2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής"

Transcript

1 2. Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής 2.1. Το αστικό φαινόµενο και η αργή εξέλιξη του σχεδιασµού των πόλεων Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα, οι πόλεις αποτελούν πλέον σε παγκόσµια κλίµακα τον πιο διαδεδοµένο τρόπο συλλογικής διαβίωσης. Η σηµερινή έκταση του αστικού φαινοµένου είναι αποτέλεσµα µια µακράς και αργής ιστορικής διαδικασίας που επιταχύνθηκε έντονα τον προηγούµενο αιώνα. Οι πρώτοι οικισµοί εµφανίστηκαν πριν από τουλάχιστον δέκα χιλιάδες χρόνια κατά τη µετάβαση στη νεολιθική περίοδο ως τόποι συγκέντρωσης και µόνιµης εγκατάστασης ανθρώπινων κοινοτήτων που αναάπτυχθηκαν κυρίως µε βάση τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την κεραµική. Μέχρι τότε και για ένα διάστηµα που εκτιµάται σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, από τα πρώτα ίχνη του homo erectus πριν από τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο χρόνια και την εµφάνιση του homo sapiens πριν από διακόσιες χιλιάδες χρόνια, οι ανθρώπινες κοινότητες ήταν µικρές, διάσπαρτες οµάδες κυνηγών και συλλεκτών, που ζούσαν νοµαδικά µετακινούµενες συνεχώς αναζητώντας ασφάλεια, τροφή και νερό. Οι χιλιετίες της αργής εξέλιξης των τρόπων και των µορφών της ανθρώπινης µετακίνησης και εγκατάστασης, αντανακλούν µια Προµηθεακών διαστάσεων προσπάθεια επιβίωσης που εκφράζεται µε τη συνεχή αναπροσαρµογή της σχέσης της ανθρώπινης κοινωνίας µε το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Με βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα και τις ιστορικές προσεγγίσεις, φαίνεται να τεκµηριώνεται επαρκώς η υπόθεση ότι η πρώτη φάση ανάπτυξης των πόλεων άρχισε πριν από 5 έως 6 χιλιάδες χρόνια µε τις µόνιµες εγκαταστάσεις µεγάλων ανθρώπινων κοινοτήτων στις ποταµοκοιλάδες του Ινδού ποταµού στην Ινδία, του Τίγρη και Ευφράτη στη Μεσοποταµία, του Κίτρινου ποταµού στην ανατολική Ασία και του Νείλου στην Αίγυπτο. Αρχικά, οι εγκαταστάσεις αυτές εξαρτήθηκαν κατά ένα µεγάλο µέρος από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Καθώς οι οικισµοί πολλαπλασιάστηκαν και αυξήθηκαν σε µέγεθος εµφανίστηκαν κάποια κέντρα στα οποία συγκεντρώθηκαν οι τεχνίτες, οι έµποροι και το σύστηµα της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Η πρώτη αυτή διάκριση µεταξύ πόλης και υπαίθρου ή αστικού και αγροτικού τρόπου ζωής συνεχίστηκε αδιάλειπτα, µε σηµαντική πολυµορφία αλλά χωρίς κρίσιµες τοµές, σχεδόν έως το ξεκίνηµα της βιοµηχανικής επανάστασης που τοποθετείται συµβατικά στα µέσα του 18 ου αιώνα. Η βιοµηχανική επανάσταση άλλαξε τα δεδοµένα της καθηµερινής ζωής για ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού που άρχισε να συγκεντρώνεται µαζικά στις πόλεις εγκαταλείποντας τις µικρές αγροτικές κοινότητες που έως τότε αποτελούσαν τον πιο συνηθισµένο τόπο διαβίωσης. Στα µέσα του 20 ου αιώνα, µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και διακόσια χρόνια µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, οι πόλεις σε όλο τον κόσµο άρχισαν να αυξάνονται µε πολύ πιο εντατικό ρυθµό παράλληλα µε την αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και τη διεθνοποίηση της οικονοµίας. Στη διάρκεια αυτής της µακράς πορείας, οι τόποι διαµονής των ανθρώπινων κοινωνιών, υφίστανται συνεχείς µεταβολές που ανασυνθέτουν την ισορροπία ανάµεσα στον πληθυσµό, το περιβάλλον, την οργάνωση και την τεχνολογία σε µια προσπάθεια ικανοποίησης των βασικών αναγκών τους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της ανθρώπινης οικολογίας, η οποία εισήγαγε την έννοια του ανθρώπινου οικοσυστήµατος στην ανάλυση της χωρικής οργάνωσης (Duncan 1959), το οικολογικό σύµπλεγµα αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες αλληλεξαρτηµένων Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 4

2 µεταβλητών: πληθυσµός, οργάνωση, περιβάλλον και τεχνολογία (γνωστό και ως POET από τα αρχικά των αντίστοιχων αγγλικών όρων). Η κλίµακα και η πολυµορφία αυτής της µακράς ιστορικής διαδροµής αποδίδονται στο Σχήµα 2.1 όπου απεικονίζεται µε χαρακτηριστικό τρόπο η παρουσία οικισµών πρακτικά σε όλα τα διαφορετικά οικοσυστήµατα του πλανήτη. Σύµφωνα µε το ερευνητικό πρόγραµµα GRUMP:Global Rural Urban Mapping Project (http://www.earth.columbia.edu/news/2005/story html, πρόσβαση 20/12/213), από την οποία προέρχονται τα στοιχεία του Σχ.2.1, στις αρχές του 21 ου αιώνα εντοπίστηκαν στο σύνολο του πλανήτη περίπου διακριτοί οικισµοί µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 5000 κατοίκους εκ των οποίων οι αντιστοιχούν σε αστικές περιοχές. [Εισαγωγή Σχήµα 2.1 εδώ] Σχήµα 2.1: Συγκεντρώσεις πόλεων σε διαφορετικά οικοσυστήµατα Πηγή: (πρόσβαση 20/12/2013) Η κλίµακα της πληθυσµιακής αύξησης και της αύξησης του αστικού πληθυσµού µετά τη βιοµηχανική επανάσταση είναι εντυπωσιακή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ στις αρχές του 19 ου αιώνα ο παγκόσµιος πληθυσµός ήταν περίπου 1 δισεκατοµµύριο, στα µέσα του 20 ου αιώνα έφτασε τα 2,5 δισεκατοµµύρια και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 7 δισεκατοµµύρια το 2015 (http://esa.un.org/unup/unup/index_panel1.html). Παράλληλα, σύµφωνα µε την ίδια πηγή ο αστικός πληθυσµός αυξήθηκε από περίπου 30% το 1950 ξεπέρασε το 50% Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 5

3 του συνολικού πληθυσµού στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21 ου αιώνα. Είναι επίσης σηµαντικό ότι ενώ η αστικοποίηση ξεκίνησε στην Ευρώπη και επεκτάθηκε γρήγορα στη Βόρεια Αµερική, το µεγαλύτερο µέρος της πρόσφατης αύξησης παρατηρείται στην Ασία, την Λατινική Αµερική και την Αφρική. Η εντατικοποίηση της συγκέντρωσης του παγκόσµιου πληθυσµού στις πόλεις την περίοδο µεταξύ του 1960 και του 2011, εικονογραφείται χαρακτηριστικά στον επόµενο χάρτη που προέρχεται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (Σχήµα 2.2). [Εισαγωγή Σχήµα 2.2 εδώ] Σχήµα 2.2: Συγκέντρωση πόλεων µε περισσότερους από 1 εκ.κατοίκους και ποσοστό αστικοποίησης ανά χώρα (1960 και 2011) Πηγή: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. New York (πρόσβαση 05/01/2014) Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 6

4 Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι δραστηριότητες που θα µπορούσαν να καταγραφούν ως οι πρώτες πολεοδοµικές πρακτικές είναι συνυφασµένες µε τις προσπάθειες διαµόρφωσης της µόνιµης συλλογικής διαµονής των ανθρώπινων οµάδων. Οι πρώιµες πολεοδοµικές πρακτικές είναι ορατές µε µεγαλύτερη ακρίβεια στις πρώτες σηµαντικού µεγέθους πόλεις της κοιλάδας του Ινδού ποταµού. Για παράδειγµα το Μοχέντζο-Ντάρο (Εικόνα 2.1) έχει ήδη την 3 η χιλιετία π.χ. ένα σχεδιασµένο ορθογωνικό σύστηµα δρόµων και καναλιών απορροής για ένα πληθυσµό που υπολογίζεται σε κατοίκους,. [Εισαγωγή Εικόνα 2.1 εδώ] Εικόνα 2.1: Η πόλη Mohenjo-Daro στην κοιλάδα του Ινδού ποταµού Πηγή: Full html (πρόσβαση 05/01/2014). Ένα χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον παράδειγµα της σηµασίας και του συµβολισµού του σχεδιασµού των πόλεων είναι η πόλη Ακετατόν που ιδρύθηκε την περίοδο π.χ ως η νέα πρωτεύουσα του βασιλείου της Αιγύπτου από τον Φαραώ Ακενατόν (το όνοµα που έδωσε στον εαυτό του ο Αµένοφις IV) και τη βασίλισσα Νεφερτίτη. Η νέα πόλη αφιερώθηκε στον θεό Ατόν (Ήλιο) και το όνοµα της σηµαίνει ορίζοντας. Η αποτυχία της προσπάθειας του Ακενατόν να διαγράψει όλη την παλαιά πολυθεϊστική θρησκευτική τάξη και να ξεκινήσει µια µονοθεϊστική λατρεία, οδήγησε στην εγκατάλειψη της πόλης σχεδόν µια δεκαετία µετά το θάνατο του (Cave 2012, Ch1). Η περιοχή κατοικήθηκε ξανά κατά την Ρωµαϊκή περίοδο. Στη θέση της αρχαίας Ακετατόν βρίσκεται η σηµερινή αιγυπτιακή πόλη Αµάρνα. Μια ενδιαφέρουσα ψηφιακή αναπαράσταση του σχεδίου της αρχαίας πόλης πάνω στα ερείπια της αρχαιολογικής τοποθεσίας φαίνεται στην Εικόνα 2.2. Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 7

5 [Εισαγωγή Εικόνα 2.2 εδώ] Εικόνα 2.2: Ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης Ακετατόν (1346 π.χ.) Πηγή: (πρόσβαση στις 29/12/2013) Το πιο χαρακτηριστικό πολεοδοµικό σχέδιο που συνοψίζει την αργή εξέλιξη της ιστορίας του σχεδιασµού των πόλεων είναι ο ορθογωνικός κάνναβος που σχεδίασε ο Ιππόδαµος για την αθηναϊκή αποικία της Μιλήτου στην Ιωνία το 450 π.χ. (Σχήµα 2.3). Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε ευρύτερα και αργότερα διαδόθηκε από την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία µε την ίδρυση πόλεων-στρατοπέδων, ορισµένες από τις οποίες διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε περιοχές της Ευρώπης και τη Βόρειας Αφρικής (Paleo 2005). Ο ορθογωνικός κάναβος αποτελεί ένα αρχετυπικό πρότυπο που συνδυάζει το συµβολισµό της συλλογικής ζωής µε τις αρχές της λειτουργικής πολεοδοµίας (Λαγόπουλος 2011). Όπως φαίνεται από την έκταση και διάρκεια της εφαρµογής του, το ιπποδάµειο πρότυπο προσφέρει ικανοποιητικές σχεδιαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται µε σχετική ευκολία στις µεταβαλλόµενες ανάγκες και τη διαφορετική γεωµορφολογία των πόλεων που το έχουν υιοθετήσει. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγµα αναπαραγωγής και εφαρµογής του ορθογωνικού καννάβου αποτελεί το σχέδιο του 1811 για το Μανχάταν της Νέας Υόρκης (Σχήµα 2.4) που περιγράφεται από τους εισηγητές του ως ένα σχέδιο που συνδυάζει κοµψότητα, τάξη και ευκολία (Burrows and Wallace 1999, ). Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 8

6 [Εισαγωγή Σχήµα 2.3 αριστερά εδώ] Σχήµα 2.3: Το Ιπποδάµειο σχέδιο της αθηναϊκής αποικίας της Μιλήτου [Εισαγωγή Σχήµα 2.4 δεξιά εδώ] Σχήµα 2.4: Χάρτης της περιοχής του Μανχάτταν της Νέας Υόρκης Πηγή: (πρόσβαση 20/02/2007 και 10/02/2014) Πηγή: (πρόσβαση 20/02/2007 και 10/02/2014 ) Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 9

7 Εκτός από τον ορθογωνικό κάνναβο, ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που επηρέασε τη θέση, το σχεδιασµό, το µέγεθος και τη µορφή των πόλεων από την εµφάνιση τους έως τον 18 ο αιώνα, ήταν η ανάγκη για ασφάλεια που περιελάµβανε την περιτείχιση και την εξασφάλιση των προσβάσεων. Η κατασκευή τειχών, οχυρώσεων και πυλών είναι συνυφασµένη µε την εξέλιξη των µόνιµων οικισµών και σηµατοδοτεί τη διάκριση της πόλης από την ύπαιθρο εξασφαλίζοντας τους κατοίκους των πόλεων από κινδύνους και επιθέσεις και ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας που συνεπάγεται η συλλογική διαβίωση (Whitaker 2005). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περιτειχισµένης πόλης που σχεδιάστηκε ως πρότυπο της ιδανικής πόλης που ενσωµάτωνε τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής και τις τεχνικές άµυνας είναι η πόλη Palmanova (Εικ. 2.3). Πρόκειται για πόλη που ίδρυσε η Βενετία το 1593 µε βασικό σκοπό την προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της επικράτειας της από τις Οθωµανικές επιθέσεις. Παρά τη σύγχρονη για την εποχή της σχεδιαστική φιλοσοφία, η Palmanova δεν προσέλκυσε ποτέ αρκετό πληθυσµό ακόµη και όταν το 1622 η Βενετία αποφάσισε να δίνει χάρη σε φυλακισµένους που θα αποφάσιζαν να εγκατασταθούν στην πόλη η οποία παραµένει έως σήµερα µια µικρή πόλη περίπου 5000 κατοίκων (Smith 2012, ch.2). [Εισαγωγή Εικόνα 2.3 εδώ] Εικόνα 2.3: Η πόλη Palmanova (1593 µ.χ.) Πηγή: (πρόσβαση 10/02/2014) Οι αποτυχίες της Ακετατόν και της Palmanova, αν και οφείλονται σε ιδιαίτερους και διαφορετικούς παράγοντες, σηµατοδοτούν τη δυσκολία της σχεδιαστικής αναπαραγωγής των συνθηκών που οδηγούν στην ανάπτυξη και βιωσιµότητα των πόλεων. Τα παραδείγµατα αυτά αποδεικνύουν ότι ο πολεοδοµικός σχεδιασµός µπορεί να είνια αναγκαία αλλά δεν είναι και ικανή συνθήκη για να προσελκύσει τον πληθυσµό και τις δραστηριότητες που χρειάζεται µια ευηµερούσα και βιώσιµη πόλη. Σε κάθε περίπτωση, η δυναµική ανάπτυξη των πόλεων που ακολούθησε τη βιοµηχανική επανάσταση, αλλά και η εποχή των ταξιδιών, των εξερευνήσεων και της παγκόσµιας επέκτασης του εµπορίου που ξεκίνησε τον 15 ο αιώνα, ξεπέρασε γρήγορα τις γνώσεις και τις τεχνικές δυνατότητες του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Πολλές Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 10

8 πόλεις οδηγήθηκαν σε συνεχείς και γρήγορες επεκτάσεις και τα τείχη άρχισαν όλο και περισσότερο να αποτελούν εµπόδιο στη συγκέντρωση του νέου πληθυσµού και την κλίµακα των νέων, εµπορικών κυρίως, δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα τη στασιµότητα, την πύκνωση και την επέκταση των πόλεων σε ύψος. Ήδη στον 17 ο αιώνα παρατηρούνται, για παράδειγµα, µαζικές εξαώροφες πολυκατοικίες στο Παρίσι και έως δεκαώροφες στο Εδιµβούργο (Smith 2012, ch.2). Παράλληλα οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τον τρόπο διεξαγωγής των πολέµων ξεπέρασαν τις αντίστοιχες εξελίξεις στις οχυρώσεις των πόλεων που δεν πρόσφεραν πλέον επαρκή ασφάλεια στους κατοίκους τους. Οι µεταβαλλόµενες ανάγκες και οι διογκούµενες πληθυσµιακές πιέσεις οδήγησαν στη σταδιακή κατάργηση και σε πολλές περιπτώσεις στην κατεδάφιση των τειχών που αποτελούσαν εµπόδιο στην επέκταση και οργάνωση των πόλεων. Για παράδειγµα, στη Στοκχόλµη τα τείχη κατεδαφίζονται πλήρως στη διάρκεια του 17 ου αιώνα. Στο Παρίσι γίνονται συνεχείς επεκτάσεις και αντικαταστάσεις µεγάλου µέρους των τειχών από τις αρχές του 17 ου έως τα τέλη του 19 ου αιώνα. Στη Θεσσαλονίκη, τα παραθαλάσσια τείχη γκρεµίζονται στη δεκαετία του 1870 στο πλαίσιο των προσπαθειών εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της λειτουργίας της πόλης (Χεκίµογλου 2000). Το τέλος του προτύπου της περιτειχισµένης πόλης, µπορεί να τοποθετηθεί συµβατικά στις αρχές του 19 ου αιώνα, σηµατοδοτώντας κατά κάποιο τρόπο και το τέλος πέντε σχεδόν χιλιετιών ενός σχετικά σταθερού τρόπου σχεδιασµού και οργάνωσης των πόλεων Εκατό κρίσιµα χρόνια διαµόρφωσης πολεοδοµικών πρακτικών ( ) Το 1800 σηµατοδώντας πρακτικά το τέλος της περιτειχισµένης πόλης, µπορεί να θεωρηθεί συµβατικά ως σηµείο εκκίνησης µιας περιόδου επιταχυνόµενης αστικής ανάπτυξης και σταδιακής διαµόρφωσης µιας διαφορετικής προσέγγισης στα προβλήµατα του σχεδιασµού των πόλεων, οι βασικές αρχές της οποίας διατηρούνται έως σήµερα. Το σηµείο καµπής στην εξέλιξη των πολεοδοµικών πρακτικών εκφράζεται καθαρά στα µνηµειακού χαρακτήρα φιλόδοξα σχέδια τα οποία εφαρµόστηκαν στο Παρίσι από τον Διοικητή της περιοχής του Seine, Baron Georges- Eugène Haussmann, κατά την περίοδο µετά από εντολή του Ναπολέοντα του ΙΙΙ (Σχήµα 2.5 και Εικόνες 2.4.α και 2.4.β). Τα σχέδια αυτά σηµατοδοτούν το πέρασµα στην πρόσφατη περίοδο της πολεοδοµίας, καθώς αποτελούν πολεοδοµικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας που περιελάµβαναν ένα ευρύ φάσµα έργων όπως διάνοιξη λεωφόρων, διαµόρφωση οδών και πλατειών, ρυθµίσεις για τις όψεις των κτιρίων, δηµιουργία δηµόσιων πάρκων, κατασκευή δικτύων υποδοµής και ανέγερση µνηµείων. Οι παρεµβάσεις αυτές διαµόρφωσαν συνολικά τον χαρακτήρα της κεντρικής περιοχής του Παρισιού και αποτέλεσαν παράδειγµα και πηγή έµπνευσης για τις µεταγενέστερες πολεοδοµικές θεωρίες και πρακτικές τόσο ως βάση για τη διατύπωση κριτικής όσο και για τη δηµιουργική αντιγραφή τους (Harvey 2003). Από την άποψη της εξέλιξης του πολεοδοµικού σχεδιασµού, µπορεί να θεωρηθεί ότι τα έργα του Haussmann εγκαινίασαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν και στη συνέχεια παγιώθηκαν οι διαφορετικές εκδοχές ενός βασικά εκ των άνω και ως εκ τούτου πατερναλιστικού και συχνά αυταρχικού χωρικού σχεδιασµού που Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 11

9 χαρακτήρισε το µεγαλύτερο µέρος των πολεοδοµικών πρακτικών για τα επόµενα εκατό χρόνια, περίπου έως τα µέσα του 20 ου αιώνα. [Εισαγωγή Σχήµα 2.5 αριστερά εδώ] Σχήµα 2.5: Οι άξονες που διαµορφώθηκαν στο Παρίσι µεταξύ 1850 και 1870 από τις παρεµβάσεις του Haussmann Πηγή: (πρόσβαση 11/02/2014) [Εισαγωγή Εικόνα 2.4.α (αριστερά εδώ) και Εικόνα 2.4.β (δεξιά εδώ)] Εικόνα 2.4.α: Η avenue de l' Opéra στο Παρίσι πριν και µετά τις παρεµβάσεις του Haussmann και Εικόνα 2.4.β: Όπως την είδε o ζωγράφος Pissaro Πηγή Εικ. 2.4.α: Πηγή: Εικ. 2.4.β: Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 12

10 Σε αυτή τη διαδροµή του πολεοδοµικού σχεδιασµού εντάσσονται µια σειρά από πρωτοβουλίες και τάσεις του τέλους του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα. Στην Αγγλία αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε από τον Ebenezer Howard η ιδέα της Κηπούπολης ( Garden City ). Η ιδέα παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιβλίο του Howard που κυκλοφόρησε αρχικά το 1898 µε τον τίτλο To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform και επανεκδόθηκε το 1902 µε τον τίτλο Garden Cities of To-Morrow. Η κεντρική ιδέα του Howard είναι αφενός η αποφυγή των αρνητικών πλευρών της αστικής ζωής όπως ο συνωστισµός και της υπαίθρου όπως η αποµόνωση και αφετέρου η διατήρηση των θετικών πλευρών της πόλης όπως η αναψυχή και οι ευκαιρίες απασχόλησης και της υπαίθρου όπως η άνεση χώρου και το καθαρό περιβάλλον. Ο Howard παρουσίασε τις βασικές πλευρές αυτής της ιδέας µε ένα διάγραµµα που είναι γνωστό ως οι Τρεις Μαγνήτες το οποίο πρότεινες ως πλαίσιο επιλογής του τόπου εγκατάστασης των πολιτών. Η πολεοδοµική πρόταση του Howard σήµαινε την προετοιµασία αστικών περιοχών περιορισµένου µεγέθους και µε σαφή όρια που επέτρεπαν τη γειτνίαση φύσης και πόλης ( Σχήµατα 2.6 και 2.7). Το πρώτο παράδειγµα βρετανικής κηπούπολης είναι το Letchworth Garden City που ξεκίνησε το 1903 από τον ίδιο τον Howard (Εικ. 2.5) ως ένα πείραµα διαφορετικής αντίληψης για την αστική ζωή. [Εισαγωγή Σχήµα 2.6 αριστερά εδώ] Σχήµα 2.6: Οι Τρεις Μαγνήτες του Ebenezer Howard (1898) Πηγή: (Πρόσβαση 11/02/2014) Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 13

11 [Εισαγωγή Σχήµα 2.7 δεξιά εδώ] Σχήµα 2.7: Το σχέδιο της κηπούπολης του Ebenezer Howard Πηγή: [Εισαγωγή Εικόνα 2.5 εδώ] Εικόνα 2.5: Letchworth Garden City, UK Πηγή: (πρόσβαση 10/02/2014) Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 14

12 Στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε το κίνηµα που έγινε γνωστό ως City Beautiful. Η πρώτη και πιο γνωστή ίσως εφαρµογή αυτής της πολεοδοµικής άποψης είναι το µνηµειακό σχέδιο του 1901 για την κεντρική περιοχή της Ουάσιγκτον µε το Καπιτώλιο και το µνηµείο του Λίνκολν στο δυο άκρα του κεντρικού άξονα (Εικόνα 2.6). [Εισαγωγή Εικόνα 2.6 εδώ] Εικόνα 2.6: Ο µνηµειακός άξονας του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον. Παράδειγµα του κινήµατος City Beautiful Πηγή: _2007_aerial_view.jpg Την ίδια περίοδο, στις αρχές του 20 ου αιώνα, ο Artouro Soria y Mata µε την ιδέα της γραµµικής πόλης για το σχεδιασµό της Μαδρίτης και ο Tony Garnier µε το πρότυπο για τη Βιοµηχανική Πόλη, εισάγουν τις βασικές αρχές του διαχωρισµού των χρήσεων για µια λειτουργική πόλη. Λίγο αργότερα, ο Le Corbusier εγκαινιάζει τη διαδροµή του µοντερνισµού εισάγοντας την ιδέα της ville contemporaine (1922) για να τη µετεξελίξει το 1935 στην ville radieuse (Εικόνα 2.7) ως πρότυπο µιας πόλης 3 εκατοµµυρίων κατοίκων η οποία θα απέφευγε το χάος και την αταξία των συµβατικών πόλεων. Βασισµένη σε έναν κεντρικό πυρήνα ουρανοξυστών και σε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα µαζικής µεταφοράς θα εξασφάλιζε ελεύθερους χώρους και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Ο σκοπός αυτής της ιδέας ήταν η αντικατάσταση της βρώµικης εικόνας της πόλης µε καθαρές φόρµες γυαλιού, τσιµέντου και ατσαλιού που θα έκαναν την πόλη να λειτουργεί αποδοτικά σαν µια µηχανή διαβίωσης µε βάση αρχές εµπνευσµένες από τις διαδικασίες της βιοµηχανικής παραγωγής. Στις ΗΠΑ, ο Frank Lloyd Wright ανέπτυξε την ιδέα του broadacre city (Εικόνα 2.8) σε κείµενα, σχέδια και προπλάσµατα από το1932 έως το Η πρόταση αυτή στηριζόταν στη διάθεση δηµόσιας γης έκτασης 4 στρεµµάτων σε κάθε οικογένεια, προκειµένου να δηµιουργηθούν κοινότητες κατοίκων συνολικής έκτασης 10 τετραγωνικών Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 15

13 χιλιοµέτρων µε βασικό µέσο επικοινωνίας το αυτοκίνητο. Αυτός ο σχεδιασµός αποτελούσε µια προσπάθεια προσαρµογής της ιδέας της κηπούπολης στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες της αυτοκίνησης και τις αντιλήψεις περί κατάργησης των διαφορετικών τρόπων ζωής πόλης και υπαίθρου µε την προώθηση ενός ενδιάµεσου προτύπου που συνδύαζε τα χαρακτηριστικά τους. Εισαγωγή Εικόνα 2.7 εδώ] Εικόνα 2.7: Le Corbusier: από την ville contemporaine (1922) στην ville radieuse (1935) Πηγή: Εισαγωγή Εικόνα 2.8 εδώ] Εικόνα 2.8: Frank Lloyd Wright: broadacre-living city ( ) Πηγή: Οι αντιλήψεις του µοντερνισµού για τη λειτουργική πόλη ενσωµατώθηκαν στις προτάσεις µιας οµάδας αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων, ιδρυτών το µοντέρνου Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 16

14 κινήµατος CIAM (Congrès International d Architecture Moderne). Η οµάδα αυτή συνόψισε το 1933, σε ένα θαλάσσιο ταξίδι από τη Μασσαλία στην Αθήνα, τις απόψεις της για τους τρόπους επίλυσης των αστικών προβληµάτων σε ένα κείµενοδιακήρυξη που έγινε γνωστό ως η Χάρτα της Αθήνας. Η κεντρική ιδέα περιελάµβανε το διαχωρισµό λειτουργικών ζωνών, πράσινες ζώνες, αραιή δόµηση και ψηλά κτίρια. Οι ιδέες του CIAM επηρέασαν για πολλά χρόνια και σίγουρα έως τη δεκαετία του 1960 την αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία καθώς ανταποκρίνονταν σε νέες ανάγκες και δυνατότητες καθώς και στις µεγάλες δηµόσιες παρεµβάσεις που ακολούθησαν το Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Η πόλη χωριζόταν σε περιοχές εργασίας, κατοικίας και αναψυχής σε αντιστοιχία µε τους κύκλους της καθηµερινής ζωής. Με το λειτουργικό αυτό διαχωρισµό η Χάρτα της Αθήνας επεδίωκε να απαλλάξει τις πόλεις από τα δεινά της βιοµηχανικής εποχής µε την ανάµειξη της κατοικίας µε τις βιοµηχανίες, το συνωστισµό και τις ανθυγιεινές συνθήκες που χαρακτήριζαν όλες τις βιοµηχανικές πόλεις στον 19 ο αιώνα. Το φως, ο καθαρός αέρας, η άνεση χώρου και η λειτουργική ζωνοποίηση θα επέτρεπαν την αξιοπρεπή διαβίωση. Η βάση αυτής της πρότασης, όπως πριν από αυτή οι προτάσεις της city beautiful και της garden city ήταν ταυτόχρονα αισθητική, πολιτική και ηθική. Κατά κάποιο τρόπο επέβαλε µέσω της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας µια λειτουργική τάξη απέναντι στο χάος των επιδιώξεων της αγοράς, της κερδοσκοπίας και της παράδοσης. Τρια χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής των αρχών του µοντέρνου κινήµατος στην πολεοδοµία είναι τα σχέδια για τις πόλεις Chandigarh, Brasilia και Islamabad, που ολοκληρώθηκαν µέσα στη δεκαετία του 1950 (Καυκαλάς 2010). Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής των αντιλήψεων του µοντερνισµού για το σχεδιασµό µιας λειτουργικής πόλης είναι η Chandigarh στη βόρεια Ινδία που δηµιουργήθηκε το 1950 µε βάση σχέδια του Le Corbusier (Σχήµα 2.8). Η Chandigarh βασίστηκε αρχικά σε σχέδια των Albert Mayer και Matthew Nowicki πριν ανατεθεί το 1950 στον Le Corbusier ο οποίος είχε έτσι την ευκαιρία να τα προσαρµόσει στις αρχές του µοντερνισµού. Η πόλη σχεδιάστηκε µε καθαρή δοµή έτσι ώστε να διαθέτει καλές υποδοµές και να έχει πολλούς ανοιχτούς χώρους, άφθονο πράσινο και χαµηλή πυκνότητα. Διαιρείται σε 46 ορθογωνικούς τοµείς µεγέθους περίπου 250 εκταρίων που συγκροτούν κυρίως ενότητες γειτονιών των κατοίκων. Κάθε τοµέας ή ενότητα γειτονιάς προβλέπεται να είναι αυτάρκης σε κοινωνικό και τεχνικό εξοπλισµό και διαχωρίζεται από τους άλλους τοµείς µε ένα σύστηµα βασικών αρτηριών. Στην ίδια παράδοση εντάσσονται η Brasilia και το Islamabad. Κατά τον Lucio Costa, σχεδιαστή της Brasilia, η πόλη χαρακτηρίζεται από απλότητα και σαφήνεια χωρίς να αποκλείει την ποικιλία των συνιστωσών. Κάθε συνιστώσα σχεδιάζεται µε βάση της λειτουργία που επιτελεί έχοντας ως τελικό στόχο την εναρµόνιση φαινοµενικά αντιθετικών αναγκών µέσα από το διαχωρισµό τους, τις τεράστιες εκτάσεις πρασίνου και το σύστηµα των αξόνων κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης εφάρµοσε τις ιδέες του µοντέρνου κινήµατος και της broadacre city του Frank Lloyd Wright στην περίπτωση της Islamabad η οποία σχεδιάστηκε µε αυστηρούς κανόνες: πχ. ακολούθησε έναν κάνναβο τετραγωνικών τοµέων πλευράς 2 χλµ που διαχωρίζονταν από άξονες κυκλοφορίας. Στους τοµείς αποδόθηκαν διαφορετικές χρήσεις γης (κατοικία, εκπαίδευση, διοίκηση, εµπόριο, κλπ.) ενώ κάθε τέσσερις τέτοιες ενότητες ή τοµείς κατοικίας είχαν έναν κεντρικό εµπορικό πυρήνα εξυπηρέτησης. Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 17

15 [Εισαγωγή Σχήµα 2.8 εδώ] Σχήµα 2.8: Το πολεοδοµικό σχέδιο του Le Corbusier για την Chandigarh (1950) Πηγή: Από τα µέσα του 19 ου αιώνα, την περίοδο των παρεµβάσεων του Haussmann στο Παρίσι, οι πόλεις αναπτύχθηκαν δυναµικά µέσα από τις διαδικασίες της γρήγορης εκβιοµηχάνισης και αστικοποίησης που πολλαπλασίαζαν τις ανάγκες και προκαλούσαν έντονες πιέσεις για επεκτάσεις και νέες υποδοµές. Οι ιδέες και τα κινήµατα της πολεοδοµίας, που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στις αρχές του 20 ου αιώνα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή και διακίνηση ιδεών και των αντίστοιχων πολεοδοµικών πρακτικών που επηρέασαν τις συνθήκες ζωής στις πόλεις. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδροµής ήταν ότι έως τα µέσα του 20 ου αιώνα η πολεοδοµία της βιοµηχανικής εποχής είχε πλέον ωριµάσει και αποκτήσει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εγκαθιδρύσει ισχυρά συστήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού Αντιλήψεις και πρακτικές σχεδιασµού των πόλεων µετά το 1960 Η πορεία του χωρικού σχεδιασµού στην Ευρώπη, κατά την περίοδο που ακολούθησε τον 2 ο Παγκόσµιο Πόλεµο έως σήµερα, µπορεί να συνοψιστεί στη µετάβαση από τον τυπικό ορθολογισµό του καθολικού σχεδιασµού µε ευθύνη και πρωτοβουλία των δηµόσιων αρχών, που επικράτησε από το 1945 έως το τέλος της δεκαετίας του 1960, σε µια περίοδο απορρύθµισης και αναδίπλωσης του κράτους στις δεκαετίες του 1970 και 1980 που έδωσε έµφαση στις επιλεκτικές παρεµβάσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τέλος, στον στρατηγικό σχεδιασµό της δεκαετίας του 1990 και του 21 ου αιώνα που υιοθετούν τις αρχές της συµµετοχικής διακυβέρνησης και της Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 18

16 βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την κυρίαρχη άποψη, όπως αυτή είχε παγιωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το τυπικά ορθό και πλήρες Γενικό Σχέδιο πρέπει να είναι µακράς πνοής, συνολικό και περιεκτικό, γενικού χαρακτήρα και µε έµφαση στις πολιτικές µάλλον παρά στις µεµονωµένες δράσεις. Πελάτης ή εντολοδόχος ενός τέτοιου σχεδίου µπορούσε να είναι µόνο η εκλεγµένη Δηµοτική Αρχή κάθε πόλης. Οι πολίτες αλλά και οµάδες συµφερόντων όπως οι εργολάβοι ή οι τοπικές ενώσεις αποτελούσαν τους αποδέκτες του σχεδίου (Kent, 1964). Η κυρίαρχη αυτή άποψη για το Γενικό Σχέδιο τονίζει τον τυπικό ορθολογισµό της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασµού περιλαµβάνοντας µια σειρά διαδοχικών σταδίων: συγκέντρωση και ανάλυση δεδοµένων, διάγνωση και προβολή τάσεων, διατύπωση και αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων, εκτίµηση κόστους και οφέλους και επιλογή σεναρίου για τη διατύπωση του σχεδίου χρήσεων γης. Κεντρικό στοιχείο αυτού του χωρικού σχεδιασµού είναι ο τεχνοκρατικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας καθώς τα σχέδια ήταν το αποτέλεσµα της εργασίας και της ικανότητας ειδικών τα οποία στη συνέχεια αναλάµβαναν να υλοποιήσουν οι τοπικές αρχές. Τα σχέδια αυτά είχαν το νόηµα είτε ενός οδηγού για τη λήψη αποφάσεων είτε ενός µοντέλου προς υλοποίηση. [Εισαγωγή Πλαίσιο 2.1 εδώ (ως συνέχεια του κειµένου)] "The general plan is the official statement of a municipal legislative body which sets forth its major policies concerning desirable future physical development; the published general-plan document must include a single, unified general physical design for the community, and it must attempt to clarify the relationships between physical-development policies and social and economic goals." T.J.Kent, Jr., The Urban General Plan (1964). Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 αυτή η εκ των άνω προσέγγιση αµφισβητήθηκε τόσο από κριτικές προσεγγίσεις που εντάσσονταν στο θεωρητικό υπόδειγµα της πολιτικής οικονοµίας όσοι και από το γενικότερο κίνηµα αµφισβήτησης της γραφειοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας. Ο τυπικός ορθολογισµός του Γενικού Σχεδίου θεωρήθηκε είτε µηχανισµός αναπαραγωγής του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής είτε άσχετος µε τις πραγµατικές ανάγκες της αστικής ζωής. Η πορεία των πολεοδοµικών αντιλήψεων και πρακτικών ακολούθησε τους µετασχηµατισµούς του γενικότερου κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού πλαισίου που περιλαµβάνει τις αλλαγές στα πρότυπα ανάπτυξης και στον ρόλο και τις λειτουργίες του κράτους. Η δεκαετία του 1970 αποτελεί ένα κεντρικό σηµείο καµπής στη σταδιακή διαµόρφωση των γενικών συνθηκών της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγµατικότητας (Healey, Khakee, Motte, & Needham, 1997), (Le Gales, 2002). Χαρακτηριστικά σηµειώνονται: (α) η αναδιάρθρωση της παραγωγής και η αποµάκρυνση από τη µαζική παραγωγή µε παράλληλη έµφαση στην ευελιξία και τις τριτογενείς δραστηριότητες, (β) η δηµοσιονοµική κρίση του κράτους και η παράλληλη άνοδος των νεο-φιλελεύθερων αντιλήψεων που ανέτρεψαν την προηγούµενη ισορροπία στη σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και (γ) η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κάθε είδους παρεµβάσεων. Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 19

17 Το αποτέλεσµα αυτών των τάσεων είναι ότι, ενώ έως τα µέσα της δεκαετίας του 1970 ο ρυθµιστικός ρόλος του κράτους και γενικότερα του δηµόσιου τοµέα είναι καθοριστικός για όλα τα ζητήµατα κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής, η δεκαετία του 1980 σηµατοδοτεί τον περιορισµό αυτού του ρόλου µέσω της απορρύθµισης και τη σταδιακής διεύρυνσης του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα. Οι συνέπειες για τις πολεοδοµικές παρεµβάσεις και πρακτικές έιναι άµεσες και έµµεσες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι παρεµβάσεις στα Docklands του Λονδίνου και στην περιοχή La Défense στο Παρίσι που σηµατοδοτούν την απορρύθµιση και την προώθηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα και την ανάδυση της επιχειρηµατικής πόλης. Στην Εικόνα 2.9 παρουσιάζεται το χαρακτηριστικό αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων στην επιχειρηµατική ζώνη Canary Wharf. Αντίστοιχη ανάπτυξη είχε η επιχειρηµατική περιοχή της La Défense στο Παρίσι η οποία αναπτύχθηκε ουσιαστικά κατά τη δεκαετία του 1980 ως ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά και επιχειρηµατικά κέντρα στην Ευρώπη (Εικόνα 2.10). [Εισαγωγή Εικόνα 2.9 εδώ] Εικόνα 2.9: Απεικόνιση της περιοχής Canary Wharf στα Docklands του Λονδίνου Cabot Square, Canary Wharf - June 2008 Πηγή: _June_2008.jpg Στο πλαίσιο αυτής της πορείας φαίνεται να διαχέεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κοινό επιχειρησιακό πρότυπο για το σχεδιασµό των µητροπολιτικών περιοχών, που συµπυκνώνεται στη µεθοδολογία του στρατηγικού σχεδιασµού. Βέβαια το ερώτηµα της κατάλληλης µεθοδολογίας θα πρέπει να συσχετιστεί και µε το σύνολο των αρχών και των επιδιώξεων του στρατηγικού σχεδιασµού. Σύµφωνα µε την Γιαννακούρου (2004) ο στρατηγικός σχεδιασµός των πόλεων ενσωµατώνει όλο και περισσότερο τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού της επιχείρησης: επιλεκτικότητα αντί για καθολικότητα στόχων, στήριξη των αποφάσεων στη γνώση, συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής, ενσωµάτωση της δράσης στη διαδικασία του σχεδιασµού και ανατροφοδότηση στόχων µέσω της δοκιµής και του ελέγχου. Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 20

18 [Εισαγωγή Εικόνα 2.10 εδώ] Εικόνα 2.10: Η περιοχή της La Défense στο Παρίσι Πηγή: Η αντιστοιχία µεταξύ πόλης και επιχείρησης δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Άλλωστε ο στρατηγικός σχεδιασµός της πόλης δεν ταυτίζει κυριολεκτικά την πόλη µε την επιχείρηση αλλά απλά δανείζεται πρακτικές που διέπουν τη διοίκηση και διαχείριση µεγάλων ιδιωτικών έργων και προγραµµάτων για να µπορέσει να χαράξει µια αποτελεσµατική στρατηγική και ένα πρόγραµµα για την αναδιοργάνωση της πόλης. Η εφαρµογή µεθόδων στρατηγικής µητροπολιτικής διαχείρισης συνδυάσθηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες µε θεσµικές µεταβολές στα εθνικά συστήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού. Έτσι, στη Γαλλία, ο νόµος του 2000 για την Αστική Αλληλεγγύη και την Αναζωογόνηση (Loi Solidarité et Renouvellement Urbains) διεύρυνε το περιεχόµενο του παραδοσιακού πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε νέα αντικείµενα, όπως ο συντονισµός των αστικών πολιτικών, η κοινωνική συνοχή και η αστική ανανέωση. Αντίστοιχα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η επανίδρυση της µητροπολιτικής διοίκησης του Λονδίνου το 1999 (Greater London Authority Act 1999), συνδυάσθηκε µε τη δηµιουργία τεσσάρων εποπτευόµενων φορέων µε ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασµό και την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς των µεταφορών, της ασφάλειας, της οικονοµικής ανάπτυξης και της προστασίας από καταστροφές. Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί η συνολική στροφή του Ηνωµένου Βασιλείου προς το στρατηγικό χαρακτήρα του χωρικού σχεδιασµού µε την εισαγωγή ενός ριζικά νέου συστήµατος πολεοδοµικού σχεδιασµού το 2004 (Planning and Compulsory Purchase Act) στο όπου για παράδειγµα τα Δοµικά Σχέδια στο επίπεδο των κοµητειών αντικαθίστανται από τα Στρατηγικά Σχέδια. Στο εξώφυλλο της επίσηµης βρετανικής έκθεσης (Planning Policy Statement 1, Delivering Sustainable Development, Office of the Deputy Prime Minister, London: Crown 2005) για τις στρατηγικές χωρικού σχεδιασµού υπάρχει η εξής υπενθύµιση για το τι σηµαίνει σχεδιασµός (planning): Ο Σχεδιασµός διαµορφώνει τους τόπους Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 21

19 διαβίωσης και εργασίας και τη χώρα συνολικά. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών επιδιώξεων της κυβέρνησης προκειµένου να δηµιουργηθούν βιώσιµες κοινότητες. Η τοποθέτηση αυτή σε συνδυασµό µε τις αναλυτικές διατυπώσεις του επίσηµου κειµένου αντανακλά µάλλον ικανοποιητικά τον πυρήνα της τρέχουσας αντίληψης ή καλύτερα των απόψεων που κυριαρχούν στο πεδίο του χωρικού σχεδιασµού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στο δεύτερο µισό του 20 ου αιώνα. Πρόκειται για απόψεις οι οποίες περιλαµβάνουν από τη µια µεριά το παλιότερο κανονιστικό όνειρο των πολεοδόµων και από την άλλη τις πιο πραγµατιστικές εκδοχές που θέλουν το σχεδιασµό να διαµεσολαβεί ανάµεσα σε συγκρουόµενα τοπικά και κλαδικά συµφέροντα µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη. Κρίσιµο χαρακτηριστικό της νέας προσέγγισης είναι ότι διατηρεί αισθητή την παρουσία ενός ισχυρού κράτους που όµως δεν κατέχει πλέον το χάρισµα να εκφράζει το γενικό συµφέρον χωρίς την ενεργή ανάµειξη των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασµού. Ο χωρικός σχεδιασµός γίνεται έτσι µια συνεχής διαδικασία στην οποία η συµµετοχή των πολιτών είναι όχι µόνο επιθυµητή αλλά και απολύτως αναγκαία (ODPM 2003, Morphet 2011). [Εισαγωγή Πλαίσιο 2.2 εδώ] Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Σύνοψη της ιστορικής διαδροµής των τελευταίων 50 χρόνων Δεκαετία Μέσα Δεκαετίας 1970 ü Γενικά πολεοδοµικά σχέδια και ρυθµιστικός ρόλος του κράτους µε δηµόσιες επενδύσεις για συλλογικές εξυπηρετήσεις και υποδοµές Μέσα Δεκαετίας 1970 Μέσα Δεκαετίας 1990 ü Περιορισµός του ρόλου του κράτους, κυριαρχία της απορρύθµισης και αναβάθµιση του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα και της συνεργασίας µε το δηµόσιο τοµέα ü Κυριαρχία των µεµονωµένων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών πχ. αστικές αναπλάσεις, σηµειακές υποδοµές Μέσα Δεκαετίας 1990 Δεκαετία 2000 ü Έµφαση στη διαµόρφωση στρατηγικών πλαισίων µε διαδικασίες διαβούλευσης ü Ολοκληρωµένος και εµπειρικά τεκµηριωµένος σχεδιασµός για βιώσιµες και ανθεκτικές πόλεις Παράλληλα µε αυτές τις εξελίξεις αναπτύχθηκε και η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης ως βασική συνιστώσα των δηµόσιων πολιτικών και ειδικότερα του χωρικού σχεδιασµού σε όλες τις κλίµακές και διοικητικά επίπεδα. Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης όπως διαµορφώθηκε σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζεται σε τρεις ισότιµους πυλώνες: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονοµική Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση 22

20 ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα όταν πρόκειται για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη οι τρεις αυτές συνιστώσες µπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω ως εξής: ως προς την περιβαλλοντική συνιστώσα αναγνωρίζεται ότι οι πόλεις ευθύνονται για πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ υφίστανται και οι ίδιες τις συνέπειες από την αστική ρύπανση (αέρας, νερό, θόρυβος, απορρίµµατα) και το κτισµένο περιβάλλον (δρόµοι, κτίρια, ανοιχτοί χώροι, περιοχές αναψυχής). Ως προς την οικονοµική συνιστώσα οι πόλεις θεωρούνται κινητήριοι µηχανισµοί της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής οικονοµικής προόδου, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται απέναντι στις προκλήσεις του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Τέλος, ως προς την κοινωνική συνιστώσα διαπιστώνεται ότι οι πόλεις υφίστανται το κοινωνικό κόστος των αλλαγών (π.χ. πρόβληµα στέγασης, µακροχρόνια ανεργία, εγκληµατικότητα, αποκλεισµός, κλπ.). Η κατανόηση της αναγκαιότητας του στρατηγικού σχεδιασµού σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης θέτουν το ζήτηµα του πολεοδοµικού σχεδιασµού συµπληρωµατικά µε τη διαµόρφωση των κατάλληλων πολιτικών. Οι παλιότερες µορφές προγραµµατισµού και σχεδιασµού στηρίχτηκαν στην εκ των άνω κρατική ή επιστηµονική άποψη και στην τεχνοκρατική και γραφειοκρατική αποτελεσµατικότητα. Οι πλευρές αυτές αποδείχθηκαν ακατάλληλες και επιφανειακές απέναντι στις ανάγκες και προσδοκίες ενός πολύπλοκου, τεχνολογικά προωθηµένου και πολιτικά ευαισθητοποιηµένου κόσµου που συνδυάζει την παγκόσµια και τοπική δυναµική µε συνεχώς µεταβαλλόµενες µορφές. Οι αντιλήψεις για τον χωρικό σχεδιασµό στις αρχές του 21 ου αιώνα έχουν πλέον διαφοροποιηθεί σηµαντικά από όλη την προηγούµενη παράδοση ενός εκ των άνω χωρικού σχεδιασµού των ειδικών. Αντίθετα, οι νέες προσεγγίσεις αναβαθµίζουν τη σηµασία των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων και τονίζουν ζητήµατα όπως είναι η συναίνεση για το όραµα και τους στόχους, η συµµετοχή στη διαδικασία αποφάσεων, η εναρµόνιση των πολιτικών αλλά και η επικοινωνιακή συνιστώσα του χωρικού σχεδιασµού. Ο νέος πολεοδοµικός προγραµµατισµός και σχεδιασµός επιδιώκει να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των πολιτών και των πόλεων σε ένα πλαίσιο συνεχούς τεχνολογικής και οικονοµικής αλλαγής και παγκοσµιοποίησης. Στα κεφάλαια 8 και 12 θα εξεταστούν ειδικότερα τα στρατηγικά σχέδια τα οποία αποτελούν κεντρικό στοιχείο των πρόσφατων αντιλήψεων για έναν πολεοδοµικό σχεδιασµό που χαρακτηρίζεται από τη συναίνεση και τη συµµετοχή θεσµικών και φυσικών υποκειµένων στο πλαίσιο µιας σχέσης εταιρικού χαρακτήρα που συνθέτει τη δηµόσια και την ιδιωτική σφαίρα της αστικής ζωής Προγραµµατισµός της αστικής ανάπτυξης: προσεγγίσεις και προοπτικές Γενικά Η πορεία ων αντιλήψεων και των πρακτικών του χωρικού σχεδιασµού σε όλη τη µακρά ιστορική διάρκεια και ειδικότερα στο δεύτερο µισό του 20 ου αιώνα µπορεί να αναχθεί σε µια σειρά βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Με τον τρόπο αυτό 1 Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια σηµεία του άρθρου της Susan S.Fainstein, New Directions in Planning Theory Urban Affairs Review, Vol. 35, No. 4, (2000) σε ελεύθερη δική µας απόδοση συγκεκριµένων αποσπασµάτων. 23 Το Κεφάλαιο 2: Πόλη και σχεδιασµός: οι διαστάσεις µιας ιστορικής διαδροµής, αποτελεί δείγµα. Παράκληση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού Ηλικιακή πληθυσµιακή δοµή Χρήση διαγραµµάτων ηλικιακής δοµής 3 ηλικιακές κατηγορίες προαναπαραγωγική (0-14 ετών) αναπαραγωγική (15-44 ετών) µετα-αναπαραγωγική (45-85+ ετών) 1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα