Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α

2 Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου (ΕΚΕΣΚ) Μονάδα Μεταφοράς Καινοτοµίας, Τεχνολογίας και Γνώσης Αποτελέσµατα ΕΚΕΣΚ Ιστοσελίδα ΕΚΕΣΚ

3 Enterprise Europe Network Συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Προγράµµατος «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» Το µεγαλύτερο ίκτυο παροχής υποστήριξης ΜΜΕ 90 περίπου κέντρα 600 οργανισµοί 4,000 έµπειροι επαγγελµατίες Περισσότερες από 40 χώρες 27 Χώρες Μέλη, Υποψήφιες (Τουρκία, Fyrom) Νορβηγία, Ισραήλ, Ελβετία κα. ΗΠΑ, Ρωσία, Χιλή

4 Στόχος Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ µέσω της: Αύξησης της Τεχνολογικής τους Ικανότητας Αύξησης της Ικανότητας τους να Καινοτοµήσουν Συµµετοχής τους σε Ερευνητικά Προγράµµατα Κλειδί της επιτυχίας ένα σηµείο αναφοράς για όλες τις υπηρεσίες που µπορεί να αξιοποιήσει µια ΜΜΕ «No Wrong Door»

5 «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Βοηθά τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση συνεργατών Βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές Ενηµερώνει τις ΜΜΕ για τις ευκαιρίες που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ενηµερώνει και συµβουλεύει τις ΜΜΕ σε τεχνικά θέµατα όπως θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων, κώδικες και ευρωπαϊκή νοµοθεσία Λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρηµατιών και των αξιωµατούχων της Ε.Ε.

6 Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μέλος του Ευρωπαϊκού ικτύου Enterprise Europe Network Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απαρτίζεται από: το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Συντονιστής το Κυπριακό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (ΚΕΒΕ) τον Αναπτυξιακό Οργανισµό ΤΑΛΩΣ ιάρκεια 3 χρόνια (1 η Ιανουαρίου εκεµβρίου 2010)

7 ραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου περιλαµβάνουν την ενηµέρωση, ανατροφοδότηση και επιχειρηµατική συνεργασία Μονάδα Α Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΒΕ τη µεταφορά καινοτοµίας, τεχνολογίας και γνώσης Μονάδα Β Φορέας Υλοποίησης: ΙΠΕ την υποστήριξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις ΜΜΕ Μονάδα Γ Φορέας Υλοποίησης: Αν. Οργ. ΤΑΛΩΣ

8 Μονάδα Ενηµέρωσης, Ανατροφοδότησης & Επιχειρηµατικής Συνεργασίας Υποστήριξη επιχειρηµατικής συνεργασίας και αναζήτηση εταίρων Προώθηση πρωτοβουλιών, πολιτικών και προγραµµάτων της Ε.Ε. σχετικά µε τις ΜΜΕ Καταγραφή προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας και λειτουργία µηχανισµού ανατροφοδότησης από τις ΜΜΕ προς την Ε.Ε. Συµµετοχή των ΜΜΕ στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής

9 Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις ΜΜΕ Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του Εβδόµου Προγράµµατος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε. (7ΠΠ) στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν ΜΜΕ Παροχή βοήθειας σε ΜΜΕ σε θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους σε προτάσεις / έργα του 7ΠΠ (ετοιµασία πρότασης, οργάνωση κοινοπραξίας, διαχείριση ερευνητικού έργου κλπ)

10 Μονάδα Μεταφοράς Καινοτοµίας, Τεχνολογίας και Γνώσης Τόνωση των ικανοτήτων καινοτοµίας των επιχειρήσεων Παροχή υποστήριξης για µεταφορά τεχνολογίας ιάδοση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ιάδοση των πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις πολιτικές, τη νοµοθεσία και τα προγράµµατα στήριξης στον τοµέα της καινοτοµίας

11 Οι υπηρεσίες της Μονάδας Μεταφοράς Καινοτοµίας, Τεχνολογίας και Γνώσης καλύπτουν όλα τα αναγκαία στάδια για επιτυχή µεταφορά καινοτοµίας, τεχνολογίας και γνώσης Αρχική Επαφή, Ενηµέρωση και ιάγνωση των Ικανοτήτων της Επιχείρησης ηµιουργία Τεχνολογικών Προφίλ Εξεύρεση Συνεργατών Παροχή πληροφόρησης Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ιαπραγµατεύσεων

12 Αρχική Επαφή, Ενηµέρωση και ιάγνωση Γενική ενηµέρωση για τις Υπηρεσίες του Κέντρου και της Μονάδας «ΥΨΙΠΕΤΗΣ» Ηλεκτρονικό Ενηµερωτικό ελτίο ΙΠΕ Ιστοσελίδες : ΕΚΕΣΚ: ΙΠΕ: Επισκέψεις σε εταιρείες και οργανισµούς Τεχνολογικές ιαγνώσεις

13 Τεχνολογικά Προφίλ Η Μονάδα προωθεί τα τεχνολογικά προφίλ των κυπριακών οργανισµών στο Ευρωπαϊκό ίκτυο «Enterprise Europe Network» µε στόχο την εξεύρεση συνεργατών για µεταφορά τεχνολογίας από και προς την Κύπρο. Τεχνολογικές Ανάγκες/Αναζητήσεις Προσφορές Τεχνολογίας Εξεύρεση Συνεργατών Βάση εδοµένων Τεχνολογικών Προφίλ Αποστολή Στοχευόµενων Μηνυµάτων (Υπηρεσία Αυτόµατης Ενηµέρωσης) Εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Ηµερίδες Μεταφοράς Τεχνολογίας Επιχειρηµατικές Αποστολές στο Εξωτερικό

14 Παροχή Πληροφόρησης Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, παρέχεται πληροφόρηση σε κυπριακές επιχειρήσεις σε θέµατα: Κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας Εξεύρεσης χρηµατοδοτήσεων ιοργανώνονται ηµερίδες και εκπαιδευτικά σεµινάρια για ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτοµίας των ΜΜΕ Υποστήριξη κατά την διάρκεια των ιαπραγµατεύσεων ιοργάνωση συναντήσεων µε ευρωπαίους συνεργάτες Παροχή βοήθειας στην συγγραφή συµφωνητικού εµπιστευτικότητας Παροχή συµφωνητικών-µοντέλων για µεταφορά τεχνολογίας

15 Αποτελέσµατα ΕΚΕΣΚ (18 µήνες) Εκδηλώσεις : 50 Συµµετοχές : 3764 Επισκέψεις / Πρώτη Επαφή µε Επιχειρήσεις : 927 Εκδηλώσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας : 11 Συµµετοχές : 40 Επιχειρηµατικές Αποστολές : 12 Συµµετοχές : 132 Άρθρα στον Ηµερήσιο Τύπο / Ανακοινώσεις : 45 Συµφωνίες Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας : 4

16

17 Η Μονάδα Καινοτοµίας

18 Ευχαριστούµε για την Προσοχή σας!

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008. Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218

EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008. Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218 υψ της EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA υψπepioδikh της TEYXOΣ 19 MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2008 Αφιέρωμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ISSN 1986-0218 Περιεχόμενα 03 Υψιπέτης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την

Διαβάστε περισσότερα

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEIA Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Χώρα των Βάσκων 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Στόχος της τεχνικής Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 το επιχειρηματικό Κέντρο "Barcelona Activa" της Βαρκελώνης, το Κέντρο Μελισσοκομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Düzce της τουρκίας, το Κέντρο των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Σεπτέμβριος 2014 1 No 71 Σεπτέμβριος 2014 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Πρόγραμμα COSME H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Συγχρηματοδοτού μενα Προγράμματα Σχέδιο: Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σχέδιο: Δημιουργική Ευρώπη Σχέδιο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY NEWSLETTER N. 12 / 2013 1 Προωθώντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου HORIZON 2020 AND EU FUNDED

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες»

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Enterprise and Industry Directorate General Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα