ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις ΑΡΙΘΜOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Ένα Πρόγραμμα με τέσσερις κατευθύνσεις Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον έτος (Τ)* 14-1 Τ Τ Τ Τ # 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ # 1 Λοιπό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80) # 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν+2) # Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις πανελλαδικές 27** Τ ** # Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών # 7 Αριθμός αποφοίτων # 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7,1 7,8 7,8 7,6 7,8 6,9 # 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ # 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου # 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) # 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής # 1 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ # 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) # 17 Διεθνείς συμμετοχές * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Κατά το ακαδημαϊκό έτος δεν απασχολήθηκε διδακτικό προσωπικό, πέραν του τακτικού, για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Στο πεδίο αυτό αναφέρονται οι εξωτερικοί συνεργάτες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

2 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις 1*** Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις *** - 2*** Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Μέλη ΕΕΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί Σύνολο συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό Σύνολο 1 1 _ εργαστηρίων (ΕΔΙΠ) Διοικητικό προσωπικό Σύνολο _ 6-6 -_ 6 -_ 6 -_ * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις *** Μετακινήσεις από άλλα Πανεπιστήμια

3 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) Διδακτορικοί Πίνακας. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) _ Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες Σύνολο ** *** Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. *** Στον συνολικό αριθμό (142) δεν έχουν συμπεριληφθεί 4 φοιτητές ERASMUS, οι οποίοι στις 1.8.1, ημερομηνία λήξης του ακαδημαϊκού έτους , είχαν αναχωρήσει για τα Τμήματά τους

4 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός προσφερόμενων θέσεων αριθμός Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αποφοιτησάντων αριθμός Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος λειτουργούν τέσσερις Κατευθύνσεις: 1. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (έναρξη λειτουργίας ) 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: ΤΥΠΙΚΗ, ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ e-mορφεσ (έναρξη λειτουργίας ). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ(έναρξη λειτουργίας ) 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ(έναρξη λειτουργίας )

5 Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18μήνες Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Τίτλος ΜΠΣ:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ e-mορφεσ)» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠIKH, ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

6 Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) _ (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος _ (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων _ _ Συνολικός αριθμός εγγραφέντων _ Συνολικός αποφοιτησάντων αριθμός Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Τίτλος ΜΠΣ:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 μήνες Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

7 Πίνακας. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 8 έτη 4,4 έτη 8,2 έτη 6,7 έτη - 4, έτη έτη - - * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

8 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων (10,71%) (,44%) (9,%) Σύνολο 194 Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) (44,4%) 21 (7%) 11 (9,28%) 16 (,17%) (,%) 6 (21,4%) 1 (46,42%) 12 (41,7%) 8 (8,1%) (2,8%) (8,46%) 7 (1,82) 1 (29,4%) _ 6 (21,4%) (8,46%) 12 (4,4%) 26 (9,09%) 20 (71,4%) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) - 7,2 1 (,7%) 6,7 1 (,7%) 6,9-6,9 6 (28,6%) (2,1%) (1,6%) (11,6%) 7,8 7, ,8 2(7,1%) 7,1 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=1%)].

9 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Έτος εισαγωγής Εγγραφέντες Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ π ο υ δ ώ ν ( σ ε έ τ η ) Κ 1 Κ+1 Κ+2 Κ+ Κ+4 Κ+ Κ+6 Μη αποφοιτήσαντες Ποσοστιαία αναλογία Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντων 2 Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων (1,42 %) 17 (48,7 %) _ 26 (9,09%) 18 (40,91 %) (42,7 %) 4 (7,6 %) (2,2%) (76,8%) (0,2 %) 7 (69,8 %) (7,4%) 119 (92,6%) (2,4%) 122 (97,6%) _ Τρέχον έτος* 12 _ * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 1 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1= έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 2 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2).

10 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντω ν * 28 Σύνολο 222 Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. Το Τμήμα δεν έχει τα στοιχεία στη μορφή του Πίνακα 8. Παρ όλα αυτά, το Τμήμα κατέγραψε την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του μέχρι τον Δεκέμβριο του Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 60% των αποφοίτων που απάντησαν, απασχολούνται στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

11 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Τρέχον έτος* Προηγ. Έτος Τρέχον έτος Τρέχον έτος Τρέχον έτος Τρέχον έτος Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού - - Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού 4 4 Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού - - Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα - * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

12 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντ ων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο 248 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. Το Τμήμα δεν έχει τα στοιχεία στη μορφή του Πίνακα 10.

13 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** - Άλλα Εσωτερικού - Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

14 Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) 1 Εξάμηνο Σπουδών Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011 και έπειτα) 1ο Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υ1 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 1ο 64 1ο Εισαγωγή στο Δίκαιο Υ2 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 1ο 68 1ο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 2ο Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 1ο Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 1ο Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 2ο Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υ Υ1 Υ16 Υ22 Υ7 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 1ο 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 1ο Υ Υποβάθρου (Υ) 4 1ο 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο 1ο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι. Υ8 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 1ο 92 ο Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Παπαδιαμαντάκη) 2ο Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης Υ10 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο Σελίδα Οδηγού Σπουδών 6 Υ20 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο 14 2ο Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Υ19 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο 19 2ο Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης Δια Βίου Εκπαίδευση (δεν προσφέρεται το Υ1 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο

15 2ο 2ο ο ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας του κ. Μπαγάκη) Μεθοδολογία Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής Έρευνας Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σύγχρονη Ιστορία: Η Ευρώπη και ο Κόσμος Υ2 Υ Υποβάθρου (Υ) Υ14 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 2ο 11 Υ9 4, Υ Υποβάθρου (Υ) ο 9 ο Οργάνωση του Κράτους Υ6 4, Υ Υποβάθρου (Υ) ο 84 ο Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Υ24 Υ Υποβάθρου (Υ) 4 ο 160 ο Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Παπαδιαμαντάκη) ο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υ11 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4 Υ 4, Υ Υποβάθρου (Υ) ο 80 ο Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία ΕΕ2 4, ΕΕ ο 28 o Μουσεία και Εκπαιδευτικές Δράσεις ΕΕ2 4, ΕΕ ο 4ο Εκπαιδευτικές Πρακτικές ΕΕ 4, ΕΕ 4o 2 ο Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση 4ο Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής 4ο Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων ΕΕ4 4, ΕΕ ο 6 Υ18 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4ο 1 Υ2 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4ο 1 4ο Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Υ16 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4ο 129 4ο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Υ12 4 Υ Υποβάθρου (Υ) 4 4ο 107 4ο Κράτος και Δημόσια Πολιτική Υ4 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4ο 76 4ο Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Υ21 4, Υ Υποβάθρου (Υ) 4ο 147 ο

16 4ο Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης 4ο Ψηφιακός και Πληροφορικός 4ο Γραμματισμός Ιστορία της Εκπαίδευσης (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Γαζή) 4ο Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 6ο Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας Πολιτική Υγείας Σωφρονιστικοί Θεσμοί Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής 6ο Κοινωνική Οικονομία Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης Αξιολόγηση της Επίδοσης των μαθητών: Μάκρο & Μίκρο ΚοινωνιολογικέςΠροσεγγίσεις. Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ΕΕ18 4, ΕΕ ΕΕ14 4, ΕΕ 4ο 7 ΕΕ6 ΕΕ19 4, ΕΕ ½ ΕΕ ΚΚΠ7 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής ΚΚΠ9 ΚΚΠ4 ΚΚΠ8 ΚΚΠ1 ΚΚΠ1 ΚΕΠ6 ΚΕΠ7 ΚΕΠ1 ΚΕΠ2 ΚΕΠ12 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4ο 4ο 4ο

17 Εκπαίδευση Ενηλίκων (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας του κ. Μπαγάκη) ΚΕΠ1 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 01 Αξιολόγηση και Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Πολιτικές Σχέδιο Έρευνας Πρακτική Άσκηση 6ο Management Κοινωνικών Υπηρεσιών ΚΕΠ4 ΚΚΠ 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής ½ 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο ο Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική ΚΚΠ 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 179 6ο Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας ΚΚΠ2 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 17 6ο Μεταναστευτική Πολιτική ΚΚΠ12 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 220 Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής ΚΚΠ17 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 241 6ο Οργάνωση και Γραφειοκρατία 6ο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων 8ο Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 6ο Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών ΚΚΠ14 ΚΕΠ ΚΕΠ9 ΚΕΠ8 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 6ο 8ο 6ο ο Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών ΚΕΠ14 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 0 6ο Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΚΕΠ17 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 19 6ο Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα ΚΕΠ16 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 6ο 1

18 6ο Σχέδιο Έρευνας Πρακτική Άσκηση Οικονομική Ανθρωπολογία Οικονομικά Υγείας Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΚΚΠ16 ΚΚΠ1 ΚΚΠ18 Θεωρίες Κράτους ΕΕ11 Μεταπολεμικός Κόσμος (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος ) Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος ) Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων ΕΕ22 ΕΕ17 ΕΕ ½ 6ο 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ ΕΕ 64 4½ ΕΕ 4½ ΕΕ 4½ Ε(ΚΚΠ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευση Αρχειακή Έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Γαζή) Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση ΚΕΠ10 ΚΕΠ19 ΚΕΠ18 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής Κριτική Παιδαγωγική ΕΕ12 Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική Διπλωματική Εργασία ΕΕ8 4½ ΕΕ 68 4½ ΕΕ 1 4½ 8ο Αντεγκληματική Πολιτική ΚΚΠ10 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 8ο 210

19 8ο 8ο Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 8ο Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8ο Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος ο 1) Σύγχρονες Θεωρίες Κοινωνικής Δικαιοσύνης 8ο Ειδικά Θέματα Υγειονομικής Πολιτικής 8ο Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών 8ο Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης 8ο Οικονομικά της Εκπαίδευσης 8ο Εξουσία και Γνώση στην Εκπαιδευτική Πολιτική 8ο Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση 8ο Πολιτικές Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας ΚΚΠ11 ΚΚΠ6 ΕΕ7 ΕΕ16 ΕΕ28 ΕΕ1 ΚΕΠ ΚΕΠ1 ΚΕΠ11 ΕΕ1 ΕΕ9 ΕΕ10 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΚΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ ΕΕ 4½ ΕΕ 4½ ΕΕ 8ο 40 4½ ΕΕ 8ο 80 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 4½ Ε(ΚΕΠ) Επιστ. Περιοχής 8ο 8ο 8ο 8ο 8ο ο 10 4½ ΕΕ 8ο 72 4½ ΕΕ 8ο 6 4½ ΕΕ 8ο 60 8ο Διπλωματική Εργασία 8 8ο 8ο 29 Οι σελίδες των περιγραφών των μαθημάτων του παραπάνω πίνακα αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, ου κ.ο.κ. εξαμήνου) Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Υποχρεωτικό Ε = κατ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής Π = Προαιρετικό

20 Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. Υ = Υποχρεωτικό Ε(ΚΚΠ) = μάθημα Κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Ε(ΚΕΠ)= Μάθημα Κατεύθυνσης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής 4Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

21 Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) 1 Εξάμηνο σπουδών. Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) 1ο Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Κωδικός Μαθήματος Υ1 1ο Εισαγωγή στο Δίκαιο Υ2 1ο 2ο 1ο 1ο 2ο 1ο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι. 2ο Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας κ Γαζή) 2ο Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης Υ Υ1 Υ16 Υ22 Υ7 Υ8 Υ10 Υ20 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Αννα Τσατσαρώνη Καθηγήτρια Φεφές Μιχάλης Επίκουρος Γείτονα Κοντούλη Μαρία Αναπληρώτρια Καρακατσάνη Δέσποινα Καθηγήτρια Βενίερης Δημήτρης Αναπληρωτής Τζιμογιάννης Αθανάσιος- Φεφές Μιχάλης - Επίκουρος Γαζή Φωτεινή- Αναπληρώτρια Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα Επίκουρος Βεντούρα Λίνα - Καθηγήτρια Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (/) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτ ικών Μέσων (Ναι/Όχι ) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησ αν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογή θηκε από τους Φοιτητέ ς; 4 Δ Δ& E (2+2) Δ Δ Δ Δ Δ Δ&Φ (2+2) Δ _ Δ

22 2ο Εισαγωγή στην Εγκληματολογία 2ο Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης Δια Βίου Εκπαίδευση (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας κ Γαζή) 2ο Μεθοδολογία Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής Έρευνας 2ο Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ο Σύγχρονη Ιστορία: Η Ευρώπη και ο Κόσμος ο Οργάνωση του Κράτους ο Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ο Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας κ Παπαδιαμαντάκη) ο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ο Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Υ19 Υ1 Υ2 Υ14 Υ9 Υ6 Υ24 Υ11 Υ ΕΕ2 4ο Εκπαιδευτικές Πρακτικές ΕΕ ο Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΕΕ4 Παπαθεοδώρου Θεόδωρος - Μπαγάκης Γεώργιος Κατσής Αθανάσιος - ΚουλαΪδής Βασίλειος Γαζή Φωτεινή - Αναπληρώτρια Κοντιάδης Ξενοφώντας - Κατσής Αθανάσιος - Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα- Επίκουρος Καφετζής Παναγιώτης - Σπυριδάκης Εμμανουήλ - Αναπληρωτής Νικολακάκη Μαρία - Αναπληρώτρια Κοντιάδης Ξενοφώντας- Θεοδωρικάκος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Δ Δ _ Δ Δ Δ Δ Δ Δ _ Δ Δ Δ Δ

23 4ο Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής 4ο Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων 4ο Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 4ο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4ο Κράτος και Δημόσια Πολιτική 4ο Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 4ο Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης 4ο Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός 4ο Ιστορία της Εκπαίδευσης (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας κ Γαζή) 4ο Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού Θεσμοί Προστασίας Κοινωνικής Υ18 Υ2 Υ16 Υ12 Υ4 Υ21 ΕΕ18 ΕΕ14 ΕΕ6 ΕΕ19 ΚΚΠ7 ΚΚΠ9 Γείτονα-Κοντούλη Μαρία - Αναπληρώτρια Τσακίρη Δέσποινα Αναπληρώτρια Δημήτρης Βενιέρης - Αναπληρωτής Τσατσαρώνη Άννα - Καθηγήτρια Καφετζής Παναγιώτης - Κοντιάδης Ξενοφών - ΚουλαΪδής Βασίλειος - Τζιμογιάννης Αθανάσιος - Γαζή Φωτεινή- Αναπληρώτρια Κοντιάδης Ξενοφώντας- Θεοδωρικάκος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Φεφές Μιχάλης- Επίκουρος Κοντιάδης Ξενοφών- Σουλιώτης Κυριάκος- Επίκουρος Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ _ Δ Δ 8 Δ

24 6ο Πολιτική Υγείας ΚΚΠ4 Σωφρονιστικοί Θεσμοί ΚΚΠ8 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής ΚΚΠ1 Κοινωνική Οικονομία ΚΚΠ1 Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας 6ο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης Αξιολόγηση της Επίδοσης των μαθητών: Μάκρο & Μίκρο Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις. Ανάλυση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού ΚΕΠ6 ΚΕΠ7 ΚΕΠ1 ΚΕΠ2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ΚΕΠ12 Εκπαίδευση Ενηλίκων (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδ. έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας κ Μπαγάκη) Αξιολόγηση και Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Πολιτικές Σχέδιο Έρευνας Πρακτική Άσκηση 6ο Management Κοινωνικών Υπηρεσιών 6ο Οικονομικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική 6ο Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας ΚΕΠ1 ΚΕΠ4 ΚΚΠ ΚΚΠ ΚΚΠ2 Σουλιώτης Κυριάκος - Επίκουρος Καρύδης Βασίλειος - Βενιέρης Δημήτριος - Αναπληρωτής Φεφές Μιχάλης- Επίκουρος Καρακατσάνη Δέσποινα - Αναπληρώτρια Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα - Επίκουρος Τσακίρη Δέσποινα- Αναπληρώτρια ΚουλαΪδής Βασίλειος - Μπαγάκης Γεώργιος - Μπαγάκης Γεώργιος - Τσακίρη Δέσποινα- Αναπληρώτρια Γείτονα Κοντούλη Μαρία - Αναπληρώτρια, Σουλιώτης Κυριάκος - Επίκουρος Σπυριδάκης Εμμανουήλ- Αναπληρωτής Δ 78 Δ Δ Δ Δ Δ 1 29 Δ Δ Δ Δ _ Δ Δ Δ Δ Δ

25 6ο Μεταναστευτική Πολιτική ΚΚΠ12 6ο Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής 6ο Οργάνωση και Γραφειοκρατία 6ο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων 8ο Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών 6ο Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών 6ο Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 6ο Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα 6ο Σχέδιο Έρευνας Πρακτική Άσκηση Οικονομική Ανθρωπολογία Οικονομικά Υγείας Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Θεωρίες Κράτους Μεταπολεμικός Κόσμος (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος ) ΚΚΠ17 ΚΚΠ14 ΚΕΠ ΚΕΠ9 ΚΕΠ8 ΚΕΠ14 ΚΕΠ17 ΚΕΠ16 ΚΚΠ16 ΚΚΠ1 ΚΚΠ18 ΕΕ11 ΕΕ22 Βεντούρα Λίνα- Καθηγήτρια Φερώνας Ανδρέας- Επίκουρος Σπυριδάκης Εμμανουήλ- Αναπληρωτής Τσακίρη Δέσποινα- Αναπληρώτρια Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα - Επίκουρος Νικολακάκη Μαρία - Αναπληρώτρια Αννα Τσατσαρώνη Καθηγήτρια Τζιμογιάννης Αθανάσιος- Καρακατσάνη Δέσποινα - Αναπληρώτρια Σπυριδάκης Εμμανουήλ- Αναπληρωτής Γείτονα Κοντούλη Μαρία - Αναπληρώτρια Φερώνας Ανδρέας- Επίκουρος Καφετζής Παναγιώτης - Αναπληρωτής Βεντούρα Λίνα - Καθηγήτρια Δ Δ Δ Δ 4 2 Δ Δ Δ Δ 0 2 Δ Δ Δ Δ 7 48 Δ Δ Δ

26 Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος ) Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευση Αρχειακή Έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Δεν προσφέρθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Γαζή) ΕΕ17 ΕΕ ΚΕΠ10 ΚΕΠ19 Βεντούρα Λίνα- Καθηγήτρια Παπαθεοδώρου Θεόδωρος - Κατσής Αθανάσιος- Γαζή Φωτεινή- Αναπληρώτρια Δ Δ Δ Δ Τζιμογιάννης Ηλεκτρονική Μάθηση και ΚΕΠ18 Αθανάσιος- Δ Εκπαίδευση από Απόσταση Καθηγήτρια Νικολακάκη Μαρία - Κριτική Παιδαγωγική ΕΕ12 Δ Αναπληρώτρια Τσατσαρώνη Άννα- Καθηγήτρια Κοινωνιολογικές Σπουδές ΕΕ8 Καφετζής Δ στην Εκπαιδευτική Πολιτική Παναγιώτης- Διπλωματική Εργασία Δ 8ο Αντεγκληματική Πολιτική ΚΚΠ10 8ο Ευρωπαϊκή Εγκληματολογία ΚΚΠ11 8ο Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 8ο Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8ο Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας ΚΚΠ6 ΕΕ7 ΕΕ16 Καρύδης Βασίλειος- Καρύδης Βασίλειος- Φερώνας Ανδρέας- Επίκουρος Φεφές Μιχάλης- Επίκουρος Βενιέρης Δημήτριος- Αναπληρωτής Δ 66 2 Δ 6 2 Δ Δ Δ 0 4

27 8ο Σουλιώτης Ειδικά Θέματα Υγειονομικής ΕΕ1 Κυριάκος- Δ Πολιτικής Επίκουρος 8ο Μπαγάκης Διαχείριση Εκπαιδευτικών ΚΕΠ Γεώργιος- Δ Καινοτομιών 8ο Φερώνας Ανδρέας- Επίκουρος Εκπαιδευτική Πολιτική και ΚΕΠ1 Παπαδιαμαντάκη Δ Πολιτικές Απασχόλησης Παναγιώτα- Επίκουρος 8ο Κατσής Αθανάσιος - Οικονομικά της Εκπαίδευσης ΚΕΠ11 Δ ο Εξουσία και Γνώση στην Νικολακάκη Μαρία - ΕΕ1 Δ 6 Εκπαιδευτική Πολιτική Αναπληρώτρια 8ο Καφετζής Πολιτική Κουλτούρα και ΕΕ9 Παναγιώτης- Δ Εκπαίδευση 8ο Καρακατσάνη Πολιτικές Προστασίας της ΕΕ10 Δέσποινα- Δ Παιδικής Ηλικίας Αναπληρώτρια 8ο Διπλωματική Εργασία Δ 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. Σημείωση : Υπάρχει διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε βάση δεδομένων του Τμήματος, όπου οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα και τον διδάσκοντα

28 Πίνακας 1.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ α.α. ΜΑΘΗΜΑ4 Κωδικός Μαθήματος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών 6 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ), κατ' επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; 7 (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησ αν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπ τική εξέταση Αξιολογήθ ηκε από τους Φοιτητές; 8 1 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 6 Σπυριδάκης Μάνος (Αναπληρωτής) Υ Δ Χ 8 2 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 7 Κατσής Αθανάσιος () Υ Δ+Ε Χ Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας Ιστορία της Υγείας και της Πρόνοιας Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 40 Τσαντίλας Πέτρος (εξωτερικός συνεργάτης) Υ Δ Χ Καρακατσάνη Δέσποινα (Καθηγήτρια) Υ Δ Ε Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών (Αναπληρωτής) Φυτράκης Ευτύχης (εξωτερικός συνεργάτης) Σουλιώτης Κυριάκος (Επίκουρος) Εξωτερικοί συνεργάτες: Μαντζάνα Βασιλική Σαρίδη Μαρία Φαμέλη Αικατερίνη Ολλανδέζος Μάρκος Φεφές Μιχάλης (Επίκουρος) Αγγελοπούλου Όλγα Υ Δ Χ 8 8 Υ Δ Χ 8 8 Υ Δ Ε 7 7 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 4 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, ου κ.ο.κ. εξαμήνου). Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 8 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες)

29 (εξωτερικός συνεργάτης) 8 Ανθρωπολογία της Υγείας 41 Σπυριδάκης Μάνος (Αναπληρωτής) Υ Δ Ε Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πολιτικές Υγείας Ποινική και Αστική Ευθύνη Ιατρών Οικονομικά και Τεχνολογία της Υγείας 12 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Εξωτερικοί συνεργάτες: Καραμανίδου Χριστίνα Κορνάρου Ελένη Φεφές Μιχάλης (Επίκουρος) Κουτσούκου Ηλέκτρα (εξωτερικός συνεργάτης) Γείτονα Μαίρη (Αναπληρώτρια) Χατζίκου Μάγδα (εξωτερικός συνεργάτης) Γείτονα Μαίρη (Αναπληρώτρια) Σουλιώτης Κυριάκος (Επίκουρος) Εξωτερικοί συνεργάτες: Βλάσσης Ιωάννης Κορνάρου Ελένη Μπαλασοπούλου Αναστασία Μπρίνια Βασιλική Υ Δ Ε 7 7 Υ Δ Ε 7 7 Υ Δ Ε 7 7 Υ Δ Χ 8 8

30 ΜΑΘΗΜΑ Σχολική Γνώση και Αναλυτικά Προγράμματα Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κωδι κός Μαθή ματος Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ e-mορφεσ) Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Νέες Μορφές Εκπαίδευσης 16 Ανάλυση και Σχεδιασμός της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Σχεδιασμός και Πρακτικές Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) 26 Καινοτόμες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Πρακτικές Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Δημόπουλος Κωνσταντίνος Κουλαϊδής Βασίλειος () Τσατσαρώνη Άννα (Καθηγήτρια) Τζιμογιάννης Αθανάσιος () Μπαγάκης Γεώργιος () Τσακίρη Δέσποινα (Αναπληρώτρια) Κατσής Αθανάσιος () Δημόπουλος Κωνσταντίνος Κουλαϊδής Βασίλειος () Τσατσαρώνη Άννα (Καθηγήτρια) Τζιμογιάννης Αθανάσιος () Μπαγάκης Γεώργιος () Τσακίρη Δέσποινα (Αναπληρώτρια) Κατσής Αθανάσιος () Υποχρεωτικ ό (Υ), κατ' επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Υ Δ Χ 28 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Χ Χ Χ Χ Χ Ε Ε Ε Ε Ε Ε Αριθμός Φοιτητών Αριθμός που πέρασε Φοιτητών επιτυχώς που στην συμμετείχαν κανονική ή στις εξετάσεις επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθη κε από τους Φοιτητές;

31 α.α. 1 ΜΑΘΗΜΑ Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Μέθοδοι Έρευνας Κωδικός Μαθήματο Ιστότοπος ς Σελίδα Οδηγού Σπουδών 62 Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υποχρεωτικό Σε ποιο (Υ), Υπεύθυνος Διδάσκων Διαλέξεις (Δ), εξάμηνο κατ' επιλογήν και Συνεργάτες Φροντιστήριο (Φ) διδάχθηκε; (Ε) (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Εργαστήριο (Ε) Ελεύθερης (Εαρ.-Χειμ.) Επιλογής (ΕΕ) Κατσής Αθανάσιος () Σπυριδάκης Εμμανουήλ (Αναπληρωτής) Ανδρέας Φερώνας (Eπίκουρος) Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα (Επίκουρη Καθηγήτρια) Αριθμός φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα που Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Υ Δ+Ε Χ Κοινωνικές Ανισότητες και 6 Υ Δ Χ Κοινωνικός Αποκλεισμός Συγγραφή Επιστημονικής 67 Υ Δ Ε Εργασίας 4 Μετασχηματισμοί του Κράτους 68 Τάκης Καφετζής () Υ Δ Ε Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή 10 Μετανάστευση και Δίκαιο Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση 81 Σπυριδάκςη Μάνος (Αναπληρωτής) Ε Μπαλτσιώτης Λάμπρος (εξωτερικός συνεργάτης) Δέσποινα Καρακατσάνη (Καθηγήτρια) Νικολακάκη Μαρία (Αναπληρώτρια) 70 Βεντούρα Λίνα - Καθηγήτρια Ε Παπαθεοδώρου Θεόδωρος (καθηγητής) 7 Καρύδης Βασίλειος Ε 7 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ Δέσποινα Καρακατσάνη (Καθηγήτρια) Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα (Επίκουρη Καθηγήτρια) Ε Ε Ε Ε Ε Ε Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Χ Ε Χ Χ Ε Ε Χ Ε 7 7 7

32 α.α ΜΑΘΗΜΑ Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Οικονομική και Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Προκλήσεις και Προοπτικές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Κωδικός Μαθήματο ς Ιστότοπ ος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υποχρεωτικό Υπεύθυνος Διδάσκων (Υ), Διαλέξεις (Δ), και Συνεργάτες κατ' επιλογήν Φροντιστήριο (ονοματεπώνυμο και (Ε) (Φ) βαθμίδα) Ελεύθερης Εργαστήριο (Ε) Επιλογής (ΕΕ) Κατσής Αθανάσιος ()- Σπυριδάκης Μάνος (Αναπληρωτής) Βενιέρης Δημήτρης () Εξωτερικοί συνεργάτες Ρομπόλης Σάββας Σακέλλης Ιωάννης Εξωτερικοί συνεργάτες Κουτσιαράς Νικόλαος Σωτηρόπουλος Δημήτριος Γαζή Φωτεινή (Αναπληρώτρια) Εξωτερικοί συνεργάτες Ρομπόλης Σάββας Μητράκος Θεόδωρος Φερώνας Ανδρέας (Επίκουρος) Εξωτερικοί συνεργάτες: Κουζής Ιωάννης Οικονόμου Χαράλαμπος Αγγελάκη Μαρίνα Παπαδοπούλου Δέσποινα Σαρακινιώτη Αντιγόνη Τσατσαρώνη Άννα (Καθηγήτρια) Βενιέρης Δημήτρης () Εξωτερικοί συνεργάτες: M. Ferrera - G. Bonoli Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Υ Δ Χ 16 Υ Δ Χ Υ Δ Χ Υ Δ Ε Υ Δ Ε Υ Δ Ε Αριθμός Αριθμός Φοιτητών που Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθη κε από τους Φοιτητές;

33 Πίνακας 1.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(Ακαδημ. έτος ) α.α Μάθημα 9 Κωδικός Μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης 10 ; Διδακτ. Μονάδες Πολλαπλή Βιβλιογραφία (/) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο ) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα 11 Χρήση εκπαιδ μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 12 ) 1 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας NAI 1 O OXI NAI NAI 2 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας NAI 1 O OXI NAI NAI Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας NAI 1 O OXI NAI NAI Ιστορία της Υγείας και της 4 Πρόνοιας NAI 1 O OXI NAI NAI Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας NAI 1 O OXI NAI NAI Σχεδιασμός και Πολιτικές 6 Υγείας NAI 1ο OXI NAI NAI Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί 7 Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας NAI 2 ο OXI NAI NAI 8 Ανθρωπολογία της Υγείας NAI 2 ο OXI NAI NAI Εκπαιδευτικά Προγράμματα 9 και Πολιτικές Υγείας NAI 2 ο OXI NAI NAI Ποινική και Αστική Ευθύνη 10 Ιατρών NAI 2 ο OXI NAI NAI Οικονομικά και Τεχνολογία 11 της Υγείας NAI 2 ο OXI NAI NAI 12 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας NAI 2 ο OXI NAI NAI 9 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 10 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 11 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 12 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.

34 Μάθημα Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ e-mορφεσ) Κωδικός Μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης ; Διδακτ. Μονάδες Πολλαπλή Βιβλιογραφία (/) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο ) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι) Σχολική Γνώση και Αναλυτικά Προγράμματα NAI 1 O OXI NAI NAI Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών NAI 1 O OXI NAI NAI Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 6 NAI 1 O OXI NAI NAI Νέες Μορφές Εκπαίδευσης 4 NAI 1 O OXI NAI NAI Ανάλυση και Σχεδιασμός της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής NAI 1 O OXI NAI NAI Έρευνας NAI 1 O OXI NAI NAI Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Σχεδιασμός και Πρακτικές Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ηλεκτρονική Μάθηση (elearning) Καινοτόμες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Πρακτικές Αξιολόγησης και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη NAI 2 ο OXI NAI NAI NAI 2 ο OXI NAI NAI NAI 2 ο OXI NAI NAI NAI 2 ο OXI NAI NAI NAI 2 ο OXI NAI NAI NAI 2 ο OXI NAI NAI

35 Μάθημα Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κωδικός Μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πολλαπλή Βιβλιογραφία (/) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο ) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 9 NAI 1 O OXI NAI NAI Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 6 NAI 1 ο OXI NAI NAI Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 6 NAI 2 O OXI NAI NAI Μετασχηματισμοί του Κράτους 6 NAI 1 O OXI NAI NAI Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, NAI 1 ο OXI NAI NAI απασχόληση, φύλο Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή 6 NAI NAI NAI NAI 1 ο 1 ο 1 ο 2 O OXI NAI NAI OXI NAI NAI OXI NAI NAI OXI NAI NAI Μετανάστευση και Δίκαιο 6 NAI 2 O OXI NAI NAI Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης 6 NAI 2 O OXI NAI NAI Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις 6 NAI 2 O OXI NAI NAI Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση 6 NAI 2 O OXI NAI NAI

36 Μάθημα Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Κωδικός Μαθήματος Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πολλαπλή Βιβλιογραφία (/) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο ) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 6 NAI 1 O OXI NAI NAI 10 NAI 1 O OXI NAI NAI Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 14 NAI 1 O OXI NAI NAI Οικονομική και Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Προκλήσεις και Προοπτικές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής 10 NAI 2 O OXI NAI NAI 12 NAI 2 O OXI NAI NAI 8 NAI 2 O OXI NAI NAI

37 Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Συγκεντρωτική Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών όλων των Κατευθύνσεων Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Συνολικός αριθμός Μέσος όρος Βαθμολογίας Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων (στο σύνολο των απόφοιτων) , (16,7 %) (8, %) , (64,7 %) (, %) ,8 (,7 %) (64,2 %) , , , Σύνολο (0%) (2 %) (40 %) (2,89%) (2.94%) (67, %) (60 %) (42,02%) (47.0%) (0,6 %) (,07%)

38 Τίτλος ΜΠΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και Συνολικός % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας Έτος αριθμός (στο σύνολο των Αποφοίτησης αποφοιτησάντων απόφοιτων) , ,0 (8,%) (16,6%) ,2 (7,9%) (42,1%) ,9 (100%) ,18 (42,86%) (7,14%) , Σύνολο (,84%) (4,4%) (0%) (4.4%) (46,1%) Τίτλος ΜΠΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας Συνολικός Έτος Αποφοίτησης αριθμός αποφοιτησάντων (100%) 7, (1%) 8 (80 %) 1 (1%) 7.64 Σύνολο (στο σύνολο των απόφοιτων)

39 Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ e-mορφεσ)» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των Συνολικός αριθμός απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων (100%) 9, (100%) 9, (,) 10(66,6%) 8, ,9 (,%) (66,66%) ,96 (1,8%) (84.61%) ,97 (12,%) (11.1%) (87, %) 16 (88.88%) Σύνολο Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Συνολικός αριθμός Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων (στο σύνολο των απόφοιτων) (100%) 0 7, ,84 (8,71%) (14,28%) ,1 (78,6%) (21,4 %) ,99 (11,11%) (66,7%) (22,22%) (80%) (20%) ,2 (,%) (66,66%) (27,77%) (,%) (66,66%) (27,77%) Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

40 Επεξηγήσεις: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=%)]. Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4.

41 Πίνακας 1. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος (περιλαμβάνει 1 μέλη ΔΕΠ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι ΣΥΝΟΛΟ: Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις: Α = Β = Γ = Δ = Ε = ΣΤ = Ζ = Η = Θ = Ι = Βιβλία/μονογραφίες Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Άλλες εργασίες Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

42 Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (περιλαμβάνει 1 μέλη ΔΕΠ) Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου έργου Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ ΣΥΝΟΛΟ: * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η =Βραβεία Θ = Τιμητικοί Τίτλοι

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2015-16 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 15.00-16.30 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016-17 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΗ 29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 17.00-19.00 14.30-16.30 16.00-17.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ3 (κ. Γείτονα) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016-17 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΗ 29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΠΕΜΠΤΗ 14 17.00-19.00 14.30-16.30 16.00-17.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ3 (κ. Γείτονα) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή Επανάληψη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 00- ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.00-.00 6.00-.00.00-6.00 5.00-8.00 5.00-7.00 4.00-6.00.00-.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010-11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-11 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΗ Υ4 Χ 56 9-12 ΦΕΦΕΣ Υ3 Χ 53 10-12 ΚΑΤΣΗΣ Υ7 Ε ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Υ7 Χ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Υ5 Χ 51 10-1 ΚΟΥΛΟΥΡΗ Υ2 Ε 50 12-3 ΦΕΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0- ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ.00-7.00.00-8.00.0-.00.00-6.00 6.00-8.00 ΆΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Υ (κ. Τσατσαρώνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΤΡΙΤΗ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΤΡΙΤΗ 20 13.00-14.30 15.00-17.00 17.30-18.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ22 (κ. Τζιμογιάννης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 18.00-.00 10.00-12.00 12.00-15.00 17.00-19.00 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 20 ου αι. Υ8 (κ. Γαζή) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (κ. Σπυροπούλου) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Υ1 (κ. Τσατσαρώνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΠΕΜΠΤΗ 28 16.30-18.30 14.00-15.30 15.30-17.00 15.00-16.30 16.30-18.00 17.00-19.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ22 (κ. Τζιμογιάννης) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Απογραφική Έκθεση 2010-11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-11 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΤΡΙΤΗ 20 17.00-21.00 12.00-14.00 13.00-16.00 14.00-17.00 10.00-12.00 18.00-20.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) . Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ:ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Σχετικ ός πίνακ Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 2 Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ AKA Δ. ETOYΣ... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://sep4u.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 Κόρινθος Αύγουστος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

12.4 Παράρτηµα

12.4 Παράρτηµα 12.4 Παράρτηµα Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. - 157 - ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΤΜΗΜΑ : Στατιστικής και Αναλογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Διδακτικό προσωπικό (περιλαμβάνονται όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΣ)

Πίνακας 1. Διδακτικό προσωπικό (περιλαμβάνονται όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΣ) Πίνακας 1. Διδακτικό προσωπικό (περιλαμβάνονται όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΣ) Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Έτος διορισμού Έτη έως υποχρεωτική Αφυπηρέτηση ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (Καθηγητές, Λέκτο Τμήμα στο οποίο ανήκει Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2017 2 Στην παρούσα ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 24 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 16 1 ο εξάμηνο (Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010-2011 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΙΟΣ 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011...

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο 17 0 16 0 15 0 15 0 13 0 13 0 Από εξέλιξη 1 1 2 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΜΟ. Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ορολογία Ορισμοί Αποτύπωση & Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια διαρκής Εξελικτική πορεία

Μια διαρκής Εξελικτική πορεία Μια διαρκής Εξελικτική πορεία «Εκπαιδευτική- Ερευνητική και Κοινωνική δραστηριότητα του Τμήματος Βιολογίας(2003 (2003-2007) 2007)» Καθ. Μαρία Λαζαρίδου, Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 19-02-09 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://dsep.uop.gr ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011. Οδοντιατρική Σχολή

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011. Οδοντιατρική Σχολή Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, 29 Φεβρουαρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α. Ι.Π. Τµηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ [ ] Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (76ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (76ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 28 Μαρτίου 2013 Τηλέφωνο: 27410 74991-3 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα