Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης"

Transcript

1 Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο παρόν. εύτερη έκδοση: Απρίλιος 2007 Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2007 Κωδικός εγγράφου:

3 Σηµείωση προϊόντος Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα µοντέλα. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες στον υπολογιστή σας. ELWW iii

4 iv Σηµείωση προϊόντος ELWW

5 Πίνακας περιεχοµένων 1 Προστασία του υπολογιστή 2 Χρήση κωδικών πρόσβασης Ορισµός κωδικών πρόσβασης στα Windows... 4 Ορισµός κωδικών πρόσβασης στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup... 4 Κωδικός διαχειριστή... 5 ιαχείριση κωδικού διαχειριστή... 5 Εισαγωγή κωδικού διαχειριστή... 5 Κωδικός εκκίνησης... 6 ιαχείριση κωδικού εκκίνησης... 6 Εισαγωγή κωδικού εκκίνησης Χρήση λογισµικού προστασίας από ιούς 4 Χρήση λογισµικού τείχους προστασίας 5 Εγκατάσταση κρίσιµων ενηµερώσεων ασφαλείας 6 Εγκατάσταση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας 7 Χρήση της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Εντοπισµός της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων Χρήση του καταχωρισµένου δακτυλικού αποτυπώµατος για σύνδεση στα Windows Ευρετήριο ELWW v

6 vi ELWW

7 1 Προστασία του υπολογιστή Τα τυπικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που παρέχει το λειτουργικό σύστηµα Windows και το βοηθητικό πρόγραµµα Setup που δεν αποτελεί µέρος των Windows µπορούν να προστατέψουν τις προσωπικές ρυθµίσεις και τα δεδοµένα σας από διάφορους κινδύνους. Ακολουθήστε τις διαδικασίες του παρόντος οδηγού για να χρησιµοποιήσετε τα εξής χαρακτηριστικά: Κωδικοί πρόσβασης Λογισµικό προστασίας από ιούς Λογισµικό τείχους προστασίας Κρίσιµες ενηµερώσεις ασφαλείας Προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας Συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι λύσεις ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν ως αποτρεπτικά µέτρα, αλλά είναι πιθανό να µην µπορούν να αποτρέψουν τις επιθέσεις στο λογισµικό ή να προστατέψουν τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισµό ή κλοπή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν στείλετε τον υπολογιστή σας για επισκευή, αφαιρέστε όλες τις ρυθµίσεις κωδικού πρόσβασης και δακτυλικών αποτυπωµάτων. Κίνδυνος για τον υπολογιστή Χαρακτηριστικό ασφαλείας Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση του υπολογιστή QuickLock Κωδικός εκκίνησης Ιοί υπολογιστών Λογισµικό Norton Internet Security Πρόσβαση σε δεδοµένα από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες Λογισµικό τείχους προστασίας Ενηµερώσεις των Windows Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup, τις ρυθµίσεις BIOS, και άλλες πληροφορίες αναγνώρισης συστήµατος από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες Τρέχουσες ή µελλοντικές απειλές κατά του υπολογιστή Πρόσβαση σε λογαριασµό χρήστη Windows από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες Μη εξουσιοδοτηµένη αποµάκρυνση του υπολογιστή Κωδικός διαχειριστή Κρίσιµες ενηµερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft Κωδικός χρήστη Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας (χρήση µε προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας) ELWW 1

8 2 Χρήση κωδικών πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης είναι ένα σύνολο χαρακτήρων που επιλέγετε για την προστασία των πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε διάφορους τύπους κωδικών πρόσβασης, ανάλογα µε το πώς θέλετε να ελέγχετε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης στα Windows ή στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup εκτός των Windows που είναι προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε το ενδεχόµενο αποκλεισµού σας από τον υπολογιστή, καταγράψτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ορίζετε. Επειδή οι περισσότεροι κωδικοί πρόσβασης δεν εµφανίζονται κατά τον ορισµό, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους, είναι απαραίτητο να καταγράψετε αµέσως κάθε κωδικό πρόσβασης και να τον φυλάξετε σε ασφαλές µέρος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για κάποια λειτουργία του βοηθητικού προγράµµατος Setup που χρησιµοποιείτε και για κάποια λειτουργία ασφαλείας των Windows. Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για περισσότερες από µία λειτουργίες του βοηθητικού προγράµµατος Setup. Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον ορισµό ενός κωδικού πρόσβασης στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup: Ο κωδικός πρόσβασης µπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασµό έως και 8 γραµµάτων και αριθµών, και δεν κάνει διάκριση µεταξύ πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να ορίζεται και να καταχωρείται µε τα ίδια πλήκτρα. Για παράδειγµα, εάν ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης µε αριθµητικά πλήκτρα πληκτρολογίου, ο κωδικός πρόσβασης δεν θα αναγνωρίζεται εάν στη συνέχεια προσπαθήσετε να τον εισαγάγετε µε το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε επιλεγµένα µοντέλα περιλαµβάνεται ξεχωριστό αριθµητικό πληκτρολόγιο, το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως τα αριθµητικά πλήκτρα πληκτρολογίου. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί µε προτροπή του βοηθητικού προγράµµατος Setup. Ένας κωδικός πρόσβασης που ορίζεται στα Windows πρέπει να εισαχθεί µε προτροπή των Windows. Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω συµβουλές για τη δηµιουργία και αποθήκευση κωδικών πρόσβασης: Κατά τη δηµιουργία κωδικών πρόσβασης, τηρήστε τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρόγραµµα. Γράψτε τους κωδικούς πρόσβασης και αποθηκεύστε τους σε µια ασφαλή θέση µακριά από τον υπολογιστή. 2 Κεφάλαιο 2 Χρήση κωδικών πρόσβασης ELWW

9 Μην αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης σε κάποιο αρχείο στον υπολογιστή. Μην χρησιµοποιείτε το όνοµά σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες τις οποίες θα µπορούσε εύκολα να ανακαλύψει κάποιος εισβολέας. Τα παρακάτω θέµατα παραθέτουν τους κωδικούς του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης και των Windows και περιγράφουν τη λειτουργία τους. Για συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τους κωδικούς πρόσβασης των Windows, όπως οι κωδικοί πρόσβασης προφύλαξης οθόνης, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη. ELWW 3

10 Ορισµός κωδικών πρόσβασης στα Windows Κωδικός πρόσβασης Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Λειτουργία Προστατεύει την πρόσβαση σε περιεχόµενα του υπολογιστή σε επίπεδο διαχειριστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτός ο κωδικός πρόσβασης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόσβαση στα περιεχόµενα του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης. Κωδικός πρόσβασης χρήστη Γρήγορο κλείδωµα (QuickLock) Προστατεύει την πρόσβαση σε λογαριασµό χρήστη των Windows. Επίσης προστατεύει την πρόσβαση στα περιεχόµενα του υπολογιστή και πρέπει να εισαχθεί όταν το σύστηµα εξέρχεται από αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση. Προστατεύει τον υπολογιστή, απαιτώντας την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης στα Windows, πριν αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή. Αφού ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη ή διαχειριστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Εκκινήστε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώµατος (QuickLock) πατώντας fn+f6. 2. Τερµατίστε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώµατος (QuickLock) εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης χρήστη ή διαχειριστή στα Windows. Ορισµός κωδικών πρόσβασης στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup Κωδικός πρόσβασης Λειτουργία Administrator password (Κωδικός διαχειριστή)* Προστατεύει την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Μόλις ορίσετε αυτόν τον κωδικό, θα πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά που επιχειρείτε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ξεχάσετε τον κωδικό διαχειριστή, δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Power-on password (Κωδικός εκκίνησης)* Προστατεύει την πρόσβαση στα περιεχόµενα του υπολογιστή. Μετά τη ρύθµιση αυτού του κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή ή πραγµατοποιείτε έξοδο από την αδρανοποίηση. 4 Κεφάλαιο 2 Χρήση κωδικών πρόσβασης ELWW

11 Κωδικός πρόσβασης Λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ξεχάσετε τον κωδικό εκκίνησης δεν θα µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή ή να πραγµατοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση. *Για λεπτοµέρειες σχετικά µε καθένα από αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης, δείτε τα παρακάτω θέµατα. Κωδικός διαχειριστή Ο κωδικός διαχειριστή προστατεύει τις ρυθµίσεις διαµόρφωσης και τις πληροφορίες αναγνώρισης συστήµατος στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Αφού ορίσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά που επιχειρείτε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Ο κωδικός διαχειριστή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά µε τον κωδικό διαχειριστή που έχει οριστεί στα Windows, ούτε και εµφανίζεται κατά τον ορισµό, την αλλαγή ή τη διαγραφή του. Μην παραλείψετε να καταγράψετε τον κωδικό πρόσβασης και να τον αποθηκεύσετε σε ασφαλές µέρος. ιαχείριση κωδικού διαχειριστή Για να ορίσετε, αλλάξετε ή διαγράψετε αυτόν τον κωδικό: 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup ανοίγοντας ή επανεκκινώντας τον υπολογιστή και πατώντας το πλήκτρο f10 µόλις εµφανιστεί το µήνυµα του προγράµµατος Setup στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 2. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το µενού Security (Ασφάλεια) > Administrator Password (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή) και, στη συνέχεια, πατήστε enter. Για να ορίσετε έναν κωδικό διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό στα πεδία Enter New Password (Εισαγωγή νέου κωδικού) και Confirm New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Για να αλλάξετε έναν κωδικό διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Enter Current Password (Εισαγωγή τρέχοντος κωδικού), πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό στα πεδία Enter New Password (Εισαγωγή νέου κωδικού) και Confirm New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Για να διαγράψετε έναν κωδικό διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Enter Password (Εισαγωγή κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter 4 φορές. 3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιµήσεις σας και να βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, πατήστε f10 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Οι προτιµήσεις σας τίθενται σε ισχύ µετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εισαγωγή κωδικού διαχειριστή Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Enter Password (Εισαγωγή κωδικού), πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή που έχετε (χρησιµοποιώντας τα ίδια πλήκτρα που χρησιµοποιήσατε για τον ορισµό του κωδικού) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Μετά από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες εισαγωγής του σωστού κωδικού διαχειριστή, θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να ξαναπροσπαθήσετε. ELWW Ορισµός κωδικών πρόσβασης στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 5

12 Κωδικός εκκίνησης Ο κωδικός εκκίνησης µέσω του αποτρέπει την χρήση του υπολογιστή από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Μετά τη ρύθµιση αυτού του κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή ή πραγµατοποιείτε έξοδο από την αδρανοποίηση. Ο κωδικός εκκίνησης δεν εµφανίζεται στην οθόνη κατά τον ορισµό, την πληκτρολόγηση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή του. ιαχείριση κωδικού εκκίνησης Για να ορίσετε, αλλάξετε ή διαγράψετε αυτόν τον κωδικό: 1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup ανοίγοντας ή επανεκκινώντας τον υπολογιστή και πατώντας το πλήκτρο f10 µόλις εµφανιστεί το µήνυµα του προγράµµατος Setup στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 2. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το µενού Security (Ασφάλεια) > Power-On Password (Κωδικός εκκίνησης) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Για να ορίσετε έναν κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον κωδικό στα πεδία Enter New Password (Εισαγωγή νέου κωδικού) και Confirm New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Για να αλλάξετε έναν κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Enter Current Password (Εισαγωγή τρέχοντος κωδικού), πληκτρολογήστε έναν καινούριο κωδικό στα πεδία Enter New Password (Εισαγωγή νέου κωδικού) και Confirm New Password (Επιβεβαίωση νέου κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter. Για να διαγράψετε έναν κωδικό εκκίνησης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό στο πεδίο Enter Current Password (Εισαγωγή τρέχοντος κωδικού), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο enter 4 φορές. 3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιµήσεις σας και να βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, πατήστε f10 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Οι προτιµήσεις σας τίθενται σε ισχύ µετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εισαγωγή κωδικού εκκίνησης Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Enter Password (Εισαγωγή κωδικού), πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (χρησιµοποιώντας τα ίδια πλήκτρα που χρησιµοποιήσατε για να ορίσετε τον κωδικό), και πατήστε το πλήκτρο enter. Μετά από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες εισαγωγής του σωστού κωδικού, θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να ξαναπροσπαθήσετε. 6 Κεφάλαιο 2 Χρήση κωδικών πρόσβασης ELWW

13 3 Χρήση λογισµικού προστασίας από ιούς Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή για , πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Internet, ο υπολογιστής εκτίθεται σε ιούς υπολογιστών. Οι ιοί των υπολογιστών µπορούν να καταστρέψουν το λειτουργικό σύστηµα, τα προγράµµατα ή τα βοηθητικά προγράµµατα ή να προκαλέσουν ανωµαλίες στη λειτουργία τους. Το λογισµικό προστασίας από ιούς µπορεί να εντοπίσει και να καταστρέψει τους περισσότερους ιούς υπολογιστών και στις περισσότερες περιπτώσεις να επιδιορθώσει τυχόν βλάβες που έχουν προκληθεί. Για συνεχή προστασία από ιούς που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα, το λογισµικό προστασίας από ιούς πρέπει να ενηµερώνεται. Στον υπολογιστή σας είναι προεγκατεστηµένο το λογισµικό Norton Internet Security, ένα πρόγραµµα προστασίας από τους ιούς. Το λογισµικό περιλαµβάνει 60 ηµέρες δωρεάν ενηµερώσεων. Συνιστάται να προστατεύετε τον υπολογιστή από νέους ιούς και µετά το πέρας των 60 ηµερών, αγοράζοντας την υπηρεσία επέκτασης ενηµερώσεων. Οι οδηγίες για τη χρήση και την ενηµέρωση του λογισµικού Norton Internet Security και για την αγορά της υπηρεσίας επέκτασης ενηµερώσεων βρίσκονται στο πρόγραµµα. Για να δείτε και να αξιολογήσετε το Norton Internet Security, επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε ιούς υπολογιστών, πληκτρολογήστε viruses στο πεδίο Αναζήτηση της Βοήθειας και υποστήριξης. ELWW 7

14 4 Χρήση λογισµικού τείχους προστασίας Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή για πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δικτύου ή Internet, µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε εσάς, τον υπολογιστή σας και τα δεδοµένα σας. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό τείχους προστασίας που υπάρχει προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να προστατέψετε το απόρρητό σας. Οι δυνατότητες τείχους προστασίας περιλαµβάνουν καταγραφή, δηµιουργία αναφορών και αυτόµατες ειδοποιήσεις για την παρακολούθηση όλης της εισερχόµενης και εξερχόµενης κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τείχους προστασίας ή επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπό ορισµένες συνθήκες, ένα τείχος προστασίας µπορεί να µπλοκάρει την πρόσβαση σε παιχνίδια στο Internet, να παρέµβει στην κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών στο δίκτυο ή να µπλοκάρει εγκεκριµένα αρχεία που έχουν επισυναφθεί σε . Για να επιλύσετε προσωρινά το πρόβληµα, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας, εκτελέστε την εργασία που θέλετε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας. Για να επιλύσετε µόνιµα το πρόβληµα, διαµορφώστε ξανά τις παραµέτρους του τείχους προστασίας. 8 Κεφάλαιο 4 Χρήση λογισµικού τείχους προστασίας ELWW

15 5 Εγκατάσταση κρίσιµων ενηµερώσεων ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο αλλοίωσης ή απώλειας δεδοµένων από παραβιάσεις της ασφάλειας και ιούς υπολογιστών, εγκαταστήστε όλες τις κρίσιµες ενηµερώσεις από τη Microsoft αµέσως µόλις λάβετε ειδοποίηση. Πρόσθετες ενηµερώσεις του λειτουργικού συστήµατος και άλλου λογισµικού ίσως γίνονται διαθέσιµες µετά την παράδοση του υπολογιστή στον πελάτη. Πραγµατοποιήστε λήψη όλων των διαθέσιµων ενηµερώσεων και εγκαταστήστε τις στον υπολογιστή σας: Εκτελέστε κάθε µήνα την υπηρεσία Windows Update για να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο λογισµικό από τη Microsoft. Χρησιµοποιήστε τη σύνδεση ενηµέρωσης λογισµικού που βρίσκεται στο µενού Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Ενηµέρωση των Windows. Οι ενηµερώσεις των Windows και άλλων προγραµµάτων της Microsoft κυκλοφορούν κατά διαστήµατα. Μπορείτε να λαµβάνετε ενηµερώσεις, αµέσως µόλις κυκλοφορήσουν, από την τοποθεσία της Microsoft στο web και από τη σύνδεση ενηµερώσεων στη Βοήθεια και υποστήριξη. ELWW 9

16 6 Εγκατάσταση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το καλώδιο ασφαλείας είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά ενδέχεται να µην µπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισµό ή κλοπή. 1. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από ένα σταθερό αντικείµενο. 2. Τοποθετήστε το κλειδί (1) στην κλειδαριά του καλωδίου (2). 3. Βάλτε την κλειδαριά του καλωδίου στην υποδοχή του καλωδίου ασφαλείας στον υπολογιστή (3) και, στη συνέχεια, κλειδώστε την κλειδαριά καλωδίου µε το κλειδί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η θέση της υποδοχής καλωδίου ασφαλείας διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο. 10 Κεφάλαιο 6 Εγκατάσταση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας ELWW

17 7 Χρήση της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η θέση της συσκευής βιοµετρικής συσκευής ανάγνωσης αποτυπωµάτων ποικίλλει ανάλογα µε το µοντέλο. ELWW 11

18 Εντοπισµός της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων Η συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων είναι ένας µικρός µεταλλικός αισθητήρας που βρίσκεται σε µια από τις ακόλουθες θέσεις στον υπολογιστή σας: Κοντά στο κάτω µέρος του TouchPad Στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου Στην άνω δεξιά πλευρά της οθόνης Ανάλογα µε το µοντέλο υπολογιστή σας, η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωµάτων µπορεί να έχει οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισµό. Και στους δύο προσανατολισµούς απαιτείται να περάσετε κάθετα το δάκτυλό σας από το µεταλλικό αισθητήρα. 12 Κεφάλαιο 7 Χρήση της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ELWW

19 Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων Η συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στα Windows χρησιµοποιώντας ένα δακτυλικό αποτύπωµα που έχει καταχωριστεί στην εφαρµογή VeriSoft Access Manager αντί για τον κωδικό πρόσβασης στα Windows. Είτε χρησιµοποιείτε υπολογιστή της HP µε ενσωµατωµένη συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων, είτε προαιρετική εξωτερική συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων, για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τη σύνδεση στα Windows µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος, θα πρέπει πρώτα να ρυθµίσετε τη συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιµοποιείτε προαιρετική εξωτερική συσκευή ανάγνωσης αποτυπωµάτων, πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήµατα, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. 1. Στα Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της εφαρµογής VeriSoft Access Manager, που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραµµής εργασιών. 2. Στη σελίδα My Identity (Η ταυτότητά µου), κάντε κλικ στην επιλογή Log On (Σύνδεση), που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας. Ανοίγει ο οδηγός σύνδεσης του VeriSoft Access Manager. 3. Στη σελίδα Introduce Yourself (Συστηθείτε), εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στα Windows, εφόσον υπάρχει, και έπειτα κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). 4. Στη σελίδα Services and Applications (Υπηρεσίες και εφαρµογές) κάντε κλικ στο I want to (Επιθυµώ) και έπειτα κάντε κλικ στο Register Fingerprints (Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από προεπιλογή, το λογισµικό VeriSoft Access Manager απαιτεί την καταχώριση αποτυπωµάτων από τουλάχιστον 2 διαφορετικά δάχτυλα. 5. Όταν ανοίξει ο οδηγός καταχώρισης του VeriSoft Access Manager, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) και έπειτα περάστε αργά τα δάκτυλά σας κατά µήκος του αισθητήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για το πρώτο δακτυλικό αποτύπωµα, το προεπιλεγµένο δάχτυλο είναι ο δεξιός δείκτης. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή κάνοντας κλικ στο δάχτυλο του δεξιού ή του αριστερού χεριού, του οποίου το αποτύπωµα θέλετε να καταχωριστεί πρώτο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα δάχτυλο, το περίγραµµά του θα γίνει πιο έντονο, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί. 6. Συνεχίστε να περνάτε το ίδιο δάχτυλο πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώµατος, έως ότου το δάχτυλο στην οθόνη γίνει πράσινο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ένδειξη προόδου προχωράει µετά από κάθε πέρασµα δακτύλου. Για την καταχώριση ενός δακτυλικού αποτυπώµατος, είναι απαραίτητο να περάσετε πολλές φορές το δάχτυλο πάνω από τον αισθητήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρειαστεί να ξεκινήσετε από την αρχή τη διαδικασία καταχώρισης δακτυλικού αποτυπώµατος, κάντε δεξί κλικ στο δάχτυλο που επισηµαίνεται στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Start Over (Εκτέλεση από την αρχή). 7. Κάντε κλικ σε άλλο δάχτυλο στην οθόνη για να καταχωρίσετε το δακτυλικό αποτύπωµα και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6. ELWW Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων 13

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν επιλέξετε Finish (Τέλος) πριν καταχωρίσετε τουλάχιστον 2 δάκτυλα, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. Κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε. 8. Αφού καταχωρίσετε τουλάχιστον 2 δάχτυλα, κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). 9. Για να ρυθµίσετε τη συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων για διαφορετικό χρήστη των Windows, συνδεθείτε στα Windows µε το αντίστοιχο όνοµα χρήστη και επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως Κεφάλαιο 7 Χρήση της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ELWW

21 Χρήση του καταχωρισµένου δακτυλικού αποτυπώµατος για σύνδεση στα Windows. Για να συνδεθείτε στα Windows χρησιµοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωµα: 1. Αµέσως µόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης δακτυλικών αποτυπωµάτων, πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση των Windows. 2. Περάστε από τον αισθητήρα οποιοδήποτε από τα δάχτυλα που έχετε καταχωρίσει για να συνδεθείτε στα Windows. ELWW Χρήση του καταχωρισµένου δακτυλικού αποτυπώµατος για σύνδεση στα Windows. 15

22 Ευρετήριο Α ασφάλεια κωδικοί πρόσβασης 2 λειτουργίες 1 Β βοηθητικό πρόγραµµα Setup ορισµός κωδικών πρόσβασης 4 Γ γρήγορο κλείδωµα (QuickLock) 4 διαχείριση κωδικού διαχειριστή 5 διαχείριση κωδικού εκκίνησης 6 Ε εισαγωγή κωδικού διαχειριστή 5 εισαγωγή κωδικού εκκίνησης 6 εντοπισµός της συσκευής βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων 12 κωδικός εκκίνησης διαχείριση 6 εισαγωγή 6 Λ λογισµικό κρίσιµες ενηµερώσεις 9 προστασία από ιούς 7 τείχος προστασίας 8 λογισµικό προστασίας από ιούς 7 λογισµικό τείχους προστασίας 8 Σ συσκευή βιοµετρικής ανάγνωσης αποτυπωµάτων 11 W Windows, ορισµός κωδικών πρόσβασης 4 Κ καλώδιο ασφαλείας 10 καλώδιο, ασφάλεια 10 καταχώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων 13 κρίσιµες ενηµερώσεις, λογισµικό 9 κωδικοί πρόσβασης διαχειριστής 5 εκκίνηση 6 ορισµός στα Windows 4 ορισµός στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 4 κωδικός διαχειριστή διαχείριση 5 εισαγωγή 5 16 Ευρετήριο ELWW

23

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

HP ProtectTools. Έναρξη χρήσης

HP ProtectTools. Έναρξη χρήσης HP ProtectTools Έναρξη χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Το λογότυπο Intel

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup. Οδηγός χρήσης

Computer Setup. Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Η επωνυµία Bluetooth είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα