ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Α ΦΠΑ Αθήνα, ΠΟΛ: 1050 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Β ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ α)τμήμα Β β) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας Αθήνα Πληροφ.: Η. Καρράς, Α. Στάθη,Τ. Σφελινιώτη, Α. Γλυτσός, Ι. Βλάχος Τηλ , Fax: , ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής/εξαίρεσης στα ειδικά καθεστώτα φορoλόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)». ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται από η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους. 1

2 2. Του άρθρου 104 του ν. 4316/2014 με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α ). 3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9 ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο». 4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13 ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο». 5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7 ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. 6. Της παρ. 12 του άρθρου 47β και της παρ. 9 του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από τα ειδικά καθεστώτα. 7. Του αριθ. 111/2014 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 178 Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής ή εξαίρεσης όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας μη υποκείμενους στο φόρο, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Αρμόδια αρχή για την εγγραφή στα ειδικά καθεστώτα και τη διαγραφή/εξαίρεση από αυτά Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των δηλώσεων εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη διαγραφή ή την εξαίρεση από αυτά είναι το Τμήμα ΣΤ της Δ/νσης Ελέγχων. Άρθρο 2 Ένταξη στα ειδικά καθεστώτα Δικαιούχοι και διαδικασία εγγραφής 1. Η ένταξη στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ είναι προαιρετική. Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε 2

3 εγκατεστημένους στην Κοινότητα μη υποκείμενους στο φόρο, καθώς και οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο, που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί δεν διαθέτουν εγκατάσταση. 2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα υποκείμενων οι οποίοι: είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα των άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, έχουν ήδη λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος μέλος της Ε.Ε., στην περίπτωση που πρόκειται για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο 3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που επιλέγουν να ενταχθούν στα ειδικά καθεστώτα υποβάλλουν δήλωση προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 815/2012/ΕΕ. Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης έχει ως εξής: α. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet. Ο εν λόγω υποκείμενος χρησιμοποιεί για την εγγραφή του τη σχετική επιλογή που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, συμπληρώνει τα πεδία της δήλωσης με τις υποχρεωτικές πληροφορίες προκειμένου να του χορηγηθεί ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και συγχρόνως υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης. β. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους στο Taxisnet. Οι εν λόγω υποκείμενοι συμπληρώνουν τα κενά πεδία της δήλωσης, στην οποία εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία και τη διεύθυνση της δραστηριότητάς τους. 4. Οι δηλώσεις εγγραφής υποβάλλονται πριν από την έναρξη διενέργειας των συναλλαγών. Ωστόσο εάν πραγματοποιηθεί συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς πριν την υποβολή της δήλωσης εγγραφής, η τελευταία θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη συναλλαγή, προκειμένου αυτή να καλυφθεί από το καθεστώς. 5. Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Ωστόσο, όταν συντρέχουν οι λόγοι του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4, ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η ημερομηνία της πρώτης συναλλαγής. Άρθρο 3 Ενέργειες της φορολογικής διοίκησης κατά την εγγραφή Περιπτώσεις απόρριψης 1. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις δηλώσεις εγγραφής και ελέγχει εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, την πληρότητα και την εγκυρότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης. Όσον αφορά την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από 3

4 τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους, αυτή πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του υποκείμενου. Όσον αφορά τους μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, εφόσον κατά την επαλήθευση των πληροφοριών προκύπτουν αμφιβολίες, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη της επιχείρησης και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της. 2. Εφόσον διαπιστωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών, χορηγείται στον μη εγκαταστημένο στην Κοινότητα υποκείμενο στο φόρο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου με το πρόθεμα EU και κωδικός πρόσβασης για τη διασφάλιση της εισόδου στο σύστημα και πραγματοποιείται η εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς. Ως προς τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο, για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς χρησιμοποιείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου που ήδη διαθέτει. 3. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τον υποκείμενο στο φόρο για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς. 4. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα στοιχεία εγγραφής εντός διαστήματος δέκα ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. Τυχόν αλλαγές που κοινοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο, στα στοιχεία που δηλώθηκαν αρχικά, διαβιβάζονται στα άλλα κράτη μέλη κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. 5. Οι δηλώσεις εγγραφής απορρίπτονται από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά καθεστώτα και ειδικότερα σε περίπτωση που: οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή της δήλωσης είναι ελλιπείς και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, δεν παρέχεται η ελλείπουσα πληροφόρηση από τον υποκείμενο, οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν, υποβάλλεται δήλωση από υποκείμενο στο φόρο ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 967/2012, πρόκειται για υποκείμενο ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. 6. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον υποκείμενο στο φόρο για την απόρριψη της εγγραφής με ηλεκτρονικά μέσα. Άρθρο 4 Διαγραφή ή εξαίρεση από τα ειδικά καθεστώτα 1. Η έξοδος από τα ειδικά καθεστώτα πραγματοποιείται είτε προαιρετικά, κατόπιν βούλησης του υποκείμενου στο φόρο, είτε υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αρχής. 4

5 2. Ο υποκείμενος στο φόρο διαγράφεται εφόσον δηλώσει στην αρμόδια αρχή ότι δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς. Επίσης, διαγράφεται σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα, λόγω μεταφοράς της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας ή της μόνιμης εγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο χρήσης του καθεστώτος. Η διαγραφή δηλώνεται από τον υποκείμενο στο φόρο μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet. 3.Η αρμόδια αρχή εξαιρεί υποχρεωτικά τον υποκείμενο στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και τον ενημερώνει για την εξαίρεσή του με ηλεκτρονικά μέσα. 4.Σε κάθε περίπτωση διαγραφής ή εξαίρεσης υποκείμενων στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος 1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από και εφεξής. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 5

6 Παράρτημα I Στοιχεία εγγραφής Στήλη A Στήλη B Στήλη Γ Αριθμός θέσης Μη ενωσιακό καθεστώς Ενωσιακό καθεστώς 1 Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 1 Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας 2 Εθνικός αριθμός φορολογικού μητρώου, εάν υπάρχει 3 Επωνυμία της εταιρείας Επωνυμία της εταιρείας 4 Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία 5 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 2 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 3 6 Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του Χώρα στην οποία ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του, εάν αυτή δεν είναι στην Ένωση 7 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκείμενου στον φόρο 8 Διεύθυνση(-εις) ιστοτόπου(-ων) του υποκείμενου στον φόρο, εάν υπάρχει(-ουν) 9 Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποκείμενου στον φόρο Διεύθυνση(-εις) ιστοτόπου(-ων) του υποκείμενου στον φόρο, εάν υπάρχει(-ουν) Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας 1 Με τη μορφή: EUxxxyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής, yyyyy είναι ο πενταψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής και z είναι ψηφίο ελέγχου. 2 Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει. 3 Αναφέρεται ο ταχυδρομικός κωδικός εφόσον υπάρχει. 6

7 10 Αριθμός τηλεφώνου Αριθμός τηλεφώνου 11 Αριθμός IBAN ή OBAN Αριθμός IBAN 12 Αριθμός BIC Αριθμός BIC 13.1 Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει(-ουν), αριθμός(-οί) φορολογικού μητρώου που έχει(- ουν) χορηγηθεί από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) στο(στα) οποίο(-α) ο υποκείμενος στο φόρο έχει μόνιμη εγκατάσταση 4 εκτός εκείνης στο κράτος μέλος εγγραφής 14.1 Πλήρης(-εις) ταχυδρομική(-ές) διεύθυνση(-εις) και εμπορική(-ές) ονομασία(-ίες) των μόνιμων εγκαταστάσεων 5 εκτός του κράτους μέλους εγγραφής 15.1 Αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο 6 16 Ηλεκτρονική δήλωση ότι ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγγεγραμμένος για σκοπούς ΦΠΑ εντός της Ένωσης 17 Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος 7 Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος 8 4 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 13.1, 13.2 κ.ο.κ. 5 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 14.1, 14.2 κ.ο.κ. 6 Εάν έχουν χορηγηθεί περισσότεροι του ενός αριθμοί μητρώου ΦΠΑ από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο, χρησιμοποιήστε τις θέσεις 15.1, 15.2 κ.ο.κ. 7 Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να προηγείται της ημερομηνίας εγγραφής στο καθεστώς. 7

8 18 Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής στο καθεστώς από τον υποκείμενο στον φόρο Ημερομηνία υποβολής αίτησης εγγραφής στο καθεστώς από τον υποκείμενο στον φόρο 19 Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής το κράτος μέλος εγγραφής από Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής από το κράτος μέλος εγγραφής 20 Ένδειξη σχετικά με το εάν ο υποκείμενος στον φόρο είναι όμιλος ΦΠΑ 9 21 Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 ή το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εάν είχαν παλαιότερα χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο καθεστώτα Ατομικός(-οί) αριθμός(-οί) μητρώου ΦΠΑ που έχει(-ουν) χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 ή το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εάν είχαν παλαιότερα χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο καθεστώτα 8 9 Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να προηγείται της ημερομηνίας εγγραφής στο καθεστώς. Συμπληρώστε τη θέση με την απάντηση ναι ή όχι. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες Πίνακα Β μόνο οι αριθ. 1,4 και Υπηρεσία TAXISnet για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. 3. Δ/νση Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e-υπηρεσίες) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ. 4. Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες Πίνακα Α εκτός του αριθ Αποδέκτες Πίνακα Β μόνο οι αριθ. 3,6,7 και Αποδέκτες Πίνακα Γ μόνο ο αριθ »» ΣΤ 5.»» Ζ μόνο οι αριθ. 1, 2,9 και »» Η. 7.»» Θ μόνο οι αριθ. 3 και »» ΙΑ εκτός έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. 9.»» ΙΒ. 10.»» ΙΓ. 11.»» ΙΕ. 12.»» ΙΣΤ. 13.»» ΙΖ. 14.»» ΙΗ. 15.»» ΙΘ εκτός των αριθ. 16,19,20, 21, 22, 25,26, 28, 29, 31, 32, 33, 37,38 και »» Κ. 17.»» ΚΑ. 18.»» ΚΒ. 19.»» ΚΓ. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών. 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών. 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 5. Γραφείο Γ.Γ.Π.Σ. 6. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών. 7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 8. Αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 9. Ανεξάρτητο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 10. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπινού Δυναμικού Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης α)τμήμα Β β) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων 11. Δ/νση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολίτικης και Νομοθεσίας Υποδιεύθυνση Β Έμμεσης Φορολογίας - Τμήμα Α ΦΠΑ. 12. Διεύθυνση Ελέγχων 9

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα