ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (71ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (71ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη Κόρινθος Κόρινθος, 01 Νοεμβρίου 2012 Τηλέφωνο: Fax: Web page: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (71ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η εβδομηκοστή πρώτη (71η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος στην Κόρινθο υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Κατσή. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Γενικής Συνέλευσης: Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 1. Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια 2. Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής 3. Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής 4. Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια 5. Βενιέρης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 6. Δημόπουλος Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής 7. Καρακατσάνη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 8. Καφετζής Τάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 9. Κατσής Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος 10. Κοντούλη - Γείτονα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 11. Τζιμογιάννης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος 12. Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 13. Γαζή Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 14. Νικολακάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) 15. Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια 16. Σπυριδάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής 1

2 17. Σουλιώτης Κυριάκος, Λέκτορας 18. Φερώνας Ανδρέας, Λέκτορας 19. Φεφές Μιχάλης, Λέκτορας Απουσίαζε, αν και είχε ειδοποιηθεί κανονικά ο Καθηγητής κ. Βασίλης Καρύδης, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τον Πρόεδρο για την απουσία του. Απουσίαζαν, επίσης, ο Καθηγητής Βασίλης Κουλαϊδής, ο οποίος βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και ο Καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων του και οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς δεν έχουν οριστεί ακόμα για το ακαδημαϊκό έτος Πρακτικά τήρησε η Ιωάννα Δούκα, σύμφωνα με την υπ αριθ. 2/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τους Ιδρύματος. Η συνεδρίαση άρχισε στις 13.30, αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας (19 παρόντα μέλη επί συνόλου 20). Η συνεδρίαση περιλαμβάνει τα εξής θέματα:.. Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης... Θέμα 1: Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ο Λέκτορας κ. Ανδρέας Φερώνας αποχώρησε από την αίθουσα. Την εισήγηση επί του θέματος αναπτύσσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτρης Βενιέρης. Η εισήγηση έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, οι επταμελείς επιτροπές κρίσης για την πλήρωση μίας θέσης επίκουρου καθηγητή απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής κρίσης προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές 2

3 Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι κριτήρια για τη συγκρότηση μιας επταμελούς επιτροπής κρίσης είναι αφενός μεν η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των μελών της προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, αφετέρου δε η προέλευση των εν λόγω μελών. Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, η ανωτέρω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 δίνει σαφή προτεραιότητα στα μέλη που έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Μόνο δε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μέλη, είναι δυνατό να προχωρήσει η συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής και με καθηγητές συναφών γνωστικών αντικειμένων. Προφανώς, η ίδια λογική πρέπει να ακολουθηθεί και κατά τα επόμενα βήματα συγκρότησης της επταμελούς επιτροπής. Εφόσον υπάρχουν αντικείμενα που χαρακτηρίζονται περισσότερο συναφή προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, αυτά προηγούνται στη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής των αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο συναφή. Σε ό,τι αφορά τώρα την προέλευση των μελών μίας επταμελούς επιτροπής κρίσης, ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι ότι τρία τουλάχιστον μέλη πρέπει να προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών και ότι ένα τουλάχιστον από αυτά πρέπει να προέρχεται από ΑΕΙ (ή ερευνητικό κέντρο) της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να ανήκουν είτε στο μητρώο εσωτερικών μελών είτε στο μητρώο εξωτερικών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να μην υπάρχει κανένα μέλος από το μητρώο εσωτερικών μελών όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων. Τούτο διευκρινίζεται και στη σχετική κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134Β /3.2.12), όπου ορίζεται ότι «εάν δεν υπάρχει στο μητρώο εσωτερικών μελών επαρκής αριθμός καθηγητών που να πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου α τότε οι ελλείπουσες θέσεις μεταφέρονται στο μητρώο εξωτερικών μελών». 1. Προσδιορισμός του αντικειμένου. Η φύση του κρινόμενου γνωστικού αντικειμένου, είναι διττή, ενσωματώνει δηλαδή δύο βασικές πτυχές: Πρώτον, την προβληματική των θεωρητικών και εμπειρικών αναλύσεων του φαινομένου του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Η οριοθέτηση της έννοιας του «κοινωνικού αποκλεισμού» είναι αντικείμενο ευρύτατης επιστημονικής συζήτησης και χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο φάσμα προσεγγίσεων. Ο όρος έχει σαφείς διασυνδέσεις με παρεμφερείς έννοιες όπως η «φτώχεια» και οι «κοινωνικές ανισότητες», ωστόσο δεν ταυτίζεται με καμία από αυτές. Σε γενικές γραμμές αναφέρεται στη δομική, δυναμική και πολυδιάστατη φύση των 3

4 διαδικασιών, διαμέσου των οποίων άτομα ή κοινωνικές ομάδες αποκλείονται από το σύνολο των κοινωνικών ανταλλαγών, πρακτικών και δικαιωμάτων, που συνιστούν τους βασικούς θεσμούς οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Δεύτερον, τη διερεύνηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, δηλ. των εφαρμοζόμενων πολιτικών καταπολέμησής του. Η πολυδιάστατη φύση του κοινωνικού αποκλεισμού και η ποικιλία των μορφών που μπορεί να εμφανιστεί, απαιτούν την εφαρμογή πολυδιάστατων πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις διάφορες αποστερήσεις και αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις διάφορες διαστάσεις της αποστέρησης ως σύνολο. Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου απαιτούνται (α) η διασφάλιση συνεργασιών και συντονισμού μεταξύ επιμέρους φορέων και θεσμών κοινωνικής προστασίας (κρατικών, εθελοντικών, τοπικών κλπ.) και (β) ο σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινωνικών πολιτικών να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνονται. Συνοπτικά, το κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», αποτελεί ένα υπο-πεδίο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου «Κοινωνική Πολιτική». Όπως και η τελευταία, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές διαστάσεις (οικονομική, πολιτική, νομική, κοινωνική κλπ.). Τέλος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αλλά και τη σχετική απόφαση της ΣΕΣ για την ανάλυση αιτιολόγηση της συγκρότησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών/κριτών προσδιορίζονται οι συνάφειες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων για το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», κάθε μια από τις παρακάτω γνωστικές περιοχές χαρακτηρίζονται ως συναφείς προς συγκεκριμένες διαστάσεις του γνωστικού αντικειμένου «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»: Κοινωνική Πολιτική Φτώχεια Κοινωνικές Ανισότητες Θεσμοί η/και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας Υπό την προσέγγιση αυτή, και δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» δεν αποτελεί και δεν περιλαμβάνεται ούτε ενιαία, ούτε τμηματικά στο γνωστικό αντικείμενο κανενός μέλους ΔΕΠ του εγκεκριμένου Μητρώου εσωτερικών και 4

5 εξωτερικών μελών, η πρόταση για τη συγκρότηση της ειδικής επταμελούς Επιτροπής λαμβάνει υπόψη της δύο κατηγορίες συνάφειας των προτεινόμενων μελών: Η πρώτη κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη «Άμεση Συνάφεια βάσει ΦΕΚ» και περιλαμβάνει καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων με αναφορά στο ΦΕΚ διορισμού τους, των γνωστικών περιοχών που χαρακτηρίστηκαν παραπάνω ως συναφείς προς συγκεκριμένες διαστάσεις του αντικειμένου «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης». Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση για ένταξη στην επταμελή επιτροπή ενός Καθηγητή, δεν συνοδεύεται από καμία ειδική αιτιολόγηση. Η δεύτερη κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη «Άμεση Συνάφεια βάσει έργου» και περιλαμβάνει καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικό και πρόσφατο έργο, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του Κοινωνικού Αποκλεισμού ή/και των Πολιτικών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, είτε σε κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω γνωστικές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως συναφείς προς το εν λόγω αντικείμενο, παρόλο που στο ΦΕΚ διορισμού τους δεν υπάρχει αναφορά στα εν λόγω αντικείμενα. Προφανώς, η ένταξη ενός καθηγητή στην δεύτερη αυτή κατηγορία συνοδεύεται από σχετική ειδική αιτιολόγηση (δημοσιεύσεις). Στην δεύτερη αυτή κατηγορία εμπίπτουν και οι καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού που έχουν περιληφθεί στο μητρώο εξωτερικών μελών/κριτών, και τούτο διότι το γνωστικό αντικείμενό τους προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο μέσω του έργου τους. 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η πρόταση για τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής για το γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης διαμορφώνεται ως εξής: Α. Τακτικά Μέλη Από το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών 1. Κοντιάδης Ξενοφών Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ, Οργάνωση Κράτους και Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ και λόγω του πλούσιου και 5

6 αναγνωρισμένου έργου του στις γνωστικές περιοχές του Δικαίου και των Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 2. Βενιέρης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ, Κοινωνική Πολιτική). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ και λόγω του πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου του στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Πολιτικής.. 3. Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω άμεσης συνάφειας βάσει έργου. Έχει να επιδείξει πρόσφατο δημοσιευμένο έργο σε θεματικές που βρίσκονται στον πυρήνα του κρινόμενου γνωστικού αντικειμένου, δηλ. στις γνωστικές περιοχές του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Βεντούρα, Λ. (επιμ.) (2011), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, Αθήνα, Νήσος, Βεντούρα, Λ. (2006), «Ευρώπη και μεταναστεύσεις κατά τον 20ό αιώνα», στο: Χ. Μπάγκαβος, Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα, Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Gutenberg, 2006, σ Βεντούρα, Λ. (2004), «Εθνικισμός, ρατσισμός και μετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα», στο: Μ. Παύλου, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Κριτική, 2004, σ Γείτονα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ, Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ και λόγω πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Πολιτικής (ιδιαίτερα την οικονομική της διάσταση). Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 6

7 5. Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (ΦΕΚ, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω του πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου του σε θεματικά πεδία που βρίσκονται στον πυρήνα του κρινόμενου γνωστικού αντικειμένου και ειδικότερα σ αυτά της Φτώχειας, της Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται: Social exclusion in European Welfare States, Edward Elgar, Cheltenham, 2002 (με R. Muffels και D. Mayes (επιμ.) Poverty and social exclusion in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, 2002 (με M. Barnes, C. Heady, S. Middleton, J. Millar, F. Papadopoulos και G. Room). Aggregate level and determining factors of social exclusion in twelve European countries, Journal of European Social Policy 12, 2002, σελ (με F. Papadopoulos). Inequality and Poverty in Greece in the last quarter of the twentieth century, στο E. Mossialos and M. Petmesidou (επιμ.) Social Policy in Greece, σελ , Ashgate, Aldershot, 2006 (με Th. Mitrakos). Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές, στο Δ. Βενιέρης και Χ. Παπαθεοδώρου (επιμ.) Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές, σελ , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003 (με Θ. Μητράκο). 6. Θόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ, Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20 ου αιώνα) Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω του ευρύτατου και αναγνωρισμένου έργου του (ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό, κ.α.) στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σακελλαρόπουλος, Θ. (επιμ.) (2011), Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Διόνικος (ISBN ) Σακελλαρόπουλος, Θ. (2006), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 306 (ISBN ). Σακελλαρόπουλος, Θ. (2003), Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμ. Α, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 341 (ISBN ). Σακελλαρόπουλος, Θ. (2001), Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης: Οι κοινωνικές πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Κριτική, σσ. 479 (ISBN ). 7

8 Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 7. Papadimitriou Dimitris, Professor, School of Social Sciences, University of Manchester To συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω σημαντικού και αναγνωρισμένου έργου στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: Featherstone, Kevin and Papadimitriou, Dimitris (2008) The limits of Europeanization: reform capacity and policy conflict in Greece (pensions, labour market). Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK. ISBN Featherstone, K.; Papadimitriou, D. "Assessing Reform Capacity in Greece: How Can Political Economy Help?." In From Stagnation to Forced Adjustment: Reforms in Greece, , ed. Kalyvas S., Pagoulatos, G., Tsoukas, H., London and New York: Hurst & Co./ Columbia University Press, escholarid: Papadimitriou, D. "The limits of Engineering Collective Escape: the 2000 reform of the Greek labour market." In Greece: the challenge of modernisation, ed. Kevin Featherstone, Routledge, escholarid:3b4506 Β. Αναπληρωματικά Μέλη Τα προτεινόμενα αναπληρωματικά μέλη έχουν μικρότερη συνάφεια προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης από τα αντίστοιχα τακτικά. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια προτείνονται κατά φθίνουσα σειρά από άποψη συνάφειας προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Τέλος, σημειώνεται ότι τα αναπληρωματικά μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια αντικαθιστούν κατά σειρά οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη είτε του μητρώου εσωτερικών μελών είτε του μητρώου εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια δηλώσει νόμιμο κώλυμα να είναι τακτικό μέλος της επταμελούς επιτροπής. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 1) Υφαντόπουλος Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, (ΦΕΚ, Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση). 8

9 κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω πλούσιου και αναγνωρισμένου έργου στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Πολιτικής. 2) Μαρία Καραμεσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ, Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στα Οικονομικά της Απασχόλησης). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω έργου στα πεδία της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. 3) Αλεξίου Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, (ΦΕΚ Κοινωνική Πολιτική). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω έργου στη γνωστική περιοχή της κοινωνικής πολιτικής. 4) Κουζής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, (ΦΕΚ Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω έργου στη γνωστική περιοχή της κοινωνικής πολιτικής. 5) Γράβαρης Διονύσης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, (ΦΕΚ Θεωρία Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω έργου στη γνωστική περιοχή της κοινωνικής πολιτικής. 6) Σακέλλης Γιάννης, Καθηγητής, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, (ΦΕΚ Οικονομική της Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική). κρινόμενο γνωστικό αντικείμενο βάσει ΦΕΚ, αλλά και λόγω έργου στη γνωστική περιοχή της κοινωνικής πολιτικής. Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού 9

10 7) Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής, London School of Economics and Political Science, UK. Το συγκεκριμένο μέλος προτείνεται λόγω σημαντικού και πρόσφατου δημοσιευμένου έργου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική», με έμφαση στην πολιτική υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Mossialos, Elias and Lear, Julia (2012) Balancing economic freedom against social policy principles: EC competition law and national health systems. Health policy, 106 (2). pp ISSN Allin, Sara and Masseria, Cristina and Mossialos, Elias (2011) Equity in health care use among older people in the UK: an analysis of panel data. Applied economics, 43 (18). pp ISSN Hernández-Quevedo, Cristina and Masseria, Cristina and Mossialos, Elias (2010) Analysing the socioeconomic determinants of health in Europe: new evidence from the EU-SILC. European Union, Luxembourg Sorenson, Corinna and Mossialos, Elias (2007) Measuring quality and standards of long-term care for older people. European Commission, Brussels, Belgium Petmesidou, M and Mossialos, Elias (2006) Social policy developments in Greece. Ashgate, UK. ISBN Κατόπιν των ανωτέρω, η επταμελής επιτροπή κρίσης για την εκλογή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συγκροτείται ως εξής: Α. Τακτικά Μέλη Από το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών 1. Κοντιάδης Ξενοφών Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Κράτους και Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας». 2. Βενιέρης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική». 3. Βεντούρα Λίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Μετανάστευση και Διασπορά: Συγχρονικές και Διαχρονικές Προσεγγίσεις». 4. Γείτονα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών». Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 10

11 5. Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 6. Θόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20 ου αιώνα» Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 7. Papadimitriou Dimitris, Professor, School of Social Sciences, University of Manchester Β. Αναπληρωματικά Μέλη Τα προτεινόμενα αναπληρωματικά μέλη έχουν μικρότερη συνάφεια προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης από τα αντίστοιχα τακτικά. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια προτείνονται κατά φθίνουσα σειρά από άποψη συνάφειας προς το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Τέλος, σημειώνεται ότι τα αναπληρωματικά μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια αντικαθιστούν κατά σειρά οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη είτε του μητρώου εσωτερικών μελών είτε του μητρώου εξωτερικών μελών από ελληνικά Πανεπιστήμια δηλώσει νόμιμο κώλυμα να είναι τακτικό μέλος της επταμελούς επιτροπής. Από το Μητρώο των Εξωτερικών Μελών από Ελληνικά Πανεπιστήμια 1) Υφαντόπουλος Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση». 2) Μαρία Καραμεσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ, Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στα Οικονομικά της Απασχόλησης). 3) Αλεξίου Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική». 4) Κουζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις». 11

12 5) Γράβαρης Διονύσης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Κράτους και Κοινωνικής Πολιτικής». 6) Σακέλλης Γιάννης, Καθηγητής, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική». Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού 7) Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής, London School of Economics and Political Science, UK. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά (και όχι κατ αντιστοιχία) τα τακτικά μέλη που προέρχονται από τα αντίστοιχα μητρώα.. Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση περί ώρα Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ιωάννα Δούκα Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θανάσης Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κόρινθος, 11 Απριλίου 2013 Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Κόρινθος, 30 Μαΐου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2 Π ε ρ ι ε χ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Συγγραφείς & επιστημονική επιμέλεια: Ρετινιώτη Αθανασία, Ιωάννα Μάντζιου Απαγορεύεται η αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 1 Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (2003-2008) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Μαρία Μενδρινού είναι

Διαβάστε περισσότερα