλώσεων και Σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με «πράσινη» επιχειρηματικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και οικοκαινοτομία Υποστήριξη στη δικτύωση επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις και πιθανούς επενδυτές στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διεθνείς εκδηλώσεις και Β2Β συναντήσεις (Europôle de l Arbois - Aix-en-Provence, 27/11, Med Green Funding Conference) Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση 11 Στόχος του Επιμελητηρίου με την ολοκλήρωση του έργου 1/2 Καθιέρωση του Επιμελητηρίου ως βασικό κέντρο παροχής πληροφοριών, καινοτόμων εργαλείων και τεχνικής υποστήριξης σε τοπικές ΜΜΕ πάνω στην «πράσινη» επιχειρηματικότητα και ως βασικό μέσο δικτύωσης των «πράσινων» επιχειρήσεων Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των πιλοτικών υπηρεσιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας και μετά την ολοκλήρωση του έργου Συνεργασία με το ΕΕΝ Hellas με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό δομής υποστήριξης επιχειρήσεων για θέματα «πράσινης» επιχειρηματικότητας, οικο-καινοτομίας, εξοικονόμηση ενέργειας Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων και προσδιορισμός μελλοντικών προκλήσεων και ευκαιριών των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα 12 6

7 Στόχος του Επιμελητηρίου με την ολοκλήρωση του έργου 2/2 Συνέχιση συζητήσεων με εμπλεκομένους φορείς με σκοπό την αποτίμηση αναγκών και ευκαιριών του πράσινου τομέα και του τομέα ενέργειας Αξιοποίηση της εμπειρίας του Επιμελητηρίου ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EEN- Hellas και ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Ηπείρου EUROPE DIRECT με σκοπό την ενίσχυση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας 13 Ευχαριστούμε!! Ιωάννης Δασκαλόπουλος Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Τηλ: Website: 14 7

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY NEWSLETTER N. 12 / 2013 1 Προωθώντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου HORIZON 2020 AND EU FUNDED

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα

Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα R www.greekfashion.gr GreekFashion 100 Βελτίωση και υποστήριξη μικρών και ελαφρών Μεσογειακών νησιωτικών βιομηχανιών Ειδικό αφιέρωμα: το SMILIES στην Ελλάδα Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία διοργάνωσε το EuroCloud Day 2012 Greece

Με επιτυχία διοργάνωσε το EuroCloud Day 2012 Greece ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με επιτυχία διοργάνωσε το EuroCloud Day 2012 Greece ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Εκπρόσωπος του EuroCloud Europe στην Ελλάδα ο ΣΕΠΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

«Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Β.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTRA «Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» To έργο INTRA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ EFFECT. Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες για μια Ισόρροπη Οικονομική Ανάπτυξη της Περιοχής Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΕΡΓΟ EFFECT. Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες για μια Ισόρροπη Οικονομική Ανάπτυξη της Περιοχής Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΕΡΓΟ EFFECT Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες για μια Ισόρροπη Οικονομική Ανάπτυξη της Περιοχής Νοτιοανατολικής Ευρώπης φωτο. Sara Panunzio σελίδα 1 φωτο. Alessia Carli ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Medossic συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Medossic συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 01 Κύριο Άρθρο. Αγαπητοί Εταίροι, Έχετε στα χέρια σας το πρώτο Ενηµερωτικό ελτίο του MEDOSSIC. Στο Σχέδιο (project) MEDOSSIC (Μεσογειακή Οργανωτική δοµή και ενδυνάµωση της ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα