υπάρχουν αρκετοί τρόποι ορισμού της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υπάρχουν αρκετοί τρόποι ορισμού της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 υπάρχουν αρκετοί τρόποι ορισμού της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους ορισμούς είναι εκείνος που ορίζει τη Διακυβέρνηση ως τον τρόπο άσκησης της εξουσίας στη διαχείριση και το μάνατζμεντ των οικονομικών και κοινωνικών πόρων μιας χώρας με στόχο την ανάπτυξή της (United Nations Development Programme, 1997)

3 η έννοια της Διακυβέρνησης είναι ευρύτερη από εκείνη της Κυβέρνησης

4 η Διακυβέρνηση δεν είναι συνώνυμη με την έννοια της Κυβέρνησης

5 η Κυβέρνηση εκφράζει τους θεσμοθετημένους φορείς λήψης των αποφάσεων

6 η Διακυβέρνηση εκφράζει μία διαδικασία μέσω τηςοποίαςφορείςτηςκοινωνίαςασκούνεξουσία, επηρεάζουν και θεσπίζουν πολιτικές και παίρνουν αποφάσεις που αφορούν στη δημόσια ζωή, στην οικονομική και στην κοινωνική ανάπτυξη

7 ως αρχή η έννοια της Διακυβέρνησης μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε μορφή συνολικής δράσης

8 η Διακυβέρνηση σχετίζεται περισσότερο με τη διάσταση της στρατηγικής της καθοδήγησης ή του προσανατολισμού

9 δηλαδή, η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεν εκφράζει μόνο : προς τα πού θα πάμε, ΑΛΛΑ : ποιος θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και με ποιες δυνατότητες

10 η ύπαρξη των διαφορετικών ορισμών της Διακυβέρνησης οφείλεται στην προσπάθεια να συμπεριληφθούν μερικές αξίες στον ορισμό της

11 τα ζητήματα Διακυβέρνησης δεν πρέπει να περιορίζονται στην εξέτασή τους μόνο κάτω από το πρίσμα εφαρμογής νέων τρόπων μάνατζμεντ, αλλά επιβάλλεται η διερεύνηση των συνεπειών της Διακυβέρνησης από γεωπολιτική άποψη

12 η Διακυβέρνηση μπορεί να εκφρασθεί με τρεις διαστάσεις Πολιτική Διακυβέρνηση Οικονομική Διακυβέρνηση Κοινωνική (ήαστική) Διακυβέρνηση

13 στη διαφάνεια η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δίνει έμφαση: στους κανόνες (rule of law) ή στην ευταξία μέσω νόμων στην λογοδοσία (accountability)

14 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δίνει έμφαση: στο ρόλο της Κυβέρνησης στο να εξασφαλίζει μακροοικονομική ευστάθεια στην εξασφάλιση των οικονομικών δικαιωμάτων (property rights)

15 η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δίνει έμφαση: στην ανάπτυξη της συμμετοχικής διαδικασίας των πολιτών, των κοινωνικών φορέων, των ΜΜΕ, των συνδικαλιστικών φορέων και των φορέων των επιχειρήσεων

16 στόχος ενός υποδείγματος αυτής της μορφής είναι η λειτουργικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύτωντριώναυτώνδιαστάσεωντης διακυβέρνησης που εξασφαλίζει τη συνολική ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

17 Η έννοια της Διακυβέρνησης είναι εύκολα κατανοητή, όμως η μεγάλη δυσκολία εντοπίζεται : στη ΜΕΤΡΗΣΗ της

18 Η Διακυβέρνηση θεωρείται καλή, όταν: υπάρχει διαφάνεια είναι συνεπής είναι αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμόζει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχει εμπιστοσύνη υπάρχει συμμετοχή των πολιτών υπάρχει συμμόρφωση προς τους κανόνες και τους νόμους υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την Κοινωνία

19 η διαφθορά είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας άρρωστης διακυβέρνησης

20 οι μελέτες και οι δείκτες δείχνουν ότι η διαφθορά είναι αναπτυγμένη στη χώρα μας

21 διαφθορά και φτωχή διακυβέρνηση αποτελούν τιςδύοόψειςενόςνομίσματος

22 ο στόχος θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση αυτού του νομίσματος με ένα άλλο

23 που η καλή Διακυβέρνηση και η διαφάνεια θα αποτελούν τις δύο όψεις του νομίσματος

24 αν επιθυμούμε την ύπαρξη διαφάνειας, θα πρέπει κάθε δημόσιος φορέας να διαθέτει μηχανισμό πληροφόρησης των πολιτών για όλες τις διαδικασίες

25 Η Διαφάνεια αποτελεί το βασικό στοιχείο της καλής διακυβέρνησης, της ύπαρξης συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας και των ΜΜΕ

26 επομένως, από τις συνιστώσες αυτές γίνεται κατανοητή η δυσκολία κατασκευής ενός συνολικού δείκτη που θα εκφράζει όλες αυτές τις συνιστώσες

27 Πώς ακριβώς συνδέεται η Διακυβέρνηση με την παραγωγικότητα;

28 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

29 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΤ ΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΦΙΝΛΑΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΥΣΤ ΡΙΑ

30 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

31 ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Φ ΙΝΛΑΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑ

32 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

33 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΦΙΝΛΑΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑ

34 Υπάρχει σχέση μεταξύ της παραγωγικότητας και της ποιότητας της Διακυβέρνησης;

35 Η διακυβέρνηση σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία για την διαχείριση των οικονομικών και των κοινωνικών πόρων μιας χώρας, (ή μιας Περιφέρειας ή ενός Δήμου)

36 Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ηανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής

37 Πώς επιτυγχάνεται; όταν : H Kυβέρνηση O Ιδιωτικός Τομέας ΗΚοινωνία συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αξιοποίηση των οικονομικών και των κοινωνικών πόρων

38 Συνεπώς, η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος συνδέεται με τη βελτίωση του συντονισμού

39 Σύμφωνα με τη Διεθνή Τράπεζα το κλειδί της βελτίωσης του επιπέδου της διακυβέρνησης είναι:

40 να βρεθούν κανόνες και ρυθμίσεις που θα δημιουργούν κίνητρα για την Κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και τους κοινωνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να δρουν για το συνολικό καλό με το ελάχιστο κοινωνικό κόστος

41 από τους τρεις εταίρους Κυβέρνηση, Ιδιωτικό Τομέα και Κοινωνικούς φορείς οι δύο πρώτοι συνήθως παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

42 Ποια όμως είναι η σχέση Διακυβέρνησης και Παραγωγικότητας;

43 Προκειμένου να επιτύχει μια χώρα παραγωγικότητα και οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να στηριχθεί στις βασικές αρχές μιας καλής διακυβέρνησης

44 η οποία να έχει δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο και ευσταθές περιβάλλον εφαρμογής πολιτικής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και να έχει θεμελιώσει τη νομιμότητα

45 Αν οι δυνατότητες των θεσμικών οργάνων είναι αδύνατες, τότε οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση αποτυγχάνουν και την παραγωγικότητα να αυξήσουν και την αναγκαία οικονομική μεγέθυνση να επιτύχουν

46 όλααυτάείναιαπλάσυμπεράσματα;

47 Τι δείχνουν οι εφαρμοσμένες οικονομετρικές έρευνες;

48

49 οι εφαρμοσμένες οικονομετρικές έρευνες δείχνουν την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης ανάμεσα στη διακυβέρνηση και την παραγωγικότητα

50 Παραγωγικότητα - Δείκτης Διαφάνειας

51 Παραγωγικότητα - Δείκτης Διαφάνειας

52 Εφαρμογή των νόμων - Παραγωγικότητα

53 Εφαρμογή των νόμων - Παραγωγικότητα

54 Παραγωγικότητα - Δείκτης Λογοδοσίας

55 Παραγωγικότητα - Δείκτης Λογοδοσίας

56 Παντρεύομαι με τον κίνδυνο

57 πρέπει να παντρευτούμε τον κίνδυνο και τη διαχείρισή του

58 λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την πιθανότητα εμφάνισής του αλλά και τις επιπτώσεις του

59 στο δημόσιο τομέα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εμφάνισης του κινδύνου

60 συνήθως τον αγνοούμε, τον υποβαθμίζουμε, τον παραλείπουμε

61 χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε τους κινδύνους και τη διαχείρισή τους. Δεν αρκεί να πούμε ότι οι κίνδυνοι είναι υψηλοί χωρίς να αναλύσουμε τις επιπτώσεις τους

62 Εκτος από την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του κινδύνου, η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αποτελεί ουσιαστικά ένα βασικό εργαλείο, με το οποίο επιτυγχάνουμε το σωστό έλεγχο και προβλέπουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων.

63 Το βασικό στοιχείο της Διακυβέρνησης του 21 ου αιώνα είναι : η Διαχείριση της αβεβαιότητας ή η Διαχείριση των κινδύνων ή η Διαχείριση του ρίσκου

64 οκίνδυνος(το ρίσκο) τι είναι; εκφράζει ένα μέτρο της δυνατότητας της εμφάνισης ενός αποτελέσματος διαφορετικού από εκείνου που προσδοκούμε

65 συνεπώς, ο κίνδυνοςήτορίσκοείναιη πιθανότητα εμφάνισης ενός μελλοντικού γεγονότος

66 η διαχείριση κινδύνων αντικατοπτρίζει την επιδίωξη της βελτίωσης της λήψης των αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα: τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και την ελαχιστοποίηση του κόστους

67 Τα στάδια της διαχείρισης κινδύνων απεικονίζονται στο βασικό κύκλο της διαχείρισης κινδύνων: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

68 ο πρωταρχικός ρόλος της διαχείρισης των κινδύνων στο δημόσιο τομέα πρέπει να είναι: η ταυτοποίηση των κινδύνων η υλοποίηση διαδικασιών και δράσεων που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο του κινδύνου η παρακολούθηση της διαδικασίας για τον καθορισμό του ακριβούς επιπέδου του κινδύνου η ενεργοποίηση κατάλληλων δράσεων, όταν το πραγματικό επίπεδο ξεπερνά το προσδοκώμενο επίπεδο κινδύνου.

69 Ο Sir John Bourn, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Διαχείρισης Κινδύνων στο Δημόσιο Τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει ότι:

70 η εφαρμογή της Διαχείρισης Κινδύνων πέτυχε τηνκαλυτέρευσητωνδημοσίωνυπηρεσιώνκαι αύξησε την αποτελεσματικότητά τους

71 ήδη στους περισσότερους Οργανισμούς βλέπε Βασιλεία ΙΙ ιδιωτικούς και δημόσιους, επιχειρείται μέσω ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ η ταυτοποίηση η αξιολόγηση η μελέτη των πιθανών κινδύνων

72 η διακυβέρνηση χρειάζεται την ανάλυση κινδύνων που σημαίνει ΗΓΕΣΙΑ υψηλής ποιότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

73 ή μεάλλαλόγιαη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ είναι ο νέος τρόπος ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

74 είναι το ΝΕΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

75 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ αποτελεί τη νέα κατεύθυνση σκέψης του τρόπου οργάνωσης του Δημόσιου Τομέα

76 έτσι στο δημόσιο τομέα η νέα μορφή διακυβέρνησης, δηλαδήηδιαχείρισητωνκινδύνων αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς της.

77 η διαχείριση του ρίσκου, ο νέος τρόπος διακυβέρνησης, θα: εκφράζει τους κινδύνους σε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου (προγράμματος) αναπτύσσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο που στόχος του θα είναι ο σχηματισμός ενός χαρτοφυλακίου ρίσκων αναζητά ένα πλαίσιο αριστοποίησης ή βελτιστοποίησης των ρίσκων προσδιορίζει ότι η διαχείριση των ρίσκων είναι χρέοςτουκαθενόςυπευθύνου

78 Ποια είναι η εικόνα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς;

79 από το Ευρωβαρόμετρο trust

80 Αυτά τα μικρά ποσοστά (προς τα κόμματα, την Κυβέρνηση κλπ.) έχουν σημαντική επίπτωση όσον αφορά στην εισαγωγή του νέου τρόπου διακυβέρνησης του ρίσκου σε επίπεδο κοινωνίας

81 και αυτό συμβαίνει, γιατί μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία τους κινδύνους, όταν υπάρχει ΕΜΠΣΤΟΣΥΝΗ προς την Κυβέρνηση και τους θεσμούς

82 εμφανίζονται χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι δεν προσδοκούν θεαματική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από την Πολιτεία

83 αν η Πολιτεία επιδιώκει να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αυξήσει τις προσδοκίες βελτίωσης των παρεχομένων δημόσιων υπηρεσιών, τότε θα πρέπει να βελτιώσει τη διακυβέρνηση, στοχεύοντας συγχρόνως στη βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων

84 κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ των πολιτών ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ όχι μόνο μιας νέας διακυβέρνησης, αλλά και εφαρμογής του Δημοκρατικού Συστήματος

85 γιατί η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ συνδέεται με το νέο τύπο ηγεσίας και το νέο δημόσιο μάνατζμεντ;

86 Γιατί η διαχείριση κινδύνων σε οργανισμούς γίνεται σε ομάδες. Ή η υπευθυνότητα της διαχείρισης κινδύνων κατανέμεται ανάμεσα σε αρκετά στελέχη των οργανισμών και η αμοιβαία ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ είναι αναγκαία.

87 άρα χρειάζονται: βελτίωση της εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση και τα κόμματα βελτίωσητηςεμπιστοσύνηςπροςτουςδημόσιους οργανισμούς βελτίωσητηςεμπιστοσύνηςπροςτουςδημόσιους υπαλλήλους

88 χρειάζεται και κάτι άλλο. Βελτίωση της διαδικασίας της λογοδοσίας ήαλλιώςγνώσηγια: τα αποτελέσματα της διοίκησης την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα μέσω μετρήσιμων ΔΕΙΚΤΩΝ την έκθεση της επίδοσης του Κοινοβουλίου

89 γιατί οι πολίτες και οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς λήφθηκαν οι αποφάσεις, ποιο ήταν το σκεπτικό και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων

90 αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει στην οικοδόμηση τηςεμπιστοσύνηςκαθώςκαιστηνεφαρμογήνέων μεθόδων στη διακυβέρνηση.

91 γιατί δεν υπάρχει ένας απλός μαθηματικός τύπος, μέσω του οποίου να βελτιώνεται η εμπιστοσύνη. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της βελτίωσής της εμπιστοσύνης, και πολύ εύκολη η μείωσή της.

92 Βασικές ασθένειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κακοδιοίκηση Διαφθορά Έλλειψη δεικτών (αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας) Φθίνουσα επιταχυνόμενη συμμετοχή των πολιτών

93 Τι σημαίνει διακυβέρνηση στην Τ.Α.;

94 Έκτός από τα διάφορα ζητήματα, όπως είναι η αποκέντρωση, ηέλλειψηπόρων, η ανάγκησυνενώσεωνήόχι, η εισαγωγήτων αρχών της καλής διακυβέρνησης αποτελεί το πιο σημαντικό, αλλά συγχρόνως και το πιο δύσκολο εγχείρημα των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση

95 η δημιουργία καλής διακυβέρνησης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για κάθε επίπεδο άσκησης εξουσίας της χώρας μας

96 πιο συγκεκριμένα αυτό για τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημαίνει : ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

97 επίσης, σημαίνει διακυβέρνηση τουλάχιστον τριών διαστάσεων

98 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

99 και σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθούν οι διαστάσεις της ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ χρειάζεται : προγραμματισμός (κυρίως χρονικός) επιλογή του κατάλληλου φορέα που θα ηγηθεί : Υπουργείο Εσωτερικών συνεργασίαμετηκεδκεέτσι, ώστε να εφαρμοσθεί αρχικά σε μερικούς Δήμους

100 ... έχει αποδειχθεί από εμπειρικές μελέτες ότι η πιο δύσκολη εφαρμογή στην πράξη είναι η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ...

101 ... οι τρεις διαστάσεις της καλής διακυβέρνησης συνδυάζονται ως εξής :

102 ΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

103 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

104 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

105 Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

106 ...αφού το 79% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σε αστικές περιοχές

107 ...ενώ υπάρχουν 3630 πόλεις με πάνω από κατοίκους...

108 ...όμως, στην ΕΕ έχουμε και 32 πόλεις με περισσότερους από κατοίκους

109 ...αυτέςοιπόλειςμε κατοίκους και άνω αποτελούν το 56% του αστικού πληθυσμού της ΕΕ...

110 ...και αυτές οι πόλεις είναι εκείνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή της Ευρώπης...

111 ...οι μεγάλες πόλεις αποτελούν το πεδίο αλληλεπίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής διαδικασίας...

112 ...και αυτός είναι ο λόγος που έχει αλλάξει σημαντικά ο ρόλος των πόλεων...

113 ...σήμερα οι μεγάλες πόλεις επαναπροσδιορίζουν τις συνθήκες και τις διαδικασίες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης...

114 ...οι μεγάλες πόλεις γίνονται σημαντικές συνιστώσες της οικονομικής πολιτικής...

115 ...ήδηστηνευρώπηδιερευνάταιησυμβολήτωνπόλεων στην κοινωνική ευημερία...

116 ...και στον οικονομικό ανταγωνισμό...

117 ...όσο πιο σημαντικό ρόλο παίζουν οι πόλεις στην παγκόσμια οικονομία, τόσο θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες πόλεις...

118 ...έτσι, ο ανταγωνισμός είναι μια διάσταση των πόλεων μέσω της οποίας αποκτούν πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις...

119 ...και μέσω της οποίας ελκύουν επενδύσεις...

120 ...δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της ανταγωνιστικότητας των πόλεων...

121 ...όμως, για να είναι μια πόλη ανταγωνιστική θα πρέπει στην περιοχή της να έχει εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, αποδοτικές και σύγχρονες υποδομές, υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής και κυρίως Αξιόπιστο Σύστημα Τοπικής ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

122 ...Έτσι, προκειμένου μία πόλη να είναι ανταγωνιστική χρειάζεται: αποδοτική θεσμική διακυβέρνηση αποδοτική τοπική αυτοδιοίκηση

123 ...η επίδοση της ανταγωνιστικότητας μιας πόλης διαφέρει ανάλογα με την οικονομική της βάση, την οργανωτική της ικανότητα και τη γεωπολιτική της θέση...

124 ...ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής πόλης;

125 ...τα χαρακτηριστικά είναι: η οικονομική της βάση να μην εξαρτάται μόνο από έναν τομέα να έχει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αφού η σύγχρονη οικονομία εξαρτάται από τους τομείς έντασης γνώσης να έχει εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα (υποδομές) να γίνονται επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στις καινοτομίες να έχει στρατηγικές ανάπτυξης δικτύου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα να έχει υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής

126 ...Έτσι, φτάνουμε στους ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ της ΠΟΛΗΣ

127 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΕΠ κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά εργαζόμενο Προστιθέμενη Αξία ανά εργαζόμενο Παραγωγικότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Οργάνωση και Διοίκηση Όραμα - Στρατηγική Δίκτυα Στρατηγικής ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΩΝ Ποιότητα Ζωής Υποδομές Διαθέσιμες Εισροές (Κεφάλαιο, Εργασία, Έδαφος)

128 ...αν εξετάσουμε τους δείκτες αυτούς ειδικότερα για την Αθήνα θα παρατηρήσουμε ότι η πόλη των Αθηνών έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ κορυφή του δικτύου των Παγκοσμίων Πόλεων...

129 ...όμως, προκειμένου η Αθήνα (όπως και κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας) να βελτιώσει τους δείκτες της απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές πέρα από τις τετριμμένες προτάσεις...

130 ...γιατίαυτήτηστιγμήστοβαθμολογικόπίνακατων Ευρωπαϊκών Πόλεων η Αθήνα βρίσκεται...

131 ...στην 67 η θέση και η Θεσσαλονίκη στην 80 η θέση ανάμεσα σε 85 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

132 ...σύμφωνα με το δείκτη που λαμβάνει υπόψη του ΑΕΠ/Ρ Ποιότητα R&D Ποιότητα Επιχειρησιακό Εργατικού Ζωής Περιβάλλον Δυναμικού

133 ...και σύμφωνα με τον Βαθμολογικό Πίνακα Ποιότητας Ζωής...

134 Βαθμολογικός Πίνακας Ποιότητας Ζωής Διάταξη Γενεύη Φρανκφούρτη Κοπεγχάγη Ελσίνκι Βέρνη Μόναχο Άμστερνταμ Στοκχόλμη Όσλο Πόλη Ζυρίχη Βιέννη Ντίσελντορφ Βρυξέλες

135 Βαθμολογικός Πίνακας Ποιότητας Ζωής Διάταξη Βερολίνο Νυρεμβέργη Αμβούργο Παρίσι Δουβλίνο Λυών Λονδίνο Μαδρίτη Λυσαβώνα Ρώμη Πόλη Λουξεμβούργο ΑΘΗΝΑ

136 ...πόσο δύσκολο είναι να φύγει η Αθήνα από τη ζώνη του υποβιβασμού;

137 ...πολύ δύσκολο, αν εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες πολιτικές

138 ...για παράδειγμα, το Δουβλίνο μετά από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, πέτυχε να αλλάξει την εικόνα της φτωχής πόλης της δεκαετίας του 1980, καιναφτάσειστη2 η θέση του βαθμολογικού Πίνακα!!!

139 ...και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο χώρας στην Ιρλανδία οφείλεται στη υψηλή θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα, που έχει το Δουβλίνο σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις...

140 ...εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική, έφτασε σήμερα το Δουβλίνο να παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα από τα πλοκάμια του χταποδιού...

141 ...η Αθήνα, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχουν σημαντική γεωπολιτική θέση αφού μπορεί να συνδέσουν πόλεις που δεν ανήκουνστηνεε...

142 ...το γεγονός αυτό δίνει στις δύο πόλεις στρατηγικό πλεονέκτημα σε όρους αλληλεπιδράσεων...

143 ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

144 ΤΟ ΝΈΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

145 ...προκειμένου οι πόλεις αυτές να εκμεταλλευθούν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης που να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα αυτών των πόλεων και των περιφερειών...

146 Ποιες είναι οι πολιτικές προκλήσεις;

147 βρισκόμαστε στη ζώνη υποβιβασμού... η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αποτελεί ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ αλλά, αυτή η έλλειψη ανταγωνιστικότητας δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

148 ...χρειαζόμαστε άμεσα ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς ενίσχυση της Περιφέρειας ενίσχυση εισροών γνώσης στην τοπική και στην περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στρατηγικές ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών αλλαγή του εκλογικού νόμου

149 Έχουν οι Πόλεις (ή οιδήμοι) δυνατότητες επιλογής επιθυμητής Διακυβέρνησης;

150 Ποιοι θα πρέπει να είναι οι κύριοι συντελεστές ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ τους;

151 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ Μεγιστοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα Μείωση της διαφθοράς Δημιουργία δικτύων Ενίσχυση του ασθενούς πολιτικού και δημοσιονομικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Αυτοδιοίκησης δύο βαθμών, του πρώτου και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Νέοι τρόποι διοίκησης Δίκαιο εκλογικό σύστημα Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων

152 Στρατηγικοί Εταίροι της Διακυβέρνησης: Κυβέρνηση Πολίτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Τοπικοί Φορείς Αυτοδιοίκηση Επιχειρήσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

153 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ με ποιο τρόπο θα δημιουργήσεις το κίνητρο στους εταίρους για αποτελεσματικές συνεργασίες και πολιτικές;

154 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Θεσμικές μεταρρυθμίσεις Δύο βαθμίδες Αυτοδιοίκησης Καλύτερη Οργάνωση Δήμοι Περιφέρεια

155 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Μεγαλύτερη βούληση στις πόλεις (Δήμους) Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών Μεγαλύτερη απόδοση της πόλης (Δήμου)

156 Πώς θα πραγματοποιηθούν αυτά;

157 ...Ας μη ξεχνάμε ότι η έρευνα του Economist Intelligence Unit αξιολόγησε τις πόλεις σύμφωνα με τρεις συνιστώσες Υγεία & Ασφάλεια Πολιτισμό & Περιβάλλον Υποδομές

158 η Αθήναδεβρίσκεταιμέσα στις πρώτες δέκα ούτε στις πρώτες είκοσι ούτε, ούτε

159 τα κριτήρια του Economist Intelligence Unit δείχνουν ότι: τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον σε επίπεδο πόλης πρόκειται να είναι στο μέλλον από τα σημαντικότερα τα ζητήματα των υποδομών έχουν τη δική τους προτεραιότητα

160 οι παράγοντες που θα διαμορφώνουν την επίδοση των πόλεων στο μέλλον θα περιλαμβάνουν Εσωτερικούς Παράγοντες Ποιότητα Ζωής Θέματα Γειτονιών αυτοί επηρεάζονται από τη Διακυβέρνηση μέσα στη πόλη Εξωτερικούς Παράγοντες Συνεκτικότητα με τις αγορές Διεθνής ανταγωνισμός των πόλεων μεταξύ τους

161 και εδώ προκύπτουν μεγάλα ζητήματα προς συζήτηση

162 θα εφαρμόσουμε γρήγορα τις αναγκαίες συνιστώσες μιας καλής Διακυβέρνησης ώστε οι πόλεις να έχουν την προσδοκώμενη επίδοση;

163 πώς θα διαχειριστούμε τη σχέση ανάμεσα στις πόλεις και την περιφέρεια;

164 ποιος θα είναι ο ρόλος της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης ώστε να ενισχυθεί η πορεία απόδοσης της πόλης;

165 Δεν υπάρχει ένα μόνο αποδεκτό υπόδειγμα δημιουργίας υψηλής αποδοτικότητας πόλεων

166 υπάρχουν αρκετά υποδείγματα Silicon Valey (καθοδηγείται από την αγορά) Singapore (καθοδηγείται από την Κυβέρνηση) Helsinki (τοποθετείται ανάμεσα στα δύο προηγούμενα)

167 άρα μπορεί να επιτευχθεί υψηλή απόδοση των πόλεων κάτω από διάφορες μορφές διακυβέρνησης

168 Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης παραμένει η παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειές της στις οικονομίες, στην πολιτική, στο περιβάλλον, στη διακυβέρνηση, στην κοινωνία και στην πολιτιστική παράδοση

169 οι συνέπειες είναι επίσης σημαντικές και στο επίπεδο των πόλεων

170 σε πόλεις που διαθέτουν: Χρηματιστήρια Υπερ-εθνικούς θεσμικούς φορείς (έχουν σ αυτές την έδρα τους) Επιτελεία των επιχειρήσεων Γραφεία των επιχειρήσεων που παράγουν διεθνή προϊόντα υπηρεσιών (όπως είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.)

171 οι πόλεις που διαθέτουν και παρέχουν παγκόσμια αυτές τις υπηρεσίες λέγονται ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

172 οι πόλεις αυτές συνθέτουν το παγκόσμιο δίκτυο των πόλεων

173 το δίκτυο αυτό είναι: ο χώρος των ροών και όχι ο χώρος των θέσεων των πόλεων

174 και οι πόλεις αυτές αποτελούν τις ΚΟΡΥΦΕΣ του δικτύου

175 στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν μπορεί να αγνοούμε ή να υποβαθμίζουμε τη νέα περιφερειακή κατάσταση: το παγκόσμιο δίκτυο των πόλεων

176 αυτή η διάσταση του τρόπου διερεύνησης των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας δείχνει ότι η μελέτη μιας πόλης (ή ενόςδήμου) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η πόλη (ή οδήμος) ανήκει σε ένα δίκτυο πόλεων (ήδήμων)

177 οι πόλεις (ή οιδήμοι) δε δημιουργούν από μόνεςτουςταδίκτυαπόλεων

178 όμως, η διακυβέρνηση των πόλεων (ήτων Δήμων) μπορεί να δημιουργήσει ή να ενισχύσει την κατασκευή του δικτύου των υποδομών (αεροδρομίων, δρόμων, )

179 οι κάτοικοι, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες, οι θεσμοί που μεταφέρονται μέσω των υποδομών ορίζουν το δίκτυο μεταξύ των πόλεων (ήτωνδήμων)

180 Δίκτυο Υποπεριοχής ή Πανβαλκανικό Δίκτυο Πόλεων

181 TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΤΑΠΟΔΙ

182 Εκτός από το Παγκόσμιο Δίκτυο των Πόλεων μπορεί κάποιος να εντοπίσει σε υποπεριοχές και να αναδείξει σημαντικά δίκτυα.

183 Ένα συνεκτικό υποσύνολο πόλεων των Βαλκανίων δίνεται στο ακόλουθο σχήμα

184 TO ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

185 Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένας κερματισμός του παγκόσμιου δικτύου, που δεν συμπεριλαμβάνει τις πόλεις του υποδικτύου

186 το σημαντικό στοιχείο του υποδικτύου αυτού, που το ονομάζουμε Πανβαλκανικό, είναι ότι συνολικά κυριαρχείται από τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

187 αυτό αποτελεί ένα ισχυρό υποδίκτυο που ξεπερνά τη γνωστή Καποδιστριακή Λογική

188 το υποδίκτυο αυτό αποτελεί μια επέκταση της πολιτικής διάστασης μιας πόλης (ή Δήμου) πέρα από την Τοπική Περιφέρεια

189 το συγκεκριμένο υποδίκτυο έχει γεωπολιτική σημασίαγιατηχώραμας

190 Οι πόλεις του συγκεκριμένου υποδικτύου ανήκουν στις χώρες: Βουλγαρία Αλβανία Ρουμανία Τουρκία Κροατία Ουγγαρία Σερβία και βρίσκονται με, βάση το Α.Ε.Π., σε δυσχερέστερη θέση έναντι της Ελλάδας

191 σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, οι πόλεις των χωρών αυτών ενδέχεται να μην έχουν τις ίδιες πιθανότητες με εκείνες της Θεσσαλονίκης ως προς τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο δίκτυο των πόλεων

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης 11 12 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» - ΠΑΤΡΑ Δικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονομία Παρουσίαση γαστρονομίας 28 28 χωρών της

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Στο παρόν περιγράφονται τα βήματα για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης των Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά!

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! 2015 Απολογισμός 57 αεροσκάφη προορισμοί 134 + 7 (3 νέα) διαθέσιμες θέσεις + 17 νέοι + 2,1 εκ. 15,1εκ. Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2015 Συνολικοί Επιβάτες +17% Επιβάτες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241.

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 120.313 121.646 241. ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 204 Κ.Ε ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 0 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 20.33 2.646 24.959 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.989 48.50 95.499 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.67 65.43 3.030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Τι μπορείς να αγοράσεις με δέκα ευρώ; Ας πούμε δύο CD singles ή ίσως το εβδομαδιαίο τεύχος του αγαπημένου σου περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέλος European Small Hydropower Association Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κώστας Βασιλικός Αντιπρόεδρος ΕΣΜΥΕ 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Πάρις Μποσκόπουλος Governmental Affairs & Access Director Pfizer Hellas Δημήτρης Γκότσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Πολιτική οικονομία

Διάλεξη 6. Πολιτική οικονομία Διάλεξη 6 Πολιτική οικονομία 1 Άμεση Δημοκρατία Κανόνες Ομοφωνίας Μερίδιο Εύας (S E ) 0 S* D r E Μερίδιο Αδάμ (S A ) D r A 2 0 r* ΗδιαδικασίατουLindahl r ετησίως Είναι εφικτοί οι κανόνες ομοφωνίας; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια 1. Συμπληρώστε τα κενά 1. Γειας σας, κύριε. Τι...; Καλά ευχαριστώ. Εσείς; 2. Πώς...Ελένη; Είμαι θάυμα, Μαρία μου! 3. Καλημέρα Κώστα. Τι...; Έτσι κι έτσι 4. Πώς... ο πατέρας σου; Γιώργος 5. Πώς...λένε;

Διαβάστε περισσότερα