ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη Κόρινθος Κόρινθος, 22 Ιουνίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η εξηκοστή έβδομη (67η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος στην Κόρινθο υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Κατσή. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Γενικής Συνέλευσης: Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 1. Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια 2. Καρύδης Βασίλης, Καθηγητής 3. Κλάδης Διονύσης, Καθηγητής, 4. Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής 5. Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής 6. Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια 7. Δημόπουλος Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής 8. Καρακατσάνη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 9. Κατσής Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος 10. Τζιμογιάννης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 11. Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 12. Γαζή Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 13. Νικολακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 14. Σπυριδάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής 15. Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Λέκτορας 16. Σουλιώτης Κυριάκος, Λέκτορας 17. Φερώνας Ανδρέας, Λέκτορας 18. Φεφές Μιχάλης, Λέκτορας

2 Απουσίαζαν, αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά οι Αναπληρωτές Καθηγητές Βενιέρης Δημήτρης, Καφετζής Τάκης και Κοντούλη - Γείτονα Μαρία, οι οποίοι είχαν ειδοποιήσει τον Πρόεδρο για την απουσία τους. Απουσίαζαν, επίσης, οι Καθηγητές Βασίλης Κουλαϊδής και Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων τους και οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς δεν έχουν οριστεί ακόμα για το ακαδημαϊκό έτος Πρακτικά τήρησε η Ιωάννα Δούκα, σύμφωνα με την υπ αριθ. 2/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τους Ιδρύματος. Η συνεδρίαση άρχισε στις 15.30, αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας (18 παρόντα μέλη επί συνόλου 21). Η συνεδρίαση περιλαμβάνει τα εξής θέματα:.. Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης... Θέμα 2: Συγκρότηση επταμελών επιτροπών κρίσης για τις εκλογές των καθηγητών του Τμήματος Θέμα 2.2 Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την πλήρωση μια θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγείας» Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει ο Καθηγητής Ξ. Κοντιάδης. Η εισήγηση έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης για την πλήρωση μίας θέσης επίκουρου καθηγητή απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής κρίσης προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κριτήρια για τη συγκρότηση μιας επταμελούς επιτροπής κρίσης είναι αφενός μεν η συνάφεια των γνωστικών

3 αντικειμένων των μελών της προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, αφετέρου δε η προέλευση των εν λόγω μελών. Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 δίνει σαφή προτεραιότητα στα μέλη που έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Μόνο δε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μέλη, είναι δυνατό να προχωρήσει η συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής και με καθηγητές συναφών γνωστικών αντικειμένων. Προφανώς, η ίδια λογική πρέπει να ακολουθηθεί και κατά τα επόμενα βήματα συγκρότησης της επταμελούς επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τώρα την προέλευση των μελών μίας επταμελούς επιτροπής κρίσης, ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι ότι τρία τουλάχιστον μέλη πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών και ότι ένα τουλάχιστον από αυτά πρέπει να προέρχεται από ΑΕΙ (ή ερευνητικό κέντρο) της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να ανήκουν είτε στο μητρώο εσωτερικών μελών είτε στο μητρώο εξωτερικών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να μην υπάρχει κανένα μέλος από το μητρώο εσωτερικών μελών όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων. Τούτο διευκρινίζεται και στη σχετική κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134Β /3.2.12), όπου ορίζεται ότι «εάν δεν υπάρχει στο μητρώο εσωτερικών μελών επαρκής αριθμός καθηγητών που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α τότε οι ελλείπουσες θέσεις μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών». Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγείας», στη σχετική απόφαση της ΣΕΣ για την ανάλυση αιτιολόγηση της συγκρότησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών/κριτών προσδιορίζονται οι συνάφειες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων με το αντικείμενο «Πολιτική Υγείας». Υπό την προσέγγιση αυτή και δεδομένου ότι η «πολιτική υγείας» δεν αποτελεί και δεν περιλαμβάνεται στο γνωστικό αντικείμενο (ΦΕΚ) κανενός μέλους ΔΕΠ του εγκεκριμένου μητρώου των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών, η πρόταση για τη συγκρότηση της Επιτροπής λαμβάνει υπ όψιν το γνωστικό αντικείμενο και το έργο των μελών είτε στην πολιτική υγείας (υπό την πρώτη οπτική που αναφέρεται στην ως άνω απόφαση της ΣΕΣ, ήτοι ως ειδικό τμήμα της κοινωνικής πολιτικής), είτε σε επιμέρους πεδία τα οποία κατά σειρά εγγύτητας είναι τα εξής: τομεακές πολιτικές υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρόληψη κ.λπ.), θεσμοί και δίκαιο υγείας, κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση υγείας, κ.λπ. Με βάση την ως άνω προσέγγιση, η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγείας», προτείνεται όπως περιλαμβάνει τους κάτωθι: Ι. Τακτικά Μέλη Iα. Από το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών Τα κάτωθι εσωτερικά μέλη έχουν συνάφεια με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τόσο λόγω του ότι το γνωστικό τους αντικείμενο αφορά στην κοινωνική πολιτική ή την κοινωνική προστασία μέρος της οποίας αποτελεί η πολιτική υγείας (βλ. προσέγγιση του αντικειμένου στη σχετική απόφαση της ΣΕΣ για την ανάλυση αιτιολόγηση της συγκρότησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών/κριτών), όσο και λόγω του

4 διδακτικού, συγγραφικού και ερευνητικού τους έργου στην πολιτική υγείας ή σε αντικείμενα τα οποία έχουν άμεση συνάφεια με αυτήν. 1. Ξενοφών Κοντιάδης (ΦΕΚ: Οργάνωση Κράτους και Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας) 2. Δημήτρης Βενιέρης (ΦΕΚ: Κοινωνική Πολιτική) 3. Μαρία Γείτονα Κοντούλη (ΦΕΚ: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών) Iβ. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 4. Γιάννης Υφαντόπουλος (ΦΕΚ: Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση) Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου καθώς και λόγω του πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό κ.ά.) σε θεματικές που καλύπτουν και τις δύο προσεγγίσεις του αντικειμένου, ήτοι την πολιτική υγείας ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής καθώς και επιμέρους επιστημονικές περιοχές όπως οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, η πολιτική φαρμάκου, κ.λπ. Αναφέρονται ενδεικτικά τα έργα: Ο Προγραμματισμός του Τομέα Υγείας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις, ΕΚΚΕ, Trends in Health Legislation in Greece. In: Health Legislation in Europe Country Profiles. World Health Organization. Regional Office for Europe, Οικονομική Ύφεση και Υγειονομική Υπανάπτυξη. Στο Βιβλίο Μαλούτας και Οικονόμου Προβλήματα ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, Εξάντας, Health Insurance and Health care Reforms in Greece. In: European Institute of Social Security. EISS. Health care under social security and Non Contributory Pensions. ACCO editions Leuven, Ammersfoort, Οι Υπηρεσίες Υγείας. Οργάνωση, Διοίκηση, Προγραμματισμός. Επιμέλεια, Προβόπουλος Γ, Υφαντόπουλος Γ, Νικολακοπούλου-Στεφάνου Μ., Εκδόσεις European Institute of Social Security. Ελληνικό τμήμα, Health Reforms in Hungary and Czech Republic, (Co-editor with Prof Tamas Angelus), Based on a report submitted to European Commission DG V, Μελέτη για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας. Ανάλυση και Δομή του Συστήματος. Υφαντόπουλος Γ Σισσούρας και συν. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Shaping health reforms and policies in the Southern European countries and the Balkan region. A comparative view, in: Archives of Hellenic Medicine, Athens Vol. 14, No 1, Ενιαίος Φορέας Υγείας. Η διαδικασία υπέρβασης των ανισοτήτων. Στο βιβλίο Ενιαίος Φορέας Υγείας. Αναγκαιότητα και Αυταπάτη. Κυριόπουλος Ι. και Σισσούρας Α. (επιμ.) Θεμέλιο, Disability and Social Exclusion in the European Union. Time to Change tools to change. Under the Auspices of the European Disability Forum. The European Commission Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Υφαντόπουλος Γ, Τακουμάκης Ι και Πολυγένη Δ. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Τόμος 22 Τεύχος 1, Η αναμόρφωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Στο: Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Εμπειρία. Χατζηανδρέου Ε, Σουλιώτης Κ, Health World, 2005.

5 Pharmaceutical pricing and reimbursement reforms in Greece, European Journal of Health Economics. 9, Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του Κράτους Πρόνοιας, (Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ., Νικολόπουλος Κ.), Δαρδανός - Gutenberg Αθήνα, Γιάννης Τούντας (ΦΕΚ: Προληπτική Ιατρική). Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου καθώς και λόγω του πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου του σε θεματικές που καλύπτουν και τις δύο προσεγγίσεις του αντικειμένου, ήτοι την πολιτική υγείας και την ανάλυση των συστημάτων υγείας στο σύνολό τους αλλά και επιμέρους επιστημονικές περιοχές όπως το φάρμακο, οι πολιτικές πρόληψης, η ανάλυση στάσεων και συμπεριφορών ως προς την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας κ.λπ. Αναφέρονται ενδεικτικά τα έργα: Γ. Τούντας: Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής, στο Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική, Α. Βατόπουλου, Γ. Τούντα (συντονιστές). Εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα Γ. Τούντας, Σ. Φρισήρας (1996): Κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία. Ιατρική, 69(3), Γ. Τούντας (1997): Συμπεριφορά και υγεία. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 14 (5), E. Petridou, E. Mossialos, G. Papoutsakis, Y. Skalikidis, Y. Tountas, A. Velonaki, E. Velonakis: «Public Health Policies and Priorities in Greece». Ιn: Public Health Policies in the European Union, W. Holland, E. Mossialos (eds), Ashgate, Adlershot, England, Γ. Τούντας (2001) (άρθρο σύνταξης): Τα συστήματα υγείας στον 21ο Αιώνα. Ιατρική, 79(3), Γ. Τούντας (2001) (άρθρο σύνταξης): Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 18(1), Γ. Τούντας: Η Υγεία στην Ελλάδα, Αθήνα Γ. Τούντας: Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα Γ. Τούντας: Κοινωνία και Υγεία. Οδυσσέας, Αθήνα, Γ. Τούντας Πολιτική Υγείας. Οδυσσέας, Αθήνα Y. Tountas, P. Karnaki, D. Triantafyllou: «Reducing Inequalities in Health». In: A European Perspective J. Mackenbach, M. Bakker (eds), Routledge, London, Γ. Τούντας (2003): Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων υγείας δέκα αναπτυγμένων χωρών. Αρχεία Ελλ. Ιατρικής, 20(1), Γ. Τούντας (2005): Ανάγκες υγείας και η χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ιατρική, 88(4), Γ. Τούντας (2006): Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας. Αρχεία Ελλ. Ιατρικής, 23(1), Γ. Τούντας: Υπηρεσίες Υγείας. Οδυσσέας, Αθήνα, Γ. Τούντας και συν.: Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού: Παπαζήσης, Αθήνα, Γ. Τούντας και συν.: Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Παπαζήσης, Αθήνα, 2008.

6 6. Αναστάσιος Φιλαλήθης (ΦΕΚ: Κοινωνική Ιατρική / Προγραμματισμός Υγείας). Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της απόλυτης συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου -και συγκεκριμένα του τμήματος που αφορά στον «Προγραμματισμό Υγείας»- με το υπό κρίση αντικείμενο, καθώς και λόγω του πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό) στην πολιτική υγείας. Αναφέρονται ενδεικτικά τα έργα: Philalithis AE. The Imperative for a National Health System in Greece in a social and historical context. In: Tzannatos Z (Ed.), Socialism in Greece. Gower Publishing Co. Ltd., Aldershot, England, Philalithis AE. Can social medicine within a National Health System supersede traditional public health? The case of Greece. In: Duplessis P. (Ed.), Public Health and Industrialized Countries. Les Publications du Québec, Québec Φιλαλήθης ΑΕ. Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στη υγεία. Στο: Κυριόπουλος Ι (Επιμ.) Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: Στο σταυροδρόμι των επιλογών. Θεμέλιο, Αθήνα, Σελ Φιλαλήθης ΑΕ. Οι σύγχρονες εξελίξεις στα συστήματα υγείας και η γενική/ οικογενειακή ιατρική. Στο: Κυριόπουλος Ι, Φιλαλήθης Α. (Επιμ.) Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Θεμέλιο, Αθήνα, Σελ Κυριόπουλος Ι, Φιλαλήθης Α. (Επιμ.). Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα. Θεμέλιο, Αθήνα, Φιλαλήθης Α. Η υγεία, οι υπηρεσίες υγείας και η πολιτική για την υγεία στην Ελλάδα σήμερα: Μία έκθεση προς συζήτηση. Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης, Ηράκλειο, Νοέμβριος (Προκαταρκτική έκθεση για την υγεία, στα πλαίσια των μελετών της «Επιτροπής Σπράου» για την Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση). Λυμπεράκη A, Τήνιος Π, Φιλαλήθης ΑΕ. (Επιμ.). Ζωή 50+: Υγεία, Γήρανση και σύνταξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Iγ. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 7. Ηλίας Μόσιαλος Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της απόλυτης συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου αλλά και του αναγνωρισμένου παγκοσμίως έργου του στην Πολιτική Υγείας. II. Αναπληρωματικά Μέλη Τα προτεινόμενα αναπληρωματικά μέλη προέρχονται όλα από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών. Η επιλογή τους βασίζεται στο συνδυασμό γνωστικού αντικειμένου και έργου, σύμφωνα με τον προσδιορισμό του υπό κρίση αντικειμένου (βλ. σχετική απόφαση ΣΕΣ): IIα. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 1. Χρήστος Λιονής (ΦΕΚ: Γενική Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) -και συγκεκριμένα του τμήματος που αφορά στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»- με

7 το υπό κρίση αντικείμενο, καθώς και λόγω του πλούσιου έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό) στην πολιτική υγείας. 2. Αλέξιος Μπένος (ΦΕΚ: Υγιεινή - Κοινωνική Ιατρική - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) -και συγκεκριμένα του τμήματος που αφορά στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»- με το υπό κρίση αντικείμενο, καθώς και λόγω του πλούσιου έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό) στην πολιτική υγείας. 3. Κωνσταντίνος Κρεμαλής (ΦΕΚ: Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) καθώς και λόγω του έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό κ.ά.) σε θεματικές που καλύπτουν και τις δύο προσεγγίσεις του αντικειμένου, ήτοι την πολιτική υγείας ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής καθώς και επιμέρους επιστημονικές περιοχές όπως πχ η θεσμική συγκρότηση του τομέα της υγείας, το δίκαιο της υγείας κ.λπ. 4. Σάββας Ρομπόλης (ΦΕΚ: Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική) καθώς και λόγω του έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό κ.ά.) σε θεματικές που καλύπτουν και τις δύο προσεγγίσεις του αντικειμένου, ήτοι την πολιτική υγείας ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής καθώς και επιμέρους επιστημονικές περιοχές όπως πχ η κοινωνική ασφάλιση υγείας. 5. Νικόλαος Πολύζος (ΦΕΚ: Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας) καθώς και λόγω του έργου του σε θεματικές που συνδέονται με την πολιτική υγείας όπως η μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας, η οργάνωσή τους, κ.λπ. 6. Μιχάλης Χλέτσος (ΦΕΚ: Οικονομική Ανάλυση) Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της συνάφειας του του έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό κ.ά.) σε θεματικές που καλύπτουν και τις δύο προσεγγίσεις του αντικειμένου, ήτοι την πολιτική υγείας ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής καθώς και επιμέρους επιστημονικές περιοχές όπως πχ η κοινωνική ασφάλιση υγείας. IIβ. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 7. Τρύφων Μπεαζόγλου Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω της συνάφειας του έργου του με το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγείας». Αναφέρονται ενδεικτικά τα έργα: Κyriopoulos J., Beazoglou T., Heffley D. (Editors), 2001, Health Economics in the New Era, Exandas, Health Policies, Athens, Κυριόπουλος Γ, Μπεαζόγλου Τ., Η Επίδραση του Ασφαλιστικού Μονοψωνίου στην Αγορά Υπηρεσιών Υγείας, στο: Κυριόπουλος Γ. και συν., Η Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα. Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2001, και Γεωργούση E., Κυριόπουλος Γ., Μπεαζόγλου Τ., Δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας στην υγεία, Εκδόσεις Θεμέλιο, Κατόπιν των ανωτέρω, η επταμελής επιτροπή κρίσης για την εκλογή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγείας» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συγκροτείται ως εξής:

8 Τακτικά μέλη: Α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών/κριτών 1. Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση Κράτους και Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας 2. Βενιέρης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Πολιτική 3. Κοντούλη Γείτονα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών» Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Ελληνικά Πανεπιστήμια 4. Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση» 5. Τούντας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Ιατρική» 6. Φιλαλήθης Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιατρική/ Προγραμματισμός Υγείας» Γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού 7. Mossialos Elias, Professor in Health Policy at the Department of Social Policy, London School of Economics and Social Science, UK Αναπληρωματικά μέλη: Β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Ελληνικά Πανεπιστήμια 1. Λιονής Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 2. Μπένος Αλέξιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Κοινωνική Ιατρική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 3. Κρεμαλής Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

9 4. Ρομπόλης Σάββας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική» 5. Πολύζος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας» 6. Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση» Γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών προερχόμενα από Πανεπιστήμια του εξωτερικού 7. Beazoglou Tryfon, Professor in Craniofacial Sciences at the School of Dental Medicine, University of Connecticut, USA Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά (και όχι κατ αντιστοιχία) τα τακτικά μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα.. Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση περί ώρα το απόγευμα. Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ιωάννα Δούκα Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θανάσης Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κόρινθος, 11 Απριλίου 2013 Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

No 27_Φεβρουάριος 2015. Κείμενο Πολιτικής

No 27_Φεβρουάριος 2015. Κείμενο Πολιτικής No 27_Φεβρουάριος 2015 Κείμενο Πολιτικής Η διπλή ανακολουθία: Οι πολιτικές κατά της φτώχειας και ο πολιτικός λόγος για τη φτώχεια & τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles:

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles: ISSN 2241-8652 0 4 K 9 7 7 2 2 4 1 8 6 5 0 0 7 TEΥΧΟΣ Volume 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 JUNE 2015 Κοινωνική Πολιτική Social Policy Άρθρα / Articles: Γεωργία Πετράκη Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2012 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 1 Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

, . (2006), ; : . & ( .) . 279-299

, . (2006),           ; : . & ( .) . 279-299 Στρατηγάκη, Μ. (2006), Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές; στο: Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιµ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα. Οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (2003-2008) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 19, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ Της: Παρθένας Ευμορφίδου 1. Εισαγωγή Όταν σ εσένα ερχόμαστε Παραμερίζεις τα κουρέλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα