ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 31/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ: ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή Ο ήµος Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» προτίθεται να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόµενους χρήστες, µέσω ανεπτυγµένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστηµάτων Μεταφοράς» (ITS - Intelligent Transport Systems). Για την υλοποίηση και την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών του έργου αυτού απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και αναβάθµισης αυτών. Ο προϋπολογισµός για την αγορά του παραπάνω εξοπλισµού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00) µε Φ.Π.Α. Οι προδιαγραφές του εξοπλισµού αυτού και τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Το Έργο EasyTrip Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί µια κοινή προσπάθεια ήµων της χώρας µας και της Βουλγαρίας καθώς επίσης και βασικών φορέων που ασχολούνται µε τη διαχείριση της κινητικότητας, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Οι εµπλεκόµενοι φορείς αυτοί είναι: το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ο ήµος Bansko, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ, ο ήµος Θεσσαλονίκης, ο ήµος Καβάλας, ο ήµος Σερρών, ο ήµος Θέρµης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ο ήµος Krumovgrad. Συγκεκριµένα το έργο αποσκοπεί στην άµεση διευκόλυνση κατά κύριο λόγο των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών που πραγµατοποιούν τακτικές ή µη µετακινήσεις µεταξύ των δύο κρατών για διάφορους λόγους (εργασία, αναψυχή, τουρισµός). Αυτό θα επιτευχθεί µε την ολοκλήρωση του έργου καθώς θα προβλέπεται η δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες κινητικότητας στους ενδιαφερόµενους χρήστες, µέσω ανεπτυγµένων τεχνολογιών «Ευφυών Συστηµάτων Μεταφοράς» (ITS-Intelligent TransportSystems). Οι χρήστες θα µπορούν να πληροφορούνται εύκολα τόσο πριν από την έναρξη του ταξιδιού τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, για θέµατα κυκλοφορίας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης θα είναι προσβάσιµες σε όλους µέσω κινητών τηλεφώνων, Internet και πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση βιώσιµης και περιβαλλοντικής συνείδησης στους µετακινούµενους, η µείωση -µέσω της ορθής διαχείρισης- της αρνητικής επιρροής της κυκλοφορίας στους αέριους ρύπους και η άµεση εµπλοκή του πολίτη στο σχεδιασµό του ταξιδιού του µε γνώµονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συναίσθηση. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 2 από 33

3 Το έργο Easy Trip ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012 και έχει διάρκεια 24 µήνες. Με τη λήξη του έργου οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται από τους φορείς. Αντικείµενο του Έργου Συνοπτική Περιγραφή Απαιτήσεων Έργου Το έργο «EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS» αποτελεί ένα «πιλοτικό» σύστηµα Ευφυών Μεταφορών που θα παρέχει τη δυνατότητα (α) στο Φορέα Υλοποίησης να παρακολουθεί τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του ήµου και (β) στους πολίτες να ενηµερώνονται σε «πραγµατικό» χρόνο για τους χρόνους διαδροµής και τα οδικά συµβάντα για κεντρικές αρτηρίες του ήµου. Το έργο προβλέπει παρεµβάσεις που απαιτούν προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, προµήθεια/ ανάπτυξη/ παραµετροποίηση εξειδικευµένων λογισµικών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, προβλέπονται οι παρακάτω κύριες παρεµβάσεις: Προµήθεια και εγκατάσταση µίας (1) Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης Κοινού (πινακίδες VMS) στο οδικό δίκτυο του ήµου που θα «συνοδεύεται» από εξειδικευµένο λογισµικό διαχείρισης πινακίδων VMS. Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ανιχνευτών Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας «Bluetooth» στο οδικό δίκτυο του ήµου που θα «συνοδεύεται» από εξειδικευµένο λογισµικό για τη µεταφορά των συλλεχθέντων δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα του ήµου. Προµήθεια/ Ανάπτυξη ενός (1) Κεντρικού Εποπτικού Λογισµικού για την παρακολούθηση της διαγνωστικής κατάστασης του εξοπλισµού πεδίου, την παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, τη «χειροκίνητη» εισαγωγή οδικών συµβάντων στο σύστηµα και την αµφίδροµη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των υποσυστηµάτων του έργου (εξοπλισµός πεδίου και εξειδικευµένα λογισµικά). Προµήθεια και εγκατάσταση στο κεντρικό σύστηµα Η/Υ του ήµου ενός Η/Υ. Σηµειώνεται ότι: Η ηλεκτροδότηση του εξοπλισµού πεδίου (που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο) αποτελεί ευθύνη του ήµου, ενώ οι εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες διασύνδεσης του συστήµατος του παρόντος έργου µε τυχόν υφιστάµενο σύστηµα ευφυών µεταφορών για χώρους στάθµευσης εκτός οδού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αµφίδροµη επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των 2 συστηµάτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει στο ήµο όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. κώδικες) που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση εξοπλισµού πεδίου µε τα λογισµικά για τη µεταφορά δεδοµένων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 3 από 33

4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες από την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του έργου έως το πέρας του ιασυνοριακού Προγράµµατος «Easytrip». Ως περιοχή εφαρµογής/επιρροής του έργου ορίζεται ο ήµος Σερρών. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185/Β/1993) και θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία. Για την εκτέλεση της προµήθειας υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2013, στο σκέλος των εξόδων µε Κ.Α Θεωρήθηκε, Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάµενος του Τµ/τος Κυκλ/κού Σχεδιασµού Οι Συντάξαντες ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β. Β ΠΑΠΑ ΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β. Β ΜΙΚΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ β. Ε ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 4 από 33

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Συνοπτική Περιγραφή του έργου Το έργο περιλαµβάνει πέντε (5) βασικά στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 Μελέτη Εφαρµογής. Στάδιο 2 Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού. Στάδιο 3 Προµήθεια/ Ανάπτυξη & Παραµετροποίηση Λογισµικού. Στάδιο 4 -«Πιλοτική» Λειτουργία Συστήµατος/ Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας. Στάδιο 5 - Εκπαίδευση. 2. Περιοχή Εφαρµογής/ Επιρροής Έργου Περιοχή εφαρµογής του συγκεκριµένου έργου ορίζονται τα ιοικητικά όρια του ήµου Σερρών. 3. Στόχοι Οι κύριοι στόχοι του έργου συνοψίζονται παρακάτω: Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση διερχόµενων οδηγών και πολιτών σε «πραγµατικό» χρόνο αναφορικά µε τους χρόνους διαδροµής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του ήµου, έτσι ώστε οι διερχόµενοι οδηγοί να διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής διαδροµής για τη διεξαγωγή των µετακινήσεων. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση διερχόµενων οδηγών για οδικά συµβάντα σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήµατα (π.χ. λόγω ταχύτητας) και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής διαδροµής για τη διεξαγωγή των µετακινήσεων. Κεντρική παρακολούθηση κυκλοφοριακών δεδοµένων και οδικών συµβάντων σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου από το Φορέα Λειτουργίας που µπορεί να επιφέρει βελτίωση στη διαχείριση του οδικού δικτύου του ήµου. 4. Λειτουργικές & Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 4.1 Γενική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Η γενική αρχιτεκτονική του Συστήµατος Ευφυών Μεταφορών που αναµένεται να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραµµα. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 5 από 33

6 Το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης θα πραγµατοποιείται στα γραφεία του ήµου Σερρών. Το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης αφενός θα παρακολουθεί σε «πραγµατικό» χρόνο την εξέλιξη των κυκλοφοριακών δεδοµένων (µέσω των ανιχνευτών «Bluetooth» στο οδικό δίκτυο της περιοχής επιρροής του έργου, αφετέρου θα παρέχει «δυναµική» πληροφόρηση στο κοινό (µέσω των πινακίδων VMS) σχετικά µε τους χρόνους διαδροµής, τα έκτακτα συµβάντα, συνθήκες οδικού δικτύου, πληροφορίες κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. Το έργο θα αποτελείται από τα παρακάτω συστήµατα: Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων. Αποτελεί την «καρδιά» του έργου δεδοµένου ότι ενοποιεί τα δεδοµένα όλων των συστηµάτων (ανιχνευτές Bluetooth, πινακίδες VMS, εξειδικευµένα λογισµικά) και τα µεταφέρει στις πινακίδες VMS ή σε άλλα εξωτερικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. δια-δίκτυο, κινητά τηλέφωνα). Λογισµικό ιαχείρισης Πινακίδων VMS. Αποτελεί το λογισµικό διαχείρισης πινακίδων VMS (τύπου LED) µε κατάλληλο ελεγκτή και δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας. Ανιχνευτές Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας Βluetooth. Οι ανιχνευτές θα καταγράφουν τα στίγµατα κίνησης στο σηµείο εφαρµογής τους και θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου του ήµου όπου και µέσω του λογισµικού που θα αναπτύξει το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) (ως συνεργάτης του έργου) θα υπολογίζονται οι χρόνοι διέλευσης στα επιτηρούµενα τµήµατα του οδικού δικτύου (περιοχή επιρροής του έργου). Η πληροφορία αυτή, θα επιστρέφει στο «Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων» µέσω του οποίου θα διαχέεται στις πινακίδες VMS. Πινακίδα VMS. Η Πινακίδα VMS θα είναι εγκατεστηµένη στο οδικό δίκτυο του ήµου και θα παρέχει πληροφορίες χρόνων διαδροµής, οδικών συµβάντων και άλλα µηνύµατα που επιθυµεί να µεταφέρει ο ήµος. Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Η/Υ θα είναι εγκατεστηµένος στο κεντρικό σύστηµα του ήµου και θα διαθέτει το ειδικό προαναφερθέν λογισµικό. Σηµειώνεται ότι: Η ηλεκτροδότηση του εξοπλισµού πεδίου (που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο) αποτελεί ευθύνη του ήµου. Ο ήµος θα εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (νέα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 6 από 33

7 ηλεκτροδότηση από την ΕΗ ή από ήδη υπάρχουσα κοντά στον χώρο εγκατάστασης). Ο Ανάδοχο αναλαµβάνει τις ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης ή και επέκτασης (αν απαιτηθεί) της γραµµής ηλεκτροδότησης από το σηµείο παροχής. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα του συστήµατος του παρόντος έργου µε το υφιστάµενο σύστηµα ευφυών µεταφορών για χώρους στάθµευσης εκτός οδού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αµφίδροµη επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των 2 συστηµάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µελετήσει και να περιγράψει τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από το σύστηµα ευφυών µεταφορών ώστε τα δύο συστήµατα να διαλειτουργούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει στο ήµο όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. κώδικες) που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση εξοπλισµού πεδίου µε τα λογισµικά για τη µεταφορά δεδοµένων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες από την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του έργου έως το πέρας του ιασυνοριακού Προγράµµατος «Easytrip». 5. Απαιτήσεις Συστηµάτων Έργου 5.1 Ανιχνευτές Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας «Bluetooth» Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ανιχνευτών χρόνων διαδροµής µέσω ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Μέσω των ανιχνευτών θα πρέπει να είναι εφικτή, µέσω τεχνολογίας «Bluetooth», η καταγραφή φορητών συσκευών επιβατών σε οχήµατα, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται υπολογισµός της µέσης ταχύτητας και του χρόνου διέλευσης οχηµάτων στο επιτηρούµενο τµήµα του οδικού δικτύου. Η αναγνώριση των συσκευών των οδηγών/ επιβατών θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 µέτρων από το σηµείο εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. Η καταγραφή των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: ιακριτή αναγνώριση συσκευής ανιχνευτή ( Bluetooth ) ιακριτή αναγνώριση ανιχνεύσιµης συσκευής Ηµεροµηνία και ώρα καταγραφής (σε επίπεδο δευτερολέπτου) Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδοµένων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση, δηλαδή 365 ηµέρες το έτος, ενώ τα δεδοµένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγµατικό» χρόνο στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου. Εποµένως, ο εξοπλισµός θα πρέπει να συνοδεύεται από εφαρµογή για τη µεταφορά και αποθήκευση των συλλεχθέντων δεδοµένων στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου. Τα δεδοµένα θα πρέπει να µεταφέρονται από το πεδίο στο Κεντρικό Σύστηµα του ήµου σε πολύ συχνά χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Επιπλέον, τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ανά πέντε (5) λεπτά ως µέγιστο χρονικό διάστηµα στο λογισµικό υπολογισµού χρόνου διέλευσης που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία µε το Ι.ΜΕΤ. για τη δηµιουργία κατάλληλης πληροφορίας στο παρακολουθούµενο τµήµα του οδικού δικτύου. Η πληροφορία αυτή θα επιστρέφει στην πλατφόρµα και θα παρουσιάζεται µέσω των πινακίδων ενηµέρωσης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η µεταφορά των δεδοµένων θα µπορεί να γίνει µε ένα από τα εξής δίκτυα: Ethernet/ WiFi ή GPRS 3G. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων τοπικά, δηλαδή σε συσκευή πεδίου που διαθέτει βάση δεδοµένων (π.χ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 7 από 33

8 σε κάρτα µνήµης SD). Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν διεπαφές επικοινωνίας τύπου USB ή/ και RS485/422 για την επί τόπου συλλογή των δεδοµένων. O σχετικός εξοπλισµός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. Οι ανιχνευτές χρόνων διαδροµής θα τοποθετηθούν στις παρακάτω θέσεις/οδικές αρτηρίες: Κόµβος οδών Βενιζέλου µε Πολυτεχνείου Κόµβος οδών Μεγ.Αλεξάνδρου µε Αγ.Σοφίας Κόµβος οδών Μεγ.Αλεξάνδρου µε Αν.Θράκης Κόµβος οδών Μεραρχίας µε Σινώπης Η οριστική και ακριβής θέση τοποθέτησης θα καθορισθεί στη Μελέτη Εφαρµογής (Στάδιο 1) µε την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σηµειώνεται ότι ο παραπάνω εξοπλισµός αναµένεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενους ιστούς στήριξης. Αναλυτικά, οι απαιτήσεις του προσφερόµενου συστήµατος παρουσιάζονται στην ενότητα 9 (Πίνακες Συµµόρφωσης). 5.2 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης (Πινακίδες VMS) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση µίας (1) Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης (VMS), µονής όψης και τεχνολογίας LED. H πινακίδα VMS θα τοποθετηθεί σε σηµείο επί του κόµβου των οδών Βενιζέλου µε Πολυτεχνείου. Η οριστικοποίηση της ακριβής θέσης εγκατάστασης της πινακίδας VMS θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής (Στάδιο 1 του έργου). Σκοπός της πινακίδας VMS είναι να παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες στους διερχόµενους οδηγούς/ επιβάτες µέσων µεταφοράς (και σε όλους τους πολίτες): Μηνύµατα του ήµου, όπως χαιρετισµοί του ήµου, λογότυπα του ήµου, µηνύµατα ενηµέρωσης κοινού για δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εντός του ήµου (π.χ. ηµεροµηνία διεξαγωγής πολιτιστικού γεγονότος, κλείσιµο οδού για κάποιο γεγονός ή για συντήρηση). Μηνύµατα που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχηµάτων (π.χ. υπενθύµιση για ζώνη ασφαλείας, ενηµέρωση σε «πραγµατικό» χρόνο για ατύχηµα σε συγκεκριµένη οδό, επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας). Μηνύµατα σε «πραγµατικό» χρόνο σχετικά µε τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τους χρόνους διαδροµής σε οδικές αρτηρίες που επιτηρούνται από το σύστηµα του παρόντος έργου (ή άλλου έργου Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών του ήµου). Μηνύµατα πληροφόρησης σχετικά µε την ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσιών του Easytrip. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαρκή επικοινωνία του κεντρικού συστήµατος µε την πινακίδα VMS στο πεδίο. Η πινακίδα VMS θα πρέπει (α) να τοποθετηθεί σε αυτόνοµη κατασκευή (σε ιστό στήριξης) ώστε να είναι ορατή από µακριά, (β) να είναι ανθεκτική σε ακραίες καιρικές συνθήκες, και (γ) να διαθέτει σύστηµα αυτό-διάγνωσης βλαβών. Τέλος, η πινακίδα VMS θα πρέπει να συνοδεύεται µε λογισµικό διαχείρισης VMS. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα πρέπει να είναι δια-δικτυακή, να παρέχει δυνατότητες εισαγωγής µηνυµάτων και λογότυπων στο χειριστή της εφαρµογής και να είναι πλήρως επεκτάσιµη σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπρόσθετες πινακίδες VMS. Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές της πινακίδας VMS καθώς και του λογισµικού διαχείρισης πινακίδων VMS παρουσιάζονται στην ενότητα 9 (Πίνακες Συµµόρφωσης). ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 8 από 33

9 5.3 Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων Το κεντρικό λογισµικό παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης εισερχόµενων κυκλοφοριακών δεδοµένων και προβολής της κατάστασης λειτουργίας όλου του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Αποτελεί µια δια-δικτυακή εφαρµογή, στην οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες από οποιοδήποτε σηµείο εντός του εσωτερικού δικτύου (LAN) του ήµου, η οποία διαθέτει εύχρηστες δι-επιφάνειες χρήσης σε παραθυρικό περιβάλλον, έτσι ώστε να µην απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής για τη χρήση της. Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Καταχώρηση/ επεξεργασία/ διαγραφή κυκλοφοριακών συµβάντων, για τα οποία θα υπάρχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Περιγραφή Τύπος Γεωγραφική θέση Χαρακτηριστικά Τα συµβάντα θα µπορούν να είναι είτε σηµειακά, είτε σε τµήµα οδικού άξονα είτε σε ολόκληρη περιοχή. Η περιγραφή της τοπολογίας τους θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατ ελάχιστο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. Ένα καταχωρηθέν συµβάν θα εισάγεται στην εφαρµογή µε την ένδειξη «Προς έγκριση» και µέχρι να γίνεται αποδεκτό από χρήστη µε κατάλληλο δικαίωµα θα είναι διαθέσιµο µόνο για προβολή. 2. Προβολή Πινακίδων VMS σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για κάθε εγκατεστηµένη πινακίδα VMS, το κεντρικό λογισµικό θα πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω κατ ελάχιστον απαιτήσεις: Προβολή διαγνωστικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα από την πινακίδα. Προβολή τρέχοντος µηνύµατος πινακίδας. Προβολή ουράς µηνυµάτων πινακίδας. Προβολή πλήρους ιστορικού µηνυµάτων σε πινακίδα για βάθος χρόνου τουλάχιστον 1 µήνα. υνατότητα αποστολής «freetext» κειµένου σε πινακίδα. 3. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα για ανταλλαγή δεδοµένων (XML, Web services). Η διασύνδεση θα αφορά τουλάχιστον την αποστολή των κυκλοφοριακών συµβάντων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµογή και έχουν εγκριθεί από επιβλέπων χρήστη. Η πρόσβαση στο κεντρικό λογισµικό θα πρέπει να είναι προσωποποιηµένη, ενώ θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι ενέργειες των χρηστών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται κατ ελάχιστο οι παρακάτω οµάδες χρηστών: ιαχειριστής: διαχείριση χρηστών εφαρµογής (προσθήκη, διαγραφή τροποποίηση) και διαχείριση πηγών δεδοµένων εφαρµογής. Επιβλέπων: καταχώρηση συµβάντων, έγκριση συµβάντων που έχουν καταχωρηθεί από απλούς χρήστες, αποστολή χειροκίνητων µηνυµάτων σε πινακίδες, προβολή όλων των διαθέσιµων στοιχείων πινακίδων. Απλός Χρήστης: καταχώρηση συµβάντων, τα οποία θα είναι προς έγκριση από τον επιβλέπων, προβολή διαθέσιµων στοιχείων πινακίδων. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 9 από 33

10 Τέλος, το λογισµικό θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης σε περισσότερες. 5.4 Υπολογιστής Απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση ενός (1) υπολογιστή στο ήµο Σερρών. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού είναι τα παρακάτω. Επεξεργαστής Chipset Μνήµη υνατότητα Επέκτασης Μνήµης Κάρτα Οθόνης Σκληρός ίσκος Μονάδα Οπτικού ίσκου Μονάδα ισκέττας ικτύωση Κάρτα Ήχου Θύρες Επικοινωνίας: Πληκτρολόγιο& Mouse Τροφοδοσία ΛειτουργικόΣύστηµα Intel Core i5 Processor (2.40 GHz, 3 MBL3 cache) Intel Q65 Express 8 GB 1333 MHzDDR3 SDRAM Τουλάχιστον µέχρι τα 16GB Nvidia ή ΑΤΙ chipset µε ελάχιστη µνήµη 1GB Συνδεσµολογίας SATA-II στα 250GB DVD+-RW Dual Layer Optional 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN Ενσωµατωµένη 3 x USB 1 x External Display 1 x RJ-45 1 x External Microphone/Line-In 1 x Headphone / Line out Κλασικό πληκτρολόγιο υπολογιστών και mouse 320W Microsoft Windows 7 Professional Edition 64 bit Αγγλικό Ο υπολογιστής αυτός θα πρέπει να παρέχεται µε εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, να έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης σε ορισµένα µέρη αυτού όπως µνήµη, σκληρός δίσκος κ.α. Θα πρέπει επίσης να έχει προεγκατεστηµένο το λειτουργικό του σύστηµα, το οποίο να είναι Microsoft Windows 7 Professional 64 bit και όποιο άλλο λογισµικό παρέχεται από τη κατασκευάστρια εταιρία. Το κόστος του λειτουργικού συστήµατος και όλων των απαραίτητων εφαρµογών που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του υπολογιστή. Το συνοδευτικό λογισµικό (συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού συστήµατος) θα πρέπει να παραδοθεί άρτιο στη συσκευασία του όπως το παρέχει η κατασκευάστρια εταιρία. Ο υπολογιστής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από οθόνη, τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα παρακάτω. ιαγώνιος 21 Ανάλυση 1920x1080 Αντίθεση 70000:1 Απεικόνιση 16:09 Είσοδοι D-Sub 15pin DVI (optional) Η οθόνη θα πρέπει να παρέχεται µε εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 0 καµένων pixels. 6. Υπηρεσίες 6.1 «Πιλοτική» Λειτουργία Συστήµατος & Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 10 από 33

11 Στο Στάδιο της «πιλοτικής» λειτουργίας του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα έχει υλοποιήσει τη λειτουργικότητα του συστήµατος. Κατά την «πιλοτική» λειτουργία του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία. ιενέργεια ελέγχων και δοκιµών ( οκιµές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήµατος & οκιµές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόµενων υπηρεσιών/ εφαρµογών µε στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούµενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών. Εντοπισµός τυχόν προβληµάτων και δυσλειτουργιών (πρόβληµα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβληµα παραµετροποίησης εξοπλισµού ή έτοιµου λογισµικού) και επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν. Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήµατος και εφαρµογή των προβλεπόµενων διαδικασιών. Ενσωµάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισµένο και σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταλήξει στα παρακάτω: Σενάρια δοκιµών. ηµιουργία οµάδας δοκιµών. Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήµατος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδοµένων. Κατάλογος ελεγµένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που προσοµοιώνουν τις πραγµατικές. Χρηστικότητα του User-Interface. Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήµατος. Συστηµική Ακεραιότητα (integrity). Σενάρια που εκτελέστηκαν επιτυχώς από κοινότητα πλήρως εκπαιδευµένων χρηστών. Καταγραφή και ιεράρχηση των συµβάντων και των παρατηρήσεων των χρηστών του συστήµατος και των ενεργειών αποκατάστασης. Καταγραφή των αιτηµάτων νέας λειτουργικότητας. Τεκµηρίωση αλλαγών. Επικαιροποιηµένη σειρά εγχειριδίων τεκµηρίωσης. Επικαιροποιηµένα εγχειρίδια χρηστών. Αναφορά προσαρµογών και ρυθµίσεων. Η ολοκλήρωση της «πιλοτικής» λειτουργίας σηµατοδοτεί το πέρας των εργασιών του Αναδόχου, δεδοµένου ότι το σύστηµα θα είναι πλήρως λειτουργικό. 6.2 Εκπαίδευση Για την εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιµάσει αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης µε βάση το εγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µία (1) εβδοµάδα εντός του ωραρίου εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Το στάδιο της εκπαίδευσης αναµένεται να περιλαµβάνει τα παρακάτω: Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help Desk και για Administrators. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 11 από 33

12 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου υλικού (εγχειρίδια). Εκπαίδευση χρηστών ανά οµάδες. Την πιλοτική λειτουργία του Συστήµατος από οµάδα εκπαιδευοµένων χρηστών. Πρακτική εξάσκηση στο σύστηµα. 6.3 Εγγύηση «Καλής» Λειτουργίας Μετά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος: Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαµβάνουν: o Αναλυτικό Πρόγραµµα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται µε την έναρξη της σχετικής περιόδου. o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών Έκτακτων Ενεργειών). o Άµεση απόκριση σε τυχόν προβλήµατα που εντοπισθούν εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγµή ειδοποίησης του Αναδόχου. o Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε εξοπλισµό και έτοιµο λογισµικό καθώς και εφαρµογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος. o Τεκµηρίωση σφαλµάτων. o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισµού, έτοιµου λογισµικού. o Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού. o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: o ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος. o Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. o Κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα προβλήµατα εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Η επίλυση των προβληµάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών. o Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισµικού, µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations µε τις νεώτερες εκδόσεις o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισµικού o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση. o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού, Λογισµικού, ιαδικασιών µέσω Λειτουργίας Help desk. Η υπηρεσία Help Desk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών συστήµατος στην χρήση και διαχείριση του συνολικού συστήµατος. o Για την συνολική υπηρεσία Help Desk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας και ειδικού συστήµατος για: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 12 από 33

13 καταγραφή του συνόλου των συµβάντων και παρακολούθησης της πορείας αντιµετώπισής τους παρακολούθηση της διαθεσιµότητας του συστήµατος διαχείριση και τεκµηρίωση αλλαγών του συστήµατος παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης «καλής» λειτουργίας του συστήµατος για ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 6.4 Συντήρηση Οι υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή θελήσει µετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας να προχωρήσει σε σύµβαση συντήρησης, οι υπηρεσίες συντήρησης θα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατ ελάχιστον απαιτήσεις: Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαµβάνουν: o Αναλυτικό Πρόγραµµα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται µε την έναρξη της σχετικής περιόδου o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγµένων Συντήρησης (Τακτικών Έκτακτων Ενεργειών) o Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε εξοπλισµό και έτοιµο λογισµικό καθώς και εφαρµογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος o Τεκµηρίωση σφαλµάτων o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισµού, έτοιµου λογισµικού o Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: o ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήµατος o Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση o Κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα προβλήµατα εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Η επίλυση των προβληµάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών. o Παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισµικού, µετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής. o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations µε τις νεώτερες εκδόσεις. o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισµικού. o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση. o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού, Λογισµικού, ιαδικασιών µέσω Λειτουργίας Help desk. Η υπηρεσία Help Desk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών συστήµατος στην χρήση και διαχείριση του συνολικού συστήµατος. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 13 από 33

14 o Για την συνολική υπηρεσία Help Desk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας και ειδικού συστήµατος για: καταγραφή του συνόλου των συµβάντων και παρακολούθησης της πορείας αντιµετώπισής τους παρακολούθηση της διαθεσιµότητας του συστήµατος διαχείριση και τεκµηρίωση αλλαγών του συστήµατος παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της 7. Στάδια Υλοποίησης Έργου Στους παρακάτω πίνακες ακολουθεί περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του έργου. Στάδιο 1 Μελέτη Εφαρµογής Έναρξη Υπογραφή Σύµβασης Λήξη 4η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: Η εκπόνηση µελέτης εφαρµογής για την υλοποίηση του έργου το οποίο θα αποτυπώνει αφενός την οριστική µεθοδολογία υλοποίησης και αφετέρου τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Περιγραφή Σταδίου: Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει: α) το Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Σ ΠΕ) µε τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωµένο σύνολο, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράµετροι του έργου β) επικαιροποίηση της υφιστάµενης κατάστασης γ) οριστικοποίηση - ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πράξης καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους της πράξης δ) οριστικοποίηση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του εξοπλισµού πεδίου ε) συλλογή ιστορικών κυκλοφοριακών δεδοµένων από διάφορους φορείς στ) οριστικοποίηση εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων µε τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόµενο σχεδιασµό ζ) µεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισµό της µεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης η) µεθοδολογία, πρόγραµµα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές θ) Τελικό πλάνο ενεργειών και δράσεων. Παραδοτέα: Π1: Μελέτη Εφαρµογής Στάδιο 2 Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού Έναρξη 5η εβδοµάδα Λήξη 12η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 14 από 33

15 Στόχος του Σταδίου αποτελεί η προµήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισµού πεδίου που περιλαµβάνει την εγκατάσταση των πινακίδων VMS και των ανιχνευτών χρόνων διαδροµής µέσω τεχνολογίας «Bluetooth». Επίσης, όλες οι εργασίες για την εγκατάσταση εξοπλισµού για το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης σε χώρο του ήµου θα ολοκληρωθούν εντός του Σταδίου 2. Περιγραφή Σταδίου: Στο Στάδιο 2 θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισµού πεδίου. Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει: α) την εγκατάσταση των πινακίδων VMS που θα παρέχουν σε «πραγµατικό» χρόνο πληροφόρηση για τους χρόνους διαδροµής και οδικά συµβάντα στην περιοχή επιρροής του έργου, β) την εγκατάσταση µόνιµων ανιχνευτών χρόνων διαδροµής µέσω τεχνολογίας «Bluetooth» που θα καταγράφουν 365 ηµέρες το έτος µέσο χρόνο διαδροµής και µέση ταχύτητα µετακίνησης των οχηµάτων. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµού στο κεντρικό σύστηµα του ήµου έτσι ώστε να µπορεί να διασυνδεθεί ο εξοπλισµός πεδίου µε το κεντρικό σύστηµα σε «πραγµατικό» χρόνο. Η οριστική θέση τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισµού θα έχει οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση του Σταδίου 1 (Μελέτη Εφαρµογής). Παραδοτέα: Π.2.1 Ανιχνευτές χρόνων διαδροµής µέσω τεχνολογίας «Bluetooth» (µε εγκατάσταση και πλήρως λειτουργικοί) Π.2.2 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων Ενηµέρωσης Κοινού - VMS (Variable Message Signs) µε µεταλλικό υποστύλωµα και εγχειρίδιο χρήσης (µε εγκατάσταση). Π.2.3 Υπολογιστής (Εγκατάσταση νέου Η/Υ στο κεντρικό σύστηµα του ήµου) Π.2.4 Εργασίες διασύνδεσης κεντρικού συστήµατος του ήµου µε τον εξοπλισµό πεδίου Στάδιο 3 Προµήθεια/ Ανάπτυξη & Παραµετροποίηση Λογισµικού Έναρξη 8η εβδοµάδα Λήξη 15η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: Στόχος του Σταδίου 3 είναι η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η ολοκλήρωση όλων των επιµέρους υποσυστηµάτων και εφαρµογών έτσι ώστε να αναπτυχθεί µία ενιαία πλατφόρµα παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδοµένων και ενηµέρωσης διερχόµενων χρηστών του οδικού δικτύου και πολιτών του ήµου. Περιγραφή Σταδίου: Στο Στάδιο 3 προβλέπεται η ανάπτυξη/ προµήθεια εξειδικευµένων λογισµικών, οι εργασίες παραµετροποίησης των λογισµικών στις εξειδικευµένες ανάγκες του έργου καθώς και η διασύνδεση των λογισµικών του παρόντος έργου άλλα και η διασύνδεσή του µε το υπόανάπτυξη λογισµικό του Ι.ΜΕΤ. Ειδικότερα, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: (α) Ανάπτυξη/ προµήθεια λογισµικών έργου. (γ) Μεµονωµένος έλεγχος (unit testing) του κάθε λογισµικού. (δ) Ενοποίηση λογισµικών και συστηµάτων του έργου (system integration). (ε) Πρώτος έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος. (στ) Τεκµηρίωση της χρήσης των λογισµικών. Σηµειώνεται ότι τα λογισµικά θα εγκατασταθούν στον Η/Υ που θα προµηθευθεί βάσει της παρούσας ο ήµος Σερρών. Παραδοτέα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 15 από 33

16 Π.3.1 Κεντρικό Λογισµικό Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών εδοµένων Π.3.2 Λογισµικό ιαχείρισης Πινακίδων VMS Π.3.3 Εφαρµογή µεταφοράς δεδοµένων ανιχνευτών «Bluetooth». Π.3.4 Εγχειρίδια χρήσης λογισµικών Στάδιο 4 Πιλοτική Λειτουργία / Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας Έναρξη 16η εβδοµάδα Λήξη 20η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: Στόχο του Σταδίου αποτελεί η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος και των χρηστών υπό συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας, έτσι ώστε να εντοπισθούν οποιαδήποτε θέµατα (π.χ. bugs) που χρήζουν επιδιόρθωσης. Περιγραφή Σταδίου: Το Στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας περιλαµβάνει: α) βελτιώσεις εφαρµογών β) επίλυση προβληµάτων υποστήριξη χρηστών γ) συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες δ) διόρθωση / διαχείριση λαθών ε) υποστήριξη στον χειρισµό και λειτουργία των λογισµικών στ) υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισµού. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: i) οι παραµετροποιήσεις και προσαρµογές λογισµικού που πραγµατοποιήθηκαν στο Στάδιο 3, ii) η εγκατάσταση του εξοπλισµού, iii) οι ρυθµίσεις των εφαρµογών, iv) οι ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων, v) η ολοκλήρωση του λογισµικού µε τις απαιτούµενες διαδικασίες, vi) η φυσική ανταπόκριση του συστήµατος, vii) οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδοµένων, viii) οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, ix) οι τελικές ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (finetuning). Παραδοτέα: Π4.1: Σύνταξη έκθεσης που περιλαµβάνει τα σενάρια ελέγχου, τα προβλήµατα που εµφανίσθηκαν και η επίλυση των προβληµάτων. Στάδιο 5 Εκπαίδευση Έναρξη 17η εβδοµάδα Λήξη 18η εβδοµάδα Στόχος Σταδίου: Στόχο του Σταδίου αποτελεί εκπαίδευση χρηστών του συστήµατος Ευφυών Μεταφορών που υλοποιείται στο ήµο. Περιγραφή Σταδίου: Η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει τα στελέχη του ήµου που θα συµµετέχουν στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ήµου. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει εκπαίδευση για µία (1) εβδοµάδα εντός εργασίµων ηµερών και ωραρίου λειτουργίας του ήµου. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει το πρόγραµµα εκπαίδευσης στο ήµο και να λάβει σχετική έγκριση, πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο ήµο όλο το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εγχειρίδια, παρουσιάσεις). Παραδοτέα: Π5.1: Πρόγραµµα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Π5.2: Εκπαιδευτικό υλικό ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 16 από 33

17 Π5.3: ιεξαγωγή εκπαίδευσης 8. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε είκοσι (20) εβδοµάδες από την υπογραφή της Σύµβασης Έργου. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά στάδιο υλοποίηση παρουσιάζεται παρακάτω: Στάδιο Περιγραφή Μελέτη Εφαρµογής Προµήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισµού Προµήθεια/ Ανάπτυξη & Παραµετροποίη ση Λογισµικού Πιλοτική «Λειτουργία» / Έλεγχοι «Καλής» Λειτουργίας Χρονική Περίοδος Υλοποίησης (Εβδοµάδες) Εκπαίδευση Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι, στα πλαίσια της τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης εργασιών για το κάθε στάδιο του έργου. 9.Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει κατ ελάχιστον αναλυτικά στο κεφάλαιο των µεθόδων και των τεχνικών υλοποίησης και υποστήριξης του έργου τουλάχιστον τα ακόλουθα: Μεθοδολογία διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. Μεθοδολογία υλοποίησης έργου µε ανάλυση όλων των επιµέρους τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν. Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 17 από 33

18 9.1 Σχήµα ιοίκησης - Σχεδιασµού - Υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (οµάδα έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Στην καταγραφή της οµάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των εργασιών και την διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. Για κάθε µέλος της οµάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ θα παρατίθεται τυποποιηµένο συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της µη συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. 9.2 ιαχείριση Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συστήµατος Ευφυών Μεταφορών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης Εφαρµογής ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου. 9.3 ιασφάλιση Ποιότητας Η εφαρµογή του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω ενός αριθµού συµπληρωµατικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συµπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαµβάνουν κατ ελάχιστο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 18 από 33

19 Το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισµό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων µε τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου, Την ανάπτυξη µίας οµαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου, Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του Προσφορά (Σχέδιο ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου) και να το οριστικοποιήσει κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρµογής. Το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας θα προβλέπει δέσµευση του αναδόχου για όρια τα ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα και στην χρονική απόκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 9.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους τµηµάτων του έργου µετά τη συµβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόµενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για την σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα παραλαβής, µε το οποίο διαβιβάζει αναφορά πεπραγµένων και εργασιών, έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραδοτέων που αφορούν µελέτες, ψηφιακά δεδοµένα, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, µέσω: Ανασκόπηση και αξιολόγηση µελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και υλικού τεκµηρίωσης. ιενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιµέρους προϊόντα και λειτουργικά υποσύνολα του συστήµατος. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως 2 φορές. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσµεύσεις ολοκλήρωσης επόµενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 19 από 33

20 δε δύναται να πραγµατοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούµενων σταδίων. Οριστική Παραλαβή Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγµατοποιείται µέσα σε ένα µήνα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας µε την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εµπρόθεσµο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί. Πίνακες Συµµόρφωσης Ανιχνευτές Χρόνων ιαδροµής µέσω Ασύρµατης Τεχνολογίας «Bluetooth» Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ποσότητα: 4 τεµάχια 1 Τύπος - Κατασκευαστής - Σειρά - Μοντέλο 2 Χρόνος ανακοίνωσης µοντέλου υνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων τοπικά (π.χ. σε κάρτα µνήµης SD), µε 3 δυνατότητα αναβάθµισης/ αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας µνήµης Ο προσφερόµενος εξοπλισµός να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός να είναι σύγχρονος και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του Σταθερή λειτουργία και απόδοση Συστήµατος σε θερµοκρασίες από τουλάχιστον µείον (-) 20 ο C έως συν (+) 50 ο C. Σταθερή λειτουργία και απόδοση Συστήµατος σε συνθήκες υγρασίας 0-95%. To σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να έχει τεχνικές προδιαγραφές αδιάλειπτης λειτουργίας (24ώρες για 365 ηµέρες το έτος). ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 20 από 33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Φορέας: υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» ΜΕΛΕΤΗ αρ. 13/2013 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.493,83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ασπράγγελοι 05/11/2014 Αριθ. Πρωτ. : 1162 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Πληροφορίες : κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 04./ 10./2013 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα