ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 31/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ: ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή Ο ήµος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» προτίθεται να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόµενους χρήστες, µέσω ανεπτυγµένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστηµάτων Μεταφοράς» (ITS - Intelligent Transport Systems). Για την υλοποίηση και την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών του έργου αυτού απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και αναβάθµισης αυτών. Ο προϋπολογισµός για την αγορά του παραπάνω εξοπλισµού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00) µε Φ.Π.Α. Οι προδιαγραφές του εξοπλισµού αυτού και τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Το Έργο EasyTrip Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί µια κοινή προσπάθεια ήµων της χώρας µας και της Βουλγαρίας καθώς επίσης και βασικών φορέων που ασχολούνται µε τη διαχείριση της κινητικότητας, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Οι εµπλεκόµενοι φορείς αυτοί είναι: το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ο ήµος Bansko, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ, ο ήµος Θεσσαλονίκης, ο ήµος Καβάλας, ο ήµος Σερρών, ο ήµος Θέρµης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ο ήµος Krumovgrad. Συγκεκριµένα το έργο αποσκοπεί στην άµεση διευκόλυνση κατά κύριο λόγο των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών που πραγµατοποιούν τακτικές ή µη µετακινήσεις µεταξύ των δύο κρατών για διάφορους λόγους (εργασία, αναψυχή, τουρισµός). Αυτό θα επιτευχθεί µε την ολοκλήρωση του έργου καθώς θα προβλέπεται η δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόµενους χρήστες, µέσω ανεπτυγµένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστηµάτων Μεταφοράς» (ITS-Intelligent TransportSystems). Οι χρήστες θα µπορούν να πληροφορούνται εύκολα τόσο πριν από την έναρξη του ταξιδιού τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, για θέµατα κυκλοφορίας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης θα είναι προσβάσιµες σε όλους µέσω κινητών τηλεφώνων, Internet και πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση βιώσιµης και περιβαλλοντικής συνείδησης στους µετακινούµενους, η µείωση -µέσω της ορθής διαχείρισης- της αρνητικής επιρροής της κυκλοφορίας στους αέριους ρύπους και η άµεση εµπλοκή του πολίτη στο σχεδιασµό του ταξιδιού του µε γνώµονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συναίσθηση. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 2 από 33

3 Το έργο Easy Trip ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012 και έχει διάρκεια 24 µήνες. Με τη λήξη του έργου οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται από τους φορείς. Αντικείµενο του Έργου Συνοπτική Περιγραφή Απαιτήσεων Έργου Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί ένα «πιλοτικό» σύστηµα Ευφυών Μεταφορών που θα παρέχει τη δυνατότητα (α) στο Φορέα Υλοποίησης να παρακολουθεί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του ήµου και (β) στους πολίτες να ενηµερώνονται σε «πραγµατικό» χρόνο για τους χρόνους διαδροµής και τα οδικά συµβάντα για κεντρικές αρτηρίες του ήµου. Το έργο προβλέπει παρεµβάσεις που απαιτούν προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, προµήθεια/ ανάπτυξη/ παραµετροποίηση εξειδικευµένων λογισµικών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, προβλέπονται οι παρακάτω κύριες παρεµβάσεις: Προµήθεια και εγκατάσταση µίας (1) Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης Κοινού (πινακίδες VMS) στο οδικό δίκτυο του ήµου που θα «συνοδεύεται» από εξειδικευµένο λογισµικό διαχείρισης πινακίδων VMS. Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ανιχνευτών Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας «Bluetooth» στο οδικό δίκτυο του ήµου που θα «συνοδεύεται» από εξειδικευµένο λογισµικό για τη µεταφορά των συλλεχθέντων δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα του ήµου. Προµήθεια/ Ανάπτυξη ενός (1) Κεντρικού Εποπτικού Λογισµικού για την παρακολούθηση της διαγνωστικής κατάστασης του εξοπλισµού πεδίου, την παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, τη «χειροκίνητη» εισαγωγή οδικών συµβάντων στο σύστηµα και την αµφίδροµη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των υποσυστηµάτων του έργου (εξοπλισµός πεδίου και εξειδικευµένα λογισµικά). Προµήθεια και εγκατάσταση στο κεντρικό σύστηµα Η/Υ του ήµου ενός Η/Υ. Σηµειώνεται ότι: Η ηλεκτροδότηση του εξοπλισµού πεδίου (που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο) αποτελεί ευθύνη του ήµου, ενώ οι εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες διασύνδεσης του συστήµατος του παρόντος έργου µε τυχόν υφιστάµενο σύστηµα ευφυών µεταφορών για χώρους στάθµευσης εκτός οδού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αµφίδροµη επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των 2 συστηµάτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει στο ήµο όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. κώδικες) που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση εξοπλισµού πεδίου µε τα λογισµικά για τη µεταφορά δεδοµένων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 3 από 33

4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες από την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του έργου έως το πέρας του ιασυνοριακού Προγράµµατος «Easytrip». Ως περιοχή εφαρµογής/επιρροής του έργου ορίζεται ο ήµος Σερρών. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185/Β/1993) και θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία. Για την εκτέλεση της προµήθειας υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2013, στο σκέλος των εξόδων µε Κ.Α Θεωρήθηκε, Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάµενος του Τµ/τος Κυκλ/κού Σχεδιασµού Οι Συντάξαντες ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β. Β ΠΑΠΑ ΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β. Β ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ β. Ε ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 4 από 33

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Συνοπτική Περιγραφή του έργου Το έργο περιλαµβάνει πέντε (5) βασικά στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 Μελέτη Εφαρµογής. Στάδιο 2 Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού. Στάδιο 3 Προµήθεια/ Ανάπτυξη & Παραµετροποίηση Λογισµικού. Στάδιο 4 -«Πιλοτική» Λειτουργία Συστήµατος/ Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας. Στάδιο 5 - Εκπαίδευση. 2. Περιοχή Εφαρµογής/ Επιρροής Έργου Περιοχή εφαρµογής του συγκεκριµένου έργου ορίζονται τα ιοικητικά όρια του ήµου Σερρών. 3. Στόχοι Οι κύριοι στόχοι του έργου συνοψίζονται παρακάτω: Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση διερχόµενων οδηγών και πολιτών σε «πραγµατικό» χρόνο αναφορικά µε τους χρόνους διαδροµής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του ήµου, έτσι ώστε οι διερχόµενοι οδηγοί να διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής διαδροµής για τη διεξαγωγή των µετακινήσεων. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση διερχόµενων οδηγών για οδικά συµβάντα σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήµατα (π.χ. λόγω ταχύτητας) και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής διαδροµής για τη διεξαγωγή των µετακινήσεων. Κεντρική παρακολούθηση κυκλοφοριακών δεδοµένων και οδικών συµβάντων σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου από το Φορέα Λειτουργίας που µπορεί να επιφέρει βελτίωση στη διαχείριση του οδικού δικτύου του ήµου. 4. Λειτουργικές & Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 4.1 Γενική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Η γενική αρχιτεκτονική του Συστήµατος Ευφυών Μεταφορών που αναµένεται να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραµµα. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 5 από 33

6 Το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης θα πραγµατοποιείται στα γραφεία του ήµου Σερρών. Το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης αφενός θα παρακολουθεί σε «πραγµατικό» χρόνο την εξέλιξη των κυκλοφοριακών δεδοµένων (µέσω των ανιχνευτών «Bluetooth» στο οδικό δίκτυο της περιοχής επιρροής του έργου, αφετέρου θα παρέχει «δυναµική» πληροφόρηση στο κοινό (µέσω των πινακίδων VMS) σχετικά µε τους χρόνους διαδροµής, τα έκτακτα συµβάντα, συνθήκες οδικού δικτύου, πληροφορίες κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. Το έργο θα αποτελείται από τα παρακάτω συστήµατα: Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων. Αποτελεί την «καρδιά» του έργου δεδοµένου ότι ενοποιεί τα δεδοµένα όλων των συστηµάτων (ανιχνευτές Bluetooth, πινακίδες VMS, εξειδικευµένα λογισµικά) και τα µεταφέρει στις πινακίδες VMS ή σε άλλα εξωτερικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. δια-δίκτυο, κινητά τηλέφωνα). Λογισµικό ιαχείρισης Πινακίδων VMS. Αποτελεί το λογισµικό διαχείρισης πινακίδων VMS (τύπου LED) µε κατάλληλο ελεγκτή και δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας. Ανιχνευτές Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας Βluetooth. Οι ανιχνευτές θα καταγράφουν τα στίγµατα κίνησης στο σηµείο εφαρµογής τους και θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου του ήµου όπου και µέσω του λογισµικού που θα αναπτύξει το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) (ως συνεργάτης του έργου) θα υπολογίζονται οι χρόνοι διέλευσης στα επιτηρούµενα τµήµατα του οδικού δικτύου (περιοχή επιρροής του έργου). Η πληροφορία αυτή, θα επιστρέφει στο «Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων» µέσω του οποίου θα διαχέεται στις πινακίδες VMS. Πινακίδα VMS. Η Πινακίδα VMS θα είναι εγκατεστηµένη στο οδικό δίκτυο του ήµου και θα παρέχει πληροφορίες χρόνων διαδροµής, οδικών συµβάντων και άλλα µηνύµατα που επιθυµεί να µεταφέρει ο ήµος. Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Η/Υ θα είναι εγκατεστηµένος στο κεντρικό σύστηµα του ήµου και θα διαθέτει το ειδικό προαναφερθέν λογισµικό. Σηµειώνεται ότι: Η ηλεκτροδότηση του εξοπλισµού πεδίου (που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο) αποτελεί ευθύνη του ήµου. Ο ήµος θα εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (νέα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 6 από 33

7 ηλεκτροδότηση από την ΕΗ ή από ήδη υπάρχουσα κοντά στον χώρο εγκατάστασης). Ο Ανάδοχο αναλαµβάνει τις ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης ή και επέκτασης (αν απαιτηθεί) της γραµµής ηλεκτροδότησης από το σηµείο παροχής. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα του συστήµατος του παρόντος έργου µε το υφιστάµενο σύστηµα ευφυών µεταφορών για χώρους στάθµευσης εκτός οδού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αµφίδροµη επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των 2 συστηµάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µελετήσει και να περιγράψει τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από το σύστηµα ευφυών µεταφορών ώστε τα δύο συστήµατα να διαλειτουργούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει στο ήµο όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. κώδικες) που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση εξοπλισµού πεδίου µε τα λογισµικά για τη µεταφορά δεδοµένων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες από την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του έργου έως το πέρας του ιασυνοριακού Προγράµµατος «Easytrip». 5. Απαιτήσεις Συστηµάτων Έργου 5.1 Ανιχνευτές Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας «Bluetooth» Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ανιχνευτών χρόνων διαδροµής µέσω ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Μέσω των ανιχνευτών θα πρέπει να είναι εφικτή, µέσω τεχνολογίας «Bluetooth», η καταγραφή φορητών συσκευών επιβατών σε οχήµατα, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται υπολογισµός της µέσης ταχύτητας και του χρόνου διέλευσης οχηµάτων στο επιτηρούµενο τµήµα του οδικού δικτύου. Η αναγνώριση των συσκευών των οδηγών/ επιβατών θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 µέτρων από το σηµείο εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. Η καταγραφή των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: ιακριτή αναγνώριση συσκευής ανιχνευτή ( Bluetooth ) ιακριτή αναγνώριση ανιχνεύσιµης συσκευής Ηµεροµηνία και ώρα καταγραφής (σε επίπεδο δευτερολέπτου) Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδοµένων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση, δηλαδή 365 ηµέρες το έτος, ενώ τα δεδοµένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγµατικό» χρόνο στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου. Εποµένως, ο εξοπλισµός θα πρέπει να συνοδεύεται από εφαρµογή για τη µεταφορά και αποθήκευση των συλλεχθέντων δεδοµένων στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου. Τα δεδοµένα θα πρέπει να µεταφέρονται από το πεδίο στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου σε πολύ συχνά χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Επιπλέον, τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ανά πέντε (5) λεπτά ως µέγιστο χρονικό διάστηµα στο λογισµικό υπολογισµού χρόνου διέλευσης που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία µε το Ι.ΜΕΤ. για τη δηµιουργία κατάλληλης πληροφορίας στο παρακολουθούµενο τµήµα του οδικού δικτύου. Η πληροφορία αυτή θα επιστρέφει στην πλατφόρµα και θα παρουσιάζεται µέσω των πινακίδων ενηµέρωσης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η µεταφορά των δεδοµένων θα µπορεί να γίνει µε ένα από τα εξής δίκτυα: Ethernet/ WiFi ή GPRS 3G. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων τοπικά, δηλαδή σε συσκευή πεδίου που διαθέτει βάση δεδοµένων (π.χ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 7 από 33

8 σε κάρτα µνήµης SD). Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν διεπαφές επικοινωνίας τύπου USB ή/ και RS485/422 για την επί τόπου συλλογή των δεδοµένων. O σχετικός εξοπλισµός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. Οι ανιχνευτές χρόνων διαδροµής θα τοποθετηθούν στις παρακάτω θέσεις/οδικές αρτηρίες: Κόµβος οδών Βενιζέλου µε Πολυτεχνείου Κόµβος οδών Μεγ.Αλεξάνδρου µε Αγ.Σοφίας Κόµβος οδών Μεγ.Αλεξάνδρου µε Αν.Θράκης Κόµβος οδών Μεραρχίας µε Σινώπης Η οριστική και ακριβής θέση τοποθέτησης θα καθορισθεί στη Μελέτη Εφαρµογής (Στάδιο 1) µε την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σηµειώνεται ότι ο παραπάνω εξοπλισµός αναµένεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενους ιστούς στήριξης. Αναλυτικά, οι απαιτήσεις του προσφερόµενου συστήµατος παρουσιάζονται στην ενότητα 9 (Πίνακες Συµµόρφωσης). 5.2 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης (Πινακίδες VMS) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση µίας (1) Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης (VMS), µονής όψης και τεχνολογίας LED. H πινακίδα VMS θα τοποθετηθεί σε σηµείο επί του κόµβου των οδών Βενιζέλου µε Πολυτεχνείου. Η οριστικοποίηση της ακριβής θέσης εγκατάστασης της πινακίδας VMS θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής (Στάδιο 1 του έργου). Σκοπός της πινακίδας VMS είναι να παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες στους διερχόµενους οδηγούς/ επιβάτες µέσων µεταφοράς (και σε όλους τους πολίτες): Μηνύµατα του ήµου, όπως χαιρετισµοί του ήµου, λογότυπα του ήµου, µηνύµατα ενηµέρωσης κοινού για δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός του ήµου (π.χ. ηµεροµηνία διεξαγωγής πολιτιστικού γεγονότος, κλείσιµο οδού για κάποιο γεγονός ή για συντήρηση). Μηνύµατα που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχηµάτων (π.χ. υπενθύµιση για ζώνη ασφαλείας, ενηµέρωση σε «πραγµατικό» χρόνο για ατύχηµα σε συγκεκριµένη οδό, επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας). Μηνύµατα σε «πραγµατικό» χρόνο σχετικά µε τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τους χρόνους διαδροµής σε οδικές αρτηρίες που επιτηρούνται από το σύστηµα του παρόντος έργου (ή άλλου έργου Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών του ήµου). Μηνύµατα πληροφόρησης σχετικά µε την ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσιών του Easytrip. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαρκή επικοινωνία του κεντρικού συστήµατος µε την πινακίδα VMS στο πεδίο. Η πινακίδα VMS θα πρέπει (α) να τοποθετηθεί σε αυτόνοµη κατασκευή (σε ιστό στήριξης) ώστε να είναι ορατή από µακριά, (β) να είναι ανθεκτική σε ακραίες καιρικές συνθήκες, και (γ) να διαθέτει σύστηµα αυτό-διάγνωσης βλαβών. Τέλος, η πινακίδα VMS θα πρέπει να συνοδεύεται µε λογισµικό διαχείρισης VMS. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα πρέπει να είναι δια-δικτυακή, να παρέχει δυνατότητες εισαγωγής µηνυµάτων και λογότυπων στο χειριστή της εφαρµογής και να είναι πλήρως επεκτάσιµη σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπρόσθετες πινακίδες VMS. Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές της πινακίδας VMS καθώς και του λογισµικού διαχείρισης πινακίδων VMS παρουσιάζονται στην ενότητα 9 (Πίνακες Συµµόρφωσης). ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 8 από 33

9 5.3 Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων Το κεντρικό λογισµικό παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης εισερχόµενων κυκλοφοριακών δεδοµένων και προβολής της κατάστασης λειτουργίας όλου του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Αποτελεί µια δια-δικτυακή εφαρµογή, στην οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες από οποιοδήποτε σηµείο εντός του εσωτερικού δικτύου (LAN) του ήµου, η οποία διαθέτει εύχρηστες δι-επιφάνειες χρήσης σε παραθυρικό περιβάλλον, έτσι ώστε να µην απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής για τη χρήση της. Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Καταχώρηση/ επεξεργασία/ διαγραφή κυκλοφοριακών συµβάντων, για τα οποία θα υπάρχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Περιγραφή Τύπος Γεωγραφική θέση Χαρακτηριστικά Τα συµβάντα θα µπορούν να είναι είτε σηµειακά, είτε σε τµήµα οδικού άξονα είτε σε ολόκληρη περιοχή. Η περιγραφή της τοπολογίας τους θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατ ελάχιστο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ένα καταχωρηθέν συµβάν θα εισάγεται στην εφαρµογή µε την ένδειξη «Προς έγκριση» και µέχρι να γίνεται αποδεκτό από χρήστη µε κατάλληλο δικαίωµα θα είναι διαθέσιµο µόνο για προβολή. 2. Προβολή Πινακίδων VMS σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για κάθε εγκατεστηµένη πινακίδα VMS, το κεντρικό λογισµικό θα πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω κατ ελάχιστον απαιτήσεις: Προβολή διαγνωστικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα από την πινακίδα. Προβολή τρέχοντος µηνύµατος πινακίδας. Προβολή ουράς µηνυµάτων πινακίδας. Προβολή πλήρους ιστορικού µηνυµάτων σε πινακίδα για βάθος χρόνου τουλάχιστον 1 µήνα. υνατότητα αποστολής «freetext» κειµένου σε πινακίδα. 3. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα για ανταλλαγή δεδοµένων (XML, Web services). Η διασύνδεση θα αφορά τουλάχιστον την αποστολή των κυκλοφοριακών συµβάντων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµογή και έχουν εγκριθεί από επιβλέπων χρήστη. Η πρόσβαση στο κεντρικό λογισµικό θα πρέπει να είναι προσωποποιηµένη, ενώ θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι ενέργειες των χρηστών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται κατ ελάχιστο οι παρακάτω οµάδες χρηστών: ιαχειριστής: διαχείριση χρηστών εφαρµογής (προσθήκη, διαγραφή τροποποίηση) και διαχείριση πηγών δεδοµένων εφαρµογής. Επιβλέπων: καταχώρηση συµβάντων, έγκριση συµβάντων που έχουν καταχωρηθεί από απλούς χρήστες, αποστολή χειροκίνητων µηνυµάτων σε πινακίδες, προβολή όλων των διαθέσιµων στοιχείων πινακίδων. Απλός Χρήστης: καταχώρηση συµβάντων, τα οποία θα είναι προς έγκριση από τον επιβλέπων, προβολή διαθέσιµων στοιχείων πινακίδων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 9 από 33

10 Τέλος, το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης σε περισσότερες. 5.4 Υπολογιστής Απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση ενός (1) υπολογιστή στο ήµο Σερρών. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού είναι τα παρακάτω. Επεξεργαστής Chipset Μνήµη υνατότητα Επέκτασης Μνήµης Κάρτα Οθόνης Σκληρός ίσκος Μονάδα Οπτικού ίσκου Μονάδα ισκέττας ικτύωση Κάρτα Ήχου Θύρες Επικοινωνίας: Πληκτρολόγιο& Mouse Τροφοδοσία ΛειτουργικόΣύστηµα Intel Core i5 Processor (2.40 GHz, 3 MBL3 cache) Intel Q65 Express 8 GB 1333 MHzDDR3 SDRAM Τουλάχιστον µέχρι τα 16GB Nvidia ή ΑΤΙ chipset µε ελάχιστη µνήµη 1GB Συνδεσµολογίας SATA-II στα 250GB DVD+-RW Dual Layer Optional 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN Ενσωµατωµένη 3 x USB 1 x External Display 1 x RJ-45 1 x External Microphone/Line-In 1 x Headphone / Line out Κλασικό πληκτρολόγιο υπολογιστών και mouse 320W Microsoft Windows 7 Professional Edition 64 bit Αγγλικό Ο υπολογιστής αυτός θα πρέπει να παρέχεται µε εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, να έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης σε ορισµένα µέρη αυτού όπως µνήµη, σκληρός δίσκος κ.α. Θα πρέπει επίσης να έχει προεγκατεστηµένο το λειτουργικό του σύστηµα, το οποίο να είναι Microsoft Windows 7 Professional 64 bit και όποιο άλλο λογισµικό παρέχεται από τη κατασκευάστρια εταιρία. Το κόστος του λειτουργικού συστήµατος και όλων των απαραίτητων εφαρµογών που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του υπολογιστή. Το συνοδευτικό λογισµικό (συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού συστήµατος) θα πρέπει να παραδοθεί άρτιο στη συσκευασία του όπως το παρέχει η κατασκευάστρια εταιρία. Ο υπολογιστής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από οθόνη, τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα παρακάτω. ιαγώνιος 21 Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση 70000:1 Απεικόνιση 16:09 Είσοδοι D-Sub 15pin DVI (optional) Η οθόνη θα πρέπει να παρέχεται µε εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 0 καµένων pixels. 6. Υπηρεσίες 6.1 «Πιλοτική» Λειτουργία Συστήµατος & Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 10 από 33

11 Στο Στάδιο της «πιλοτικής» λειτουργίας του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα έχει υλοποιήσει τη λειτουργικότητα του συστήµατος. Κατά την «πιλοτική» λειτουργία του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία. ιενέργεια ελέγχων και δοκιµών ( οκιµές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήµατος & οκιµές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόµενων υπηρεσιών/ εφαρµογών µε στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούµενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών. Εντοπισµός τυχόν προβληµάτων και δυσλειτουργιών (πρόβληµα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβληµα παραµετροποίησης εξοπλισµού ή έτοιµου λογισµικού) και επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν. Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήµατος και εφαρµογή των προβλεπόµενων διαδικασιών. Ενσωµάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισµένο και σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταλήξει στα παρακάτω: Σενάρια δοκιµών. ηµιουργία οµάδας δοκιµών. Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήµατος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδοµένων. Κατάλογος ελεγµένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που προσοµοιώνουν τις πραγµατικές. Χρηστικότητα του User-Interface. Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήµατος. Συστηµική Ακεραιότητα (integrity). Σενάρια που εκτελέστηκαν επιτυχώς από κοινότητα πλήρως εκπαιδευµένων χρηστών. Καταγραφή και ιεράρχηση των συµβάντων και των παρατηρήσεων των χρηστών του συστήµατος και των ενεργειών αποκατάστασης. Καταγραφή των αιτηµάτων νέας λειτουργικότητας. Τεκµηρίωση αλλαγών. Επικαιροποιηµένη σειρά εγχειριδίων τεκµηρίωσης. Επικαιροποιηµένα εγχειρίδια χρηστών. Αναφορά προσαρµογών και ρυθµίσεων. Η ολοκλήρωση της «πιλοτικής» λειτουργίας σηµατοδοτεί το πέρας των εργασιών του Αναδόχου, δεδοµένου ότι το σύστηµα θα είναι πλήρως λειτουργικό. 6.2 Εκπαίδευση Για την εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιµάσει αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης µε βάση το εγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µία (1) εβδοµάδα εντός του ωραρίου εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Το στάδιο της εκπαίδευσης αναµένεται να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help Desk και για Administrators. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 11 από 33

12 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου υλικού (εγχειρίδια). Εκπαίδευση χρηστών ανά οµάδες. Την πιλοτική λειτουργία του Συστήµατος από οµάδα εκπαιδευοµένων χρηστών. Πρακτική εξάσκηση στο σύστηµα. 6.3 Εγγύηση «Καλής» Λειτουργίας Μετά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος: Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαµβάνουν: o Αναλυτικό Πρόγραµµα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται µε την έναρξη της σχετικής περιόδου. o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών Έκτακτων Ενεργειών). o Άµεση απόκριση σε τυχόν προβλήµατα που εντοπισθούν εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγµή ειδοποίησης του Αναδόχου. o Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε εξοπλισµό και έτοιµο λογισµικό καθώς και εφαρµογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος. o Τεκµηρίωση σφαλµάτων. o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισµού, έτοιµου λογισµικού. o Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού. o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: o ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος. o Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. o Κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα προβλήµατα εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Η επίλυση των προβληµάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών. o Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισµικού, µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations µε τις νεώτερες εκδόσεις o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισµικού o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση. o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού, Λογισµικού, ιαδικασιών µέσω Λειτουργίας Help desk. Η υπηρεσία Help Desk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών συστήµατος στην χρήση και διαχείριση του συνολικού συστήµατος. o Για την συνολική υπηρεσία Help Desk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας και ειδικού συστήµατος για: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 12 από 33

13 καταγραφή του συνόλου των συµβάντων και παρακολούθησης της πορείας αντιµετώπισής τους παρακολούθηση της διαθεσιµότητας του συστήµατος διαχείριση και τεκµηρίωση αλλαγών του συστήµατος παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης «καλής» λειτουργίας του συστήµατος για ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 6.4 Συντήρηση Οι υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή θελήσει µετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας να προχωρήσει σε σύµβαση συντήρησης, οι υπηρεσίες συντήρησης θα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατ ελάχιστον απαιτήσεις: Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαµβάνουν: o Αναλυτικό Πρόγραµµα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται µε την έναρξη της σχετικής περιόδου o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών Έκτακτων Ενεργειών) o Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε εξοπλισµό και έτοιµο λογισµικό καθώς και εφαρµογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος o Τεκµηρίωση σφαλµάτων o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισµού, έτοιµου λογισµικού o Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: o ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος o Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση o Κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα προβλήµατα εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Η επίλυση των προβληµάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών. o Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισµικού, µετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής. o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations µε τις νεώτερες εκδόσεις. o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισµικού. o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση. o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού, Λογισµικού, ιαδικασιών µέσω Λειτουργίας Help desk. Η υπηρεσία Help Desk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών συστήµατος στην χρήση και διαχείριση του συνολικού συστήµατος. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 13 από 33

14 o Για την συνολική υπηρεσία Help Desk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας και ειδικού συστήµατος για: καταγραφή του συνόλου των συµβάντων και παρακολούθησης της πορείας αντιµετώπισής τους παρακολούθηση της διαθεσιµότητας του συστήµατος διαχείριση και τεκµηρίωση αλλαγών του συστήµατος παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της 7. Στάδια Υλοποίησης Έργου Στους παρακάτω πίνακες ακολουθεί περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του έργου. Στάδιο 1 Μελέτη Εφαρµογής Έναρξη Υπογραφή Σύµβασης Λήξη 4η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: Η εκπόνηση µελέτης εφαρµογής για την υλοποίηση του έργου το οποίο θα αποτυπώνει αφενός την οριστική µεθοδολογία υλοποίησης και αφετέρου τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Περιγραφή Σταδίου: Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει: α) το Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Σ ΠΕ) µε τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωµένο σύνολο, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράµετροι του έργου β) επικαιροποίηση της υφιστάµενης κατάστασης γ) οριστικοποίηση - ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πράξης καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους της πράξης δ) οριστικοποίηση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του εξοπλισµού πεδίου ε) συλλογή ιστορικών κυκλοφοριακών δεδοµένων από διάφορους φορείς στ) οριστικοποίηση εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων µε τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόµενο σχεδιασµό ζ) µεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισµό της µεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης η) µεθοδολογία, πρόγραµµα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές θ) Τελικό πλάνο ενεργειών και δράσεων. Παραδοτέα: Π1: Μελέτη Εφαρµογής Στάδιο 2 Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού Έναρξη 5η εβδοµάδα Λήξη 12η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 14 από 33

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΤΑ) «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απς Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Μπιενάλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα