Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»"

Transcript

1 Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας C Συσκευή παροχής ασύρματου Ίντερνετ (WiFi) εντός του οχήματος «Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και ο χρόνος κατασκευής όλου του εξοπλισμού και παρελκόμενων ξεχωριστά ανεξαρτήτως αν είναι μέρος συστήματος ή αυτόνομες συσκευές.» «Να δηλωθεί η χώρα προέλευσης του κάθε εξοπλισμού» «Να δηλωθεί το εμπορικό σήμα και το μοντέλο του κάθε εξοπλισμού.» 2. Μέρος Γ Εξυπηρετητής e- learning Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή. 3. Μέρος Α Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» «Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Οι προδιαγραφές αυτές δεν ταιριάζουν λογικά με τον ζητούμενο εξοπλισμό του πίνακα. Αφορούν τον συγκεκριμένο πίνακα ή όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό; Δεν ζητείται λειτουργικό σύστημα για τον εξυπηρετητή. Διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή λειτουργικό σύστημα και αν ναι, ποιο; Πώς εμπλέκεται ο Δήμος στο έργο; Αφορά απαίτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού Η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει λειτουργικό σύστημα για τον εξυπηρετητή. Είναι επιλογή του υποψηφίου αναδόχου να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα που ικανοποιεί την προσφερόμενη λύση του Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής «Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα»

2 εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.» 4. Μέρος Γ Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος Οι προδιαγραφές του πίνακα περιγράφουν μάλλον τον υπολογιστή οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού 5. Μέρος Α παράγραφος Α Αναφέρει ότι ζητείται «Τηλεματικός υπολογιστής οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού,gps module και GPRS/3G router (για κάθε όχημα επέκτασης)» και παραπέμπει στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Γ. Στο Μέρος Γ. C αναφέρεται C Τηλεματικός υπολογιστής με GPS module και GPRS router (για κάθε όχημα επέκτασης) Οι προδιαγραφές του πίνακα περιγράφουν τηλεματική συσκευή οχήματος και όχι «υπολογιστή οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού.» 6. Μέρος Α Αναβάθμιση διαδραστικής ιστοσελίδας για τον καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση των δρομολογίων από την πλευρά των επιβατών. Δεν περιγράφονται ο εξοπλισμός και το λογισμικό της υπάρχουσας ιστοσελίδας. Αφορούν σε αυτήν τη συσκευή οι προδιαγραφές ή στον υπολογιστή οχήματος; Ποια από τις δύο απατήσεις ισχύει του Πίνακα Α ή του Πίνακα Γ; Παρακαλούμε διευκρινίστε: 1. Τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή που διαθέτει η ΑΑ για την ιστοσελίδα. 2. Τι λειτουργικό σύστημα διαθέτει. 3. Τι άδειες χρήσης λογισμικού διαθέτει για το λειτουργικό σύστημα. 4. Πόση και τι είδους κεντρική μνήμη. 5. Τι σκληρό δίσκο και τι χωρητικότητα διαθέτει. 6. Σε βάση δεδομένων στηρίζεται η ιστοσελίδα; Ναι αφορούν Ισχύει η παραπομπή του πίνακα Γ. Σημείο 1 έως 7: Ο εξυπηρετητής είναι το μοντέλο HP ProLiant ML350 G5, με Microsoft Windows (R) Server 2003 Web Edition, Service Pack 2,. X86 Based PC. Σημείο 8: Η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να διαθέσει τον κώδικα στους υποψηφίους αναδόχους Σημείο 9: Οι υποψήφιοι

3 7. Μέρος Α Ανάπτυξη εφαρμογής Web API. Δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του διατιθέμενου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος 7. Τι άδειες χρήσης λογισμικού διατίθενται για την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. 8. Θα διαθέσει η ΑΑ τον κώδικα της εφαρμογής στον ανάδοχο; 9. Θα αντικαταστήσει ο ανάδοχος παλαιά εφαρμογή; 10. Θα δοθεί τεκμηρίωση διασύνδεσης της υπάρχουσας εφαρμογής με το νέο σύστημα; Παρακαλώ διευκρινίστε: 1. Τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή που διαθέτει η ΑΑ 2. Τι λειτουργικό σύστημα διαθέτει. 3. Πόση και τι είδους κεντρική μνήμη. 4. Τι σκληρό δίσκο και τι χωρητικότητα διαθέτει. 5. Τι βάση δεδομένων και με τι αδειοδότηση χρησιμοποιείται στο υπάρχον σύστημα. 6. Σε τι γλώσσα προγραμματισμού είναι ανεπτυγμένες οι υφιστάμενες εφαρμογές. 7. Θα διαθέσει η ΑΑ τον κώδικα της εφαρμογής στον ανάδοχο; 8. Θα αντικαταστήσει ο ανάδοχος τις παλαιές εφαρμογές; 9. Θα δοθεί τεκμηρίωση διασύνδεσης της υπάρχουσας εφαρμογής με το νέο σύστημα; ανάδοχοι μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την παλαιά εφαρμογή. Σημείο 10: Στη μελέτη εφαρμογής θα προσδιορισθεί ο τρόπος διασύνδεσης με την υπάρχοντος συστήματος με το νέο. Σημείο 1 έως 7: Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλύψει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το λειτουργικό σύστημα που θα περιγράψει ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά για τη βέλτιστη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης. Σημείο 6: Στη μελέτη εφαρμογής θα προσδιορισθεί με ακρίβεια ο τρόπος διασύνδεσης με τις υφιστάμενες εφαρμογές. Σημείο 7: Η εφαρμογή WebApi δεν αποτελεί αναβάθμιση υφιστάμενης εφαρμογής και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διαθέσιμος κώδικας προς διάθεση. Σημείο 8: Η συγκεκριμένη εφαρμογή WebApi δεν αποτελεί αναβάθμιση υφιστάμενης εφαρμογής. Σημείο 9: Στη μελέτη εφαρμογής θα προσδιορισθεί ο τρόπος διασύνδεσης με την

4 8. Μέρος Α Λειτουργικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Η διακήρυξη απαιτεί πλήθος συσκευών να συνδέεται με GPRS/ 3G/ 4G στους διατιθέμενους εξυπηρετητές. Σε περίπτωση που το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα των υπαρχόντων εξυπηρετητών είναι της εταιρείας Microsoft, τότε θα απαιτηθούν άδειες CalDev για τις συσκευές αυτές. Παρόμοιες άδειες δεν ζητούνται. Θα διαθέσει η ΑΑ τις άδειες αυτές; υπάρχοντος συστήματος με το νέο. Το όποιο κόστος αδειών βαραίνει τον Υποψήφιο Ανάδοχο 9. A1.2.4, σελ. 15 «θα εγκατασταθεί τηλεματικός εξοπλισμός στα οχήματα που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν... έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων... μαζί με συνοδευτικές εφαρμογές» Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα εξής: Ο τηλεματικός εξοπλισμός που περιγράφεται στην παραπάνω πρόταση, αναφέρεται στο «Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ)», οι προδιαγραφές του οποίου δίνονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης C4.3.8 του Γ μέρους της Διακήρυξης; Οι συνοδευτικές εφαρμογές είναι οι C4.1.6 Ανάπτυξη εφαρμογής Mobile ticketing και C4.1.7 Ανάπτυξη εφαρμογής Web Ticketing (eticket); Απαιτούνται επιπλέον ακυρωτικά μηχανήματα οχημάτων και εάν ναι, ποιες ακριβώς είναι οι τεχνικές προδιαγραφές τους; 10. Α2.1, σελ Μελετώντας την Παράγραφο Περιγραφής του Όχι δεν αναφέρεται σε αυτό Οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν σχετίζονται με τον εξοπλισμό του οχήματος Όχι δεν απαιτούνται επιπλέον ακυρωτικά μηχανήματα. Όχι δεν έχει γίνει εκ παραδρομής κάποια

5 Αντικειμένου του Έργου, παρατηρούμε ότι απουσιάζει από τη σύνθεση του εξοπλισμού βασικός δικτυακός εξοπλισμός προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα δικτυακά. Έχει γίνει εκ παραδρομής κάποια παράλειψη; 11. Α2.1, σελ Επιπλέον, σύμφωνα με τη συγκεκριμένο παράγραφο, απαιτείται η προσφορά μόνο ενός εξυπηρετητή, του e- Learning server. Δεν αποτελεί απαίτηση της παρούσας διακήρυξης η προμήθεια επιπλέον εξυπηρετητών, όπως Web Server, Application Server, κλπ. ; 12. Α2.1, σελ Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιες ακριβώς συσκευές θα εγκατασταθούν εντός των οχημάτων και ποιοι Πίνακες Συμμόρφωσης καλύπτουν τις προδιαγραφές τους. 13. C4.3.3, σελ. 53 Το μέγεθος διαγωνίου της οθόνης πληροφόρησης επιβατών προδιαγράφεται να είναι 20. Αυτό είναι το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος ή το παράληψη. Υπάρχει διαδικτυακή υποδομή στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής Όχι δεν αποτελεί απαίτηση η προμήθεια επιπλέον εξυπηρετητών. Οι συσκευές που θα εγκατασταθούν εντός των οχημάτων αντιστοιχούν στις παρακάτω ενότητες του πίνακα συμμόρφωσης C4.3.3 Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος 20' με βάση (για κάθε όχημα) C4.3.4 Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος C4.3.5 Συσκευή παροχής ασύρματου Internet (Wifi) εντός του οχήματος C4.3.8 Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) C4.3.9 Τηλεματικός υπολογιστής με GPS module και GPRS/3G router (για κάθε όχημα επέκτασης) Αυτό είναι το απαιτούμενο μέγεθος

6 ακριβώς απαιτούμενο; Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οθόνες με μέγεθος διαγωνίου 21,5 ; 14. C4.3.3, σελ. 53 Στην οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος, προτείνεται HDMI interface, που δεν συστήνεται, κατά τη γνώμη μας, για χρήση σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί VGA interface αντί HDMI interface, καθώς το πρώτο έχει σταθερές υποδοχές; 15. C4.3.8, σελ. 69 Ως προδιαγραφή αναφέρεται το εξής: «Επεξεργαστής αρχιτεκτονικής τουλάχιστον 32 bit (x86), 1,4 GHz ή ισοδύναμος». Θεωρείται ισοδύναμος ένας τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,2 GHz; 16. C4.3.8, σελ. 69 Στον ίδιο Πίνακα Συμμόρφωσης, αναφέρεται επιπλέον η προδιαγραφή: «Μνήμη RAM DDR3 4GB τουλάχιστον». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι πρόκειται για τεχνολογίες μνήμης RAM και όχι για τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. memory flash, κλπ). 17. C4.3.8, σελ. 69 Επόμενη προδιαγραφή στον ίδιο Πίνακα Συμμόρφωσης, είναι η ακόλουθη: «Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής». Είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και ο εκτυπωτής ανεξάρτητα; Η διακήρυξη είναι σαφής και δεν χρίζει περαιτέρω διευκρίνησης. Όσο αφορά τον επεξεργαστή είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση καλύπτει αποδεδειγμένα την ελάχιστη ζητούμενη επεξεργαστική ισχύ. Πρόκειται για τεχνολογίες μνήμης RAM Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στη συσκευή

7 18. C4.3.8, σελ. 69 Τέλος, στον ίδιο Πίνακα Συμμόρφωσης, δίνεται η προδιαγραφή: «Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8 ή ισοδύναμο». Θεωρείται ισοδύναμο με αυτό της συγκεκριμένης προδιαγραφής το Λειτουργικό Σύστημα Linux; 19. C4.3.4, σελ. 55 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης «Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος» δίνεται η προδιαγραφή «Να διαθέτει 2 τουλάχιστον θύρες USB με δυνατότητα παροχής» (C4.3.4, σελ. 55). Όταν αναφέρεστε στη δυνατότητα παροχής, εννοείτε τη δυνατότητα παροχής ρεύματος; 20. Β3.2.2, σελ. 53 Στην περίπτωση που κάποιο τεχνικό φυλλάδιο είναι μεγάλο σε αριθμό σελίδων (>1000 σελίδων), θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μόνο στο CD με σχετική αναφορά στο κείμενο της Τεχνικής Προσφοράς; 21. C4.3.2, σελ. 52 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης «Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infokiosk» (C4.3.2, σελ. 52) προτείνεται ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδα με σκληρό δίσκο 2,5. Είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί σκληρός δίσκος 3,5 ; Όσο αφορά το λειτουργικό σύστημα είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση καλύπτει αποδεδειγμένα τις λειτουργικές απαιτήσεις. Ναι αναφέρεται σε δυνατότητα παροχής ρεύματος Ναι μπορεί να γίνει Ναι είναι εφικτό.

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα