Α.Π.: /1211/07/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π.: 1048675/1211/07/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α.Π.: /1211/07/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8 ΠΟΛ.: 1078 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Σ. Μπέη Τηλέφωνο: Φαξ: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Ταχ. Δ/νση: Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1 Ταχ. Κώδικας: Μοσχάτο Πληροφορίες: Β. Τζοβλά Τηλέφωνο: Φαξ: ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ /2412/05/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ 1671/τΒ / ) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α ). ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α ) «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3 ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α ). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α ). 9. Την αριθ /2412/05/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ 1671/τΒ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α )», 2

3 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)», 11. Την αριθ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/τΒ / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την με αριθμό /2412/05/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ 1671/τΒ / ) Υπουργική Απόφαση ως εξής: 1. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 1 «Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων» ως εξής: «5. Κατ εξαίρεση για το έτος 2007, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2007». 2. Το Παράρτημα 2 αντικαθίσταται με το Παράρτημα της παρούσας. 3. Προστίθεται «Παράρτημα 3», όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (για καταχώριση στο Internet) 3. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων - Σίνα ΑΘΗΝΑ ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες β) Οικονομικές Επιθεωρήσεις- Όλους τους Επιθεωρητές στην έδρα τους 2. ΥΠ.Ε.Ε. και Περιφερειακές Διευθύνσεις 3. Δ.Ε.Κ. 4. Π.Ε.Κ. 5. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 6. Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. 7. Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής Αθήνα 8. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης 9. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1, , ΑΘΗΝΑ 10. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Ομήρου 15, , ΑΘΗΝΑ 11. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κολοκοτρώνη 1, , ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα 3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Δούκα 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Ανδριανόπουλου 5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ. κ. Δ. Αναγνωστόπουλου 6. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Κ.Ε.Π.Υ.Ο., κ. Λαζαρίδη 7. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας 8. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ελέγχων 9. Όλες τις Φορολογικές Διευθύνσεις και Τμήματα 10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 12. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Θεμιστοκλέους ΑΘΗΝΑ 13. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Α (22) 14. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης Δ.Ο.Σ. κ. Γ. Κουνάδη 15. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος 16. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος κ. Ε. Βενέτη 17. Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) κ. Σιγάλα 18. Προϊσταμένη της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) κα. Πρωϊμάκη 19. Προϊσταμένη της Δ/νσης Ελέγχων κα. Κατσίγιαννη

5 FISC39: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006 ΚΑΙ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΩΝ - ΆΡΘΡΟ 4.2Β) Ν.3312/2005 (ΑΡΘΡΟ 4.2 ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ)7 1.1 ΕΓΓΡΑΦΉ ΦΟΡΈΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΩΝ - ΆΡΘΡΑ 5-8 Ν.3312/2005 (ΑΡΘΡΟ 9 ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ) ΕΓΓΡΑΦΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΦΟΡΈΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΧΏΡΑ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ Επώνυμο Άλλα Ονόματα ΤΌΠΟΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΧΏΡΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ Ελεύθερος Δικαιούχου Τυποποιημένος Δικαιούχου ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΦΟΡΈΑ/ΦΟΡΈΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΦΟΡΈΑ/ΦΟΡΈΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΈΑ /ΦΟΡΈΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΈΑ/ΦΟΡΈΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ/ΤΌΚΩΝ Τιμές για την Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟ ΠΟΣΌ ΤΌΚΩΝ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΎ ΑΡΙΘΜΌΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΕΊΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

7 1 Περιγραφή Πεδίων - Άρθρο 4.2β) Ν.3312/2005 (άρθρο 4.2 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ) 1.1 Εγγραφή Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F001 Τύπος Πληροφορίας 1 1 Αριθμητικό 0: Επανάληψη 1: Νέο 2: Διόρθωση Υποχρεωτικό 1.2 Φορέας Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F045 FreeForm6 Τύπος Μορφότυπου Ονόματος Ελεύθερος Ονόματος F046 Επώνυμο για Φυσικό Πρόσωπο/ Επωνυμία για Νομικό Πρόσωπο Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 1 (βλ. 3.9 Ελεύθερος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (βλ Τυποποιημέν ος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F047 Άλλα Ονόματα Αλφαριθμητικό Μπορεί να περιλαμβάνει Όνομα, Μεσαίο Όνομα κα/ή Αρχικά Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (βλ Τυποποιημέν ος 7

8 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F050 FreeForm7 Τύπος Μορφότυπου Ελεύθερος F051 Οδός και Αριθμός Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 1 (βλ Ελεύθερος Φορέα /Φορέα Πληρωμής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ Τυποποιημέν ος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F052 Πόλη Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ Τυποποιημέν ος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F054 Ταχυδρομικός Κώδικας Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ Τυποποιημέν ος 8

9 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F055 Χώρα Αλφαβητικό ISO 3166, 2 Alpha Υποχρεωτικό 1.3 Πληροφορίες Πληρωμής Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F088 Φορολογικό Έτος Πληρωμής F090 F091 Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων Κωδικός Νομίσματος F092 Ακαθάριστο Ποσό Τόκων F101 F102 F103 Ταυτότητα Εγγραφής (Προσδιοριστικό Απεσταλμένων Πληροφοριών) Ταυτότητα Εγγραφής Συσχετισμού Αριθμός Λογαριασμού Αλφαριθμητικό ISO 8601, YYΥΥ Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Κατηγορία Εισοδήματος/ Τόκων ) Αλφαβητικό ISO 4217, 3 Alpha Υποχρεωτικό Αριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Ακαθάριστο Ποσό Τόκων ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Ταυτότητα Εγγραφής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F001 είναι 0 ή 2 (βλ Ταυτότητα Εγγραφής Συσχετισμού ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Αριθμός Λογαριασμού ) F104 Είδος Λογαριασμού Αλφαριθμητικό Κοινός Λογαριασμ ός Μέθοδος Κατανομή ς Προαιρετικό (βλ Είδος 9

10 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια 1 Όχι 2 Ναι 3 Άγνωστο a Σύνολο b Ομοιόμορφ η c Πραγματικ ή d Άγνωστη x Μη εφαρμόσιμ η 1 X 2 A 2 B 2 C 2 D Λογαριασμού ) 10

11 2 Περιγραφή Πεδίων - Άρθρα 5-8 Ν.3312/2005 (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ) 2.1 Εγγραφή Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F001 Τύπος Πληροφορίας 1 1 Αριθμητικό 0: Επανάληψη 1: Νέο 2: Διόρθωση Υποχρεωτικό 2.2 Πληροφορίες Δικαιούχου Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F002 F003 Χώρα Κατοικίας Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης 2 2 Αλφαβητικό ISO 3166, 2 Alpha Υποχρεωτικό (βλ. 3.1 Χώρα Κατοικίας 4 20 Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση συμβατικών σχέσεων που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιού νται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση (βλ. 3.2 Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης F007 Ημερομηνία 48 8 Αλφαριθμητικό ISO 8601 Υποχρεωτικό 11

12 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F008 FreeForm1 Γέννησης ΥΥYYMMDD στην περίπτωση: - συμβατικών σχέσεων που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιού νται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση και εφόσον - το F003 δεν έχει συμπληρωθεί (βλ. 3.3 Ημερομηνία Γέννησης Τύπος Μορφότυπου Ονόματος Ελεύθερος Ονόματος 56 1 Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 1 (βλ. 3.4 Ελεύθερος Ονόματος F009 Επώνυμο Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (βλ Επώνυμο ) F010 Άλλα Ονόματα Αλφαριθμητικό Μπορεί να Υποχρεωτικό 12

13 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F014 F016 Τόπος Γέννησης (Πόλη) Χώρα Γέννησης περιλαμβάνει Όνομα, Μεσαίο Όνομα, και/ή Αρχικά όταν το F008 είναι 0 (βλ Άλλα Ονόματα ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό στην περίπτωση: - συμβατικών σχέσεων που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιού νται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση και εφόσον - το F003 δεν έχει συμπληρωθεί (βλ. 3.6 Τόπος Γέννησης Αλφαβητικό 2 χαρακτήρες Υποχρεωτικό στην περίπτωση: - συμβατικών σχέσεων που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιού νται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει 13

14 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F027 F028 FreeForm4 Τύπος Τύπος Μορφότυπου Ελεύθερος F029 Οδός και Αριθμός Αριθμητικό 0: Διεύθυνση κατοικίας 1: Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης 2: Άλλη Διεύθυνση Μπορεί να παραμείνει κενό Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος συμβατική δέσμευση και εφόσον - το F003 δεν έχει συμπληρωθεί (βλ. 3.7 Χώρα Γέννησης Προαιρετικό. Όταν συμπληρώνεται πρέπει να πάρει την τιμή 0 (βλ. 3.8 Διεύθυνση Υποχρεωτικό (βλ. 3.8 Διεύθυνση Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 1 (βλ Ελεύθερος Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος F030 Πόλη Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (βλ. 14

15 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F032 Ταχυδρομικός Κώδικας Τυποποιημένος Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος F033 Χώρα Αλφαβητικό ISO 3166, 2 Alpha F034 Τύπος Άλλης F035 FreeForm5 Τύπος Μορφότυπου Άλλης Ελεύθερος Άλλης F036 Οδός και Αριθμός Άλλης Αλφαριθμητικό 0: Διεύθυνση κατοικίας 1: Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης 2: Άλλη Διεύθυνση Μπορεί να παραμείνει κενό Αλφαριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος Υποχρεωτικό Προαιρετικό (βλ. 3.8 Διεύθυνση Υποχρεωτικό όταν το F034 δεν είναι κενό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 1 (βλ Ελεύθερος Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος 15

16 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F037 Πόλη Άλλης F039 Ταχυδρομικός Κώδικας Άλλης F040 Χώρα Άλλης Ονόματος Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Ονόματος Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Ονόματος Αλφαβητικό ISO 3166, 2 Alpha Υποχρεωτικό όταν το F034 δεν είναι κενό (βλ Τυποποιημένος 2.3 Πληροφορίες Φορέα Πληρωμής Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F045 FreeForm6 Τύπος Μορφότυπου Ονόματος Ελεύθερος Ονόματος Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος. Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 1 (βλ. 3.9 Ελεύθερος Ονόματος 16

17 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F046 Επώνυμο για Φυσικό Πρόσωπο/ Επωνυμία για Νομικό Πρόσωπο Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F047 Άλλα Ονόματα Αλφαριθμητικό Μπορεί να περιλαμβάνει Όνομα, Μεσαίο Όνομα, και/ή Αρχικά F050 FreeForm7 Τύπος Μορφότυπου Ελεύθερος F051 Οδός και Αριθμός Αριθμητικό 0: Τυποποιημένος 1: Ελεύθερος Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 1 (βλ Ελεύθερος Φορέα /Φορέα Πληρωμής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F052 Πόλη Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ

18 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F054 Ταχυδρομικός Κώδικας Τυποποιημένος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (βλ Τυποποιημένος Φορέα/Φορέα Πληρωμής ) F055 Χώρα Αλφαβητικό ISO 3166, 2 Alpha Υποχρεωτικό 2.4 Πληροφορίες Πληρωμής Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F088 F090 F091 F092 F101 F102 Φορολογικό Έτος Πληρωμής Κατηγορία Εισοδήματος/ Τόκων Κωδικός Νομίσματος Ακαθάριστο Ποσό Τόκων Ταυτότητα Εγγραφής (Προσδιοριστικ ό Απεσταλμένων Πληροφοριών) Ταυτότητα Εγγραφής Αλφαριθμητικό ISO 8601, YYΥΥ Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Κατηγορία Εισοδήματος/Τ όκων ) Αλφαβητικό ISO 4217, 3 Alpha Υποχρεωτικό Αριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Ακαθάριστο Ποσό Τόκων ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Ταυτότητα Εγγραφής ) Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό όταν το F001 18

19 Κωδικός Περιγραφή Θέση Μήκος Τύπος πεδίου Τιμές Σχόλια F103 F104 Συσχετισμού είναι 0 ή 2 (βλ Ταυτότητα Εγγραφής Συσχετισμού ) Αριθμός Λογαριασμού Είδος Λογαριασμού Αλφαριθμητικό Υποχρεωτικό (βλ Αριθμός Λογαριασμού ) Αλφαριθμητικό Κοινό ς Λογα ριασ μός 1 Όχι 2 Ναι 3 Άγνω στο Μέθοδος Κατανομ ής a Σύνολο b Ομοιόμορ φη c Πραγματι κή d Άγνωστη x Μη εφαρμόσι μη 1 X 2 A 2 B 2 C 2 D Προαιρετικό (βλ Είδος Λογαριασμού ) 19

20 3 Σχολιασμός πεδίων 3.1 Χώρα Κατοικίας Δικαιούχου Η χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου είναι υποχρεωτική για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση. Η χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώνεται στο πεδίο F002 όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: - Για φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και δηλώνουν κάτοικοι σε μια τρίτη χώρα, η χώρα κατοικίας καθορίζεται με βάση το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή της τρίτης χώρας, στην οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι είναι κάτοικος. - Αν δεν υποβληθεί τέτοιο πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή την ταυτότητα. 3.2 Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης Δικαιούχου 1 Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάση του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. Ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης της χώρας κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου πρέπει να δηλωθεί στο πεδίο F003, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Στην περίπτωση που τέτοιος αριθμός δεν εμφανίζεται στα προαναφερόμενα έγγραφα, τότε τα στοιχεία της ταυτότητάς του συμπληρώνονται υποχρεωτικά με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του, όπως αναγράφονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφερθούν στα πεδία F007 και F014 αντίστοιχα. 1 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. 20

21 3.3 Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάση του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. Όταν το πεδίο F003 δεν έχει συμπληρωθεί με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης της χώρας (φορολογικής) κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F007 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τα πλήρη στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης (έτος, μήνας, ημέρα) του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας, ακολουθώντας το προτύπο ISO 8601, δηλαδή σύμφωνα με το μορφότυπο YYYYMMDD (Έτος, Μήνας, Ημέρα). 3.4 Ελεύθερος Ονόματος Δικαιούχου Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 1, η συμπλήρωση του FreeForm1 είναι υποχρεωτική με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ονόματος του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφονται (διατηρώντας και τη σειρά αναγραφής) στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο. 3.5 Τυποποιημένος Ονόματος Δικαιούχου Επώνυμο Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, η συμπλήρωση του πεδίου F009 είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει το επώνυμο του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας. Όλα τα πιθανά συστατικά στοιχεία του επώνυμου (ένα μοναδικό, ή διπλό επίθετο ή σύνθετο επώνυμο γυναίκας πριν ή μετά το γάμο) θα πρέπει να αναγραφούν με τη σειρά που εμφανίζονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητάς του Άλλα Ονόματα Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, στο πεδίο F010 πρέπει να περιληφθούν το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά όπως αναγράφονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας. 3.6 Τόπος Γέννησης Δικαιούχου Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάσει του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. 21

22 Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης, το πεδίο F014 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τον τόπο (πόλη) γέννησης του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητάς του. 3.7 Χώρα Γέννησης Δικαιούχου Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάσει του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) της χώρας κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F016 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τη χώρα γέννησης του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητάς του. 3.8 Διεύθυνση Δικαιούχου Εάν μόνο μια διεύθυνση είναι διαθέσιμη για τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων, τότε αυτή δηλώνεται στα πεδία F027 έως F033. Σημειώνεται ότι το πεδίο F027 μπορεί να παραλειφθεί (δηλ. να παραμείνει κενό) ή να συμπεριληφθεί, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να πάρει την τιμή 0: Διεύθυνση Κατοικίας. Εάν ο φορέας πληρωμής έχει λόγο να θεωρεί ότι η χώρα φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου είναι κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της διεύθυνσης που αναφέρεται στα πεδία F027 έως F033 και έχει στη διάθεσή του κάποια διεύθυνση σε αυτό το κράτος μέλος τότε η διεύθυνση αυτή πρέπει να δηλωθεί στα πεδία F034 έως F040 σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα πεδία F027 έως F033 (για λεπτομέρειες βλ Τυποποιημένος Δικαιούχου). Διαφορετικές διευθύνσεις μπορούν να συμπληρωθούν υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, εφόσον είναι σχετικές με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου για τους σκοπούς του νόμου («Πιστοποιητικό για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή για την διασφάλιση της εξάλειψης της διπλής φορολογίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν.3312/2005 [άρθρα 11 και 14 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ] ). Αυτό το κράτος μέλος (ενν. της θεωρούμενης ή πραγματικής φορολογικής κατοικίας στο οποίο αποστέλλονται πληροφορίες ή κατανέμονται έσοδα) μπορεί να είναι διαφορετικό από το κράτος στο οποίο ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες: όταν η κατοικία καθορίζεται σε σχέση με το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας (βλ. τελευταία πρόταση του άρθρου 5 (β) (ββ) Ν.3312/2005 [άρθρο 3 παράγραφος (3) (β) της Οδηγίας]). όπου, σύμφωνα με το γενικό σκοπό των διατάξεων του Ν.3312/2005, ορίζεται ότι το εθνικό έννομο πλαίσιο του κράτους εγκατάστασης του φορέα πληρωμής απαιτεί τη χρήση των πληροφοριών που έχει ο φορέας πληρωμής ήδη στη διάθεσή του, προκειμένου να καθοριστεί (με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις ελάχιστες προϋποθέσεις 22

23 που τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3312/2005 [άρθρο 3 Οδηγίας] το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, στο οποίο αποδίδεται το 75% των παρακρατηθέντων εσόδων. Ειδικότερη περίπτωση: - όταν η φορολογική κατοικία συνδέεται νόμιμα με την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου και όχι με τη διεύθυνση του τελευταίου (π.χ. διπλωμάτες και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό). όταν ο πραγματικός δικαιούχος έχει υποβάλει στο φορέα πληρωμής επίσημο αποδεικτικό έγγραφο για τον τόπο της φορολογικής του κατοικίας που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του. Σημαντικές παρατηρήσεις: - Η διεύθυνση που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033 προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριο, στο δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας, που υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 5 (α) (ββ) [άρθρο 3.2.β της Οδηγίας]. Το πεδίο F027, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να παραλειφθεί (δηλ. να παραμείνει κενό) ή να συμπληρωθεί, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να πάρει την τιμή 0: Διεύθυνση Κατοικίας. - Η διεύθυνση που καταχωρείται στα πεδία F034 έως F040 μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, σε διαφορετική χώρα από αυτή που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033, η οποία είναι σχετική με τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου για την εφαρμογή του νόμου. - Αναλυτικά: o Εάν ο φορέας πληρωμής δε γνωρίζει τις λεπτομέρειες της δεύτερης διεύθυνσης στο κράτος της θεωρούμενης (από το φορέα πληρωμής) φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου τότε η δεύτερη αυτή διεύθυνση δηλώνεται μόνο με το κωδικό ISO-3166 Alpha-2 του εν λόγω κράτους στο πεδίο F040. o Εάν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει τις λεπτομέρειες της δεύτερης διεύθυνση τότε αυτές αναφέρονται στα πεδία F034 έως F040 ως ακολούθως: το πεδίο F034 συμπληρώνεται με την τιμή 1: Διεύθυνση Επαγγελματικής Στέγης, η όποια για ιδιώτες θα πρέπει να ερμηνευτεί, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, ως φορολογική κατοικία. το πεδίο F040 συμπληρώνεται με το ISO-3166 Alpha-2 κωδικό που υποδεικνύεται στο πεδίο F Ελεύθερος Δικαιούχου Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος για την περιγραφή της διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, τότε το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm4 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα πρέπει να αναγραφεί στο πεδίο F033. Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Τοιουτοτρόπως, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος για την περιγραφή της δεύτερης διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, τότε το πεδίο F035 πρέπει 23

24 να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm5 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F Τυποποιημένος Δικαιούχου Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος για την περιγραφή της διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής: Η οδός και ο αριθμός αναφέρονται στο πεδίο F029. Η πόλη αναφέρεται στο πεδίο F030. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναφέρεται στο πεδίο F032. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F033. Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Τοιουτοτρόπως, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος για την περιγραφή της δεύτερης διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F035 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής: Η οδός και ο αριθμός αναφέρονται στο πεδίο F036. Η πόλη αναφέρεται στο πεδίο F037. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναφέρεται στο πεδίο F039. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F Ελεύθερος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F045 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία του ονόματος θα πρέπει να αναφερθούν με αριστερή στοίχιση στο πεδίο FreeForm Τυποποιημένος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F045 πρέπει να πάρει την τιμή 0, και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ονόματος να αναφερθούν ως εξής: Αν ο φορέας/φορέας πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο: o Το επώνυμο δηλώνεται στο πεδίο F046. o Το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά δηλώνονται στο πεδίο F047. Αν ο φορέας/φορέας πληρωμής είναι νομικό πρόσωπο: o Η επωνυμία του φορέα δηλώνεται στο πεδίο F Ελεύθερος Φορέα /Φορέα Πληρωμής Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F050 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, θα πρέπει να δηλωθούν στο πεδίο FreeForm7 ακολουθώντας αριστερή στοίχιση. Η χώρα δηλώνεται στο πεδίο F

25 3.12 Τυποποιημένος Φορέα/Φορέα Πληρωμής Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F050 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα διαθέσιμα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής: Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F051. Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F052. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F054. Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων Οι διάφορες κατηγορίες εισοδήματος (κατηγορίες τόκων) που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του Ν.3312/2005 δηλώνονται κωδικοποιημένες στο πεδίο F090. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.3312/2005 [άρθρο 8 παράγραφος (2) εδάφιο πρώτο της Οδηγίας], ο φορέας πληρωμής πρέπει να ταξινομεί τους τόκους στις πέντε κατηγορίες των τόκων "a", "b", "c", "d", "e") που καθορίζονται στις παραπάνω διατάξεις. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005, για το αρχικό διάστημα εφαρμογής (που προσδιορίστηκε από 1 ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005) παρέχεται η δυνατότητα να περιοριστεί το επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβληθεί από τους φορείς πληρωμής εντός του 2006 τουλάχιστον στα στοιχεία που αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό "1", και το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση χρησιμοποιώντας τον αριθμό "2". Βάσει των ανωτέρω, το πεδίο F090 συμπληρώνεται ως εξής: Με έναν από τους χαρακτήρες "a", "b", "c", "d", ή "e", όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου για τα εισοδήματα από τόκους που προκύπτουν μετά την 1 η Ιανουαρίου 2006, όπου υφίσταται υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών στοιχείων για τους τόκους με βάση την ταξινόμηση στις πέντε κατηγορίες όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του νόμου. Mε έναν από τους αριθμούς "1" ή "2" μόνο για το αρχικό διάστημα εφαρμογής όπως διευκρινίστηκε παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή το "1" χρησιμοποιείται όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος, και το "2" όταν οι πληροφορίες αφορούν στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση. Το συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων κανόνων, όπου στην περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος αριθμός "1" ή "2" προστίθεται μετά από το χαρακτήρα "a", "b", "c", "d", "e". Επίσης, μετά από το χαρακτήρα ("a", "b", "c", "d", "e") ή τον αριθμό ("1", "2"), ή το συνδυασμό τους, ο χαρακτήρας "x" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν στο άρθρο 4 παράγραφος 2 α) Ν.3312/2005 [άρθρο 4 παράγραφος (1) Οδηγίας], ενώ ο χαρακτήρας "y" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β) Ν.3312/2005 [4 παράγραφος (2) Οδηγίας]. Συνεπώς, η πληρωμή ενός συνολικού ποσού τόκων ή εισοδήματος (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 [δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος (2) της Οδηγίας]) δηλώνεται με το συνδυασμό "1y" στο πεδίο F

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1096872/646/0015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: Β 300/11.02.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ :Β 373/18.3.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα